Elektromagnetische update donderdag 24-12 & kort zondag 27-12

Geschreven door: Manuela van der Knaap

23,1 minuten leestijd

UPDATE ZONDAG 27-12: Inmiddels is de verhoogde zonnewind ook niet meer aan de orde. Er zijn af en toe kleine B-Klasse X-ray zonnevlammetjes (op deze zondag om 112:40 een B-3.4 X-ray zonnevlam). De elektronen zijn nog hoog in aantallen en gaan af en toe weer het niveau van elektronenstorm in (dan is de elektrische energie weer veel hoger en is het veel gemakkelijker om je blij te voelen en verhoogd bewustzijn te ervaren of een overbelast zenuwstelsel is mogelijk.) Een klein gat in de corona van de Zon staat op de Aarde gericht en de verwachting is dat deze stroom maandag of dinsdag op Aarde aankomt en dan mogelijk weer verhoogde zonnewind veroorzaakt (grove deeltjes die door je heen razen met mogelijk ascentiesymptomen, zoals stijfheid enz.)

Het magnetisch veld is nog steeds flink verstoord (wisselend warm (goed geaard) en koude voeten (slecht geaard). In Noord-Europa op grondniveau valt het op dit moment erg mee met de verstoringen die in een cyclus verstoringen laten zien. Heb je een aardingslaken, test dan eens of het nu niet beter is om deze uit te pluggen ivm de onrust die uit de Aarde komt. Al met al is het elektromagnetische niet extreem.

Ik plaats weer een update als er veranderingen zijn. Alles wat ik de update hieronder is beschreven op de verhoogde zonnewind na is nog aan de orde en kun je dus lezen voor dit moment. Ik heb een nieuw artikel geschreven over de huidige energieën en de integratie van Diamanten-bewustzijn dat bezig is en flink lichamelijke pijnen kunnen aan de orde zijn. Lees dit artikel hier op mijn website: https://inzichten.com/integratie-van-diamanten-bewustzijn/

Heb het goed…💞

© Manuela van www.inzichten.com

Op deze donderdag was er nog steeds verhoogde zonnewind, maar gelukkig wat milder (max. Kp-3 en rond 550 km/sec.) De verwachting is dat deze zonnewind zal aanhouden tot 2de kerstdag of zelfs tot na de kerstdagen.(symptomen: deeltjes die door je heen razen, spierpijn of stijfheid, plotseling intens moe zijn en emotioneel uit evenwicht (kort lontje).)

De elektronen waren hoog in aantal sinds woensdag en in de middag stegen de elektronen in aantal in de ionensfeer rond de Aarde en kwamen op het niveau van elektronen-stormlevel aan. Dan is de elektrische energie weer veel hoger en is het veel gemakkelijker om je blij te voelen en verhoogd bewustzijn te ervaren. De verwachting is dat de elektronen hoog blijven in aantallen de komende dagen en ook af en toe op stormlevel gaan komen door de zonnewind die nu op Aarde bezig is.

En opnieuw net zoals de afgelopen dagen waren er de hele dag steeds kleine B-Klasse X-ray zonnevlammetjes. In de nacht waren de X-ray zonnevlammen wat pittiger (max. B 7.3). De X-ray lichtfrequentie verhoging is rond een lage B-Klasse waarde. Je kunt mogelijk wat ascentiesymptomen geven zoals stress voor het zenuwstelsel, vooral in de nacht. (acute overbelasting zenuwstelsel, hartfladderen, huiduitslag, allergische reacties en andere ascentiesymptomen.)

Er zijn nog twee kleinere gaten in de corona van de Zon, maar beide niet op de Aarde gericht. Hooggevoelige mensen horen de zonnewind al vertrekken van de Zon met een hele grove ruis / fluittonen in het hoofd en de oren. Dit kan voor sommige mensen echt oorverdovend zijn.

Het magnetisch veld van de Aarde in Noord-Europa is weer redelijk rustig op de lagere breedtegraden op grondniveau (bij onrust zijn dit actieve verstoringen van de poolshift), maar de metingen van de Satelliet GOES 16 geven aan de het hele magnetisch veld in zijn geheel heel erg onrustig is en laat ook grote verstoringen zien in de vooral in de nacht. Een onrustig magnetisch veld geeft een mogelijke ervaring van wisselende slechte aarding (koude voeten) en goede aarding (warme voeten) en veel moeite hebben om aanwezig te zijn en te aarden. Er was woensdagavond wereldwijde lichte seismische activiteit. Dus kan (onbewust) extra onrust ervaren vanbinnen, omdat de Aarde dan licht trilt.

