Elektromagnetische update donderdag 3-6 & vrijdag 4-6

Geschreven door: Manuela van der Knaap

25,7 minuten leestijd

Kort verslag: Flink verhoogde zonnewind dichtheid (zonnestorm), weinig reactie beschermende magnetosfeer van de Aarde, maar wel van het magnetisch veld van de Aarde. Er was ook een kleine B-Klasse zonnevlam in de nacht, diepe elektronencrash in de middag en wereldwijde kleine seismische reactie op Aarde. Lees meer….

Vanaf woensdag 2-6 in de middag rond 14:20 kwam er plotseling in eens een flinke verhoogde zonnewind dichtheid binnen in de atmosfeer van de Aarde. Deze was actief tot eind van de middag donderdag 3-6. De hoogste pieken waren rond de 40 p/cm3 en dat is echt heel erg hoog. Heel bijzonder dat de zonnewind snelheid laag bleef en dat daardoor de beschermende magnetosfeer rond de Aarde nauwelijks reactie gaf. Dus officieel mag het geen zonnestorm genoemd worden, maar de symptomen zijn wel hetzelfde als wanneer we zonnestorm hebben. Rond 17:00 uur leek het alsof de zonnewind dichtheid weer binnen normale waarde te komen, maar liep toch weer op. Niet zo extreem als de afgelopen 24 uur, maar nog wel ruim verhoogd en dus kun je nog wel symptomen ervaren. Ook is de opbouw van langdurig zeer hoge zonnewind dichtheid best intens en het kan je erg moe maken., omdat je een bombardement van deeltjes kan ervaren die door je heen denderen en alles in trilling brengen in iedere cel van het lichaam. (maximaal kp-index 3 groen)(Mogelijke symptomen: onrust, misselijkheid, voelen razen van deeltjes door je heen/of alle cellen trillen, hoofdpijn/migraine enz.)

Er was een klein B-klasse X-ray zonnevlam rond 4:00 (B 5.8) Deze was mogelijk licht voelbaar met symptomen. (Mogelijke symptomen: overbelast zenuwstelsel (last van ogen, trillen en zenuwachtigheid), onrustig zijn, hoofdpijn/migraine enz.)

Er was een reactie in het magnetisch veld van de Aarde op de verhoogde zonnewind dichtheid en vanaf woensdagochtend 5:30 uur werd dat wat onrustiger. (mogelijke symptomen: meer moeite met aarden, wisselende warme en koude voeten.)

Er was een flink diepe Elektronencrash actief tussen 12:30 en 15:00 uur. (symptomen: lood in de schoenen, zwaar in de psyche, pijnlijk onderlichaam.).

Er was wereldwijd een lichte seismische activiteit tussen 12:00 en 14:00. De Aarde stond toen dus te trillen. Dit kan mogelijk angstgevoelens en onrust geven.

Verder zijn er geen andere verstoringen. Hieronder staan de relevante grafieken met uitleg eronder en uitgebreid de symptomen daaronder.

Heb het goed… 💞
© Manuela van www.inzichten.com

_________________________________________________________________

UPDATE VRIJDAG 4-6: Er is niet heel veel aan de hand, maar ik zet even de puntjes op de i. Er was een elektronencrash actief tussen 12:30 en 15:00 uur. (symptomen: lood in de schoenen, zwaar in de psyche, pijnlijk onderlichaam.)

In de nacht was er een korte periode met kosmische stralingsalert tussen 23:00 en 2:00 uur. De zonnewind is na de hoge intensiteit van de afgelopen dagen nu een mild briesje, maar voldoende om te zorgen dat kosmische straling buiten de aardse atmosfeer blijft. Fijn als het nog even zo blijft. (Mogelijke symptomen: (symptomen: hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid, heel erg moe zijn, enz. Na een langere periode met kosmische stralingsalert neemt de kracht ervan toe. )

Het magnetisch veld was nog wel van slag. Niet zo ernstig als de afgelopen dagen, maar nog best flink. (mogelijke symptomen: meer moeite met aarden, wisselende warme en koude voeten.)

