Eenvoud en jouw ware levensdoel

Volle Supermaan in Steenbok van 24juni2021

Geschreven door: Manuela van der Knaap

12,3 minuten leestijd

In dit artikel lees je over de volle Supermaan van donderdag 24 juni 2021. Deze brengt ons groei en magische heling en ont-moetingen met jezelf en anderen. In het artikel lees je hoe je in deze periode jouw weg kan vinden, dwars door de collectieve angst en verhalen heen naar eenvoud, rust en jouw ware levensdoel op Aarde. In het artikel staan opnieuw zeer inspirerende video’s over heling en het leven in samenwerking met de Aarde. Ik wens je veel leesplezier…

Het nieuwe artikel over de nieuwe Maan van zaterdag 10-7 staat woensdag 7-7 of donderdag 8-7 op de website.

Deze foto is gemaakt door Olivia en met toestemming geplaatst. Dank je wel Olivia <3

Deze volle maan is opnieuw een Supermaan. Dit is de laatste in de rij en dus wel iets minder groot en intens dan de Supermaan van 26 mei 2021 die samenviel met de totale Maansverduistering. De kracht van de Maan is tijdens een Supermaan iets intenser dan een normale volle Maan. De Maan trekt dan extra hard aan al het water, waardoor de vloed gemiddeld genomen 5 cm hoger is dan bij een normale volle Maan. Omdat wij mensen voor het grootste deel uit water bestaan, merken wij dat ook. Het water in ons is verbonden met emoties en daardoor ervaren veel mensen tijdens de volle Maan emotionele schommelingen en onrust en tijdens een Supermaan is dat dus nog beter voelbaar. De eerst volgende volle Supermaan is pas weer op 14 juni 2022.

(Kijk over de vier SuperManen in deze astronomie kalender video voor 2021: Link astronomische events 2021: https://www.youtube.com/watch?v=qQ90bsPyydw )

Uitleg over de Supermaan en haar werking. https://www.youtube.com/watch?v=lhKMQIRdaeo

Magische ervaringen

De Maan staat ook nog eens Out Of Bounds (OOB). Als een planeet OOB staat, dan staat deze buiten het bereik van waar de Zon ooit kan komen en functioneert daardoor buiten de normale paden van het dagbewustzijn en het ‘gewone’ leven. De Maan is verbonden met onze binnenwereld en door deze OOB-stand kunnen we in onze binnenwereld bijzondere magische ervaringen hebben rond deze volle Supermaan. De astrologische stand van de Maan laat zien dat we deze magische ervaringen kunnen verwachten op het lichamelijke vlak, rondom ons bestaan als mens op Aarde, dus het leven zelf, maar ook kan het ego een sprong maken in ontwikkeling. Mogelijk een soort reset van overlevingsmechanismen van het lichaam, zoals voor de hersenstam. (Maan conjunct Pholus in Steenbok Out Of Bounds Zuid 1ste huis oppositie Zon ruime conjunctie met zwarte Zon in Kreeft in het 7de huis. Zon in Kreeft 7de huis driehoek Jupiter in Vissen in het 2de huis en sextiel Maan in Steenbok 1ste huis. En de Maan staat in een ruime conjunctie met de Diamant.)

