Elektromagnetisch update dinsdag 11-10 & VOORUITZICHTEN

Geschreven door: Manuela van der Knaap

14,6 minuten leestijd

Verstoringen: milde verhoogde zonnewind, vooral lage C-Klasse en 1 M-klasse zonnevlam, toch kleine kans op grote zonnevlammen, elektronenstorm milde Schumannresonantie activiteit. Er staa1 1 gat in de corona van de Zon op de aarde gericht. En de magnetische verbinding van de aard met de polen van de Zon is weer normaal (HCC). Lees de informatie onder de grafieken met daaronder de mogelijke symptomen…

Het is gelukkig allemaal mild wat er verhoogd is. Op 1 fikse M-Klasse zonnevlam rond 10:40 uur en de elektronenstorm na zijn alle andere verstoringen echt mild.

UPDATE DINSDAGAVOND 11-10: Vlak na het plaatsen van dit artikel opnieuw een M-Klasse zonnevlam rond 12:45 uur M-1.53. De zonnewind was vanaf 14:30 weer binnen normale waarden. De volgende milde verhoging wordt verwacht op woensdag 12-10 of donderdag 13-10. In de tussentijd is er mogelijk kans op kosmische stralingsalerts. Ik heb de grafieken bijgewerkt waar dat nodig was en de laatste info erbij geschreven onder de grafieken. (EINDE UPDATE)

Voor inzicht in de actuele innerlijke en wereldse processen: Het artikel over de volle Maan in Ram van zondag 9-10: https://inzichten.com/heling-van-het-conflict-tussen-eenheid-en-ego/ Lees het nieuwe Maan artikel van zondag 25-9: https://inzichten.com/de-val-het-diamanten-plasmalicht/

Mijn laatste YouTube video. Verandering op komst voor het komende half jaar. Zet angst om in kracht. https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

In het artikel van maandag 5-9 kan je lezen over de huidige situatie met wat extra informatie over de typische symptomen voor dit moment en ook ervaringen, tips en inzicht wat je kan doen om je situatie te verbeteren als je veel last hebt van de verstoringen. Lees verder naar beneden in dit artikel informatie over de actuele situatie met uitleg onder de grafieken en kort eronder de mogelijke symptomen beschreven. https://inzichten.com/elektromagnetische-update-maandag-5-9-vooruitzichten/

Heb het goed…💞
©Manuela van inzichten.com

******************************************

❤️

1. DE VERSTORING VAN DE ELEKTRONEN (hoog) &VOORUITZICHT

Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet. De elektronen zijn nog steeds in elektronenstormlevel.

(symptomen elektronenstorm pittig (vanaf dinsdag 4-10 00:00 uur): de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, moeilijk slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs.Deze hoge frequenties kunnen je ook optillen en bliss ervaringen geven.Dat gebeurde meestal wanneer je goed in je vel zit, in je natuurlijke stroom.)

Afb: Dit is het vooruitzicht voor de elektronen in de ionensfeer voor de komende dagen. De verwachting is dat de elektronen vanaf donderdag 13-10 uit elektronenstorm gaan. Meestal is dat omdat er een verhoogde zonnewind binnenkomt. Dit keer een hele milde. (zie symptomen hierboven.)

❤️

2. ACTIVITEITEN OP DE ZON (mild tot intens) & VOORUITZICHTEN WEEK

Afb: Dit is een weergave van de Zon van dinsdag 11-10. De rode stippen zijn de gaten in de corona van de Zon. Nr. 31 staat op de aarde gericht en spuwt plasma de kant op van de aarde, die over een dag of 3 aankomt op aarde met mogelijke verhoging van de zonnewind of zonnestorm als het een krachtige stroom is.

(Symptomen gat in de corona van de Zon: De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

Afb. van de Zon hierboven: De grote complexe zonnevlam AR3112 staat niet meer op de aarde gericht en is over 3 dagen verdwenen naar de achterkant van de Zon. Deze kan nog wel grote zonnevlammen produceren waarvan we op aarde de X-ray lichtfrequentie meekrijgen met hoge X-ray zonnevlammen met 45% kans volgens de experts op hoge M-Klasse zonnevlammen (zie hieronder). Er staat een zonnevlam AR3119 op de aarde gericht, maar deze is niet zo complex en produceert alleen kleinere zonnevlammen. En er komen (links) nieuwe grote zonnevlekken aan, die vanaf donderdag zichtbaar zullen zijn aan onze kant van het zonnestelsel.