Er waren kleine A & B-klasse zonnevlammetjes en was wel een zonnevlam op de Zon die een mooie slurf maakte, maar deze gaf geen X-ray verhoging op Aarde. (zie filmpje). (Mogelijke symptomen: overbelast zenuwstelsel (last van ogen, trillen en zenuwachtigheid), onrustig zijn, hoofdpijn/migraine enz.)

Een niet op de Aarde gericht tornado slurf zonnevlam niet op de Aarde gericht. Deze gaf een kleine B-Klasse verhoging van de X-ray zonnevlammen (B-2).

Verder dus geen bijzonderheden. Er was nog wel een zeer milde Schumannresonantie (A1=amplitude 26) tussen 10:00 en 14:00 uur. Alle grafieken van metingen voor vrijdag 4-6 zijn hieronder erbij gezet.

Heb het goed… 💞
© Manuela van www.inzichten.com

____________________________________________________________________

VERSLAG VAN DONDERDAG 3-6 MET EXTRA DE GRAFIEKEN VAN VRIJDAG 4-6:

ZONNEWIND EN REACTIE AARDE

Dit is de weergave van de zonnewind dichtheid van woensdag 2-6. Deze kwam boven de normale waarde vanaf woensdagmiddag 14:20 uur Europese tijd (UT+2) De hoogste piek was rond 19:00 uur van ongeveer 41 p/cm3. En dat is flink hoog.
Dit is de weergave van de zonnewind dichtheid van donderdag 3-6. De zonnewind dichtheid was nog de hele dag flink verhoogd (sinds woendagmiddag 1-6) en dit duurde tot ongeveer 17:00 uur. Toen leek de zonnewind dichtheid weer binnen normale waarde te komen, maar liep toch weer op. Niet zo extreem, maar naar 20 p/cm3 en dat is een niet extreme verhoging: Veel minder dan de afgelopen 24 uur. Het vreemde van deze hele flink verhoogde zonnewind die binnenkwam in de atmosfeer van de Aarde, was dat de zonnewind snelheid geen reactie liet zien. En ook de beschermende magnetosfeer rond de Aarde bleef rustig. De zonnewind was voor die tijd en erna beneden normale waarde en dus hadden we ook de hele dag kosmische stralingsalerts. Waarschijnlijk was dit de aangekondigde verhoogde zonnewind van de grote zonnevlam die afgelopen weekend uitbarstte op de rand van de Zon.

Symptomen zonnestorm

Er was officieel geen zonnestorm actief (geen Kp-index reactie), maar zo’n enorm hoge zonnewind dichtheid heeft wel dezelfde symptomen als een zonnestorm:

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’. Met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt de vernieuwing versneld ingezet. Het slaapritme kan verstoord zijn, je plotseling intens moe en uitgeput voelen, geïrriteerd en tijdens het praten woorden vergeten (door onrust van het magnetisch veld), maar ook spierpijn en stijfheid kan een van de symptomen zijn die je mogelijk ervaart. Door de extreme zonnewind wordt dat wat niet in orde is extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

Dit is de weergave van de Kp-index gemeten in Potsdam in Duitsland weergegeven in UT tijd (+2 uur voor omrekenen naar Europese tijd). De Kp-index geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer van de Aarde op verstoringen van de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Er was vreemd genoeg weinig reactie van de beschermende magnetosfeer van de Aarde op de zeer hoge zonnewind dichtheid (tot bijna 46 p/cm3). Door de zonnewind was er vanaf dat moment geen sprake meer van kosmische stralingsalerts.
Dit is de Kp-index van 4-6. Er was een korte periode met kosmische stralingsalert tussen 23:00 en 2:00 uur Europese tijd (UT+2). zie rode stippen.

