Structuren voor de nieuwe tijd

Zonsverduistering 21 augustus 2017

Geschreven door: Manuela van der Knaap

29 minuten leestijd

In dit astrologische artikel kun je lezen over de impact van de totale zonsverduistering van 21 augustus 2017. Het artikel geeft een overzicht van de achtergronden en het hoe en waarom extreme veranderingen nodig zijn. Je krijgt ook inzicht in waar dit naartoe beweegt en wat je daarin zelf kunt doen om mee te bewegen en stabiliteit te krijgen in je leven. Dit aan de hand van een aantal praktische voorbeelden. Onderaan het artikel vind je een samenvatting van het artikel. De impact van deze verduistering werkt 2,6 jaar door en heeft als thema’s: De beweging van het oude naar het nieuwe bestuur en structuur, met daarin een rol voor vaccinaties, cryptocurrencys, ‘false flags, ‘fake news’ en nieuwe woon-, werk-, relatievormen. Ik wens je veel leesplezier…

Uitleg bij afbeelding: UT is Universal Time en dat is 2 uur vroeger dan de tijd in Nederland. Bijvoorbeeld 17:00 UT is 19:00 Nederlandse tijd.

Nummers *1 t/m *25 in dit artikel zijn bronvermeldingen en astrologische verwijzingen en uitleg die onder aan dit artikel staan

Zonsverduistering 21 augustus 2017

De zonsverduistering van maandag 21 augustus 2017 is een totale verduistering van de Zon door de Maan. In de Verenigde Staten is deze totale verduistering van West naar Oost waar te nemen, aldus de NASA website.*1 Deze eclips wordt daarom ‘The Great American eclips’ genoemd, omdat de totale verduistering alleen het vaste land van de Verenigde Staten treft en daar dus de grootste impact heeft. Tegen de tijd dat het laatste deel van de verduistering in de buurt van Nederland en België is, begint de Zon al met ondergaan en is er geen verduistering meer waar te nemen.

Verduisteringen wat doen ze?

In de oudheid werd een zonsverduistering als onheilbrenger gezien, maar tegenwoordig weten we dat een eclips een brenger van bewustzijn is. Het effect van een maansverduistering werkt vooral in onze onderbewuste lagen en laat het effect vooral innerlijk ervaren, maar komt met vertraging tot uiting in de wereld.
Een zonsverduistering geeft een meer wereldse uitwerking in het wakkere ‘dagbewustzijn’. Deze beROEMde totale zonsverduistering van augustus 2017 heeft een duur van 2 uur en 40 minuten waarin er een totale verduistering optreedt en heeft een uitwerking gedurende de komende 2,6 jaar. Een verduistering is een markering; een verankering van trends in de tijd ( en ruimte ).

Wraak en vergelding als drijfveer

Deze verduistering valt samen met de vaste ster Regulus, die vanuit de aarde gezien, als één van de weinige sterren, aan de rand van de ecliptica beweegt en dus nogal wat invloed heeft op ons. Deze vaste ster staat ook bekend als ‘Leeuwenhart’ en kan opstuwen tot groot succes of fataal worden en wordt dan ‘verpletterende voet’ genoemd. Wraak en vergelding als drijfveer wordt door aanwezigheid van deze Ster Regulus afgerekend als een slechte drijfveer. Dus wees bewust van waaruit je jezelf expressie geeft. *2

Opgeblazen ego

De symbolen van de dierenriem graad waar de verduistering haar imprint maakt, laten een zeer helder beeld zien, namelijk: een potsierlijk opgetuigde Leeuw die gecorrigeerd wordt door ‘de engel van de Zon’ met een vlammend zwaard. *3

Dit beeld spreekt voor mij boekdelen en laat in één krachtig beeld zien dat het opgeblazen ego ( Leeuw ) wordt gecorrigeerd door de kosmische hiërarchieën. Het oude opgetuigde potsierlijke ego dat zich heeft opgeblazen, wordt weer in lijn gedwongen van zijn Multidimensionale zelf om zijn of haar authentieke plaats in te nemen in het geheel, naast de ander in plaats van erboven. Het authentieke moet zijn plaats innemen in het geheel, zodat de nieuwe dragende basisstructuur in zijn geheel kan incarneren .*4 Want we hebben het brandpunt en centrering van het ego nodig om te kunnen creëren, maar dan wel een gezond ego. Zodat er een nieuwe structuur kan indalen voor het nieuwe Watermantijdperk en daardoor kan er een nieuwe cultuur ontwikkelen, gebaseerd op Watermanprincipes. Dit heeft uitwerking op ieders persoonlijke leven, maar ook voor het collectief.

