SPIEGELBEELD dec 2009: Cheiron, van kosmische wond naar meesterschap

Geschreven door: Manuela van der Knaap

9,9 minuten leestijd

Dit is het laatste artikel in de reeks kosmische astrologie waarin we de grote transformatiemomenten in een mensenleven hebben behandeld. Deze maan behandelen we Cheiron, de kosmische wond, die de grootste pijn in ons vertegenwoordigt. Deze pijn sluit de verbinding naar onze Goddelijk kern af en maakt dat we vanuit onze overleving gaan leven. In het leven wil de kosmische wond van Cheiron omgezet worden naar Meesterschap. In deze column bespreken we deze inzichten vanuit de invalshoek van de kosmische astrologie. Dit is de astrologie van de kernkwaliteit, het goddelijke ZIJN in de mens. De Mythe van Cheiron is het verhaal van een God die half Godmens en half paard is; een Centaur. Hij is verwekt vanuit dierlijke paring, lust tussen zijn moeder Philyra een nimf en Cronos ( Saturnus ).

Cheiron is ons gewonde deel, de afgewezen schaduw. Vanuit de kosmische astrologie bezien is Cheiron de herinnering aan het oertrauma van de oerknal, de splitsing die wij als Wezens zijn gegaan, zodat God, de Bron, zichzelf kon gaan ervaren in veelheid. Wij raakten steeds verder af van de Bron en de eenheid. Kwamen steeds meer in de dichtheid van de materie en verdichting van energie (de afdaling in dimensies ). En terwijl wij steeds meer trauma’s creëerden, raakten we meer en meer gewond en sloten wij de verbinding met de eenheid steeds verder af.

Vlekjes op het Ware Zelf

Cheiron vertegenwoordigt het zich steeds herhalende trauma van wat er ‘mis’ kan gaan als je vanuit je Godsvonk (Je Wezenskernkwaliteit) leeft, die afgestemd is op eenheid. Je wilt deze eenheid delen en ervaren in een wereld van dualiteit en dan is er steeds diezelfde ervaring die roet in het eten gooit. Je kunt geen aansluiting vinden in de dualiteit en de goede bedoelingen en impulsen vanuit de eenheid van je Wezenskern worden verkeerd begrepen. Er ontstaat vervorming van de innerlijke oorspronkelijke impuls en het pakt heel anders uit. Daardoor ontstond veel pijn, schuld en schaamte over wie je in Wezen bent. Deze ervaringen maken dat je jezelf niet meer kunt zien en ervaren vanuit je Goddelijke Wezenskern. Er komen vlekjes op dit beeld en de ervaring van je Ware Zelf.

Alarmbellen

Deze pijn, de schuld en schaamte zijn moeilijk te verdragen en worden daarom meestal naar buiten geprojecteerd. Zoals: ‘Zie je wel, ik word weer afgewezen’ of ‘oh, jeetje ze begrijpen me weer eens verkeerd’ of ‘Ik krijg toch weer de schuld’ of ‘Ik kan niet voldoen aan wat de autoriteit buiten mij van mij vraagt’. We sluiten de verbinding met de Wezenskern af en voltrekken zelf het vonnis, voordat het zover is. Want die ervaring willen we nooit meer hebben.

Oerangst

Zodra er een situatie ontstaat, die lijkt op deze steeds herhalende ervaring, gaan er alarmbellen af. De situatie roept diepe oerangst op die niet in verhouding staat tot wat er zich op dat moment afspeelt. De intensiteit van de angst is onverklaarbaar, maar helemaal echt en maakt dat we in de overlevingsmodus schieten en dus niet meer open kunnen staan voor de Bron in ons. Deze ervaringen opgedaan tijdens de afdaling de stof in, spelen onbewust in ieders leven een belangrijke rol.

De Mythe van Cheiron is het verhaal van een God die half Godmens en half paard is; een Centaur. Hij is verwekt vanuit dierlijke paring, lust tussen zijn moeder Philyra een nimf en Cronos (Saturnus)

Nieuwe generatie en Cheiron

Er is een omslagpunt gekomen in onze evolutie, in hoe wij omgaan met de kosmische wond van Cheiron. Dat omslagpunt lag rond 1974. Mensen geboren in en na dit omslagpunt lijken anders om te gaan met deze wond. Zij lopen er niet voor weg, maar zijn juist geobsedeerd door deze verwonding. Zodra de alarmbellen rinkelen, komt er een enorm ‘moeten’ boven. Vanuit onbewuste drijfveren voelen zij; ‘Dit mag nooit meer gebeuren.’ Ze voltrekken het vonnis niet meer zelf, zijn zich bewust van de lessen en de wijsheid van Cheiron en gaan er voor staan. De alarmbellen worden direct omgezet in handelen, terwijl de groep die vóór 1974 is geboren meestal juist de neiging heeft om te verlammen als de alarmbellen gaan en zelf het vonnis te voltrekken. Het nadeel van het geobsedeerd zijn door Cheiron, de kosmische wond, is dat het hele leven in het teken komt te staan van het opvoeden en veranderen van de wereld. Deze groep komt dan niet meer toe aan het gericht zijn op hun eigen Wezenskernkwaliteit en te leven vanuit eenheid en ZIJN. In die zin is er nog steeds een overleven dat de kosmische wond veroorzaakt.

