Elektromagnetische update dinsdag 6-9 & VOORUITZICHTEN

Geschreven door: Manuela van der Knaap

14,3 minuten leestijd

Op deze dinsdag was er in de nacht een milde (bijna) zonnestorm (kp-4 gele balken). In de nacht van dinsdag naar woensdag 7-9 kan er nog een periode met milde (bijna) zonnestorm zijn, maar waarschijnlijk is de reactie van de aarde op de zonnewind achter de rug. Dit betekent niet dat de zonnewind snelheid ook al gelijk laag is. Deze blijft mild verhoogd (rond 550 km/sec. vanaf dinsdagmiddag). Waarschijnlijk nog tot vrijdag. Dat is een milde verstoring, maar put je wel uit, omdat de verhoogde zonnewind lang aanhoudt en dat kan intense moeheid veroorzaken.

Verder is er nog steeds een volle elektronenstorm actief en waren er gemiddelde X-ray pieken, dus gelukkig geen extreme X-ray pieken. De Schumannresonantie gaf een heel vreemde activiteit te zien. Deze was grillig en actief of specifieke frequenties. Normaal zie je activiteit die vanuit de lagere frequenties opbouwt naar hoger, maar dat was nu anders. Kijk even naar de grafiek in het artikel hieronder.

En dat is er nog iets bijzonders te melden. Maandagavond rond 18:00 uur was er een mega-explosie aan de achterkant van de Zon. Ik heb zo iets nog niet eerder gezien. Venus werd opnieuw binnen een week vol geraakt. Lees meer in het artikel hieronder, want dit geeft ook iets aan voor ons.

Voor inzicht in de actuele innerlijke en wereldse processen: Lees het nieuwe Maan artikel voor komende zaterdag 27-8: https://inzichten.com/van-nee-naar-ja/

Mijn laatste YouTube video. Verandering op komst voor het komende half jaar. Zet angst om in kracht. https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

In het artikel van maandag 5-9 kan je lezen over de huidige situatie met wat extra informatie over de typische symptomen voor dit moment en ook ervaringen, tips en inzicht wat je kan doen om je situatie te verbeteren als je veel last hebt van de verstoringen. Lees verder naar beneden in dit artikel informatie over de actuele situatie met uitleg onder de grafieken en kort eronder de mogelijke symptomen beschreven. https://inzichten.com/elektromagnetische-update-maandag-5-9-vooruitzichten/

Heb het goed…💞
©Manuela van inzichten.com

********************************

❤️

❤️

1. DE VERSTORING VAN DE ELEKTRONEN (HOOG)

Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet. Er is sinds zondag 4-9 rond 13:00 uur weer een elektronenstorm actief. Vanaf middernacht maandag 5-9 is de situatie wisselend en beweegt het niveau van de elektronen zich in en uit stormlevel.

(symptomen pittig: de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, moeilijk slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs.Deze hoge frequenties kunnen je ook optillen en bliss ervaringen geven.Dat gebeurde meestal wanneer je goed in je vel zit, in je natuurlijke stroom.)Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor NL tijd.

❤️

2. SITUATIE RONDOM DE ZONNEWIND & VOORUITZICHTEN

Afb: Dit is de kp-index gemeten in Potsdam Duitsland en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België. Deze grafiek geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm. Boven de kp-5 is echt een hele heftige zonnestorm. Rode puntjes boven de groene balken in de grafiek geven de kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.

De zonnestorm is vanaf zaterdagavond ongeveer rond 23:00 uur actief. Er was een milde reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de verhoogde zonnewind tussen 20:00 en 8:00 uur op de grens van storm (kp-4 gele balken) (zie grafiek vooruitzicht hieronder). Dus we hebben het ergste gehad. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt er nog een kortere periode met bijna zonnestorm (k[-4 gele balk) verwacht. Kijk hieronder naar de vooruitzichten. Maar het kan ook zijn dat het rustig blijft. De zonnewind snelheid blijft voorlopig nog wel verhoogd. Kijk naar de grafiek hieronder.