Zelfstandigheid

De nieuwe structuur moet voor het nieuwe tijdperk voldoen aan de Watermanprincipes, zoals community, gelijkwaardigheid, vrijheid, eerlijkheid en helderheid. Een model van het Watermantijdperk dat ons verbindt met een structuur buiten de Matrix is de Flower of Life, mits kosmisch geactiveerd. Wij zijn de architecten van dit nieuwe tijdperk en de praktische structuur is nu aan het ontstaan. Het proces van de komende drie jaar is hierin cruciaal. *5 Daarin leren wij loskomen van afhankelijkheden van elkaar en op eigen benen te staan; zelfdragend te zijn. Een eigen zelfstandige authentieke unit van leven en bewustzijn. En natuurlijk heeft dit gevolgen voor de vormen die wij kiezen voor relaties en kan het tijdelijk zo zijn dat we even helemaal los willen zijn van alle afhankelijkheid. We worden hierin aangesproken op onze creativiteit. *6

Het collectieve proces

Gegijzeld leven

Pijnlijk duidelijk wordt het dat de bestuurlijke systemen de afgelopen eeuwen gegijzeld zijn geweest door een klein groepje bestuurders. De basis van dit systeem is de hiërarchische topdown piramide structuur, waar alle andere bestuurlijke systemen op rusten. Waar dat heel erg duidelijk wordt is in de Mainstream Media, het Financiële systeem, Farmacie/zorg/verzekeringen, maar het is op alle levensgebieden vertakt en ook waar te nemen. We creëren nu als architecten voor het nieuwe Watermantijdperk een platte structuur van mensen en door mensen. In deze periode en ook in 2018 komt de inspiratie voor deze nieuwe structuren naar ons toe. *7 De vormkracht van Saturnus is in verbinding met de zwarte Maan ( horoscoop eclips ) niet beschikbaar voor wie in dualiteit leeft. Daarom zullen de specialisten ieder vanuit zijn of haar kernkwaliteit (zwarte Maan) geïnspireerd worden en de juiste informatie ontvangen. En zullen de bewuste en mensen die openstaan voor het nieuwe de architecten zijn voor de nieuwe structuren.

Losgeslagen vernieuwing

De vernieuwing gaat in een zeer hoog tempo door. Het is voelbaar hoe het nieuwe zich heeft losgemaakt van het oude en zelfs losgeslagen lijkt te zijn. *8 Vanuit de oude energie en de oude structuren, is het nieuwe niet meer bij te houden. Alle systemen die zich bedienden van autoritaire macht en controle worden voorbij gelopen door nieuwe, vrije systemen.

Basis principes van het nieuwe

Op alle vlakken zet de vernieuwing door zoals in woonvormen, werkvormen, relatievormen enzovoort. Hierin beginnen nieuwe meer autonome structuren en ideeën vorm te krijgen en zijn wij de architecten van de nieuwe tijd. De nieuwe systemen zijn gebaseerd op Watermanprincipes en zij hebben daardoor hun basis in een breed sociaal bewustzijn, coöperatie en baseren zich dus op ‘open source delen’, community, gelijkwaardigheid en vrijheid als basisprincipes.

Een nieuw geluid in de media: https://cooperatiedevrijemedia.nl/2017/07/de-vrije -media-een -revolutie-in -de -informatievoorziening/

Gedwongen bestuurlijke verandering

Sinds juli 2017 is Saturnus in het ‘zwarte Maan kanaal’ gekomen. *9 Dit houdt in dat begrenzing, besturen, autoriteit, verantwoordelijkheid, autonomie en authenticiteit geïnspireerd worden door het universele ( de eenheid van het goddelijke ). De oude structuren verliezen hun greep, komen ten val en moeten noodgedwongen een nieuwe vorm vinden. De vernieuwing is zo losgeslagen van het oude, dat bestuurders linksom ingehaald worden en mee moeten stromen met de vernieuwing. *10 We worden op alle lagen van de bevolking en dus ook voor het bestuur van ons collectief geïnspireerd om nieuwe structuren en besturing te vinden die collectief, autonoom en zelfdragend zijn.

Gedwongen vernieuwing

Op allerlei gebied vallen verouderde structuren uit elkaar. Zoals websites die niet meer functioneren, oude verbindingen met zakenpartners of levenspartner of andere verbindingen die niet meer kloppen en sterk verouderd zijn. Meestal is de oorzaak dat de verantwoordelijkheden niet kloppen. Er kan flink wat druk komen op de vernieuwing, die dan ineens MOET!

Cryptogeld en Bitcoin

Een concreet voorbeeld hiervan is Bitcoin. Deze digitale tegenhanger van het geld wat we nu gebruiken van de Centrale Banken, is een cryptocurrency en Bitcoin was de eerste digitale cryptocurrency die in 2008, een paar maanden na de grote beurscrash, het levenslicht zag. Deze cryptocurrency wordt nu naar een nieuw niveau getild, omdat de kernkwaliteit geactiveerd is dit jaar. De ‘hogere bedoeling’ van Bitcoin wordt dit jaar extra gezuiverd en geijkt en kan hierin een grote vlucht maken. Uit de horoscoop van Bitcoin blijkt dat dit cryptogeld een nieuw waardesysteem is dat een antwoord van het volk zou kunnen zijn, op de klem van het gemanipuleerde geld, waar we in vastzitten. *11 Cryptogeld is gebaseerd op een zelfdragende rekenformule, een blockchain, die niet gemanipuleerd kan worden en daardoor zelfdragend is door de community. Het voldoet aan alle voorwaarden voor het Watermantijdperk. Maar kijk het YouTube filmpje hieronder of ga jezelf verdiepen op internet. Er is genoeg informatie over te vinden.

