‘Ont-moet je ware Zelf’

Nieuwe Maan in Kreeft 29juni2022

Geschreven door: Manuela van der Knaap

12,7 minuten leestijd

Dit artikel gaat over de nieuwe Maan van woensdag 29 juni 2022. De innerlijke en wereldse processen die beschreven worden in dit artikel zijn een maand actueel tot aan de volgende nieuwe Maan 29 juli 2022. Dit is opnieuw een bijzondere nieuwe Maan die begeleid wordt door een dubbele dosis Kosmische Bronkracht. Het is een tijd van initiatie, diepe genezing en het ont-moeten van nieuwe voedende diepte in jezelf. Lees in dit artikel welke processen je daarin tegen kan komen en hoe dit voor het maatschappelijke leven uitwerkt…

Lees je het artikel liever op een witte achtergrond, open dan het pdf boven aan deze pagina.

Ont-moet je ware Zelf

Opnieuw is het een bijzondere nieuwe Maan, die een diepe begeleiding laat zien van de Bron. Je wordt geïnspireerd om naar binnen te gaan en ten diepste te voelen wie je in Wezen bent. Jezelf ten diepste te ont-moeten en te zien voor wat je werkelijke waarde is. Dit betekent dat je mogelijk uit situaties gehaald wordt die je niet dienen, je uit je kracht halen en van je ware pad afhouden. (Zwarte Maan in Kreeft 1ste huis conjunct Zon en Maan en zwarte Zon Kreeft 2de huis).

Verantwoordelijkheid

Het overlevingsmechanisme van deze nieuwe Maan laat situaties zien rondom het nemen van verantwoordelijkheid die niet kloppen. Dus wanneer neem jij de verantwoordelijkheid terwijl die eigenlijk bij de ander hoort te liggen en wat zijn de drijfveren om dat te doen? Zolang we de verantwoordelijkheid dragen voor de ander, kan die ander niet werkelijk zijn ware kracht en autoriteit ontdekken en gaan ervaren. Dus uiteindelijk dient het ook die ander niet. Deze astrologische stand van het overlevingsmechanisme in Steenbok (7de huis) zet je in je situatie waarin je te hard bent voor jezelf en/of voor de ander. Een ander thema is jezelf te veel begrenzen in de verbinding of het gevoel hebben dat je de hele dag de omgeving moet begrenzen of moet opvoeden. Je gaat mogelijk voelen dat het water naar de zee dragen is en dus een nutteloze handeling. Ook relaties staan extra onder druk en er kan strijd zijn rondom autoriteit, grenzen en verantwoordelijkheid. (Priapus in Steenbok in het 7de huis.)

Gevangenis van het systeem

Ook gaat het overlevingsmechanisme van deze nieuwe Maan over het zien en het niet meer functioneren van de structuren en systemen waar we onszelf in gepropt hebben. Commitment en trouw kunnen een ware strop rond je nek zijn, wanneer verantwoordelijkheid, verplichtingen en het systeem of structuur van wat je in het dagelijks leven doet, niet meer kloppen. Alles wat je doet blijft zich dan maar herhalen als in een tredmolen, alle leven en rijkdom is verdwenen, met de nadruk op doen, doen, doen op de automatisch piloot. Dan wordt het bestaan een gevangenis, die je berooft van je vrijheid, je leven, alle plezier en is het niet (of bijna niet) meer mogelijk om je innerlijke kompas te volgen. Je raakt jezelf kwijt en je gevoel stompt af en op deze manier kan je niet meer voelen wat je echt nodig hebt, wat je werkelijk voedt. Dit wordt nu dus extra op de spits gedreven en dus zichtbaar, zodat je het kan veranderen. Ook in jouw leven storten de oude Matrixstructuren in elkaar. Dit is trouwens ook actueel voor het komende jaar tot mei 2023, dus zolang het overlevingsmechanisme in Steenbok staat. Dit is zowel actueel voor je persoonlijke leven als het maatschappelijke. (Priapus in Steenbok in het 7de huis. Noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Uranus.)

