Elektromagnetisch update zaterdag 1-10 & VOORUITZICHTEN WEEK

Geschreven door: Manuela van der Knaap

15,2 minuten leestijd

Verstoringen: Elektronencrash, verhoogde zonnewind (geen zonnestorm), kosmische stralingsalert door wegvallen zonnewind dichtheid, gaten corona Zon aarde gericht, andere magnetische verbinding aarde met de Zon (HCC), C-Klasse zonnevlammen en een grote zonnevlammen alert. Op meerdere vlakken, zowel zonnestorm als hoge zonnevlammen, worden verwacht voor de komende week. Dus maak de riemen maar vast, het lijkt erop dat het een pittige week wordt voor het elektromagnetische.

De zonnewind is doet vreemde dingen (zie grafiek). Er was vanaf vrijdagavond 30-9 zonnestorm verwacht, die ook nog eens lang zou aanhouden. Het gaat om een combinatie van plasma dat afkomstig is uit een zonnevlam en zonnewind die uit de vele en grote gaten in de corona van de Zon afkomstig zijn. Dit kan betekenen dat er een heftige en complexe situatie ontstaat, met botsende stromen zonnewind en daardoor is het lastig te voorzien wat dit zal voortbrengen aan zonnestorm. In ieder geval kwam er een milde zonnewind (550 km/sec) al op vrijdagochtend en deze gaf in West-Europa nauwelijks een reactie van de beschermende magnetosfeer (nog onder een kp-4). Dus het bleef mild, ook daarna. Er worden nog meer ladingen met zonnewind verwacht dit weekend tot maandagmiddag 3-10.

Verder was er een groot deel van de dag een elektronencrash, dat betekent zware energie, lood in je schoenen en confronterende negatieve energie in jezelf in de omgeving (boosheid, irritatie, ruzies).

Er zijn niet heel veel grote zonnevlekken op de Zon, dus dat valt meer mee. We hadden alleen C-Klasse zonnevlammen. De lichtfrequentie is hoog op het moment (lage C-Klasse). Verder zijn er geen andere verstoringen die bekend zijn. Lees meer over de volledige situatie van het elektromagnetische spectrum onder de grafieken met uitleg, in het artikel hieronder:

Voor inzicht in de actuele innerlijke en wereldse processen: Lees het nieuwe Maan artikel van zondag 25-9: https://inzichten.com/de-val-het-diamanten-plasmalicht/

Mijn laatste YouTube video. Verandering op komst voor het komende half jaar. Zet angst om in kracht. https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

In het artikel van maandag 5-9 kan je lezen over de huidige situatie met wat extra informatie over de typische symptomen voor dit moment en ook ervaringen, tips en inzicht wat je kan doen om je situatie te verbeteren als je veel last hebt van de verstoringen. Lees verder naar beneden in dit artikel informatie over de actuele situatie met uitleg onder de grafieken en kort eronder de mogelijke symptomen beschreven. https://inzichten.com/elektromagnetische-update-maandag-5-9-vooruitzichten/

Heb het goed…💞
©Manuela van inzichten.com

******************************************

❤️

1. DE VERSTORING VAN DE ELEKTRONEN (ZWAAR) &VOORUITZICHT

Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet. Er was een elektronencrash actief tussen 9:00 en 14:00 uur. Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor NL tijd.

(Symptomen voor een elektronencrash: Het gevoel hebben dat je lood in je schoenen hebt, pijnlijk onderlichaam (heupen, benen, voeten) en te diep geaarde zijn. Je kan tijdens een elektronencrash situaties te zwaar zien of benaderen. Je bent dan als het ware aan het zwartkijken. Dus neem negatieve en depressieve gevoelens met een korreltje zout tijdens deze periode. De diepte in je kan ook openen, doordat je extra mee in contact bent, om zo alleen, of samen met de ander tot inzichten verbinding te komen.)

Afb: Dit is het vooruitzicht voor de elektronen voor de komende dagen. De verwachting is dat we vanaf maandag 3-10 weer zonnestorm.

(symptomen zonnestorm is pittig: de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, moeilijk slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs.Deze hoge frequenties kunnen je ook optillen en bliss ervaringen geven.Dat gebeurde meestal wanneer je goed in je vel zit, in je natuurlijke stroom.)

❤️

2. ACTIVITEITEN OP DE ZON (mild) & VOORUITZICHTEN WEEK

Afb: Dit is een weergave van de Zon. De rode kruisjes zijn de grote gaten in de corona van de Zon. Nr. 27 & 28 en die en nog een nieuw gat staan op de aarde gericht en zullen de komende 2 dagen plasma richting de aarde spuwen. Er zijn twee actieve zonnevlekken (zie rode pijlen rechts). De rode pijl links laat een nieuwe zonnevlek zien (AR3112). Dit is een terugkerende zonnevlek en deze is nog steeds erg actief. Dus voor de komende week is er weer een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT. (zie lijst zonnevlammen vooruitzicht 3de afbeelding hieronder.)

