Spiegelbeeld jan 2010: Groei naar eenheidsbewustzijn

Geschreven door: Manuela van der Knaap

43,4 minuten leestijd

Het ziet er naar uit dat 2010 een jaar met veel vernieuwing en bewustzijnsgroei zal zijn. Oude patronen voldoen niet meer en zullen worden uitgedaagd en ingehaald door vernieuwingen. Vooral vernieuwingen in ons bewustzijn, op technologisch vlak en in onze energievoorziening. Het is tijd om het mes in het oude te zetten en ruimte te maken voor vernieuwing. Daarnaast mogen we in 2010 leren hoe het is om te Leven in eenheid en vrijheid. Het spirituele proces hierachter wordt belicht evenals de ontwikkeling naar het Eenheidsbewustzijn in het Watermantijdperk. Vanuit overleving zal veel wilskracht en ego ingezet worden om nog iets tot stand te brengen; overgave aan de Goddelijke Wil is het uiteindelijke doel. Ten slotte zal in 2010 het oude en nieuwe geïntegreerd moeten worden. Lees meer hierover in dit artikel.

De concrete feiten betreffende onze evolutie en onze omgang met ons thuis, onze planeet Aarde, moeten onder ogen worden gezien. Dit laat de Noorderlijke Maansknoop zien in de horoscoop voor 2010. De Noordelijke Maansknoop geeft in de horoscoop de bestemming aan waarheen de situatie zich wil ontwikkelen. De situatie waarin we verkeren vraagt om concrete communicatie over feitelijke begrenzing, bestuur en het nemen van verantwoordelijkheid. *1 De klimaattop in Kopenhagen is daarin een eerste aanzet in bewustwording. De jaarhoroscoop geeft aan dat we vanuit het bestuurlijke pappen en nathouden van Kreeft in het 10de huis, mogen ontwikkelen naar autonomie, feitelijkheden en eigen verantwoordelijkheid.

Autonomie

Dit is een verwarrende tijd om in te leven. De berichtgevingen in de media en ook de feiten lijken elkaar tegen te spreken. Velen vragen zich af of bestuurders nog wel te vertrouwen zijn. Pluto die vanaf 2008 tot 2024 in Steenbok loopt, vraagt ons om autonoom te worden. Tijdens deze periode zijn bestuurlijke structuren aan het transformeren en bieden dus geen houvast. In al deze verwarring moeten we ieder voor onszelf bepalen wat onze waarheid is. Niets is wat het lijkt. De enige echte houvast die je nog hebt, ben je zelf. Als je dicht bij jezelf bent, kun je zelfs door de grootste chaos heen navigeren zonder kleerscheuren. Dat wil Pluto in Steenbok ons leren en daarin is de chaos dienstbaar in het proces naar autonomie toe.

Keuze vanuit angst

2010 vraagt ons te evolueren door te leren van de feiten die het verleden ons leerde. Een voorbeeld zoals de uitzending van ‘Andere tijden’ ons laat zien, is dat we de les betreffende een dreigende pandemie en vaccinatie in 1976 al eerder hebben gekregen. *2 Toen liep dit in de VS uit op miljoenen aan claims van burgers die grote gezondheidsklachten aantoonden, veroorzaakt door niet geteste vaccinaties, waar de farmacie ook geen verantwoordelijkheid voor hoefde te nemen. Bestuurders namen vanuit angst en bescherming de beslissing snel de vaccinaties te gebruiken, zonder deze te testen. Dit gebeurt weer opnieuw en nu wereldwijd. Wat zijn de risico’s waar bestuurders ons aan blootstellen ? Krijgen we een herhaling of zal het dit keer meevallen? De ervaring zal het ons leren.

Virussen

De uitbrekende ‘pandemie’ en de mogelijke mutatie van virussen zijn verbonden met een samenstand in 2009 en 2010 van Neptunus, Cheiron en Jupiter in Waterman. Deze astrologische stand maakt ons bewust dat er een grotere samenhang is tussen alles. Virussen met hun ongrijpbaarheid horen bij het terrein van Neptunus. De pandemie gaat ons waarschijnlijk bewustmaken dat je niet zomaar ongestraft voor één stam virussen kunt vaccineren zonder dat dit veranderingen zal geven in het grotere geheel van virussen. Zij hebben namelijk een functie in een groter samenhangend geheel en kunnen ontsporen als er iets wordt veranderd in een klein onderdeel. Zo is de pandemie een bewustmakende factor in de groei naar eenheid en ons besef onderdeel te zijn van een groter organisch geheel.

Mes in het oude; tijd voor vernieuwing

2010 Het beeld

Iedere graad in de dierenriem heeft een betekenis. Het eerste beeld dat hoort bij de 22ste graad van Steenbok heeft haar weerslag op de uiterlijke omstandigheden van 2010: Op een stuk landbouwgrond, dat de indruk van welstand geeft, begint een span ossen een nieuwe voor ( een soort geul ) te ploegen. In de verte is een solide gebouwde boerderij zichtbaar.

Ik citeer hier een deel van de uitleg van deze graad door Helene en Willem Koppejan *3 : Hij ( of zij) denkt dat hij eeuwig zijn buikje vol zal eten, rente aan zijn banksaldo toevoegen, zodat hij voor altijd kan bouwen op zijn weelde. Toch moet deze mens…zich bewust zijn van de tijden, de politieke situatie, het gevaar van plotselinge veranderingen en leren van richting te veranderen en open te staan voor de nieuwe ideeën van jongere generaties en voor een nieuw tijdperk.

Het mes erin

Als ik het beeld uitleg in het licht van de horoscoop voor 2010, dan zien we dat het mes gaat in iets dat schijnbaar welstand heeft, maar aan vernieuwing toe is. De boerderij uit het beeld in de verte zichtbaar, toont de stabiele weelde die het land de boer heeft gebracht. Op dit moment weten we eigenlijk allemaal dat de structuren in onze moderne wereld toe zijn aan vernieuwing; zoals het economische systeem dat aan het einde van haar werkzaamheid gekomen is. Er wordt van ons gevraagd toch echt het mes te zetten in iets dat uiterlijk een gezonde indruk geeft, maar toch vernieuwing nodig heeft. Het beeld geeft volgens mij vernieuwing aan van oude, ingesleten patronen die door de ossen worden gesymboliseerd. Dit is werkzaam op zowel het persoonlijke als het collectieve niveau.

Media

Het oude voldoet niet meer. In 2010 komt er waarschijnlijk een diep besef dat er vernieuwd moet gaan worden op vele fronten. Dit roept een enorme angst op bij veel mensen. De media heeft hierin een zeer verantwoordelijke rol.*1 Verslaggeving van de algemene nieuwsvoorziening in onze westerse wereld is voornamelijk gebaseerd op angst en overleven. Ze communiceert rampen. Als je vanuit angst leeft, lijkt dat ook broodnodig. 2010 vraagt ons bewust te worden van wat wij communiceren en hier verantwoordelijkheid voor te dragen. Het nieuws staat bol van waarschuwingen voor van alles en nog wat en laat zien dat we als collectief reageren vanuit angst naar vernieuwing.

In 2010 mogen de mensen die een spreekbuis zijn voor het collectief zich nog meer bewustworden van wat zij communiceren en wat dit allemaal in gang zet bij de massa in ons collectief.

Is dit angst en verdeeldheid of roept zij op tot autonomie, kracht en een besef dat we het met elkaar moeten doen?

