‘Overstijg je overlevingsmechanisme’

Volle Maan in Tweelingen 27 november 2023

Geschreven door: Manuela van der Knaap

16,3 minuten leestijd

Deze volle Maan in Tweelingen van maandag 27 november 2023 is het diepste en meest intense moment van transformatie ooit. We herstellen tot in de diepste onbewuste lagen onze zuiverheid. We krijgen de kans om patronen verbonden met relaties en verbindingen die je schade toebrengen te doorzien, helen en te transformeren. Lees in dit artikel waarom alles nu zo intens is en de oude patronen zo heftig opspelen, maar ook wat je er aan kan doen. Ik wens je heel veel liefde en kracht voor deze transitie naar Eenheid… Ik heb met dit artikel een prachtige mijlpaal bereikt van 20 jaar delen van mijn inspiratie. In dit artikel ook een NIEUWE VIDEO met actuele uitleg.

Lees je het artikel liever op een witte achtergrond, open dan het pdf bovenaan het artikel.

20 jaar INSPIRATIE

Allereerst wil ik met je delen dat ik per toeval afgelopen week mijn eerste artikel onder ogen kreeg en zag dat het op 23 november 2023, 20 jaar geleden was dat ik voor het eerst mijn inzichten begon te delen in astrologische artikelen. Dus dat is voor mij een flinke mijlpaal. Ik heb veel geleerd in die 20 jaar en ben nog steeds heel erg blij wanneer ik artikelen schrijf, omdat alles dan bij elkaar komt. Dus ervaringen van mezelf en van anderen om mij heen en alle inzichten worden tijdens het schrijven naar nieuwe niveaus getild. In die 20 jaar zijn mijn artikelen (blogs) met plezier door veel mensen gelezen en gepubliceerd in astrologische vakbladen, tijdschriften, maar ook op vele nieuws websites en daar ben ik best trots op en ook echt heel dankbaar voor. Ik hoop iedereen nog jaren te mogen inspireren en dat je ook nu weer gaat genieten van dit artikel en dit je opnieuw veel inzicht en herkenning mag brengen. Hartegroet van Manuela

In deze NIEUWE video (opname 22nov2023) geef ik uitleg over de processen die nu actueel zijn en die ook in dit artikel worden uitgelegd. In dit artikel wordt het nog iets uitgebreider uitgelegd met nog wat andere informatie. Link naar YouTube: https://youtu.be/Kso_GNSN2rI

Strijd

Mensen zijn pittig en om het minste of geringste is er strijd. Misschien merk je zelf ook wel dat je sinds een paar weken plotseling (vaak zonder aanleiding) ineens chagrijnig bent of buiten proportioneel boos wordt. Of je ontmoet dit in het verkeer of in contacten met mensen om je heen. Of misschien kom je agressie tegen als iemand een doel heeft en dit gedwarsboomd wordt door jou. Deze krachten kunnen ook omslaan in plotseling verdriet over waarom het je maar niet lukt om je doel te bereiken of waarom het allemaal zo tegen zit en het leven en de mensen om je heen je niet lijken te steunen. Dan zit je vast en slaat het vuur van inspiratie naar binnen en kan er een gevoel van depressie ontstaan. Ook kan er juist te veel druk zijn om te doen wat er allemaal moet, waar je dan als een berg tegenop ziet en niet overheen kan kijken. Wanneer je los wilt komen van de druk of teleurstelling, laat dan je doel los en doe waar je blij van wordt. Maar deze astrologische stand zorgt er ook voor dat mensen het zat zijn en plotseling in actie komen, zoals we hebben gezien bij de verkiezingen op woensdag 22 november 2023. Met een samenstand van de Zon en Mars in Boogschutter moet je de komende weken erg uitkijken om situatie niet te overschatten en te veel hooi op de vork te nemen. Kijk ook uit dat je met de Sinterklaas- en kerstinkopen niet te veel uitgeeft of meer meeneemt dan je nodig hebt. (Mars staat al een paar weken conjunct met de Zon. Deze volle Maan Zon conjunct Mars in Boogschutter. Zon, Mars in Boogschutter 11de huis oppositie Maan in Tweelingen 5de huis. Cheiron conjunct noordelijke Maansknoop in Ram 3de huis.)

