‘Stroom vanuit je hart & ontsluit je ware Zelf’

Volle SUPERMAAN in Waterman 1 augustus 2023

Geschreven door: Manuela van der Knaap

14,1 minuten leestijd

In dit artikel kan je lezen over de innerlijke en wereldse processen die er spelen rond de volle SUPERMAAN in Waterman van dinsdag 1 augustus 2023. We staan op een kruispunt in de tijd waarin we een nieuwe weg gaan nemen. Er is veel verwarring over waarheid en misinformatie en de puinhopen en bezoedeling en dit is op alle vlakken enorm zichtbaar. In dit artikel zet ik de situatie die de komende 1,5 jaar lijkt te gaan ontvouwen voor je uiteen en geef ik je inzichten om jezelf door deze tijd van verandering heen te loodsen. Daarin speelt het hart wederom de hoofdrol. Ik wens je veel leesplezier…

Dit artikel staat weer bol van de linken en verwijzingen naar interessante artikelen en video’s. Alles wat onderstreept is, dat is een verwijzing.

Lees je dit artikel liever op een witte achtergrond, open dan de pdf boven aan de pagina.

SuperMaan

Deze volle Maan is een SUPERMAAN. Dit betekent dat de Maan dan maximaal 14% groter en maximaal 30% meer helder zichtbaar is voor ons vanaf de aarde, omdat de Maan iets dichterbij staat. Dit is de eerste Supermaan van 2023 en we hebben er nog eentje met de volle Maan op 31 augustus 2023. Dit betekent dat de volle Manen van augustus extra intens en krachtig voelbaar zijn. De volle Maan van 3 juli en 29 september 2023 worden door sommige bronnen ook aangegeven als Supermaan, maar dat zijn geen grote echte Supermanen, maar op het randje van wel of geen Supermaan zijn.

Supermaan uitleg (in het begin van de video): https://www.youtube.com/watch?v=6VY6xodP-rs

Verwarring en irritatie

Dit is de eerste volle Maan waarin de noordelijke Maansknoop in Ram staat. Ik had in het artikel van de nieuwe Maan al uitleg gegeven over de shift van Stier naar Ram van de noordelijke Maansknoop, de richting aangever van het leven. In dat nieuwe Maanartikel kan je meer lezen hierover. Ik wil er kort nog iets over schrijven. Zo’n verschuiving kan een gevoel van verwarring geven en het niet meer weten en ook snel heftig, geïrriteerd en boos reageren kan even meer aan de orde zijn, totdat je gewend bent van de nieuwe frequentie in Ram die je steeds helpt ontwikkelen en richting geven. Deze astrologische stand helpt je in actie te komen, je te focussen op jezelf en je eigen weg te vinden. De komende 1,5 jaar staat de noordelijke Maansknoop in Ram.

Karmische en kosmische wond

Met de verschuiving in de processen en de richting waarin we ons ontwikkelen is er gelijk een bijzondere samenstand. De kosmische wond Cheiron komt krachtig in het vizier en daarmee krijgen we karmische zaken die nog niet zijn afgerond direct in ons gezicht gedrukt. Dit proces begint (ongeveer) nu en zal tot ongeveer juni 2024 actueel zijn. Het zwaarte punt van deze processen zal begin 2024 liggen. De essentie van het proces dat begrepen dient te worden, gaat over het vinden van het midden tussen egoïsme en op een gezonden manier kiezen voor jezelf. Eigenlijk vraagt dit om te handelen en in actie komen voor jezelf en vanuit je eigen stroom, dus dicht bij jezelf. Dit alles is zowel voor ons persoonlijk als collectief aan de orde. (Zuidelijke Maansknoop in Weegschaal 9de huis conjunct Shapley Attractor oppositie noordelijke Maansknoop in Ram 3de huis conjunct Cheiron in Ram 2de huis.)