Bewust worden van beperking

Ik zal de magische sprong in persoonlijke ontwikkeling wat verder uitdiepen. Aangezien de Maan tijdens deze volle Supermaan in Steenbok staat, zal het gaan over fundamentele structuur veranderingen op het niveau van de basis waarop alles functioneert in het lichaam en het leven. De genetische manipulatie van het DNA/RNA die de injectie veroorzaakt die velen al hebben gekregen, zal hierin ook zijn rol spelen, vermoed ik. Maar ook worden we geïnspireerd om door te dringen tot de essentie van ons gedachtegoed. Wat ons vasthoudt in de afscheiding en het oude, zijn onze innerlijke programmeringen waaraan wij ons conformeren. Als we kunnen zien wat de Wezenlijke essentie is van het leven en in onszelf contact kunnen maken met de essentie van ons lichaam en wat het in de basis betekent om mens te zijn, dan kunnen we ons bewust worden van deze programmeringen en beperkingen die we onszelf opleggen of laten opleggen. Deze inzichten zullen waarschijnlijk komen op een moment waarop je in verbinding ben met anderen of diep in verbinding met je eigen lichaam of iets anders in jezelf. Mijn meditatie-webinar is daarvoor mogelijk een katalysator, omdat we daar mediteren vanuit een diepe onvoorwaardelijke verbinding met onszelf en de zachte kracht van heelheid van het veld maakt dat de magische ervaringen met meer gemak kunnen worden ervaren. (Maan in Steenbok conjunct Pholus in het 1ste huis en conjunct ruim met Diamant. Noordelijk Maansknoop conjunct gecorrigeerde zwarte Maan, gelukspunt in het 6de huis en Mercurius in Tweelingen in het 7de huis. Zon conjunct zwarte Zon in Kreeft in het 7de huis. Saturnus in Waterman in het 2de huis vierkant Uranus in Stier in het 5de huis.)  

Liefde en vriendschap

Rondom de ringvormige Zonsverduistering van 10 juni was de liefde in vriendschappen maximaal voelbaar en dus ook waar deze liefde er niet was. Je hebt mogelijk diepe pijn ervaren van een diep weten dat je afscheid moet nemen van bepaalde mensen en groepen waarvan je voelt dat je daar niet tot volle wasdom kan komen, niet werkelijk gezien wordt voor wie je bent of met wie of waar je geen ware liefde en vriendschap meer kan ervaren. Er was een diep besef dat je het waard bent om wel de volle aandacht en liefde te ervaren voor jezelf, met de steun van mensen om je heen. En dat is een stuk bewustwording dat niet kan worden overgeslagen en je vrijmaakt voor nieuwe situaties waarin dit er wel voor je is. Met deze volle Maan worden macht en onmacht rondom liefde nog beter voelbaar. Dus waar je niet op eigen benen staat, maar je (emotioneel) afhankelijk opstelt naar anderen om liefde te ontvangen, kunnen er gebeurtenissen zijn die je wakker maken uit de droom en helder maken waar je staat. (Horoscoop Zonsverduistering daar stond Venus conjunct met de zwarte Zon in Kreeft in het 11de huis. Pluto in Steenbok in het 2de huis oppositie Venus in Kreeft in het 8ste huis.)

Wijsheid van trauma

Ik wil graag deze documentaire over de wijsheid van trauma met je delen. Trauma van het individu, van de familielijn, van het collectief en hoe dat allemaal in lijn is met elkaar. Deze video brengt je inzicht in de heling van een steeds herhalend systeem van het leven in de dualiteit van de Matrix. Het brengt je inzicht over waarom we vaak niet aanwezig kunnen zijn in het hier en nu in ons lichaam. Dat ontaardt in allerlei verslavingen en het verdoven van jezelf, waarin je wegloopt van je aanwezigheid en gevoel. Deze video gaat over het serieus nemen van jezelf en durven voelen en aanwezig zijn in je lichaam, zoals wij dat ook doen tijdens mijn meditatie-webinars. Het openen begint met door de pijn heen gaan, durven contact te maken met je gevoel en met wat er in je leeft en dan opent zich een doorgang naar liefde voor jezelf, jezelf serieus nemen en de start van ware autonomie en het leven van je Wezenlijke Zelf. Dan stap je uit patronen en verbindingen die je niet meer dienen en vasthouden in afhankelijkheid. Video ‘The wisdom of trauma’: https://wisdomoftrauma.com/movie/ (Tijdelijk niet beschikbaar, pas weer vanaf 28 juli 2021: The next broadcast of The Wisdom of Trauma movie and Talks on Trauma series is Jul 28–Aug 1. Please sign up below for updates and receive two gifts!)

(Heling en bewustwording van zelfexpressie, maar ook trauma uit de kindertijd door de zwarte Maan in Stier in het 5de huis en Uranus in Stier in het 5de huis. Maan conjunct Diamant in Steenbok in het 1ste huis.)

