SPIEGELBEELD juli/aug 2022: Ontmanteling bestuurlijke macht

Eclipsseizoen april en mei 2022

Geschreven door: Manuela van der Knaap

16,4 minuten leestijd

 

Dit is een compilatie van de boodschap van het eclipsseizoen van april en mei 2022,
die de grote bewegingen voor minimaal een jaar zichtbaar maken. Ik wil hieronder graag kort de situatie uitleggen waar we ons nu in bevinden, bekeken vanuit het onderliggende proces, dat zich al vanaf 2008 aan het ontvouwen is en vanaf 23 maart 2023 in een volgende fase terecht zal komen.

We zijn nu in het afrondende jaar gekomen en daardoor zal het proces toenemen in haar intensiteit en naar een volgend niveau getild gaan worden. Het totale proces duurt tot 20 november 2024. Wat is nu het proces dat zo intens ons leven bepaalt sinds 2008? De semi­-planeet Pluto is vanaf 2008 in Steenbok gekomen en als astrologen weten we dat dit voor de maatschappij en alle systemen een van de pittigste periodes is. Tijdens deze cyclus vinden veel veranderingen plaats en de bestuurlijke macht zal nieuwe stappen zetten of ontmanteld worden. Toen ik mij voor 2008 (toen deze fase begon) afstemde op deze periode kwamen innerlijk de woorden: ‘De dictatuur van het bedrijfsleven’ naar boven. Dat kon ik toen nog niet plaatsen. Nu is het helder geworden dat we bestuurd worden door het grote geld en belangen van mega grote bedrijven (Corporate States).

Ontmanteling van systemen

In deze periode tussen 2008 en 2024 ontstaat er macht en onmacht over alles wat ons beperkt, ons controlerend gevangen houdt, verplicht om iets buiten onszelf te volgen, zoals alle structuren in het algemeen en vooral de (bestuurlijke) systemen. Tijdens deze periode is duidelijk zichtbaar geworden dat de huidige (bestuurlijke) systemen zoals de democratie, het zorgstelsel, het financiële stelsel, energievoorziening en de manier waarop wij de planeet belasten niet meer volstaan en aan het einde van hun bestaanscyclus zijn gekomen. Ook zijn de afgelopen jaren onder druk van de planeet Pluto alle huidige beperkende en besturende structuren en systemen met alle rottings­verschijnselen naar de oppervlakte gekomen, zodat we ze allemaal kunnen zien. Dit proces komt dus in een afronding de komende jaren, maar vooral tot maart 2023 zullen oude bestuurders met hun systemen en structuren toch nog proberen om veranderingen te beteugelen en te misbruiken. Maar de kracht van Pluto is niet te beteugelen en als men dat toch probeert, wordt de verborgen realiteit zichtbaar. Pluto ploegt het oude volledig om en ontmantelt alles, zodat er opnieuw gebouwd kan worden. Het gaat hier om veranderingen in de basis van de maatschappij en dat is een zeer intens veranderingsproces.

Vrede van de natuur

De essentie van de horoscoop van deze gedeeltelijke Zonsverduistering, is het bouwen van een nieuwe basis in het leven. Een basis van vrede, verbonden met de natuur en ook met onze eigen ware natuur. Het is een eclips die bewustzijn, gevoel en inzicht brengt in de ware overvloed die de natuur uitdraagt. Maar ook de vrede die deze natuurlijke manier van leven uitstraalt en haar basis is, zal concreter en meer tastbaar worden.

We gaan nu open als een bloem door de hoge frequenties die nu binnenkomen vanuit een ongelofelijk omvattend oorspronkelijke bewustzijn

Opeisen wat ons toebehoort

Er is een ontwikkeling zichtbaar die ons inspireert om los te komen uit oude karmische kastijding, waarin we als een bedelaar genoegen nemen met de kruimeltjes. Het leven vanuit een opgedroogde stroom voedt ons niet, maar zuigt ons leeg en laat ons achter met een gebrek aan energie en daadkracht, waardoor we steeds onderuit gaan. Maar we gaan nu open als een bloem door de hoge frequenties die nu binnenkomen vanuit een ongelofelijk omvattend oor­ spronkelijke bewustzijn. We integreren deze frequenties tot in de diepste stoffelijke lagen van het fysieke lichaam. Dit is overigens een zeer heftig proces voor de meeste individuen, waardoor je ook stilgezet kunt worden door ziekte, of omdat je gewoon niet verder kunt op het bestaande pad. De energiestroom van de eclips helpt ons om met trotse kracht recht op te gaan staan en ons geboorterecht op te eisen. Dus het leven vraagt je om met kracht en grote vastberadenheid op te staan, om de basis van het bestaan en wat je toekomt te herstellen. Te beginnen bij alles wat jou raakt in je eigen leven.