Het ‘Gewonde mannelijke’

Al rond de volle Maan is er een proces actueel van heling rondom woede, strijd en het mannelijke in ons en in de wereld. Dit alles ligt onder een vergrootglas en het misschien heb je zelf wel ervaringen gehad met explosieve woede van anderen of misschien wel van jezelf. Ook staat nu al een paar weken het ‘Gewonde mannelijke’ vanbinnen en in de maatschappij in de schijnwerpers. Dat gaat over het doen, doen, doen om te fixen wat niet klopt. De blik is te veel naar buiten gericht om alles te organiseren en daarbij wordt dan het gevoel en de binnenwereld vergeten. Gevoelens van schuld en schaamte spelen hierin een grote rol. Dat zorgt voor uitholling en uitputting. Er kunnen ook gevoelens zijn over het niet thuis voelen in verbinding met je sociale omgeving, je vrienden, familie of zelfs in je eigen gezin. De afgelopen weken zijn deze processen, waarschijnlijk ook in jouw leven heel erg zichtbaar geworden en nu komt de planeet van genezing ‘Jupiter’ erbij. Als je nog niet in contact bent ermee, dan wordt het nu opgeblazen naar extreme proporties. Maar zie je de patronen en lukt het je maar niet om ze te veranderen, dan zal Jupiter ze uitvergroten en daarna diep helen. Nieuwe vormen mogen geboren worden. Dit is een tijd van initiatie.  (Jupiter, Cheiron Mars, ruime conjunctie in Ram in 11de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen 6de huis oppositie noordelijke Maansknoop in Stier in het 12de huis conjunct Uranus.)

Verlangen naar vrede

Waarschijnlijk kan ook jij intens voelen en zien dat de oude manier van strijden en proberen het te fixen door te doen, niet meer werkt. Bijkomend is er een enorm verlangen naar vrede in het leven. Het lijkt wel of er nu ook innerlijk twee werelden naast elkaar bestaan: de ene wereld is de oude Matrix met haar lagere frequentie met woede, verplichtingen en vanuit je overlevingsmechanisme en de andere wereld is de vredige hartenergie van je binnenwereld die kan stromen met de wereld en waarin alles mag ZIJN wat het IS. Het verschil lijkt steeds groter te worden tussen deze twee werelden en overstappen van de ene wereld naar de andere is super pijnlijk, zowel emotioneel als fysiek. (Jupiter, Cheiron Mars, ruime conjunctie in Ram in 11de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen 6de huis oppositie noordelijke Maansknoop in Stier in het 12de huis conjunct Uranus. Zwarte Maan in Kreeft in het 1ste huis conjunct Zon en Maan en zwarte Zon in het 2de huis.)

Boerenprotest

Ditzelfde proces als in de alinea hierboven beschreven staat, is ook actueel bij de boerenprotesten die in potentie zouden kunnen oplaaien tot enorme proporties met veel woede. Maar ook het genezende is hier actueel om nieuwe vormen geboren te laten worden. Ook hier is het tijd voor nieuwe wegen en initiatie van het nieuwe, wat te maken heeft met de nieuwe groepswaarden van het Watermantijdperk: Gelijkwaardigheid, broederschap, vrijheid, bewustzijn en waarheid. Niet meer strijden tegen, maar van binnenuit de groep het nieuwe en het zuivere geboren laten worden, dat weerstand kan bieden aan bestuurlijke dwaling. (Jupiter, Cheiron Mars, ruime conjunctie in Ram in 11de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen 6de huis oppositie noordelijke Maansknoop in Stier in het 12de huis conjunct Uranus.)

Live verslag met boeiende interviews van het boerenprotest van woensdag 22 juni 2022 in Stroe: https://www.blckbx.tv/livestreams/live-bij-blckbx-boerenprotest-van-woensdag-22-juni?utm_source=website&utm_medium=link-copy&utm_campaign=s-below (vanaf 1:15 minuten een intensieve discussie over de voor en tegenstanders van het stikstof beleid met uitleg hierover.)

Korte uitleg over het stikstof probleem: https://www.blckbx.tv/binnenland/blckcheck-is-de-stikstofcrisis-een-bureaucratisch-probleem-dat-alleen-in-nederland-bestaat

Afb: Foto credits: Voor inzichten.com is er toestemming van Marleen, die de foto heeft gemaakt.

