SPIEGELBEELD nov 2017: Zonsverduistering augustus 2017 – Deel 1

Structuren voor de nieuwe tijd

Geschreven door: Manuela van der Knaap

14,8 minuten leestijd

Zonsverduistering werkt 2 1⁄2 jaar door

In dit astrologische artikel kun je lezen over de impact van de totale zonsverduistering van afgelopen 21 augustus 2017. Het artikel geeft een overzicht van de achtergronden en het hoe en waarom extreme veranderingen nodig zijn.
Je krijgt ook inzicht in waar dit naartoe beweegt en wat je daarin zelf kunt doen om mee te bewegen en stabiliteit te krijgen in je leven. Dit aan de hand van een aantal praktische voorbeelden. Onderaan het artikel vind je een samenvatting van het artikel. De impact van deze verduistering werkt 2,5 jaar door en heeft als thema’s: de beweging naar een nieuw bestuur en nieuwe structuur, vaccinaties, cryptocurrencies, ‘false flags, ‘fake news’ en nieuwe woon-, werk-, relatievormen. In deel één aandacht voor correctie van het ego, losgeslagen vernieuwing, strijd tussen visies en de rol van cryptocurrencies. Ik wens je veel leesplezier…

Noot vooraf: UT is Universal Time en dat is 2 uur vroeger dan de tijd in Nederland. Bijvoorbeeld 17:00 UT is 19:00 Nederlandse tijd. Nummers *1 t/m *25 in dit artikel zijn bronvermeldingen en astrologische verwijzingen en uitleg onderaan dit artikel

De zonsverduistering van maandag 21 augustus 2017 was een totale verduistering van de Zon door de Maan. In de Verenigde Staten was deze totale verduistering van West naar Oost waar te nemen, aldus de NASA website.*1 Deze eclips wordt daarom ‘The Great American eclips’ genoemd, omdat de totale verduistering alleen het vaste land van de Verenigde Staten treft en daar dus de grootste impact heeft. In Nederland en België was de verduistering niet waar te nemen.

Verduisteringen wat doen ze?

In de oudheid werd een zonsverduistering als onheilbrenger gezien, maar tegenwoordig weten we dat een eclips een brenger van bewustzijn is. Het effect van een maansverduistering werkt vooral in onze onderbewuste lagen en laat het effect vooral innerlijk ervaren, maar komt met vertraging tot uiting in de wereld.

Een zonsverduistering geeft een meer wereldse uitwerking in het wakkere ‘dagbewustzijn’. Deze beROEMde totale zonsverduistering van augustus 2017 had een duur van 2 uur en 40 minuten waarin er een totale verduistering was en heeft een uitwerking gedurende de komende 2,6 jaar. Een verduistering is een markering; een verankering van trends in de tijd ( en ruimte ).

Wraak en vergelding als drijfveer

Deze verduistering valt samen met de vaste ster Regulus, die vanuit de aarde gezien, als één van de weinige sterren, aan de rand van de ecliptica beweegt en dus nogal wat invloed heeft op ons. Deze vaste ster staat ook bekend als ‘Leeuwenhart’ en kan opstuwen tot groot succes of fataal worden en wordt dan ‘verpletterende voet’ genoemd. Wraak en vergelding als drijfveer wordt door aanwezigheid van deze Ster Regulus afgerekend als een slechte drijfveer. Dus wees bewust van waaruit je jezelf expressie geeft. *2

Opgeblazen ego

De symbolen van de dierenriem graad, waar de verduistering haar imprint maakt, laten een zeer helder beeld zien, namelijk: een potsierlijk opgetuigde Leeuw die gecorrigeerd wordt door ‘de engel van de Zon’ met een vlammend zwaard. *3 Dit beeld spreekt voor mij boekdelen en laat in één krachtig beeld zien dat het opgeblazen ego ( Leeuw ) wordt gecorrigeerd door de kosmische hiërarchieën. Het oude opgetuigde potsierlijke ego dat zich heeft opgeblazen, wordt weer in lijn gedwongen van zijn Multidimensionale zelf om zijn of haar authentieke plaats in te nemen in het geheel, naast de ander in plaats van erboven. Het authentieke moet zijn plaats innemen in het geheel, zodat de nieuwe dragende basisstructuur in zijn geheel kan incarneren. *4 Want we hebben het brandpunt en centrering van het ego nodig om te kunnen creëren, maar dan wel een gezond ego. Zodat er een nieuwe structuur kan indalen voor het nieuwe Watermantijdperk en daardoor kan er zich een nieuwe cultuur ontwikkelen, gebaseerd op Waterman- principes. Dit heeft uitwerking op ieders persoonlijke leven, maar ook op het collectief.