Oplossen van karmische herhaling

Het proces dat dit jaar actueel is, dat is het loskomen van de karmische herhalingen van ieders eigen overlevings­mechanisme. Dit ervaren we steeds opnieuw in het dagelijks leven, dat bestaat uit de dualiteit van de Matrix. Dit patroon is ontstaan toen we de Matrix inkwamen en nu de gevangenis van de dualiteit van de Matrix begint op te lossen, krijgen we deze patronen zowel in de wereld als in onszelf uitvergroot te ervaren. Het is jouw persoonlijke rol vanuit overleving die je nu gaat herkennen. Het is heel goed mogelijk dat je ‘s nachts in je dromen of tijdens meditatie informatie en inzicht krijgt over deze herhalende patronen. Weet dat je niets hoeft te doen, alleen maar waarnemen en te accepteren en te voelen hoe het voelt, om deze patronen los te laten en om te zetten naar een leven dat jou wel voedt, waardoor je wel je ware Zelf kunt leven.

De illusie ontmantelt zichzelf

Het oorspronkelijke Oerbewustzijn komt binnen in onze realiteit en vermorzelt de gevangenis van de Matrix. Overal zien we dat heilige huisjes die de oude illusie in stand hielden, allemaal als een kaartenhuis beginnen in te storten. Het oude controlerende, dat breekt zichzelf af, daar hoeft niets aan gedaan te worden. Bij het ontmantelen van het systeem is er een hiërarchie waarbij meestal de kleinere ‘vissen’ worden geofferd. Deze afleiding kan ervoor zorgen dat grotere zaken verborgen blijven. Door het gevecht om controle en macht, ontmantelt het illusionaire systeem zichzelf.

Innerlijke verruiming

We krijgen tijdens deze ineenstorting van het oude weer verbinding met onze oorspronkelijke basis van leven en voornamelijk in verbinding met de natuur. Misschien uit noodzaak geboren, omdat het oude ineenstort en hierdoor veel niet meer beschikbaar is. Dus zorg dat je bent voor­ bereid. Beide eclipsen laten een duidelijke confrontatie zien rondom het financiële systeem. De instroom van de Bronenergie brengt diepe transformatie en verruiming van de innerlijke belevingswereld en emotionele voeding. Dus de transformatie en verruiming in jezelf is je belang­ rijkste leidraad en punt van aandacht.

Agenda’s en vrijheid

De vernieuwing zal groot zijn het komende jaar, op alle fronten van het leven. Vooral technologie zal daarin een grote rol spelen, maar ook de noodzaak van het herstel van onze biologische oorsprong zal glashelder worden. In de vernieuwing zullen velen een eigen agenda hebben en proberen nog meer controle te krijgen, door gebruik te maken van technologie. Het zal er misschien op lijken dat er nieuwe leiders opstaan die ons gaan helpen de situatie te beteugelen, maar kijk goed of je in die nieuwe structuren echt vrij zal zijn of dat je je eigen manier waarop je je leven organisch vorm geeft kan volgen, i.p.v. dat een verplichte stroom opgelegd wordt door een nieuwe structuur die je verstikt.
Maar ook op lichamelijk niveau van het DNA en op cel­ niveau, is deze vrijheid hartstikke belangrijk. Alles, maar dan ook echt alles rondom de energie van deze eclips, heeft de potentie om volledig transparant en vrij te worden. De transformatie vindt plaats van binnenuit. Nogmaals, de ontmanteling en het transparant maken van het oude besturingssysteem van de Matrix die ons gevangen houdt, komt van binnenuit. Zowel bij ons, als ook bij de manipu­ lerende en besturende organisaties.