FILMPJES OVER BITCOIN: 

https://www.youtube.com/watch?v=k0HmrSfJwhU

Compacte uitleg Bitcoin in Nederlands:

De wereld draait door 2013 over Bitcoin: https://www.youtube.com/watch?v=6BxBHAGYkYs

Thema 2017

Transformatie van onze visie op geld- en waardesystemen is het hoofdthema van het jaar 2017 en wordt zichtbaar in de betreffende jaarhoroscoop. *12 Gaan we volledig digitaal met ons geld en leveren we daarmee onze vrijheid in of zal het cryptogeld het oude Financiële systeem overnemen? De tijd zal het ons leren.

https://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/zweden-schaft-contant-geld-af/

Initiële stappen

Het lijkt alsof alles uit elkaar valt in twee kampen. Of je hoort of bij de vernieuwers en hebt niets met het oude systeem of je hoort bij het oude systeem en kan het nieuwe niet bijhouden. Dit is maar tijdelijk en zal weer gecorrigeerd worden als Uranus in Stier komt en deze eerste schreden zijn in mei 2018 al aan zet. Dan moet het nieuwe gestabiliseerd worden en een basis krijgen. Maar nu is het dus belangrijk dat het nieuwe zijn initiële stappen zet en hierbij niet is bij te houden door de heersende orde. Deze vernieuwende krachten worden vanuit de universele bron voorzien van inspiratie en energie. *13

Moed van het leeuwenhart

De huidige polarisatie is nodig om ons een nieuw evenwicht te laten zoeken op een hoger bewustzijnsniveau. Waar mogelijk zelfs buiten de Matrix van de dualiteit. Energetisch is onze uittocht uit de dualiteit van de Matrix begonnen. We zijn nu voor het collectief een nieuwe basis aan het creëren in de 5de dimensie. Met een samenleving die gebaseerd is op de principes van het Watermantijdperk, namelijk: vrijheid, gelijkwaardigheid, community en bewustzijn. We kunnen deze nieuwe structuren alleen maar laten ontstaan door het avontuur aan te gaan. Om onderweg te durven te zijn en om niet te weten en in het moment geïnspireerd te zijn en van daaruit alles stap voor stap te laten ontstaan. Met de moed van het Leeuwenhart. *7

Autoritaire macht

De zonsverduistering en ook de bijbehorende maansverduistering laten zien dat het nog een spannende periode gaat worden met achterhoedegevechten tussen oude autoriteiten en losgeslagen vernieuwing. *7 In de periode vanaf juli 2017 tot en met juli 2018 ( en jaarhoroscoop 2018 ) zal het oude systeem afwisselend haar macht te gelde proberen te maken vanuit autoritaire macht. *14

Zelf onderzoek doen

De basis van stabiele autoriteit is weg, mede omdat nu zichtbaar wordt dat de praktijk niet strookt met de gemanipuleerde onderzoeken en we gaan ervaren en zien dat de zogenaamde ‘bewijzen’ die geleverd worden niet onafhankelijk zijn verkregen. Hierdoor zal de autoritaire macht haar slagkracht uiteindelijk gaan verliezen.*8 (Jaarhoroscoop 2017 Noordelijke Maansknoop in Maagd ). Zelf onderzoek doen om echt objectiviteit te verkrijgen is de komende jaren van levensbelang. Je kunt niets meer zomaar aannemen. We worden gedwongen eigen verantwoordelijkheid te nemen. *7

Krachtmeting

We zijn in een periode gekomen van krachtmetingen, waarin visies en meningen met bekvechten en soms zelfs tot knokpartijen en aanslagen aan toe, om wie gelijk heeft en de autoriteit heeft en het dus denkt beter te weten. Men zal smijten met visies onderbouwd met vaak gemanipuleerde onderzoeksrapporten. *7 driehoek *15

Aanslagen

Aanslagen door groeperingen zijn de afgelopen jaren aan de orde van de dag. Parijs, Londen, Manchester, Barcelona. Mogelijk zelfs gearrangeerde aanslagen om het volk haar vrijheid te laten inleveren. Maar ook hier weten we niet precies wat de feiten zijn achter de verhalen. *13 Vraagstukken over begrenzing en autoriteit zijn intens ingewikkeld. Waar mogen en willen wij onze vrijheid inleveren voor veiligheid? *16

Hoe lossen we het op?

