‘Bevrijden van je Wezens-essentie. De grote doorbraak.

Volle Maan in Boogschutter 23 mei2024

Geschreven door: Manuela van der Knaap

11,9 minuten leestijd

Dit artikel gaat over de volle Maan in Boogschutter van donderdag 23 mei 2024. Er is een grote transformatie bezig zich te voltrekken, die een correctie brengt voor de doorgeschoten yang-krachten en de yin-krachten bevrijdt. Daarmee wordt een nieuw evenwicht gecreëerd in ons en in de wereld. Lees in dit artikel wat deze grote bevrijding inhoudt voor jou persoonlijk, maar ook voor de wereld. Dit is echt een grote doorbraak. Ik wens je veel leesplezier…

Bijzondere stand van de Maan

Deze volle Maan is net geen SuperMaan, maar staat nog best wel dicht bij de aarde. De nieuwe Maan van 8 mei, (https://inzichten.com/opheldering-en-de-helende-dialoog/ ) waar deze volle Maan mee verbonden is, was wel een Nieuwe SuperMaan en stond tijdens de nieuwe Maan extra dicht bij de aarde. De impact is wel anders dan van een Super Volle Maan, maar de impact is ook bij een Nieuwe SuperMaan groter. Dus de krachten zijn best flink ook op een praktische manier. De Maan in Boogschutter staat ook nog eens ‘Out of Bounds’ en dit betekent dat deze buiten het bereik van de Zon staat (verticale klimming) en daardoor is de kracht van deze Maan niet zo makkelijk te doorgronden en deze kan zich maximaal ontwikkelen en zijn kracht uitdrukken. Het kan dus zijn dat je dus meer ‘last’ hebt van kwaaltjes die veel mensen hebben rond volle Maan, zoals emotioneler zijn en dus niet helemaal jezelf, spanningshoofdpijn zoals migraine of gewoon hartstikke moe en dus rust moeten nemen. (Info over Supermanen: https://scientias.nl/komend-weekend-supermaan-te-zien/ )

Grote transformatie

Er is een grote correctie bezig in het hele multidimensionale energielichaam. Het gaat om het weer rechtzetten van zaken die uit evenwicht zijn geraakt voor het neerzetten en leven van je Wezensessentie en het herzien van keuzes die we op hogere dimensies hebben gemaakt vanuit ons bewustzijn van dat moment. Hele kleine afwijkingen vanuit een milde voorkeur of (toch stiekem) eigenbelang in de hogere dimensies, worden mega grote problemen in de lagere dimensies in de dualiteit van de Matrix. En dat wordt nu door het enorme mededogen dat je voor jezelf en je eigen proces en transformaties hebt ontwikkeld, op een zuivere manier teruggegeven aan de hogere dimensies. Dit heb ik al eerder uitgelegd in artikelen de afgelopen maand, maar ik haal het nu weer aan, omdat deze volle Maan een bijzondere positie inneemt in deze grote transformatie. Die kern van de grote transformatie is gestart met de nieuwe Maan van 8 mei 2024 en is nog actief tot ongeveer de volle Maan van 22 juni 2024. In dit artikel neem ik je mee om het cadeau van transformatie zichtbaar te maken voor jou en je persoonlijke, maar ook het collectieve proces. (Zie voor astrologische verwijzingen onderaan de alinea ‘Grote omkering’ verder naar beneden.)

 ‘Zendtijd’

Al vanaf oktober is er een activatie die maakt dat veel mensen voelen geconfronteerd worden met het niet meer functioneren van ‘ons patriarchale systeem’. Dus concreet loop je dan tegen problemen aan van een steeds verder uitgehold systeem dat mede door de extra snelle transformatie door AI en kwantumcomputers helemaal dol begint te draaien. In het verleden konden we door de menselijke maat er nog wel iets van maken. Maar de digitalisering maakt dat het ontbreken van het hart en de menselijke maat nu keihard zichtbaar wordt. Het maatschappelijke systeem is zo ingericht dat je in de overdrive moet om te kunnen ‘overleven’. Daarmee bedoel ik dat je mannelijke kant, je actie, altijd maar aan moet staan, we moeten alsmaar zenden, zenden en zenden om zichtbaar te kunnen zijn. Mensen die goed zijn in ‘zenden’ hebben het daar niet moeilijk mee. ‘Zendtijd’ kan je zelfs kopen in deze wereld, in de vorm van reclame of het maken van ‘programma’s’ voor televisie of de socials of programma’s voor trainingen, enz. enz. De marketeer draait er zijn hand niet voor om. Maar zichtbaarheid heeft dus niet zoveel te maken met kwaliteit en met talent. Zelfs in vele podcasts op websites en YouTube zien we dat mensen die goed kunnen ‘zenden’ een podium krijgen. En natuurlijk hebben deze mensen iets bijzonders te vertellen, maar ze zijn vooral heel goed in ‘zenden’, waardoor ze ook ‘zendtijd’ krijgen en opgemerkt worden. (Noordelijke Maansknoop conjunct Mars en Cheiron in Ram 7de huis.)

