Weven van het netwerk van liefde

Nieuwe Maan in Tweelingen van 22 mei 2020

Geschreven door: Manuela van der Knaap

12,4 minuten leestijd

Dit artikel gaat over de processen voor de komende maan(d) tot de volgende nieuwe Maan. Sinds de volle Maan in Schorpioen van 7 mei 2020 is er innerlijk een diep transformatieproces begonnen en misschien ben jij net zoals velen helemaal vastgelopen rond deze volle Maan. De voortgang van deze nieuwe Maan in Tweelingen laat zien dat we nog meer bezig mogen zijn met het ervaren en claimen van ons oorspronkelijke soevereine autonome energieveld dat nu in ons aan het ontstaan is. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door een ongelofelijke, bijna niet te bevatten heelheid van de Aarde met haar natuur, in communicatie met de ruimte en alles wat bestaat. Dit immense communicatienetwerk wordt nu hersteld en dit start bij jou van binnen. Lees meer over deze transformatie en hoe jij persoonlijk kunt bijdrage aan dit wonder dat zich aan het ontvouwen is in dit artikel.

Pittig transformatieproces

Vanaf de volle Maan van 7 mei 2020 is er een doorbraak in het herstel van het oorspronkelijke energieveld waar wij in bestonden en leefden voordat we in de dualiteit van de Matrix kwamen. Toen wij bestonden als etherische Wezens in Lemurië, was deze autonome binnenwereld onze basis van waaruit wij leefden. We waren toen een met de omgeving en konden in samenwerking met de omgeving scheppen. Alles was toen nog in harmonie en verbinding in een geheel met elkaar. We leefden nog vanuit wie wij in Wezen waren. Toen we in de Matrix kwamen, raakten wij afgescheiden van onze Wezensessentie en verloren we die verbinding. We zijn als het ware binnenstebuiten gekeerd en hebben de verbinding met ons instinct (onderbewuste) en intuïtie (bovenbewuste) afgesloten. De afsplitsing die ontstond verdeelde ons in delen: het onderbewuste, het bewuste en bovenbewuste. Het gevolg was dat de innerlijke verbinding met onszelf verzwakte. Om te kunnen overleven werd alles wat buiten ons bestond vanuit bittere noodzaak onze nieuwe focus. Van de beleving van de binnenwereld bleef steeds minder van over.

Het grootste ego

Overleving vanuit het ego werd van het grootste belang en wie het grootste ego had en zoveel als mogelijk zichzelf verrijkte kreeg meer macht, controle en aanzien. Hierdoor zijn onze maagstreek (3de chakra de Plexis Solaris) en het denken overontwikkeld geraakt. Onze maagstreek (3de chakra) regeert energetisch over macht, onmacht en controle en doet hiermee een poging om controle te houden over de wereld of de wereld over jou. Dit machtscentrum werkt samen met ons hoofd, vanuit het verstand en gedachten. Samen kregen zij in ons de overhand, waardoor wij controle konden behouden over de buitenwereld, waarin we moesten overleven en de verbinding met ons ware Zelf kwijt waren. Daarmee waren we tot prooi geworden van die gene met het grootste ego. En zo kon er een systeem ontstaan waarin alles ingericht werd naar het recht van de sterksten in deze wereld van de dualiteit. (Overlevingsmechanisme van de zwarte Maan conjunct Cheiron in Ram in het 5de huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 6de huis oppositie Priapus in Weegschaal in het 11de huis en 12de huis. Zuidelijke Maansknoop in Boogschutter en Steenbok in het 2de huis oppositie noordelijke Maansknoop in Kreeft en Tweelingen in het 8ste huis.)

Nieuw tijdperk

Maar evolutionair gezien zijn we toe aan een update. Het oude tijdperk van Vissen maakt plaats voor het nieuwe tijdperk van Waterman. Het ontwikkelen van onze individualiteit, die begon met deze val (verlies) van ons bewustzijn toen wij in de afscheiding van de Matrix kwamen (Atlantis = Leeuwtijdperk), is afgerond en inmiddels al te ver doorgeschoten. Deze creatie van de Matrix is inmiddels al begonnen met haar zelfvernietiging, zoals dat gaat wanneer het nieuwe zich aandient en het bestaande het geheel niet meer dient. En dat geeft chaos en nogal wat rotzooi, waar we nu middenin zitten. (Zuidelijke Maansknoop in Boogschutter en Steenbok in het 2de huis oppositie noordelijke Maansknoop in Kreeft en Tweelingen in het 8ste huis.)