Kosmische straling symptomen

Er was tot woensdag 2-6 rond 14:00 uur een kosmische stralingsalerts actief. Daarna kwam de verhoogde zonnewind binnen in de atmosfeer van de Aarde en dus geen kosmische stralingsalert meer, maar de zonnewind neemt af en dus is de kans op kosmische stralingsalert waarschijnlijk vanaf vrijdag weer aan de orde:

Kosmische straling kan mogelijk ascentie symptomen geven. Naar mate de periode van de kosmische stralingsalert langer duurt, nemen de kans en de heftigheid van de mogelijke symptomen toe. Het is niet verstandig om te vliegen (vliegtuig) of te verblijven op grotere hoogte tijdens deze periode van kosmische straling, vooral op hogere of lagere breedtegraden (dichter bij de polen), omdat hoe hoger de breedtegraad, maar ook hoogte, hoe sterker en schadelijker de kosmische straling is volgens de experts en onderzoeken (zie afbeeldingen ‘Geomagnetic Score’ (Kp-index). Symptomen van deze kosmische stralingsalerts zijn emotionele en algehele instabiliteit, hartritme verstoringen (hartfladderen), emotionele instabiliteit en mentale zwakte wordt versterkt en nog meer. Dit zijn echte klachten, die situaties die in aanleg bezig zijn zich te ontwikkelen versterkt zichtbaar maakt tijdens zo’n periode van kosmische straling. Je kunt statische ruis horen/voelen en deze is hoogfrequenter en minder grof als van plasma die onderweg is naar de Aarde en uit een gat in de corona afkomstig is. Neem de klachten van de ascentiesymptomen wel serieus, het zijn echte klachten en bezoek je arts of therapeut als het nodig is.  Zie voor symptomen die wetenschappelijk zijn vastgesteld de afbeelding van SpaceWeatherNews  ‘Geomagnetic Score’ (afbeelding met de tekst van regenboogkleuren) onder Cosmic Ray Risks. In de alinea ‘Waarom deze updates?’ heb ik nog meer geschreven over ascentiesymptomen en wat je er aan kunt doen om weer in evenwicht te komen.

Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van. Als de hersenhelften beter in evenwicht gebracht worden met activiteiten die horen bij de betreffende hersenhelft, dan kun je deze ‘Kosmische oren’ openen en op een andere manier de frequenties ontvangen. Als je bijvoorbeeld gewend bent om veel denk werk te doen, dan is meestal de linker hersenhelft (mannelijke deel) overactief en de rechter hersenhelft minder actief (vrouwelijke creatieve deel). Je kunt dan door creativiteit deze hersenhelft activeren en dan komt er meer evenwicht en integratie van de kosmische energieën en frequenties.

_____________________________________________________________________

ACTIVITEIT VAN DE ZON

Dit is de weergave van de Zon van donderdag 3-6. Er zijn een aantal gaten in de corona van de Zon (rode puntjes 63 + 65 o.a.), maar deze staan niet op de Aarde gericht. De komende twee dagen zal de invloed van gat 65 toenemen. Mogelijke symptomen hiervan (grove ruis/fluiten in hoofd en oren) dit is tot zondag aan de orde.

Er zijn is een aantal zonnevlekken actief op de Zon (zie rode pijlen). Er staat een kleintje op de Aarde gericht. Een gat in de corona van de Zon kan ook plotseling weer verdwijnen, net als zonnevlekken. Het is niet waarschijnlijk dat deze zonnevlek snel zal verdwijnen.

Gat in de corona van de Zon

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord. Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn. Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van.)

