Elektromagnetische update zondag 30-5 en vooruitzicht v.d. week

Geschreven door: Manuela van der Knaap

29 minuten leestijd

Kort overzicht: Lichte verhoging van de zonnewind, kleine B-Klasse X-ray zonnevlammetjes, vreemde dip in het magnetisch veld, nog steeds in de andere magnetische verbinding tussen Zon en Aarde (HCC). Lees meer hieronder…

De zonnewind dichtheid liep op zaterdagavond licht op en was verhoogd tussen 21:15 en 23:00 uur met een maximale verhoging rond 21:40 van 14 p/cm3 en dat is een hele kleine verhoging. Toch liep de zonnewind snelheid ook wat op vanaf zaterdagavond 20:30 heel licht boven de normale waarde van 400 km/sec. De hoogste piek was rond 10:30 zondag 30-5 met een zonnewind snelheid van 490 km/sec. Pas rond de 500 km/sec ga je de verhoging van de zonnewind met symptomen goed ervaren. Daaronder is de verstoring minimaal. Alleen zeer hooggevoelige mensen met een verstoring van het zenuwstelsel voelen de verstoringen wel heel intens bij de kleinste verhoging. (Mogelijke symptomen voelen razen van deeltjes dit je heen, emotioneel onevenwichtigheid, oude blessures spelen op, hoofdpijn/migraine enz.) Op zondagavond rond 21:00 uur is de zonnewind weer terug binnen normale waarden.

Er zijn op deze zondag een paar kleine B-klasse X-ray pieken. Er was een zonnevlek actief die op vrijdag 28-5 begon te vuren. Dit was een hele grote bijna M-klasse X-ray zonnevlam die op Aarde gemeten werd en deze ging door met spuwen op zaterdag 29-5 uitbarsting rond 1:00 uur en opnieuw een ontlading op zondag 30-5 ook weer rond 13:00 uur. Maar de intensiteit was na de grote explosie op vrijdag niet meer intens. Deze X-ray zonnevlammen zijn mild, dus lees de symptomen ook als mild. Heb je een verstoring of overbelasting in je zenuwstelsel, dan voel je kleine X-ray pieken al als zeer intens. (Mogelijke symptomen: overbelast zenuwstelsel (last van ogen, trillen en zenuwachtigheid), onrustig zijn, hoofdpijn/migraine enz.) Op vrijdag/zaterdagnacht 28-5 was er een bijna M-klasse zonnevlam om 1:00 uur in de nacht. Die was dus wel heel er flink.

De Schumannresonantie was op vrijdag en zaterdag actief. Op vrijdag 28-5 tussen 9:00 en 12:00 uur met de hoogste piek rond 10:00 uur ( A1=amplitude 53). Dit was beste een flinke, maar gedeeltelijke activiteit. Alleen de lagere frequenties in ons kwamen in trilling. Op zaterdag was er SR activiteit tussen 6:00 en 12:00 uur met de hoogste piek rond 8:00 uur (A1=amplitude 42). Deze was ietsjes lager dan die van vrijdag, maar nog steeds wel voelbaar met ascentiesymptomen die jouw zwakke punten, oude blessures weer laten opspelen. Omdat er verder buiten kosmische stralingsalerts geen andere activiteit was, was de optelsom die maakt dat de SR heel heftig voelbaar is dus veel milder en dus niet heel intens.

Er was op vrijdag 28-5 een periode met kosmische stralingsalert tussen 8:00 uur en 5:00 uur op zaterdag 29-5. (symptomen: hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid enz.)

Sinds vrijdagmiddag 21-5 is de Aarde verbonden met de positief geladen magnetische noordpool van de Zon. HCC (normaal is deze verbinding met de negatief geladen zuidpool van de Zon.) Tijdens deze magnetische verbinding met de Zon lijkt het erop dat de beschermende magnetosfeer van de Aarde veel meer verstoring geeft, omdat ze de verstoringen minder goed kan verwerken. Dit is slechts mijn persoonlijke waarneming van de afgelopen jaren. Dus zonnewind en zonnevlammen geven in deze periode grotere verstoringen in de beschermende magnetosfeer van de Aarde is mijn conclusie. Deze verstoring (HCC) geeft mogelijk symptomen van slapende of tintelende, verdoofd gevoel in voeten en handen. Ook kan het geheugen mogelijk minder goed functioneren. Deze andere magnetische verbinding met de Zon is normaal gesproken maar maximaal 1 week verbonden op deze manier, maar dat is onverwacht veel langer geworden en nog steeds aan de orde. Zoals het nu zichtbaar wordt in de weergave zal deze op dinsdag 1-5 weer terug gaan naar ‘normaal’.

