Elektromagnetische update vrijdag 24-6 & VOORUITZICHTEN & UPDATE zaterdag 25-6

Geschreven door: Manuela van der Knaap

12,7 minuten leestijd

Verstoringen: Rondom elektronenstorm, kosmische stralingsalert, opnieuw mild verhoogde zonnewind, hoge X-ray pieken, gaten in de corona van de Zon op de aarde gericht en hoge full spectrum Schumannresonantie activiteit. Lees meer hieronder…

UPDATE ZATERDAG 25-6: De verwachtte stijging van de zonnewind is vrijdagavond en zaterdag uitgebleven. De vooruitzichten zijn dat op zaterdagavond de zonnewind weer zal oplopen, dus ik zal de latere updates hier erbij plaatsen, bij de betreffende verstoringen hieronder. Er waren wel weer opnieuw hoge X-ray pieken. Zie nieuwe grafiek hieronder.

UPDATE ZONDAG 26-6: De verstoringen zijn: zonnestorm, kleine C-klasse zonnevlammen, hoge X-ray pieken en full spectrum Schumannresonantie activiteit. Dus het was weer pittig zaterdag op zondag nacht. Lees meer in het artikel ook over de mogelijke symptomen: https://inzichten.com/elektromagnetische-update-zondag-26-6/ ER IS EEN EXTRA UPDATE DOOR EXTREME VERSTORING ZONDAGMIDDAG.

Voor de innerlijke processen die nu spelen kan je het artikel lezen over de nieuwe Maan van a.s.woensdag 29-6: https://inzichten.com/ont-moet-je-ware-zelf/

Heb het goed…💞
© Manuela van inzichten.com

***********************************************

Hoge X-ray pieken

Afb: Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Zie rode pijl voor de hoge X-ray pieken en de kleine puntjes eronder. Bij andere metingen van de zonnewind worden deze korte verhoogde zonnewind dichtheid eruit gefilterd. De hoge X-ray pieken worden zichtbaar in de zonnewind dichtheid. (zie rode pijlen voor de X-ray pieken in de grafiek.)

Er was op vrijdag 24-6 weer een periode met hoge X-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid: rond 8:00 uur (tot 100 p/cm³). (symptomen: X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, alleen zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

UPDATE ZATERDAGMIDDAG 25-6: Er waren op vrijdagavond 24-6 en zaterdag 25-6 opnieuw hoge X-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid: Rond 18:00 uur mild met ongeveer 45 p/cm3 & rond 23:00 uur mild met ongeveer 55 p/cm3 & rond 5:00 uur hele hoge pieken van rond de 100 p/cm3.

❤️

Kosmische stralingsalert

Afb: Dit is de weergave van de kp-index en dat is de reactie van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Kosmische stralingsalerts zijn dus het wegvallen van zonnewind en dus gebrek aan reactie van de magnetosfeer van de aarde. (zie rode puntjes voor de periode met kosmische stralingsalert.)

De zonnewind was weer naar normale waarde gegaan en daardoor zijn er weer kosmische stralingsalerts. Vanaf 5:00 uur begon het. Zie rode puntjes in de grafiek. (Mogelijke symptomen kosmische stralingsalert: hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, ruis in de oren, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid, heel erg moe zijn, enz. De afgelopen dagen is het goed mogelijk dat je moeilijk kon slapen door de hoge frequenties van de kosmische straling. Naar mate de kosmische stralingsalerts langer duren, worden ook de symptomen heftiger.)

UPDATE ZATERDAG 25-6: Ik heb de nieuwe grafiek toegevoegd en deze laat zien dat de kosmische stralingsalert vrijdag 24-6 heeft geduurd tot ongeveer 17:00 uur.