De vernieuwing zal groot zijn het komende jaar, op alle fronten van het leven

Ware innerlijke vrijheid

Om dit proces van vernieuwing en het innerlijk openen en verruimen van je binnenwereld en het oorspronkelijke Oerbewustzijn helemaal te kunnen toelaten, zijn er speciale mineralen naar mij toegekomen. Door deze Oerbewustzijns­ wortels (https://inzichten.com/product/oerbewustzijnswortel/), kan het gevoel van innerlijke ware vrijheid tot in iedere vezel van het lichaam worden ervaren. Het oplossen van dualiteit in het Neptuniaanse energieveld van het Eenheidsbewustzijn is nu al aan het gebeuren. Dit is wat jij zelf kunt doen om dit proces van bevrijding te bevorderen. De universele instroom van Bron­energie is de motor, die jou van binnenuit zal begeleiden om los te laten en jezelf opnieuw uit te vinden.

Totalte BloedMaansverduistering

De totale BloedMaansverduistering van 16 mei 2022 verankert de innerlijke processen voor ons, maar ook voor de interne processen achter de schermen, vanbinnen, voor andere entiteiten zoals regeringen, bedrijven, stichtingen, WEF, UN, verenigingen enzovoort. De innerlijke processen zijn de processen die je niet ziet aan de buitenkant, maar die wel de motor zijn achter wat zich gaat manifesteren. Hieronder lees je de essentie van wat er innerlijk in beweging komt.

Schitteren in het daglicht

Deze totale BloedMaansverduistering gaat in haar essentie over het zichtbaar maken en naar buiten brengen van je innerlijke schoonheid. Het is tijd dat de prachtigste innerlijke juwelen die in vele jaren geslepen zijn, het daglicht mogen gaan zien. Waarschijnlijk krijg je eerst heel heftig te voelen wat het schitteren van je innerlijke juwelen in het daglicht blokkeert. Dat kan confronterend en zeer pijnlijk zijn en veel angst, verdriet of woede oproepen en diepe transformatie­ processen in gang zetten.

Mercurius retrograde

Omdat tijdens deze totale BloedMaansverduistering Mercurius retrograde staat, kun je het hele jaar te maken krijgen met ingewikkelde situaties waarin er grote verwarring of problemen kunnen ontstaan rondom (mis) communicatie. Mercurius regeert over handel, verkeer, beweging in het algemeen, communicatie, zoals moeilijker uit je woorden kunnen komen of pure miscommunicatie, afspraken die niet doorgaan of maar niet tot stand kunnen komen en zo nog meer. In essentie gaat Mercurius over informatie­ uitwisseling tussen twee punten (mensen, situaties, plaatsen, bedrijven enz.) Dit blijft het hele jaar (tot juni 2023) aan de orde.

Alles komt in het licht

Om de innerlijke juwelen te kunnen laten schitteren in het daglicht, zullen minder zuivere intenties en persoonlijk­heidsdelen ook in het licht komen om losgelaten te worden en te transformeren. Dit is de essentie van de stroom van ontwikkeling (noordelijke Maansknoop), die aangegeven wordt door deze BloedMaansverduistering. Dus dit is de groei en ontwikkeling voor het komende jaar voor onze binnenwereld (tot juni 2023), maar ook voor de interne situatie van andere entiteiten zoals regeringen, stichtingen en bedrijven, enzovoort. Er zijn een paar belangrijke kanttekeningen die bij dit proces een rol spelen en die wil ik graag hieronder uiteenzetten.

Beïnvloeding

Jouw innerlijke koning hoort eigenlijk zonder belemmering te stralen als een Zon. De manier waarop jouw innerlijke koning werkelijk functioneert, kan met de energie van deze BloedMaansverduistering zichtbaar worden. De betekenis van de graad van de dierenriem die hierbij hoort, laat met de afbeelding zien wat de kracht is die de ware schittering van de innerlijke juwelen blokkeert. Je kunt de afbeelding en informatie van deze astrologische graad op verschillende manieren uitleggen. Er staat een gesluierd zwart figuur achter de koning, die hem van alles influistert en invloed uitoefent op het functioneren van de koning. Dit kunnen astrale invloeden zijn, die je zonder dat je dit weet beïnvloeden en besturen. Maar soms als er honger naar macht en controle is, dan kan er een bewuste en juist berekenende beïnvloeding zijn vanuit donkere verborgen niveaus. Doordat het bewustzijn en licht naar buiten gaan stromen, worden ze zichtbaar en voelbaar. Dit betekent dat er een diepe zuivering en eerlijkheid nodig is om het ware, zuivere Zelf te ontdoen van belangen, invloeden en ook beïnvloeding van buitenaf.