De horoscoop van de zonsverduistering laat zien dat we dit kunnen oplossen door een samenwerking tussen actieve individualiteit en feitelijk, authentieke informatie helder te maken en nieuwe technieken en andere vernieuwing en vrijheid hierin een belangrijke plek te geven. Als we al deze partijen een plaats geven, kan er op een relatief eenvoudige manier iets nieuws geboren worden. *17

Verantwoordelijkheid

Het zoeken naar een nieuwe basis voor bestuur en een basis voor verantwoordelijkheid zal ook de nodige stof doen opwaaien de komende drie jaar. *5 Een voorbeeld daarvan is het verplichten van vaccinaties. In Frankrijk en Italië is al een wet aangenomen die de bevolking vanaf 2018 verplicht om hun kinderen te laten vaccineren om bescherming in het collectief tegen deze ziektes te kunnen garanderen. Tenminste dat is het uitgangspunt van de bestuurders. Maar geeft dit bestuurders van het collectief het recht om te mogen beschikken over het leven en lichaam van een individu? *6 En hoe ligt de verantwoordelijkheid van het individu naar het collectief ? En hoe gaan we om met de enorme sociale drama’s die hieruit voortkomen, als bijvoorbeeld je kind niet meer naar school mag of niet meer bij vriendjes in de buurt mag komen ? Dat zijn grote vraagstukken. En is een volkstribunaal dat boven de wet staat, het juiste en enige antwoord om bestuurders ter verantwoording te roepen?

Volks tribunaal: http://www.burgerlijke-ongehoorzaamheid.nl/rechtszaak-tegen-de-staat-met-volkstribunalen-nu-werkelijkheid/

Kinderziektes en ontwikkelingssprongen

Nog geen generatie terug organiseerde men speciale partijtjes, zodat een kind besmet werd met wat men toen nagenoeg ongevaarlijke kinderziektes vond. Na het krijgen van deze ziektes, was het kind levenslang beschermd tegen deze ziektes. Vanuit de antroposofie weet men dat na het krijgen van kinderziektes juist enorme ontwikkelingssprongen waar te nemen zijn.

Onafhankelijk onderzoek

Een ander punt zijn de onderzoeken die worden gebruikt om visies te staven. Zijn deze onderzoeken wel juist en onafhankelijk? De meeste onderzoeken op dit vlak worden betaald en gedaan door de Farmaceuten die ook de vaccinaties leveren. Autoriteit van informatie komt dus onder druk te staan. Wat zijn je bronnen en kloppen die wel? *6 Van ons wordt gevraagd zelf onderzoek te doen en individueel autonoom te worden en baseer je dan alsjeblieft op onafhankelijke onderzoeken. Kijk naar de bron en de bron achter de bronnen. Eigen autoriteit zijn en staan voor je eigen visie is een groot goed en de basis in de nieuwe energie.

*Artikel over het onderzoek van Mawson naar vaccinaties:

*Filmpje over Vaccineren (lezing begint bij 4 minuten, daarvoor is een introductie van de lezing); https://www.youtube.com/watch?v=ZNFvuaXqoJo

*Vaccineren verplicht in Frankrijk: https://joop.vara.nl/nieuws/vaccineren-vanaf-2018-verplicht-in-frankrijkExtreme verdeeldheid

De Verenigde Staten, waar deze eclips de meeste kracht heeft, zijn extreem verdeeld met de moderne meer ‘materialistische’ mensen woonachtig aan de kusten en vele extremisten en tegenstanders van de gevestigde orde met bewapening in de binnenlanden. Deze gevechten maken de wond van deze tijd zichtbaar. We zijn allemaal anders, hebben allemaal een andere visie en dit kan tot extreme verdeeldheid leiden. Dit kan tot uitzichtloze situaties leiden, waarin we niet weten hoe we als een eenheid in verbondenheid moeten functioneren.

Charlottesville

Zoals recent gebeurde in Charlottesville Verenigde Staten, in een gevecht tijdens een protestmars van extreem rechts en de tegenstanders. Een zon- of maansverduistering is een brandpunt en daarom voor de verduistering ook al werkzaam. Filmpje tegenstanders extreem rechts: https://www.youtube.com/watch?v=PrnIVVWtAag , Artikel over Charlottesville: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/14/trump-geeft-milities-nieuwe-energie-12532285-a1569933

President Trump

De horoscoop van President Trump van de Verenigde Staten laat zien dat hij een activator is van testosteron, actie en strijd, omdat de zonsverduistering op zijn Mars valt. De strijd met Noord-Korea is daarin een spannende factor. Om maar weer een beetje verwarring in het geheel bloot te leggen: er zijn verschillende horoscoopgegevens in omloop van President Trump. Ik baseer mij op de gegevens die zijn verkregen door een astrologen bezoek van zijn moeder. *18

Kleine gebeurtenis met enorme gevolgen

De omstandigheden zullen ons dwingen gematigd met elkaar om te gaan. Het antwoord kan worden gevonden in jezelf, door uit deze gevechten te stappen en je eigen autonomie in eigendom te nemen, dan is er geen autoriteit of bevestiging van buitenaf meer nodig. *19 Deze situaties kunnen beginnen met kleine gebeurtenissen, maar hebben enorme gevolgen *20 Zoals President Trump van de Verenigde Staten achteloos de situatie in Charlottesville een podium gaf en wat waarschijnlijk nog wel even doorwoekert.

Kracht en gevaar Sociale Media

De zonsverduistering laat zien dat we kleine gebeurtenissen met enorme gevolgen op allerlei vlakken gaan tegenkomen. Het start met iets kleins en gaat dan viraal doordat het innerlijk resoneert met het individu. Sociale Media maken het mogelijk informatie te delen en je daarmee uit te drukken door de informatie onder de aandacht te brengen van de sociale omgeving. Daarmee bepaalt de massa tegenwoordig wat werkelijk aandacht krijgt in plaats van de MainStreamMedia.