Groter perspectief

Vooral op collectief niveau worden zaken enorm duidelijk rondom de thema’s van egoïsme, karma en grote veranderingen die zich melden en de noodzaak een nieuw pad in te slaan als maatschappij maar ook op persoonlijk niveau. De verschillende visies en meningen dringen zich aan ons op, sommige vanuit belangen en met agenda’s die willen worden doorgedrukt. ‘Wetenschappelijke’ onderzoeken en verhalen in kranten, sociale en andere media die polariseren en elkaar tegenspreken, soms zelfs in hetzelfde bericht. Op collectief niveau zijn we de verbinding met waarheid en het grotere overzicht kwijt. Men verbindt zich met facetten van waarheid, denkt en zegt dat dit de hele waarheid is en vervolgens worden daar de eigen grotere doelen aan gehangen. Wat nu krachtig bewust wordt is dat het een enorme puinhoop is, wanneer het gaat om informatie en visies. Het gevolg hiervan is dat het fragment van waarheid dat gezien wordt als de hele waarheid, de samenhang van het geheel en de Goddelijke oorsprong uit zijn verband trekt. In het geval van genetische modificatie wordt de samenhang van de Goddelijke oorsprong zelfs (tijdelijk) vernietigd. (Duet: Mercurius in Leeuw 7de huis oppositie Saturnus in Vissen 1ste huis. Zon conjunct zwarte Maan, Venus, Mercurius 7de huis Leeuw, conjunct Mars in Maagd 8ste huis. Venus in Leeuw 7de huis en zwarte Maan vierkant Uranus in Stier 4de huis IC. Yod: Venus in Leeuw 7de huis op de Apex inconjunct Neptunus in Vissen 2de huis en inconjunct Pluto 1ste huis Steenbok.)

Atlantis all over again

We staan bloot aan vervuiling van (5G) straling, opgedrongen prikken en pillen die ons gezond zouden moeten houden, maar juist het tegenovergestelde lijken te doen. Twijfelachtige situaties rondom het klimaat en groeps-agenda’s. (Misschien zelfs beïnvloed door Geo-engineering?) Razendsnelle ontwikkelingen van technologie zelfs naar transhumanisme. Voeding met synthetische toevoegingen (E-nummers) waar we geen ‘last’ van horen te hebben volgens de wetenschappers die Europa hebben geadviseerd, maar die ons stiekem toch verzwakken of erger. En nu is genetisch (of op andere manieren) ingrijpen de nieuwe heilige graal die overal doorgevoerd wil worden als wij dit laten gebeuren, zoals in planten, dieren, mensen, het klimaat en wat ik nog vergeten ben. Waarschijnlijk was dit allemaal al heel lang op de achtergrond in ontwikkeling en komt het nu naar buiten. De laatste ontwikkelingen zijn dat genetische modificatie niet meer vermeld hoeft te worden op verpakkingen volgens de nieuwe regels van Europa. Dit alles is het karma van de noordelijke Maansknoop in Ram met Cheiron erbij, wat ons laat zien dat de weg van egoïsme en economische groei en hebzucht (agenda’s met winstoogmerk en belangen) die we ingeslagen zijn, doodloopt. Het is Atlantis (Elysium) all over again, een herhaling van zetten van het moment toen we de val maakten de dualiteit van de Matrix in. Nu bewegen we eruit en mogen we de opgedane wijsheid van de karmische lessen gaan toepassen. (Zuidelijke Maansknoop in Weegschaal 9de huis conjunct Shapley Attractor oppositie noordelijke Maansknoop in Ram 3de huis conjunct Cheiron in Ram 2de huis.)

Een korte song met een boodschap van ‘Your Ancestor’ door Nynke Haverman ‘Your Ancestor’: https://www.youtube.com/watch?v=TO4sZmvJljE