Zelfstandigheid

De nieuwe structuur moet voor het nieuwe tijdperk voldoen aan de Watermanprincipes, zoals community, gelijkwaardigheid, vrijheid, eerlijkheid en helderheid. Een model van het Watermantijdperk dat ons verbindt met een structuur, tot zelfs buiten de dualiteit van de Matrix, is de Flower of Life, mits kosmisch geactiveerd. Geometrie is namelijk op vele niveaus van bewustzijn te activeren en te ervaren. Wij zijn de architecten van dit nieuwe tijdperk en de praktische structuur is nu aan het ontstaan. Het proces van de komende drie jaar is hierin cruciaal. *5 Daarin leren wij loskomen van afhankelijkheden van elkaar en op eigen benen te staan; zelfdragend te zijn. Een eigen zelfstandige authentieke unit van leven en bewustzijn. En natuurlijk heeft dit gevolgen voor de vormen die wij kiezen voor relaties en kan het tijdelijk zo zijn dat we even helemaal los willen zijn van alle afhankelijkheid. We worden hierin aangesproken op onze creativiteit. *6

Het collectieve proces

Gegijzeld leven

Pijnlijk duidelijk wordt het dat de bestuurlijke systemen de afgelopen eeuwen gegijzeld zijn geweest door een klein groepje bestuurders. De basis van dit systeem is de hiërarchische topdown piramide structuur, waar alle andere bestuurlijke systemen op rusten. Waar dat heel erg duidelijk wordt is in de Mainstream Media, het Financiële systeem, Farmacie /zorg /verzekeringen, maar het is op alle levensgebieden vertakt en ook waar te nemen. We creëren nu als architecten voor het nieuwe Watermantijdperk een platte structuur van mensen en door mensen. In deze periode en ook in 2018 komt de inspiratie voor deze nieuwe structuren naar ons toe. *7 De vormkracht van Saturnus is in verbinding met de zwarte Maan ( horoscoop eclips ), niet beschikbaar voor wie in dualiteit leeft. Daarom zullen de specialisten ieder vanuit zijn of haar kernkwaliteit ( zwarte Maan ) geïnspireerd worden en de juiste informatie ontvangen. En zullen de bewuste en mensen die openstaan voor het nieuwe de architecten zijn voor de nieuwe structuren.

Losgeslagen vernieuwing

De vernieuwing gaat in een zeer hoog tempo door. Het is voelbaar hoe het nieuwe zich heeft losgemaakt van het oude en zelfs losgeslagen lijkt te zijn. *8 Vanuit de oude energie en de oude structuren, is het nieuwe niet meer bij te houden. Alle systemen die zich bedienden van autoritaire macht en controle worden voorbij gelopen door nieuwe, vrije systemen.

Basis principes van het nieuwe

Op alle vlakken zet de vernieuwing door zoals in woonvormen, werkvormen, relatievormen enzovoort. Hierin beginnen nieuwe meer autonome structuren en ideeën vorm te krijgen en zijn wij de architecten van de nieuwe tijd. De nieuwe systemen zijn gebaseerd op Watermanprincipes en zij hebben daardoor hun basis in een breed sociaal bewustzijn, coöperatie en baseren zich dus op ‘open source delen’, community, gelijkwaardigheid en vrijheid als basisprincipes.

Een nieuw geluid in de media: https://cooperatiedevrijemedia.nl/ 2017/07/de-vrije-media-een-revolutie-in-de-informatievoorziening/

Gedwongen bestuurlijke verandering

Sinds juli 2017 is Saturnus in het ‘zwarte Maan kanaal’ gekomen. *9 Dit houdt in dat begrenzing, besturen, autoriteit, verantwoordelijkheid, autonomie en authenticiteit geïnspireerd worden door het universele (de eenheid van het goddelijke). De oude structuren verliezen hun greep, komen ten val en moeten noodgedwongen een nieuwe vorm vinden. De vernieuwing is zó losgeslagen van het oude, dat bestuurders linksom ingehaald worden en mee moeten stromen met de vernieuwing. *10 We worden op alle lagen van de bevolking en dus ook voor het bestuur van ons collectief, geïnspireerd om nieuwe structuren en besturing te vinden die collectief, autonoom en zelfdragend zijn.