Er was op deze zaterdagavond 29-5 een vreemde verstoring van het magnetisch veld rond 21:00 uur. Er was een plotseling wegzakken van de magnetische kracht volgens de grafiek. Of dit een fout is in de weergave of een werkelijke verstoring, dat is mij niet helder. Een paar jaar geleden hadden we regelmatig dit wegvallen van het magnetisch veld, dus het was bijzonder om het nu weer een keer te zien. Het magnetische veld is sowieso heel erg zwak, ondanks de licht verhoging van de zonnewind. En de grafiek laat dan ook een hele kleine golf zien van magnetische beweging, met die vreemde dip er dus in. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en rust en wisselingen en veranderingen in deze kwaliteit kan dus op dat vlak en in onze aardeverbinding verstoringen geven.

Verder geen bijzonderheden. Bekijk hieronder de details in de grafieken met uitleg eronder. Daaronder staat ook een uitgebreide beschrijving van de mogelijke symptomen. Deze zal ik vanavond plaatsen. Ook kun je dan het vooruitzicht voor de week vinden. We beginnen met het vooruitzicht voor de week.

Heb het goed… 💞
© Manuela van www.inzichten.com

___________________________________________________________

VOORUITZICHT VOOR DE WEEK:

Het ziet er voor de komende week voor het elektromagnetische erg rustig uit. De zonnewind is erg laag en dus zijn er periode van kosmische stralingsalerts te verwachten. (Mogelijke symptomen: hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid enz.) Op dinsdag 1-5 en woensdag 2-5 wordt er een kleine zonnewind verhoging verwacht, dus dan is de kans op een kosmische stralingsalert even afwezig. Er staat een gat in de corona van de Zon bijna op de Aarde gericht en die zal op maandag en dinsdag vol op de Aarde gericht zijn. (symptomen: grove ruis/ fluittonen in de oren en het hoofd.) Er zijn best wel aardig wat zonnevlekken actief op de Zon op deze zondag. Twee daarvan komen de komende twee dagen meer in de richting van de Aarde gedraaid en staat dus vanaf dinsdagavond of woensdag op de Aarde gericht. Vanaf dinsdag tot vrijdag is er dan een verhoogde risico op een grotere impact van zonnevlammen, wanneer deze er zijn. Als deze zonnevlekken erg actief zijn, dan loopt tijdens deze dagen ook de X-ray lichtfrequentie extra op. De zonnevlekken kunnen ook afnemen met hun intensiteit. De Schumannresonantie is niet vooruit te voorspellen.

Hieronder plaats ik de grafieken van de vooruitzichten met uitleg eronder voor de komende week en de mogelijke symptomen.

Heb het goed… 💞
© Manuela van www.inzichten.com

Dit is een overzicht voor de komende dagen voor de zonnewind. Op dinsdag 1-5 en woensdag 2-5 wordt er een kleine zonnewind verhoging verwacht,

Kosmische straling symptomen

Er is een verhoogde kans op kosmische stralingsalerts de komende week, maar waarschijnlijk niet op dinsdag en woensdag:

Kosmische straling kan mogelijk ascentie symptomen geven. Naar mate de periode van de kosmische stralingsalert langer duurt, nemen de kans en de heftigheid van de mogelijke symptomen toe. Het is niet verstandig om te vliegen (vliegtuig) of te verblijven op grotere hoogte tijdens deze periode van kosmische straling, vooral op hogere of lagere breedtegraden (dichter bij de polen), omdat hoe hoger de breedtegraad, maar ook hoogte, hoe sterker en schadelijker de kosmische straling is volgens de experts en onderzoeken (zie afbeeldingen ‘Geomagnetic Score’ (Kp-index). Symptomen van deze kosmische stralingsalerts zijn emotionele en algehele instabiliteit, hartritme verstoringen (hartfladderen), emotionele instabiliteit en mentale zwakte wordt versterkt en nog meer. Dit zijn echte klachten, die situaties die in aanleg bezig zijn zich te ontwikkelen versterkt zichtbaar maakt tijdens zo’n periode van kosmische straling. Je kunt statische ruis horen/voelen en deze is hoogfrequenter en minder grof als van plasma die onderweg is naar de Aarde en uit een gat in de corona afkomstig is. Neem de klachten van de ascentiesymptomen wel serieus, het zijn echte klachten en bezoek je arts of therapeut als het nodig is.  Zie voor symptomen die wetenschappelijk zijn vastgesteld de afbeelding van SpaceWeatherNews  ‘Geomagnetic Score’ (afbeelding met de tekst van regenboogkleuren) onder Cosmic Ray Risks. In de alinea ‘Waarom deze updates?’ heb ik nog meer geschreven over ascentiesymptomen en wat je er aan kunt doen om weer in evenwicht te komen.

Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van. Als de hersenhelften beter in evenwicht gebracht worden met activiteiten die horen bij de betreffende hersenhelft, dan kun je deze ‘Kosmische oren’ openen en op een andere manier de frequenties ontvangen. Als je bijvoorbeeld gewend bent om veel denk werk te doen, dan is meestal de linker hersenhelft (mannelijke deel) overactief en de rechter hersenhelft minder actief (vrouwelijke creatieve deel). Je kunt dan door creativiteit deze hersenhelft activeren en dan komt er meer evenwicht en integratie van de kosmische energieën en frequenties.

Dit is een weergave van de zijkant van de Zon gezien vanuit de Stereo A satelliet. Helaas was er na donderdag 28-5 geen nieuwe data beschikbaar, dus we moeten het met deze informatie doen. Er komt een nieuwe zonnevlek aan die op maandag in het zicht komt. Het lijkt erop dat dit een grote is. Er zijn al veel zonnevlekken op de Zon op dit moment die de komende week een verhoogde kans geven op X-ray zonnevlammen die extra intens zijn omdat ze op de Aarde gericht zijn. Zonnevlekken kunnen ook plotseling verdwijnen of afnemen in kracht.

EINDE VOORUITZICHT VOOR DE WEEK.

__________________________________________________________________

OVERZICHT VOOR ZONDAG 30-5:

ACTIVITEIT VAN DE ZONNEWIND EN REACTIES

Dit is een weergave van de zonnewind dichtheid van zondag 30-5. Tussen 21:15 en 23:00 uur was de zonnewind dichtheid heel licht boven de normale waarde van 10 p/cm3. Maar dus heel mild.
Dit is een weergave van de zonnewind snelheid van zondag 30-5. De zonnewind snelheid is vanaf zaterdagavond 29-5 20:30 uur Europese tijd (UT+2) licht opgelopen boven de normale waarde van 400 km/sec. Het was een hele milde zonnewind verhoging met een maximum rond 10:30 op zondag 30-5 van ongeveer 490 km/sec. En dat is een zeer lichte verhoging, die nauwelijks nog symptomen veroorzaakt. Behalve als je zeer hooggevoelig bent of een probleem hebt met je zenuwstelsel. Vanaf zondagavond 21:00 uur gaat de zonnewind weer naar normale waarden en neemt de kans op kosmische stalingsalerts weer toe tot dinsdag, want dan wordt er weer een zeer milde zonnewind verhoging verwacht.

Symptomen zonnestorm

Er is een zeer lichte verhoging actief, die nauwelijks nog symptomen veroorzaakt. Dus lees onderstaande informatie als mild:

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’. Met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt de vernieuwing versneld ingezet. Het slaapritme kan verstoord zijn, je plotseling intens moe en uitgeput voelen, geïrriteerd en tijdens het praten woorden vergeten (door onrust van het magnetisch veld), maar ook spierpijn en stijfheid kan een van de symptomen zijn die je mogelijk ervaart. Door de extreme zonnewind wordt dat wat niet in orde is extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

Dit is de weergave van de Kp-index gemeten in Potsdam in Duitsland weergegeven in UT tijd (+2 uur voor omrekenen naar Europese tijd). De Kp-index geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer van de Aarde op verstoringen van de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos.

Er was weinig reactie van de beschermende magnetosfeer van de Aarde op de lichte verhoging van de zonnewind snelheid (groene balken). Op zondagavond is de zonnewind nog licht verhoogd.
Er is nu de zonnewind weer naar normale waarde terug gaat weer kans op. kosmische stralingsalerts die zijn mogelijk de komende dagen af en toe actief. Lees de symptomen hieronder. (Er was kosmische stralingsalert actief op vrijdag 28 mei vanaf 8:00 uur tot vrijdag 29 mei 5:00 uur. (zie rode puntjes).

