‘Heling van het conflict tussen Eenheid en ego’

Volle Maan in Ram 9 oktober 2022

Geschreven door: Manuela van der Knaap

14,1 minuten leestijd

Dit is de beschrijving van de processen van de volle Maan in Ram. Deze brengt ons krachtig in contact met ons gewonde ego en het conflict tussen het ego-perspectief en het perspectief vanuit de Eenheid. Er is een bijzondere magische integratie en heling in het dagelijkse bestaan en in het fysieke lichaam bezig, die oplossingen brengt voor onze diepste pijn van een leven in de dualiteit. En over het vereffenen van de rekening voor inhoudsloze ego-doelen en de economie. Lees meer in het artikel of kijk de video met uitleg over deze grote mijlpaal in het bestaan van de mensheid. Ik wens je veel leesplezier…

Lees je het artikel liever op een witte achtergrond, open dan de pdf bovenaan deze pagina.

Eclipsseizoen

Dit is de laatste volle Maan voordat het eclipsseizoen begint. Dit begint met een gedeeltelijke eclips op dinsdag 25 oktober, met daarna een totale Maansverduistering op dinsdag 8 november. Dat betekent dat de processen weer intensiveren, dat is altijd zo in de opbouw naar het eclipsseizoen. Voor nu betekent dit dat de boel omgaat, door een diepe transformatie heen naar bevrijding. Het brandpunt van de omslag is NU.

Het keerpunt is NU

De horoscoop van de nieuwe Maan van 25 september is bijna identiek aan die van deze volle Maan. Deze momenten in de tijd laten een grote evolutionaire sprong zien voor het bestaan en vooral voor het fysieke niveau. Dat kan lichamelijk knap pittig en confronterend zijn, maar het is zeker de moeite waard. Ook voor het collectieve niveau is het een moment van omkering en diepe transformatie. Waarschijnlijk gaan we nu de val van het oude financiële systeem zien en ook de val van andere systemen die ons als mensheid gevangen houden in de dualiteit. Hierover kan je meer lezen in het artikel van de nieuwe Maan. https://inzichten.com/de-val-het-diamanten-plasmalicht/

Video door V for Valentine met Arno Wellens over de financiële sector en de economie: Een pikzwart scenario #74: https://www.youtube.com/watch?v=zYjzxYGUNLw

Vereffenen van de rekening

Deze horoscoop van de volle Maan in Ram raakt diepe oude karmische patronen aan in iedereen. Het overlevingsmechanisme van macht en controle vanuit de systemen waarin we maatschappelijk functioneren, drukt zo hard alle knoppen in dat het moeilijk is om niet te zien in wat voor een idiote clownswereld we leven. Het systeem stimuleert en ondersteunt macht, egoïsme en het opbouwen van schulden. De situatie is onhoudbaar geworden, maar men doet alsof het er niet echt is, zoals het systeem en onze leiders altijd met situaties omgaan die niet meer te beheersen zijn. Maar deze keer kunnen de problemen niet met nog meer schulden en manipulatie opgelost worden. De schuldenlast en onverantwoorde situatie drukken nu zo zwaar en confronterend rondom deze volle Maan in Ram, dat we niet meer kunnen ontsnappen om het monster en de chaos die ontstaan is echt te zien. Vanuit het overlevingsmechanisme is de confrontatie hard en heftig. Ditzelfde patroon kunnen mensen die nog slapen en het monster niet zien, ook in het persoonlijke leven ervaren. In essentie wordt van ons gevraagd dat we de inhoud van wat we doen zuiver houden en met ons hart inhoud geven aan ons leven. Het hart kan dus zeer pijnlijk aanvoelen in deze tijd. Deze volle Maan vereffent de rekening van inhoudsloze en egoïstische situaties in je leven en in de maatschappij. (Priapus in Steenbok 7de en 8ste huis conjunct Pluto stationair. Maan conjunct Cheiron in Ram 11de huis oppositie Venus en Zon in Weegschaal 5de huis. Maan conjunct Cheiron is heer van de zwarte Maan en zwarte Zon in het 1ste en 2de huis. Dit is een ‘Grand Cross hoofdkruis’ en dus heel confronterend en krachtig met Cheiron en Pluto stationair in het 8ste huis.)