Sinds vorige week donderdagavond 17-12 is de magnetische verbinding tussen de Aarde en Zon weer erg instabiel en wisselt steeds van magnetische verbinding met de polen van de Zon. (HCC) De heel situatie is dus nog steeds niet echt een stabiel. We zien dan ook een grillige situatie. De huidige verbinding is wel de ‘normale’ magnetische verbinding met de zuidpool van de Zon, maar door de instabiliteit van deze magnetische verbinding ervaren veel mensen toch dat vreemde gevoel voor je aarding en slapende voeten en handen. Het kan ook mogelijk je aardeverbinding wat moeilijker maken.

Het hele artikel met uitleg onder de afbeeldingen en grafieken en uitleg over de ascentiesymptomen staan hieronder. Tot 9 januari 2021 is mijn praktijk gesloten en zal ik alleen aangeven wanneer er grote veranderingen zijn. Als het nodig is bij grote verstoringen, dan plaats ik een nieuwe elektromagnetische update.

Ik wens je fantastische feestdagen en een geweldig, vrij en liefdevol 2021 vol met vertrouwen en rust in je hart. Hartegroet van Manuela <3

Heb het goed…💞

© Manuela van www.inzichten.com

Dit is de weergave van de reactie van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere kosmische invloeden. Er was nog steeds een verhoogde zonnewind actief, maar niets extreems. Dit is een verhoogde zonnewind waar de Aarde sinds dinsdag doorheen gaat. Deze zonnewing bleef de hele dag verhoogd en in de avond ook nog onverminderd actief. Meer hierover bij de zonnewind/zonnestorm bij de afbeeldingen hieronder.
Dit is een voorspelling van de kp-index voor de komende weken. We zien een bijna zonnestorm level 4 op maandag 21-12 en een verwachting dat op donderdag 24-12 er ook een stijging zal zijn naar een zonnestorm. De verwachting is dat de zonnestorm nog actief zal zijn tot de kerst en misschien ook nog wel tijdens de kerst. De afgelopen dagen waren de zonnestormen niet zo groot als aangegeven en bleven uit het rood.

Symptomen zonnestorm

Er was geen zonnestorm, maar de Aarde beweegt nog wel door de verhoogde zonnewind heen. Het is mogelijk dat er nog zonnestorm komt. Dus daarom deze tekst hieronder, zodat je het zelf kan herkennen.

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’. Met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt de vernieuwing versneld ingezet. Het slaapritme kan verstoord zijn, je plotseling intens moe en uitgeput voelen en tijdens het praten woorden vergeten (magnetisch veld onrust), maar ook spierpijn en stijfheid kan een van de symptomen zijn die je mogelijk ervaart. Door de extreme zonnewind wordt dat wat niet in orde is extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

Dit is een weergave van de verhoogde zonnewind snelheid die nog steeds verhoogd is rond de 550 km/sec. Dat is wel goed voelbaar met ascentiesymptomen. Er was een extra verhoogde zonnewind vanaf 8:00 uur met de hoogste zonnewind meting rond 9:30 met 786 km/sec. Rond 17:00 uur ging het niveau van de zonnewind terug naar het oude niveau van rond de 550 km/sec. De verwachting is dat de verhoogde zonnewind nog wel een paar dagen zal aanhouden. (zie beschrijving afbeelding van de voorspelling KP-index hierboven.) Wat ook nog opvalt is dat de zonnewind heel erg wisselend en dus onrustig is. Dat geeft ook veel onrust in ons.

Verhoogde zonnewind

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’ Vaak ervaren mensen met verhoogde zonnewind een enorme stijfheid en dat ze plotseling heel erg moe zijn of emotioneel uit evenwicht.

Dit is een video die de voorspelling van de zonnestorm (verhoogde zonnewind) voor de komende dagen in beeld brengt en uitlegt.

Dit is de weergave van de Zon vanuit de Aarde bezien. Rechts zien de laatste beelden van zonnevlek AR2792 (rode pijl) Sinds de twee nieuwe zonnevlammen AR2794 en AR2795 zichtbaar zijn, waren er op maandag 21-12 rond 8:30 Europese tijd (UT+1) weer zonnevlam activiteiten op Aarde met kleine X-ray zonnevlammetjes van de B-Klasse. (zie rode pijl links). Dus van deze zonnevlek kunnen we mogelijk wat zonnevlammen verwachten deze week. Over een dag of 4 staat deze zonnevlek op de Aarde gericht en dan is de impact van zonnevlammen het grootste. Er waren in de nacht wat flinkere X-ray zonnevlammen (B-7.3) en daar had je misschien wel wat pittige ascentiesymptomen van. Dus de lichtfrequentie zal de komende week wel gaan stijgen.

