Elektromagnetische update woensdag 10-8

Geschreven door: Manuela van der Knaap

12,2 minuten leestijd

Er is veel verstoringen op deze woensdag. We hebben een zeer milde full spectrum Schumannresonantie activiteit (zee lage activiteit), hoge X-ray pieken, nog steeds flinke zonnewind snelheid activiteit, een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT veel zonnevlekken op een rij, maar weinig zonnevlammen activiteit, gat in de corona van de Zon gedeeltelijk op de aarde gericht en nog steeds een andere magnetische verbinding tussen de Zon en de aarde (HCC). Lees hieronder meer met uitleg onder de grafieken over wat de grafieken weergeven en daaronder de uitleg van de verstoringen met de symptomen erbij. DE SITUATIE IS BIJNA HETZELFDE ALS DINSDAG 9-8. (alleen geen reactie meer van de beschermende magnetosfeer van de aarde (kp-index)

❤️
Voor de innerlijke processen: https://inzichten.com/rust-rijping-en-ware-liefde/ Het nieuwe artikel voor de volle Maan staat dinsdagavond of woensdag op de website. En het laatste artikel over de volle Maan van a.s. vrijdag 12-8 https://inzichten.com/ervaar-je-voedende-levensstroom/

Het volle Maan webinar is vrijdag 12-8 en gaat dus gewoon door. https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-12-augustus-2022/

Heb het goed… 💞
©Manuela van inzichten.com

❤️

HOGE X-RAY PIEKEN

Afb: Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Zie rode pijlen voor de hoge X-ray pieken en de kleine puntjes eronder. Bij andere metingen van de zonnewind door andere satellieten, worden deze korte verhoogde zonnewind dichtheid normaal eruit gefilterd. De hoge X-ray pieken worden zichtbaar in de zonnewind dichtheid.

Er waren hoge X-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheidrond 6:00 uur (tot ong. 75 p/cm³).
(symptomen: X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, all een zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

❤️

ELEKTRONEN

Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet. We zijn in elektronenstorm vanaf maandag 8-8 rond 17:00 uur.

Er is vanaf maandag 8-8 rond 17:00 uur een elektronenstorm actief en dat is nog steeds zo op woensdag 10-8. Deze is ook hoger dan we de laatste tijd gewoon zijn. De verwachting is dat dit zo nog zal blijven, dus om en nabij elektronenstorm. (symptomen: de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, niet kunnen slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs. Deze hoge frequenties kunnen je ook optillen en bliss ervaringen geven. Dat gebeurde meestal wanneer je goed in je vel zit, in je natuurlijke stroom.)

❤️

SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie (SR) activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er is activiteit tussen 5:00 en 13:00 uur met een hoge intensiteit van 47 amplitude. Dat is zeer lage activiteit.

Er was een full spectrum Schumannresonantie activiteit (SR) met een zeer lage intensiteit (rond 30 amplitude). SR activiteit was tussen 5:00 en 13:00 uur. Zie rode pijl.

(Symptomen lees al hoog (net boven gemiddeld): opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn, en nog meer. De Schumannresonantie (SR) is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er wel met de hoge zonnewind snelheid (rond 600 km/sec), hoge X-ray pieken en elektronenstorm. Deze verstoring is zeer mild, maar toch meer dan normaal bij deze activiteit voelbaar, omdat er veel intense verstoringen zijn. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens. Deze verstoring was een aantal keren full spectrum, maar dus ook af en toe gedeeltelijk.).

Afb: Dit is een weergave van de intensiteit van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er is activiteit tussen 5:00 en 13:00 uur met een lage intensiteit van rond 30 amplitude. Dat is een lage intensiteit, maar toch goed voelbaar door de andere verstoringen.

❤️

VERHOOGDE ZONNEWIND EN ZONNESTORM

Afb: Dit is de kp-index gemeten in Boulder V.S. en dit geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. De gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm. Boven de kp-5 is echt een hele heftige zonnestorm. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek. Rode puntjes onder de grafiek geven de kosmische stralingsalert weer.

Een onverwachte zonnewind veroorzaakte zondag 7-8 een scheur in de beschermende magnetosfeer van de aarde. Daardoor is er een veel heftiger aanvoelende zonnestorm vanaf zondag 11:00 uur. Het was een heftige zonnestorm (hoogste kp-6 rode balken). Zonnewind snelheid is op woensdagavond nog steeds rond de 600 km/sec. Maar er was geen reactie meer op deze woensdag 10-8 van de beschermende magnetosfeer (zie kp-index grafieken hierboven en onder. Alle balken zijn groen.) De metingen in Boulder V.S. (zie hierboven) en de metingen in Potsdam Duitsland zijn anders, dus daarom heb ik beide staaf diagrammen wel geplaatst. Je kan zelf de tijden uitrekenen door 2 uur op te tellen bij de tijden. Voor ons in West-Europa zijn de metingen van Potsdam Duitsland (zie grafiek hieronder) de meest relevante en zuiver.
(Symptomen lees als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche.)