Gedwongen vernieuwing

Op allerlei gebied vallen verouderde structuren uit elkaar. Zoals websites die niet meer functioneren, oude verbindingen met zakenpartners of levenspartner of andere verbindingen die niet meer kloppen en sterk verouderd zijn. Meestal is de oorzaak dat de verantwoordelijkheden niet kloppen. Er kan flink wat druk komen op de vernieuwing, die dan ineens MOET ! *17

Cryptogeld en Bitcoin

Een concreet voorbeeld hiervan is Bitcoin. Deze digitale tegenhanger van het geld wat we nu gebruiken van de Centrale Banken, is een cryptocurrency en Bitcoin was de eerste digitale cryptocurrency die in 2008, een paar maanden na de grote beurscrash, het levenslicht zag. Deze cryptocurrency wordt nu naar een nieuw niveau getild, omdat de kernkwaliteit geactiveerd is dit jaar. De ‘hogere bedoeling’ van Bitcoin wordt dit jaar extra gezuiverd en geijkt en kan hierin een grote vlucht maken. Uit de horoscoop van Bitcoin blijkt dat dit cryptogeld een nieuw waardesysteem is dat een antwoord van het volk zou kunnen zijn, op de klem van het gemanipuleerde geld, waar we in vastzitten. *11 Cryptogeld is gebaseerd op een zelfdragende rekenformule, een blockchain, die niet gemanipuleerd kan worden en daardoor zelfdragend is door de community. Het voldoet aan alle voorwaarden voor het Watermantijdperk. Maar kijk het YouTube filmpje hieronder of ga jezelf verdiepen op internet. Er is genoeg informatie over te vinden.

Filmpjes over bitcoin

https://www.youtube.com/watch?v=k0HmrSfJwhU

Compacte uitleg Bitcoin in Nederlands:

De wereld draait door 2013 over Bitcoin

Thema 2017

Transformatie van onze visie op geld- en waardesystemen is het hoofdthema van het jaar 2017 en wordt zichtbaar in de betreffende jaarhoroscoop. *12 Gaan we volledig digitaal met ons geld en leveren we daarmee onze vrijheid in of zal het cryptogeld het oude financiële systeem overnemen? De tijd zal het ons leren.

Initiële stappen

Het lijkt alsof alles uit elkaar valt in twee kampen. Of je hoort bij de vernieuwers en hebt niets met het oude systeem, of je hoort bij het oude systeem en kan het nieuwe niet bijhouden. Dit is maar tijdelijk en zal weer gecorrigeerd worden als Uranus in Stier komt en deze eerste schreden zijn in mei 2018 al aan zet. Dan moet het nieuwe gestabiliseerd worden en een basis krijgen. Maar nu is het dus belangrijk dat het nieuwe zijn initiële stappen zet en hierbij niet is bij te houden door de heersende orde. Deze vernieuwende krachten worden vanuit de universele bron voorzien van inspiratie en energie. *13

Moed van het leeuwenhart

De huidige polarisatie is nodig om ons een nieuw evenwicht te laten zoeken op een hoger bewustzijnsniveau. Waar mogelijk zelfs buiten de Matrix van de dualiteit. Energetisch is onze uittocht uit de dualiteit van de Matrix begonnen. We zijn nu voor het collectief een nieuwe basis aan het creëren in de 5de dimensie. Met een samenleving die gebaseerd is op de principes van het Watermantijdperk, namelijk: vrijheid, gelijkwaardigheid, community en bewustzijn. We kunnen deze nieuwe structuren alleen maar laten ontstaan door het avontuur aan te gaan. Om onderweg te durven zijn en om niet te weten. In het moment geïnspireerd te zijn en van daaruit alles stap voor stap te laten ontstaan. Met de moed van het Leeuwenhart. *7