Maatschappelijke Matrix

De oude Matrixstructuren van de maatschappij verstevigen hun grip op de realiteit met een zorgvuldig gedoseerde drang en dwang. Maar men gaat steeds beter zien wat er schort aan de kaders die worden geplaatst en waaraan de burgers moeten voldoen. Met steeds onmogelijkere opdrachten en gebaseerd op gemanipuleerde of onjuiste berekeningen en beweringen, die alleen experts kunnen doorzien. Die experts staan vervolgens als roepende in de woestijn de burgers uitleg te geven, maar die informatie komt meestal niet aan bij de massa. Op diepe instinctieve en intuïtieve lagen in ons, voelen de meeste mensen wel aan dat er iets niet klopt. Deze nieuwe Maan helpt ons om deze innerlijke verbindingen met je instinct en intuïtie te herstellen en daarmee breek je uit de beperkende structuren van de Matrix. Dat is zowel collectief als in ieders persoonlijk leven super actueel. Dus geef deze maand je aandacht extra aan de beleving van je binnenwereld, zodat je uit je persoonlijk gecreëerde Matrix kan breken. Het kan met de huidige Bronenergie in aanvang extra moeilijk zijn om verbinding te krijgen met je binnenwereld en gevoel, maar geef dit wat extra tijd. Maatschappelijk en persoonlijk is de Matrix bezig te ontbinden, daarin is het gevoel en het naar binnen gaan, in stilte bij jezelf zijn de sleutel. (Zwarte Maan in Kreeft 1ste huis conjunct Zon en Maan en zwarte Zon Kreeft 2de huis. Heer zwarte Maan staat Out Of Bounds is Maan en staat conjunct zwarte Maan, dus dat is een dubbele kosmische invloed. Priapus in Steenbok in het 7de huis.)

Het Goddelijke in jou

Ik ga sinds eind februari door enorme heftige fysieke processen en als gevolg daarvan zijn er grote financiële uitdagingen. Terwijl naast de inzichten en processen uit het dagelijks leven, de wijsheid van mijn fysieke lichaam mij altijd heling heeft aangereikt, werden in het verleden een aantal fysieke klachten vreemd genoeg niet helemaal opgelost. Maar nu dus wel en het gaat met grote heftige klappen en ziekenhuisopnames, maar het knalt echt open. Ook de familielijnen komen er nu bij, met patronen tot 17 generaties terug, dus dit zit super diep. Ik hoor meer mensen vertellen dat het allemaal zo heftig is voor het lichaam. Het lijkt wel of de processen van heling nu vanuit het fysieke worden geïnitieerd. Het is tijd om uit de structuren te breken en dus ook uit het harnas dat op lichamelijk niveau de oude Matrix vasthoudt. Deze komende maand, zo geeft deze nieuwe Maan aan, kan het Kosmische niveau van je Goddelijke Zelf krachtig voelbaar worden tot in iedere vezel van het lichaam. Dit mag met zachtheid, zorg en koestering gebeuren. Deze nieuwe Maan is een heel belangrijke schakel in het openen van het Goddelijke in het lichaam. Er was geen volle Maan artikel van mij, omdat mijn persoonlijke proces even alle aandacht nodig had en er geen ruimte was voor het delen van de inzichten. Ik heb de energie van de volle Maan uiteengezet in het begin van mijn meditatie webinar. Dat was heel fijn om te doen en de stroom van energie en liefde was fijn om live te delen met de deelnemers. Ik ga deze energie van de nieuwe Maan opnieuw uiteenzetten bij de start van het webinar. Het voelde voor mij als heel waardevol om direct energetisch de informatie te delen. Het was echt als een extra toegevoegde waarde en er is zeker nog meer te delen over de huidige processen. (Zwarte Maan in Kreeft 1ste huis conjunct Zon en Maan en zwarte Zon Kreeft 2de huis. Heer zwarte Maan staat Out Of Bounds is Maan en staat conjunct zwarte Maan, dus dat is een dubbele kosmische invloed. Priapus in Steenbok in het 7de huis conjunct Diamant in het 8ste huis. De Zon is Heer van het 4de huis Leeuw (familielijnen).)