Deze fluittonen zijn frequenties die kosmische informatie dragen en ons energielichaam en fysieke lichaam moet nog heel erg wennen aan deze frequenties. Als de hersenhelften uit evenwicht zijn dan is de verstoring van de fluittonen mogelijk erger. Dit betekent dat de actieve ratio van de mannelijke kant van de hersenen en de ontvangende creatieve vrouwelijk kant van de hersenen uit balans zijn. Je kunt dat compenseren door de betreffende activiteiten meer te gaan oefenen in je leven. Dus of meer creatieve dingen te gaan doen zoals dansen, knutselen, enz. of meer rationele dingen zoals rekenen, technische zaken waar je moet begrijpen. Door de pijnappelklier te stimuleren kun je ook beide hersenhelften in evenwicht brengen.

Dit is een weergave van de X-ray zonnevlammen van donderdag 3-6. Er was een kleine B-klasse X-ray zonnevlam (B-5.8) rond 4:00. Deze was mogelijk wel voelbaar met lichte symptomen. Verder waren er kleiner A en B-Klasse X-ray zonnevlammetjes.
Dit is de weergave van de wat B-Klasse X-ray zonnevlammen van donderdag 3-6.
Dit is een weergave van de X-ray zonnevlammen van vrijdag 4-6. Er waren alleen kleinere B-Klasse X-ray zonnevlammen. Daar waar de pijl staat is waarschijnlijk de X-ray zonnevlam van het filmpje.

Zonnevlammen symptomen

De huidige X-ray zonnevlammen zijn niet heel erg hoog, dus lees onderstaande symptomen ook zo. Vooral die B-Klasse was waarschijnlijk goed voelbaar rond 4:00:

Zonnevlammen en actieve regio’s die X-rays produceren, geven acute ascentiesymptomen die plotseling, fel en pittig kunnen zijn. Het zenuwstelsel staat extra onder druk en kan overbelast zijn. Er kunnen ongrijpbare angsten opkomen en dit kun je in je lichaam voelen alsof je zenuwen (vaak vooral in de benen) open liggen. Een greep uit de mogelijke symptomen: hoofdpijn, migraine, kort lontje/ emotionele instabiliteit, misselijk, draaierig hartritme verstoringen, problemen met de spijsvertering en ook bijvoorbeeld plotseling opkomende voedsel-intoleranties, plotseling slecht kunnen zien en dat is ook net zo plotseling weer goed en hetzelfde geldt voor intense moeheid die plotseling komt en weer gaat. Het intense licht kan veel energetische, maar ook fysieke afvalstoffen vrijmaken en daardoor kun je mogelijk een gevoel van stijfheid ervaren. Dus drink genoeg water en neem vitamine C of andere antioxidanten, maar doe dat in overleg met je arts of therapeut. Het is sowieso iets wat bij symptomen van zonnevlammen hoort; de klachten komen plotseling en verdwijnen ook net zo plotseling. Een voetenbadje nemen met 4 eetlepels natriumbicarbonaat en 4 eetlepels zeezout of Himalayazout kan het lichaam ontzuren en helpen om de pijnlijke open zenuwen tot rust te brengen. De mogelijk heftige ascentiesymptomen kunnen ook net zo plotseling weer verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Ze versterken wat er al in je leeft op dat moment. Dus je kunt ook een geweldige topervaring hebben met mooie inzichten. Lees meer over ascentiesymptomen en wat je kunt doen om weer in evenwicht te komen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

______________________________________________________________________

ACTIVITEIT VAN DE ELEKTRONEN

Dit is de weergave van de elektronen in de ionensfeer rond de Aarde. De elektronen in de ionensfeer waren een kortere periode gecrasht tussen 12:30 en 15:00 uur Europese tijd (UT+2). Het was wel een heel diepe elektronencrash, dus goed voelbaar.
Dit is een weergave van de elektronen voor vrijdag 4-6 & zaterdag 5-6 Er was tussen 12:30 en 15:00 uur elektronencrash actief en vanaf 17:30 tot 20:15 Europese tijd (UT+2). Op zaterdag 5-6 waren er milde elektronencrashes al vanaf 7:00 uur.

