JAARHOROSCOOP 2023 DEEL 1: ‘Transitie naar de nieuwe basis van het leven’

Eclips 25 oktober 2022 in Schorpioen

Geschreven door: Manuela van der Knaap

26,8 minuten leestijd

Dit is het artikel over de gedeeltelijke Zonsverduistering van dinsdag 25 oktober 2022. Deze uitleg is minimaal een jaar actueel en is dus een JAARHOROSCOOP voor 2023. Specifiek vind je korte uitleg over de situatie voor het komend jaar voor verschillende sleutellanden en instellingen, zoals Oekraïne, Rusland en Poetin, Verenigde Staten, Nederland en België en nog meer. Ook vind je de uitleg over de achtergrond van de vele crisissen die zich nu aan het voltrekken zijn en hoe je jezelf kan beschermen en vanuit overleving naar de voedende stroom van manifestatie kan brengen. Het wordt een iconisch jaar van grote omkering en megavernieuwing. Het artikel staat weer bomvol met video’s en linken naar interessante artikelen en onderaan het artikel staat een korte samenvatting. Ik wens je nu alvast een geweldig jaar en veel lees- en kijkplezier…

Lees je het artikel liever op een witte achtergrond, open of download dan het pdf boven aan dit artikel.

Praktische informatie eclips

Dit is de beschrijving over de gedeeltelijke Zonsverduistering van dinsdag 25 oktober 2022 in Schorpioen, die inzicht geeft in de processen voor de wereld en de maatschappij voor het komende jaar. Een eclips is een brandpunt in de tijd, net als een nieuwe en volle Maan. Alleen is de impact van een eclips vele malen groter en verstrekkender, voor ongeveer een jaar. En de impact is gericht op maatschappelijke en wereldse gebeurtenissen. Deze gedeeltelijke eclips is zichtbaar boven Europa, Noord-Afrika en West-Azië. Op de plaats waar de eclips zichtbaar is, is de impact het grootste. Maar omdat de huidige situatie een wereldwijd gebeuren is, zal dit andere continenten net zo goed ook raken. Wil je een livestream volgen over de eclips op dinsdag, ik heb een artikel met een livestream aangemaakt.: https://inzichten.com/zonsverduistering-info-livestream/ Als je de eclips gemist hebt en alsnog wil kijken, dan kan dat ook via deze livestream.

Totale Maansverduistering

Twee weken na deze gedeeltelijke eclips is er een totale Maansverduistering op dinsdag 8 november 2022. Deze is zichtbaar  in Azië, Verenigde Staten, Australië en de Stille Oceaan. Deze activeert onderbewuste en innerlijke processen in de mens vanbinnen. Daarom zien we meestal de impact van een Maansverduistering pas later, omdat deze impact indirect doorwerkt in de wereld om ons heen. Omdat het om een totale Maansverduistering gaat, is de impact groot en meestal ook intens. Ook voor deze Totale Maansverduistering kan je een artikel lezen op mijn website vlak voor de totale Maansverduistering zal deze te lezen zijn, dus hou mijn website in de gaten of abonneer je op mijn nieuwsbrief (op de homepage bovenaan).

Veranderingen planeten in 2023

2023 is een jaar van transitie en grote veranderingen, ook voor een aantal belangrijke krachtige buitenplaneten, zoals Saturnus en Pluto. Dit zijn beide planeten die rondom maatschappelijke besturing een rol spelen. Saturnus omdat dit de planeet is die de vormkracht, controle van besturing en begrenzing brengt. En Pluto omdat deze semi-planeet regeert over macht, seksualiteit, de dood en manipulatie.

Spirituele magische vormkracht

Saturnus gaat van 8 maart 2023 van Waterman naar Vissen en blijft daar tot 15 februari 2026 (met uitzondering van 27-5-2025 tot 2-9-2025). Dit is op zijn zachtst gezegd verre van een natuurlijke omgeving voor de vormkracht van Saturnus, die in Vissen op een energetische manier moet worden gebruikt. De vormkracht waar Saturnus mee verbonden is, is in dit meest kosmische dierenriemteken heel erg zwak. Dit kan betekenen dat bestuurders hun grip verliezen. Voor mensen die energetisch ontwikkeld zijn zal Saturnus in Vissen een verademing zijn en mogelijkheden geven om energieën met meer gemak in de vorm te krijgen. Dus dan kunnen we spirituele en magische krachten in onszelf gaan ontdekken. Het nadeel van Saturnus in Vissen zijn verdraaiingen van vormen en vormkracht en structuren die ongrijpbaar is, wanneer je niet goed afgestemd bent. Het is ook mogelijk dat de begrenzende kracht van Saturnus vanuit zijn laagste octaaf een heksenjacht gaat opleveren tegen spirituele ontwikkelingen en mensen.