Diepste onbewuste heling

Zowel de nieuwe als de volle Maan in Tweelingen van maandag 27 november 2023 zijn diep transformerend en zeer pittig. De afgelopen weken was dit in Schorpioen en kon er diep worden getransformeerd op het niveau van de persoonlijkheid. Nu de samenstand van Zon en Mars is verschoven naar Boogschutter is de transformatie verschoven naar druk om je doel te bereiken en vooral om plezier te vinden in je leven. We nemen een duik de diepte in naar de onbewuste schadelijke patronen die ten grondslag liggen aan het leven. De diepe transformaties zijn verbonden en geven inzicht in misplaatste dienstbaarheid en bijvoorbeeld te hard werken, verbindingen die je schaden of juist optillen. Maar ook ten diepste zuiver zijn naar jezelf en in verbinding met de ander. En het gaat zo diep, dat ook het oplossen van oude karmische patronen en belemmeringen een grote rol speelt in de heling deze maand.

De gevangenis verlaten

Zoals ik al in de paar laatste artikelen heb geschreven, is er met de eclipsen van oktober 2023 een poort geopend naar de vernieuwde ruimte van onze Schepping. Als we door deze poort gaan, dan verlaten we de gevangenis van dualiteit van de Matrix, waarin we sinds de val van Atlantis verbleven. In deze periode hebben wij individualiteit ontwikkeld, waarin we hebben geleerd om een uniek brandpunt van onze aandacht en schepping te zijn. Een unieke uiting van de stroom van de Bron. Dat was nodig om het doel van deze Schepping te bereiken, namelijk: De kracht van de Bron vanuit een unieke kwaliteit in de wereld te zetten en daar was afscheiding voor nodig. Maar daarin zijn we veel te ver doorgeschoten en in vast komen te zitten. We zijn als collectief op een punt gekomen waarop heel duidelijk wordt dat de leefomstandigheden destructief zijn en we vastzitten in een loop van een slopende herhaling.  Door het openen van de poort tijdens de eclipsen van oktober 2023 kunnen we nu ook helemaal uit de Matrix stappen en dit achter ons laten.

Oude haakjes

Maar we hebben nogal wat meegemaakt in deze heftige periode van afscheiding van Eenheid. Wanneer je door de poort gaat, dan kom je in een ruimte die je draagt en ondersteunt. Alles wat geblokkeerd was begint op te lossen en te stromen. Het is een zalige ervaring om eindelijk in harmonie met de omgeving te stromen. Maar voor de meeste mensen is het zo dat de oude patronen die zijn opgebouwd met de omgeving, hen weer terug in de dualiteit van de Matrix trekken. Deze heftige terugval komt door dat relaties aanhaken op je overlevingsmechanisme. Dit overlevingsmechanisme is al ontstaan toen je in de dualiteit van de Matrix kwam (val Atlantis) en dat zich NU op zijn diepste en heftigste laag laat gelden. Dus je komt weer in oude patronen terecht waar je van dacht dat je ze allang achter je had gelaten. We schieten heen en weer tussen het oude (Matrix) en het nieuwe (Eenheid) en dat verschil lijkt wel groter dan ooit en dus super heftig om mee te maken. (Zwarte Maan in Maagd 8ste huis oppositie Saturnus, Priapus, Nessus in 2de huis en Neptunus in het 3de huis in Vissen.)

Het oude speelt steeds op

De praktijk leert dat tijdens deze transitie de situatie zeer onstabiel is en we heen en weer schieten tussen het oude (Matrix) en het nieuwe (Eenheid) en dat verschil lijkt wel groter dan ooit en dus super heftig om mee te maken. Je kan de ene dag heerlijk in de flow zitten en de dag er na is het weer prut en zijn de oude dualiteits- en Matrixpatronen weer heel erg aanwezig en voelbaar. Dit is een signaal dat je het proces rondom eigen waarde, toestaan en het waard zijn om door de poort te gaan, nog niet helemaal hebt doorlopen. Jouw specifieke overlevingsmechanisme waarmee je hebt overleefd in de dualiteit (Matrix) toont zich tijdens de transitie in haar essentie. Het kunnen trouwens ook lichamelijke oude ziektepatronen of onbalans zijn die je vasthouden in het oude. Het gaat om het doorleven van het proces en de heling van het lichaam komt er dan langzamer achteraan. Maar de belofte van de vernieuwde oorspronkelijke aarde is ook heling in de Stof en dus het lichaam. Ik ben erg benieuwd hoe deze verjonging en heling zich gaat manifesteren de komende tijd. (Diamant in het 1ste huis.)