In 2010 mogen de mensen die een spreekbuis zijn voor het collectief zich nog meer bewustworden van wat zij communiceren en wat dit allemaal in gang zet bij de massa in ons collectief. Is dit angst en verdeeldheid of roept zij op tot autonomie, kracht en een besef dat we het met elkaar moeten doen? Worden situaties objectief vanuit meerdere kanten belicht, waardoor mensen zelf keuzes kunnen maken? Of gaat het om drama en sensatie? Ook de nieuwsvoorziening mag terug naar haar wortels in 2010. Deze astrologische stand kan ook betekenen dat mediamakers te maken krijgen met beperkingen die worden opgelegd door bestuurders.

Handel

Ook handel en verkeer mag terug naar haar wortels en verantwoordelijkheid nemen. *1 Leren wij van onze geschiedenis? Handel in aandelen op beurzen, maar ook handel in producten. De Noorderlijke Maansknoop in Steenbok in het 4de huis wil, verantwoordelijkheid daar neerleggen waar die thuis hoort. Deze stand richt zich op beperkingen en het meer besturen van handel. Wat zijn de bijwerkingen als handel, zoals aandelenbeurzen en handel in producten geen begrenzing krijgen?

De afgelopen jaren wordt zichtbaar wat aandelenbeurzen hebben veroorzaakt in de feitelijke financiële markt en dat dit enorme gevolgen heeft voor de hele economie. Een uitzending van ‘Andere tijden’ laat een stukje geschiedenis zien. ‘Geld in overvloed. Hoe bankiers hun hand overspeelden’*4 Zijn er nog meer handelskanalen die te ver zijn gegaan met hun creatieve geest en inmiddels grote impact hebben op ons dagelijks leven? Misschien geldt dit ook wel voor de vastgoedmarkt? Een voorbeeld: Producten gaan soms de hele wereld rond omdat dit financieel interessant is. Hierbij neemt de producent geen verantwoordelijkheid voor de vervuiling die de transport van dit product aanricht. Deze astrologische stand vraagt om de bijwerkingen van handelskanalen bewust te maken en beter te gaan beheren en besturen.

Verkeer

Eveneens op het gebied van verkeer wordt de verantwoordelijkheid teruggebracht waar die hoort. In Nederland is men nu bezig met een – volgens de Minister Eurlings – eerlijk systeem van rekeningrijden. Zoals het officieel wordt gebracht, gaat de verbruiker betalen. Terug naar de basis, maar kloppen de feiten wel? Op het gebied van verkeer zie je dat Jan met de Pet wordt uitgedaagd mondig te worden en de discussie terug te brengen naar de basis en de feiten.*5

Leven in eenheid en vrijheid

Het spirituele proces:

De stroom van de Bron

In de jaarhoroscoop voor 2010 staat de instroom van energie van de Bron in Waterman in het 4de huis. *6 Dit betekent dat de Bron ons inspireert om bewust te worden van ons thuis, op het niveau van het gezin, maar ook zeker het thuis dat onze planeet Moeder Aarde voor ons is. Met de aanwezige energieën en samen met de elementaalwezens kunnen we met onze intentie Heilige Ruimtes creëren in onze huizen, levens en ook in groepen. In deze Heilige Ruimtes kan de speelse energie van Liefde en Eenheid in de vorm worden neergezet op Aarde. In mijn praktijk werk ik al een tijd samen met de elementwezens die kristallen belichamen.

In samenwerking met deze dienstbare wezens ontstaan stabiele veilige havens van vrede, rust en licht waarin we ons af en toe kunnen terugtrekken van alle turbulentie van de buitenwereld. Daarnaast vormen deze ruimtes een brug naar het eenheidsbewustzijn. Ieder van ons creëert hiermee een deel van het raster van de Nieuwe Aarde *7.

Op deze manier kunnen we leven in verbinding met de nieuwe Aarde vanuit gelijkheid, vrijheid, broederschap op een bewuste manier. De elementaalwezens spelen hierbij een belangrijke rol. Het eenheidsbewustzijn van de Bron wil ervaren worden op Aarde, met haar gevoelswereld van organische opbouw van materie en energie, die zich uit in de elementwezens.

Als hier bewustzijn over is, kunnen wij materie niet meer los ervaren van bewustzijn, iets wat je gebruikt en daarna weggooit. Er is een grotere organische opbouw van het leven die bewust ervaren wil worden in het sociale besef, dat we het samen moeten doen. Over de organische opbouw van de elementale wereld tussen Bron en Aarde en vele ervaringen kun je lezen in het werk van Marko Pogačnik, onder andere in het boek ‘Ontmoeting met natuurwezens’. *8

Collectieve wond

De collectieve wond Cheiron laat ons voelen dat wij onderdeel zijn van een groter geheel en dat de manier waarop wij onze Scheppingskracht expressie geven een belangrijke schakel is. *9 Wij mogen ons weer bewustworden van de schakel die wij zijn in het grote organisme van de Schepping. Het wordt tijd dat we weer eenheid gaan ervaren in wat we creëren.

Scheppen in vrijheid

De les zowel persoonlijk als collectief, die Cheiron in het 5de huis in Waterman ons leert, is dat alleen de ervaring telt. Groei ligt in de eigen ervaring waardoor je een kwaliteit kunt verwerven. De wijsheid en groei komen van binnenuit, niet van buiten af en komt zeker niet voort uit iets dat is opgelegd. Het gaat om het besef dat we onderdeel zijn van een groter geheel of organisme en ervoor kiezen vanuit vrijheid, gelijkwaardigheid, broederschap, sociaal besef en bewustwording met elkaar het nieuwe te Scheppen. Ook samen Scheppen met de elementwezens in vrijheid en gelijkwaardigheid, niet meer vanuit misbruik zoals dat in het verleden is gebeurd. Zodat deze wond in samenwerking weer hersteld mag worden.

Overlevingsmechanisme

Het mechanisme op persoonlijk en collectief niveau voor de overleving in 2010 ziet er zo uit: Zodra je ongelijkwaardigheid ervaart, bedrog vermoedt of verwarring voelt, ontstaat er angst en word je uit de eenheid getrokken. *9 Dan wordt het overlevingsmechanisme geactiveerd. Kon je voorheen nog een gezamenlijkheid ervaren, nu niet meer. Je voelt je beperkt in je vrijheid en gaat met wilskracht je leven vormgeven, al moet het tegen de stroom in. Het is van het grootste belang dat je zelfbeschikkingsrecht hebt, want het gevoel van broederschap ontbreekt en zet je ruw op eigen benen. Ook gevoelens van superioriteit, arrogantie en gebrek aan gelijkwaardigheid zijn een uiting van dit overlevingsmechanisme in Leeuw.*12

Innerlijke vrijheid

De Bron is er altijd voor ieder van ons met een life-line zodat we weer uit dit overlevingsmechanisme kunnen komen. *10 Het besef dat je in je gevoel en binnenwereld nooit te conditioneren bent, maakt het mogelijk je vrijheid te ervaren. Er kan je van alles worden aangedaan, maar wie je bent, je geestkracht –bewustzijn- en jouw waarheid zijn en blijven onaangetast in je binnenwereld verankerd.

Daarin is Nelson Mandela een voorbeeld. Hij heeft door het apartheidsregime in Zuid-Afrika jarenlang in gevangenschap gezeten, maar zijn waarheid en geestkracht bleven onaangetast en wonnen zelfs aan kracht en weerbaarheid. Dit is de kracht van Uranus en Waterman vanuit eenheid en ZIJN. Hij bleef staan in zijn waarheid en besef dat gelijkwaardigheid een geboorterecht is. Nelson Mandela toont ons dat je innerlijke vrijheid kunt ervaren, terwijl je leeft in gevangenschap.                                                                                  

Innerlijke vrijheid kristalliseert uit in autonomie *11 waardoor macht en onmacht wegvallen. HET IS. Je bent vrij om te kiezen hoe je het leven ervaart, zelfs als de uiterlijke omstandigheden iets anders laten zien. Als het niet verbonden is met je innerlijke waarheid dan wordt het een lege huls en leven we in ontkenning van de realiteit. Maar als er een diep besef is van je eigen waardesysteem, waarheid, vrijheid en autonomie, dan is het niet moeilijk om de wereld te zien zoals deze is. Het kan je niet echt raken.