Kwaliteiten van de binnenwereld

Maar het yin-principe dat verbonden is met de binnenwereld, dat noemen we ook wel het meer vrouwelijke in ons, krijgt in deze wereld niet vanzelf zichtbaarheid en een podium. Die kracht richt zich meer naar binnen, is met gevoel en beleving bezig en vindt daar voldoening, ont-wikkeling, transformatie en innerlijke voeding. Die voeding komt dan van binnenuit, maar wordt maar mondjesmaat zichtbaar en krijgt zeker geen groot podium in onze wereld. Het yin-principe, waarmee je naar binnen gaat, zoekt de verbinding met de Goddelijke Wezensessentie en de eigen unieke kwaliteit, waar je optimaal functioneert, omdat het gewoon je 1ste natuur is. Deze essentie heeft echt een magische invloed, maar die krijgt maar zelden ‘zendtijd’ in onze wereld. Deze bijzondere ‘Goddelijke Wezensessentie’ wordt dus maar zelden opgemerkt in onze maatschappij. Maar deze informatie is zeer waardevol en brengt door zijn resonantie iets in beweging bij de toehoorder. Het is informatie die je diep raakt en beweegt. Zelfs bij de oosterse spirituele stromingen en ook bij religies, krijgt alleen de enkeling die in het zicht gebracht wordt door andere mensen die wel kunnen ‘zenden’, een groot podium. En dan verliest het ook al heel veel zijn ware magie, in de structuur van (massale) bijeenkomsten. Maar deze volle Maan laat zien dat er een grote verschuiving bezig is. (Zie alinea hierboven voor astrologische verwijzingen.)

Grote omkering

Deze structuur van onze maatschappij van altijd maar ‘aan’ staan en zenden, dat eist zijn tol en maakt dat een groot deel van de mensheid overwerkt is, omdat het evenwicht tussen actie en inkeren voor rust ver te zoeken is. Deze volle Maan laat een krachtige verschuiving zien die bezig is zich te voltrekken. Het innerlijke licht en yin-kwaliteiten zijn al een paar maanden krachtig aan het ontwikkelen in ons, maar nu krijgen de yin-kwaliteiten ook echt een podium. Het is een spelende kracht in ons die het licht toont. Het ‘gewonde’ van het mannelijke yang-gedrag is op zijn piek, om echt onder ogen gezien en gevoeld te worden. Je kan er niet meer omheen in jezelf, maar ook in de wereld zien we dit terug. Tegelijkertijd is er een krachtige activatie van de yin-kwaliteiten, die nu kunnen genezen en de spotlight op zich gericht krijgen. Dit betekent dat extra krachtig de mogelijkheid geboden wordt om jezelf zichtbaar te maken vanuit je yin-kwaliteit en jouw unieke Wezensessentie, die verbonden is met het AL-Bewustzijn en het ‘Goddelijke’. Alles werkt mee aan deze omkering. (Zie alinea hierboven voor astrologische verwijzingen. Groot driehoek: Zon in Tweelingen conjunct Venus Jupiter en Uranus in Stier 9de huis driehoek zwarte maan in Maagd 12de huis conjunct Ascendant gecorrigeerde zwarte Maan in Weegschaal, zuidelijke Maansknoop 1ste huis. Driehoek Pluto in Waterman 4de huis. Volle Maan: Zon, Venus, Jupiter, Uranus oppositie Maan in Boogschutter 3de huis Out of Bounds.)