Transitie naar nieuwe leefvormen

Pluto gaat ook wisselen van dierenriemteken in 2023. Deze buitenste semi-planeet gaat op 24 maart 2023 voor de eerste keer van Steenbok naar Waterman en vanaf 22 januari 2024 blijft Pluto voor de komende 20 jaar in het dierenriemteken Waterman tot 20 januari 2044. In deze periode ontdekken we de schaduwzijde van Waterman. Pluto heerst over macht en manipulatie, controle willen hebben over iets. In de periode waarin Pluto door Waterman gaat ontstaat er in de maatschappij, maar ook in je eigen leven, een nadruk rondom macht en controle over de Watermanprincipes. We mogen in deze periode uitvinden wat gezond sociaal gedrag is, vriendschap, broederschap, vrijheid, verlichting en vernieuwing en dus ook het tegenovergestelde van deze kwaliteiten zal dit bewust maken. Ook energie, licht en technologie zijn verbonden met Waterman. Zo is een schaduwkant van Waterman dat alles van iedereen is en daar moet een gezonde balans in gevonden worden die ook werkt. Tijdens de transitie van Pluto door Waterman zal de maatschappij onherkenbaar veranderen door nieuwe technologie, woon- en leefvormen. Dit zal de basis vormen voor het nieuwe Watermantijdperk.

Afb: Het juiste vredesteken, zoals deze weergegeven hoort te worden.

Algemene impact eclips persoonlijk en maatschappelijk

Deze eclips is een onderdeel van een grotere serie van eclipsen (Sarosserie 6 Zuid). Deze eclipsfamilie heeft te maken met uitingen van kracht of zelfs de macht grijpen, met nog een extra lichtelijk manische inslag voor relaties. Ook kunnen er plotselinge gebeurtenissen worden gemanifesteerd. Op relatiegebied kunnen plotselinge verliefdheid of het verliezen van de liefde, maar ook plotselinge seksuele contacten manifesteren. Of iemand spant zich in voor een speciale groepsactiviteit. Dit zijn de krachten die je in persoonlijke relaties kunnen raken, wanneer deze eclips een gevoelig punt of planeet in jouw horoscoop raakt, volgens het boek van Bernadette Brady over de eclipsfamilies. De impact voor de maatschappij, waar een eclips vooral zijn impact laat zien, daar is gezien de huidige heftige situaties, het grijpen van de macht zeker iets wat tot de mogelijkheden behoort. Maar daar lees je verderop in het artikel meer over. (Boek: ‘Voorspellende astrologie in de praktijk’ van Bernadette Brady ISBN: 90-76277-61-3. Pluto=Mars (oorlog). Nieuwe Maan=Venus=Uranus/knoop. Aspecten: Pluto-Mars oppositie en eclips conjunct Venus en deze conjunctie staat op het midpunt van Uranus/knoop.)

****************************************************

Impact landen en instellingen in eind 2022 en 2023

Ik heb wat onderzoek gedaan naar de impact voor verschillende landen en instellingen. Er is nog veel meer te vertellen en inzicht te geven, maar ik ga nu niet alle processen bespreken voor deze landen (misschien later nog een video), maar ik zal kort benoemen welke landen en instellingen zeer waarschijnlijk een rol zullen spelen eind van 2022 en in 2023 in de transitie naar een nieuwe basis van het leven. Het is slechts een kleine greep uit de grote hoeveelheid informatie. Het is voor mij onmogelijk om van alle landen horoscopen te onderzoeken. Ik zal de Verenigde Staten, Nederland en de situatie rond Oekraïne en Rusland hieronder een eigen alinea geven met wat meer uitleg.

Impact direct van deze eclips: voor België (op de zwarte Maan/herstel Bronkracht), Irak (pal op Neptunus laatste planeet van het overlevingsmechanisme/Priapus van Irak, dus ongrijpbare situaties en verandering rondom bedrog), United Nations en ook Turkije (impact eclips op de Zon, situatie rondom bestaansrecht/zichtbaarheid/impact in de wereld. Bij Turkije zijn heel veel activaties, zoals afgelopen jaar tijdens impact hyperinflatie met zwarte Maan in Kreeft over Pluto heen, dus macht corrigeren/veranderen.).