Waarheid vanuit wanhoop

Er zit ook een gevaar in de wanhoop en noodzaak die velen ervaren, waarbij ze vinden dat het anders moet en dat het niet 1 minuut voor 12 is, maar 12 uur. Dus geen tijd te verliezen, het MOET anders en we moeten NU in actie komen. Maar als je overtuigingen zijn gebaseerd op bronnen die niet zuiver zijn, maar uit gemanipuleerde bronnen en onderzoeken komen met agenda’s en belangen erachter, dan is er weer een nieuw ‘geloof’ waarvoor je op de barricades klimt. We kunnen leren door naar de geschiedenis te kijken, zoals in de 7de eeuw Bonifatius de heilige Donar-eik omkapte om het oude geloof van de natuurvolkeren te breken en zich te laten omvormen naar het nieuwe geloof: Het Christendom. Of het omhakken van de ‘Holy Thorn’ in Glastonbury in de 17de eeuw. Dit zijn daden waar we nu heel anders naar kijken dan toen deze plaatsvonden. Waarschijnlijk zijn dit daden vanuit fanatisme en een gevoel de waarheid in pacht te hebben en/of boven de waarheid te staan. We zijn nu in zo’n zelfde fase beland, waarin velen denken te weten wat er mis is en wat er gedaan moet worden, zoals ‘Extinction Rebellion’ of het nieuwe klimaatbeleid vanuit Europa van wannabee premier van Nederland Frans Timmermans. Ik zie hier grote gevaren voor het ontstaan van polarisatie en strijd, maar ook het doordrukken van agenda’s van de algemeen geldende visie voor het ‘grotere goed’. Zeker omdat sturing en belangen in onderzoeken en visies zo de overhand hebben genomen en we niet echt meer weten wat de hogere, allesomvattende waarheid is. Die is bijna niet meer helder te krijgen met alle (mis-)informatie die in de wereld nu rondzingt. Vanuit Europa begint men hierop in te grijpen door censuur te gaan toepassen voor misinformatie. Al deze veranderingen die nu op je af komen, dwingen je naar binnen om je eigen waarheid en pad te vinden. Dus niet meer mee te bewegen in de stroom van de socials, maar je eigen initiaties te hebben die jouw unieke creatieve pad uitdrukken. (Duet: Mercurius in Leeuw 7de huis oppositie Saturnus in Vissen 1ste huis. Zon conjunct zwarte Maan, Venus, Mercurius 7de huis Leeuw, conjunct Mars in Maagd 8ste huis. Venus in Leeuw 7de huis en zwarte Maan vierkant Uranus in Stier 4de huis IC. Yod: Venus in Leeuw 7de huis op de Apex inconjunct Neptunus in Vissen 2de huis en inconjunct Pluto 1ste huis Steenbok.)

Dit de eerste volle Maan waar de noordelijke Maansknoop in Ram staat en dus deze volle Maan (en informatie in dit artikel) zet de toon voor de komende 1,5 jaar en daarom blijft dit artikel dus relevant voor de komende 1,5 jaar.

Het leven anders inrichten

Het overlevingsmechanisme dat rond deze volle Maan speelt, gaat over jezelf kwijt zijn door een te grote sociale aanpassing en persoonlijke vrijheid niet serieus genoeg nemen. Maar ook zijn er opnieuw weer lichamelijke ongemakken die enorm opspelen en dus extra aan de orde zijn. Het gaat erom dat het bewustzijn vergroot in jou over onvrijheid in jezelf, aanpassing aan de omgeving of invloeden die ontmoetingen met anderen hebben op jouw energielichaam en fysieke lichaam. Dus oude kwalen spelen weer op, maar om je bewustzijn te brengen over verkrampingen, ziekte en dit op te lossen in jezelf. Vaak zijn het kleine triggers die een heel veld van oude ervaringen uit andere levens en existenties (multidimensionaal) weer activeren. Dit brengt je ook extra belasting in het lichaam en energielichaam. Het is niet fijn, maar brengt ook bewustwording, groei en bevrijding. Verantwoordelijkheid nemen voor je bestaan en lichaam is de sleutel die maakt dat je helemaal in lijn komt met jezelf. Die verantwoordelijkheid kan dan bestaan uit heel praktisch zaken anders gaan inrichten omdat bepaalde voeding of situaties je beschadigen. En ook liefde voor alles wat er in jou en in jouw leven bestaat, activeert de heling en brengt de kracht van het leven terug in je bestaan en lichaam. (Priapus in Waterman 1ste huis. Weer verbinden met oppositie van Zon conjunct zwarte Maan, venus in Leeuw conjunct Mercurius in Maagd 7de huis conjunct Mars in Maagd 8ste huis. Ook Pluto in Steenbok 1ste huis.)

Loskomen van wanhoop

Wat is nu de weg hieruit, want je zou er (bijna) wanhopig van worden. Misschien ervaar je dat ook wel wanneer je kijkt naar alles wat zich om je heen in je dagelijks leven aan manipulatie aan het ontvouwen is. Er lijkt niet meer aan te ontkomen. De weg hieruit begint bij het erkennen en accepteren wat je ziet en dat het niet aan jou alleen is om dit te veranderen. Dan stopt het vechten tegen een systeem dat allang is gestorven, maar nog veel schade aanricht tijdens haar val. Door hiermee in acceptatie te komen, laat je los en kom je weer bij jezelf en je eigen creatieve kracht. En daarbij is vergeving de sleutel waarmee je jezelf bevrijdt. (Zon conjunct zwarte Maan in Leeuw 7de huis.)