Kosmische straling symptomen

Er zijn nu nog geen kosmische stralingsalerts actief, maar er is wel een verhoogde kans de komende dagen:

Kosmische straling kan mogelijk ascentie symptomen geven. Naar mate de periode van de kosmische stralingsalert langer duurt, nemen de kans en de heftigheid van de mogelijke symptomen toe. Het is niet verstandig om te vliegen (vliegtuig) of te verblijven op grotere hoogte tijdens deze periode van kosmische straling, vooral op hogere of lagere breedtegraden (dichter bij de polen), omdat hoe hoger de breedtegraad, maar ook hoogte, hoe sterker en schadelijker de kosmische straling is volgens de experts en onderzoeken (zie afbeeldingen ‘Geomagnetic Score’ (Kp-index). Symptomen van deze kosmische stralingsalerts zijn emotionele en algehele instabiliteit, hartritme verstoringen (hartfladderen), emotionele instabiliteit en mentale zwakte wordt versterkt en nog meer. Dit zijn echte klachten, die situaties die in aanleg bezig zijn zich te ontwikkelen versterkt zichtbaar maakt tijdens zo’n periode van kosmische straling. Je kunt statische ruis horen/voelen en deze is hoogfrequenter en minder grof als van plasma die onderweg is naar de Aarde en uit een gat in de corona afkomstig is. Neem de klachten van de ascentiesymptomen wel serieus, het zijn echte klachten en bezoek je arts of therapeut als het nodig is.  Zie voor symptomen die wetenschappelijk zijn vastgesteld de afbeelding van SpaceWeatherNews  ‘Geomagnetic Score’ (afbeelding met de tekst van regenboogkleuren) onder Cosmic Ray Risks. In de alinea ‘Waarom deze updates?’ heb ik nog meer geschreven over ascentiesymptomen en wat je er aan kunt doen om weer in evenwicht te komen.

Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van. Als de hersenhelften beter in evenwicht gebracht worden met activiteiten die horen bij de betreffende hersenhelft, dan kun je deze ‘Kosmische oren’ openen en op een andere manier de frequenties ontvangen. Als je bijvoorbeeld gewend bent om veel denk werk te doen, dan is meestal de linker hersenhelft (mannelijke deel) overactief en de rechter hersenhelft minder actief (vrouwelijke creatieve deel). Je kunt dan door creativiteit deze hersenhelft activeren en dan komt er meer evenwicht en integratie van de kosmische energieën en frequenties.

_____________________________________________________________

ACTIVITEIT VAN DE ZON

Dit is de weergave van de Zon van zondag 30-5. Er zijn een aantal gaten in de corona van de Zon (rode puntjes), die ook in iedergeval voor een deel op de Aarde gericht staan. Mogelijke symptomen hiervan (grove ruis/fluiten in hoofd en oren) Maandag en dinsdag is dat ook nog aan de orde.

Er zijn is een aantal zonnevlekken actief op de Zon (zie rode pijlen). Deze komt de komende twee dagen steeds directer op de Aarde gericht. Dus de zonnevlammen zullen waarschijnlijk nog wel toenemen in kracht. Dinsdagavond of woensdag zullen er twee zonnevlekken pal op de Aarde gericht zijn en is de kans op intense zonnevlammen groter. Maar het kan ook zo weer rustiger worden. Een gat in de corona van de Zon kan ook plotseling weer verdwijnen, net als zonnevlekken. Het is niet waarschijnlijk dat deze zonnevlek snel zal verdwijnen.
Dit is de magnetische weergave van de Zon.

Gat in de corona van de Zon

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord. Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn. Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van.)

Deze fluittonen zijn frequenties die kosmische informatie dragen en ons energielichaam en fysieke lichaam moet nog heel erg wennen aan deze frequenties. Als de hersenhelften uit evenwicht zijn dan is de verstoring van de fluittonen mogelijk erger. Dit betekent dat de actieve ratio van de mannelijke kant van de hersenen en de ontvangende creatieve vrouwelijk kant van de hersenen uit balans zijn. Je kunt dat compenseren door de betreffende activiteiten meer te gaan oefenen in je leven. Dus of meer creatieve dingen te gaan doen zoals dansen, knutselen, enz. of meer rationele dingen zoals rekenen, technische zaken waar je moet begrijpen. Door de pijnappelklier te stimuleren kun je ook beide hersenhelften in evenwicht brengen.

Dit is een weergave van de X-ray zonnevlammen. Er was op vrijdag en zaterdag een bijna M-Klasse zonnevlam beide rond 1:00 uur. Op zondag waren er alleen wat kleinere B-Klasse zonnevlammen.
Dit is een overzicht van de kleine B-klasse X-ray zonnevlammetjes van zondag 30-5
Dit zijn de zonnevlammen vanaf vrijdag 28-5. De grote uitbarsting was op zaterdag rond 1:00 uur. maar je ziet dat de uitstroom ook op zondag nog actief was.