Deze afbeelding is gemaakt door ©Milena Blomqvist van http://www.spiritinmatter.nl/ en met toestemming hier geplaatst. Dank je wel Milena <3

Collectief herhalend trauma

Op collectief niveau maken we dezelfde bewustwording door. Je gaat dan plotseling zien waar jij je conformeert aan iets, of lief en gehoorzaam bent om goedkeuring te krijgen en ‘een goed mens’ te zijn volgens de normen van de maatschappij. Dan ben je een slaaf geworden van het systeem en word je gevoed door goedkeuring en ben je jezelf en jouw spirit kwijtgeraakt. Rond deze volle Supermaan is er een boost die je kan helpen te zien waar je niet onafhankelijk bent en vrij, maar een gevangene van je eigen cultuur. Met de ratrace van het leven houden we elkaar vast in steeds herhalende trauma’s die generatie op generatie worden doorgegeven. (Maan in Steenbok conjunct Pholus in het 1ste huis en conjunct ruim met Diamant. Noordelijk Maansknoop conjunct gecorrigeerde zwarte Maan, gelukspunt in het 6de huis en Mercurius in Tweelingen in het 7de huis. Zon conjunct zwarte Zon in Kreeft in het 7de huis. Pluto in het 2de huis in Steenbok oppositie Venus in Kreeft in het 8ste huis. Saturnus in Waterman in het 2de huis oppositie Mars in Leeuw in het 8ste huis. Overlevingsmechanisme: Priapus in Schorpioen en Boogschutter in het 12 de huis.)   

Hervormingen van de economie

Er kan ook een grotere collectieve beweging op gang komen die een transformatie of hervorming van ons waardesysteem en economie zichtbaar maakt of in gang zet. Dat de economie in zwaar weer begint te komen, dat wordt nu wel voelbaar en zichtbaar, bijvoorbeeld door de lege winkelpanden en materialen die niet meer te krijgen zijn omdat er bedrijven zijn weggevallen in de productieketen, die financieel het hoofd niet meer boven water konden houden. Daardoor zijn er ook mensen die hun baan verliezen en zo begint de economie als een kaartenhuis in elkaar te vallen. (Pluto in het 2de huis in Steenbok oppositie Venus in Kreeft in het 8ste huis. Saturnus in Waterman in het 2de huis oppositie Mars in Leeuw in het 8ste huis.)

Naar de essentie

Het overlevingsmechanisme van deze volle SuperMaan in Steenbok kan mogelijk de diepste angsten waarin we de afgelopen 1,5 jaar collectief zijn ondergedompeld, opnieuw doen oplaaien door nieuwe angstverhalen. Mogelijk zelfs met hysterische situaties. Het mechanisme dat toegepast wordt, is om de angst te negeren en met positiviteit en volle inzet gaan voor een doel dat gesteld wordt. Opgeven is geen optie, dus wordt het ene verhaal (en het doel ervan) opgetuigd na het andere. We dichten het ene gat met het andere voor onze collectieve problemen. Zo wordt al jaren de economie draaiende gehouden. Het systeem is vol met opportunisten die handig gebruikmaken van de collectieve angst, wat de kloof tussen arm en rijk ook steeds groter maakt. De uitdaging is om terug te gaan naar de essentie van het leven. Dus om nee te durven zeggen tegen de overweldigende veelheid van alles wat we onszelf tot doel hebben gesteld en wat we allemaal nodig denken te hebben. Deze doelen vullen niet de ontevredenheid en leegte vanbinnen, maar blijven vragen om meer en meer van hetzelfde dat niet echt voedt en onverzadigbaar is. (Overlevingsmechanisme: Priapus in Schorpioen in het 11de huis en Boogschutter in het 12 de huis. Noordelijke Maansknoop in Tweelingen conjunct gecorrigeerde zwarte Maan in Tweelingen in het 6de huis.)