Subjectiviteit en emoties

Subjectiviteit en emoties spelen in deze periode vanuit het overlevingsmechanisme bij informatie-overdracht een grote rol. *16 Vanuit het overlevingsmechanisme leest men niet, maar reageert.

Alles is waar

Iedereen ziet en leest iets anders in een tekst. En het is allemaal waar, vanuit de verschillende invalshoeken. Het één is ook niet meer waar dan het andere, maar er is wel een feitelijke basis van informatie aanwezig. Deze zou leidend moeten zijn. Omgaan met informatie mag of moet zelfs ontwikkelen naar een nieuw niveau van bestaan met een grotere individuele verantwoordelijkheid. *5 Er is bewustwording nodig van de eigen communicatie en verantwoordelijkheden daarin. *21

Fake news

Hoe om te gaan met sociale media wat ik hierboven beschreef, wordt de komende tijd, ook in 2018 veel ervaring opgedaan op individueel en collectief vlak. *21 Voor ons als collectief geeft de grote hoeveelheid onzin en al dan niet bewust geplaatst ‘fake news’ en ‘false flags’ ( manipulatie ) die rond gaan op de Sociale Media, in de waarachtigheid van nieuwsvoorziening nogal wat problemen. *17 & *21 Informatie gaat regelmatig een eigen leven leiden en creëert angst en emotie. *16 Er is geen absolute waarheid meer, maar ieder heeft zijn of haar individuele invalshoek en waarheid. Het dwingt ons naar binnen te gaan voor zelfonderzoek en om dat te vinden in het nieuws wat werkelijk een bodem heeft en overeind blijft. We mogen kijken naar wat authentiek is en de ‘backbone’ is van het nieuws. De rest is subjectief. Dat is de bewustwording die wij als collectief doorgaan op alle niveaus van nieuwsvoorziening en communicatie. *17

Discussie

Ook voor het individu op de eigen sociale media komt er bewustwording over informatie voorziening, nieuws en communicatie. Wat wij er zelf van merken op onze eigen Sociale Media, is dat er binnen de kortste keren discussie ontstaat over de meest uiteenlopende zaken. Iedere mening wordt weer met een andere mening ter discussie gesteld. Er wordt geschermd met artikelen of YouTube berichten, waarvan de bron zeer twijfelachtig is maar aangenomen wordt voor waar. Omdat we niet meer weten wat waar is, omdat alles ter discussie wordt gesteld en er veel ‘fakenews’ in omloop is, wordt al vrij snel bij twijfel niet meer gelezen of geluisterd en wordt het kind met het badwater weggegooid. Of er wordt zeer emotioneel gereageerd.*16

Authentieke informatie

De enige remedie is goed lezen of luisteren en zien waar je emotioneel aanhaakt en als het jouw informatie is waar anderen op reageren en dan te kijken hoe het gesteld is met jouw begrenzing en autoriteit. Als de innerlijke autoriteit klopt, dan zend je dat uit en is er geen opening. Hierin zijn nog allerlei nuances en is nog veel te leren wat werkelijk authentieke informatie en communicatie is. *22

Begrenzing en veiligheid

Zuivere begrenzing is liefde en geeft veiligheid voor jezelf en de ander. Alle meningen mogen naast elkaar bestaan, maar het is de intentie en toon waarmee ‘het vogeltje zingt’ die het verschil maakt en of de communicatie open en veilig is. *22

Uitwerking in het persoonlijke leven

Expressie van jezelf

Deze maan- en zonsverduistering van augustus 2017 inspireert ons om expressie te geven aan onszelf. Om jezelf te laten zien en creatief te zijn. We zien een explosie van YouTube kanalen en andere vormen van expressie. *23 Je kunt mogelijk ook ervaren dat je mislukt bent als je geen expressievorm vindt. Onzekerheid, het gevoel er niet toe te doen, wordt in jezelf voelbaar in zijn of haar volle omvang. We mogen onszelf en onze creaties en onzekerheden omarmen. Wat helder wordt is dat het niet gaat om wat een ander er van vindt, maar wat brengt het jou? Val je samen met jezelf, kun je stromen als geheel of maak je maar een klein stukje van jezelf zichtbaar? *24

Pijn in boven benen en heupen

Energetisch is het best pittig. Er zijn veel klachten over pijn in de bovenbenen en heupen. Dit is een soort spierpijn, verkramping. De kosmische energie die sinds eind 2016 instroom staat in het dierenriemteken Boogschutter. En Boogschutter regeert astrologisch over de heupen en bovenbenen. Wat deze Goddelijke stroom van ons wil is dat we onze bovenbenen en heupen verder openen en overgeven aan de kosmische energie. Deze stroom van de Goddelijke octaaf van Boogschutter vraagt van ons om te durven avontuurlijk te zijn, je over te geven aan het niet weten en gewoon onderweg durven zijn. Als dat lukt, dan ontspannen de heupen zich en ontstaat er een nieuwe dimensie in de aarde verbinding, die intens voedend en warm is. Het kosmisch geactiveerde mineraal Shiva Lingam kan hierin onsteunend zijn. Maar is zeker niet het enige mineraal dat hierin werkzaam is. Deze opening van heupen en boven benen is tot eind van dit jaar actief. Daarna verschuift de Goddelijke stroom naar de botten en knien ( Zwarte Maan in Steenbok )