(Symptomen gat in de corona van de Zon: De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

Afb: Dit is de geschatte dreiging van zonnevlammen voor deze zaterdag 1-10. Er is weer een grotere kans van 50% op grote M-klasse zonnevlammen, maar we zullen vooral C-Klasse zonnevlammen zien. Er is dus weer EEN GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT. Het zijn voor de zaterdag 1-10 voornamelijk C-Klasse zonnevlammen.

Afb: Dit is de weergave van de X-ray zonnevlammen op de Zon. Er waren vooral C-Klasse zonnevlammen. (Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.) De lijst van zonnevlammen die ik normaal er ook bij zet was opnieuw incompleet vandaag, dus ik heb de lijst die wel beschikbaar was geplaatst. Er is nog steeds een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT. De lichtfrequentie is nu continu flink hoog (hoge C-klasse). Dit hoort bij het toenemen van de hoeveelheid zonnevlammen op weg naar een zonnemaximum over een paar jaren.

(Symptomen zonnevlammen: dus pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is een overzicht voor de komende week. De situatie is niet extreem, maar kan het wel worden als er M-Klasse of zelfs X-klasse zonnevlammen komen. Want de lijst laat zien dat er ook 5% kans is op grote X-klasse zonnevlammen tot donderdag 4 oktober.

Afb: Dit is een deel van de lijst van zonnevlammen van deze zaterdag 1-10. Deze wordt vaak pas bijgewerkt eind van de dag of helemaal niet. Dus ik kan alleen deze halve lijst tonen. Er waren geen grote zonnevlammen (M-klasse) op deze dag. Wel 1 hogere C-Klasse zonnevlam rond 7:00 uur (C- 6.4) en een constante hoge lichtfrequentie, maar dat zal waarschijnlijk wel zo blijven vanaf nu, omdat we nu echt uit het zonneminimum zijn gekropen.

❤️

3. SITUATIE RONDOM DE ZONNEWIND (gemiddeld tot mild) & VOORUITZICHTEN

Afb: Dit is de kp-index gemeten in Boulder V.S. Deze grafiek geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm (Kp-5). Boven de kp-5 is echt een hele heftige zonnestorm. Rode puntjes boven de groene balken in de grafiek geven de kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.

Vanaf 5:00 uur tot 11:00 uur & tussen 14:00 en 17:00 uur was er een kosmische stralingsalert. De verwachtte heftige zonnestorm (kp-6) bleef uit. De plasma stroom afkomstig van een zonnevlam miste de aarde zo goed als helemaal. De enige verstoring was een milde bijna zonnestorm op vrijdag 30-9 tussen 5:00 en 11:00 uur. (zie symptomen onder grafiek hieronder).

(Mogelijke symptomen kosmische stralingsalert: hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, ruis in de oren, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid, heel erg moe zijn, enz. De afgelopen dagen is het goed mogelijk dat je moeilijk kon slapen door de hoge frequenties van de kosmische straling. Naar mate de kosmische stralingsalerts langer duren, worden ook de symptomen heftiger.)

Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind snelheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is geel met een puntje oranje voor vrijdag, dus gemiddeld tot mild van intensiteit. En voor zaterdag is er geen verstoring echte verstoring meer. Alleen in de nacht tot 7:00 uur was de verstoring gemiddeld (550 km/sec). Vanaf 14:00 uur was er weer een kleine zeer milde verstoring (hoogste piek rond 15:00 uur 500 km/sec.) (Tel 2 uur op voor onze tijd.)

(Symptomen zijn mild voor de zaterdag 1-10, in de nacht gemiddeld: Lees tijdens een zonnestorm (kp-5 rode balken) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

Afb: Dit is de grafiek voor de zonnewind dichtheid. Je kan zien dat rond 7:00 uur de zonnewind dichtheid helemaal wegviel en dus haar kracht verloor. Daarom begonnen op deze zaterdag de kosmische stralingsalerts weer opnieuw.

VERWACHTING HEFTIGE ZONNESTORMEN

Afb: Dit is de verwachting van de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind. De verwachtte zonnestorm voor vrijdag en zaterdag bleef weg. Ik ben erg benieuwd hoe het verder zal ontwikkelen. Men verwacht zelfs een extra hoge zonnestorm (kp-6). We gaan zien of dit klopt, want de andere grafiek (visuele wiel met zonnestorm) met vooruitzichten geen een zeer milde verhoging aan en pas een dag later. Zie grafiek hieronder. Maar de zonnewind die onderweg is naar de aarde is al hoorbaar met hoge fluittonen in oren en in je hoofd. We gaan zien welk vooruitzicht juist is. Ik verwacht dat de heftige zonnestorm wel klopt, maar die kan ook later of eerder aankomen hier op aarde.