Echte vrijheid zit dus van binnen in jouw persoonlijke ervaringswereld. In 2010 kunnen we ons bewust worden hoe wij onze daad- en wilskracht inzetten. *12 Doen wij dit vanuit afgescheidenheid, angst, het kleine ik / ego of broederschap, de grote IK van de Wezenskern, eenheid en het besef een groot organisme te zijn? Hierdoor kunnen en durven we oude structuren los te laten en te kiezen voor het nieuwe; een frisse en open manier van Scheppen. Het ervaren van innerlijke autonomie door acceptatie dat HET IS ZOALS HET IS, maakt dat de botsende dualiteitstromen je niet zullen raken en je je eigen stroom neerzet in verbinding met het grotere organisme van Moeder Aarde, ons thuis.

Bakens van eenheidsbewustzijn

Vanuit overleving wordt het sociale doel of groepsdoel gebruikt voor eigen gewin. Dit kun je herkennen aan het gebruiken van de wil bij jezelf en in je omgeving. Dan is de stroom van het eenheidsbewustzijn van de Bron niet aanwezig.*12  Als wij die bakens van eenheidsbewustzijn kunnen zijn, dan handel je vanuit je eigen Kern, maar bent verbonden met een sociaal doel dat groter is dan jezelf. Het brandpunt ligt in jezelf en in de eigen ervaring. *12 Ook wil er bewustzijn komen op onze evolutie als mensheid. Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Ligt hier ook een macro-micro koppeling en een cyclus aan ten grondslag?

Watermantijdperk

2010 is een zeer belangrijk jaar in de transformatie naar de nieuwe tijd; het Watermantijdperk.

Neveneffecten hiervan zijn voor velen spontane regressies, herinneringen en diepe angsten van andere momenten waarop wij als mensheid een transitie doormaakten naar een nieuw tijdperk, zoals Atlantis en Lemurië. Dit zijn verwerkingen. Ze maken je bewust waar je nog teveel verbonden bent met oude angst om de nieuwe energie te kunnen toelaten.

Ook veroorzaken deze onbewuste karmische angsten enorme projecties. Men gaat denken in goed en slecht, heftige verdenkingen en veroordelingen. Er ontstaan polarisaties zoals: “De ander is van de donkere kant en ik ben licht”. *9

Het Nieuwe Licht – Wilka Zelders 2001

De energie waar de Bron nu de aandacht op richt en waar wij in groeien is het eenheidsbewustzijn. (Zwarte Maan in Waterman) Wij kunnen ons nu bewustworden, wat bewustzijn is op een eenheidsniveau en dit uit zich dan ook het sterkst in groepen. Dit is de energie die het Watermantijdperk karakteriseert en concretiseert.

Als bewustzijn niet afgescheiden is, maar we ons bewustZIJN wat de ander zich bewust is, dan kunnen wij gaan leven in een diep sociaal besef. We gaan ervaren in een groep wat ieders functie is, gecentreerd in zichzelf en hoe dit weer een onderdeel is van de groep en het groepsbewustzijn en -energie. Wij functioneren niet los van elkaar. Dolfijnen leven ons voor hoe wij in eenheids-groepsbewustzijn een individu kunnen zijn.

De eerste groepjes zullen de aanzet tot deze basisenergie en bewustzijn van het Watermantijdperk ervaren en integreren vanaf september 2009 en in 2010, terwijl de Zwarte Maan in Waterman staat. Dit bewustzijn bestond nog niet in het collectief van de mensheid. Er bestond voorheen vooral chaos in groepen. Vanaf het najaar van 2009 kun je de nieuwe energie van het eenheidsbewustzijn veel makkelijker ervaren en stabiel houden in groepen waarbij je jezelf kunt zijn.

Kwaliteit van de wil

Waardig verlies

Het tweede beeld dat de richting laat zien van het innerlijke proces waar het collectief in 2010 doorheen gaat, is de 22ste graad van Steenbok. De uitleg van deze graad van de dierenriem uit het boek van Koppejan is *3: Een verslagen generaal geeft met nobele waardigheid zijn zwaard over.

De uitleg:
’Deze generaal of het Ego, dat een hoge rang heeft behaald,… kan beginnen te denken dat hij de allerhoogste is en dat zijn gezag onbetwist is, tot de dag dat de vijand zijn land binnenvalt. …Hij probeert door bluf resultaten te bereiken, maar zijn tactieken zijn verouderd en zijn traditionele strategie is evenzeer ouderwets… Het nieuwe verovert het oude, zodat deze hoge officier, hier symbool van de oude orde, zijn zwaard moet overgeven, hier symbool van zijn gezaghebbend woord. De ware spirituele winst hier is de nobele waardigheid van zijn gedrag, die berusting laat zien in een nieuwe en betere orde;… De eminente soldaat van dit tweede beeld, die een hoge rang heeft bereikt via de discipline van het leven, moet zelfachting overgeven aan zijn nog hogere Zelf; geen vijand, maar afgezant van de komende nieuwe wereldorde onder de heerschappij van Christus.’

Transformatie van waarden

Als we bovenstaand beeld van de 22ste graad van Steenbok in verband brengen met de jaarhoroscoop van 2010, dan laat deze zien dat er een transformatie van waarden afgedwongen gaat worden door Pluto. *13 Terug naar de zuivere basis van waarden van leiderschap, besturen, autonomie en liefde. Verschillende leiders van deze planeet zullen waarschijnlijk door een transformatie heengaan als het gaat over waarde en waardesystemen. Verouderd bestuur en waarden zijn toe aan vernieuwing met mogelijk ook grote veranderingen en het zichtbaar worden van een nieuw soort leiders met andere waarden.  Ook vrouwelijke leiders of leiders met vrouwelijke waarden horen tot de mogelijkheden. Omdat dit alles verbonden is met de basis van de levensboom in de horoscoop is er sprake van een transformatie van waarden en leiderschap voor de hele planeet. Het is met deze astrologische stand ook niet ondenkbaar dat Moeder Aarde verandering zal afdwingen met natuurrampen.

Het leeuw mechanisme

Een door de omstandigheden afgedwongen vernieuwing in ons financiële stelsel lijkt hier wel erg voor de hand te liggen. Het overlevingsmechanisme voor 2010 staat in Leeuw. *14 Dit betekent dat er met wilskracht zal worden bestuurd, onder het mom van sociale noodzaak. Israël, de World Health Organization en Pakistan hebben dit jaar een speciale functie in het bewustmaken van het leeuwmechanisme en sociaal besef en bestuur *15. De eerste twee hebben hun Kernkwaliteit in Waterman en Pakistan voor een deel in Waterman en Steenbok.

Als er macht en onmacht is over een situatie dan gaat het overlevingsmechanisme werken en bij deze entiteiten is dat het Leeuw mechanisme. Allemaal hebben ze Saturnus en Pluto bij het overlevingspunt staan. Dit betekent dat er dwang, autoritaire macht en wilskracht aan te pas kunnen komen, maar altijd met het excuus dat het sociaal noodzakelijk is voor het grote geheel. Een beetje ‘het braafste jongetje uit de klas’ gevoel. Er is meestal ook een verborgen arrogantie, gevoel van superioriteit en ongelijkwaardigheid aanwezig in dit leeuwmechanisme.