Verbindingen

Het zijn meestal de verbindingen met iets of iemand anders, die je in de dualiteit trekken of maken dat je in het nieuwe veld van de Eenheid kan blijven of je juist daar heen brengen. In de gewoontepatronen van verbindingen wordt het (Matrix)overlevingsmechanisme met de diepste meest heftige trauma’s weer vol aangeraakt. Daarmee komt dit mechanisme en trauma weer vol in je bewustzijn, maar krijg je ook de essentie te zien van dat mechanisme en de diepe intense pijn ervan te voelen. Verbindingen die je maakt vanuit Eenheid, maken dat je in het vernieuwde oorspronkelijk Scheppingsveld van de aarde kan komen of blijven. En deze verbindingen geven je de bevestiging en stabiliteit waardoor je bewustzijn in het oorspronkelijke vernieuwde Scheppingsveld van Eenheid op aarde kan verankeren. Dus zie wat er gebeurt in de verbindingen die je maakt en waar je dus karmisch of vanuit gewoonte met de dualiteit verbonden bent. (Zwarte Zon 7de huis oppositie Diamant in Steenbok 1ste huis.)

Transformatie diepste trauma’s

Omdat je in het oorspronkelijke maar vernieuwde Scheppingsveld van Eenheid kan blijven, betekent dit niet per se dat die diepste trauma’s ook echt helemaal zijn opgelost, getransformeerd en geïntegreerd en omgezet naar Meesterschap (‘Meester’ worden over het mechanisme.) Je kan omstandigheden in je leven zo hebben gecreëerd dat je bijna niet in contact komt met jouw overlevingsmechanisme. Maar deze vorige nieuwe Maan en deze volle Maan van november 2023 brengen je vol in de transformatie van deze diepste wond. Gewoon omdat het van het grootste belang is om dit diepste steeds in alles herhalende trauma te helen, dat is opgelopen in de ruimte van afscheiding van de Matrix. Je krijgt nu de mogelijkheid om en jezelf te bevrijden van onbewuste oude ballast en een super grote stap te maken naar een nieuw leven van gedragenheid in de Eenheid. (Zwarte Maan in Maagd 8ste huis oppositie Saturnus, Priapus, Nessus in 2de huis en Neptunus in het 3de huis in Vissen. Zwarte Zon 7de huis oppositie Diamant in Steenbok 1ste huis. Noordelijke Maansknoop conjunct Cheiron in Ram 3de huis. Heer is Mars conjunct Zon in Boogschutter 11de huis.)

Energetische uitleg proces…

De shift die we nu steeds maken van Eenheid naar dualiteit is vele malen heftiger en dieper dan we voorheen hebben ervaren. De energie geeft inzicht in wat er steeds gebeurt. De ontspanning en superfijne etherische energie in de vernieuwde ruimte van Eenheid, maakt dat alle opgebouwde structuren die we in de dualiteit van de Matrix nodig hadden, wegvallen. Dit komt doordat de omstandigheden je dragen en de omgeving met je meewerkt en daardoor is de energetische opbouw van het multidimensionale energielichaam niet (meer) nodig. Je wordt namelijk ontvangen en gedragen door de Eenheid. Maar als je dan vervolgens terug klapt in de dualiteit van de Matrix, dan ben je als het ware zonder energetische bescherming. Je valt de dualiteit in, maar dan vele malen dieper dan wat je ‘normaal’ ervaart in duale situaties van overleving. Door deze ervaringen wordt duidelijk wat onze energetische opbouw en bescherming nu eigenlijk is en voor ons doet. De multidimensionale opbouw van Licht, zoals de lichtkolom van plasma en de Goddelijke licht-as, zijn je houvast naar het Goddelijke Licht terwijl je leeft in de Matrix. Hiermee kan je in de dualiteit toch leven vanuit Eenheid. Al schieten de meeste mensen regelmatig weer uit die Eenheid. (Zwarte Maan in Maagd 8ste huis oppositie Saturnus, Priapus, Nessus in 2de huis en Neptunus in het 3de huis in Vissen. Zwarte Zon 7de huis oppositie Diamant in Steenbok 1ste huis. Noordelijke Maansknoop conjunct Cheiron in Ram 3de huis.)

Afwezigheid van Licht

Mogelijk kom je in contact met het overlevingstrauma en ervaar je dat alle licht en hoop hier afwezig is. De diepste wond van het overlevingsmechanisme van het Matrixtrauma is dat het zonder licht is achtergebleven. Hier is het diepste stuk van overleving actief en is er een afscheiding met het Goddelijke Licht ontstaan en zijn hoop en liefde niet meer aanwezig. Alleen diepe pijn en de wanhoop van het hart, dat afgescheiden is geraakt van het Licht, is dan nog voelbaar. Sommigen zullen zowel de Goddelijke Licht-as ervaren en als de doffe diepe pijn van de afscheiding van Licht in het hart of in de hersenen of elders waar dit diepste overlevingstrauma in jou verblijft. Maar beide krachten van pijn en Licht zijn niet verbonden met elkaar. In de zware pijn van het hart is het Licht en de hoop niet meer beschikbaar. Maar dit kan je herstellen door je bewuste aanwezigheid en verbinding met beide krachten. (Zwarte Maan in Maagd 8ste huis.)