Actief je leven opnieuw vormgeven

De volgende stap is actie gaan ondernemen om jouw eigen leven in deze puinhoop van veranderingsprocessen een basis te geven waarin je gezond en bij jezelf kan blijven. Dat kan misschien niet op alle fronten gerealiseerd worden, maar je kan voor bijvoorbeeld voeding contact zoeken met anderen om eigen voedsel in te kopen of te verbouwen. Of verbindingen aangaan om andere zaken die je graag anders wilt voor jezelf te regelen samen met anderen, zoals ander geld, woonsituatie (misschien verhuizen?), maar kom in actie om je leven zo vorm te geven dat jij er in kan bestaan en bewegen met nieuwe frisse ideeën en samenwerkingen. We worden uitgenodigd om te pionieren en het te laten ontstaan. (Zon conjunct zwarte Maan in Leeuw 7de huis. Noordelijke Maansknoop in Ram 3de huis conjunct Cheiron in Ram 3de huis.)

Flow

Tijdens deze volle Maan en ook de afgelopen en komende volle en nieuwe Manen, speelt het hart en de liefde de hoofdrol. En dan bedoel ik niet per se de persoonlijke liefde, maar het hart als grote verbinder. Misschien merk je zelf al dat als je de verkramping en angst over wat er naar je toekomt vanuit de wereld kan loslaten, dat er een automatische flow ontstaat van binnenuit en dat het hart met je intuïtie je daarin leiden. (Zon conjunct zwarte Maan in Leeuw 7de huis.)

Jezelf en je leven opnieuw uitvinden

Omdat het nieuwe vooral ontstaat vanuit een onbewuste laag, waarmee je het nieuwe laat ontstaan en handelt vanuit openheid en niet weten, heb je geen kant en klare antwoorden als er vragen komen van mensen die nog wel vastzitten in het oude systeem. Dit kan je flink laten wankelen, omdat het een flow is die je volgt van binnenuit, die pas wanneer je achterom kijkt de genialiteit zichtbaar maakt van wat je aan het bouwen bent voor jezelf. Dit is de stroom van ‘The Fool’ uit de tarot, maar het brengt je precies waar je zijn moet. Dus neem de tijd om bewust te worden van de nieuwe stroom en wat zich aan jou openbaart. Het is prima om het niet te weten en in verwarring te zijn. Die open houding is juist wat je brengt naar waar je zijn moet, te pionieren en te laten ontstaan wat je dient. Het brengt je in een nieuwe expressie van jezelf op een super creatieve manier. Je bent jezelf en jouw leven opnieuw aan het uitvinden. Laat je verrassen en stel je open voor je hart en intuïtie om de stroom van de Bron van binnenuit te volgen.

Mijn praktijk is in augustus gesloten. DINSDAG 1 AUGUSTUS WORDEN DE LAATSTE BESTELLINGEN VERZONDEN VOOR AUGUSTUS. (Dus alles wat in de webshop besteld wordt voor 2 augustus wordt nog verzonden in de eerste week van augustus. Je hoeft bijna geen astrologische artikelen van mij te missen. Alleen met de nieuwe Maan van woensdag 16 augustus zal er geen artikel verschijnen, maar het meditatie-webinar van deze nieuwe Maan gaat wel door en daar vertel ik dan over de actuele processen. DUS ALLE NIEUWE EN VOLLE MAAN WEBINARS GAAN WEL GEWOON DOOR! DE WEBSHOP IS WEL OPEN, maar de bestellingen worden pas in september uitgeleverd. De elektromagnetische updates zal ik alleen plaatsen als er echt heel heftige verstoringen zijn en die vind je dan op de socials op Facebook en op Telegram en af en toe op mijn website. Deze augustusmaand wordt er hard gewerkt achter de schermen om achterstanden op te lossen, veranderingen en oplossingen door te voeren in de structuur en ook nog 2 weken rust voor mij en mijn gezin. Ik wens je een heerlijke, rustige, zwoele en liefdevolle zomer…

Heb het goed…<3

©Manuela van der Knaap van https://inzichten.com

Wanneer je mijn artikelen waardeert, dan ontvang ik met liefde een hartdonatie van jou. Volg daarin je eigen gevoel, doe het niet vanuit verplichting, maar echt vanuit je hart. Dit is de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de volle Maan van dinsdag 1-8 om 19:45 uur. In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: dinsdag 1 augustus 2023 om 19:45 uur: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-super-maan-1-augustus-2023/ & voor donderdag 31 augustus om 19:45: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-supermaan-31-augustus-2023/
(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je deze informatie of andere informatie van www.inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van www.inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via info@inzichten.com

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update donderdag 20-7 & vooruitzichten
'Zuiver bewustzijn & Wezenlijke waarden'

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over ‘Stroom vanuit je hart & ontsluit je ware Zelf’

Plaats een reactie