Elektromagnetische update zondag 4-9 & VOORUITZICHTEN

Geschreven door: Manuela van der Knaap

13,1 minuten leestijd

Er was opnieuw een pittige zonnestorm, een kp-6 (rode balken) in de nacht, die zondag overdag nog steeds actief is. Er was ook Schumannresonantie activiteit met kort hoge intense piek, de andere SR is heel erg mild van intensiteit en daardoor verwaarloosbaar. Er is nog steeds een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT 30% M-klasse. De Zon produceerde B- en C-Klasse zonnevlammen waarvan een aantal in de nacht ook best hoog waren (C-6.4) en samen met de zonnestorm toch een pittige situatie hebben gegeven. En het grote gat in de corona van de Zon staat nog steeds op de aarde gericht.

Ook is de aarde sinds donderdag 29-9 in een ongewone maar cyclische magnetische verbinding met de Zon (HCC). Hierover meer in het artikel hieronder. Je leest ook de vooruitzichten voor de komende dagen, want er is weer zonnestorm verwacht in de nachten.

Spierpijn, moe en pijn in de nek. Wat is het proces erachter? Veel mensen deelde dat ze wakker werden met heftige spierpijn en heel erg moe zijn en dat zijn een symptomen die bij hoge zonnestormen horen. Ook geven veel mensen pittige pijn in hun nek te ervaren. De pijn in je nek alsof het een klem is, dat kom ik vaak in consulten of in de webinars tegen en heeft meestal te maken met de klem van het energetische moeten. Verantwoordelijkheden die te zwaar drukken op je schouders en iets dat op de nek zit. Dat is ontstaan toen we als mens een slavenras werden, met gemanipuleerd DNA. We zijn toen als het ware in ons nekvel gegrepen en verantwoordelijk gemaakt voor taken die eigenlijk niet pastte. Het zijn dus hele oude programmeringen in je DNA en energiesysteem die nu worden losgetrild. In mijn laatste artikelen en YouTube video leg ik uit wat het overlevingsmechanisme is voor het komende half jaar tot ongeveer maart 2023. Het gaat om dwang en drang die nu weer bezig is om toe te nemen en tegelijkertijd worden ook deze oude patronen wakker en zijn we die aan het helen. Als er een krachtige zonnestorm is of andere krachtige elektromagnetische verstoringen zijn, worden de actuele thema’s extra aangeraakt en losgetrild, zodat ze aangekeken, getransformeerd en losgelaten kunnen worden. Mensen die al langer last hebben van de nek en schouders, daar speelt dit thema als levens opdracht of als thema van een periode in je leven. Het is dan goed om te kijken waar deze patronen in je leven spelen. Ik los de spierpijn, moeheid enzovoort op door met mijn lievelings mineraal de speciaal geopende grote Hematiet te gaan mediteren/zitten, met de aandacht in mijn lichaam en dan komt alles snel weer in evenwicht, omdat de Godsvonk en dus mijn centrering weer op orde komt en mega snel alles wordt afgevoerd wat is losgekomen in mij door de zonnestorm of andere verstoringen. Voor mij is dit mineraal echt onmisbaar in deze tijd van grote veranderingen en snelt vrijkomen en loslaten van alles wat niet past bij het leven vanuit een hogere trilling.

Voor inzicht in de actuele innerlijke en wereldse processen: Lees het nieuwe Maan artikel voor komende zaterdag 27-8: https://inzichten.com/van-nee-naar-ja/

Mijn laatste YouTube video. Verandering op komst voor het komende half jaar. Zet angst om in kracht. https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

Heb het goed…💞
©Manuela van inzichten.com

********************************

❤️

❤️

1. SITUATIE RONDOM DE ZONNEWIND & VOORUITZICHTEN

Afb: Dit is de kp-index gemeten in Boulder V.S. Deze grafiek geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm. Boven de kp-5 is echt een hele heftige zonnestorm. Rode puntjes boven de groene balken in de grafiek geven de kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.

Afb: Dit is de kp-index gemeten in Potsdam Duitsland en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België. Deze grafiek geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm. Boven de kp-5 is echt een hele heftige zonnestorm. Rode puntjes boven de groene balken in de grafiek geven de kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.

Om 23:00 uur op zaterdagavond 3-9 begon de zonnewind die al mild verhoogd was (500 km/sec), verder op te lopen naar uiteindelijk 675 km/sec. en dat is pittig hoog. Op dit niveau is de zonnewind snelheid nog steeds en nog wel even zo zal doorgaan de komende dagen, met af en toe een afzwakking. (Zie grafiek vooruitzichten hieronder.) Direct al om 23:00 uur was er een reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde met een zonnestorm (kp-5 rode balken). In de ochtend tussen 8:00 en 11:00 uur nam de reactie nog extra toe naar een kp-6 (rode balk) en dat is een heftige zonnestorm, die goed voelbaar is. Na 11:00 uur weer terug naar kp-5. Opnieuw waren de reacties van de beschermende magnetosfeer van de aarde elders op aarde anders dan bij ons in West-Europa (metingen Potsdam, zie hierboven). De verwachting is dat dit in de middag weer zal afnemen (kp-3 groene balken, zie vooruitzicht kp-index hieronder) en in de avond en nacht weer naar zonnestorm zal gaan.

