SPIEGELBEELD jul/aug 2021: Leef je essentie, heb het LEF en ontluik

Super Maansverduistering van 26 mei 2021 & Ringvormige Zonsverduistering van 10 juni 2021 ­ (deel 1)

Geschreven door: Manuela van der Knaap

10,8 minuten leestijd

Dit artikel beschrijft de innerlijke en wereldse processen van de Super totale Maansverduistering van woensdag 26 mei 2021 en de ringvormige Zonsverduistering van donderdag 10 juni 2021. Deze informatie is actueel voor het komend jaar tot in juni 2022 en ook de jaren daarna nog zullen deze processen vorm krijgen.

Je kunt in dit artikel lezen over de positie en transformaties voor Nederland en ook België. Het bouwen aan een nieuwe basis voor de maatschappij, de vele ideologieën en hervormingen die op stapel staan voor het komende jaar. Op persoonlijk niveau ontluikt er ook een nieuwe basis en het leven vanuit je Wezenlijke essentie, als een maagdelijke zonsopgang. Het artikel is verdeeld in twee delen. Dit is deel 1.

Ik wens je veel leesplezier…

Astrologische verklaringen en andere bronvermeldingen kun je vinden onder iedere alinea op de website https://inzichten.com/leef­je­essentie­heb­het­lef­en­ontluik

Impact verduisteringen

Het begon allemaal met een totale Maansverduistering op woensdag 26 mei 2021. Deze was niet zichtbaar bij ons in West-Europa, maar wel in Oost-Azië, Australië en Noord- en Zuid-Amerika. Deze totale Maansverduistering was
een bijverschijnsel van de ringvormige Zonsverduistering van 10 juni 2021, waarvan het centrum over de Noordpool loopt en die bij ons in West-Europa als een gedeeltelijke verduistering zichtbaar was. Energetisch lijken de beide verduisteringen sterk op elkaar. De totale Maansverduistering heeft vooral impact op onze binnenwereld en wordt in de komende maanden door gedrag van mensen zichtbaar in de wereld. Een Zonsverduistering is de kern van het eclipsseizoen en geeft een imprint in de wereld voor de komende jaren.

De essentie van de verduisteringen

De essentie van beide eclipsen gaat over het bouwen aan nieuwe structuren voor de maatschappij. Het oude is kapot, maar voor wie het kan en wil zien is het nieuwe als een jonge loot al zichtbaar. Er worden in deze periode ideeën, nieuwe ideologieën in de vorm gezet. Er zullen vele realiteiten naast elkaar gaan ontstaan en ook nieuwe maatschap- pelijk en bestuurlijke structuren. Het gaat om een grote hervorming van de basis van het maatschappelijke leven. Ook wordt er gezocht naar de essentie van wat van waarde is (o.a. financieel systeem, media, sociale media platforms). Verder is vanuit het overlevingsmechanisme gezien de ethiek en het niet zo nauw nemen met de regels, echt een issue het komende jaar. Het doel heiligt dan de middelen en het grotere plaatje en het implementeren van wereldwijde plannetjes is zeker aan de orde. We zullen veel verhalen op de mouw gespeld krijgen die op angst gebaseerd zijn. Intuïtie en weten en nieuwe zintuigelijke waarnemingen kunnen ontvouwen en geven innerlijk de juiste richting. Als je jouw eigen visie in de vorm brengt en maatschappelijk gezien onafhankelijk bent, dan vind je gelijkgestemden en kunnen de vreugde, genezing en de vruchtbaarheid enorm zijn en nieuwe horizonten zullen zich openbaren. Het komende jaar is een jaar van grote ideologieën en van daaruit hervormingen in de basis van ons bestaan, zoals in de gezondheidszorg met mogelijk niet aardse technieken, telefonie en het 5G netwerk, economie en het financiële systeem. Kortom, de sky (lijkt) is the limit te zijn. Blijf goed bij jezelf en in contact met je innerlijke kompas.

Afbeelding van de 12de graad in Tweelingen uit het boek van Helene W en Willem A. Koppejan. ‘Beeldgids van de dierenriem’ ISBN: 90­202­1673­2. Beschrijving bij de afbeelding: het beeld dat hoort bij de richting waarheen alles in de horoscoop zich beweegt is de noordelijke Maansknoop. Deze staat op de 11de en 12de graag Tweelingen.

Nieuwe ideologieën en nieuwe basisstructuren

Het in de vorm zetten van nieuwe ideologieën zal gebeuren vanuit verschillende perspectieven. Dit geeft de stroom van de huidige energie in de horoscoop, de noordelijke Maansknoop in Tweelingen, aan. We zullen dus vele verschillende nieuwe ideologieën in de vorm zien komen. Het is maar net waar je je op richt. Alles zal naast elkaar verrijzen. De machten en krachten van de oude structuren, waarin wij gewend zijn maatschappelijk te leven, hebben dus ook hun idealen en plannen, die we terugzien in ‘Build Back Better’, de quote die we alle leiders in de wereld horen uitspreken én de uitingen van het World Economic Forum met de Great Reset van Klaus Schwab.