Afb: Dit is een vooruitzicht voor de zonnestormen voor de komende week. De kleur geeft de heftigheid aan van de verstoringen. Dit betekent dat het zeer waarschijnlijk tot eind van de week verstoord is. Hou er rekening mee dat het ook nog mee kan vallen. De situatie is op het moment erg moeilijk in te schatten.

Afb: Dit is een animatie die ingezoemd is op de zonnestorm die hieronder ook staat in de grafiek. Zoals je kan zien was de verwachting dat de verstoring de aarde net aan zou raken, maar die heeft dus bijna helemaal de aarde gemist op zaterdag 1-10.

Afb: Dit is een vooruitzicht van de zonnewind. Volgens deze grafiek zal er een zeer milde zonnewind verhoging op aarde aankomen op zaterdag 1-10. We hebben ervaren dat er een milde verstoring was in de ochtend en verder geen heftige verstoringen. Dus het ziet er naar uit dat dit vooruitzicht juist was. Maar er staat toch echt nog meer op de agenda voor de komende week aan verstoringen. Zie grafieken hierboven. De verstoringen kunnen later of vroeger komen dan wat aangegeven wordt in de grafieken.

❤️

3. HELIOSPHERIC CURRENTSHEET CROSSSING

Afb: Dit is de weergave van de Heliospheric Currentsheet. Vanaf maandag 26-9 is er weer een omkering van de magnetische verbinding van de aarde met de polen van de Zon (HCC). De aarde is nu weer in magnetische verbinding met de noordpool van de Zon. Dit is een ongewone verbinding en duurt ongeveer 1,5 week. Het groene is de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon. Het rode is de negatief geladen zuidpool van de Zon.

(Symptomen zijn slapende voeten en tintelende voeten en handen. Ook voelt de aarding voor onszelf anders en kan het moeilijker zijn om goed geaard te zijn.) De Heliospheric Currentsheet is een cyclische beweging van de magnetische verbinding tussen de polen van de Zon en aarde die om de 4 weken steeds weer een ompoling van de magnetische verbinding hebben. Dit is een magnetische spiraal die door ons zonnestelsel heen beweegt. Deze zelfde magnetische spiraal is ook aanwezig in de Galaxy en de spiraal zorgt voor veel veranderingen in ons zonnestelsel op veel planeten. Zie lijst met verandering hieronder:

Afb: lijst van veranderingen op andere planeten en hemellichamen in ons zonnestelsel die zo goed als zeker veroorzaakt worden door de Heliospheric Currentsheet, een magnetische spiraal die vanuit het centrum van de Galaxy beweegt.

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

❤️

❤️

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Het volgende speciale webinar is ingepland op donderdag 6 oktober 2022 19:45 uur VOOR EENHEIDSBEWUSTZIJN met de Wortel Amethist. JE KAN MEEDOEN ZONDER WORTEL AMETHIST. We hebben hele bijzondere ervaringen gehad met deze webinars. De ervaringen waren diepe heling, ervaren van heelheid, thuiskomen en omhulling, ervaren en integreren van de Bronenergie. Angsten en stress verdwenen bij veel mensen en voor sommige deelnemers is dit zelfs blijvend veranderd. Dit proces met de Wortel Amethist is ondersteunend in het openen en integreren van het vernieuwde AL-bewustzijn dat de dualiteit van de Matrix opheft. Dit is een geweldige ervaring voor jezelf, maar we leveren ook een grote bijdrage aan het collectief met het in evenwicht brengen van de polariteiten en het herstellen van verbindingen tussen de polariteiten, die nu zo ongelofelijk groot zijn. TIJDENS DIT WEBINAR WORDEN NIEUWE LAGEN VOOR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN JEZELF HERINNERD EN GEÏNTEGREERD (ieder op het eigen niveau). Voor meer informatie kijk op de website: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-do-6okt22/

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de volle Maan van maandag 10 oktober 2022 . In het begin van het webinar geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse processen van deze volle Maan. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-10-oktober-2022/ /(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

❤️

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit is het artikel bomvol met video’s en uitleg over de Totale Eclips van zaterdag 4 december 2021 & de jaarhoroscoop voor 2022: https://inzichten.com/de-magische-overwinning-van-het-hart/

Dit is het artikel over de bijna totale Maansverduistering van 21 november 2021 over het innerlijke proces van 2022: https://inzichten.com/een-hele-grote-sprong-voor-de-mensheid/

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Deel deze post op social media

Elektromagnetisch update donderdag 29-9 & VOORUITZICHTEN
Elektromagnetisch update maandag 3-10 & dinsdag 4-10 & VOORUITZICHTEN WEEK

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetisch update zaterdag 1-10 & VOORUITZICHTEN WEEK

Plaats een reactie