Elektromagnetische update zondag 20-11 & VOORUITZICHTEN

Geschreven door: Manuela van der Knaap

16,7 minuten leestijd

Kort de verstoringen: Zeer lage zonnewind en daardoor periode met kosmische stralingsalerts, in de avond en nacht zonnestorm verwacht, elektronencrash, kleinere B- en C-klasse zonnevlammen, niet aarde gericht, Schumannresonantie 2x en een wisseling van magnetische verbinding aarde en Zon (HCC). Lees meer…

De zonnewind was laag en in de middag rond 12:00 uur kwam de verwachtte zonnewind binnen in de aardse atmosfeer. Door de lage zonnewind waren in de nacht en ochtend kosmische stralingsalerts. In de middag rond 13:00 uur kwam er een nieuwe zonnewind binnen. De verwachting is dat er een zonnestorm zal zijn in de avond en nacht (kp-5). Dus als dit klopt, dan hebben we op deze zondag voor de zonnewind alle extremen gehad.

Er was op zaterdag een M-Klasse zonnevlammen niet op de aarde gericht op deze zondag alleen kleine B- en C-Klasse zonnevlammen.

De Schumannresonantie was 2x actief of op deze zondag met een gemiddelde tot hoge intensiteit (vroege nacht en late middag.)

En er was weer een wisseling van de magnetische verbinding tussen de aarde en de Zon (HCC).Lees over dit alles in het artikel hieronder, met uitleg onder de grafieken en afbeeldingen en daaronder de mogelijke symptomen.

Het artikel over de nieuwe Maan in Boogschutter staat MAANDAG 21-11 op de website: https://inzichten.com/magische-transformatie-jouw-tribe/ STAAT ER NU DUS NOG NIET OP!!!

Lees meer over de innerlijke processen voor de totale Maansverduistering en 2023 DEEL 2 : https://inzichten.com/jaarhoroscoop-2023-deel-2-transitie-naar-goddelijke-basis-van-het-leven/

Dit artikel gaat over de maatschappelijke processen en de grote transities voor 2023 DEEL 1: https://inzichten.com/jaarhoroscoop-2023-transitie-naar-de-nieuwe-basis-van-het-leven/

Of kijk de video waar ik uitleg geef over deze processen die zich aan het ontvouwen zijn: Mijn laatste YouTube video. Verandering op komst voor het komende half jaar. Zet angst om in kracht. https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

Heb het goed…💞
© Manuela van https://inzichten.com

❤️

1. SITUATIE RONDOM DE ZONNEWIND (zwak, dus kosmische stralingsalert, later zonnestorm) & VOORUITZICHTEN

Afb: Dit is de Hp-30 index gemeten in Potsdam Duitsland per half uur en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België per half uur. Deze grafiek geeft kleinere verstoringen ook weer en daardoor is deze weergave veel betrouwbaarder. De grafiek laat reactie zien van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen Kp-4 (zie links het cijfer in de grafiek), de Kp-5 zijn een volle zonnestorm. Boven de 5 (Kp/Hp-30) is echt een hele heftige zonnestorm (dit wordt aangegeven door de rode puntjes in de gele balken). Rode puntjes en strepen (als die er staan) bij de groene balken die nauwelijks boven de 0 lijn uitkomen, die geven in de grafiek de momenten kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 1 uur op bij de tijd in de grafiek.

De zonnewind was laag (rond 310 km/sec). Er kwam in de middag vanaf 13:00 uur een zonnewind binnen in de aardse atmosfeer. Er waren in de nacht en ochtend kosmische stralingsalerts. Er waren kosmische stralingsalerts tussen 5:30 en 6:00 uur & tussen 6:30 en 8:30 uur & tussen 9:00 en 9:30 uur & tussen 10:30 en 12:00 uur. Daarna was het over met de kosmische stralingsalerts, omdat er een nieuwe zonnewind binnenkwam.

(Mogelijke symptomen kosmische stralingsalert: hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, ruis in de oren, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid, heel erg moe zijn, enz. De afgelopen dagen is het goed mogelijk dat je moeilijk kon slapen door de hoge frequenties van de kosmische straling. Naar mate de kosmische stralingsalerts langer duren, worden ook de symptomen heftiger. De hoge frequenties kunnen je ook optillen naar een bliss ervaring, dat gebeurd vooral als je goed in je vel zit.)

(Symptomen zonnewind is in de avond en nacht: actief (Verder geen verhoogde zonnewind nu): Lees tijdens een zonnestorm (hp-5) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

Afb: Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind dichtheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is geel met een zeer klein puntje oranje, dus gemiddeld tot mild van intensiteit. De zonnewind kwam boven de normale waarden vanaf 13:00 uur. De hoogste piek was rond 18:00 uur met 22 p/cm3 en dat is niet heel erg extreem. De reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde was mild (kp-4 zie staaf diagram grafiek bovenaan).