Verder komt vanaf begin januari de stroom van de Bron (zwarte Maan) in Leeuw te lopen en dit geeft dan correcties en diepe veranderingen voor alle instellingen en landen die geraakt worden. De oude vormen worden onderuit gehaald en werken dan niet meer. Daardoor wordt de situatie onstabiel, zodat mogelijk de Bronverbinding hersteld kan worden. Zoals United Nations/VN (Pluto in Leeuw impact), World Health Organisation WHO en ook Israël (beide zwarte Maan in Waterman, impact overlevingsmechanisme rondom bestuurlijke macht), Japan (zwarte Maan in Leeuw, mogelijk herstel Bronfrequenties), Griekenland en Nederland (beide zwarte Maan in Waterman), China (transit zwarte Maan conjunct Pluto en Mars in Leeuw. Correctie macht en oorlog.).

Oekraïne, Rusland en Poetin

Een paar belangrijke landen, personen en instellingen die nu of het komende jaar directe extra impact hebben en/of krijgen van de instroom van Bronenergie (zwarte Maan): Oekraïne, Rusland en Pakistan. Dit betekent dat deze landen extra onder invloed staan van de instroom van Bronenergie, waardoor er situaties ontstaan die een corrigerende werkingen hebben naar uit de hand gelopen situatie of om te corrigeren waar een land te ver van zijn ware Wezenskwaliteit is afgedwaald. Voor Oekraïne en Rusland die hun kernkwaliteit beide in Steenbok hebben is de Wezensessentie authenticiteit, autonomie, autoriteit, natuurlijke verantwoordelijkheid, respect en begrenzingen. Voor de Oekraïne is er een situatie geëscaleerd, die begonnen is in 2014 (Coup, wisseling macht) en wat zijn hoogtepunt nu heeft. Ook de horoscoop van Poetin laat meerdere activaties zien van zijn (goddelijke) Wezensessentie de afgelopen en komende jaren en dus gaat het om diepe lessen die geleerd worden, die vooral met het kunnen doorzien van macht en het herstellen van zijn zuivere authentieke identiteit. Er zijn echt hogere machten betrokken bij de hele situatie met Rusland, Oekraïne en Poetin. (Rusland, Oekraïne en Pakistan hebben de zwarte Maan in Steenbok. Poetin heeft zijn zwarte Maan in Leeuw conjunct Pluto en zuidelijke Maanknoop, dus komend jaar met de zwarte Maan in Leeuw het optillen van innerlijke processen. Ook zit hij midden in zijn secundaire progressieve nieuwe Maan (brandpunt juli 2023), dus op zielsniveau openen nieuwe zuivere lagen van zijn Wezensessentie. En Saturnus conjunct zijn noordelijke Maansknoop in Waterman. Situatie Oekraine 2014: https://freesuriyah.eu/2017/11/22/kiev-deelnemers-van-de-2014-oekraiense-staatsgreep-bekennen/)

Verenigde Staten

Voor de Verenigde Staten (VS) is er al een tijdje een grote correctie bezig zich te voltrekken. Er is een grotere bedoeling achter deze correctie, ter inspiratie om terug te keren naar de oorspronkelijke bedoeling en Wezensessentie/kernkwaliteit van de VS. Of deze mogelijkheid ook wordt aangenomen is maar de vraag, maar het destabiliseert de situatie wel. Het is een correctie voor de kernkwaliteit/Wezensessentie van de VS om dromen waar te maken, ‘Het land van de onbegrensde mogelijkheden’, dat te ver ontspoord is in situaties die mensen op het verkeerde been zetten met ‘make believe’ en illusies (zoals bijvoorbeeld door gebruik te maken van films). Dan wordt de Neptunus-kwaliteit van de VS Nep-Tunus. Dit gebeurt op een ongrijpbare manier en zo krijgt deze ontspoorde kwaliteit een gelijke tegenkracht te verwerken en wordt zo ondergraven en bijna onmerkbaar gecorrigeerd. Als de instroom van Bronenergie een land extra raakt en activeert, dan wordt de oude vorm afgebroken, met de mogelijkheid en inspiratie om de juiste verbinding met Bronenergie en het Wezenlijke waarmee een land verbonden is weer op te bouwen. Ook is voor het eerst sinds het bestaan van de VS een Pluto return. Dit betekent dat de macht van buitenaf een correctie kan krijgen. Deze stand speelt al vanaf begin 2022 en zal eind 2022 eindigen. Dan zijn er ook op zielsniveau (diepere onbewuste lagen) nog wat activaties. (Transit Neptunus oppositie Neptunus conjunct zwarte Maan in Maagd. Oktober 2022 transit zwarte Maan conjunct Mercurius retrograde, is Heer zwarte Maan in Maagd conjunct Neptunus 4/5de huis. Pluto conjunct Pluto tussen 21-2-2022 tot 29-12-2022.)