De magie van Licht

De intense transformatie van deze volle Maan in Tweelingen wordt begeleid door de stroom van de Bron. Dus ook als je intens diep verdwaalt in jezelf, dan zal er een handreiking zijn om de Eenheid te herstellen tot in de diepste krochten van het onderbewuste. Als jij durf deze diepste pijn te erkennen en te ervaren, dan kan de afscheiding van het Goddelijk licht als een wonder weer binnenstromen en de afscheiding opheffen. Door de aanwezigheid van jouw bewustzijn en dus van Licht kan het absolute donker in jou niet bestaan. Dit is de Magie en de waarheid van het Licht en van Eenheid. (Zwarte Maan in Maagd 8ste huis. Yod: Uranus in Stier 5de huis sextiel Neptunus 3de huis in Vissen, beide inconjunct met zuidelijke Maansknoop in Weegschaal 9de huis.)

Herstel van de wachter

Wat van ons gevraagd wordt is verbindingen los te laten of te herstellen die je hebt toegelaten, maar die je hart beschadigen. Hierin heb je zeer waarschijnlijk jezelf in de steek gelaten en ben je je waardigheid verloren. Door hier verbinding mee te maken, zo je eigen waardigheid weer te zien, te voelen en te herstellen, neem je die weer in eigendom. Dit betekent dat je voor jezelf moet opkomen en je mannelijke daadkracht moet herstellen. Soms is het goed om dit ook te communiceren, maar meestal is de aanwezigheid van deze kracht al voldoende om schadelijke krachten op afstand te houden. Deze kracht is je innerlijke wachter, die maakt dat de verbindingen die je aangaat zuiver zijn en je niet beschadigen. Meestal zijn deze beschadigende verbindingen karmisch of verbonden met oude karmische patronen in jezelf. Deze nieuwe en volle Maan geven de mogelijkheid om deze karmische patronen van zelfafwijzing diep te helen. (Zwarte Maan in Maagd 8ste huis oppositie Saturnus, Priapus, Nessus in 2de huis en Neptunus in het 3de huis in Vissen. Zwarte Zon 7de huis oppositie Diamant in Steenbok 1ste huis. Noordelijke Maansknoop conjunct Cheiron in Ram 3de huis. En Yod zie alinea hierboven.)

Liefde en geduld voor jezelf

We gaan dus door een zeer intense periode heen van grote (energetische) instabiliteit. Dit zien we ook in de wereld. Maar laat je niet misleiden. De energie gaat altijd voor de manifestatie uit en laat zien wat er werkelijk aan het ontvouwen is en dat is dat we echt uit de dualiteit aan het vertrekken zijn. Dus wees geduldig met jezelf en liefdevol. Neem de ruimte om te rusten en bij te komen van al die heftigheid. Dit herstel gaat het snelste in de natuur (of met de natuur, zoals mineralen) of bijvoorbeeld in Eenheidsmeditatie (mijn webinars of zelf mediteren in ZIJN met bijvoorbeeld mineralen) of andere situaties van ware Goddelijke Eenheid. We zijn aan het afkicken van de dualiteit en mogen leren leven in Eenheid, gedragen door de ruimte van heelheid van het vernieuwde oorspronkelijke veld van de Schepping. Ik wens je heel veel liefde en kracht voor deze rollercoaster situatie.

Wil je graag nog wat meer lezen over dit proces van transitie, dan kan dat in het artikel van de nieuwe Maan: https://inzichten.com/door-de-poort-naar-de-nieuwe-ruimte-van-het-leven/ & van in een extra artikel over ervaringen van mensen die door de poort gingen tijdens de Maansverduistering van 28 oktober: https://inzichten.com/de-poort-naar-de-vernieuwde-oorspronkelijke-aarde/

Overigens zou deze intense transformatiekracht ook verbonden kunnen zijn met de Solarblast (Zonne Nova). De intense alles omvattende transformatie die deze volle Maan laat zien, is zeker een mogelijke drager van zo’n grote omkering. Ik leg hier meer over uit in deze video: https://www.youtube.com/watch?v=N1oJIvxLaF4 of in dit artikel: https://inzichten.com/special-over-de-situatie-op-de-zon-met-de-aanstaande-poolshift/