Boogschutterenergie staat voor leraarschap, profeetschap en inspiratie

Het proces van heling

Om het handelen vanuit de pijn van de kosmische wond om te zetten naar wijsheid is het van groot belang, dat pijn, schuld en schaamte gevoelt en geaccepteerd mogen worden. Je gaat dan als het ware door de dood heen en de pijn, schuld en schaamte worden getransformeerd en omgezet naar wijsheid. Wijsheid die ons laat zien hoe we de kwaliteit van eenheid van de Wezenskern op een succesvolle manier kunnen delen en ervaren in de dualiteit. Dan is Cheiron de gids geworden die je helpt alert te zijn op de vervorming die er ontstaat als je eenheid wilt delen en ervaren in een wereld van dualiteit.

De Mythe van Cheiron

De Mythe van Cheiron is het verhaal van een God die half Godmens en half paard is; een Centaur. Hij isverwekt vanuit dierlijke paring, lust tussen zijn moeder Philyra een nimf en Cronos (Saturnus) zijn vader. Zijn moeder had zichzelf veranderd in een merrie om te vluchten voor de versierpogingen van zijn vader Cronos. Die veranderde zichzelf ook in een paard en verwekt alsnog Cheiron. Cheiron werd geboren als een wezen dat half paard en half God was. Hij werd direct na zijn geboorte verworpen door zijn moeder, die hem afstotelijk vond. Zijn vader had overspel gepleegd toen hij Cheiron verwekte en erkende Cheiron dus niet als zijn kind. Saturnus is ironisch genoeg de planeet van de verantwoordelijkheid.

Cheiron werd later gevonden en opgevoed door Apollo, de God van muziek en voorspelling, hij was dichter en healer, een nobele God die stond voor jeugd, schoonheid, wijsheid en rechtvaardigheid. Hij hielp mensen zich te reinigen van hun schuld en zonden. Cheiron werd onder invloed van zijn opvoeding een wijze man, profeet, arts, leraar en muzikant. In sommige verhalen is hij ook astroloog. Hij bracht ook de hemelen in kaart en was homeopaat, de geneeswijze die werkzaam is voor oude wonden die nog steeds heling zoeken.

Cheiron raakt verwond door een pijl met dodelijk slangengif (Hydra). Hij was dodelijk gewond, maar doordat hij half God was kon hij niet sterven. Hij heeft heel wat gedaan om de helse pijnen te verlichten en werd een groot healer. Hij kon alleen zichzelf niet helen. En uiteindelijk heeft hij de God Zeus gesmeekt om zijn onsterfelijkheid af te nemen zodat hij kon sterven. Volgens sommige overleveringen werd hij getransformeerd in het dierenriemteken Boogschutter. Boogschutter is het teken dat bereikt wordt in de groei na Schorpioen. De Boogschutterenergie staat voor leraarschap, profeetschap en inspiratie, die bereikt wordt als je door het vuur van de transformatie van Schorpioen, de dood, bent geweest. Dan wordt je een inspiratie, voorbeeld en healer voor anderen.

Leven met de zielspijn?

Volgens velen is de zielenpijn van Cheiron in ons niet te helen en zullen we moeten leren leven met de pijn, zoals de letterlijke uitleg van de Mythe vertelt. Vanuit mijn persoonlijke ervaring en ervaringen in mijn praktijk is het heel goed mogelijk om de wond om te zetten naar Meesterschap. We zullen dan keer op keer gelouterd en bewust mogen worden van het mechanisme van Cheiron. Door de pijn, schuld en schaamte heen moeten gaan, om deze om te zetten in wijsheid. Zodat de gids functie van Cheiron begrepen Boogschutterenergie staat voor leraarschap, profeetschap en inspiratie wordt en je kan gaan leiden als de kosmische wond met haar alarmbellen zich aandient. Het leven brengt ook momenten waarop de heling en wijsheid van Cheiron in een proces aan je getoond worden. Er zijn minimaal twee heel belangrijke transformatiemomenten van Cheiron in het leven.

