Elektromagnetische update vr 23-12 & VOORUITZICHTEN

Geschreven door: Manuela van der Knaap

16 minuten leestijd

Kort overzicht: Hoge X-ray pieken, verhoogde zonnewind met zonnestorm, vooral C-Klasse en 1 hogere C-Klasse zonnevlam, een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT en klein gat corona Zon aarde gericht. En een andere magnetische verbinding Zon-aarde. MET VOORUITZICHTEN zoals zonnestorm verwacht tijdens de KERST. Lees meer hieronder…

De zonnewind snelheid werd nog wat extra verhoogd vanaf donderdagavond 22:00 uur (naar 480 km/sec.), maar dit was een mild verhoging. De verhoogde zonnewind beweegt zicht tussen de 450 en 550 km/sec. Dat is niet heel hoog. De reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde was dan ook mild verstoord met de meeste tijd een milde kp-4. Alleen tussen 7:00 en 10:30 was er een heuse zonnestorm, verder de hele dag een situatie tegen zonnestorm aan. Dus wel voelbaar, maar niet heel heftig, tenzij je niet goed in je vel zit en er innerlijk diepe processen spelen die bewust willen worden. Dan kan de zonnestorm veel heftiger voelen dan deze is. De deeltje die door je heen razen brengen je dan uit evenwicht. Zit je juist goed in je stroom en heb je de processen net achter de rug en de wind in de zeilen, dan kan de zonnewind verhoging je juist optillen, helder maken en blij.

De Zon was rustig met kleinere C-Klasse zonnevlammen de hele dag, allemaal op de aarde gericht, maar dus minimaal in kracht. Rond 15:30 was er een wat hogere X-ray zonnevlam een C- 6.61 (onbekend door welke zonnevlek deze is geproduceerd.). Er is wel een grote ZONNEVLAMMEN ALERT, omdat er 20% kans is op M-klasse en 5% kans op X-klasse zonnevlammen. Dat is niet hoog, maar wel hoog genoeg voor een alert. Er zijn een paar kleine gaten in de corona van de Zon, waarvan er 1 kleintje op de aarde gericht staat.

Verder waren er hoge X-ray pieken rond 00:30 (100 p/cm3) die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid. De ACE satelliet was verder de hele nacht offline tot 9:00 uur, dus daar kunnen we niet zien of er in de nacht hoge X-ray pieken waren. Ik vermoed van wel als ik naar de metingen voor en na de periode van offline zijn kijk.

Even tot rust komen, zodat je vanuit rust de kerst in kan: VANAVOND IS ER EEN MEDITATIE-WEBINAR VOOR DE NIEUWE MAAN: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-23-december-2022/

Het artikel voor de actuele processen van de nieuwe Maan in Steenbok van a.s. vrijdag 23-12: https://inzichten.com/forces-of-nature/

Dit artikel gaat over de maatschappelijke processen en de grote transities voor 2023 DEEL 1: https://inzichten.com/jaarhoroscoop-2023-transitie-naar-de-nieuwe-basis-van-het-leven/

Lees meer over de innerlijke processen voor de totale Maansverduistering en 2023 DEEL 2: https://inzichten.com/jaarhoroscoop-2023-deel-2-transitie-naar-goddelijke-basis-van-het-leven/

Of kijk de video waar ik uitleg geef over deze processen die zich aan het ontvouwen zijn: Mijn laatste YouTube video. Verandering op komst voor het komende half jaar. Zet angst om in kracht. https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

Heb het goed…💞
© Manuela van https://inzichten.com

❤️
Ik wil je graag hele fijne feestdagen wensen en een gezond, liefdevol en gelukkig 2023 in vrijheid. Ik zelf sluit een zeer pittig jaar af, dat vele uitdagingen had. Dank jullie wel voor jullie support en trouwe aanwezigheid. Ik heb echt genoten van de verbindingen die ik met vele mocht hebben dit jaar. Ik heb een goed gevoel bij 2023 en zie het leven met vertrouwen tegemoet. (Mocht je het kunnen missen en het resoneert, dan wil ik je vragen om een hartdonatie te schenken om mijn werk te steunen en te zorgen dat het mogelijk blijft om het gratis aan te blijven bieden in 2023.)
❤️

1. SITUATIE RONDOM DE ZONNEWIND (Gemiddeld) & VOORUITZICHTEN

Afb: Dit is de Hp-30 index gemeten in Potsdam Duitsland per half uur en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België per half uur. Deze grafiek geeft kleinere verstoringen ook weer en daardoor is deze weergave veel betrouwbaarder. De grafiek laat reactie zien van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen Kp-4 (zie links het cijfer in de grafiek), de Kp-5 zijn een volle zonnestorm. Boven de 5 (Kp/Hp-30) is echt een hele heftige zonnestorm (dit wordt aangegeven door de rode puntjes in de gele balken). Rode puntjes en strepen (als die er staan) bij de groene balken die nauwelijks boven de 0 lijn uitkomen, die geven in de grafiek de momenten kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 1 uur op bij de tijd in de grafiek.