Wilskracht

Het lijkt er op dat uitzonderlijk lang verblijf van Mars in Leeuw in 2010 van bijna 8 maanden hierin een versterkende werking heeft op het overlevingsmechanisme en de wil. Dit geldt voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor landen/instellingen en mensen met sterke Leeuw kwaliteiten zoals Obama, de WHO, Israël en Pakistan. *16

Tegenwerking

Omdat het oude en vaste structuren in 2010 vast gaan lopen op macht en onmacht (Pluto), zal wilskracht vanuit de kleine ik en het ego veel tegenwerking ondervinden.*17

Het wordt dan echt ploeteren tegen de stroom in. Vanaf half oktober 2009 tot begin juni 2010 staat Mars in Leeuw. Zoals je misschien zelf de afgelopen maanden al gemerkt hebt: Als je iets doet vanuit je wil of een oude gewoonte, zit alles tegen. Zo is het dus ook in de collectieve processen, voor leiders en instellingen. De generaal uit het beeld van de 22ste graad Steenbok wordt gevraagd zich over te geven aan de grote IK van de Wezenskern.

Obama

Obama, president van de VS, heeft zijn Kernkwaliteit in Leeuw en zal zich in 2010 geroepen voelen om te handelen vanuit kosmisch leiderschap, door het extra lange verblijf van Mars in Leeuw. Hij gaat door een moeilijke periode heen waarin veel modder omhoog komt; bedrog en waarden van anderen kunnen diep bij hem ingrijpen of opgelegd worden. De bedoeling is om alles uit de doofpot te halen en de rommel op te ruimen. *18 Het is niet duidelijk of Obama een van de leiders is die een nederlaag zal lijden waarover de 22ste graad van Steenbok vertelt. De tijd zal het ons leren.

Geen wereldoorlog

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat er een wereldoorlog of –crisis komt. Robert D.Doolaard heeft astrologisch onderzoek gedaan naar oorlog en de standen van de buitenplaneten; “Golven en oorlogen”, heet het onderzoek. *19

Dit astrologisch wereldwijd zeer gewaardeerde onderzoek laat zien dat er wereldoorlog en -crisis ontstaat als Jupiter-, Saturnus- en Uranus-golven allemaal dalen. Op dit moment is alleen de Saturnusgolf aan het dalen en laat zien dat een wereldoorlog of –crisis niet in de lijn der verwachting ligt.

Innerlijke groei

In het boek van Dane Rudhyar*20 is het innerlijke beeld van de 22ste graad van Steenbok net iets anders, maar ik wil het toch graag uiteenzetten, omdat het een cruciale aanwijzing geeft over dit proces en de innerlijke groei die doorgemaakt wil worden: Doordat hij zijn nederlaag waardig aanvaardt, toont een generaal de adeldom van zijn karakter. –Zich realiseren dat men ook door nederlagen kan groeien, en misschien nog wel meer dan door succes. Waar het vorige symbool -in het boek- verwees naar het streven om te slagen in cultureel georganiseerde collectieve ondernemingen, toont dit symbool ons de mogelijkheid om een schijnbare uiterlijke nederlaag te doen verkeren in een innerlijke geestelijke overwinning. Onlangs hebben wij gezien hoe totaal verslagen naties ( Duitsland en Japan ) met enorme stappen vooruit zijn gekomen en geweldig economisch succes hebben geboekt. Veel hangt af van de kwaliteit van de wil en de innerlijke integriteit van de persoon.

Wij treffen hier iets aan wat op een paradox lijkt, maar het geestelijk leven is altijd paradoxaal. De grootste zondaar kan de meest vermaarde heilige worden, en een middeleeuwse Paus een misdadiger. Het belangrijkste is altijd INNERLIJKE KRACHT.

Nederlaag ?

Bovenstaande tekst laat ons zien dat verslagen worden soms een zegen is en broodnodig om vernieuwing en groei in gang te zetten. In het moment mag het dan lijken alsof er een nederlaag geleden is, maar al snel wordt dan zichtbaar dat dit in feite een zegen en redding is.

De kwaliteit van de wil

De bovenstaande tekst maakt opnieuw duidelijk dat de wil in 2010 sterk geactiveerd zal worden. De kwaliteit en zuiverheid van de wil zal bepalen of vernieuwing nodig is en hoe de overgave zal verlopen. Al een aantal jaren is duidelijk dat er iets radicaal moet veranderen in onze manier van leven, maar behalve wat gerommel in de marge gebeurt er eigenlijk niet veel. Het gaat hier om het aanvaarden van iets dat aan het einde van haar cyclus is gekomen. Het karakter van de persoon of entiteit bepaalt of het een nederlaag in waardigheid is of niet. Rudhyar schrijft over innerlijke kracht en overgave aan iets wat groter en belangrijker is dan het ego, verbonden met wijsheid. Zowel persoonlijk als collectief gaan wij door dit proces; de overgave aan de grotere wijsheid van de Bron in ons.

Kosmisch bewustzijn

Aan het einde van de tekst hierboven in de alinea ‘Waardig verlies’, met uitleg van de 22ste graad van Steenbok door Koppejan wordt geschreven over ‘de komende nieuwe wereldorde onder de heerschappij van Christus’. Hier wil ik graag nog wat dieper op ingaan. Mijn ervaringen leren mij dat wij nu bezig zijn om een zeer omvattend Kosmisch bewustzijn in ons te openen en te activeren.

Het gaat om een nieuw bewustzijn, vanuit de nieuwe energie. Het bewustzijn van de Bron en de Aarde verenigen zich met het Christusbewustzijn als hart en middelpunt. Zodra deze drie aspecten van de Schepping zich verenigen ontstaat er een stabiel nieuw bewustzijn dat Kosmisch is en ons uit de beperking van de dualiteit van deze Schepping haalt.
We raken verbonden met een veelvoud van Scheppingen en kunnen door de wetmatigheid van micro en macro in dit Kosmische bewustzijn een stabiele en autonome Schepper worden verbonden met andere Scheppers. Dit is het Eenheidsbewustzijn van het Watermantijdperk.

Dit is het ervaren van ‘The Flower of Life’. Dit nieuwe bewustzijn is niet eerder in deze Schepping geleefd. God wilde zichzelf volledig ervaren in velen, zodat er vele Scheppers en Bronnen ontstonden. Het Christusbewustzijn en de liefde in ons hart blijft ons centrum, maar alle drie de bewustzijnspunten zijn nodig om naar het volgende niveau van Kosmisch bewustzijn te ontwikkelen.

Overgave

Dit is een Schepping waarin we leven vanuit de vrije wil, daarin is de Aarde uniek. We hebben de kans om te leren wat dualiteit en wat eenheid is. Als we leven vanuit ons kleine ik-je dan creëren we dualiteit en afgescheidenheid en raken los van het grotere organiserende principe in ons en buiten ons. Op dit moment in onze evolutie gaan velen ervaren dat de wereld waarin we nu leven een wereld is die niet functioneert en sommigen noemen deze zelfs door en door verrot. Zoals het eruit ziet is de wereld onbestuurbaar geworden. *13

En als we de moed hebben om te kijken naar alle crisissen waar wij in leven, komen we tot de conclusie dat het helemaal anders moet. De generaal moet zich overgeven, de strijd is gestreden, dualiteit en het ego brengen ons voornamelijk angst en ellende. Pluto die staat voor acceptatie en overgave is de wachter op de drempel naar de eenheid.
Ieder mens die de stap wil maken naar Kosmische Mens, zal de dualiteit in zijn of haar leven onder ogen moeten zien en accepteren dat deze weg van het ego nergens naartoe gaat. Je ziet plotseling dat het een grote illusie is, je leven is een hol vat. Je ervaart grote onmacht over de afwezigheid van bijvoorbeeld diepe waarden en liefde.*13 Dit is niet meer te repareren, niet meer op te lossen, het is zoals het IS. Dit besef brengt je helemaal in het hier en nu.

