Elektromagnetische update dinsdag 25-8

Geschreven door: Manuela van der Knaap

14 minuten leestijd

Op deze dinsdag was er een enorme x-ray piek (ongeveer 200 p/cm3) die zichtbaar werd in de zonnewind dichtheid. Dit brengt zo’n enorme x-ray lichtfrequentie (Gamma) naar de Aarde, dat het lang kan duren om dit te kunnen verwerken, dus dat kan betekenen dat ascentiesymptomen dan later op de dag of zelfs pas de volgende dag voelbaar worden. Dat is trouwens voor iedereen anders en dat ligt er ook aan hoe je in je vel zit. Zit je lekker in je stroom, dan kun je dit soort pieken met een super hoge lichtfrequentie ook veel makkelijker ontvangen. Aan de achterkant van de Zon was er flink zonnevlam, wereldwijd was er op maandagavond en in de nacht seismische activiteit en dus meer aardbevingen en in de vroege ochtend opnieuw nog een kleine seismische activiteit op deze dinsdag. Dit kan onrust hebben gegeven in de nacht voor sommige mensen en bijna de hele dag was er een elektronencrash actief. Deze laatste duwt je in de lagere frequenties van jezelf en kan maken dat je jezelf emotioneel en in de psyche zwaar voelt en ook het onderlichaam kan pijnlijk zijn. De gaten in de corona van de Zon zijn er nog, net zoals afgelopen maandag en er vormen zich nieuwe gaten aan de oostzijde van de Zon die nog richting de Aarde gaan komen over een dag of 3. Verder is er eigenlijk weinig te melden voor het elektromagnetische veld. Lees meer in het artikel hieronder met uitleg van de symptomen erbij.

HULP GEVRAAGD!!! Overweeg eens om te doneren. Deze elektromagnetische updates kosten mij iedere dag tussen de 1,5 en 3 uur om te analyseren, te onderzoeken en om de informatie te delen. Ik doe dit allemaal gratis en in die tijd zijn er voor mij geen inkomsten. Als er geen donaties komen, dan zit er waarschijnlijk niets anders op dan de informatie achter gesloten deuren te gaan delen tegen betaling of ik moet helemaal stoppen met het delen van de informatie. Helaas kan ik niet meer anders, omdat er enorme kosten zijn gemaakt om de nieuwe website draaiende te krijgen. Ik hoop dat er misschien nog andere oplossingen mogelijk zijn. Misschien heb jij nog een creatief idee? Het liefst blijf ik het voor iedereen gratis aanbieden, want deze informatie moet toch gewoon goed toegankelijk zijn, anders schiet het zijn doel voorbij is mijn eigen visie. Dus ik hoop dat als deze updates jouw helpen en je kan het missen, dan je dan overweegt om iets bij te dragen voor mijn werk hiervoor. Geef als dat zo voel vanuit je hart en anders is het ook goed. Dit is de link naar de donatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ Dank je wel voor jouw Hartdonatie… 💞Ik wil ook graag weten of er bereidheid is om een kleine bijdrage te leveren voor de uitgebreide berichten die op mijn website staan.

In de nacht rond 4:30 Europese tijd was er een enorme x-ray piek die zichtbaar werd in de zonnewind dichtheid. Ik schat in dat het een piek was van ongeveer 200 p/cm3 en dat is enorm en kan mogelijk veel ascentiesymptomen geven. Dit is de grafiek die de zonnewind weer geeft gemeten door de ACE satelliet. De puntjes die je zien bij de rode pijlen laten x-ray pieken zien die in de zonnewind dichtheid zichtbaar werden. Al een aantal dagen is er steeds een gat in de data bij de ACE satelliet, daardoor kan het zijn dat we informatie missen.

X-ray pieken

n de nacht rond 4:30 Europese tijd was er een enorme x-ray piek die zichtbaar werd in de zonnewind dichtheid. Ik schat in dat het een piek was van ongeveer 200 p/cm3 en dat is enorm en kan mogelijk veel ascentiesymptomen geven. Al een aantal dagen is er steeds een gat in de data bij de ACE satelliet (het gat wordt wel steeds kleiner), daardoor kan het zijn dat we informatie missen.