Nederland

Voor Nederland is al vanaf april 2021 ook een ondergraving op de achtergrond bezig. Neptunus is een planeet die situaties op een niet zo zichtbare en ongrijpbare manier in onderbewuste lagen ondergraaft en onderuithaalt. Onmerkbaar veranderen er zaken en nadat Neptunus haar werk gedaan heeft, blijkt plotseling dat de situatie veranderd is en daar moet je dan mee omgaan en je kan niet meer anders dan meebewegen. Als het om zichtbaar maken van bedrog gaat zal de situatie anders uitpakken dan wat men voor ogen had. Een transit van Neptunus heeft dus een hele slimme en onbewust ontregelende impact. De situatie heeft te maken met identiteit (pionier digitale identiteit?), macht, maar ook met communicatie en kinderen. Deze situatie (rondom Neptunus op de Zon, Mercurius en Pluto in Vissen) gaat over macht, zichtbaarheid en identiteit en zal eindigen rond maart 2023.

Er zijn nog meer destabiliserende situaties voor het komende jaar en de meeste zijn Bronenergie activaties. De impact gaat over correcties voor het herstel van de oorspronkelijke bedoeling van Nederland (Pluto conjunct zwarte Maan in Waterman). Dit gaat over de oorspronkelijke Wezenessentie van Nederland (Waterman), die krachtig is verbonden met vrijheid, broederschap, en gelijkwaardigheid en die bijna niet meer te vinden is in Nederland, zoals deze behoort te zijn vanuit haar Wezenlijke essentie. De handelsgeest en het ego floreren vooral voor de entiteit Nederland vanuit het overlevingsmechanisme in Leeuw 3de huis. De drijvende kracht van het overlevingsmechanisme met de handelsgeest, wordt begin 2023 instabiel. Dit betekent dat oude vormen en structuren onderuit gehaald of gedestabiliseerd worden, zodat iets nieuws opgebouwd kan worden. Waarschijnlijk krijgt dan het sociale van de ware Wezensessentie van Nederland van vrijheid, broederschap en gelijkwaardigheid, weer een kans, in plaats het egoïstische van ikke, ikke ikke en de rest kan stikken. Dit kan wel wat chaos geven.

Ook zijn er op diepere lagen (zielslagen) activaties bezig, waar de entiteit Nederland bijna 2 jaar lang schoon schip heeft te maken en confrontaties kan krijgen met verborgen zaken. Kortom, het zal zeker niet saai worden het komende jaar (jaren). (Secundaire progressieve Maan in 8ste huis vanaf 27-3-2023.) (Transit Pluto conjunct zwarte Maan in Waterman 7/8ste huis conjunct Saturnus begin 2023. Neptunus conjunct Pluto, Mercurius, Zon is Vissen. Start 1-4-2021 eindigt op 13-3-2023. Zwarte Maan vanaf 9-1-2023 in Leeuw conjunct overlevingsmechanisme/Priapus.)

EINDE INFORMATIE OVER SPECIFIEKE LANDEN EN INSTELLINGEN

*********************************************************

Van overleven naar leven

Nu zal ik de essentie van de gedeeltelijke eclips en de situatie voor het komende jaar proberen zo kort mogelijk te verwoorden. De afgelopen maanden heb ik in video’s en artikelen uitleg gegeven over het overlevingsmechanisme dat vanaf de zomer al bezig is met een zeer dwingende macht en onmacht die zeker tot maart 2023 actief zullen zijn. Kijk de onderstaande video of lees één of meerdere artikelen om inzicht en verdieping te krijgen in het proces waar we inzitten. Dan wordt je helder hoe je uit het overlevingsmechanisme kan komen en de stroom van de Bron weer in jezelf kan vinden en toelaten in je dagelijkse leven en vanbinnen. We zijn al maanden bezig met een krachtige upgrade van ons bestaan en lichaam en dat maakt het allemaal niet gemakkelijker met alle lichamelijke en emotionele ongemakken die dat geeft.

YouTube video Manuela uitleg door Manuela. ‘Veranderingen voor het komende half jaar. Zet angst om in kracht’: https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