Ware kosmische identiteit

Specifiek deze nieuwe Maan is het zeer gunstig om extra tijd voor jezelf te nemen. We hebben de wind mee, als het gaat om nieuwe lagen van het Wezenlijke te ontdekken in je eigen binnenwereld.  Je krijgt meer helderheid en kan dan veel beter voelen wat je voedt en nodig hebt om de volheid van je bestaan te kunnen omarmen. Het is een geniaal openbreken van binnenuit. We bewegen van overleven, wantrouwen en angst naar vertrouwen, liefde, veiligheid en organische rust en daar is veel helderheid over op dit moment. Er is een diep verlangen naar vrede en rust. Vanuit de verbinding met je ware Wezenlijke identiteit, wordt het ook mogelijk om uit de oude structuren te breken die je vastzetten in jouw persoonlijke Matrix. Je Wezenlijke en ware kosmische identiteit kan zich aan jou en de wereld laten zien en voelen. Dat is je Goddelijke ware Wezensessentie. (Zwarte Maan in Kreeft 1ste huis conjunct Zon en Maan en zwarte Zon Kreeft 2de huis. Heer zwarte Maan staat Out Of Bounds is Maan en staat conjunct zwarte Maan, dus dat is een dubbele kosmische/Goddelijke invloed. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Uranus.)

Heb het goed… <3

©Manuela van inzichten.com

❤️

Je hebt misschien nieuwsbrief over de volle SuperMaan van 14 juni 2022 gemist. Dat klopt, want ik heb door heftige pijn aanvallen mijn artikel voor de volle Maan niet kunnen schrijven. Lees verder op de website hoe het met mij gaat en welke veranderingen bezig zijn om te ontvouwen. Link naar de website: https://inzichten.com/van-sneltrein-naar-stoptrein/ (LEES DE UPDATE VAN JUNI 2022 HALVERWEGE DE TEKST… (bij de tweede afbeelding.)

❤️

VOOR GEÏNTERESSEERDE: Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de nieuwe Maan van woensdag 29 juni 2022 . Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-29-juni-2022/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda  .)

**Er zijn 1x per maand speciale webinars voor actuele thema’s verbonden met de aanschaf van een mineraal in mijn webshop. Het huidige speciale webinar is ingepland op donderdag 7 juli 2022 VOOR EENHEIDSBEWUSTZIJN met de Wortel Amethist. JE KAN MEEDOEN ZONDER WORTEL AMETHIST. We hebben hele bijzondere ervaringen gehad met deze webinars. De ervaringen waren diepe heling, ervaren van heelheid, thuiskomen en omhulling, ervaren en integreren van de Bronenergie. Angsten en stress verdwenen bij veel mensen voor sommige deelnemers is dit zelfs blijvend veranderd. Dit proces met de Wortel Amethist is ondersteund in het openen en integreren van het vernieuwde AL-bewustzijn dat de dualiteit van de Matrix opheft. Dit is een geweldige ervaring voor jezelf, maar we leveren ook een grote bijdrage aan het collectief met het in evenwicht brengen van de polariteiten en het herstellen van verbindingen tussen de polariteiten, die nu zo ongelofelijk groot zijn. TIJDENS DIT WEBINAR WORDEN NIEUWE LAGEN VOOR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN JEZELF HERINNERT EN GEÏNTEGREERD (ieder op het eigen niveau). Voor meer informatie kijk op de website: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-do-7jul22/

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit is het artikel bomvol met video’s en uitleg over de Totale Eclips van zaterdag 4 december 2021 & de jaarhoroscoop voor 2022: https://inzichten.com/de-magische-overwinning-van-het-hart/

Dit is het artikel over de bijna totale Maansverduistering van 21 november 2021 over het innerlijke proces van 2022: https://inzichten.com/een-hele-grote-sprong-voor-de-mensheid/

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update vrijdag 24-6 & VOORUITZICHTEN & UPDATE zaterdag 25-6
Elektromagnetische update zondag 26-6 & VOORUITZICHTEN & EXTRA UPDATE

Laatste nieuws

***De praktijk is gesloten tussen 13 en 21 juli 2024, dus die week worden er geen pakketten verzonden***

In augustus gaan we naar de slow modus en om alles weer in orde te maken voor het najaar. We verzenden de bestellingen in augustus alleen op 21 augustus. Dus zorg dat je voor die tijd je bestelling hebt geplaatst.

JE KAN GEWOON AANKOPEN

NIEUWE EN VOLLE MAAN ARTIKELEN & WEBINARS GAAN WEL GEWOON DOOR.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Sugar Blade Laser uit Mongolie (Heling en herstel van licht in het hart en van daaruit alles) United Colors of Happinez Crystal (Interne multidimensionale communicatie en heling, herstel van lichtheid en blijdschap. Nieuwe vormen van creatie.). En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over ‘Ont-moet je ware Zelf’

Plaats een reactie