Afb: Dit is de geschatte dreiging van zonnevlammen voor de dinsdag 11-10. Er is een kans van 45% op grote M-klasse zonnevlammen en 5% kans op de hoge X-klasse zonnevlammen. Er is dus nog steeds EEN GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT.

Afb: Dit is de weergave van de X-ray zonnevlammen op de Zon. Er waren vooral lage C-Klasse zonnevlammen. (Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.) en 1 M-Klasse zonnevlam rond 10:40 uur M3.98, een flinke dus. En nog een rond 12:45 uur M-1.53. De lijst van zonnevlammen zie je hieronder (niet helemaal compleet, want deze is nog niet geüpdatet. Er is nog steeds een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT (45% kans op M-Klasse zonnevlammen.) De lichtfrequentie is nu continu flink hoog (C-klasse). Dit hoort bij het toenemen van de hoeveelheid zonnevlammen op weg naar een zonnemaximum over een paar jaren.

(Symptomen zonnevlammen potentieel pittig: dus pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is een deel van de lijst van zonnevlammen van dinsdag 11-10. Dit is een deel van lijst van zonnevlammen, die is nog niet geüpdatet. Als dat later vandaag nog gebeurd dan pas ik deze lijst aan. (Tel 2 uur op bij de tijd voor onze Europese tijd).

Afb: Dit is een vooruitzicht van welke zonnevlekken er nog in aantocht zijn. Waar de rode blokjes omheen staan links, dat zijn de nieuwe zonnevlekken die rond donderdag 13-10 zichtbaar gaan worden aan onze kant van het zonnestelsel.

❤️

3. SITUATIE RONDOM DE ZONNEWIND (mild tot gemiddeld) & VOORUITZICHTEN

Afb: Dit is de kp-index gemeten in Potsdam Duitsland per half uur en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België per half uur. Deze grafiek geeft kleinere verstoringen ook weer en daardoor is deze weergave veel betrouwbaarder. De grafiek laat reactie zien van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm. Boven de kp-5 is echt een hele heftige zonnestorm. Rode puntjes boven de groene balken in de grafiek geven de kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.

Er was een milde reactie van de beschermende magnetosfeer van de aard tussen 3:00 en 3:30 uur met een kp-4, dat is tegen stormlevel aan, dus heel erg mild. UPDATE DINSDAGAVOND: Vanaf 14:30 is de zonnewind weer binnen normale waarde. De kans op kosmische stralingsalerts nemen nu weer toe tot dat de volgende verhoogde zonnewind binnenkomt (zie symptomen hieronder). Die wordt verwacht op woensdag 12-10 of donderdag 13-10. Zie vooruitzichten hieronder.

(Mogelijke symptomen kosmische stralingsalert: hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, ruis in de oren, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid, heel erg moe zijn, enz. De afgelopen dagen is het goed mogelijk dat je moeilijk kon slapen door de hoge frequenties van de kosmische straling. Naar mate de kosmische stralingsalerts langer duren, worden ook de symptomen heftiger.)

Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind snelheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is geel met een zeer klein puntje oranje, dus gemiddeld tot mild van intensiteit. De zonnewind ging vanaf 11:00 uur weer een klein beetje omhoog van 450 naar 530 km/sec en dat is een milde verhoging. (Tel 2 uur op voor onze tijd.)

VERWACHTING MILDE BIJNA ZONNESTORM

Afb: Dit is de verwachting van de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind op dindag 11-10 getoond. We zien dat er rond woensdag 12-10 weer een milde verhoging van de zonnewind verwacht wordt. Af en toe is er een opleving van de zonnewind tegen zonnestorm aan (kp-4), maar het blijft allemaal zeer mild. Maar zonnewind kan de aarde mogelijk ook helemaal missen. (tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.)

(Symptomen zonnestorm: Lees tijdens een zonnestorm (kp-5 rode balken) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

Afb: Dit is een vooruitzicht voor de zonnestormen voor de komende week. De kleur geeft de heftigheid aan van de verstoringen. Dit betekent dat het zeer waarschijnlijk tot eind van de week verstoord is. Hou er rekening mee dat het ook nog mee kan vallen. De situatie is op het moment erg moeilijk in te schatten.

Afb: Dit is een vooruitzicht van de zonnewind. Volgens deze grafiek zal het allemaal zeer mild zijn met de zonnewind de komende dagen. Daar is niet veel bijzonders te zien. De situatie is mild.

❤️

4. SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT (GEMIDDELD)

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie (SR) activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er is activiteit ongeveer tussen 8:30 en 12:00 uur met een lage intensiteit (zie grafiek hieronder).