Vele crisissen en manipulatie

Ook de dreiging van de vele crisissen stapelt zich op en laat een onhoudbare situatie zien van een maatschappij die op haar laatste benen loopt. We zien dat er op veel verschillende manieren controle over de situaties verkregen wil worden, maar er wordt vooral misbruik gemaakt van de situatie waarin grote veranderingen zich voltrekken. (‘A good opportunity for a great reset’ aldus WEF.) De controle vanuit machthebbers concentreert zich vooral rondom alles wat tastbare waarde heeft en het creëren van een nieuwe basis voor het leven. Ik verwacht ook een grote machtsgreep of misschien zien sommigen het liever als een transitie, naar een nieuw financieel systeem waar men nog meer macht en controle kan uitoefenen (social creditsysteem?). Tot maart 2023 zal deze macht zichtbaar worden in de wereld. Voor iedereen persoonlijk zijn de macht en onmacht over het op niveau houden van de basisbehoefte, zoals eten, water, energie voor bijvoorbeeld verwarming en andere zaken die van waarde zijn. Ook macht en onmacht over waarde en waardesystemen, zoals geld, bitcoin, goud en zilver en zo nog meer, zullen onderhevig zijn aan manipulatie, macht en onmacht en kunnen grote transities, verliezen of winsten geven in het komende jaar (jaarhoroscoop). Dus bescherm jezelf met een voorraad voor je basisbehoefte. (Al maanden is de zwarte Maan steeds in de 1-7de huis as. 1ste huis is verbonden met het lichaam. Pluto staat in het 2de huis conjunct Priapus in het 1ste huis, allemaal in Steenbok. Pluto staat bij Priapus vanaf de zomer tot maart 2023.)

Overlevingsmechanisme

Als je leeft vanuit je overlevingsmechanisme, dan zit je vast in je dagelijks leven en in jezelf. Mogelijk voelt het zelfs als een depressie en niet meer verder kunnen. Het voelt leeg en dood vanbinnen. Als dit de afgelopen maanden vanaf mei 2022 is ontstaan, dan ligt hier een autoriteitsprobleem aan ten grondslag en zit je waarschijnlijk vast in regels en wetten die opgelegd zijn. Je kan je natuurlijke stroom en de roep vanbinnen niet goed volgen, doordat je je met verantwoordelijkheden hebt geconformeerd aan iets van buitenaf, wat grote gevolgen heeft. Zoals in je baan of de opvang van je kinderen, verantwoordelijkheid voelen voor de ander om sociaal te zijn en het gevoel hebben je te moeten laten prikken of andere regels opgelegd door de overheid, de school, de vereniging enz. Of je laat de mening en noden van anderen zoals vrienden, kinderen, familie en je partner boven die van jouzelf gaan. Je hebt je daarmee klemgezet op een onnatuurlijke manier, omdat het MOET en kan er niet uitkomen zonder iets heel fundamenteels los te laten. Als je loslaat, dan kan je jezelf weer gaan voelen en stroom je weer vol met energie en komt je binnenwereld en de inspiratie weer in een stroom. Vanaf mei 2022 en tot begin januari 2023 wordt van je gevraagd onder het juk uit te komen, grenzen te trekken, je autonomie en je innerlijke autoriteit te vinden. En vooral te VOELEN en je innerlijke stroom en gevoel te volgen en veel naar binnen te gaan. Wat zichtbaar is geworden, is dat we maatschappelijk en persoonlijk vastzitten in een systeem dat niet meer functioneert, op zijn laatste schreden loopt en dus dringend toe is aan vernieuwing. De impact van dit proces is nog tot eind 2023 voelbaar en actueel. (Zwarte Maan in Kreeft oppositie Priapus in Steenbok conjunct Pluto. Vanaf de zomer bijna alle nieuwe en volle Maan horoscopen viel de zwarte Maan in het 1ste of 7de huis. En ook in deze eclips en de totale Maansverduistering valt de zwarte Maan in Kreeft in het 1ste huis. )

Creatief manifesteren samen met anderen

Vanaf 9 januari gaat de Bronenergie stromen in Leeuw tot 3 september en nog een staartje tussen 15 december 2023 en 16 januari 2024 (gecorrigeerde zwarte Maan). Het overlevingsmechanisme dat we dan in de wereld gaan zien is gedwongen sociaal gedrag (social creditsysteem). Je doet het dus voor een ander. Als jij wel goed in contact bent met jezelf en je eigen creatieve levensstroom, dan inspireert de stroom van de Bron je om je creativiteit te laten stromen op nieuwe manieren. Dus jezelf centraal te zetten op een manier die het ego overstijgt. Als het klopt en zuiver van binnenuit komt, dan volg je je eigen stroom van manifestatie en kom je op die manier in contact met anderen en ontstaat er een sociale samenhang en groep. Niet anders om. Het verschil is dat je op eigen benen staat als je de inspiratie van de Bron volgt, als een individu in de groep. Als je vanuit je overlevingsmechanisme sociaal bent, dan verlies je je eigen identiteit en vrije wil. Je wordt een onderdeel van de groep vanuit verplichting, want zeker tot eind maart dwingt Pluto in Waterman om sociaal te zijn. Als je je innerlijke stroom volgt, dan hou je de slechte verbindingen buiten de deur en de goede gelijkgestemde verbindingen komen dan door en dan stroom je vanuit vrijheid op een sociale manier. (Noordelijke Maansknoop conjunct Uranus in het 5de huis in Stier.)

