Elektromagnetische update maandag 31-8

Geschreven door: Manuela van der Knaap

11,7 minuten leestijd

Deze maandag deed de zonnewind er nog een schepje bovenop en schoot van de licht verhoogde 450 naar 600 km/sec rond 10:30 uur en dat is een flinke zonnewind. Die hebben we al een lange tijd niet meer gehad. Het magnetische veld was enorm onrustig zeer waarschijnlijk door de verhoogde zonnewind en het begon al rond 2:00 uur met een kp-index 4 en dat is bijna een zonnestorm en rond 5:00 was de zonnestorm een feit. De hele dag bleven we net boven of net onder zonnestorm niveau en dat betekent grote sprongen in bewustzijn en/of flinke ascentiesymptomen. Het gat bij de noordpool van de Zon is enorm en voor een deel is er een gat nog steeds op de Aarde gericht waardoor de fluit en ruistonen in oren en hoofd voor sommige mensen weer oorverdovend is. Er waren wereldwijd flinke seismische activiteiten. En ook waren de elektronen in de ionensfeer erg onrustig en knalde een aantal keer van super laag naar elektronen-stormniveau. Dus ook hier extremen op deze maandag. Er was ook nog een flinke zonnevlam aan de achterkant van de Zon, dus niet naar de Aarde gericht. En ook nog eentje aan de oostzijde van de Zon zichtbaar voor satelliet waarneming, maar ook deze was niet op de Aarde gericht. Hooggevoelige mensen voelen wel deze x-rays en verhoging van de lichtfrequentie. Lees in het uitgebreide artikel hieronder de uitleg over de symptomen die je mogelijk hebt ervaren tijdens deze maandag…

De zonnewind was al licht verhoogd (450 km/sec), maar vloog rond 10:30 Europese tijd omhoog naar 600 km/sec. En dat is een enorme verhoogde zonnewind die we al heel lang niet gehad hebben. Alleen rond 8 augustus was er toen die verrassingspiek van boven de 650km/sec.Verder was de hele dag de zonnewind snelheid heel erg onrustig en ging op en neer tussen 600 en 550 km/sec.

Verhoogde zonnewind en symptomen

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmt wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’

Het magnetisch veld was erg onrustig door de verhoogde zonnewind vanaf 2:00 uur al een bijna zonnestorm actief (Kp-index level 4 code geel). Tussen 5:00 en 8:00 uur en ook tussen 11:00 en 14:00 uur Europese tijd was er heuse zonnestorm actief. Dat betekent dat je mogelijk

Geomagnetische zonnestorm en symptomen

De onrust in het magnetisch veld werd waarschijnlijk veroorzaakt door de binnenkomende zonnewind die met grote snelheidsverschillen de beschermende magnetosfeer raakt. Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmt wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’ met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt versnelt de vernieuwing ingezet, slaapritme kan verstoord zijn, en plotseling intens moe en uitgeput voelen, vergeten van woorden tijdens het praten (magnetisch veld onrust). Door de extreme zonnewind wordt dan dat wat niet goed zit extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

De elektronen waren net als het magnetisch veld (synchroon) helemaal van slag. tussen 4:30 en 6:30 uur Europese tijd (UT+2) was er een vreemde piek. De elektronen vlogen van lage aantallen in de ionesfeer naar een piek in bijna elektronenstorm en weer terug. En opnieuw rond 14:00 uur E.T. zijn we weer het niveau van de elektronenstorm in gegaan. Dan is de elektrische energie weer sterker.