Het overlevingsmechanisme voor het komende jaar

Vanuit het (innerlijke) overlevingsmechanisme dat bij deze totale BloedMaansverduistering hoort (en dus het komende jaar), is er behoefte aan controle van de ander. Vooral met verhalen waarin er een duidelijk opportunisme de hoofdrol speelt, en autoriteit en bestuurlijke controle het overnemen en vooropgezette plannen hun doel bereiken. Daarin speelt de identiteit een sleutelrol (identiteitsapp/QR?). Dit is achter de schermen voor organisaties, bedrijven, maar ook voor de meeste mensen het actuele thema voor het komende jaar. Mogelijk laat je je verleiden door de prachtige verhalen en kom je klem te zitten in het controlemechanisme dat over je uitgestort wordt.

Bij het uiterste van dit overlevingsmechanisme hoort ook dat je de ander wil bezitten, maar zelfs ook nog zijn of haar materiële bezittingen. Dit zou de ‘Great Reset’ kunnen zijn waar de World Economic Forum (WEF) een uitdrager van is. Deze ‘economische denktank’ schetst een beeld van de toekomst met ‘You will own nothing and will be happy’. Op allerlei internationale bestuur vlakken wordt hard gewerkt achter de schermen om dit allemaal mogelijk te maken met een basisinkomen en waarmee alles wat je bezit, eigendom wordt van de Centrale Banken en we mogelijk bestuurd kunnen gaan worden door grootmachten, zoals Europa en de World Health Organisation (WHO).

**Video van de Truemanshow met mijn zeer gewaardeerde collega Karen Hamaker­Zondag.

Deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=k2UQ4mX9nzM&

Deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=xoiaS-jeKsg

Astrale invloeden en angst

Astrale invloeden zijn vooral aan de orde, wanneer je met je wil het spirituele aan het sturen bent. Dus wanneer er belangen zijn of sturing voor de meest optimale uitkomst. Je kunt astrale invloeden herkennen aan angst die je voelt. Vaak is de angst ongefundeerd en niet te herleiden naar concrete omstandigheden en blijft deze vaag en is niet helder te krijgen. Maar vaak zijn verlangen, wilskracht en (macht)belangen betrokken, of is dit zelfs de drijfveer van de astrale beïnvloeding en reizen. Meestal is dan de controle en macht goed voelbaar en ook zichtbaar. Het uitoefenen van deze kunsten is niet zonder gevaar. Er is met deze krachten bijna altijd een verwachting van iets buiten jezelf waar je je aan overgeeft of weggeeft.

‘Ware kracht’ en ‘zijn’ zitten van binnen en dan valt ook alle angst weg. Daarom mediteren we in mijn webinars altijd van binnenuit en niet met geleide meditatie of afhankelijkheid van krachten buiten jezelf. Ook mineralen zijn slechts frequenties die iets helpen herinneren in jezelf, wanneer je op een zuivere manier met mineralen mediteert of bent. Je hebt alles in je en hoeft het slechts te herinneren en toe te staan.

Zo eenvoudig is het. Er openen het komende jaar nieuwe spirituele mogelijkheden en vaardigheden die nog niet eerder op Aarde belichaamd zijn. Het veld van het Eenheidsbewustzijn kan nu op een praktische manier geleefd worden en we krijgen nieuwe gereedschappen
om vanuit deze magische lagen van het bestaan te kunnen gaan leven.

Absolute vrijheid

De belangrijkste beweging die de horoscoop van de totale BloedMaansverduistering laat zien is het loskomen van angst, wantrouwen en strijd in het dagelijks leven, maar vooral van binnen in jezelf. De tijd is gekomen om te stralen en om je schoonheid te tonen. Ook komen er nieuwe lagen van bewustzijn vrij in ons. Het ervaren van absolute vrijheid, ruimte en super bewust ZIJN is ongelofelijk om te mogen ervaren en een grote zegen. Als deze frequentie in ons aanwezig is, dan bestaat het niet meer dat er geen vrijheid zal zijn. Dat kan gewoon niet. Dit is wat we nu aan het ontvangen en integreren zijn in onszelf, we zijn stap voor stap op weg naar absolute vrijheid. Het zuivere ware bewustzijn zal naar buiten gaan stromen de wereld in, samen met andere mensen in onze omgeving ontstaat er een nieuwe norm van vrijheid.