Uit het oude kringetje stappen

Ook in het persoonlijke leven zijn de vraagstukken van vernieuwing, nieuwe structuren bezig om een nieuwe basis te zoeken in onszelf. Dit kan ervaren worden als een complete verbouwing. *4 Niets is meer wat het was. Alle sprookjes worden ontmanteld en verantwoordelijkheden worden duidelijk en vragen om actie. *23 driehoek *21& *17. Het oude kan niet meer worden opgelost met herhaling, maar vraagt om nieuwe inspiratie om uit het oude kringetje te stappen en nieuwe vormen te durven laten ontstaan. Wat dit proces van verandering kenmerkt, is vooral niet weten en stap voor stap het avontuur aangaan en hierin durven onderweg te zijn, verbonden met wat er is.

Oud en nieuw

Ook op persoonlijk vlak kun je kiezen voor de losgeslagen, vernieuwende rol. Maar als de omstandigheden het niet toelaten, dan kun je oude verantwoordelijkheden niet zomaar loslaten en overheerst het gevoel dat je de vernieuwing niet kunt bijhouden. Met alle vernieuwing kan de chaos dan enorm zijn, alsof alles voor zichzelf is begonnen en de samenhang zoek is.*24 & *17 En misschien heb je op het ene gebied in je leven de vernieuwende taak en in het andere levensgebied de verantwoordelijke, dragende rol. Beide kunnen dus naast elkaar bestaan in jouw leven.

Vrije structuren

De vernieuwing en nieuwe vormen die gevonden moeten worden zie je op allerlei manieren terug, zoals in woonvormen, relatievormen, financiën, communicatie en werkvormen en nog vele andere levensgebieden. De vormen die we zoeken zijn vrijer, gelijkwaardiger en vriendelijker naar de praktische realiteit, zodat we niet meer een vorm in gedwongen worden. En dat is loslaten, zoeken en een nieuw avontuur durven aangaan, zonder te weten waar dit naartoe zal leiden, maar verbonden met jezelf en met creatieve ruimte voor jezelf. *17

Het hart omvat alles

De energetisch gevorderden onder ons kunnen ervaren dat ze van binnen compleet in verbouwing zijn. Ook op energetisch vlak in ons Multidimensionale systeem is er een grote verschuiving gaande, ook daar worden oude hiërarchieën van ‘Hoger Zelf’ delen meer gelijkwaardige multidimensionale facetten van jezelf. Ook die autoriteit en leiding komt in het energetische hart te liggen van ons mens zijn. *17 Het hart kan namelijk alles omvatten en kan zich met alles verbinden en is daardoor het ideale centrum van ons ZIJN. Vaste Ster Regulus valt samen met deze totale zonsverduistering in Leeuw. Deze ster wordt ook wel het Leeuwenhart genoemd. *2 Het Leeuwenhart inspireert ons op kosmisch niveau om de trotse drager te zijn van het multidimensionale hart en daarmee een moedige leider voor het nieuwe tijdperk te zijn.

Autonoom energiesysteem

We worden geïnspireerd om een nieuw energiesysteem vorm te laten vinden in onszelf. Het nieuwe energiesysteem toetst alles wat van buitenaf komt aan het geheel van wie je bent, met het multidimensionale hart als centrum. Ons complete energiesysteem met verschillende velden en lichamen is bewust en intelligent en weet vanuit intuïtie wat wel en wat niet past in ons bestaan. Daarom zal iets wat zich aandient afketsen of aantrekken, gewoon door te ZIJN. Door toe te staan dat jouw multidimensionale systeem zichzelf reguleert als autonoom systeem. Dit is het geïntegreerde Meesterschap van de energie van deze totale zonsverduistering van augustus 2017. *24 & *17 Er is rust en ruimte nodig en momenten van stilte eventueel verbonden met de natuur om deze kracht de ruimte te geven. *22

Wezen als geheel

We worden in deze energie uitgenodigd om authentiek te ZIJN. Om in eigendom te nemen wat is verworven, geïntegreerd, eigen gemaakt door levenservaring. Oude hiërarchische spiritualiteit is ( voor mij ) aan het verdwijnen. Hoger zelven wordt multidimentionaliteit met jou als heel Wezen in één geheel. We integreren alle losse facetten van wie en wat wij ooit zijn geweest of zullen zijn, in en buiten ruimte en tijd. Dit zijn al onze existenties in de verschillende dimensies. Al deze facetten integreren we in dit menselijke lichaam als één geheel. *24 & *17

Brandpunt van authentieke Zelf

In de ‘nieuwe’ energetisch structuur bepaalt het geheel van de persoon wat er wordt aangetrokken of afgestoten en niet meer het ‘Hoger Zelf’. Dan zijn wij zelfvoorzienend en een autonome en authentieke creator. *23 & *24 Een creator die in contact is met andere creators en een co-creatie aangaat in gelijkwaardigheid. Dat is wat ik ervaar wat er met ons aan het gebeuren is. *7 & *5 En misschien is het nooit anders geweest en verandert nu het brandpunt van ons authentieke Zelf, waardoor we het nu anders, zonder hiërarchieën waar kunnen nemen. Wat leven wij in een bijzondere tijd!