(Symptomen zijn heftig: Lees tijdens een zonnestorm (kp-5 rode balken) als pittig en Kp-6 al heftig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

Afb: Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind dichtheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is geen met een puntje oranje, dus mild tot gemiddeld van intensiteit. (Tel 2 uur op voor onze tijd.) De zonnewind snelheid liep vanaf 23:00 uur verder op en kwam in de nacht op een pittig niveau van ongeveer 675 km/sec.

VOORUITZICHT ZONNESTORM (HEFIG)

Afb: Dit is een vooruitzicht van de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind. Tel 2 uur op bij de tijd voor de NL tijd. Er is voor de komende 2 nachten opnieuw zonnestorm voorzien.

❤️

2. ACTIVITEITEN OP DE ZON (GEMIDDELD MET KANS OP GROTE ZONNEVLAMMEN)

Afb: Dit is een weergave van de Zon. De rode kruisjes zijn de grote gaten in de corona van de Zon. Nr. 20 staat nog voor een deel op de aarde gericht( tot ongeveer dinsdagmiddag) en spuwen dus plasma onze kant op. Zie voor zonnevlammen de lijst verder naar beneden. De rode pijlen zijn de zonnevlammen die potentie hebben grote M-klasse zonnevlammen te produceren. De rode pijl met het kruisje erbij is de zonnevlam die de hogere C-Klasse zonnevlam produceerde. Deze verdwijnt maandag naar de zijkant van de Zon en dinsdag naar de achterkant buiten bereik van de aarde. Dus dat is dan een zorg minder.

Er komen weer een paar nieuwe zonnevlekken die intenser zijn in het zicht van onze kant van de Zon met mogelijk weer hoge zonnevlammen komende week. We zijn uit een zonneminimum aan het klimmen en op weg naar een zonnemaximum. Dit betekent niet dat het allemaal nog heftiger gaat worden, omdat de beschermende magnetosfeer van de aarde ook toeneemt in kracht. Als we dicht bij het zonnemaximum komen over een paar jaar, dan zijn er vaker X-klasse zonnevlammen en die zijn dan echt wel heftig voelbaar. Voor nu zitten we op een moeilijk punt, omdat de beschermende magnetosfeer van de aarde nog niet goed krachtig is, maar de activiteit van de Zon wel toeneemt. Maar het wordt beter.

(Symptomen gat in de corona van de Zon: De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

Er is nog steeds 30% kans op GROTE ZONNEVLAMMEN, in dit geval M-Klasse zonnevlammen. Het zijn nu voornamelijk C-Klasse zonnevlammen.

Afb: Dit is de weergave van de X-ray zonnevlammen op de Zon. Er waren vooral C-Klasse zonnevlammen, zie grafiek hieronder. (Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.)

(Symptomen zonnevlammen kort: dus pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is zijn de zonnevlammen van zondag 4-9-2022 tot 13:00 uur. Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.

❤️

4. SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT (GEMIDDELD)

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie (SR) activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er was een korte full spectrum piek rond 1:00 uur met een hoge intensiteit van 50 amplitude. De SR die daarna kwam was verwaarloosbaar in intensiteit.

(Symptomen lees als intens): opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn, en nog meer. De Schumannresonantie (SR) is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er wel met de hoge zonnestorm (kp-6) en verhoogde zonnewind snelheid (rond 675 km/sec), hogere C-Klasse zonnevlammen (en mogelijk ook nog M-Klasse). Deze verstoring van de SR is goed voelbaar doordat er veel andere intensiteit is. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens. Deze verstoring was full spectrum.)

Afb: Dit is een weergave van de intensiteit van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er was een korte full spectrum piek rond 1:00 uur met een hoge intensiteit van 50 amplitude. De SR die daarna kwam was verwaarloosbaar in intensiteit.

❤️

5. HELIOSPHERIC CURRENTSHEET CROSSSING

Afb: Dit is de weergave van de Heliospheric Currentsheet. Het groene is de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon. Het rode is de negatief geladen zuidpool van de Zon. Vanaf donderdag 29-8 is de aarde magnetisch weer verbonden op een ongewone manier met de noordpool van de Zon (groene stralen). Dit duurt ongeveer 1 tot 1,5 week.

Vanaf donderdag 29-8 gaan we weer door een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Dit betekent dat de aarde weer in de abnormale magnetische verbinding is met de Zon. (symptomen zijn slapende voeten en tintelende voeten en handen. Ook voelt de aarding voor onszelf anders en kan het moeilijker zijn om goed geaard te zijn.) Het gaat om een cyclische beweging van de magnetische verbinding tussen de polen van de Zon en aarde die om de 4 weken steeds weer een ompoling van de magnetische verbinding hebben.

❤️

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

❤️

❤️

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de volle Maan van zaterdag 10 september 2022 . Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-10-september-2022/ /(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

❤️

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit is het artikel bomvol met video’s en uitleg over de Totale Eclips van zaterdag 4 december 2021 & de jaarhoroscoop voor 2022: https://inzichten.com/de-magische-overwinning-van-het-hart/

Dit is het artikel over de bijna totale Maansverduistering van 21 november 2021 over het innerlijke proces van 2022: https://inzichten.com/een-hele-grote-sprong-voor-de-mensheid/

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update zaterdag 3-9 & VOORUITZICHTEN
Elektromagnetische update maandag 5-9 & VOORUITZICHTEN & SPECIAL OVER SYMPTOMEN

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update zondag 4-9 & VOORUITZICHTEN

Plaats een reactie