Sociale controle

Het overlevingsmechanisme dat deze horoscoop van de nieuwe Maan in Tweelingen laat zien, is dat we de komende maand in toenemende maten last hebben van sociale controle, met een gevoel vast te zitten aan opgelegde normen uit de sociale omgeving. Alsof je tot elkaar veroordeeld bent. De meest extreme vorm daarvan op dit moment, zijn de kliklijnen, waar bezorgde burgers kunnen doorgeven als ze ‘gevaarlijke’ situaties zien. Met zoveel opgelegde sociale controle moet je moedig zijn om voor jezelf op te komen en je uit te spreken. Ook de onrechtvaardigheid is de komende maand slopend en gaat over sociale ongelijkwaardigheid en de ergernis over waarom de één wel de vrijheid krijgt in de 1,5 meter maatschappij om het bedrijf of situatie open te stellen en de ander niet. (Priapus in Weegschaal in het 11de huis en 12de huis.)

Pittige discussies

Sinds 6 mei 2020 staat de noordelijke Maanknoop in het dierenriemteken Tweelingen tot januari 2022. Dit betekent dat mensen zin krijgen in lichtheid, vrolijkheid en gewone oppervlakkige dingen. Ze zijn wel klaar met de ‘Lockdown’ en de 1,5 meter samenleving. In de horoscoop van deze nieuwe Maan wordt voor de komende maand aangegeven dat er situaties ontstaan van burgerlijke ongehoorzaamheid of op zijn minst gezonde luchtigheid over de hele situatie. Ook zullen er transformerende gesprekken plaatsvinden tussen mensen onderling en in het openbaar. Ik heb het dan over gesprekken over de essentie van wat werkelijk van waarde is en zaken van het hart. Ik verwacht dat er andere invalshoeken en pittige discussies gevoerd gaan worden die de essentie blootleggen. (De niet gecorrigeerde noordelijke Maansknoop staat in Kreeft. De gecorrigeerde noordelijke Maansknoop staat in Tweelingen conjunct Venus en Mercurius.)

Zelfbeschikking

We zien dus op energetisch niveau herstel van ons oorspronkelijke energieveld en daarmee kunnen wij weer gaan leven wie wij in Wezen zijn. Dit veld is nu niet meer hetzelfde als toen wij met ons bewustzijn in de dualiteit van de Matrix kwamen. We hebben door pijn, schade en schande veel geleerd en zijn gegroeid in zelfbewustzijn en wijsheid. Het oorspronkelijke veld dat we nu weer innemen in onszelf, is een veld dat soeverein en autonoom is. Een soeverein persoon is iemand die geen macht erkent die groter is dan de persoon zelf. Dit gaat over pure zelfbeschikking. Daarom wordt het nu met de ontwikkelingen in de wereld rondom het coronavirus steeds benauwder, zodat wij wel wakker MOETEN worden, in actie komen en ons bewust moeten worden van de waarde van onze vrijheid en autonomie. De actie is op eigen benen komen, los van belangen met betrekking tot de omgeving. (Mars in Vissen in het 4de huis is heer van de zwarte Maan in Ram in het 5/6de huis conjunct Cheiron in het 5de huis. Mars ingaand Neptunus in Vissen in het 4de huis. Mars staat sextiel Uranus in Stier op de descendant.)

Soeverein persoon

We zien heel voorzichtig een nieuwe norm en basis ontstaan, van zelfbeschikking en zelfbewuste autonome ondernemende mensen. Sommigen gaan nog verder door zichzelf soeverein te verklaren, los van de staat der Nederlanden. Maar het loskomen van machten buiten jezelf doe je vooral door je autonome soevereine veld te claimen. Daar begint het allemaal mee. Nederland heeft trouwens een bijzondere rol in het neerzetten en gaan leven van de nieuwe structuur van het Watermantijdperk. Daarover kun je binnenkort meer lezen in mijn artikelen over de Maan- en Zonsverduistering van juni 2020. (Overlevingsmechanisme van de zwarte Maan conjunct Cheiron in Ram in het 5de huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 6de huis oppositie Priapus in Weegschaal in het 11de huis en 12de huis. Zuidelijke Maansknoop in Boogschutter en Steenbok in het 2de huis oppositie noordelijke Maansknoop in Kreeft en Tweelingen in het 8ste huis.)