Afb: Dit is de kp-index gemeten in Potsdam Duitsland en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België. Deze grafiek geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. De gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm. Boven de kp-5 is echt een hele heftige zonnestorm. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek. Rode puntjes onder de grafiek geven de kosmische stralingsalert weer.

Afb: Dit is een weergave van de zonnewind snelheid. (Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.) De zonnewind snelheid is gemiddeld verhoogd, dus niet extreem maar ongeveer tussen de 550 en 625 km/sec. Hoe meer oranje/rood de kleur van de grafiek is, hoe heftiger de verstoringen. De kleur is geel, licht oranje, dus gemiddeld.

De zonnewind snelheid is gemiddeld verhoogd, dus niet extreem tussen de 540 en 625 km/sec. Maar die is nu al vanaf zondag 7-8 11:00 uur verhoogd, dus dat eist zijn tol. Als de zonnewind lang hoog blijft, dan kan je dit ervaren als zeer uitputtend en slopend. (Symptomen lees als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche.)

❤️

ACTIVITEITEN VAN DE ZON

Afb: Dit is een weergave van de Zon. De rode puntjes zijn de gaten in de corona van de Zon. Nr, 12 staat voor een deel nog op de aarde gericht. De pijlen zijn de grotere actieve zonnevlammen. De Zon kolkt van de grote zonnevlekken.

Er staan 3 grote zonnevlammen op een rij (zie rode pijlen), waarvan er 2 gedeeltelijk op de aarde gericht staan en 1 pal op de aarde gericht. Ze hebben een grote polariteit en daardoor ook een grote potentie om grote zonnevlammen te produceren. Dit is nu al vanaf het weekend actief, maar ze produceren geen grote zonnevlammen. Maar er is dus nog wel een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT actief. Door de grote hoeveelheid grote zonnevlekken is de X-ray lichtfrequentie wel wat verhoogd, maar niet extreem. (Symptomen zonnevlammen: dus pittig als er M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam, verder mild. Dus deze symptomen zijn nu niet aan de orde, alleen zeer mild door de verhoogde X-ray lichtfrequentie: Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

En er staat een groot gat in de corona van de Zon voor een deel nog op de aarde gericht en deze spuwt plasma onze kant op. (Zie rode stipjes op afbeelding) (Symptomen: Hoge fluit/ruis in het hoofd en oren. Dit is hetzelfde als wanneer er verhoogde zonnewind of zonnestorm is.) Dit is ook actief wanneer er verhoogde zonnewind is of zonnestorm.)

Afb: Dit is een magnetische weergave van de Zon. De rode pijlen staan bij de grote actieve zonnevlekken. nr 3077 staat op de aarde gericht.

❤️

HELIOSPHERIC CURRENTSHEET CROSSSING

Afb: Dit is de weergave van de Heliospheric Currentsheet. Het groene is de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon. Het rode is de negatief geladen zuidpool van de Zon.

Sinds dinsdag 2-8-2022 is de aarde magnetisch in een andere verbinding met de Zon, namelijk met de positief geladen noordpool van de Zon (groene stralen). Dit noemen we een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). (De symptomen die daar bij ervaren worden zijn slapende voeten en tintelende voeten en handen. Ook voelt de aarding voor onszelf anders en kan het moeilijker zijn om goed geaard te zijn.) De verwachting is dat we nog wel ongeveer een dag of 2/3 deze andere magnetisch verbinding met de Zon houden. Daarna zijn de symptomen niet meer aan de orde en hebben we waarschijnlijk met de cyclische beweging weer over een week of 4 een ompoling van de magnetische verbinding.

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

❤️

❤️

❤️

WEBINAR: Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de volle Maan van vrijdag 12-8. We starten om 19:45. BIJ DE START VAN DIT WEBINAR BESPREEK IK LIVE DE PROCESSEN DIE HOREN BIJ DEZE VOLLE MAAN. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-12-augustus-2022/  (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda  .)

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je deze informatie of andere informatie van www.inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van www.inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via info@inzichten.com

Deel deze post op social media

'Ervaar je voedende levensstroom'
Elektromagnetische update vrijdag 12-8 & VOORUITZICHTEN

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update woensdag 10-8

Plaats een reactie