1ste transformatiemoment

Het eerste transformatiemoment van Cheiron is de transit Cheiron oppositie met zichzelf. Cheiron heeft een cyclus van 50 jaar en beschrijft een sterk ellipsvormige baan in ons zonnestelsel tussen Saturnus en Uranus. Daardoor valt voor iedereen dit eerste helingsmoment op een ander moment in het leven, meestal wel ruim voor het 40ste levensjaar. Tijdens dit helingsmoment is de kosmische wond maximaal ontspannen en kunnen we ervaren hoe het is om zonder deze kosmische zielspijn te leven. Bewustmaken van deze ervaring, geeft veel inzicht in de zielspijn van Cheiron.

2de Transformatiemoment

Het tweede en belangrijkste transformatie/ helingsmoment van Cheiron is de Cheiron return en vindt plaats rond het 50ste levensjaar. Bij de meeste mensen begint dit transformatieproces als ze 49 jaar oud zijn en duurt gemiddeld 1 jaar. Bij hoge uitzondering duurt dit proces langer. Tijdens dit transformatieproces wordt de kosmische wond volledig aangeraakt. De situatie waarvan jouw alarmbellen gaan rinkelen wordt maximaal aangeraakt. Tijdens dit transformatie/ helingsproces is de aanraking voor de meeste mensen zo diep, dat ze niet weten waar ze het zoeken moeten van de pijn, schuld en schaamte. Ook wat je als afweermechanisme bent gaan projecteren wordt voel- en zichtbaar. Wat Cheiron ons wil leren is de pijn te voelen en de alarmbellen te horen, maar niet weg te rennen of ons erin vast te bijten, maar de pijn te durven voelen en deze om te zetten naar wijsheid. Want de ervaringen die de alarmbellen doen afgaan bevatten veel wijsheid en vertellen je hoe je op een veilige manier eenheid kunt ervaren in de dualiteit. De wijsheid van jouw innerlijke Cheiron zijn lessen die jij geleerd hebt en waar je een neus voor hebt ontwikkeld zodat je deze situaties kunt herkennen.

Levenswijsheid

Met de zielspijn en wijsheid van Cheiron heb je iets te doen in het leven. Daar heb je ook de wereld iets te bieden. Maar eerst moet je zelf nog door de zielspijn heen om de wijsheid te kunnen delven. Na het 50ste levensjaar, als dit transformatieproces achter de rug is, is het mogelijk om heel anders in het leven te staan. De levenswijsheid en ervaring van de kosmische wijsheid van Cheiron is een deel van je geworden. Dat is waarschijnlijk de reden waarom de indianen zeggen dat je pas werkelijk wijs kunt besturen na je 50ste jaar. Er zijn vele transformatie/ helingsmomenten van Cheiron in het leven, maar die rond het 50ste levensjaar is meestal wel de meest belangrijke. In deze tijden van groeiend bewustzijn kunnen we er mogelijk zelf voor kiezen eerder door deze pijn van de kosmische wond Cheiron heen te gaan.

Met de zielspijn en wijsheid van Cheiron heb je iets te doen in het leven. Daar heb je ook de wereld iets te bieden. Maar eerst moet jezelf nog door de zielspijn heen om de wijsheid te kunnen delven

Meesterschap

Maar steeds opnieuw zal Cheiron zich weer melden als gids voor het ervaren van eenheid in een wereld van dualiteit. Ons laten voelen waar de vervormingen optreden. Deze gidsfunctie blijft van kracht. Pas vanaf het moment dat we niet meer oordelen over onszelf en de ander, maar de pijn hebben geaccepteerd, dan wordt je werkelijk Meester in de stof. Pas dan kun je de impulsen van eenheid van je Wezenskernkwaliteit en ZIJNskracht in je leven vormgeven. De wijsheid van het Meesterschap van Cheiron maakt je een verantwoordelijk en krachtige heler van je eigen kosmische wond die ontstaan is tijdens de afdaling in de stof en dualiteit. Daarna wil de opgedane ervaring en geïntegreerde helende energie gedeeld worden. Zoals in de Mythe de Centaur Cheiron, door zijn wond Meesterheler werd.

Heb het goed… 

©Manuela van der Knaap 

Gepubliceerd Spiegelbeeld December 2009

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD nov 2009: Uranus, vrijheid, licht, bewustzijn, DEEL 2
Spiegelbeeld jan 2010: Groei naar eenheidsbewustzijn

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD dec 2009: Cheiron, van kosmische wond naar meesterschap

Één gedachte

  1. Siska dinsdag 28 juli 2020 om 22:22- Beantwoorden

    Manuela, dankjewel, wat een prachtige uitleg zoals ik deze nog niet eerder gelezen heb, en diep resoneert….
    Warme groet, Siska

Plaats een reactie