Bevrijden van je ware essentie

Veel mensen leren in deze tijd hun grenzen te voelen en te bewaken, met een diep gevoel dat genoeg genoeg is en er uit de diepte een NEE komt, met daarnaast een JA naar zichzelf, om de uitholling van jezelf te kunnen stoppen. Vanaf de nieuwe Maan van 8 mei kan er een diepe agressie voelbaar worden, zowel in jezelf als ook in de wereld. Als je de boosheid en agressie diep hebt weggestopt, dan ontstaan er lichamelijk klachten zoals in de kaken, tanden, gal en lever, maar ook in ledematen of andere plekken. Het niet durven of kunnen voelen van boosheid en agressie, gaat ook meestal gepaard met niet in actie kunnen komen, vastzitten in situaties waarin je je niet mag uiten of kan opkomen voor jezelf. Het toestaan de woede en agressie te gaan voelen kan dan heel veel bevrijden. Er kan een diepe frustratie ook vanuit diepere lagen verbonden met je Wezensessentie voelbaar worden, zodat je met je Wezensessentie uit de rol kan stappen van ‘niet zichtbaar worden’ of misbruikt worden of je ‘ware’ kracht weggeven of je eigen waarheid loslaten, omdat die niet herkend wordt door anderen. Hier kunnen diep ingesleten overtuigingen mee verbonden zijn. Er kan diep verdriet en ook nog intense woede vrijkomen als je toelaat dit te voelen. Maar je ware Wezensessentie kan je hierdoor bevrijden. Als je dat niet zelf lukt, kan mijn meditatie-webinar daar misschien iets in bieden. Als je het los kan laten, dan kan je ook andere bewuste keuzes maken. (Meditatie-webinars: https://inzichten.com/agenda/ Noordelijke Maansknoop conjunct Cheiron in Ram. Rond de nieuwe Maan van 8 mei 2024 kwam Mars erbij te staan. Vanaf ongeveer 22 juni is die invloedsfeer van Mars bij Cheiron voorbij.)

Nieuw gezond evenwicht

Om de overactieve yang-kracht, die steeds op de wereld gericht is en je steeds over je grenzen heen duwt, te stoppen, daarvoor is het nodig om contact te maken met de onderliggende drijfveren die dit patroon steeds in gang zetten. Dus durf eerlijk te zijn en te zien waar je mag snoeien en loslaten om de diepere Wezensessentie-lagen in jezelf de ruimte te geven. Met deze volle Maan kan de omkering gemaakt worden. We gaan nu niet meer terug naar de Matriarchale periode die voorafging aan de patriarchale periode waarin we nu leven. Beide periode hebben veel leed en pijn veroorzaakt. De Yin-kwaliteit (ook wel gezien als vrouwelijk), dus eigenlijk onze binnenwereld, kan weer stralen in het volle licht en in volle glorie voelbaar en zichtbaar worden. Maar nu dan wel gelijkwaardig, yin-kwaliteiten naast ‘gezonde’ yang-kwaliteiten, waarmee we op een praktische manier vorm kunnen geven aan wat innerlijk gevoeld wordt. (De Avalon hanger https://inzichten.com/product/avalon-hanger/ en de Divine Lace Crystal https://inzichten.com/product/divine-lace-crystal/ uit mijn webshop zijn goede hulpmiddelen om de yin-krachten weer te ‘herinneren’ in jezelf. Zie alinea hierboven voor astrologische verwijzingen.)

Praktische verschuivingen

Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitwerken in ons en in de wereld en of we ook een verschuiving gaan zien, dat de ‘Wezensessentie’ Yin-kwaliteiten ook gezien gaan worden en een eerlijk podium gaan krijgen in de wereld. Dan gaan we zien dat er onderkend wordt dat die Yin-kwaliteiten echt nodig zijn voor een gezond evenwicht, voor scholing, beleid, regering, gezondheidszorg, religies, grotere podcasts enz. Bezieling wil dan weer geleefd en gevoeld worden. Kan jij met jouw unieke Wezensessentie-kwaliteit met meer gemak en zonder over je grenzen heen te gaan met ‘zenden’ jouw boodschap de wereld in krijgen? Ik hoor graag of je zelf verschil merkt de komende tijd. Ik wens je veel succes en vooral plezier om je ware Wezenlijke Goddelijke kwaliteit vanuit dat grote gemak, jouw ware natuur te laten stromen. Er is een enorme hoeveelheid licht en liefde betrokken bij deze transformatie.

https://www.youtube.com/watch?v=1OrCLpwhWZ4

In mijn laatste video vertel ik over de veranderingen die gaande zijn in ons en in de wereld: https://www.youtube.com/watch?v=1OrCLpwhWZ4

 

Dit is een zeer interessante video van Terrence Howard met Joe Rogan, waarin Terrence verteld over zijn zeer interessant uitvindingen die hij met het model van de Flower of Life heeft gevonden en laat zien dat de Flower of Life universele wetten van elementen, zwaartekracht en andere puzzels bevat. Hierbij wordt super helder dat de Flower of Life echt een basis heeft in het multidimensionale universele buiten de Matrix, in de Eenheid. https://www.youtube.com/watch?v=g197xdRZsW0