Einde en een nieuw begin

We zijn op een punt gekomen in onze evolutie als mensheid waarop velen tot de conclusie zijn gekomen dat verder gaan op dezelfde weg van afscheiding, geen hoger doel meer dient voor hen persoonlijk, maar ook niet voor de evolutie van het collectief. Steeds opnieuw is de uitkomst hetzelfde, doorgeschoten ervaringen van angst, controle en macht houden de mensheid in hun greep van afscheiding. Het is genoeg geweest. Er is evolutionair gezien niets meer te leren voor het collectief in dit spel van afscheiding, controle, macht en onmacht. De oneindige herhaling van dezelfde uitkomst is geestdodend. Dus nu de opening er weer is van het einde van de grote cycli (3de schepping), komt alles tot een einde en een nieuw begin. (Zwarte Maan in kreeft conjunct zwarte Zon in het 1ste huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 2de huis oppositie Priapus in het 7de en 8ste huis conjunct Pluto 8ste huis in Steenbok. Pluto stationair conjunct Priapus in Steenbok 7 en 8ste huis.)

Conflict tussen IK en WIJ

Tijdens deze diepe transformatie van alles wat bestaat, laat zich een diep conflict tussen IK en WIJ zien. Dit laat zich vanbinnen ervaren als tegenstrijdige belangen tussen de onvoorwaardelijkheid van de Wezensessentie, dus wie je in Wezen bent en de begrenzing die het IK en het leven op aarde nodig heeft. Omdat zij die er aan toe zijn steeds meer en meer de onvoorwaardelijkheid van wie we in Wezen Zijn gaan ervaren, begint dit conflict te wringen. Er kunnen herinneringen vrijkomen van het moment waarop ons bewustzijn in de dualiteit kwam. Dit kan verbonden zijn met spijt en misschien zelfs een enorm gevoel van schuld en schaamte over deze stap, die toen (meestal) vrijwillig maar vanuit naïviteit is genomen en waarmee we ons bewustzijn gevangen hebben gezet in de dualiteit van de Matrix. Het toelaten van dit diepe innerlijke conflict en het ervaren ervan, kan enorme heling brengen en de oplossing van het conflict tussen individu, het IK, en collectieve belangen van het WIJ. (Zon conjunct Venus 5de huis oppositie Cheiron in Ram conjunct Maan 11de huis. Zwarte Maan in kreeft conjunct zwarte Zon in het 1ste huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 2de huis oppositie Priapus in het 7de en 8ste huis conjunct Pluto 8ste huis in Steenbok.)

Heling van alle afscheiding

Zoals ik al eerder heb uitgelegd in voorgaande artikelen is het een transformatie van heel veel cycli die samen tot voltooiing komen en waardoor ook iets nieuws zal starten, namelijk het leven vanuit een vrij bewustzijn in het Watermantijdperk. Vanuit het grootste omvattende niveau bekeken, gaat het in essentie om de heling van alle afscheiding die in ons bestaat en daarmee ontstaat heling van de afscheiding in de wereld. En die begint met dit conflict tussen IK en WIJ heel concreet in je zelf. (Zon conjunct Venus 5de huis oppositie Cheiron in Ram conjunct Maan 11de huis. Zwarte Maan in kreeft conjunct zwarte Zon in het 1ste huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 2de huis oppositie Priapus in het 7de en 8ste huis conjunct Pluto 8ste huis in Steenbok.)

Creatie van de Matrix

Het grootste verlies van vrijheid en verbinding met de heelheid hebben we ervaren tijdens de val van Atlantis, waarmee we voornemens waren om individueel bewustzijn te ontplooien in onszelf. We leefden toen met ons bewustzijn in het Leeuwtijdperk en het dierenriemteken Leeuw is verbonden met het creatieve proces en manifestatie, maar ook de individualiteit. Tot dat moment was ons bewustzijn collectief, maar toen ontstond er een afscheiding tussen het IK en het collectief en dus in het WIJ. De dualiteit werd geboren met deze stap in onze ontwikkeling. Ik en velen met mij noemen dit de creatie van de Matrix. Dat die dualiteit van de Matrix zo heftig zou uitpakken was niet voorzien door de meeste Wezens. (Zon conjunct Venus 5de huis oppositie Cheiron in Ram conjunct Maan 11de huis. Zwarte Maan in kreeft conjunct zwarte Zon in het 1ste huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 2de huis oppositie Priapus in het 7de en 8ste huis conjunct Pluto 8ste huis in Steenbok.)