Transformatie van alle systemen

De situatie is er een van grote veranderingen. Op alle vlakken van ons bestaan dringt de vernieuwing zich op. Inmiddels is wel duidelijk dat de problemen er zijn omdat het maatschappelijke systeem waar we in leven niet meer volstaat en op zijn laatste benen loopt. Dit vernieuwen van systemen gaat heel erg ver. Zelfs de planeten in ons zonnestelsel hebben elektromagnetisch grote veranderingen ondergaan zoals poolshifts, temperatuur- en atmosfeerveranderingen en op aarde wacht ons hetzelfde lot. Dit is de grote oorzaak van de klimaatveranderingen. Kijk mijn laatste YouTube video voor uitleg hierover. De shift in veranderingen van het systeem in onze maatschappij, waarin wij leven is zich nu op een hoogtepunt aan het voltrekken. Met de heftigste dwang en drang tot eind maart 2023. Daarna komt de wederopbouw. De agenda van het W.E.F. en anderen, agenda’s met macht van leiders, filantropen en superrijken in onze maatschappij, willen mogelijk gebruikmaken van deze verandering om een controlesysteem op te zetten. Met een nieuw financieel gecontroleerd systeem met de CBDC en een gekoppeld identiteits- en social creditsysteem, zoals dat in China al draait. Maar gezien de grote omvattendheid van de transformatie, die gedragen wordt door de kosmische Bronstroom die de verandering van alles faciliteert (zie video), is het zeer onwaarschijnlijk dat zij daarin gaan slagen. (Zwarte Maan in Kreeft 7de huis conjunct zwarte Zon oppositie Priapus conjunct Diamant in Steenbok 1ste huis conjunct Pluto in 2de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop conjunct Uranus in het 5de huis in Stier.)

Explosie van nieuwe manifestaties

Als we kijken naar de dierenriemgraad waar de eclips zijn imprint maakt, de 3de graad van Schorpioen, dan laat deze het beeld zien dat boven deze alinea staat. De lagere octaaf van deze graad maakt ons bewust van een grote inactiviteit. Velen zien wel wat er gebeurt, maar komen niet in actie. De pentekening laat een oude man zien die kijkt naar vervuilende fabrieken, maar hij neemt alleen waar. Het verband naar de hogere octaaf (Sabian Symbol van de 14de graad Stier) maakt helder waar de groei en de ontwikkeling zit. Kort gezegd helpt deze graad voor het komend jaar om weer in contact te komen met de Bron in onszelf die de creatieve stroom waarmee we ons leven manifesteren, voedt. De uitleg van Koppejan inspireert en heeft het over de pre-materie. Dit is het moment vlak voordat het idee in een manifesterende stroom komt en dus in een materiële vorm. Om deze stroom toe te laten is het nodig stil en vrij te zijn, zodat je vanuit die vrijheid op een speelse manier nieuwe vormen kan ontvangen en tot manifestatie kan laten komen in de materie en het concrete. Er wordt dus van ons gevraagd om de ratrace van het met wilskracht gecreëerde bestaan (zonder stilte en pauze), los te laten en terug te keren naar de staat waarin we speels en vrij waren als kind. Vanuit deze staat van vrije speelsheid, kunnen er vele nieuwe zaken tot manifestatie gaan komen. Zoals bijvoorbeeld vele nieuwe toepassingen voor (vrije) energie of het opruimen van plastic in het milieu. Het belooft een explosie van vernieuwing en nieuwe manifestaties te worden, die dan echt niet meer te stoppen is. Dan gaat hopeloosheid over in vreugde en gejubel en vieren we het tot stand komen van een constructief plan om de aarde te helpen herbouwen, met elkaar, samen. (Zwarte Maan in Kreeft 7de huis conjunct zwarte Zon oppositie Priapus conjunct Diamant in Steenbok 1ste huis conjunct Pluto in 2de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop conjunct Uranus in het 5de huis in Stier.)