Zonnevlammen symptomen

Zonnevlammen en actieve regio’s die X-rays produceren, geven acute ascentiesymptomen die plotseling, fel en pittig kunnen zijn. Het zenuwstelsel staat extra onder druk en kan overbelast zijn. Er kunnen ongrijpbare angsten opkomen en dit kun je in je lichaam voelen alsof je zenuwen (vaak vooral in de benen) open liggen. Een greep uit de mogelijke symptomen: hoofdpijn, migraine, kort lontje/ emotionele instabiliteit, misselijk, draaierig hartritme verstoringen, problemen met de spijsvertering en ook bijvoorbeeld plotseling opkomende voedsel-intoleranties, plotseling slecht kunnen zien en dat is ook net zo plotseling weer goed en hetzelfde geldt voor intense moeheid die plotseling komt en weer gaat. Het intense licht kan veel energetische, maar ook fysieke afvalstoffen vrijmaken en daardoor kun je mogelijk een gevoel van stijfheid ervaren. Dus drink genoeg water en neem vitamine C of andere antioxidanten, maar doe dat in overleg met je arts of therapeut. Het is sowieso iets wat bij symptomen van zonnevlammen hoort; de klachten komen plotseling en verdwijnen ook net zo plotseling. Een voetenbadje nemen met 4 eetlepels natriumbicarbonaat en 4 eetlepels zeezout of Himalayazout kan het lichaam ontzuren en helpen om de pijnlijke open zenuwen tot rust te brengen. De mogelijk heftige ascentiesymptomen kunnen ook net zo plotseling weer verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Ze versterken wat er al in je leeft op dat moment. Dus je kunt ook een geweldige topervaring hebben met mooie inzichten. Lees meer over ascentiesymptomen en wat je kunt doen om weer in evenwicht te komen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

_______________________________________________________________

SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT

Dit is een weergave van de Schumannresonantie activiteit (Tijd: is Tomsk Rusland UT+7) De Schumannresonantie was op vrijdag en zaterdag actief. De activiteit was niet full spectrum. Op vrijdag 28-5 tussen 9:00 en 12:00 uur met de hoogste piek rond 10:00 uur ( A1=amplitude 53). Dit was beste een flinke, maar gedeeltelijke activiteit. Alleen de lagere frequenties in ons kwamen in trilling. Op zaterdag was er SR activiteit tussen 6:00 en 12:00 uur met de hoogste piek rond 8:00 uur (A1=amplitude 42). Deze was ietsjes lager dan die van vrijdag, maar nog steeds wel voelbaar met ascentiesymptomen die jouw zwakke punten, oude blessures weer laten opspelen. Omdat er verder buiten kosmische stralingsalerts geen andere activiteit was, was de optelsom die maakt dat de SR heel heftig voelbaar is dus veel milder en dus niet heel intens.

Schumannresonantie activiteit symptomen

De Schumannresonanties zijn golven van frequenties die steeds wijzigen door veranderingen in de druk in de Aardse atmosfeer. Deze Schumannresonantie activiteit ontstaat door onweer met bliksem en andere ontlading van deze druk in de beschermende magnetosfeer rond de Aarde. Ons lichaam kan intens reageren op deze frequenties, omdat deze corresponderen met frequenties van de hersenen en het lichaam. Hierdoor kunnen mensen ook krachtig ascentiesymptomen ervaren. Dit kunnen fijne en minder fijne ervaringen en lichamelijke reacties zijn. Full spectrum Schumannresonantie activiteit betekent dat ook de hogere frequenties in ons, in trilling en beweging komen. In deze periode van een full spectrum activiteit kun je dan ook met meer gemak de bijzondere openingen ervaren in het hogere bewustzijn van jezelf. Lees meer over ascentiesymptomen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.


Dit is een weergave van de Schumannresonantie intensiteit gemeten in amplitude. De intensiteit was op vrijdag 28-5 best flink A1= 53 amplitude met de hoogste piek rond 10:00 uur en op zaterdag 29-5 A1=42 amplitude met de hoogste piek rond 8:00 uur Europese tijd (UT+2).
De Schumannresonantie is vooral heftig wanneer er ook andere verstoringen zijn. Dan zijn de frequenties en druk die de SR op het energielichaam zet net de druppel en kan de SR dan als heftig worden ervaren en andere keren juist weer niet.