Verworven wijsheid

Authentieke rijpheid van wie jij bent stroomt met dit geïntegreerde Meesterschap moeiteloos naar buiten. *25 Je valt samen met jezelf, als één geheel. Er komt een verworven geïntegreerde wijsheid vrij in jezelf, gewoon door te zijn wie je bent. Verworven wijsheid hoeft niet altijd geuit te worden, maar is altijd paraat om tot expressie te komen. *5 & *7 Het authentieke van verworven en geïntegreerde wijsheid brengt automatisch natuurlijk leiderschap met zich mee. Dan ben je er helemaal klaar voor.

roos

Samenvatting

Ik zal proberen om de informatie van dit artikel kernachtig samen te vatten. Het artikel is lang geworden, maar ik had nog zo veel meer kunnen schrijven over de huidige actuele situatie, maar moet een selectie maken om het leesbaar te houden. In toekomstige artikelen, lezingen of blogs ga ik hier zeker verder op in.

‘The Great American eclips’ is een verankering van nieuwe thema’s voor deze boeiende tijd. Op het niveau van de persoonlijkheid creëert deze eclips een correctie van het opgeblazen ego. Nieuwe structuren voor een nieuwe samenleving in het Watermantijdperk dalen in en creëren en vernieuwen onze cultuur, die gebaseerd is op Watermanprincipes zoals onder andere: community, gelijkwaardigheid, vrijheid en bewustzijn. De komende drie jaar zijn daarin cruciaal en vormen de kern voor de nieuwe structuren en bestuur.

Er ontstaan nieuwe vormen die alternatieven bieden voor de gijzeling van de oude structuur waar wij middenin zitten, zoals; MainStreamMedia, Financiële sector, Farmacie enz. De inspiratie voor de nieuwe vormen en structuren komt nu naar ons toe. Vernieuwing lijkt losgeslagen en het oude dat volledig vast zit in verantwoordelijkheden, kan niet volgen. Maar dat is nu even noodzakelijk om het nieuwe zuiver te kunnen laten initiëren. Oude structuren worden gedwongen te vernieuwen. Een voorbeeld is de financiële sector die door cryptocurrency als Bitcoin haar greep begint te verliezen.

Ook de enorme polarisatie is nodig om het geheel te dwingen naar een nieuw hoger evenwicht. Zeer waarschijnlijk volgt er een reactie van autoritaire macht om controle te houden. Bijvoorbeeld; vaccinatie, digitaal geld, verlies privacy enzovoort.

Extreme verdeeldheid Verenigde Staten, zichtbaar door het incident in Charlottesville met extreem rechts en het optreden van President Trump daarin. Kleine aanzet, grote gevolgen is zeker een thema voor de komende jaren. Er is extreme verwarring in de nieuwsvoorziening door manipulatie, ‘fake news’ (aanslagen), false flags en het subjectief reageren op de Sociale Media door de massa. Onderzoek is noodzakelijk om voor jezelf de Backbone te vinden van de informatie. Dus wat is echt en onderbouwd en wat niet. Er is niet meer zoiets als DE waarheid, alleen verschillende invalshoeken van de waarheid. Dit dwingt ons om zelfstandig te worden en te kijken wat voor jou waar is.

Op persoonlijk vlak wordt je uitgenodigd om jezelf tot expressie te brengen.Uit het oude kringetje te stappen en in actie te komen en op alle vlakken in je leven nieuwe vormen te laten ontstaan. Soms heb je een vernieuwende rol en soms een stabiliserende rol door verantwoordelijkheden die niet losgelaten kunnen en mogen worden. De nieuwe woon-, werk- en relatievormen (enzovoort) die nu ontstaan, zijn vrijer en dwingen ons niet meer in een vorm. Wij zijn de architecten van het nieuwe Watermantijdperk.

Voor de energetisch gevorderden onder ons: er is een vernieuwing gaande in het energiesysteem die het multidimensionale energiesysteem nog autonomer laat functioneren. (Lees in uitgebreide artikel meer hierover.) We zijn er klaar voor om verworven wijsheid als authentieke leiders voor de nieuwe tijd toe te passen.