❤️

Verhoogde zonnewind

Afb: Dit is een weergave van de zonnewind snelheid. De gele kleur geeft aan dat het intens is, maar niet extreem. Door de lange duur van de zonnewind verstoring wordt het wel een uitputtingsslag en kan je heel erg intens moe zijn. Hoe roder de kleur wordt, hoe intenser de verstoringen. (Tijd grafiek is U.T. tel 2 uur op om onze tijd te berekenen. )

ACTUEEL & VOORUITZICHT: De zonnewind was inmiddels gezakt naar normale waarden, maar begon vanaf 16:30 uur weer licht op te lopen naar 485 tot ongeveer 525 km/sec. Dit betekent dat de verhoogde zonnewind/ (bijna) zonnestorm die voorzien werd voor zaterdag 25-6 in de avond, zich nu al aankondigt en waarschijnlijk in de komende nacht en zaterdag zal ontvouwen naar hogere zonnewind tot een bijna zonnestorm (Kp-4 gele balken, zie voorspelling hieronder.) Dit is geen extreme verhoogde zonnewind, maar mild en wel goed voelbaar.
(Lees symptomen als vrijdagavond als mild, bij bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld. Je voelt deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche.)

UPDATE ZATERDAG 25-6: De verwachtte stijging van de zonnewind is vrijdagavond en zaterdag uitgebleven. Zie de rode pijl in de grafiek hierboven. Het bleek een kleinere korte stijging te zijn van de zonnewind. We is is de zonnewind erg wisselend in zowel dichtheid al snelheid en dat is erg onrustig. Dit veroorzaakt onrust in de beschermende magnetosfeer van de aarde en daarmee mogelijk ook in jou. De vooruitzichten zijn dat op zaterdagavond de zonnewind weer zal oplopen (zie voorspellingen in de grafiek hieronder), dus ik zal de latere updates hier erbij plaatsen.

UPDATE ZONDAG 26-6: De verstoringen zijn: zonnestorm, kleine C-klasse zonnevlammen, hoge X-ray pieken en full spectrum Schumannresonantie activiteit. Dus het was weer pittig zaterdag op zondag nacht. Lees meer in het artikel ook over de mogelijke symptomen: https://inzichten.com/elektromagnetische-update-zondag-26-6/

Afb: Dit is de weergave van de vooruitzichten van de Kp-index. Dit is de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind en andere kosmische verstoringen.

❤️

Elektronen

Afb: Dit is de weergave van de elektronen gemeten door de satellieten GOES 16 en 17. De stippellijn die je ziet geeft aan waar de stormlevel van de elektronen begint. (Tijd grafiek is U.T. + 2 uur om onze tijd te berekenen.)

De elektronen zijn in een cyclische golfbeweging steeds in stormlevel. Dat is al een paar dagen zo. Alleen zaterdag 25-6 in de nacht en ochtend waren er minder hoge elektronen. (symptomen:de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, niet kunnen slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs.)

❤️

Schumannresonantie activiteit

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur.

Er was rond 12:30 uur een korte full spectrum Schumannresonantie activiteit met een hoge intensiteit. (48 amplitude).(Symptomen: opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn, en nog meer. De SR is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er wel met de verhoogde zonnewind snelheid/zonnestorm, elektronenstorm en dus zijn er best pittige reacties mogelijk. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens).

Afb: Dit is een weergave van de intensiteit van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur.

❤️

Zon

De Zon is trouwens erg rustig met weinig zonnevlekken op de Zon. De grote zonnevlek nr 3038 is inmiddels niet meer direct op de aarde gericht en de andere zijn kleine zonnevlekken, die kleine B- en C-Klasse zonnevlammen produceren. Er staan wel een paar gaten in de corona van de Zon op de aarde gericht (nr 93 en 94 zie zwarte vlekken op de afbeelding hierboven). (Mogelijke symptomen: horen van grove hoogfrequente fluittonen in oren en hoofd. En de binnenkomende zonnewind geeft diezelfde symptomen ook.) VOORUITZICHTEN VOOR ZONNEVLAMMEN VOOR DE KOMENDE DAGEN ZIJN MILD.