Symptomen x-ray pieken

Deze x-ray piek op deze dinsdag was extreem hoog, dus lees de onderstaande uitleg ook in die context. Normaal is de zonnewind dichtheid altijd tussen 0,1 en 10 p/cm3. X-rays ioniseren in de zonnewind en laten meestal vooral in de zonnewind dichtheid een plotselinge hoge en korte piek zien. Dus dan snap je wel dat verhogingen rond de 75 p/cm3 en hoger, extreem zijn en ook extreme reacties kunnen geven in je lichaam en energielichaam met ascentiesymptomen. Verhogingen die lager zijn van 75 p/cm3 zijn beter te verwerken. Dit soort pieken kunnen soms zeer intens binnenkomen, waardoor van alles als het ware vastslaat, als in een soort van shock. De uren en dagen erna kan je lichaam en energielichaam dan geleidelijk het extreem hoge Gammalicht verwerken en dan pas komen geleidelijk de ascentiesymptomen. Maar bij iedereen werkt dit anders. Bij sommige dus heel direct en bij andere pas later. Ze geven mogelijk een gevoel van kwetsbaarheid en naaktheid. Ze brengen diep in ons zeer hoogfrequent Gammalicht. Dat Gammalicht geeft een reactie in onze laagfrequente, vastzittende gewoonte en lichamelijk ongemakken. Het brengt even heel direct licht in je waar het niet licht is en dat mogen wij dan vervolgens weer verwerken en in een nieuw evenwicht brengen.

We zijn nog steeds in de ongewone magnetische verbinding van de Aarde met de noordpool van de Zon (Groene stralen) De situatie van de HCC is stabiel en nu continu verbonden met de positief geladen noordpool van de Zon. Deze noordpool van de Zon is nog steeds dominant en dus blijft de ongewone magnetische verbinding nog even van kracht blijft. Deze veroorzaakt mogelijk een ervaring van slapende voeten en handen.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

De Zon en de Aarde zijn al een paar dagen (vanaf de 15de augustus) in een magnetische dans verwikkeld. De Aarde was op donderdag de hele dag niet magnetische verbonden met de Zon. Rond 23:30 op donderdagavond 20-8 kwam de magnetische verbinding weer tot stand, maar opnieuw met de noordpool van de Zon. Deze pool van de Zon blijft dominant, nadat de eerste helft van het jaar vooral de zuidpool zo dominant was dat we bijna alleen maar de magnetisch negatief geladen zuidpool veerbinding hadden. We blijven zoals het er nu uitziet voorlopig verbonden met de dominante magnetisch positief geladen noordpool van de Zon. Mogelijke symptomen die je kunt ervaren met deze verbinding, zijn opgezette en verdoofde handen en voeten. Deze overgang van magnetisch verbinding met de Zon wordt de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) genoemd en iedere overgang geeft verstoring in de beschermende magnetosfeer van de Aarde en daardoor zien we ook deze vroege ochtend weer wereldwijde seismische activiteit.

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon (rode stralen op de afbeelding). Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. In deze periode lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het magnetisch veld van de Aarde is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn. Het is ook moeizaam om zelf energetisch te verbinden met de Aarde.

De Heliospheric Currentsheet Crossing met de positief geladen noordpool kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan. Gelukkig stopt dit nu zeer waarschijnlijk. Ik hou je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vanaf 23:00 tot 3:00 zien we lichte wereldwijde seismische activiteit op Aarde en opnieuw rond 8:00 uur een kleine seismische beweging. Dit kan mogelijk ook een verhoging van de hoeveelheid aardbevingen gegeven hebben.

Wereldwijde seismische activiteit

Tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) is het magnetische veld altijd wat onrustiger (eigen waarneming en ervaring). We zien vanaf 23:00 tot 3:00 wereldwijde lichte seismische activiteit op Aarde en opnieuw rond 8:00 uur een kleine seismische beweging ook wereldwijd. Dit kan mogelijk ook een verhoging van de hoeveelheid aardbevingen gegeven hebben. Voor ons mensen kan dit onrust geven rond deze periode en dus een onrustige of woelige nacht.

Magnetisch veld Aarde tijdens een HCC

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon of de verbinding is dan verstoord. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus dat kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of zelfs wegvalt tijdens gesprekken in het moment. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaarde bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook het aanwezig zijn in het NU.

Deze dinsdag 25-8 is er opnieuw een langere periode een elektronencrash gaande. Deze begon rond 6:30 uur en duurde tot ongeveer 16:30 Europese tijd. En het lijkt erop dat het weer opnieuw begon rond 19:00 uur. Zie rode pijlen.