Helen van het ego

Als reactie op de afscheiding van het IK en het collectief, ontstond de bescherming van het ego. Ik heb recent een ervaring mogen hebben met een bijzondere (naald)boom, een soort ‘oervaren’ die de grote ijstijd heeft weten te overleven en die ook opnieuw opgekweekt is. In contact met deze ‘oervaren of oerboom’ kreeg ik te ervaren hoe het is als die afscheiding van het ego, die we nodig hadden om ons te beschermen tegen gevaar, er helemaal niet meer is. Alle druk valt weg tot en met het fysieke niveau. Het was een heel bijzondere ervaring, waardoor ik plotseling nog dieper begreep wat het ego in essentie is en waarom het ooit is ontstaan en wat de functie ervan is. Het gaat voorbij woorden om dit uit te leggen. Er is een extract (destillaat) gemaakt van deze ‘oervaren/boom’ die deze frequenties ook draagt. Omdat het niet mogelijk is om mensen deze ‘oervaren’ te laten bezoeken om de energie te ervaren, hebben we besloten om het extract in kleine glazen druppelflesjes te gaan verspreiden. Zodat voor wie dat nodig is, de beleving en herinnering beschikbaar is, van leven vanuit het bewustzijn in het lichaam zonder de altijd noodzakelijke bescherming en afscheiding van het ego. (Zon conjunct Venus 5de huis oppositie Cheiron in Ram conjunct Maan 11de huis. (Zon conjunct Venus 5de huis oppositie Cheiron in Ram conjunct Maan 11de huis. De Maan in Ram is heer van de zwarte Maan in Kreeft en staat conjunct Cheiron in Ram. Zwarte Maan in Kreeft conjunct zwarte Zon in het 1ste huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 2de huis oppositie Priapus in het 7de en 8ste huis conjunct Pluto 8ste huis in Steenbok. Pluto is extra krachtig en staat direct tijdens de volle Maan. Noordelijke Maansknoop in het 11de huis conjunct Uranus.)

Gezond ego

Het ego heeft ook een functie, maar het is best moeilijk, vooral op fysiek niveau, om de afscheiding en verkramping los te laten. In het lichaam blijven vaak resten van het oude mechanisme het langste aanwezig. De ervaring van het bewustzijn in het lichaam is door onze ervaring met de afscheiding en de heling niet meer hetzelfde als ooit. Dus als we ons nu opnieuw de ego-loze staat herinneren, dan zal het gezonde individuele niet gelijk verdwijnen. Mijn ervaring heeft mij geleerd dat het heel erg bevrijdend is en je innerlijk de uitgang toont om wel een individu te zijn, maar de noodzakelijke verkramping van het ego los te kunnen laten. Wat er dan gebeurt is dat het allemaal veel zachter wordt en het overlevingsmechanisme niet meer nodig is. Heel rustig integreert deze ervaring tot op lichamelijk niveau. Het hart, compassie en zachte liefde kunnen hierdoor veel meer de basis zijn van je bestaan. (Zon conjunct Venus 5de huis oppositie Cheiron in Ram conjunct Maan 11de huis. (Zon conjunct Venus 5de huis oppositie Cheiron in Ram conjunct Maan 11de huis. De Maan in Ram is heer van de zwarte Maan in Kreeft en staat conjunct Cheiron in Ram. Zwarte Maan in Kreeft conjunct zwarte Zon in het 1ste huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 2de huis oppositie Priapus in het 7de en 8ste huis conjunct Pluto 8ste huis in Steenbok. Pluto is extra krachtig en staat direct tijdens de volle Maan. Noordelijke Maansknoop in het 11de huis conjunct Uranus.)