Ieder mens die de stap wil maken naar Kosmische Mens, zal de dualiteit in zijn of haar leven onder ogen moeten zien en accepteren dat deze weg van het ego nergens naartoe gaat.

Je ziet plotseling dat het een grote illusie is, je leven is een hol vat. Je ervaart grote onmacht over de afwezigheid van bijvoorbeeld diepe waarden en liefde.


Op het moment dat je dit volledig onder ogen kunt zien in jouw realiteit, niet dissocieert maar accepteert, erom rouwt dat het echt waardeloos is zoals het IS, dan ineens komt er licht in de situatie van binnenuit. Het voelt vreemd genoeg helemaal niet zo zwaar. De kleine wil weet het niet meer, het ego, verstand en het mentale staan schaakmat en moeten in acceptatie en overgave, waardoor de grote IK van de Wezenskern binnen kan komen. *13a

Als je in contact blijft met wat je in het hier en nu voelt over de praktische concrete  situatie, zoals walging, haat, boosheid en jezelf toestaat dit te voelen, zal de nieuwe energie die binnenstroomt de blokkerende energie razendsnel doen integreren en omzetten naar iets nieuws. De energie die dan binnenstroomt is kristallijn en is enorm zacht en liefdevol. Een waterval van kristallijn licht brengt je in je verticale lichtkolom die energetisch het bewustzijn van Bron en Aarde verbindt. Hierdoor kom je in je kracht als bewust en Kosmisch Mens. Je bent door de macht en onmacht heengegaan van Pluto en in de kristallijne kracht van ZIJN gekomen. De praktische situatie is nog hetzelfde, maar je kijkt het recht in de ogen, met liefde.

Het vrouwelijke koestert en omvat de naar buiten gerichte manlijke wilskracht, de kleine ik, want Pluto staat in 2010 samen met Venus en daardoor MOETEN het vrouwelijke, het hart en de liefde geïntegreerd worden in het oude.*13 Vanuit deze staat van ZIJN raakt de situatie je niet meer. Nu begrijp je de grotere omvattende verbindingen in je leven. Vanuit deze kristallijne kracht van ZIJN, sta je als bewuste, verantwoordelijke Schepper in je Goddelijke Kosmische Kracht. Je bent samengevallen met je Wezenskern. Vanuit de nieuwe energie leef je in het hier en nu open voor het nieuwe, zonder te weten wat dat nieuwe is.
Je hoeft het niet op te lossen, je hoeft het niet te weten, maar laat het ontwikkelen en voel en weet wanneer het goed is om te handelen. De energiestroom van het Kosmisch bewustzijn verbonden met het bewustzijn van de Bron, Aarde en het Christustbewustzijn laat de weg en de oplossing ontvouwen in het hier en nu. Dat is de nieuwe energie van het Eenheidsbewustzijn en het Watermantijdperk.

Integratie van het oude met het nieuwe

Sixties again?

Vanaf november 2008 is er een belangrijk collectief proces gestart. Eentje die we al een heel tijdje hebben voelen aankomen. Het gaat hier om Saturnus tegenover Uranus en ook nog in een spanningsaspect -vierkant- met Pluto. Iedere ongeveer 40 jaar staan Saturnus en Uranus tegenover elkaar, de laatste keer was in de roerige sixties –rond 1965-. Dit is een gevecht tussen oud en nieuw. De gevestigde orde van Saturnus en de vernieuwende kracht van gelijkwaardigheid, gebruik van bewustzijn en verlichting van Uranus. Ook Pluto was toen betrokken in een samenstand met Uranus, waardoor er vrijheid MOEST komen. Een revolutie, de barricades op. Na deze roerige sixties, was het nooit meer hetzelfde.

Nu is de situatie anders. Pluto kiest nu geen partij, maar krijgt de rol van scheidsrechter en maakt dat het oude en nieuwe MOETEN integreren. Pluto in Steenbok laat zien dat HET IS ZOALS HET IS. De jaarhoroscoop van 2010 laat zien dat als je door macht en onmacht heen gaat, je bij liefde en solide universele waarden uitkomt.*13 Pluto eist dat liefde en het vrouwelijke worden geïntegreerd in het oude. Dit keer geen luchtkastelen van de vernieuwende flower power en macht en onmacht over de tegenwerking die de vernieuwingen krijgen. Dit trio laat ons zien dat bewustzijn en verlichting geïntegreerd moeten worden in het concrete, omgezet MOETEN worden naar liefde en solide universele waarden en dat te vastzittende zaken toe zijn aan vernieuwing. Beide hebben elkaar nodig. Als je het oude niet los wilt laten, dan kom je in je overlevingsmechanisme en ga je leven op wilskracht. De pijn en frustratie over het niet kunnen leven zoals jij dat wilt, zijn dan zo groot dat deze pijn naar buiten worden geprojecteerd door middel van oordelen, boosheid en misschien zelfs haat naar de omgeving.*9

Materie en bewustzijn

In dit proces waar we ieder persoonlijk doorheen gaan, worden we ook geacht beide pijlers van het bestaan te integreren: de materie en het bewustzijn. Wie de realiteit uit het oog verliest, komt er niet.*21 Niet alleen bewustzijn maar ook autoriteit en vormkracht zijn belangrijk. Met te weinig bewustzijn en te veel vormkracht loop je ook vast. Het gaat er om geen van beide polen af te wijzen, want dan ontstaat er druk en tegenkracht.

Oude patronen

Tijdens deze perioden van spanning tussen oud en nieuw loopt Saturnus in op Pluto en dat maakt dat het oude, de gevestigde orde en het praktische tegen een muur op lopen en daarmee komen onze oude patronen in onbruik. Ook de persoonlijke vastgeroeste patronen. Er dient te worden vernieuwd wat niet meer past in de nieuwe jij en de nieuwe energie. Vanuit deze oude patronen loop je vast en kun je ineens heel erg moe zijn. Het wordt niet meer gesteund door het geheel. Dit geldt zowel op collectief- als op persoonlijk niveau.

Dit proces van Saturnus vierkant Pluto is -en was- werkzaam rond deze perioden: 15 november 2009 / 31 januari 2010 / 21 augustus 2010. In dit proces bouwt de spanning al ruim voor deze data op en vraagt ons om gevestigde patronen in ons en buiten ons in de maatschappij aan transformatie te onderwerpen. De roep in het collectief om vernieuwing is rond deze perioden heel groot. De jaarhoroscoop 2010 laat zien dat het oude moet worden omgezet naar liefde en solide universele waarden. *13 Pluto staat samen met Venus en de Zon. Het is dienend om ons te identificeren met de vrouwelijke kracht in ons en de macht over te dragen aan vrouwelijke waarden. Zodat het vrouwelijk de gewonde doorgeschoten manlijke waarden in onze maatschappij kan helen. Isis omarmt Osiris.