Elektronencrash en symptomen

Ik ga alleen nog maar de diepere elektronen crashes benoemen en die waren er weer op deze dinsdag en begon rond 6:30 uur en duurde tot ongeveer 16:30 Europese tijd. En het lijkt erop dat het weer opnieuw begon rond 19:00 uur. De kleine dipjes worden als minder zwaar ervaren met de symptomen zoals zwaarte in je humeur en psyche. Tijdens een elektronen crash zijn de elektronen rond de Aarde in de ionensfeer sterk verminderd in aantal. Dit noem ik een elektronencrash. Daarom is dan de magnetische kant van het elektromagnetische spectrum op Aarde extra sterk voelbaar. De elektronen crash kan druk geven in het onderlichaam, alsof je de Aarde in gedrukt wordt, met pijn in de benen, heupen, voeten enz. In de psyche is er confrontatie met minder leuke eigenschappen van jezelf. De zware en laag trillende eigenschappen melden zich. Dit is tijdens een crash versterkt aanwezig. Ook zijn veel mensen knorrig en zitten slecht in hun vel met als gevolg overal opstootjes en mogelijk zelfs ruzies. Er wordt tijdens een elektronencrash licht, helderheid en beweging gebracht in de vastzittende diepte van je psyche in alles wat is weggestopt om te kunnen functioneren volgens de eisen van de dualiteit. Dus best een confronterende periode van confrontatie, opruimen, inzicht en grote groei.

.Link bovenin zien we de nieuwe zonnevlek in het zicht van de Aarde draaien. Ik vermoed dat dit een flinke zonnevlek is. Dus daar zullen we ergens maandag/dinsdag wel iets van gaan zien met misschien wel nieuwe x-ray zonnevlammen. Maar op deze dinsdag waren er dus geen x-ray zonnevlammen. De donkere gaten bovenin zijn de gaten in de corona van de Zon. De gaten in de corona van de Zon zijn er nog, net zoals afgelopen maandag en er vormen zich nieuwe gaten aan de oostzijde van de Zon die nog richting de Aarde gaan komen over een dag of 3.

Overige elektromagnetische nieuws

Alleen aan de noordzijde van de Zon zijn er nog gaten in de corona zichtbaar. Dus de symptomen van fluittonen/ruis in de oren en het hoofd die je mogelijk ervaart zijn nog aanwezig. De gaten zijn niet direct op de Aarde gericht, dus deze symptomen zijn redelijk mild. er vormen zich nieuwe gaten aan de oostzijde van de Zon die nog richting de Aarde gaan komen over een dag of 3. Op deze dinsdag hadden we geen zonnevlammen die gericht waren op de Aarde en ook geen officiële actieve regio’s op de Zon. En we zien net een nieuwe actieve regio opkomen aan de oostkant van de Zon. Deze zal misschien wel de komende week weer zonnevlammen gaan produceren. We zullen het zien. De x-ray lichtfrequentie is nu nog steeds continu zeer licht verhoogt (lage A-klasse). Er is nog een klein beetje meer licht dan normaal om te verwerken en dat wat niet meer kan of wil stromen in ons los getrild wordt om zichtbaar en voelbaar te worden en zo weer in de ware kwaliteit te komen. Er was een flinke zonnevlam aan de achterkant van de Zon rond 10:00 uur. De lichtfrequentie is daarvoor en vaak nog de hele dag verhoogd aan de andere kant van het zonnestelsel. Voor hooggevoelige mensen kan deze toch voelbaar zijn als een verhoging van licht in het energielichaam. Dat komt volgens mij omdat deze mensen energetische direct verbonden zijn met de Zon en de planeten en daardoor werken situaties in het zonnestelsel dan door in het eigen energieveld. Verder zijn er geen bijzonderheden voor het elektromagnetische spectrum.

Ik wil je uitnodigen om jouw ervaringen onder dit bericht te delen als dat goed voelt voor jou…

Heb het goed… 💞

© Manuela van www.inzichten.com

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

*Het laatste artikel over de nieuwe Maan van woensdag 19 augustus 2020.

*De voorlaatste artikel over de volle Maan van maandag 3 augustus 2020.

*En het artikel over de ringvormige Zonsverduistering van 21 juni 2020.

*Jaarartikel over 2020

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar en vanaf september ook weer iedere week. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website. ER IS WEER EEN WEBINAR OP WOENSDAG 19 AUGUSTUS OM 19:45. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN OM JE AAN TE MELDEN. Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda.

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update maandag 24 augustus 2020
Elektromagnetische update woensdag 26-8

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update dinsdag 25-8

Plaats een reactie