Vernietiging

Iedere 3de graad van de dierenriem heeft volgens het onderzoek van Koppejan een boodschap van doem, als een voorspellende graad voor het moderne Babylon. Hij haalt voor deze graad aan: ‘Babylon zal in een uur vernietigd worden en de handelaren zullen van verre toezien.’ Er zijn op dit moment op alle vlakken van het maatschappelijke crisissen, zoals de energiecrisis, financiële systeemcrisis, politieke vertrouwenscrisis, dreigende voedselcrisis, een milieucrisis en nog vele anderen crisissen (al dan wel of niet bewust gecreëerd). Alle bestaande structuren vallen uit elkaar. Als je je wilt verdiepen in de vele crisissen die er zijn, dan heb ik een rijtje video’s van experts voor je, die je inzicht kunnen geven in wat de huidige afbraak allemaal inhoudt. Ook worden er tips gegeven hoe je jezelf kan beschermen in deze tijd van verandering. Want één ding staat vast, we moeten hier doorheen om bij het nieuwe te kunnen komen: in de nieuwe structuren van het Watermantijdperk. En daar is enorm veel moed voor nodig. (Noordelijke Maansknoop conjunct Uranus in Stier 5de huis. Cheiron in Ram in het 3de huis.)

Video’s over de laatste fase van de economie:

*Willem Middelkoop: https://www.youtube.com/watch?v=Oz1tSCTMEW4

*Madelon Vos: https://www.youtube.com/watch?v=nS3ziq2jN28

*Gold republic: het eindspel is begonnen. Vanaf 5 minuten begint de uitleg.: https://www.youtube.com/watch?v=Yx3IHxySow0

Andere interessante video’s die inzicht geven in de huidige situatie:

* De Nieuwe Wereld met ‘V-, stikstof en Gronings gas: moed is nodig’: https://www.youtube.com/watch?v=-2bFIchXEyY

*Social credit score: https://expose-news.com/2022/10/19/imf-cbdc-social-credit-score/

*https://cafeweltschmerz.nl/videos/pandemie-van-principeloosheid-shohreh-feshtali-en-pieter-stuurman/ 

*‘De nieuwe zondvloed’ met Pierre Capel. Overzicht van de werkelijkheid rondom alle manmade crisissen: https://www.youtube.com/watch?v=vh0KmWxF3NA

*Anneke Lucas met Brecht Arnaert’s in Epoché:  https://www.youtube.com/watch?v=SBte1s7oqCc

Over de situatie in de media en journalistiek: https://cafeweltschmerz.nl/ex-medewerkers-mainstream-media-doen-boekje-open-over-bewuste-censuur-en-propaganda-documentaire/

<3

Wederopbouw vanuit het hart

Op verschillende niveaus in de horoscoop van de eclips kom ik tegen dat we van binnenuit in een nieuwe fase van wederopbouw gaan komen. Van groot belang is dat we van binnenuit de innerlijke stroom volgen en niet in de fuik stappen van klaargezette systemen waarin we onze vrijheid, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en autonomie verliezen. Daarin is onderscheid en bewustzijn nodig van welke krachten je toelaat en welke niet. We laten een bestaan vol met betekenisloze materie en veel innerlijke leegte en eenzaamheid achter ons als de eb en we bewegen ons naar de volheid van de (over)vloed. De 14de graad in Stier waar de noordelijke Maansknoop staat en die in de horoscoop aangeeft waar de manifestatie naartoe ontwikkelt, gaat in deze horoscoop voor het komende jaar over het samen spelen en het geboren laten worden van vele nieuwe vormen die de mensen diep zullen raken in het hart. Daar is actie en veel moed voor nodig. De eclips valt in Schorpioen, wat een diep dierenriemteken van transformatie is met Venus erbij. En dat betekent dat het een transformatie is van het hart. Deze eclips zal grote impact hebben op de liefde en de harten van de mensheid. (Noordelijke Maansknoop conjunct Uranus in Stier 5de huis. Eclips, Zon conjunct Maan en Venus in Schorpioen 3de graad. Cheiron in het 3de huis in Ram.)

Een feestje van manifestatie

Het komende jaar inspireert de Bron ons om van binnenwereld tot binnenwereld, vanuit je gevoel en de gevoede volheid van de stroom van de Bron samen te gaan manifesteren. Dus de ander ook echt te ont-moeten op gevoelsniveau en in de eigen unieke innerlijke ruimte. Dan zal de inspirerende stroom van ideeën je raken en wordt alles gedragen door iets wat groter is dan de som der delen. Dan kan ieder zijn of haar specialisme (autoriteit) zonder moeite laten stromen en dan ontstaat er een feestje van manifestatie. Het nieuwe wordt dan geboren in alles wat we gezamenlijk aanraken. Ik wens je een geweldige doorgang naar de nieuwe basis van het leven op aarde. Ik zal je bij iedere nieuwe en volle Maan een update geven van de nieuwste ontwikkelingen en innerlijke processen, soms met een YouTube video erbij. Je kan natuurlijk ook meedoen met de meditatie-webinars, waar ik steeds in het begin live uitleg geef over de actuele processen en waar we de vernieuwing door laten stromen en de multi-dimensionale blokkades in liefde en ZIJN als vanzelf oplossen (transformeren/transmuteren). (Zwarte Maan in Kreeft 7de huis conjunct zwarte Zon oppositie Priapus conjunct Diamant in Steenbok 1ste huis conjunct Pluto in 2de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop conjunct Uranus in het 5de huis in Stier.)