Nieuwe ervaringsmogelijkheden

Deze idealen zijn zichtbaar in de grote stromingen van de Mainstream Media en als je niet oppast, dan kan het lijken alsof deze de enige vorm en richting zijn die vorm MOETEN krijgen. Maar de diversiteit van de hervormingen is decen- traal en komt van binnenuit in ieder persoon naar buiten en dus zullen overal nieuwe ideologieën en nieuwe basis- structuren verrijzen. Je kunt het zien als een bloem die ontluikt in ieder mens die zijn of haar angst kan loslaten. Zoveel nieuwe ideologieën van mensen die hun eigen vorm vinden, dat is te veel om centraal te kunnen aansturen en controleren. Controle hiervan is een illusie. De richting aangever (noordelijke Maansknoop 11de graad Sabian- symbol) geeft letterlijk aan: ‘Pas opengestelde gebieden bieden nieuwe ervaringsmogelijkheden’. Dit zullen we zowel praktisch in de wereld zien, als innerlijk via wat multidimensionaal opengaat in onze belevingswereld en nieuwe dimensies van het leven zoals 5D, 6D, 7D enz.

Gaan voor je eigen ideaal

Deze eclipsen spreken ons allemaal aan om ons ideaal in zijn essentie te gaan ervaren en vorm te geven. Laat je niet vasthouden in angst of gevoelens van onmachtig zijn en dat je er niet toe doet. Angsten zorgen ervoor dat je vast blijft zitten in het oude of in de ideologie van de ander. Die ander kan een externe autoriteit zijn, de overheid, een expert die het allemaal mooi kan vertellen of een partner, vriend(in) of goede buur, die erg enthousiast is. Als je diep durft te voelen, dan kan het helder worden dat je vastzit in de waarden van een ander, in dat waar juist de ander blij van wordt. Er wordt van ons gevraagd je IK te voelen en voor jezelf te kiezen in de verbinding met de ander. Pas dán kan er gelijkwaardigheid zijn en werkelijke uitwisseling en stimuleren we elkaar om tot de meest ideale vorm te komen.

Bevrijden van je kracht

Rondom de totale Maansverduistering kan er meer strijd zijn en diepe macht en onmacht, wanneer jouw kracht en met name jouw mannelijke daadkracht nog niet is bevrijd. Dan kun je mogelijk strijd en diepe innerlijke woede ervaren die los wil komen van onbewuste invloeden uit de omgeving. Dit kan met mensen zijn waar je mee samenwerkt, vriendschap mee hebt of familie zoals broers, zussen of ouders die nog een te grote invloed hebben op jouw handel en wandel, waardoor je niet zelfstandig jouw plek kan innemen in het geheel. De richtingaangever van de energie van de Maansverduistering (noordelijke Maansknoop Sabiansymbol 12de graad Tweelingen) heeft het letterlijk over: ‘Een zwarte jonge slavin eist bij haar meester haar rechten op’. Je kunt ook in gevecht zijn met systemen of iets anders wat zijn macht oplegt aan jou. Tijdens dit hele proces rond de Maansverduistering is er een helpende hand van Bronenergie, die je helpt assertief te zijn en hiervan los te komen. Dit bereik je vooral door te kiezen voor jezelf en daardoor je ruimte innerlijk te claimen en misschien zelf jouw ruimte in de wereld door je autonome bestuur op te eisen (geboorte trust opeisen (autonomie?). Hierdoor komt er ruimte en kun je jouw energie vrij gaan inzetten voor jouw ideologie in de wereld.

Deze tekening is gemaakt door Milena Blomqvist van http://www.spiritinmatter.nl en is met toestemming geplaatst

De wortels van Nederland en België

Het opeisen van de eigen rechten is voor Nederland iets dat bij onze wortels hoort. In de video met het interview van Prof. Dr. Bob de Wit, vertelt hij dat dit in Nederland al eens eerder is gedaan (zie video rond 1uur 7 minuten). Op 26 juli 1581 heeft het Nederlandse volk de koning van Spanje in een verdrag bedankt en het eigen bestuur teruggenomen. Onder anderen Koning Willem Alexander noemt deze daad de geboorte van Nederland. Dit ‘Plakkaat van Verlatinghe’ is onze eigen onafhankelijkheidsverklaring die vele andere landen, zoals de Verenigde Staten, heeft geïnspireerd, om hetzelfde te doen.

België was toen nog niet afgescheiden van Nederland, dus feitelijk is deze ‘Plakkaat van Verlatinghe’ niet alleen van Nederland, maar ook van de Belgische bevolking. Deze Maan- en Zonsverduistering van mei en juni 2021, geeft met de 11de graad Tweelingen (Sabiansymbol) deze sprong naar onafhankelijkheid een nieuwe boost. De Cheiron wond van dit verdrag wordt nu vol gevoeld en ook geheeld en we hebben nu de kans om deze wond te verheffen naar Meesterschap, waarin de macht en kracht teruggehaald worden naar waar het hoort: bij de persoon zelf.