Het proces van integratie

Als je persoonlijk met bewustzijnsgroei bezig bent, heb je vast al gemerkt dat je heen en weer kukelt van leven in de 5de dimensie en het eenheidsbewustzijnveld en een ander moment weer helemaal in beslag genomen wordt door een ingewikkelde situatie van het praktische dagelijkse bestaan. Nu kun je natuurlijk denken; “Gelukkig zijn we daar binnenkort vanaf. Ik kijk er gewoon niet naar, gewoon doorgaan. Er zijn grote veranderingen beloofd, dus het zal wel goed komen”. Wat er van ons gevraagd wordt, is handelend en spelend ons eenheids-bewustzijn te gebruiken in het hier en nu met praktische zaken en daarmee deze twee velden te integreren. Dus de oude structuren –Saturnus- en het nieuwe bewustzijn –Uranus- te laten kruisbestuiven. Beide krachten zijn gericht op eenheid en richten hun energie op het grote geheel, laat de jaarhoroscoop zien*22.

Een voorbeeld

Oude patronen in je dagelijks leven die niet meer bij je passen en toe zijn aan vernieuwing brengen je uit evenwicht. Je wordt al zenuwachtig van een heel klein beetje praktische uitvoering. Je voelt gewoon dat het je uit je stroom haalt en je volledig laat vastlopen. Maar ja, het moet toch gedaan worden en je weet niet hoe je het anders moet doen. Wat het oude wil, is gezien worden voor wat het IS. Onderken dat het je niet meer dient, maar nu eenmaal wel de realiteit is, waarvoor je zo een, twee, drie geen oplossing ziet op de korte termijn. Als je het aandurft om contact te maken met de enorme onmacht die dit geeft, dan ga je door een rouwproces heen van acceptatie van de situatie.

En dan plotseling ineens wordt het licht, trekt de zwaarte weg, kom je in een heel andere ruimte en waarneming. Je staat open met liefde, in het hier en nu voor het nieuwe in verbinding met het oude, niet wetende wat het nieuwe zal zijn, in overgave naar je Wezenskern en het Al. Dit maakt dat je een enorme innerlijke lichtheid kunt ervaren en het verlies van het oude je ook niet meer ontregelt. Je ervaart onthechting van alles. Je neemt waar, maar het raakt je niet meer. Als je moeite hebt om in de acceptatie te komen kan het mineraal Jet of Git je hierbij assisteren.

Wat je doet tijdens dit proces is het oude lichter maken door acceptatie van hoe het IS en daarmee stel je je open voor de vernieuwing.*23 Je richt je dan op de eenheid en overgave aan de Bron en je Wezenskern. Dit proces van Saturnus oppositie Uranus is -en was- werkzaam rond deze perioden: 4 nov. 2008/ 5 febr. 2009 / 15 sept. 2009 / 26 april 2010 / 26 juli 2010. De spanning bouwt op ruim voor deze data en vraagt van ons om de potentiële momenten van integratie van oud en nieuw te gebruiken voor transformatie naar het nieuwe en open te staan voor vernieuwing.

Vernieuwing

In de jaarhoroscoop van 2010 staat Uranus (majeur ongeaspekteerd) in Vissen in het 6de huis. Dit geeft een stroom van plotselinge vernieuwing in technologie en op het gebied van energievoorziening en dan vooral energie die de eenheid bevordert, het collectief ondersteunt en ons bewust maakt van het organisme dat we onlosmakelijk verbonden zijn in een groter geheel. Al jaren geven de jaarhoroscopen vernieuwing aan voor onze energievoorziening, maar dit jaar is het extreem en het ziet ernaar uit dat het niet meer te stoppen zal zijn. Het zullen vernieuwingen zijn die plotseling als een duveltje uit een doosje komen, ons overdonderen en uit onze comfort zone halen en mogelijk een totaal nieuwe realiteit neerzetten. Al jaren geven de jaarhoroscopen vernieuwing aan voor onze energievoorziening; dit jaar is het extreem.Want het zullen vernieuwingen zijn die plotseling als een duveltje uit een doosje komen, ons overdonderen en uit onze comfort zone halen en mogelijk een totaal nieuwe realiteit neerzetten.

Uranus met haar vernieuwing en bewustzijnsgroei naar eenheid en het eenheidsbewustzijn heeft de wind in de rug in 2010.*24 Op meerdere niveaus wint de energie van vernieuwing en bewustzijn. Vanaf half april 2010 tot februari 2011 wordt deze kracht zeer uitvergroot door een samenstand met Jupiter en wordt haar kracht zichtbaar en voelbaar.*25 Ook de Bron steunt de vernieuwing in 2010*26. In oktober 2010 wordt ook de vernieuwende kracht van Uranus naar een hoger kosmisch plan getrokken.*27

Al jaren geven de jaarhoroscopen vernieuwing aan voor onze energievoorziening; dit jaar is het extreem. Want het zullen vernieuwingen zijn die plotseling als een duveltje uit een doosje komen, ons overdonderen en uit onze comfort zone halen en mogelijk een totaal nieuwe realiteit neerzetten.

In deze periode kan helderheid en bewustzijn ontstaan over de genezende werking van bewustzijn en hoe we deze kracht nog beter kunnen gebruiken in eenheid en afgestemd op de Bron in ons. Ook hier is de bewustwording gericht op het bewustmaken van de mens als onderdeel van een groter organisme. Uranus, heerst over het zenuwstelsel. Omdat Uranus enorm actief is in 2010 zal het zenuwstelsel veel energie te verwerken krijgen, het moeilijk hebben en waarschijnlijk grote transformaties ondergaan. Kristallen kunnen je helpen om het zenuwstelsel verder te openen voor meer licht, zoals groene toermalijn die dit op een liefdevolle manier begeleidt.

Explosieve vernieuwing

Het moment waarop in mei 2010 de vernieuwende kracht van Uranus haar eerste stappen in Ram zet, zal zich spontane en plotselinge activiteit ontwikkelen op het vlak van vrijheid, bewustzijnsgroei, het eenheidsbewustzijnsveld, technologische vernieuwing en vernieuwing in het algemeen. In Ram kan deze energie explosief en overdonderend zijn en kan deze kracht van Uranus zich goed uiten maar ook veel kapot maken als deze kracht niet verbonden is met eenheid en liefde. Ook technologische ontwikkelingen kunnen dan zo snel gaan, dat het praktisch niet meer bij te benen is. Dan is het mogelijk dat er revolutionaire nieuwe technische hoogstandjes worden uitgevonden die al verouderd zijn voordat ze in productie worden genomen.
Er kan -zoals reeds gemeld- een niet te stoppen stroom aan nieuwe ontwikkelingen voor vrije energievoorziening ontstaan, die dan mogelijk met enorme daadkracht en vrijheid wordt gelanceerd. Bijvoorbeeld doordat de informatie over de bouw van een apparaat dat vrije energie opwekt overal vrij te verkrijgen is via internet. Tussen 28 mei 2010 en 15 augustus 2010 staat Uranus in Ram. Op 12 maart 2011 komt Uranus pas weer opnieuw in Ram en blijft daar dan tot 2019.

Buitenaardsen?

De (majeur ongeaspekteerde) Uranus in het 6de huis in Vissen in de jaarhoroscoop 2010 geeft aan dat het hier waarschijnlijk gaat om plotselinge, verwarrende en ongrijpbare veranderingen in onze realiteit. Dit geeft ons een nieuw perspectief van de realiteit en hoe we deze realiteit anders en praktisch kunnen organiseren. Het maakt ons bewust van onze rol in het grotere geheel van het universum.