De X-ray lichtfrequentie schommelt rond het B-Klasse niveau en is dus licht verhoogd. (nog steeds niet heel hoog)

Het grote gat in de corona van de Zon (noordpool gat was heel groot en heeft de verhoogde zonnewind gespuwd die we nu ervaren), is opgebroken in een kleiner stuk en staat niet meer op de Aarde gericht sinds woensdag. De zonnewind die uit het gat is vertrokken is nu op Aarde actief en geeft verhoogde zonnewind en af en toe bijna zonnestorm. De verwachting is (zoals ik al hierboven schreef) dat dit nog een paar dagen zal aanhouden. Hooggevoelige mensen horen de zonnewind al vertrekken van de Zon met een hele grove ruis / fluittonen in het hoofd en de oren. Dit kan voor sommige mensen echt oorverdovend zijn. Er is nog een ander klein gat in de corona van de Zon links (zie rode puntje nr 9)

Gat in de corona van de Zon

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord. Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn. Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van.)

Dit is een weergave van de magnetische situatie op de Zon met de nummers van de actieve zonnevlekken.
En opnieuw net zoals de afgelopen dagen waren er de hele dag steeds kleine B-Klasse X-ray zonnevlammetjes. In de nacht waren de X-ray zonnevlammen wat pittiger (max. B 7.3). De X-ray lichtfrequentie verhoging is rond een lage B-Klasse waarde, dus niet heel hoog. Je kunt mogelijk wat ascentiesymptomen geven zoals stress voor het zenuwstelsel, vooral in de nacht. (acute overbelasting zenuwstelsel, hartfladderen, huiduitslag, allergische reacties en andere ascentiesymptomen.)
De nieuwe zonnevlekken AR2794 en AR2795 zijn wel actief, dus van deze zonnevlek kunnen we mogelijk wat zonnevlammen verwachten deze week. Zie voor de tijden van de zonnevlammen en hoe groot ze waren in het staatje onder de symptomen hieronder.

Zonnevlammen symptomen

Zonnevlammen en actieve regio’s die X-rays produceren, geven acute ascentiesymptomen die plotseling, fel en pittig kunnen zijn. Het zenuwstelsel staat extra onder druk en kan overbelast zijn. Er kunnen ongrijpbare angsten opkomen en dit kun je in je lichaam voelen alsof je zenuwen (vaak vooral in de benen) open liggen. Een greep uit de mogelijke symptomen: hoofdpijn, migraine, kort lontje/ emotionele instabiliteit, misselijk, draaierig hartritme verstoringen, problemen met de spijsvertering en ook bijvoorbeeld plotseling opkomende voedsel-intoleranties, plotseling slecht kunnen zien en dat is ook net zo plotseling weer goed en hetzelfde geldt voor intense moeheid die plotseling komt en weer gaat. Het intense licht kan veel energetische, maar ook fysieke afvalstoffen vrijmaken en daardoor kun je mogelijk een gevoel van stijfheid ervaren. Dus drink genoeg water en neem vitamine C of andere antioxidanten, maar doe dat in overleg met je arts of therapeut. Het is sowieso iets wat bij symptomen van zonnevlammen hoort; de klachten komen plotseling en verdwijnen ook net zo plotseling. Een voetenbadje nemen met 4 eetlepels natriumbicarbonaat en 4 eetlepels zeezout of Himalayazout kan het lichaam ontzuren en helpen om de pijnlijke open zenuwen tot rust te brengen. De mogelijk heftige ascentiesymptomen kunnen ook net zo plotseling weer verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Ze versterken wat er al in je leeft op dat moment. Dus je kunt ook een geweldige topervaring hebben met mooie inzichten. Lees meer over ascentiesymptomen en wat je kunt doen om weer in evenwicht te komen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht. https://www.youtube.com/embed/-lQRiNupPL0?feature=oembed Dit is een video van de nieuwe zonnevlek AR2794 die verantwoordelijk is voor de kleine B-Klasse zonnevlammetjes.

Een weergave van de grootste zonnevlam om deze donderdag 24-12. Dat was nog steeds een kleine B-Klasse zonnevlam.
Beeldmateriaal die de zonnevlammen van deze donderdag laat zien.
De metingen van het magnetisch veld door de GOES 16 satelliet was vooral steeds wisselend en erg onrustig. Voor ons mensen kan dat wat meer moeite geven om te aarden, maar ook kan de verbinding met de Aarde steeds wisselen van intensiteit en energie, waardoor je het ene moment goed geaard bent (warme voeten) en het andere moment niet goed geaard (koude voeten).