Afb: Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind snelheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is groen dus mild. We zien een paar pieken in de nacht. Rond 3:30 uur met 480 km/sec & rond 5:00 uur met 465 km/sec. & rond 6:00 uur met 485 km/sec. Deze verstoringen zijn mild, maar omdat het verschil met de lage zonnewind wel groot is, merk je hier vooral van dat het onrustig is. Rond 19:00 uur begint de zonnewind snelheid op te lopen. De verwachting is dat in de avond en nacht er een zonnestorm kp-5 zal zijn. Zie grafiek hieronder.

VERWACHTING ZONNESTORMEN?

Afb: Dit zijn de korte termijn vooruitzichten. De vormgeving van de grafieken is veranderd. Er worden geen rode balken meer gegeven bij de Kp-index, alleen geel. Misschien pas rood bij kp-7 of zo, maar dat is nu niet zichtbaar. Volgens het vooruitzicht kunnen we zondagavond en in de nacht zonnestorm Kp-5 verwachten. Dit is goed voelbaar met symptomen. Tel 1 uur op bij de tijden in de grafiek om onze tijd te zien.

(Symptomen zonnestorm (alleen tijdens hoge pieken zonnewind dichtheid): Lees tijdens een zonnestorm dat is een kp-5 (zie links op de afbeelding de cijfers) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm is een kp-4 (zie links in de grafiek de cijfers) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden. De hoge frequenties kunnen je ook optillen met een bliss ervaring.)

❤️

2. DE VERSTORING VAN DE ELEKTRONEN (zwaar) &VOORUITZICHT

Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet. Er was in de nacht en ochtend een elektronencrash. Dit was tussen 5:00 en 7:00 uur en opnieuw tussen 9:00 en 14:00 uur. Tel 1 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.

(Symptomen voor een elektronencrash: Het gevoel hebben dat je lood in je schoenen hebt, pijnlijk onderlichaam (heupen, benen, voeten) en te diep geaarde zijn. Je kan tijdens een elektronencrash situaties te zwaar zien of benaderen. Je bent dan als het ware aan het zwartkijken. Dus neem negatieve en depressieve gevoelens met een korreltje zout tijdens deze periode.)

Afb: Dit is het vooruitzicht voor de elektronen in de ionensfeer voor de komende dagen. Het vooruitzicht laat zien dat dit de komende dagen net zoals vandaag misschien af en toe een elektronencrash zal zijn.

❤️

3. ACTIVITEITEN OP DE ZON (MILD) & VOORUITZICHTEN

Afb: Deze afbeelding is van de Zon van zaterdag 19-11 (20-11 was niet beschikbaar) en laat de gaten in de corona van de Zon zien. Er staat 1 grote en nog 1 klein gat in de corona van de Zon op de aarde gericht. Er staan geen grote actieve zonnevlammen op de aarde gericht en dus zijn er alleen kleinere B- en C-klasse zonnevlammen (zie rode pijlen). De rode pijl met het vraagteken erbij is de zonnevlek AR3147. Deze heeft een grotere polariteit en kan dus opgroeien tot een zonnevlek die grote zonnevlammen kan gaan produceren later in de week. nu is het nog rustig. De zonnevlek die de zonnevlammen produceert staat rechts en verdwijnt na deze zondag van het toneel.

(Symptomen gat in de corona van de Zon: ER STAAN 2 KLEINE GATEN IN DE CORONA VAN DE ZON OP DE AARDE GERICHT. De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

Afb: Dit is een weergave van de X-ray zonnevlammen voor zaterdag 20-11. Er was op zaterdag een grotere M-Klasse zonnevlam M-1.61 rond 13:50 uur die is geproduceerd door een zonnevlek op de rand van de Zon, die na zondag uit het zicht is verdwenen.(zie lijst hieronder voor de zonnevlammen van zondag 20-11.)

(Symptomen zonnevlammen mild: dus alleen pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is de lijst van zonnevlammen van zondag 20-11. De rode cijfers zijn de hoge M-Klasse zonnevlammen.

Afb: dit is de Zon in een magnetische weergave van zaterdag 19-11 (zondag was niet beschikbaar). De rode pijlen staan bij de zonnevlekken die mogelijk in de toekomst grotere zonnevlammen kunnen produceren. Op dit moment nog niet. De zonnevlek AR3150 die zaterdag de M-klasse zonnevlam produceerde is na zondag van het toneel verdwenen.

Deze zonnevlek AR3147 heeft een flinke polariteit en kan dus mogelijk grotere zonnevlammen gaan produceren. Deze zonnevlek staat vanaf zondag 20-11 op de aarde gericht. De kans op grote zonnevlammen is erg klein, dus er is (nog) geen grote zonnevlammen alert. (Kans op M-klasse 5% en X-klasse 1%). We gaan zien wat deze zonnevlek ons de komende week gaat brengen. De rest van de zonnevlekken is klein en rustig.

❤️

4. ZONDAG=SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT (GEMIDDELD)

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie (SR) activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Zondag 20-11 was er rond 23:30 uur tot 1:00 uur was er een Schumannresonantie activiteit met een gemiddelde intensiteit van 42 amplitude. En dat is niet extreem hoog, maar gemiddeld. En opnieuw een SR met lagere intensiteit tussen 16:00 uur en 19:00 uur met een intensiteit van ongeveer 30 amplitude en dat is een lage intensiteit.