In het najaar van 2009 gingen er vele berichten rond op  internet over het naar buitenkomen van een officiële melding van regeringen dat er een langdurige samenwerking bestaat met niet aardse wezens. Ook officiële kanalen als het Vaticaan en gezagdragers kwamen naar buiten met verhalen over buitenaards leven. *27a
Ook al zou er niets gebeuren dan is dit op zijn minst opmerkelijk. Deze actie zou heel goed passen bij de plotselinge vernieuwingen die de realiteit totaal veranderen, zoals de jaarhoroscoop voor 2010 laat zien. Als dit gebeurt zal dat een enorme vernieuwing op alle gebieden in gang zetten en ons beeld over onze plaats in het leven en het universum sterk veranderen. *28

Illusie

De samenstand van Neptunus met Jupiter en Cheiron in Waterman in 2010 wil ons bewustzijn brengen over illusie. Dingen zijn niet altijd wat ze lijken en deze tijd maakt ons daar zeer bewust van. Weet dat je ziet wat je wilt zien, dat laten illusionisten ons keer op keer zien. ‘It is in the eye of the beholder’ Het leven is een grote projectie en we ontvangen die beelden die in onze gedachtenwereld, groei en ons proces passen. De lichtspiraal in Noorwegen riep veel verschillende reacties op.
De een zag het als een buitenaardse UFO of een liefdevolle boodschap uit de lichtwereld, de ander als een nieuwe geheime technologie. De officiële kanalen melden een mislukte Russische raketlancering. Wat is de waarheid? Met geavanceerde technologieën kun je de massa ook misleiden. Blijf dus steeds goed bij jezelf en laat je intuïtie je het antwoord geven. De samenstand van Cheiron en Neptunus duurt tot 2015.

Revolutie?

Op het vlak van vrijheidsstrijd zal er rond mei 2010 ook nog meer wilskracht ontwikkelen.*29 Doordat zowel de kosmische instroom van de Bron als de kosmische wond Cheiron vanaf eind mei samen staan in Waterman, zul je op dat moment veel vervorming zien van sociale- en groepsdoelen. Het begint met een sociale noodzaak en een roep om vrijheid en gelijkwaardigheid waardoor groepen zich vormen. Maar uiteindelijk kan de groep dan worden gebruikt om de eigen wil door te drukken. Het projectiemechanisme is dan volop actief. *9 Revoluties en explosieve veranderingen zijn dan mogelijk niet van de lucht.

Groot kardinaalkruis

De spanning tussen het oude (Saturnus) en nieuwe (Uranus) beleeft rond 26 juli en 31 juli 2010 mogelijk een hoogtepunt. Zo ook rond 7 augustus 2010 om 4:10 MET, wanneer deze krachten -Saturnus in samenstand met Mars en Uranus in samenstand met Jupiter- een groot kardinaalkruis vormen aan de hemel met Pluto in Steenbok en de Maan in Kreeft. *30 Het gaat om loslaten en meegaan in de stroom van vernieuwing, maar zonder het oude af te wijzen. Neem het oude mee om te integreren in het nieuwe, dan ontstaat er geen spanning in jezelf en om je heen. Dit is een periode waarin de vernieuwing van Uranus een aantal maanden niet zo gericht is op eenheid en het grote geheel. Daarom kunnen de spanningsmomenten in deze periode gaan zorgen voor doorbraken, maar met het gevaar van escalatie. Het kardinaalkruis of hoofdkruis heeft een sterke uitwerking op wereldleiders en leiders in het algemeen.

2012

afb: Veil Wilka Zelders

Er is een opbouw van dit proces naar 2012 toe. Eerst de overgave en integratie van oud naar nieuw. Dan krijgen we waarschijnlijk grote vernieuwingen. Als er dan nog niet genoeg is getransformeerd en we ons nog niet bewust geworden zijn dat alles een onderdeel is van een groter organisme, dan wordt het proces naar de nieuwe energie op scherp gezet in 2012. Vanaf 2012 gaat Pluto een spanningsaspect maken met Uranus die dan in Ram staat en wordt de vernieuwing ook aan ijking onderworpen.
De vernieuwing wordt dan ook getoetst aan de basisvoorwaarden van het bestaan. Let op, want we krijgen de extreme hoeveelheid van zeven aanrakingen tussen juni 2012 en maart 2015 te verwerken. Mocht de vernieuwingsdrang de komende jaren ontaarden in losgeslagen anarchie, dan zegt Pluto HET IS. Bewustzijn, vrijheid en leven vanuit het nieuwe veld van eenheidsbewustzijn worden dan dwingend opgelegd en dit kan grote hervormingen tot stand brengen, mocht dat dan nodig zijn.

Regenboogbrug

De regenboogbrug tussen de materie (Saturnus) en bewustzijn (Uranus) is tijdens onze evolutie gesneuveld en wordt gesymboliseerd door de kosmische wond van Cheiron. Ieder mag in zijn of haar eigen leven deze brug weer vinden en lopen. De verbinding tussen bewustzijn en materie weer tot stand brengen. Door de collectieve spanningen van 2010 wordt dit proces voor ons allemaal op de spits gedreven en wil ook voor het grote geheel van het collectief deze brug geslagen worden.

Door deze twee tegenpolen in onszelf te verenigen kunnen we weer gaan leven in harmonie met de Bron. Materie gaat zich weer verbinden met bewustzijn en kan dus niet meer in afgescheidenheid bestaan. Hierdoor ontstaat ontspanning in de Kosmische wond van Cheiron, die vanuit angst de Kernkwaliteit en de verbinding met de Bron automatisch afsloot. Dus als wij deze twee polen; van oude patronen en het nieuwe eenheidsbewustzijnsveld, begrenzing en vernieuwing, vormkracht en vrijheid, materie en bewustzijn, structuur en Zijn met elkaar verbinden is de afscheiding van de Bron in het leven niet meer aan de orde.
De wijsheid van de ervaring hoe deze twee polen kunnen botsen kan dan dienen als gids om eenheid tot in de stof te blijven ervaren. De kosmische wond van Cheiron is dan omgezet naar Meesterschap. Cheiron in Waterman in samenstand met Neptunus en Jupiter heeft zijn werk dan gedaan. Dit heeft ons dan bewust gemaakt dat alles een onderdeel is van een groter organisme en dus niet los van elkaar bestaat.

Zons- en maansverduisteringen 2010

Er is nog een aantal zons- en maansverduisteringen in 2010. Op oudejaarsavond begint het allemaal al met een gedeeltelijke maansverduistering die zichtbaar is in Nederland en België. Hierdoor krijgt de energie van de jaarhoroscoop extra kracht en helpt vooral om onbewuste zaken bewust te maken. Zons- en maansverduisteringen zijn ijkpunten in het zich ontwikkelende jaar en activeren onbewuste en bewuste processen. In deze jaarhoroscoop 2010 wil ik ze graag benoemen, maar zal ze niet verder uitwerken. Over een aantal zons- en maansverduisteringen zal ik in het komende jaar waarschijnlijk nog artikelen publiceren.