Er was wel reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde en die was dan ook mild verstoord met de meeste tijd een milde kp-4. Alleen tussen 7:00 en 10:30 uur was er een heuse zonnestorm kp-5, verder de hele dag een situatie tegen zonnestorm aan. (Tussen 2:30 en 4:00 uur Kp-4 & 7:00 en 10:30 Kp-4 en Kp-5) & 12:30 in de avond nog steeds kp-4 & kp-5 tussen 14:00 en 14:30 uur.)

Afb: Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind snelheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is GEEL met een zeer klein puntje oranje. Er is dus geen verstoring als de zonnewind laag is (onder de 400 km/sec).

Er is een mild verhoogde zonnewind vanaf 22:00 uur donderdagavond 22-12. De zonnewind is tussen 450 en 550 km/sec. Dat is een milde verhoging. Met zonnewind snelheid rond 440 km/sec gaan we de avond in. Vanaf zondag

(Symptomen zonnewind: ALLEEN TIJDENS PIEKEN VAN 330 NAAR 480KM/SEC: Tijdens die pieken is het pittig en het is vooral onrustig. Maar het is geen zonnestorm, maar momenten van verhoging. Lees tijdens een zonnestorm (hp-5) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

VERWACHTING ZONNESTORMEN?

Afb: Dit zijn de lange termijn vooruitzichten. De vormgeving van de grafieken is veranderd. Er worden geen rode balken meer gegeven bij de Kp-index, alleen geel. Pas rood bij het extreem hoge kp-7. Volgens het vooruitzicht is de eerst volgende verstoringen zal zijn tussen 25 en 28 december. Gezellig tijdens de kerst ;-) . Korte lontjes, mogelijk verhitte discussie. Misschien beter je speciaal geopende Hematiet meenemen naar het kerstdiner. ;-)

De verwachtingen zijn dat er zonnestorm zal zijn tijdens de hele kerst. Het start op zondag 25-12 en zal volgens de vooruitzichten doorgaan tot woensdag 28 december 2022.

(Symptomen zonnestorm komende nacht zeer waarschijnlijk: Lees tijdens een zonnestorm dat is een kp-5 (zie links op de afbeelding de cijfers) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm is een kp-4 (zie links in de grafiek de cijfers) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden. De hoge frequenties kunnen je ook optillen met een bliss ervaring.)

❤️

2. X-RAY PIEKEN (PITTIG)

Afb: Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Zie rode pijlen voor de hoge X-ray pieken, de X-ray pieken zijn de kleine puntjes eronder. Bij andere metingen van de zonnewind door andere satellieten, worden deze korte verhoogde zonnewind dichtheid normaal eruit gefilterd. De hoge X-ray pieken worden zichtbaar in de zonnewind dichtheid. (Tel 2 uur op voor Europese tijd.)

Er waren hoge X-ray pieken rond 00:30 van rond de 100 p/cm3. Dit was vlak voordat de ACE satelliet offline ging tot 9:00 uur. Dus gedurende de nacht is het heel goed mogelijk dat er nog veel meer hoge X-ray pieken waren. Maar dat is niet te achterhalen.

(symptomen: X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, all een zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

❤️

3. DE VERSTORING VAN DE ELEKTRONEN (Neutraal) &VOORUITZICHT

Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet. Er zijn crashes voor de elektronen actief. Zowel op maandag 19-12 tussen 8:00 en 11:00 uur en opnieuw tussen 15:00 en 18:30 uur. Tel 1 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.

(Symptomen voor een elektronencrash: Het gevoel hebben dat je lood in je schoenen hebt, pijnlijk onderlichaam (heupen, benen, voeten) en te diep geaarde zijn. Je kan tijdens een elektronencrash situaties te zwaar zien of benaderen. Je bent dan als het ware aan het zwartkijken. Dus neem negatieve en depressieve gevoelens met een korreltje zout tijdens deze periode.)

Afb: Dit is het vooruitzicht voor de elektronen in de ionensfeer voor de komende dagen. Het vooruitzicht laat zien dat de situatie gelijk blijft. Dat betekent af en toe elektronencrash, maar de meeste tijd zijn de elektronen neutraal. Kijk voor de symptomen hieronder.

(Symptomen voor een elektronencrash AF EN TOE AAN DE ORDE DE KOMENDE DAGEN: Het gevoel hebben dat je lood in je schoenen hebt, pijnlijk onderlichaam (heupen, benen, voeten) en te diep geaarde zijn. Je kan tijdens een elektronencrash situaties te zwaar zien of benaderen. Je bent dan als het ware aan het zwartkijken. Dus neem negatieve en depressieve gevoelens met een korreltje zout tijdens deze periode.)