Lijst voor mineralen die in dit proces kunnen ondersteunen zijn (op volgorde van wat het belangrijkste is in het proces): Nieuwe Aarde Kristal (brengt je verbinding met de oorspronkelijke vernieuwde aarde), Technicolor Dreamcoat Crystal RED CAP (brengt je bewustzijn diep naar binnen naar het onderbewuste om daar de trauma’s te helen), Technicolor Dreamcoat Crystal NEW ruw (helpt je herinneren hoe je vanuit het Eenheidsveld oude relaties/verbindingen energetisch te vernieuwen) en gepolijst (helpt je herinneren hoe je je lichtkolom kan versterken in dit hele transformatieproces), Zeesteen (helpt je te herinneren hoe je jezelf kan bevrijden van oude karmische tijdlijnen en vrijheid en zuiverheid te brengen in verbindingen, in en om je heen en ook in huis.). En als je specifiek iets anders zoekt voor jouw proces, kijk dan even naar de andere mineralen.

Het heb goed… <3

©Manuela van der Knaap van https://inzichten.com

Mocht je het kunnen missen en het resoneert, dan wil ik je vragen om een hartdonatie te schenken om mijn werk te steunen en te zorgen dat het mogelijk blijft om het gratis aan te blijven bieden in 2023. Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

LEKKER BIJKOMEN, ALLES WEER IN EVENWICHT BRENGEN EN INTEGREREN? Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de volle Maan van maandag 27-11 om 19:45 uur. In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-27-november-2023/  (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

**Op woensdag 6 december 2023 is er een speciaal webinar voor integratie van het Eenheidsbewustzijn. Dit is een heerlijk webinar om in het EENHEIDSBEWUSTZIJN helemaal te ontspannen en weer bij jezelf te komen in zachtheid, stilte en ZIJN. DIT ZIJN NIEUWE WEBINARS ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING’ (buiten de Matrix). De Matrix (dualiteit) is aan het afbrokkelen en dat merk je in jezelf door pittige ongewone maar essentiële processen die zich aandienen. De scheiding tussen de Matrix en andere multidimensionale delen begint te verdwijnen en geeft heel veel ongemakken en intensivering van processen en voor sommige zelfs trauma’s die plotseling actief worden. De integratie en heling van deze multidimensionale delen van ons bewustzijn is nu dus extra nodig. Op deze avond doen we dat vanuit het zachte Eenheidsbewustzijnsveld. Je krijgt begeleiding van binnenuit om in je natuurlijke (Goddelijke) aarding te komen. De eerstvolgende ‘Special’ webinar is op woensdag 6 december 2023 om 19:45: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-wo-6dec23/ Om 20:00 uur geef ik (Manuela) nog LIVE uitleg over de actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20 uur.

Deel deze post op social media

#8 Overstijg je overlevingsmechanisme, uitleg over de actuele processen
Elektromagnetische update zaterdag 25-11 & vooruitzichten WEEK

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over ‘Overstijg je overlevingsmechanisme’

4 Gedachten

 1. Elisabeth Nicolaers zaterdag 25 november 2023 om 14:11- Beantwoorden

  Gefeliciteerd Manuela, met je 20 jarige Mijlpaal!!
  Pas enkele jaren geleden, leerde ik je kennen,
  op het juiste moment in mijn leven!!
  Je inzichten zijn telkens een grote ondersteuning, zodat we een ruimere kijk hebben op
  ons eigen leven en het collectieve gebeuren,
  zonder tilt te slaan!
  En ondertussen zijn ook de kristallen onze grote helpers geworden,
  stilaan ook in mijn familie.
  We leven in een geweldige tijd, en dat kan ook wel overweldigend zijn.
  Ik kijk telkens uit naar de Meditatieavonden. tot maandag, hartegroet Elisabeth

  • Manuela van der Knaap zaterdag 25 november 2023 om 19:01- Beantwoorden

   ❤️

 2. Marie-Rose Wijts zondag 26 november 2023 om 17:39- Beantwoorden

  Een prachtige mijlpaal van 20 jaar! Gefeliciteerd Manuela en dat je je inspiratie nog heel lang mag delen met de wereld.
  Jouw artikelen en webinars zijn elke keer weer thuiskomen voor mij. Ik herken dingen waar mijn verstand helemaal niet bij kan.
  Jouw onvoorwaardelijke liefdevolle inzet geeft me elke keer weer kracht en moed.
  Dank daarvoor en hoewel we elkaar nooit live hebben ontmoet wil ik je toch een hele dikke knuffel geven.
  Hartegroet Marie-Rose

  • Manuela van der Knaap zondag 26 november 2023 om 22:40- Beantwoorden

   ❤️

Plaats een reactie