Autoritaire macht

De zonsverduistering en ook de bijbehorende maansverduistering laten zien dat het nog een spannende periode gaat worden met achterhoedegevechten tussen oude autoriteiten en losgeslagen vernieuwing. *7 In de periode vanaf juli 2017 tot en met juli 2018 ( en jaarhoroscoop 2018 ) zal het oude systeem afwisselend haar macht te gelde proberen te maken vanuit autoritaire macht. *14

Zelf onderzoek doen

De basis van stabiele autoriteit is weg, mede omdat nu zicht- baar wordt dat de praktijk niet strookt met de gemanipuleerde onderzoeken en we gaan ervaren en zien dat de zogenaamde ‘bewijzen’ die geleverd worden niet onafhankelijk zijn verkregen. Hierdoor zal de autoritaire macht haar slagkracht uiteindelijk gaan verliezen. *8 ( Jaarhoroscoop 2017 Noordelijke Maansknoop in Maagd ). Zelf onderzoek doen om echt objectiviteit te verkrijgen is de komende jaren van levensbelang. Je kunt niets meer zomaar aannemen. We worden gedwongen eigen verantwoordelijkheid te nemen. *7

Krachtmeting

We zijn in een periode gekomen van krachtmetingen, waarin visies en meningen met bekvechten en soms zelfs tot knok- partijen en aanslagen aan toe, om wie gelijk heeft en de autoriteit heeft en het dus denkt beter te weten. Men zal smijten met visies, onderbouwd met vaak gemanipuleerde onderzoeksrapporten. *7 & *15

Aanslagen

Aanslagen door groeperingen zijn de afgelopen jaren aan de orde van de dag. Parijs, Londen, Manchester, Barcelona, Las Vegas. Mogelijk zelfs gearrangeerde aanslagen om het volk haar vrijheid te laten inleveren. Maar ook hier weten we niet precies wat de feiten zijn achter de verhalen. *13 Vraagstukken over begrenzing en autoriteit zijn intens ingewikkeld. Waar mogen en willen wij onze vrijheid inleveren voor veiligheid? *16

Hoe lossen we het op?

De horoscoop van de zonsverduistering laat zien dat we dit kunnen oplossen door een samenwerking tussen actieve individualiteit en feitelijk, authentieke informatie helder te maken en nieuwe technieken en andere vernieuwing en vrijheid hierin een belangrijke plek te geven. Als we al deze partijen een plaats geven, kan er op een relatief eenvoudige manier iets nieuws geboren worden. *17 Volgende maand in deel twee kun je meer lezen over de impact van de zonsverduistering van augustus 2017 voor de komende 2,5 jaar. In dit tweede deel aandacht voor Vaccinaties, Verenigde Staten, President Trump, False Flags, ‘Fake news’ en het persoonlijke en spirituele proces voor het individu.

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

Publicatie SPIEGELBEELD NOV. 2017

Bronvermelding:

*1 https://eclipse2017.nasa.gov/eclipse-who -what-where-when-and -how

http://www.zonsverduistering.nl/eclips2017augustus.html

*2 Johan Ligteneigen ‘De Vaste Sterren in de Astrologie’ ISBN 978-1-4475-3337 -5 Vaste ster Regulus staat op 29.08 Leeuw. De informatie over wraak en vergelding komt niet uit het boek van Johan Ligtheneigen, maar uit overleveringen.

*3 Helene en Willem Koppejan ‘Beeldengids van de dierenriem’ ISBN 90-202 —1670 -8 Afbeelding van de 29ste graad Leeuw is ook uit dit boek.

*4 2de beeld 29ste graad Leeuw: Helene en Willem Koppejan ‘Beeldengids van de dierenriem’ ISBN 90-202 —1670 -8

*5 (2a) Saturnus in zwarte Maan kanaal juli 2017 tot aug 2018, eind 2017 tot eind 2018 zwarte Maan in Steenbok en in januari 2020 Saturnus conjunct Pluto.

*6 (2b) Zonsverduistering in het 7de huis in Leeuw conjunct Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw, driehoek Saturnus conjunct zwarte Maan in Boogschutter 10de huis en inconjunct Cheiron in Vissen 1ste huis.

*7 Zwarte Maan in Boogschutter conjunct Saturnus en gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok. Als een planeet in het zwarte Maan kanaal staat, dan is deze niet beschikbaar als je leeft in dualiteit. De specialisten zullen ieder vanuit zijn of haar kernkwaliteit (zwarte Maan) geïnspireerd worden en de juiste informatie ontvangen. Daarom zullen de bewuste mensen de architecten zijn voor de nieuwe structuren.