Welkome hulp

En als het tijd is, dan krijgen we ook de tools aangereikt. Die komen nu in hoog tempo naar mij toe met het extract van de ‘oervaren’ en ook heeft een mineraalwezentje nog iets aangereikt afgelopen weken. Dit mineraal Agni-Manitiet, een tektiek (meteoriet) uit Java, lag al een hele lange tijd in mijn praktijk, maar ik kon maar geen verbinding krijgen met het Wezentje. Ik volg krachtig mijn ervaringen en laat het Wezentje van het mineraal in het kristalnetwerkveld van mijn praktijk aanwezig zijn en dan meldt het zich vanzelf weer op een bepaald moment waarop de tijd voor het collectieve proces rijp is en het mineralenwezentje een bijdrage wil leveren aan het geheel. Dit mineraal is een tektiet en dus een overblijfsel van een meteorietinslag. Wat het Wezentje mij liet voelen was: op fysiek niveau voelen dat je één zelfstandig geheel bent, een afgesloten autonome eenheid. Zelfdragend, niets nodig hebbend van buitenaf. En dat maakt dat het tot in de diepte een warme zachte liefdevolle energetische rust brengt. Er is dus een nieuwe laag beschikbaar gekomen vanuit dit mineraal tijdens deze ervaring. Tot nu toe werd vooral de scheppende vuurkrachten van de tektiet beschreven: ‘Pearl of divine fire’, kundalini opwekkend, maar deze oerervaring die ik had met het Wezentje die fysieke heelheid liet ervaren, wordt nergens beschreven. Die kon waarschijnlijk nu pas geopend worden, omdat we er nu aan toe zijn om deze ervaring te kunnen dragen. Ik zal er nog wat meer over schrijven in de webshop. https://inzichten.com/product/agni-manitiet/ Samen met het extract van de ‘oervaren/boom’ kunnen materie en energie op fysiek niveau op nieuwe lagen van eenheid opengaan, autonoom vol met compassie en toch zonder remmingen en begrenzing van het ego. Dus in heelheid met de omgeving en toch volledig zelfstandig. Ik ben zo dankbaar dat dit allemaal in de stroom op mijn pad komt en dat ik het mag doorgeven aan anderen via mijn artikelen, video’s, webinars en website. (Zon conjunct Venus 5de huis oppositie Cheiron in Ram conjunct Maan 11de huis. De Maan in Ram is heer van de zwarte Maan in Kreeft en staat conjunct Cheiron in Ram. Zwarte Maan in Kreeft conjunct zwarte Zon in het 1ste huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 2de huis oppositie Priapus in het 7de en 8ste huis conjunct Pluto 8ste huis in Steenbok. Pluto is extra krachtig en staat direct tijdens de volle Maan.)

**Ik wil dit artikel graag opdragen aan Johnny van der Meer, die recent vertrokken is naar zijn universele thuis. Ik wens dat de eenheid van thuis je zal laten schitteren vanuit wie jij in Wezen bent, vrij van iedere beperking. Heb het goed lieverd…<3 **

Ik plaats mijn laatste YouTube video nog een keer, daarin vertel ik over het grotere plaatje dat nu aan het ontvouwen is, met spirituele invalshoeken, praktische inzichten en achtergronden : https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

Heb het goed <3

©Manuela van der Knaap van https://inzichten.com

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

❤️

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de volle Maan van maandag 10 oktober 2022 . LET OP!!! HET WEBINAR IS EEN DAG LATER DAN DE VOLLE MAAN. Daar is voor gekozen, omdat de Volle Maan pas laat helemaal vol is en de ervaring leert dat het belangrijk is de exact samenstand is afgerond voordat je het webinar verlaat. In het begin van het webinar geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse processen van deze volle Maan. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-10-oktober-2022/ /(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

**Extra meditatie webinar op woensdag 19 oktober 2022: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-extra-webinar-19-oktober-2022/

**Meditatie webinar voor de gedeeltelijke eclips van dinsdag 25 oktober 2022 om 19:45 uur: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-eclips-25-oktober-2022/

**Meditatie webinar voor de totale Maansverduistering van 8 november 2022 om 19:45 uur: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-totale-maansverduistering-8-november-2022/

**Het volgende speciale webinar is ingepland op woensdag 2 november 2022 19:45 uur VOOR EENHEIDSBEWUSTZIJN met de Wortel Amethist. JE KAN MEEDOEN ZONDER WORTEL AMETHIST. We hebben hele bijzondere ervaringen gehad met deze webinars. De ervaringen waren diepe heling, ervaren van heelheid, thuiskomen en omhulling, ervaren en integreren van de Bronenergie. Angsten en stress verdwenen bij veel mensen en voor sommige deelnemers is dit zelfs blijvend veranderd. Dit proces met de Wortel Amethist is ondersteunend in het openen en integreren van het vernieuwde AL-bewustzijn dat de dualiteit van de Matrix opheft. Dit is een geweldige ervaring voor jezelf, maar we leveren ook een grote bijdrage aan het collectief met het in evenwicht brengen van de polariteiten en het herstellen van verbindingen tussen de polariteiten, die nu zo ongelofelijk groot zijn. TIJDENS DIT WEBINAR WORDEN NIEUWE LAGEN VOOR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN JEZELF HERINNERD EN GEÏNTEGREERD (ieder op het eigen niveau). Voor meer informatie kijk op de website: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-wo-2nov22/

Deel deze post op social media

Elektromagnetisch update donderdag 6-10 & VOORUITZICHTEN
Elektromagnetisch update vrijdag 7-10 & VOORUITZICHTEN

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over ‘Heling van het conflict tussen Eenheid en ego’

Plaats een reactie