Wikipedia Plakkaat van Verlatinghe: https://nl.wikipedia.org/wiki/Plakkaat_van_Verlatinghe

Revolutie in Nederland?

Zoals ik al vaker heb geschreven in mijn artikelen, heeft Nederland een bijzondere positie voor de wereld in het laten ontstaan van nieuwe structuren voor het recent gestarte Watermantijdperk: Gelijkwaardigheid, vrijheid, vriendschap/ broederschap en bewustzijn met respect voor het individu. De Wezensessentie van Nederland is het leven en trans- formeren van visie, structuren en vorm voor bestuur voor het Watermantijdperk. En deze door de Goddelijke Bron aangestuurde kosmische kwaliteit van Nederland is nu vol geactiveerd en misschien nog niet zo zichtbaar, maar al volop in de vorm aan het komen. Ook is er nu een astrologische stand actief die de positie en gedrag van het Nederlandse Volk zal veranderen. Misschien wakker maken als een soort wake-up call? Deze astrologische stand haalt de oude manier waarop het volk functioneert onderuit en daardoor is het noodzakelijk om alles opnieuw uit te vinden en de positie opnieuw te bepalen. Het is een soort reset en herijking, terug naar de basis van wat Wezenlijk is. Dit proces duurt ongeveer tot in oktober 2021.

https://www.jornluka.com/the-trueman-show/bob-de-wit/

Veranderingen geldsysteem?

Rond de Zonsverduistering is de helpende hand van de Bronenergie verschoven naar het hart, liefde en wat van waarde is voor jou en de ander. We krijgen dan een extra duwtje om de zuiverste waarden te ervaren en helder te krijgen, waar jij jouw ideologieën, ideeën en toekomst op bouwt. Het is ook heel goed mogelijk dat dit gepaard gaat met een grote verschuiving in het geldsysteem.

Er wordt al een tijdje aangegeven dat er verschuivingen aankomen voor het huidige geldsysteem, omdat dit systeem eigenlijk al sinds 2008 failliet is. De verandering zou met een digitale wereldmunt ingezet kunnen worden. Misschien zelfs gekoppeld aan een sociaal credit systeem, dat nu al volledig actief is in China. Welke kant het opgaat weten we niet, maar deze periode kenmerkt zich door het naar buiten brengen van ideeën en ideologieën die verstrekkende gevolgen hebben voor de basis van ons bestaan. De video met Willem Middelkoop hieronder geeft een goed beeld van wat er allemaal aan het verschuiven is op het gebied van het financiële systeem.

Handigheidjes

In beide eclipsen zie ik nog meer impact op waarden en waardesystemen met handigheidjes en slimmigheidjes die verbonden zijn met de God Mercurius. Mercurius is de God van de handel en in Nederland staan beelden van de God Mercurius op prominente plekken in en voor de beurs- gebouwen. De God Mercurius is de boodschapper die hemel en aarde verbindt. Mercurius wordt niet beïnvloed door een hoog moraal. Hij heeft geen eigen mening of visie, maar brengt slechts over wat wordt uitgezonden van de hemel naar de aarde en andersom. Hij maakt handig gebruik van wat hem voor de voeten komt en pik zo zijn graantje mee. Het is heel goed mogelijk dat we vreemde verschuivingen gaan zien in waarde, waardesystemen en op de beurs.

Video Madelon navigeert. Madelon Vos in gesprek met Willem Middelkoop over de veranderingen in het financiële systeem: https://www.youtube.com/watch?v=39Y1518crss

Telepathie?

Vanaf eind mei 2021 tot 5 juni 2022, het komende jaar dus, staat de stroom van Bronenergie in Tweelingen en komt er dus een grote of kleine correctie op het gebied waar Mercurius over regeert en dat is: handel, beurshandel, verkeer, media, communicatie, informatie uitwisseling, humor, hersenen, studie, onderwijs en alles waar kinderen bij betrokken zijn. Het gaat dan om het herstellen van de kinderlijke onschuld en zuiverheid in ons allemaal en voor alle kinderen of juist de schending daarvan. Voor het lichaam staan vooral de zintuigen extra onder druk en die kunnen transformaties doormaken. Zoals extra nieuwe zintuigen die mogelijk wakker worden, zoals bijvoorbeeld telepathie.

(deel 2 verschijnt in het septembernummer)

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Publicatie SPIEGELBEELD juli/augustus 2021

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD febr 2021: De doorgang van oud naar nieuw
Elektromagnetische update donderdag 26-8

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD jul/aug 2021: Leef je essentie, heb het LEF en ontluik

Plaats een reactie