*8 Uranus in de laatste graden van Ram.

*9 De zwarte Maan is niet Black Moon Lilith, of de astroide Lilith. De uitleg die ik gebruik voor de zwarte Maan in uitvoerig uitgetest en ervaren en is de Godsvonk in de persoonlijke horoscoop en in de horoscoop van gebeurtenissen of landen enz. is het de instroom van de Bron, het universele, het Goddelijke; van dat waar we af zijn, waar de situatie volmaakt is. Onderaan deze pagina staan twee linken waarin 2 kosmische astrologie en de zwarte Maan zoals ik er mee werk uitgelegd wordt en In PDF van mijn column in tijdschrift Spiegelbeeld.

*10 Jaarhoroscoop 2017 Saturnus driehoek Uranus. En Eclipshoroscoop Uranus in Ram driehoek gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok 2°07 (Astronomische correctie uit boek Max Duval en Jean-Marc Font Table du Noeud Lunair de lilith et du soleil noir). En *13

*11 Horoscoop Bitcoin: 02 -11 -2008 12:00 tijd??? Plaats??? Pluto Maan conjunctie als laatste planeten na de kernkwaliteit, de Zwarte Maan. Zwarte Maan in Boogschutter conjunct Venus, Pluto en Maan in Boogschutter en Maan in Steenbok.

*12 Jaarhoroscoop 2017: 1-1-2017 00:00 Greenwich Zwarte Maan in Schorpioen en gecorrigeerde zwarte Maan in Boogschutter in het 2de huis.

*13 Zwarte Maan in Boogschutter komt exact conjunct Saturnus driehoek Uranus eind 2016 rond 19 mei 2017 en rond 11 november 2017, maar werkt ook in verbinding met hele kanaal tussen de gecorrigeerde en niet gecorrigeerde zwarte Maan in een driehoek met Uranus, dus een langere periode.

*14 Vooral wanneer Saturnus bij de gecorrigeerde zwarte Maan staat.

*15 Zonverduistering augustus 2017 conjunct Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw.

*16 Overlevingsmechanisme horoscoop zonsverduistering: Priapus is Tweelingen, gecorrigeerde Priapus in Kreeft. Priapus in Tweelingen is te gemakzuchtig met de feiten, en leeft in een soort betekenisloosheid.

*17 Horoscoop zonsverduistering: Groot driehoek in vuur: zwarte Maan in Boogschutterconjunct Saturnus 10de huis en gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok driehoek zonsverduistering, Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw 7de huis en Uranus in Ram 2de huis.

*18 Horoscoop President Trump 14-06 -1946 08:51 EST Queens ASC 17°34’11”. Zonsverduistering 2 graden orb naar Mars van Trump. Gegevens verkregen via een astrologisch bezoek van zijn moeder.

*19 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: Cheiron in Vissen 1ste huis, vierkant gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok en inconjunct zonsverduistering, Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw 7de huis.

*20 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: Pholus in Boogschutter conjunct gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok.3

*21 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: Cheiron in Vissen 1ste huis vierkant gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok conjunct Saturnus en niet gecorrigeerde zwarte Maan in Boogschutter.

*22 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: zwarte Maan in Boogschutter conjunct Saturnus conjunct gecorrigeerde zwarte Maan in Steenbok oppositie Priapus in Tweelingen en gecorrigeerde Priapus in Kreeft.

*23 Zonsverduistering 21 augustus 2017 conjunct Noordelijke Maansknoop en Mars in Leeuw in het 7de huis.

*24 Horoscoop zonsverduistering 21 augustus 2017: Cheiron in Vissen in het 1ste huis.

*25 Helene en Willem Koppejan ‘Beeldengids van de dierenriem’ ISBN 90-202 —1670 -8 Tweede Beeld ‘Een meermin verwacht de prins die haar onsterfelijk zal maken.

Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Ik ontvang hiervoor geen vergoeding, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over donaties

Deel deze post op social media

Transformatie van relaties naar de nieuwe tijd
SPIEGELBEELD dec 2017: De zonsverduistering in Amerika - Deel 2

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over SPIEGELBEELD nov 2017: Zonsverduistering augustus 2017 – Deel 1

Plaats een reactie