Eenvoud en jouw ware levensdoel

In verbinding met je diepste Zelf is er stilte, overvloed, rust, veiligheid en dankbaarheid. Deze overvloed is niet dezelfde overvloed als we in de wereld vinden. Deze overvloed is verbonden met het organische en de groei en bloei van de Aarde. Deze overvloed voedt wél en geeft verzadiging en diepe tevredenheid. Deze volle Supermaan inspireert ons om deze rust en diepe tevredenheid met jezelf en het dagelijks leven te vinden, in verbinding met de natuur en het organische van de Aarde. De essentie van het leven en communicatie met alles wat daarin zijn plek inneemt, komt dan tot expressie in jezelf en in je dagelijks leven. Als jij in alle eenvoud de stroom volgt van de volle stilte (daarin stilstaan en ook de lichtheid van het bestaan toelaten) die tot bloei wil komen in jouw leven, dan zal je datgene manifesteren, wat je werkelijk zelfstandig en gelukkig maakt. Door deze eigen vorm van expressie van jezelf te (gaan) leven, ontstaat jouw eigen persoonlijke bubbel waarin je de juiste groepen, personen en situaties ontmoet, die je dicht bij jezelf houden en ondersteunen met wat je doet. Het leven kenmerkt zich dan door transparantie, voedende transformaties, diep geluk, enthousiasme en een diep weten dat je jouw ware levensdoel en droom op (en met) deze Aarde leeft. (Zwarte Maan in Stier in het 5de huis conjunct gecorrigeerde zwarte Maan in Tweelingen conjunct noordelijke Maansknoop in het 6de huis, conjunct Mercurius in Tweelingen in het 7de huis. Oppositie Priapus in het 11de huis in Schorpioen en gecorrigeerd Priapus in Boogschutter in het 12de huis. Zwarte Zon conjunct Zon in Kreeft in het 7de huis oppositie Diamant conjunct Maan en Pholus in het 1ste huis. Het Meesterschap van Cheiron in Ram conjunct de IC.)

In deze video inspireren Del Bigtree, Dr. Zach Bush en Jim Gale ons om op een andere manier samen te werken met de Aarde en haar natuur(Wezens):  https://thehighwire.com/videos/planting-a-seed/ Vanaf 18 minuten begint de informatie van Dr. Zach Bush en Jim Gale van FoodForestAbundance.
EarthDay #TheHighWire #ZachBush (Vanaf 18 minuten) #FoodForestAbundance #JimGale (vanaf 1 uur) #Freedom

Heb het goed…<3

©Manuela v.d.Knaap van www.inzichten.com

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de totale Maansverduistering van op DONDERDAG 24 JUNI 2021 om 19:45. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-24-juni-2021/   (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Alle activiteit in mijn praktijk zijn weer hervat. Er zijn extra workshopdagen ingepland voor de workshop ‘Ontdek je Wezensessentie met mineralen’. Er is nog ruimte voor twee personen om deel te nemen op zaterdag 17-7. Je kan meer lezen over deze workshop op mijn website: https://inzichten.com/events/ontdek-jouw-persoonlijke-wezenskwaliteit-met-mineralen-17-juli-2021/

Extra kristaldag
Er is ook nog een extra kristaldag ingepland in juli. De laatste voor de zomerstop is op deze vrijdag 9 juli van 10:00 tot 17:30 uur. Tijdens deze kristaldagen word je door het helende kristalnetwerk van binnenuit begeleid om exact het juiste te selecteren voor dat moment. Jouw innerlijke proces wordt helder tijdens het consult en de juiste mineralen die je daarin kunnen ondersteunen en begeleiden. Door de begeleiding ervaar en weet je wat je aanschaft. Kijk voor meer informatie op de website: https://inzichten.com/events/kristaldag-op-vrijdag-9-juli-2021/

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update zaterdag 19-6 & vooruitzicht v.d. week & ma 21-6
Elektromagnetische update dinsdag 22-6

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Eenvoud en jouw ware levensdoel

2 Gedachten

  1. Nelleke dinsdag 22 juni 2021 om 11:37- Beantwoorden

    hallo Manuela, wat een herkenning weer …. inderdaad voel ik duidelijk welke connecties met vroegere kennissen en vrienden niet meer voldoen aan mijn geluk en welbevinden. Er komen ook andere voor terug .. zo belangrijk om nu met anderen op dezelfde golflengte te zitten. ik ervaar het als pure dankbaarheid. bedankt weer voor dit mooie inzicht … uit de onrust naar de stilte …

    • Manuela van der Knaap dinsdag 22 juni 2021 om 15:04- Beantwoorden

      <3

Plaats een reactie