De afscheiding helen

Tijdens de laatste Webinars hebben we energetisch ervaren dat dit nieuwe soevereine en autonome energieveld vanuit het Kosmisch Hart, één is met de grotere oerkrachten: van de oorspronkelijke Bron (multi-dimensionale Zelf) en het Wezen van de Aarde. Dit kosmische Hart (Godsvonk) is het nieuwe centrum van ons multi-dimensionale energielichaam. Dit is een bolletje van plasma op het middenrif net onder het borstbeen. Doordat dit centrum van onze ‘goddelijkheid’ nu opengaat om de nieuwe centrale positie in te nemen, kan dit punt zeer pijnlijk zijn. We kunnen het oorspronkelijke energieveld innemen op een nieuwe manier, door eerst in onszelf de afscheiding te helen die ontstaan is toen we in de dualiteit van de Matrix kwamen. Dit is de afscheiding tussen het bovenbewustzijn, het dagbewustzijn en het onderbewuste. (Noordelijke Maansknoop in Kreeft en Tweelingen in het 8ste huis. Zwarte Zon in het 8ste huis oppositie Diamant in het 2de huis in Steenbok. Zwarte Maan conjunct Cheiron in Ram in het 5de huis.)

Onvoorwaardelijkheid

Als mensheid zijn we klaar voor deze heling en de eerste personen openen nu deze nieuwe verbindingen in zichzelf. Daar hoef je niets extra’s voor te doen dan alleen de onvoorwaardelijkheid toe te laten, in en naar jezelf, stap voor stap. Want de ‘goddelijkheid’ opent zich alleen vanuit onvoorwaardelijkheid. Te beginnen door bijvoorbeeld tijdens meditatie bewust aanwezig te zijn met alles wat er in jou te beleven is op dat moment. Als het nieuwe oorspronkelijke veld is geopend en verbonden met de oerkracht van de Bron en Aarde, kun je met steeds meer gemak in dat zelfstandige autonome veld blijven. Dat betekent op eigen benen en in vrijheid naar de omgeving. (Noordelijke Maansknoop in Kreeft en Tweelingen in het 8ste huis. Zwarte Zon in het 8ste huis oppositie Diamant in het 2de huis in Steenbok. Zwarte Maan conjunct Cheiron in Ram in het 5de huis.)

Op eigen benen

In dit proces kom je van alles tegen. Het is een pittige opgave, want alles wat niet authentiek of wezenlijk van jezelf is, of belangen heeft in de wereld om je heen, wil worden gezien en losgelaten. Zo ook met vriendschappen en relaties, zodat je helemaal op eigen benen los van de omgeving in vrijheid kan bestaan met elkaar. Sinds de volle Maan van 7 mei 2020 zijn veel mensen onderuit gegaan en in blokkades blijven hangen, zoals een geblokkeerde keelchakra en druk, echt heel veel druk op de thymus (multi-dimensionale Hoger Hart), enorme druk op een punt net onder het borstbeen en op het middenrif of plotseling je aarding kwijt zijn. Dit zijn allemaal gevolgen van de verschuiving die heeft plaats gevonden. De elektromagnetische verstoringen van de Zon en de Aarde zijn sinds deze volle Maan van 7 mei 2020 ook erg in beweging en begeleiden ons naar in het lostrillen van wat er nog vastzit in angst en onderbewuste lagen. Van ons wordt gevraagd om de nieuwe aarding te vinden, die verbonden is vanuit het Kosmische Hart. Het is ook aarden in autonomie en daardoor kom je helemaal op eigen grond, in verbinding met je autonome oorspronkelijke binnenwereld als basis. Als je deze doorgang nog niet hebt gevonden in jezelf dan kan het voelen alsof je niet verder kan met het oude en vastloopt. (De zwarte Maan conjunct Cheiron in Ram in het 5de huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 6de huis oppositie Priapus in Weegschaal in het 11de huis en 12de huis. Zuidelijke Maansknoop in Boogschutter en Steenbok in het 2de huis oppositie noordelijke Maansknoop in Kreeft en Tweelingen in het 8ste huis conjunct Venus en Mercurius.)