En nog een tweede video met uitleg en toetsing van de uitvindingen van Terrence Howard en de universele wetten, scheikunde en de elemententafel: https://www.youtube.com/watch?v=So5zO7DL17I

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap van https://inzichten.com

Mocht je het kunnen missen en het resoneert, dan wil ik je vragen om een hartdonatie te schenken om mijn werk te steunen en te zorgen dat het mogelijk blijft om het gratis aan te blijven bieden in 2024. Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Lekker bijkomen, helemaal in rust en ZIJN en op deze manier ook nog eens blokkades loslaten en van binnenuit laten ontvouwen van het nieuwe innerlijke multidimensionale energieveld. Doe mee met de wekelijkse meditatie-webinars om in evenwicht te komen of te blijven. Het eerstvolgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is de nieuwe Maan van donderdag 23 mei 2024 start om 19:45 uur. Je kan vanaf 19:30 uur de webinarstudio binnenkomen. In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de actuele innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20 uur. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-meditatie-volle-maan-23-mei-2024/  (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

https://inzichten.com/events/actuele-meditatie-volle-maan-23-mei-2024/

Het eerst volgende EENHEIDSBEWUSTZIJNS MEDITATIE WEBINAR daarna is op donderdag 30 mei 2024 is er een speciaal webinar voor integratie van het Eenheidsbewustzijn. Dit is een heerlijk webinar om in het EENHEIDSBEWUSTZIJN helemaal te ontspannen en weer bij jezelf te komen in zachtheid, stilte en ZIJN. DIT ZIJN NIEUWE WEBINARS ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING’ (buiten de Matrix). De Matrix (dualiteit) is aan het afbrokkelen en dat merk je in jezelf door pittige ongewone maar essentiële processen die zich aandienen. De scheiding tussen de Matrix en andere multidimensionale delen begint te verdwijnen en geeft heel veel ongemakken en intensivering van processen en voor sommige zelfs trauma’s die plotseling actief worden. De integratie en heling van deze multidimensionale delen van ons bewustzijn is nu dus extra nodig. Op deze avond doen we dat vanuit het zachte Eenheidsbewustzijnsveld. Je krijgt begeleiding van binnenuit om in je natuurlijke (Goddelijke) aarding te komen. Het eerstvolgende ‘Special’ webinar EENHEIDSBEWUSTZIJNS MEDITATIE WEBINAR is op donderdag 30 mei 19:45 uur:  https://inzichten.com/events/special-ameditatie-do-30mei24/  Om 20:00 uur geef ik (Manuela) nog LIVE uitleg over de actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20 uur. & donderdag 13 juni 19:45 uur: https://inzichten.com/events/special-meditatie-do-13jun24/

https://inzichten.com/events/special-ameditatie-do-30mei24/
https://inzichten.com/events/special-meditatie-do-13jun24/

Deel deze post op social media

Elektromagnetisch update dinsdag 21-5 & VOORUITZICHTEN
#11 Spanningen en maximale vernieuwing

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over ‘Bevrijden van je Wezens-essentie. De grote doorbraak.

3 Gedachten

 1. Anna Wirtz woensdag 22 mei 2024 om 10:15- Beantwoorden

  Lieve Manuela,

 2. Anna Wirtz woensdag 22 mei 2024 om 10:23- Beantwoorden

  Mijn antwoord is al verdwenen. Maar gelukkig kon ik mijn boosheid uiten en bespreken en weer naar binnen keren.
  Ben zo dankbaar dat ik door jouw artikel deze weg weer mag gaan.
  In grote liefde voor al deze processen die mogen plaatsvinden!!!!❤❤❤🙏🙏🙏

 3. Hannah zondag 26 mei 2024 om 13:32- Beantwoorden

  Hi Manuela,
  Bedankt weer voor een heel diep en mooi artikel en de beschrijving van de zo actuele processen! Die intense woede en rouw (van het vrouwelijke) om wat zo onderdrukt is geweest al die tijd, en het serieus gaan nemen en bevrijden van de ware essentie kwaliteiten. Zelfs veel spirituele movements zijn naar mijn gevoel (op meer subtiele manier) patriarchaal en misleidend, en hebben ook veel transformatie nodig.

  Dankjewel voor het geven van een stem aan de Yin kwaliteiten en het inbrengen van deze mooie energieën met vrouwelijk leiderschap <3

Plaats een reactie