Het zuivere ware bewustzijn zal naar buiten gaan stromen de wereld in, samen met andere mensen in onze omgeving ontstaat er een nieuwe norm van vrijheid

Upgrade voor het natuurlijke

De natuur kan zonder moeite de upgrade van dit oorspronkelijke Oerbewustzijn ontvangen en onder de natuur valt ook ons lichaam. Dus alles wat verbonden is met het universele natuurlijke en organische, is bezig deze upgrade te ontvangen. Dit betekent dat we gaan functioneren zoals het oorspronkelijk vanuit de schepping bedoeld is. Voor mineralen betekent dit dat zij eindelijk hun ware potentie kunnen gaan uitstralen en het mooie is dat wij deze frequenties ook eindelijk kunnen gaan herkennen en ontvangen. Dit ontvangen gaat stap voor stap voor de mens. De natuur is daar veel sneller mee, omdat daar geen belangen zijn of heilige huisjes die overeind gehouden moeten worden. De natuur IS gewoon met alles wat er is, zonder pretenties of belangen.

Transformatie van het waardesysteem

Ook voor het collectief is dit de richting waarin we ontwikkelen. Het ontdekken van de overvloed die de natuur en het universum ons altijd bieden, is een belangrijke weg tijdens het ineenstorten van het oude systeem. De horoscoop laat duidelijk een diepe transformatie zien van het waardesysteem. Dus ik verwacht dat het oude financiële systeem nu echt zal vallen en dat de zittende macht zal proberen met manipulatie en angst een nieuw controlesysteem te implementeren.

Meesterschap van het Hart

De diepe collectieve wond van een waardesysteem dat niet functioneert, is zeer actueel en overal zichtbaar en voelbaar. Deze wond maakt ons bewust om te gaan kijken naar wat werkelijk van waarde is. Dit is een noodzakelijk stukje dat ons Meesterschap geeft over waarde en waardoor we de basis van het bestaan weer gaan zien en waarderen. We worden het weer Meester. Dus de pijnlijke confrontatie is een stap die we niet kunnen overslaan om te doorgronden wat er is misgegaan in onze wereld en om die basis van waarde te herstellen.

In dit herstel speelt ons Hart en daarmee de Liefde een hoofdrol en zal onder druk en pijn haar centrale positie in ons en in onze maatschappij weer in kunnen nemen. Dit proces van de gewonde Venus is ook verbonden met het vrouwelijke. Deze waarde van voelen, binnenwereld en niet uit te rekenen weelde, moeten weer herkend worden en hersteld worden voor het collectief, zodat de doorgeschoten mannelijk gedomineerde maatschappij weer kan helen en in evenwicht kan komen. Maar dat zal niet zonder slag op stoot gaan vermoed ik, maar de pijn is wel de doorgang naar heling en transformatie.

Universele overvloed

De doorgang naar het nieuwe is het vinden van de natuurlijke organische groei, verbonden met het universele, dat altijd in omvattendheid functioneert. Daar komt extra bewustwording over in het komende jaar. Dus daarmee bedoel ik dat het zaad uit de natuur (het organische), de belichaming is van vruchtbaarheid en schoonheid en altijd verbonden met het universele van de Bron. Alleen aandacht, aanwezig­ heid en geduld zijn nodig om het natuurlijke in overvloed te reproduceren en te vermeerderen, dat is hoe het universele verbonden is en hoe de stroom van de Bron functioneert. Het gaat het komend jaar om het ontdekken en weer verbinden met deze stroom van universele overvloed als basis van het leven. Daarvoor moet je wel het lef hebben om los te komen van manipulerende krachten en helemaal op je eigen grond staan, wetend wie je Wezenlijk bent en wat je waard bent. Dus vanuit een diepe erkenning van je ware Zelf en door dit ook helemaal te kunnen voelen en belichamen. Dan ervaar je ook de universele steun, universele overvloed en groei van de natuur en het Wezen van de Aarde, die je altijd zal dragen en voeden van binnenuit, doordat je jouw intuïtieve stroom volgt. Het is het jaar van de universele schoonheid en het uitstralen en zichtbaar maken van je innerlijke juwelen. Heel concreet en in al haar pracht.

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Publicatie SPIEGELBEELD juli / augustus 2022

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update zo 15-1 & VOORUITZICHTEN WEEK
'Jouw unieke bijdrage in het leven'

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD juli/aug 2022: Ontmanteling bestuurlijke macht

Plaats een reactie