Communicatie van het geheel

De Aarde is al bezig met het herstellen van de verbindingen van mens tot mens vanuit het Hart (5D) en met alles wat leeft in het geheel. Dokter Zach Bush MD legt in een uitgebreid interview uit, dat de Aarde een levend systeem is, dat zichzelf repareert en de communicatie in het geheel herstelt. Dat doet de Aarde onder andere met virussen. Zoals ik ook al vaker in artikelen heb uitgelegd: Virussen zijn lichtbrengers en staan aan de basis van al het leven en veranderingen in DNA en RNA. Dit wordt door deze arts uitgebreid uitgelegd en hij maakt ons onder andere bewust dat de Aarde met haar wezens oneindig veel krachtiger en sneller is dan wij dat zijn met één enkel vaccin. De vernieuwing gaat zo snel, dat je dit niet kunt bijhouden met het maken van een vaccin, want dan is er al weer een nieuw virus. (Mars in Vissen in het 4de huis is heer van de zwarte Maan in Ram in het 5/6de huis conjunct Cheiron in het 5de huis. Mars ingaand Neptunus in Vissen in het 4de huis. Mars staat sextiel Uranus in Stier op de descendant. Noordelijke Maansknoop in Tweelingen en Kreeft in het 8ste huis conjunct Venus en Mercurius in Tweelingen.)

Dr. Zach Bush MD over de veranderingen die nu bezig zijn: De oorspronkelijke link is verwijderd ( https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=5RAtFBvKrVw ) In de nieuwe video wordt het ook uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=V_EDQSp5ayUSuperintelligentie

Wat ons te doen staat is weer nederig aansluiting vinden met het communicatienetwerk van de natuur. Bomen in het ‘Wood Wide Web’ communiceren en verzorgen elkaar in een netwerk. En ook de Aarde is een onderdeel van een heel groot netwerk van superclusters. Voor de mensheid zijn de aansluitingen op deze netwerken aan het herstellen en dat zien we dus ook energetisch terug in de nieuwe ontwikkelingen van het energielichaam. Als wij ruimte geven aan deze nieuwe (energetische) ontwikkeling in onszelf, dan blijven wij verbonden met een super krachtige ontwikkeling van een superintelligentie die niet te kraken is voor controle en macht. (Zwarte Zon in het 8ste huis oppositie Diamant in het 2de huis)

Communicatie tussen bomen ‘Wood Wide Web’ video van BBC:


Netwerk van liefde

We zien nieuwe ontwikkelingen eigenlijk altijd eerst energetisch in ons etherlichaam verschijnen. Pas later wanneer de basis elektromagnetisch is ontwikkeld, zien we het terug in de vorm. Zo gaat dat met ziektes, met heling en ook met vernieuwing. Vanuit ons oorspronkelijke energielichaam ontstaat er een nieuw collectief veld van autonome soevereine mensen. Dat energetische netwerk wordt nu gebouwd en daarin kunnen wij bijdragen door ons persoonlijke stukje te doen en die nieuwe mens te worden. Mijn webinars leveren een bijdrage aan het bouwen van dit veld. Daarin word je begeleid om vanuit onvoorwaardelijkheid dit nieuwe veld in jezelf te laten ontvouwen. Deze nieuwe mens is autonoom en staat soeverein op eigen benen en gelijkwaardig verbonden staan we in dit nieuwe veld naast elkaar in vrede.


Laniakea supercluster ‘immeasurable heaven’

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap

**Voor de geïnteresseerden:**

Online activatie&meditatie WEBINAR met nieuwe Maan in Tweelingen op vrijdag 22 mei 2020 om 19:45. Tegenwoordig is er bijna iedere week een webinar i.v.m. de intense collectieve situatie en om in verbinding te blijven ten eerste met onszelf, maar ook met de nieuwe ontwikkelingen van het universum en de Aarde. Kijk in de agenda van mijn website voor de data en om te registreren.

Deel deze post op social media

Herstel van de soevereine binnenwereld
Herstel van het oorspronkelijke mannelijke

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Weven van het netwerk van liefde

Één gedachte

  1. Karin vrijdag 31 juli 2020 om 13:07- Beantwoorden

    Prachtig !

Plaats een reactie