_______________________________________________________

MAGNETISCH VELD AARDE

Dit is de weergave van metingen van de satelliet GOES 16. van het magnetisch veld van de Aarde. Het magnetisch veld was extreem vlak. De golf beweging is normaal gesproken veel groter. Er was een vreemd wegvallen van de metingen rond 23:00 uur op zaterdagavond 29-5. Dit was vorig jaar en de jaren daarvoor wel vaker zo, maar ik heb het nu al lang niet meer gezien. het kan een fout in de metingen zijn geweest, maar ook misschien een kort wegvallen van het magnetisch veld. Vreemd is het wel.

De Arcjet (gele tekst) in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Er was geen raketlanceringen zichtbaar in de metingen van het magnetisch veld. Lees meer over deze arcjets: https://arc.aiaa.org
Dit is een weergave van de grondmeting van het magnetisch veld in Noord-Europa van zondag 30-5. De verstoring in Noord-Europa was heel erg rustig.

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.

UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

___________________________________________________________

MAGNETISCHE VERBINDING TUSSEN DE ZON EN AARDE:

Dit is een weergave van de magnetische verbinding van de Aarde met de polen van de Zon. Vanaf vrijdag 21-5 14:00 uur Europese tijd (UT+1) zijn weer verbonden met de positief geladen noordpool van de Zon. (groene stralen), met de nodige ascentie symptomen (gevoelloze voeten en handen).
Op vrijdag hadden we de wisseling van magnetische verbinding van de Aarde met de Zon van negatief geladen zuidpool van de Zon, naar de positief geladen noordpool van de Zon. Tijdens zo’n wisseling kan het magnetisch veld van de Aarde extra verstoord zijn en ervaren we mogelijk deze symptomen. Deze activiteit (HCC) is actief tot ongeveer donderdag.
Dit is een weergave van de magnetische verbinding van de Aarde met de polen van de Zon. Heel verrassend zijn we op zondag 30-5 nog steeds in de andere magnetisch verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Waarschijnlijk hebben we woensdag 2-6 of donderdag 3-6 weer de oversteek naar de normale magnetische verbinding met de Zon. Dan stoppen ook de bij behorende symptomen (slapende handen en voeten enz.).

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool. Dit was een abnormale periode in begin 2020. (‘normale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool. Opnieuw een abnormale periode ( ‘abnormale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon, dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan.

Magnetisch veld tijdens een HCC

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is in de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal, een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus het kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of juist wegvalt tijdens gesprekken. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaard bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook met het aanwezig zijn in het NU.

_____________________________________________________________

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

Dit is de link naar het nieuwe artikel over de totale Super Maansverduistering van woensdag 26 mei 2021: https://inzichten.com/leef-je-essentie-heb-het-lef-en-ontluik/

Het nieuwe artikel over de nieuwe Maan van dinsdag 11-5: https://inzichten.com/heb-het-lef-en-ontluik/

Dit is de link naar het artikel over de volle SuperMaan van dinsdag 27-4: https://inzichten.com/openen-van-de-ware-kosmische-hart-identiteit/

GA NAAR DEEL 1 JAARHOROSCOOP 2021: ‘Welkom in het Watermantijdperk’: https://inzichten.com/welkom-in-het-watermantijdperk/

Lees DEEL 2 JAARHOROSCOOP 2021: De doorgang van oud naar nieuw: https://inzichten.com/de-doorgang-van-oud-naar-nieuw/

Het artikel over de Maansverduistering van 30-11 (innerlijke proces): (energieën voor het komende half jaar: https://inzichten.com/het-proces-van-bevrijding/

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de totale Maansverduistering van op WOENSDAG 26 mei 2021 om 19:45 rond de nieuwe Maan. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-totale-maansverduistering-supermaan-26-mei-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

EXTRA WEBINAR WORTEL AMETHIST op dinsdag 1-5 om 19:45. Dit is een webinar waarin de nieuwe energie van het eenheidsbewustzijn sterk wordt ervaren en ook geintegreerd. Is een super ervaring voor de meeste deelnemers van eenheid, thuiskomen en Bronenergie ervaren en integreren. Lees meer: https://inzichten.com/events/speciale-actuele-online-activatie-meditatie-dinsdag-1-juni-2021-wortel-amethist/

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update maandag 24-5
Elektromagnetische update maandag 31-5

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update zondag 30-5 en vooruitzicht v.d. week

Plaats een reactie