(Symptomen zonnevlammen. Lees als mild voor de B- en C-Klasse zonnevlammen van dit moment: lees symptomen als mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz.Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

❤️

Heb het goed… 💞
©Manuela van inzichten.com

❤️
❤️

Mijn praktijk is nog gesloten, omdat ik nog aan het herstel ben. Het herstel gaat echt heel langzaam en stap voor stap. Ik heb vorige week weer een stap terug moeten zetten in mijn herstel en opbouw van werkzaamheden. (Mijn persoonlijke ervaring: https://inzichten.com/van-sneltrein-naar-stoptrein/). De elektromagnetische updates zijn er niet altijd meer dagelijks op dit moment. Alleen deze heftige zonnestorm en als er weer hele grote verstoringen zijn zal ik ze melden. Mijn herstel is hierin het belangrijkste voor mij. (De webshop is wel open. De bestellingen worden 1x per weer verzonden op dinsdagen.) Het volle Maan artikel van dinsdag 14 juni 2022 heb ik niet kunnen schrijven. Ik heb in plaats daarvan uitleg gegeven in het begin van het volle Maan webinar. Ik ben bezig om deze opname op mijn YouTube kanaal te zetten. (De opname is niet te vinden door een fout in bij de webinarstudio, helaas.)

KRIJG ALLE BERICHTEN VIA TELEGRAM BINNEN: Mijn telegramkanaal vind je door te zoeken in Telegram op ‘Inzichten.com nieuws 2.0’ (astrologische artikelen iedere nieuwe en volle Maan, YouTube video’s.)  Link naar het Telegramkanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.)

❤️
❤️

VOOR GEÏNTERESSEERDE: Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de nieuwe Maan van woensdag 29 juni 2022 . Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-gedeeltelijke-eclips-29-juni-2022/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda  .)

**Er zijn 1x per maand speciale webinars voor actuele thema’s verbonden met de aanschaf van een mineraal in mijn webshop. Het huidige speciale webinar is ingepland op donderdag 7 juli 2022 VOOR EENHEIDSBEWUSTZIJN met de Wortel Amethist. JE KAN MEEDOEN ZONDER WORTEL AMETHIST. We hebben hele bijzondere ervaringen gehad met deze webinars. De ervaringen waren diepe heling, ervaren van heelheid, thuiskomen en omhulling, ervaren en integreren van de Bronenergie. Angsten en stress verdwenen bij veel mensen voor sommige deelnemers is dit zelfs blijvend veranderd. Dit proces met de Wortel Amethist is ondersteund in het openen en integreren van het vernieuwde AL-bewustzijn dat de dualiteit van de Matrix opheft. Dit is een geweldige ervaring voor jezelf, maar we leveren ook een grote bijdrage aan het collectief met het in evenwicht brengen van de polariteiten en het herstellen van verbindingen tussen de polariteiten, die nu zo ongelofelijk groot zijn. TIJDENS DIT WEBINAR WORDEN NIEUWE LAGEN VOOR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN JEZELF HERINNERT EN GEÏNTEGREERD (ieder op het eigen niveau). Voor meer informatie kijk op de website: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-do-7jul22/

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit is het artikel bomvol met video’s en uitleg over de Totale Eclips van zaterdag 4 december 2021 & de jaarhoroscoop voor 2022: https://inzichten.com/de-magische-overwinning-van-het-hart/

Dit is het artikel over de bijna totale Maansverduistering van 21 november 2021 over het innerlijke proces van 2022: https://inzichten.com/een-hele-grote-sprong-voor-de-mensheid/

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

LAATSTE ARTIKEL VOOR DE MAAND JUNI 2022:

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update dinsdag 21-6 & VOORUITZICHTEN
'Ont-moet je ware Zelf'

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update vrijdag 24-6 & VOORUITZICHTEN & UPDATE zaterdag 25-6

Plaats een reactie