(Symptomen lees als intens): opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn, en nog meer. De Schumannresonantie (SR) is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er wel. De andere verstoringen zijn kleinere B- en C-Klasse zonnevlammen, elektronencrash in de nacht en ochtend, in de avond en nacht zonnestorm verwacht en af en toe kosmische stralingsalert. Deze verstoring van de SR is goed voelbaar doordat er veel andere intensiteit is. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens. Deze verstoring was gedeeltelijk, dus alleen de lage frequenties werden in trilling gebracht in ons door de SR.)

Afb: Dit is een weergave van de intensiteit van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Zondag 20-11 was er rond 23:30 uur tot 1:00 uur was er een Schumannresonantie activiteit met een gemiddelde intensiteit van 42 amplitude. En dat is niet extreem hoog, maar gemiddeld. En opnieuw een SR met lagere intensiteit tussen 16:00 uur en 19:00 uur met een intensiteit van ongeveer 30 amplitude en dat is een lage intensiteit.

❤️

5. HELIOSPHERIC CURRENTSHEET CROSSSING

Afb: Dit is de weergave van de Heliospheric Currentsheet. Vanaf zondag 20-11 is er weer een omkering van de magnetische verbinding van de aarde met de polen van de Zon (HCC). De aarde is nu weer in magnetische verbinding met de noordpool van de Zon. Dit is een ongewone verbinding en duurt ongeveer 1,5 week. Het groene is de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon. Het rode is de negatief geladen zuidpool van de Zon.

(Symptomen zijn slapende voeten en tintelende voeten en handen. Ook voelt de aarding voor onszelf anders en kan het moeilijker zijn om goed geaard te zijn.) De Heliospheric Currentsheet is een cyclische beweging van de magnetische verbinding tussen de polen van de Zon en aarde die om de 4 weken steeds weer een ompoling van de magnetische verbinding hebben. Dit is een magnetische spiraal die door ons zonnestelsel heen beweegt. Deze zelfde magnetische spiraal is ook aanwezig in de Galaxy en de spiraal zorgt voor veel veranderingen in ons zonnestelsel op veel planeten. Zie lijst met verandering hieronder:

Afb: lijst van veranderingen op andere planeten en hemellichamen in ons zonnestelsel die zo goed als zeker veroorzaakt worden door de Heliospheric Currentsheet, een magnetische spiraal die vanuit het centrum van de Galaxy beweegt.

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️
❤️

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Er is op donderdag 17 november 2022 om 19:45 een EXTRA SPECIAL MEDITATIE-WEBINAR gepland, om het thema voor het komend jaar, AARDE IN JE NATUURLIJK AARDEVERBINDING. Dit gaat ook over het openen van de Goddelijke lagen in het fysieke lichaam. Iedereen zal dit stap voor stap openen op het eigen tempo waarop dat van binnenuit aangegeven wordt. DIT IS EEN SPECIALE WEBINAR VOOR HET ERVAREN VAN DE COMBINATIE VAN DE AGNI MANITIET EN HET DESTILLAAT VAN DE WOLLEMIA. Het is het fijnste als je meedoet samen met het mineraal en het destillaat. Voor meer informatie: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-extra-webinar-17-november-2022/

**Het volgende speciale meditatie-webinar is ingepland op donderdag 1 december 2022 19:45 uur VOOR EENHEIDSBEWUSTZIJN met de Wortel Amethist. JE KAN MEEDOEN ZONDER WORTEL AMETHIST. We hebben hele bijzondere ervaringen gehad met deze webinars. De ervaringen waren diepe heling, ervaren van heelheid, thuiskomen en omhulling, ervaren en integreren van de Bronenergie. Angsten en stress verdwenen bij veel mensen en voor sommige deelnemers is dit zelfs blijvend veranderd. Dit proces met de Wortel Amethist is ondersteunend in het openen en integreren van het vernieuwde AL-bewustzijn dat de dualiteit van de Matrix opheft. Dit is een geweldige ervaring voor jezelf, maar we leveren ook een grote bijdrage aan het collectief met het in evenwicht brengen van de polariteiten en het herstellen van verbindingen tussen de polariteiten, die nu zo ongelofelijk groot zijn. TIJDENS DIT WEBINAR WORDEN NIEUWE LAGEN VOOR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN JEZELF HERINNERD EN GEÏNTEGREERD (ieder op het eigen niveau). Voor meer informatie kijk op de website: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-do-1dec22/

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de ECLIPS van donderdag 24 november 2022 om 19:45 uur . In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20. LET OP!!! HET WEBINAR IS EEN DAG LATER DAN DE NIEUWE MAAN. Daar is voor gekozen, omdat de Nieuwe Maan pas laat is en de ervaring leert dat het belangrijk is de exact samenstand is afgerond voordat je het webinar verlaat. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-24-november-2022/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

❤️

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update vrijdag 11-11 & VOORUITZICHTEN
Magische transformatie & jouw Tribe

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update zondag 20-11 & VOORUITZICHTEN

Plaats een reactie