Samenvatting:

2023 is een jaar van transitie en grote veranderingen, die al gestart zijn in het najaar van 2022. De vele crisissen stapelen zich op en laten een onhoudbare situatie zien van een maatschappij en een financieel systeem die op hun laatste benen lopen. We zien dat er op veel verschillende manieren controle over situaties verkregen wil worden en dit is vooral aan de orde tot eind maart 2023. Maart 2023 wordt een maand met vele verrassende veranderingen en nieuwe ontwikkelingen en mogelijk verlies van controle door hen die controle en macht beogen. Tot eind februari is er een enorme versnelling in vernieuwing rondom alles wat een basis vormt in ons leven, zoals energievoorziening met vele nieuwe uitvindingen. Om de situatie goed te doorstaan is persoonlijke voorbereiding noodzakelijk (alles wat de staat niet kan bijdrukken, voeding, zaden, energievoorziening enz.). De macht van Pluto heerst over de dood en transities en deze semi-planeet is op de voorgrond tot eind maart 2023. De situatie vraagt om autonomie, eigen verantwoordelijkheid en loskomen van het systeem (alle), dus zo veel mogelijk op eigen benen staan, waar mogelijk of noodzakelijk samen met anderen uit je omgeving. En daar is actie en veel moed voor nodig, om het oude los te laten en het nieuwe toe te laten. De groei en rijkdom zitten in de uitstroom van creatieve uitvindingen en manifestatie. Vanuit autonomie zal het herbouwen van een nieuwe samenleving en basis voor het leven, een nieuwe samenhang geven voor de maatschappij die zich klaarmaakt voor het nieuwe tijdperk van Waterman. Het artikel over de Totale Maansverduistering van 8 november 2022 beschrijft het innerlijke processen voor 2023, deze vind je op mijn website.

Heb het goed…💞
©Manuela van inzichten.com

❤️

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op de website en is van de gedeeltelijke ECLIPS dinsdag 25 oktober 2022. In het begin van het webinar geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse processen van deze volle Maan. We starten met de meditatie rond 20:15-20:30. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-eclips-25-oktober-2022/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

**Meditatie webinar voor de totale Maansverduistering van 8 november 2022 om 19:45 uur: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-totale-maansverduistering-8-november-2022/

**Het volgende speciale webinar is ingepland op woensdag 2 november 2022 19:45 uur VOOR EENHEIDSBEWUSTZIJN met de Wortel Amethist. JE KAN MEEDOEN ZONDER WORTEL AMETHIST. We hebben hele bijzondere ervaringen gehad met deze webinars. De ervaringen waren diepe heling, ervaren van heelheid, thuiskomen en omhulling, ervaren en integreren van de Bronenergie. Angsten en stress verdwenen bij veel mensen en voor sommige deelnemers is dit zelfs blijvend veranderd. Dit proces met de Wortel Amethist is ondersteunend in het openen en integreren van het vernieuwde AL-bewustzijn dat de dualiteit van de Matrix opheft. Dit is een geweldige ervaring voor jezelf, maar we leveren ook een grote bijdrage aan het collectief met het in evenwicht brengen van de polariteiten en het herstellen van verbindingen tussen de polariteiten, die nu zo ongelofelijk groot zijn. TIJDENS DIT WEBINAR WORDEN NIEUWE LAGEN VOOR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN JEZELF HERINNERD EN GEÏNTEGREERD (ieder op het eigen niveau). Voor meer informatie kijk op de website: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-wo-2nov22/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update donderdag 20-10 & VOORUITZICHTEN
ZONSVERDUISTERING INFO & LIVESTREAM

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over JAARHOROSCOOP 2023 DEEL 1: ‘Transitie naar de nieuwe basis van het leven’

2 Gedachten

  1. caro vrijdag 28 oktober 2022 om 10:15- Beantwoorden

    Ha Manuela,
    Het motto van Nederland is Ik zal Handhaven. Vrijheid Gelijkheid en Broederschap is van Frankrijk.

    • Manuela van der Knaap vrijdag 28 oktober 2022 om 18:37- Beantwoorden

      Dat is misschien zoals het wordt verwoordt door (de leiding) Nederland, maar als je gaat kijken naar het diepere gevoel wat Nederland kenmerkt, dat is dat vrijheid en gelijkwaardigheid.

Plaats een reactie