(Symptomen zijn heftig: Lees tijdens een zonnestorm (kp-5 rode balken) als pittig en Kp-6 al heftig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

Afb: Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind dichtheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is geen met een puntje oranje, dus mild tot gemiddeld van intensiteit. (Tel 2 uur op voor onze tijd.) De zonnewind snelheid liep vanaf zaterdagavond 3-9 23:00 uur verder op. Dinsdagnacht en -ochtend was de zonnewind nog best wel hoog rond de 600 km/sec. Vanaf de middag is de zonnewind snelheid nog ongeveer rond de 550 km/sec en dat is een milde (hooguit gemiddelde) verhoging. De zonnewind was dinsdag 6-9 tussen de 606 en 535 km/sec. Dat is een gemiddelde verhoging van de zonnewind, niet extreem. De verwachting is dat dit niveau blijft tot vrijdag 9-9.

VOORUITZICHT ZONNESTORM (GEMIDDELD)

Afb: Dit is een vooruitzicht van de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind. Tel 2 uur op bij de tijd voor de NL tijd. Er is voor de dinsdagnacht een periode met milde bijna zonnestorm voorzien (kp-4 gele balken). Dus een milde situatie.

❤️

3. ACTIVITEITEN OP DE ZON (MILD)

Afb: Dit is een weergave van de Zon. De rode kruisjes zijn de grote gaten in de corona van de Zon. Nr. 20 staat niet meer op de aarde gericht. Een heel klein gat links onder staat gedeeltelijk op de aarde gericht en zal de komende 3 dagen plasma richting de aarde spuwen. De zonnevlammen dreiging voor hoge zonnevlammen is achter de rug en er is nog maar 1 zonnevlek (rode pijl) die een klein beetje actief is. Het is waarschijnlijk zo rustig aan onze kant van de Zon, omdat er een mega grote explosie was aan de achterkant van de Zon. Zo groot had ik het nog nooit eerder gezien. (zie coronografic hieronder.)

(Symptomen gat in de corona van de Zon: De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

Afb: Dit is een mega grote explosie die maandagavond aan de achterkant van de Zon plaats had. Deze is zeer waarschijnlijk verbonden met zonnevlek AR3088 die de grote M-Klasse zonnevlammen veroorzaakte vorige week aan onze kant van het zonnestelsel. Venus kreeg voor de 2de keer in een week de volle laag. (1ste keer op 1-9). De explosie was zo groot dat deze het hele opname veld vulde, naar alle kanten. De heftige zonnevlek AR3088 is dus nog groter en heftiger geworden en komt over ongeveer 1,5 week weer aan onze kant van het zonnestelsel. Hopelijk is de zonnevlek dan uitgeraast. Is heb in al die jaren dat dagelijks de Zon bestudeer nog nooit zo’n grote explosie gezien. Hooggevoelige mensen hebben deze explosie met zekerheid gevoeld met symptomen die bij zonnevlammen horen. er was geen directe plasma, maar wel een M-Klasse X-ray licht explosie. De mega explosie aan de achterkant van de Zon veroorzaakte wel een M-Klasse (M-1.1 rond 20:00 uur.) Hooggevoelige en ontwikkelde Wezens/mensen zijn met hun bewustzijn vaak omvattend aanwezig in het zonnestelsel en voelen dit soort grote verschuivingen.

Er is nog steeds nauwelijks meer kans op grote M-klasse zonnevlammen. Het zijn nu voornamelijk B- en C-Klasse zonnevlammen.

Afb: Dit is de weergave van de X-ray zonnevlammen op de Zon. Er waren vooral C-Klasse zonnevlammen, zie grafiek hieronder. (Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.) De lijst van zonnevlammen die ik normaal er ook bij zet was incompleet vandaag, dus die kon ik er niet bij plaatsen. De mega explosie aan de achterkant van de Zon veroorzaakte wel een M-Klasse (M-1.1 rond 20:00 uur.)

(Symptomen zonnevlammen kort EN DUS MILD NU: dus pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

❤️

4. SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT (LAAG maar vreemd)

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie (SR) activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er was tussen 23:00 en 6:00 uur een gedeeltelijke Schumannresonantie activiteit met een lage intensiteit van ongeveer 23 amplitude. De SR was verwaarloosbaar met haar intensiteit. De SR was een tijdje voor en na de vreemde verstoringen offline. Tussen maandag 5-9 15:00 en 23:00 uur en opnieuw vanaf 6:00 uur. Al hoewel er wel rond de 20 Hz een blauwe band te zien is en ook vreemde strepen erboven. Dus of tussen 15:00 en 23:00 uur maandag het echt offline is of iets anders, dan weet ik niet. Rond die tijd was wel die mega explosie bezig aan de achterkant van de Zon.