(Symptomen lees als intens): opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn, en nog meer. De Schumannresonantie (SR) is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er wel, maar allemaal mild, behalve tijdens de hoge M-Klasse en er is elektronenstorm. Dus de impact van deze SR is erg heel mild. De verstoring van de SR is vooral goed voelbaar wanneer er veel andere intensiteit is. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens. Deze verstoring gedeeltelijk.).

Afb: Dit is een weergave van de intensiteit van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Er is activiteit ongeveer tussen 8:30 en 12:00 uur met een gemiddelde intensiteit. De intensiteit was op het hoogste 26 amplitude. En dat is een milde verstoring.

❤️

5. HELIOSPHERIC CURRENTSHEET CROSSSING

Afb: Dit is de weergave van de Heliospheric Currentsheet. Vanaf 7-10 is de aarde weer in een normale magnetische verbinding met de zuidpool van de Zon. Symptomen zijn dus niet meer aan de orde.

Bij de rode pijl met vraagteken is er een tussentijdse verstoring zichtbaar van de magnetische situatie op de Zon. Dit betekent meestal dat er een grote zonnevlek actief is die het magnetische veld van de Zon uit evenwicht brengt. We gaan zien of die opgelost is zodra de aarde in de buurt komt van dit magnetische veld. Anders hebben we dus eerder een HCC omkering.

(Symptomen nu niet meer aan de orde. zijn slapende voeten en tintelende voeten en handen. Ook voelt de aarding voor onszelf anders en kan het moeilijker zijn om goed geaard te zijn.) De Heliospheric Currentsheet is een cyclische beweging van de magnetische verbinding tussen de polen van de Zon en aarde die om de 4 weken steeds weer een ompoling van de magnetische verbinding hebben. Dit is een magnetische spiraal die door ons zonnestelsel heen beweegt. Deze zelfde magnetische spiraal is ook aanwezig in de Galaxy en de spiraal zorgt voor veel veranderingen in ons zonnestelsel op veel planeten. Zie lijst met verandering hieronder:

Afb: lijst van veranderingen op andere planeten en hemellichamen in ons zonnestelsel die zo goed als zeker veroorzaakt worden door de Heliospheric Currentsheet, een magnetische spiraal die vanuit het centrum van de Galaxy beweegt.

❤️

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

❤️

❤️

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een EXTRA Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de volle Maan van woensdag 19 oktober 2022 . In het begin van het webinar geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse processen van de actuele processen. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-extra-webinar-19-oktober-2022/ /(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

**Het volgende speciale webinar is ingepland op woensdag 2 november 2022 19:45 uur VOOR EENHEIDSBEWUSTZIJN met de Wortel Amethist. JE KAN MEEDOEN ZONDER WORTEL AMETHIST. We hebben hele bijzondere ervaringen gehad met deze webinars. De ervaringen waren diepe heling, ervaren van heelheid, thuiskomen en omhulling, ervaren en integreren van de Bronenergie. Angsten en stress verdwenen bij veel mensen en voor sommige deelnemers is dit zelfs blijvend veranderd. Dit proces met de Wortel Amethist is ondersteunend in het openen en integreren van het vernieuwde AL-bewustzijn dat de dualiteit van de Matrix opheft. Dit is een geweldige ervaring voor jezelf, maar we leveren ook een grote bijdrage aan het collectief met het in evenwicht brengen van de polariteiten en het herstellen van verbindingen tussen de polariteiten, die nu zo ongelofelijk groot zijn. TIJDENS DIT WEBINAR WORDEN NIEUWE LAGEN VOOR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN JEZELF HERINNERD EN GEÏNTEGREERD (ieder op het eigen niveau). Voor meer informatie kijk op de website: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-wo-2nov22/

❤️

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit is het artikel bomvol met video’s en uitleg over de Totale Eclips van zaterdag 4 december 2021 & de jaarhoroscoop voor 2022: https://inzichten.com/de-magische-overwinning-van-het-hart/

Dit is het artikel over de bijna totale Maansverduistering van 21 november 2021 over het innerlijke proces van 2022: https://inzichten.com/een-hele-grote-sprong-voor-de-mensheid/

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Deel deze post op social media

Elektromagnetisch update vrijdag 7-10 & VOORUITZICHTEN
Elektromagnetisch update vr 14-10 & za 15-10 & VOORUITZICHTEN

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetisch update dinsdag 11-10 & VOORUITZICHTEN

Plaats een reactie