Elektronencrash symptomen

Er waren korte perioden met elektronencrashes, maar wel heel diepe:

Tijdens een elektronencrash zijn de elektronen rond de Aarde in de ionensfeer sterk verminderd in aantal. Daarom is dan de magnetische kant van het elektromagnetische spectrum op Aarde extra sterk voelbaar. De elektronencrash kan druk geven in het onderlichaam, alsof je de Aarde in gedrukt wordt, met pijn in de benen, heupen, voeten enz. In de psyche is er confrontatie met minder leuke eigenschappen van jezelf. De zware en laag trillende eigenschappen melden zich. Dit is tijdens een crash versterkt aanwezig. Ook zijn veel mensen knorrig en zitten slecht in hun vel met als gevolg overal opstootjes en mogelijk zelfs ruzies. Er wordt tijdens een elektronencrash licht, helderheid en beweging gebracht in de vastzittende diepte van je psyche in alles wat is weggestopt om te kunnen functioneren volgens de eisen van de dualiteit. Dus best een confronterende periode van confrontatie, opruimen, inzicht en grote groei.

____________________________________________________________

MAGNETISCH VELD AARDE

Dit is de weergave van metingen van de satelliet GOES 16. van het magnetisch veld van de Aarde. Deze is flink verstoord vanaf 5:30.

De Arcjet (gele tekst) in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Er was geen raketlanceringen zichtbaar in de metingen van het magnetisch veld. Lees meer over deze arcjets: https://arc.aiaa.org
Dit is een weergave van het magnetisch veld gemeten door de GOES 16 satelliet. Deze ziet er nog steeds verstoord en vreemd uit, maar niet meer zo ernstig als donderdag 3-6.
Dit is een weergave van de grondmeting van het magnetisch veld in Noord-Europa van donderdag 3-6. Ook deze grondmetingen laten een verstoord magnetisch veld zien. Met tussen 12:00 en 13:00 uur op de lagere breedtegraden een vreemd wegvallen van magnetische metingen. (misschien kort wegvallen extreme schommeling van het magnetisch veld?)

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.

UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.
Dit is een weergave van de grondmeting van het magnetisch veld in Noord-Europa van vrijdag 4-6. Deze ziet er flink verstoord uit.

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

__________________________________________________________

SEISMISCHE ACTIVITEIT OP AARDE

Dit is een weergave van de seismische activiteit gemeten op verschillende plaatsen op de Aarde. We zien wereldwijd een lichte seismische activiteit met de kern tussen 12:00 en 14:00 uur Europese tijd (UT+2). Symptomen zijn mogelijk: verstoorde rust, zenuwachtigheid en mogelijk zelf ontraceerbare angsten.
Dit is een weergave van de seismische activiteit gemeten in Spanje San Pablo. We zien wereldwijd een lichte seismische activiteit met de kern tussen 12:00 en 14:00 uur Europese tijd (UT+2).

____________________________________________________________________

MAGNETISCHE VERBINDING TUSSEN DE ZON EN AARDE:

Dit is een weergave van de magnetische verbinding van de Aarde met de polen van de Zon. Vanaf vrijdag 21-5 14:00 uur Europese tijd (UT+1) zijn weer verbonden met de positief geladen noordpool van de Zon. (groene stralen), met de nodige ascentie symptomen (gevoelloze voeten en handen).
Op vrijdag hadden we de wisseling van magnetische verbinding van de Aarde met de Zon van negatief geladen zuidpool van de Zon, naar de positief geladen noordpool van de Zon. Tijdens zo’n wisseling kan het magnetisch veld van de Aarde extra verstoord zijn en ervaren we mogelijk deze symptomen.
Dit is een weergave van de magnetische verbinding van de Aarde met de polen van de Zon. Heel verrassend zijn we op maandag 31-5 nog steeds in de andere magnetisch verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. We zijn vanaf 18:00 uur dinsdag 1-6 los van de positief geladen noordpool van de Zon. Totdat we weer de normale magnetische verbinding hebben met de zuidpool van de Zon zijn de symptomen nog aan de orde en kan ook de aarding/verbinding met de Aarde heel vreemd voelen. De transitie kan de hele nacht nog wel duren. Zodra we weer verbonden zijn met de zuidpool van de Zon, dan stoppen ook de bij behorende symptomen (slapende handen en voeten enz.).
Op dinsdag 2-6 vanaf 6:00 uur is de Aarde weer magnetisch verbonden met de Zon via de normale magnetische verbinding met de negatief geladen zuidpool van de Zon. De komende ongeveer 3 weken zijn de symptomen van opgezette, slapende en verdoofde handen en voeten weer voorbij. Vandaag werd er door iemand (bedankt Bertie) weer een stukje informatie helder rondom de symptomen van de HCC. Helderziende waarneming maakt melding van een verstoord lymphe systeem, voornamelijk in de voeten. Op een heel praktisch manier wordt ervaren dat de waterhuidhouding in onderbenen en enkels tijdens een HCC niet optimaal is, waardoor opgezette benen en enkels van vocht dat niet kan wegstromen en vastgehouden wordt een gevolg is tijdens een HCC.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool. Dit was een abnormale periode in begin 2020. (‘normale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool. Opnieuw een abnormale periode ( ‘abnormale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon, dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan. Helderziende waarneming maakt melding van een verstoord lymphe systeem, voornamelijk in de voeten. Op een heel praktisch manier wordt ervaren dat de waterhuidhouding in onderbenen en enkels tijdens een HCC niet optimaal is, waardoor opgezette benen en enkels van vocht dat niet kan wegstromen en vastgehouden wordt een gevolg is tijdens een HCC.

Magnetisch veld tijdens een HCC

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is in de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal, een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus het kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of juist wegvalt tijdens gesprekken. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaard bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook met het aanwezig zijn in het NU.

_____________________________________________________________

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

Dit is de link naar het nieuwe artikel over de totale Super Maansverduistering van woensdag 26 mei 2021: https://inzichten.com/leef-je-essentie-heb-het-lef-en-ontluik/

Het nieuwe artikel over de nieuwe Maan van dinsdag 11-5: https://inzichten.com/heb-het-lef-en-ontluik/

Dit is de link naar het artikel over de volle SuperMaan van dinsdag 27-4: https://inzichten.com/openen-van-de-ware-kosmische-hart-identiteit/

GA NAAR DEEL 1 JAARHOROSCOOP 2021: ‘Welkom in het Watermantijdperk’: https://inzichten.com/welkom-in-het-watermantijdperk/

Lees DEEL 2 JAARHOROSCOOP 2021: De doorgang van oud naar nieuw: https://inzichten.com/de-doorgang-van-oud-naar-nieuw/

Het artikel over de Maansverduistering van 30-11 (innerlijke proces): (energieën voor het komende half jaar: https://inzichten.com/het-proces-van-bevrijding/

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de RINGVORMIGE ZONSVERDUISTERING VAN DONDERDAG 10 JUNI 2021 om 19:45. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-ringvormige-zonsverduistering-10-juni-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

EXTRA WEBINAR WORTEL AMETHIST op dinsdag 8-6 om 19:45. Dit is een webinar waarin de nieuwe energie van het eenheidsbewustzijn sterk wordt ervaren en ook geintegreerd. Is een super ervaring voor de meeste deelnemers van eenheid, thuiskomen en Bronenergie ervaren en integreren. Lees meer: https://inzichten.com/events/speciale-actuele-online-activatie-meditatie-dinsdag-8-juni-2021-wortel-amethist/

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update dinsdag 1-6
Elektromagnetische update zaterdag 5-6 & vooruitzicht v.d. week

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update donderdag 3-6 & vrijdag 4-6

Plaats een reactie