  • 31-12-2009 Gedeeltelijke maansverduistering in Kreeft om 20:12  MET
  • 15-01-2010 Totale ringvormige zonsverduistering in Steenbok om 8:11 MET
  • 26-06-2010 Gedeeltelijke maansverduistering in Steenbok om 12:30 MET
  • 11-07-2010 Totale zonsverduistering in Kreeft 20:40 MET
  • 21-12-2010 Totale maansverduistering in Tweelingen 09:13 MET
  • 04-01-2011 Gedeeltelijke zonsverduistering die hoort bij de maansverduistering in december 2010 om 10:02 MET

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Publicatie spiegelbeeld jan 2010

Publicatie www.wanttoknow.nl dec 2009

Zuiderlijke Maansknoop in het 10de huis in Kreeft

Bronvermelding jaarhoroscoop 2010 in Spiegelbeeld:

*1 Jaarhoroscoop 1-1-2010 00:00 Greenwich.
Noordelijke Maansknoop in Steenbok in het 4de huis conjunct Mercurius.
Zuiderlijke Maansknoop in het 10de huis in Kreeft.
*2 VPRO ‘Andere tijden’ ‘Griep in het Land’. https://www.anderetijden.nl/aflevering/255/Griep-in-het-land
*3 Boek: ‘Beeldengids van de dierenriem’ Helene W. en Willem A.Koppejan ISBN 90 202 167 32. Bestaat in totaal uit drie delen.
*4 Uitzending VPRO ‘Andere tijden’ ‘Geld in overvloed. Hoe bankiers hun hand overspeelden.’ https://www.anderetijden.nl/aflevering/267/Geld-in-overvloed
*5 Zuiderlijke Maansknoop ruime conjunctie met Zwarte Zon conjunctie maan in 10de huis. Noordelijke Maansknoop in Steenbok in het 4de huis conj. Mercurius.
*6 Zwarte Maan in Waterman in het 4de huis.
*6a Een deel van de informatie over sacred spaces is afkomstig uit een artikel van Celia Fenn bericht 18 november 2009 ‘Changes and Changes…and Creating Sacred Spaces with the New Rose Energy Grids.’ In mijn praktijk kun je nieuwetijds-kristallen kopen die deze Sacred Spaces creëren www.inzichten.com
*7 Marko Pogačnik ‘Ontmoeting met natuurwezens’ ISBN 90 60 38 379 6 en andere boeken. *8 Cheiron in Waterman conjunct Neptunus en Jupiter in het 5de huis.
*9 Zwarte Zon in Kreeft conjunct Maan in 10de huis.
*10 Diamant in Steenbok conjunctie Pluto, Venus en de Zon.
*11 Priapus in Leeuw in het 10de huis conjunctie Mars ruime orb. 8,5 graad. Overlevingsmechanisme of aardingspunt van de kernkwaliteit.
*12 Pluto de wachter op de drempel naar het kosmische bewustzijn en ZIJN. Pluto in 3 conj. Venus in 3 conj. Zon in 4 uitgaand in Steenbok conj. IC.
*13 *11 Priapus in Leeuw in het 10de huis conjunctie Mars ruime orb. 8,5 graad. Overlevingsmechanisme of aardingspunt van de kernkwaliteit.
*14 Israel, 14-05-1958 16:00 EET Tel Aviv
World Health Organization 7-04-1948 Washington tijd onbekend,
Pakistan 15-08-1947 00:00 IST Karachi
*15 Zie uitleg in de tekst bij *14 en Obama heeft zijn Kernkwaliteit/Zwarte Maanin Leeuw met Uranus. Radix Obama 4 augustus 1961 om 19:24 HT Honolulu.
Astrologe Elizabeth Svadkovski-Hathway bracht dit lange verblijf van Mars in Leeuw onder mijn aandacht. Astrotwolist@yahoogroups.com berichten rond 18 oktober 2009. Het lange verblijf van Mars in Leeuw gebeurt maar eens in de 32 of 47 jaar en heeft een steeds herhalende cyclus van 79 jaar. Vanaf half oktober 2009 tot begin juni 2010.
*14a Jaarhoroscoop: Saturnus in Weegschaal in 12de huis maakt meerdere T-vierkanten met Uranus oppositie en Pluto op de apex. Saturnus, het oude en vaste loopt vierkant in op Pluto. *16 Barack Obama transit Saturnus door 8ste huis. Radix: 4 augustus 1961 om 19:24 HT Honolulu.
*16a Astrologisch onderzoek Robert D.Doolaard: ‘Golven en oorlogen’. Artikel staat op deze website: http://foundationforthestudyofcycles.org Wachtwoord: CM2006-1 Een artikel over dit onderzoek bij Astrogroningen: http://astrogroningen.nl/artikelen.htm#Robert1
*17 Boek Dane Rhudyar ‘Astrologische Mandala’ ISBN 90 6271 906-6.
*17a Projecties van Cheiron conjunct Jupiter en Neptunus in de jaarhoroscoop 2010
*18 Jaarhoroscoop 2010 Uranus in 6de huis in Vissen. Vernieuwingen in de dagelijkse realiteit. Saturnus in 12 in Weegschaal conjunctie Ascendant.

*18a Jaarhoroscoop 2010 Saturnus in Weegschaal in 12de huis en Uranus ongeaspekteerd in het 6de huis in Vissen. 12de huis en Vissen richten zich in de kosmische octaaf beide op eenheid.
*19 De acceptatie van Pluto maakt dat je in de kosmische octaaf van ZIJN komt.

*20 Saturnus in Weegschaal in het 12de huis ingaand Pluto (conjunct Venus en Zon) in Steenbok in het 3de huis en Uranus uitgaand Pluto in het 6de huis in Vissen. Dit is een T- vierkant met Pluto op de apex. Tijdens het jaar 2010 ontstaan er exacte opposities tussen Saturnus en Uranus /en vierkanten tussen Saturnus en Pluto. Ook een toenemend Pluto vierkant Uranus komt in 2012 pas tot een vierkantaspect.

*21 Uranus in Vissen in het 6de huis uitgaand vierkant met Pluto in 3de huis in Steenbok in een toenemend vierkant naar 2012.
*22 Uranus conjunct Jupiter. Pas rond februari 2011 laten Jupiter en Uranus in een conjunctie elkaar los door een 7 graden orb.

*23 De Zwarte Maan in Waterman in de jaarhoroscoop 2010, waar Uranus haar natuurlijke heerschappij heeft. Gecorrigeerde Zwarte Maan van 9 aug 2009 tot 2 nov 2009 / 25 dec tot 23 maart / 5 mei tot 10 aug 2010 in Waterman. De niet gecorrigeerde Zwarte Maan van 1 oktober 2009 tot 28 juni 2010.

*24 Rond oktober 2010 staat de Zwarte Maan samen met Uranus en Jupiter in Vissen. Gecorrigeerde Zwarte Maan in Vissen vanaf 23 maart 2010 tot 5 mei 2010 / 10 augustus 2010 tot 22 maart 2011. De niet gecorrigeerde Zwarte Maan in Vissen vanaf 28 juni 2010 tot 24 maart 2011.
*24a Vaticaan http://www.ufodigest.com/balducci.html
*25 2010 Uranus conjunct Jupiter in Vissen (zwarte Maan er ook nog bij) en Uranus in Ram geven beide grote technologische vernieuwing. In de jaarhoroscoop 2010 staat Uranus ongeaspekteerd in het 6de huis ook daardoor is er kans op plotselinge en ongrijpbare vernieuwingen.
*26 In mei/juni 2010 staan de Zwarte Maan in Waterman conjunct Neptunus en Jupiter en Cheiron. Priapus conjunct Mars en Mars heerst over Ram waar Uranus staat.
*26 26 juli 2010 Saturnus in Weegschaal oppositie Uranus in Ram.
*20 Groot kardinaalkruis 7 augustus 2010:
Uranus conjunct Jupiter in Ram oppositie Venus, Saturnus, Mars, conjunct in Weegschaal en Pluto in Steenbok oppositie Maan in Kreeft.

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD dec 2009: Cheiron, van kosmische wond naar meesterschap
SPIEGELBEELD febr 2010: Pluto in Steenbok, DEEL 1

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Spiegelbeeld jan 2010: Groei naar eenheidsbewustzijn

Plaats een reactie