Elektromagnetisch update donderdag 15-9 & VOORUITZICHTEN

Geschreven door: Manuela van der Knaap

15,1 minuten leestijd

De zonnewind dichtheid ging nog even door in de avond en nacht en flink hoog (tot 60 p/cm3) en dan toch een milde reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde met een bijna zonnestorm (kp-4). Er waren hoge X-ray pieken en nog steeds een elektronenstorm, dat lijkt wel het nieuwe normaal te worden. Er is nog steeds een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT, maar op deze dag nog geen hoge M-Klasse zonnevlammen. En de Schumannresonatie weergave is weer online, maar geen verstoringen vandaag. Lees meer over de volledige situatie van het elektromagnetische spectrum onder de grafieken met uitleg, in het artikel hieronder:

Voor inzicht in de actuele innerlijke en wereldse processen: Lees het volle Maan artikel van zaterdag 10-9: https://inzichten.com/transformatie-naar-magische-heling/

Mijn laatste YouTube video. Verandering op komst voor het komende half jaar. Zet angst om in kracht. https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

In het artikel van maandag 5-9 kan je lezen over de huidige situatie met wat extra informatie over de typische symptomen voor dit moment en ook ervaringen, tips en inzicht wat je kan doen om je situatie te verbeteren als je veel last hebt van de verstoringen. Lees verder naar beneden in dit artikel informatie over de actuele situatie met uitleg onder de grafieken en kort eronder de mogelijke symptomen beschreven. https://inzichten.com/elektromagnetische-update-maandag-5-9-vooruitzichten/

Heb het goed…💞
©Manuela van inzichten.com

******************************************

❤️

1. DE VERSTORING VAN DE ELEKTRONEN (HOOG)

Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet. De elektronenstorm was actief tot ongeveer middernacht. Dus eindelijk hier ook reactie op de verhoogde zonnewind dichtheid. De verwachting is dat in de loop van de avond of nacht de elektronenstorm weer zal hervatten. Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor NL tijd.

(symptomen pittig: de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, moeilijk slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs.Deze hoge frequenties kunnen je ook optillen en bliss ervaringen geven.Dat gebeurde meestal wanneer je goed in je vel zit, in je natuurlijke stroom.)

❤️

2. ACTIVITEITEN OP DE ZON (mild)

Afb: Dit is een weergave van de Zon. De rode kruisjes zijn de grote gaten in de corona van de Zon. Nr. 23 & 24 staan op de aarde gericht en zullen de komende 3 dagen plasma richting de aarde spuwen. De GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT is weer actueel voor deze week. Vooral de zonnevlek helemaal links met de rode pijl daar wordt opnieuw veel heftigheid van verwacht. Dit is een terugkerende zonnevlek. Deze produceerde eind augustus heftige complexe situatie met veel grote M-Klasse zonnevlammen en heftige zonnestormen. Waarschijnlijk is de zonnevlek iets minder heftig dan toen, maar vorige week produceerde deze zonnevlek aan de achterkant van de Zon nog een mega-explosie en kreeg de planeet Venus de volle laag. Ik heb persoonlijk nog niet eerder een coronagrafics gezien met zo’n grote zonnevlam. (zie coronagrafics hieronder).

(Symptomen gat in de corona van de Zon: De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

Afb: Dit is een mega grote explosie die maandagavond 5-9 aan de achterkant van de Zon plaats had. Deze is zeer waarschijnlijk verbonden met zonnevlek AR3088 die de grote M-Klasse zonnevlammen veroorzaakte vorige week aan onze kant van het zonnestelsel. Venus kreeg voor de 2de keer in een week de volle laag. (1ste keer op 1-9). De explosie was zo groot dat deze het hele opname veld vulde, naar alle kanten. De heftige zonnevlek AR3088 is dus nog groter en heftiger geworden en is nu weer aan onze kant van het zonnestelsel zichtbaar en actief. Hopelijk is de zonnevlek een beetje uitgeraasd en krijgen we niet weer zo’n heftige situatie als eind augustus. Is heb in al die jaren dat dagelijks de Zon bestudeer nog nooit zo’n grote explosie gezien. Hooggevoelige mensen hebben deze explosie met zekerheid gevoeld met symptomen die bij zonnevlammen horen. Er was geen directe plasma, maar wel een M-Klasse X-ray licht explosie. De mega explosie aan de achterkant van de Zon veroorzaakte wel een M-Klasse (M-1.1 rond 20:00 uur.) Hooggevoelige en ontwikkelde Wezens/mensen zijn met hun bewustzijn vaak omvattend aanwezig in het zonnestelsel en voelen dit soort grote verschuivingen. De AR3088 heeft een nieuw nummer gekregen AR3102.