De situatie was wel heel vreemd. De Schumannresonantie gaf een heel vreemde activiteit te zien. Deze was grillig en actief of specifieke frequenties. Normaal zie je activiteit die vanuit de lagere frequenties opbouwt naar hoger (constante witte of bruine streep), maar dat was nu anders. Dit betekent dat de SR ook heel anders aan kon aanvoelen vandaag. Ik wil graag jullie ervaringen lezen. Hier kunnen wil ik graag meer over leren. En ik wil ook graag vermelden dat de SR een heel tijdje offline was voor en na de verstoringen.

(Symptomen lees als intens): opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn, en nog meer. De Schumannresonantie (SR) is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er wel met de bijna zonnestorm (kp-4) en verhoogde zonnewind snelheid (rond 600-550 km/sec), elektronenstorm en gemiddelde X-ray pieken. Deze verstoring van de SR is goed voelbaar doordat er veel andere intensiteit is. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens. Deze verstoring was gedeeltelijk en vreemd, bracht specifieke frequenties in ons in trilling. )

Afb: Dit is een weergave van de intensiteit van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er was tussen 23:00 en 6:00 uur een gedeeltelijke Schumannresonantie activiteit met een lage intensiteit van ongeveer 23 amplitude. De SR was verwaarloosbaar met haar intensiteit.

❤️

5. HELIOSPHERIC CURRENTSHEET CROSSSING

Afb: Dit is de weergave van de Heliospheric Currentsheet. Het groene is de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon. Het rode is de negatief geladen zuidpool van de Zon. Vanaf donderdag 29-8 is de aarde magnetisch weer verbonden op een ongewone manier met de noordpool van de Zon (groene stralen). Dit duurt ongeveer 1 tot 1,5 week.

Vanaf donderdag 29-8 gaan we weer door een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Dit betekent dat de aarde weer in de abnormale magnetische verbinding is met de Zon. (symptomen zijn slapende voeten en tintelende voeten en handen. Ook voelt de aarding voor onszelf anders en kan het moeilijker zijn om goed geaard te zijn.) Het gaat om een cyclische beweging van de magnetische verbinding tussen de polen van de Zon en aarde die om de 4 weken steeds weer een ompoling van de magnetische verbinding hebben.

❤️

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

❤️

❤️

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de volle Maan van zaterdag 10 september 2022 . Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-10-september-2022/ /(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

**Het volgende speciale webinar is ingepland op donderdag 6 oktober 2022 19:45 uur VOOR EENHEIDSBEWUSTZIJN met de Wortel Amethist. JE KAN MEEDOEN ZONDER WORTEL AMETHIST. We hebben hele bijzondere ervaringen gehad met deze webinars. De ervaringen waren diepe heling, ervaren van heelheid, thuiskomen en omhulling, ervaren en integreren van de Bronenergie. Angsten en stress verdwenen bij veel mensen en voor sommige deelnemers is dit zelfs blijvend veranderd. Dit proces met de Wortel Amethist is ondersteunend in het openen en integreren van het vernieuwde AL-bewustzijn dat de dualiteit van de Matrix opheft. Dit is een geweldige ervaring voor jezelf, maar we leveren ook een grote bijdrage aan het collectief met het in evenwicht brengen van de polariteiten en het herstellen van verbindingen tussen de polariteiten, die nu zo ongelofelijk groot zijn. TIJDENS DIT WEBINAR WORDEN NIEUWE LAGEN VOOR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN JEZELF HERINNERD EN GEÏNTEGREERD (ieder op het eigen niveau). Voor meer informatie kijk op de website: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-do-6okt22/

❤️

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit is het artikel bomvol met video’s en uitleg over de Totale Eclips van zaterdag 4 december 2021 & de jaarhoroscoop voor 2022: https://inzichten.com/de-magische-overwinning-van-het-hart/

Dit is het artikel over de bijna totale Maansverduistering van 21 november 2021 over het innerlijke proces van 2022: https://inzichten.com/een-hele-grote-sprong-voor-de-mensheid/

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update maandag 5-9 & VOORUITZICHTEN & SPECIAL OVER SYMPTOMEN
'Thema's van Mercurius retrograde'

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update dinsdag 6-9 & VOORUITZICHTEN

Plaats een reactie