❤️

4. ACTIVITEITEN OP DE ZON (gemiddeld tot pittig) & VOORUITZICHTEN

Afb: Deze afbeelding is van de Zon van vrijdag 23-12 en laat een paar kleine gaten in de corona van de Zon zien. Er staat 1 klein gat in de corona van de Zon op de aarde gericht.

Er zijn veel actieve zonnevlekken, maar die produceren allemaal kleinere zonnevlammen, wel allemaal op de aarde gericht(zie tekening hieronder van de Zon. Er was 1 hogere C-Klasse zonnevlammen en rond 15:30 uur een C-6.61. Dat is niet extreem maar wel goed voelbaar en zeer waarschijnlijk op de aarde gericht.

(Symptomen gat in de corona van de Zon: ER STAAT EEN KLEIN GAT IN DE CORONA VAN DE ZON OP DE AARDE GERICHT. De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

Afb: Dit is een weergave van de X-ray zonnevlammen voor vrijdag 23-12. Er waren de hele dag kleinere C-Klasse zonnevlammen en rond 15:30 uur een iets grotere C-Klasse zonnevlam C-6.61.

(Symptomen zonnevlammen ZEER pittig: dus alleen pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is de lijst met zonnevlammen voor 23-12.

Afb: dit is de Zon in een getekende weergave van vrijdag 23-12 en de situatie op de Zon. Er zijn veel zonnevlekken op de Zon, maar de zonnevlammen zijn op 1 na die C-6.61 allemaal erg laag, maar wel aarde gericht. Er zijn ook meerdere kleine gaten in de corona van de Zon (rode kruisjes), maar 1 kleine staat op de aarde gericht.

Afb: Er is nog steeds een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT (20% kans op M-klasse en 5% kans op X-klasse zonnevlammen.

❤️

5. HELIOSPHERIC CURRENTSHEET CROSSSING

Afb: Dit is de weergave van de Heliospheric Currentsheet. Vanaf zondag 18-12 is er weer een omkering van de magnetische verbinding van de aarde met de polen van de Zon (HCC). De aarde is nu weer in magnetische verbinding met de noordpool van de Zon. Dit is een ongewone verbinding en duurt ongeveer 1,5 week. Het groene is de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon. Het rode is de negatief geladen zuidpool van de Zon.

(Symptomen zijn slapende voeten en tintelende voeten en handen. Ook voelt de aarding voor onszelf anders en kan het moeilijker zijn om goed geaard te zijn.) De Heliospheric Currentsheet is een cyclische beweging van de magnetische verbinding tussen de polen van de Zon en aarde die om de 4 weken steeds weer een ompoling van de magnetische verbinding hebben. Dit is een magnetische spiraal die door ons zonnestelsel heen beweegt. Deze zelfde magnetische spiraal is ook aanwezig in de Galaxy en de spiraal zorgt voor veel veranderingen in ons zonnestelsel op veel planeten. Zie lijst met verandering hieronder:

Afb: lijst van veranderingen op andere planeten en hemellichamen in ons zonnestelsel die zo goed als zeker veroorzaakt worden door de Heliospheric Currentsheet, een magnetische spiraal die vanuit het centrum van de Galaxy beweegt.

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

Een vrijwillige bijdrage houdt de stroom van geven en ontvangen in evenwicht. Als je mijn artikelen waardeert, dan ontvang ik met liefde een hartdonatie van jou. Volg daarin je eigen gevoel, doe het niet vanuit verplichting, maar echt vanuit je hart. Dit is de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de nieuwe Maan en is op vrijdag 23 december 2022 om 19:45 uur. In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-23-december-2022/
(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

**NIEUWE WEBINARS ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING’ (buiten de Matrix). We hebben de afgelopen maand de volgende stap genomen voor de integratie van het Eenheidsbewustzijnsveld. We breken uit de Matrix en komen aan in onze natuurlijke Goddelijke aarding. Je kan hier meer over lezen in het jaarartikel deel 2.
We gaan tijdens dit ‘special’ webinar dus een combinatie maken met het mediteren met de ‘WORTEL AMETHIST’ om het EENHEIDSBEWUSTZIJN te integreren & de volgende stap ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING. DIT IS EEN SPECIALE WEBINAR VOOR HET ERVAREN VAN DE COMBINATIE VAN DE AGNI MANITIET EN HET DESTILLAAT VAN DE WOLLEMIA. Het is het fijnste als je meedoet samen met het mineraal en het destillaat. Ook de Satyaloka Azeztuliet doet mee, omdat deze ook belangrijk is voor het openen van de natuurlijke oorspronkelijke aarding tot op fysiek niveau. Dat is ons uitgangspunt. JE KAN OOK MEEDOEN ZONDER DE PRODUCTEN. De eerst volgende ‘Special’ webinar is op woensdag 28 december 2022: Voor meer info: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-28-december-2022/

❤️

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update di 20-12 & VOORUITZICHTEN
Elektromagnetische update do 29-12 & vr 30-12 & VOORUITZICHTEN

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update vr 23-12 & VOORUITZICHTEN

Plaats een reactie