Afb: Dit is de magnetische weergave van de Zon. Hier kan je zien welke zonnevlekken actief zijn. De zonnevlekken waar een rode pijl bij staat zijn complexe grote zonnevlekken die de grotere zonnevlammen produceren. Nr AR3100 staat nu op de aarde gericht, maar produceert alleen kleinere zonnevlammen. Maar de meest actieve zonnevlek in oude AR3088 (nieuwe nummer is AR31002 en staat helemaal links met rode pijl erbij. Deze is nu weer zichtbaar aan onze kant van het zonnestelsel en zal de komende week weer actief zijn. Deze zonnevlek produceerde eind augustus de vele grote M-Klasse zonnevlammen en hierdoor ontstonden de grote (complexe) zonnestormen op aarde. Dus doe de riemen maar weer vast voor DE GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT voor de komende 7 dagen. Waarschijnlijk is deze zonnevlek wat minder agressief dan eind augustus, dus het zal waarschijnlijk niet meer zo heftig worden. Er is overigens een kleine kans dat de zonnevlek kleiner wordt en rustig. Maar zoals het er nu uit ziet zal dat niet het geval zijn.

De andere zonnevlam die complex is, dat is de AR3098 en deze staat niet meer direct op de aarde gericht, maar produceert nog steeds flinke zonnevlammen en kan met grote explosies nog wel degelijk plasma onze kant op spuwen en dus de aarde met deeltje (protonen) raken, maar meestal is vanaf de rand van de Zon de verstoring mild.

Afb: Dit is de geschatte dreiging van zonnevlammen voor deze donderdag 15-9. Er is weer kans op grote M-klasse zonnevlammen. En dus weer EEN GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT. Het zijn nu voornamelijk B- en C-Klasse zonnevlammen met steeds groter wordende kans op M-Klasse zonnevlammen.

Afb: Dit is de weergave van de X-ray zonnevlammen op de Zon. Er waren vooral C-Klasse zonnevlammen. (Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.) De lijst van zonnevlammen die ik normaal er ook bij zet was opnieuw incompleet vandaag, dus ik heb de lijst die wel beschikbaar was geplaatst. Er waren alleen wat kleinere C-Klasse zonnevlammen. Maar er is nog steeds een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT. De lichtfrequentie is nu continu flink hoog (lage C-klasse). Dit hoort bij het toenemen van de hoeveelheid zonnevlammen op weg naar een zonnemaximum over een paar jaren.

(Symptomen zonnevlammen: dus pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is een deel van de lijst van zonnevlammen van deze donderdag 15-9. Deze wordt vaak pas bijgewerkt eind van de dag of helemaal niet. Dus ik kan alleen deze lijst tonen. Er waren geen grote zonnevlammen op donderdag 15-9.

❤️

3. X-RAY PIEKEN (HOOG)

Afb: Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Zie rode pijlen voor de hoge X-ray pieken, de X-ray pieken zijn de kleine puntjes eronder. Bij andere metingen van de zonnewind door andere satellieten, worden deze korte verhoogde zonnewind dichtheid normaal eruit gefilterd. De hoge X-ray pieken worden zichtbaar in de zonnewind dichtheid. (Tel 2 uur op voor Europese tijd.)

Er waren hoge X-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid tussen woensdagavond 14-9 rond 21:00 uur en de laatste milde X-ray pieken waren zichtbaar rond 3:00 uur. De hoogste pieken waren zichtbaar tussen 00:30 en 3:00 uur met hoge pieken van ongeveer 100 p/cm3 en dat is pittig hoog. Tussen 00:00 en 3:00 uur waren de metingen offline, maar omdat er nog X-ray pieken te zien waren rond 3:00 uur is het zeer waarschijnlijk dat tijdens de offline periode de X-ray pieken ook erg hoog waren.

(symptomen: X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, all een zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

❤️

4. SITUATIE RONDOM DE ZONNEWIND (ZEER PITTIG, daarna mild) & VOORUITZICHTEN

Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind dichtheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is oranje met een puntje rood, dus pittig tot heftig van intensiteit. Bovenaan is de grafiek ook rood en dat betekent dus een zeer intense zonnewind dichtheid. (Tel 2 uur op voor onze tijd.) Woensdagavond 14-9 vanaf 21:30 tot ongeveer 23:45 uur was er een pittige verhoging van de zonnewind dichtheid. Het hoogste punt was rond 00:00 uur met ongeveer 60p/cm3. Daarna was de zonnewind weer binnen normale waarde. Lees de verwachting hieronder.