Het magnetisch veld in Noord-Europa met grondmetingen is op de lagere breedte graden is al weer tot rust gekomen op de lagere breedte graden. (zie grafieken hieronder). De Arcjet (gele tekst) in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Dit keer op woensdag 23-12 tussen 5:40 en 6:30 uur Europese tijd (UT+1). Lees meer over deze arcjets: https://arc.aiaa.org

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

Dit is een weergave van magnetometingen van het magnetisch veld op grondniveau in Noord-Europa. De verstoring is op deze woensdag zijn weer tot rust gekomen voor de lagere breedtegraden. We zien dat steeds, dat een periode van grote verstoring op de lage breedtegraden afwisselt met rust.

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.

UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.
Dit is een weergave van seismische activiteit. Op woensdagavond was er wereldwijd lichte seismische activiteit met de kern tussen 19:00 en 21;00 uur Europese tijd (UT+1). Dit kan (onbewuste) onrust geve, omdat de Aarde dan licht trilt.
Dit is een weergave van elektronen in de ionesfeer rond de Aarde gemeten door de GOES 16 satelliet. De elektronen waren hoog in aantal sinds woensdag 23-12 en in de middag rond 14:30 uur Europese tijd (UT+1) stegen de elektronen in aantal in de ionensfeer rond de Aarde en kwamen op het niveau van elektronen-stormlevel aan. Dan is de elektrische energie weer veel hoger en is het veel gemakkelijker om je blij te voelen en verhoogd bewustzijn te ervaren. De verwachting is dat de elektronen hoog blijven in aantallen de komende dagen en ook af en toe op stormlevel gaan komen door de zonnewind die nu op Aarde bezig is.

Elektronencrash

Tijdens een elektronencrash zijn de elektronen rond de Aarde in de ionensfeer sterk verminderd in aantal. Daarom is dan de magnetische kant van het elektromagnetische spectrum op Aarde extra sterk voelbaar. De elektronencrash kan druk geven in het onderlichaam, alsof je de Aarde in gedrukt wordt, met pijn in de benen, heupen, voeten enz. In de psyche is er confrontatie met minder leuke eigenschappen van jezelf. De zware en laag trillende eigenschappen melden zich. Dit is tijdens een crash versterkt aanwezig. Ook zijn veel mensen knorrig en zitten slecht in hun vel met als gevolg overal opstootjes en mogelijk zelfs ruzies. Er wordt tijdens een elektronencrash licht, helderheid en beweging gebracht in de vastzittende diepte van je psyche in alles wat is weggestopt om te kunnen functioneren volgens de eisen van de dualiteit. Dus best een confronterende periode van confrontatie, opruimen, inzicht en grote groei.

Dit is een weergave van de magnetische verbinding van de Aarde met de polen van de Zon. Door de grote hoeveelheid zonnevlekken zien we een enorm instabiel beeld van het magnetische veld van de Zon. Maar het begint al weer wat te normaliseren. Op dinsdagmiddag 8-12 ron 14:00 uur kwam de magnetische verbinding van de Aarde los van de negatief geladen zuidpool van de Zon (rode stralen in afbeelding) en rond 17:00 uur was de verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon weer een feit (groene stralen op de afbeelding).
De Aarde magnetische verbinding met de polen van de Zon is sinds vorige week donderdagavond 17-12 weer erg instabiel en wisselt steeds van magnetische verbinding met de polen van de Zon. (HCC) De heel situatie is dus nog steeds niet echt een stabiele magnetisch verbinding met de polen van de Zon en we zien dan ook een grillige situatie. De onstabiele situatie geeft dezelfde symptomen als wanneer de Aarde de nieuwe normale magnetische verbinding maakt met de noordpool van de Zon. We zijn weer in de ‘normale’ magnetische verbinding tussen de Aarde en de Zon sinds dinsdag 22-12 rond 21:00 uur Europese tijd (UT+1). Omdat de situatie zo instabiel is, kun je mogelijk toch een vreemd gevoel ervaring in je aarding en slapende voeten en handen. Het kan ook mogelijk je aardeverbinding wat moeilijker maken.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool (‘normale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool.( ‘abnormale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon, dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan.

Magnetisch veld tijdens een HCC

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is in de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal, een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus het kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of juist wegvalt tijdens gesprekken. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaard bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook met het aanwezig zijn in het NU.

Ik wil je uitnodigen om jouw ervaringen onder dit bericht te delen als dat goed voelt voor jou…

Heb het goed… 💞

© Manuela van www.inzichten.com

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

*Het laatste artikel is van de Zonsverduistering van maandag 14 december 2020. ‘Welkom in het Watermantijdperk’

*En deel 2 van het jaarartikel 2021: ‘Doorgang van oud naar nieuw’

*De Maansverduistering van maandag 30-12. (processen voor het komende half jaar)

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op WOENSDAG 30 DECEMBER 2020 om 19:45. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-30-december-2020/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update woensdag 23-12
Integratie van Diamanten-bewustzijn

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update donderdag 24-12 & kort zondag 27-12

Plaats een reactie