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Nummers *1 t/m *25 in dit artikel zijn bronvermeldingen en astrologische verwijzingen en uitleg die op de website te vinden zijn

*1 https://eclipse2017.nasa.gov/eclipse-who-what-where-when-and-how
http://www.zonsverduistering.nl/eclips2017augustus.html
*2 Johan Ligteneigen ‘De Vaste Sterren in de Astrologie’ ISBN 978-1-4475-3337-5 Vaste ster Regulus staat op 29.08 Leeuw. De informatie over wraak en vergelding komt niet uit het boek van Johan Ligtheneigen, maar uit overleveringen.
*3 Helene en Willem Koppejan ‘Beeldengids van de dierenriem’ ISBN 90-202—1670-8 Afbeelding van de 29ste graad Leeuw is ook uit dit boek.
*4 2de beeld 29ste graad Leeuw: Helene en Willem Koppejan ‘Beeldengids van de dierenriem’ ISBN 90-202—1670-8
*5 (2a) Saturnus in zwarte Maan kanaal juli 2017 tot aug 2018, eind 2017 tot eind 2018 zwarte Maan in Steenbok en in januari 2020 Saturnus conjunct Pluto.
*6 (2b) Zonsverduistering in het 7de huis in Leeuw conjunct Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw, driehoek Saturnus conjunct zwarte Maan in Boogschutter 10de huis en inconjunct Cheiron in Vissen 1ste huis.
*7 Zwarte Maan in Boogschutter conjunct Saturnus en gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok. Als een planeet in het zwarte Maan kanaal staat, dan is deze niet beschikbaar als je leeft in dualiteit. De specialisten zullen ieder vanuit zijn of haar kernkwaliteit (zwarte Maan) geïnspireerd worden en de juiste informatie ontvangen. Daarom zullen de bewuste mensen de architecten zijn voor de nieuwe structuren.
*8 Uranus in de laatste graden van Ram.
*9 De zwarte Maan is niet Black Moon Lilith, of de astroide Lilith. De uitleg die ik gebruik voor de zwarte Maan in uitvoerig uitgetest en ervaren en is de Godsvonk in de persoonlijke horoscoop en in de horoscoop van gebeurtenissen of landen enz. is het de instroom van de Bron, het universele, het Goddelijke; van dat waar we af zijn, waar de situatie volmaakt is. Onderaan deze pagina https://inzichten.com/astrologie.html staan twee linken waarin kosmische astrologie en de zwarte Maan zoals ik er mee werk uitgelegd wordt. In PDF van mijn column in tijdschrift Spiegelbeeld.
*10 Jaarhoroscoop 2017 Saturnus driehoek Uranus. En Eclipshoroscoop Uranus in Ram driehoek gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok 2°07 (Astronomische correctie uit boek Max Duval en Jean-Marc Font Table du Noeud Lunair de lilith et du soleil noir). En *13
*11 Horoscoop Bitcoin: 02-11-2008 12:00 tijd??? Plaats??? Pluto Maan conjunctie als laatste planeten na de kernkwaliteit, de Zwarte Maan. Zwarte Maan in Boogschutter conjunct Venus, Pluto en Maan in Boogschutter en Maan in Steenbok.
*12 Jaarhoroscoop 2017: 1-1-2017 00:00 Greenwich Zwarte Maan in Schorpioen en gecorrigeerde zwarte Maan in Boogschutter in het 2de huis.
*13 Zwarte Maan in Boogschutter komt exact conjunct Saturnus driehoek Uranus eind 2016 rond 19 mei 2017 en rond 11 november 2017, maar werkt ook in verbinding met hele kanaal tussen de gecorrigeerde en niet gecorrigeerde zwarte Maan in een driehoek met Uranus, dus een langere periode.
*14 Vooral wanneer Saturnus bij de gecorrigeerde zwarte Maan staat.
*15 Zonverduistering augustus 2017 conjunct Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw.
*16 Overlevingsmechanisme horoscoop zonsverduistering: Priapus is Tweelingen, gecorrigeerde Priapus in Kreeft. Priapus in Tweelingen is te gemakzuchtig met de feiten, en leeft in een soort betekenisloosheid.
*17 Horoscoop zonsverduistering: Groot driehoek in vuur: zwarte Maan in Boogschutter conjunct Saturnus 10de huis en gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok driehoek zonsverduistering, Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw 7de huis en Uranus in Ram 2de huis.*18 Horoscoop President Trump 14-06-1946 08:51 EST Queens ASC 17°34’11”. Zonsverduistering 2 graden orb naar Mars van Trump. Gegevens verkregen via een astrologisch bezoek van zijn moeder.
*19 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: Cheiron in Vissen 1ste huis, vierkant gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok en inconjunct zonsverduistering, Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw 7de huis.
*20 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: Pholus in Boogschutter conjunct gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok.
*21 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: Cheiron in Vissen 1ste huis vierkant gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok conjunct Saturnus en niet gecorrigeerde zwarte Maan in Boogschutter.
*22 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: zwarte Maan in Boogschutter conjunct Saturnus conjunct gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok oppositie Priapus in Tweelingen en gecorrigeerde Priapus in Kreeft.
*23 Zonsverduistering 21 augustus 2017 conjunct Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw in het 7de huis.
*24 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: Cheiron in Vissen in het 1ste huis.
*25 Helene en Willem Koppejan ‘Beeldengids van de dierenriem’ ISBN 90-202—1670-8 Tweede Beeld ‘Een meermin verwacht de prins die haar onsterfelijk zal maken.

Deel deze post op social media

SPIEGELBEELD mrt 2017: Leven van het watermanprincipe / Heilige ruimte
Transformatie van relaties naar de nieuwe tijd

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Structuren voor de nieuwe tijd

Plaats een reactie