(Symptomen zijn nu pittig, tijdens de verhoogde piek gemiddeld. Lees tijdens een zonnestorm (kp-5 rode balken) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

VERWACHTINGEN ZONNEWIND/ZONNESTORM

Afb: Dit is de verwachting van de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind. De verwachting is dat er donderdagavond vanaf 20:00 uur weer een milde bijna zonnestorm zal zijn (kp-4 gele balken) tot ongeveer 5:00 uur. Dit is dus tegen het niveau van een zonnestorm aan. En nog een kleine activiteit op zaterdag tussen 17:00 en 20:00 uur. Maar ook weer mild met een bijna zonnestorm (kp-4 gele balk). Het is ook mogelijk dat het erg meevalt en er weinig zichtbaar en merkbaar zal zijn van deze verstoringen.

❤️

SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT (DOET HET WEER)

afb: De Schumannresonantie stond vanaf 6-9 in storing. Dus een erg lange periode zonder weergave. Maar de SR is terug. Maar geen verstoring op deze donderdag 15-9.

❤️

3. HELIOSPHERIC CURRENTSHEET CROSSSING

Afb: Dit is de weergave van de Heliospheric Currentsheet. Het groene is de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon. Het rode is de negatief geladen zuidpool van de Zon. De aarde is inmiddels vanaf vrijdag 9-9-2022 in de normale magnetische verbinding met de Zon gekomen (de negatief geladen zuidpool van de Zon). De verwachting is dat we over ongeveer 3,5 week (rond 7 oktober) weer in een ongewone magnetische cyclische verbinding met de noordpool van de Zon komen.

(symptomen ZIJN DUS WEER VERLEDEN TIJD. Symptomen zijn slapende voeten en tintelende voeten en handen. Ook voelt de aarding voor onszelf anders en kan het moeilijker zijn om goed geaard te zijn.) Het gaat om een cyclische beweging van de magnetische verbinding tussen de polen van de Zon en aarde die om de 4 weken steeds weer een ompoling van de magnetische verbinding hebben. Deze zelfde magnetische spiraal is ook aanwezig in de Galaxy en de spiraal zorgt voor veel veranderingen in ons zonnestelsel op veel planeten. Zie lijst met verandering hieronder:

Afb: lijst van veranderingen op andere planeten en hemellichamen in ons zonnestelsel die zo goed als zeker veroorzaakt worden door de Heliospheric Currentsheet, een magnetische spiraal die vanuit het centrum van de Galaxy beweegt.

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

❤️

❤️

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de volle Maan van maandag 26 september 2022 . LET OP!!! HET WEBINAR IS EEN DAG LATER DAN DE NIEUWE MAAN. Daar is voor gekozen, omdat de Nieuwe Maan pas laat is en de ervaring leert dat het belangrijk is de exact samenstand is afgerond voordat je het webinar verlaat. In het begin van het webinar geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse processen van deze nieuwe Maan (en dus voor de komende maand)Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-26-september-2022/ /(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

**Het volgende speciale webinar is ingepland op donderdag 6 oktober 2022 19:45 uur VOOR EENHEIDSBEWUSTZIJN met de Wortel Amethist. JE KAN MEEDOEN ZONDER WORTEL AMETHIST. We hebben hele bijzondere ervaringen gehad met deze webinars. De ervaringen waren diepe heling, ervaren van heelheid, thuiskomen en omhulling, ervaren en integreren van de Bronenergie. Angsten en stress verdwenen bij veel mensen en voor sommige deelnemers is dit zelfs blijvend veranderd. Dit proces met de Wortel Amethist is ondersteunend in het openen en integreren van het vernieuwde AL-bewustzijn dat de dualiteit van de Matrix opheft. Dit is een geweldige ervaring voor jezelf, maar we leveren ook een grote bijdrage aan het collectief met het in evenwicht brengen van de polariteiten en het herstellen van verbindingen tussen de polariteiten, die nu zo ongelofelijk groot zijn. TIJDENS DIT WEBINAR WORDEN NIEUWE LAGEN VOOR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN JEZELF HERINNERD EN GEÏNTEGREERD (ieder op het eigen niveau). Voor meer informatie kijk op de website: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-do-6okt22/

❤️

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit is het artikel bomvol met video’s en uitleg over de Totale Eclips van zaterdag 4 december 2021 & de jaarhoroscoop voor 2022: https://inzichten.com/de-magische-overwinning-van-het-hart/

Dit is het artikel over de bijna totale Maansverduistering van 21 november 2021 over het innerlijke proces van 2022: https://inzichten.com/een-hele-grote-sprong-voor-de-mensheid/

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Deel deze post op social media

Elektromagnetisch update woensdag 14-9 & VOORUITZICHTEN
Elektromagnetisch update dinsdag 20-9 & VOORUITZICHTEN & SPECIAL

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetisch update donderdag 15-9 & VOORUITZICHTEN

Plaats een reactie