Elektronenstorm symptomen

Een elektronenstorm is een verhoogde hoeveelheid van de elektrische pool van het elektromagnetische en dit kan hoge fluittonen geven in de oren en het hoofd en het zenuwstelsel heeft moeite om dit te verwerken. We worden tijdens een elektronenstorm energetisch opgetild naar hogere bewustzijnslagen. Als je niet lekker in je vel zit dan kunnen zwaardere energieën (verdriet, boosheid, schaduwstukken.) en korte lontjes aan de orde zijn. Als het een zeer ernstige elektronenstorm wordt, dan kan zelf de hele stroomvoorziening haperen. Concreet wordt versnelt de vernieuwing ingezet, slaapritme kan verstoord zijn, en plotseling intens moe en uitgeput voelen, vergeten van woorden tijdens het praten (magnetisch veld onrust). (Magnetische wordt zwakker doordat het elektrische zo extreem sterk is.) Door de extreme elektronen storm wordt dan dat wat niet goed zit extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische of intolerantie reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden voor bijvoorbeeld voeding, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar. Vooral als de frequenties hoog zijn, zoals bij x-ray pieken, elektronenstormen, x-ray zonnevlammen.

We zien het magnetisch veld tegelijkertijd met de elektronen in de ionensfeer (Grafiek van het plaatje GOES electron hierboven) rond de Aarde tussen 4:40 en 6:30 uur Europese tijd. Dus dat was een pittige zonnewind die op Aarde binnenkwam.
Hier zie je de reacties in het magnetisch veld in Noord-Europa. En zelfs noorderlicht was mogelijk rond 5:00 -6:00 uur in Noord-Europa.
Er was een grote zonnevlam aan de achterkant van de Zon actief rond5:30 uur E.T. Deze was dus niet op de Aarde gericht, maar verhoogd wel de lichtfrequentie in het zonnestelsel. Hooggevoelige mensen kunnen deze uitbarstingen ervaren.
Er was een mega grote zonnevlam op de oostrand van de Zon, maar deze was niet op de Aarde gericht. Er werd een enorm wijd plasma uitgestoten en het is mogelijk dat wij later deze week die plasma op Aarde ontvangen.
We zijn nog steeds in de ongewone magnetische verbinding van de Aarde met de noordpool van de Zon (Groene stralen) De situatie van de HCC is stabiel en nu continu verbonden met de positief geladen noordpool van de Zon. Deze noordpool van de Zon is nog steeds dominant en dus blijft de ongewone magnetische verbinding nog even van kracht blijft. Deze veroorzaakt mogelijk een ervaring van slapende voeten en handen. Sinds deze zaterdag is er weer zicht op een omslag van de HCC naar een normale magnetische verbinding met de Zon. (Zie rode stralen aan de linkerkant van de Zon. Ik verwacht dat dit woensdag zal gebeuren, maar als er plotseling een actieve zonnevlek op de Zon komt, kan het tijdens het zonneminimum zomaar weer omslaan. We gaan het de komende dagen helder krijgen.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC)

De Zon en de Aarde zijn al weken (vanaf de 15de augustus) in deze magnetische dans verwikkeld. Deze overgang van magnetisch verbinding met de Zon wordt de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) genoemd. Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon (rode stralen op de afbeelding). Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. In deze periode lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het magnetisch veld van de Aarde is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn. Het is ook moeizaam om zelf energetisch te verbinden met de Aarde.

Symptomen HCC

De Heliospheric Currentsheet Crossing met de positief geladen noordpool kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan. Gelukkig stopt dit nu zeer waarschijnlijk. Ik hou je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Magnetisch veld Aarde tijdens een HCC

Het magnetisch veld als spiegel van de elektronen liet ook enorme verstoringen zien. Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon of de verbinding is dan verstoord. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus dat kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of zelfs wegvalt tijdens gesprekken in het moment. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaarde bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook het aanwezig zijn in het NU.

De donkere gaten bovenin zijn de gaten in de corona van de Zon. De gaten in de corona van de Zon zijn er nog, net zoals afgelopen dagen. Er staat er nu eentje nog op de Aarde gericht, maar je kunt toch mogelijk fluit- en ruistonen ervaren in oren en het hoofd vanwege de plasma stroom die sommige mensen sterk waar kunnen nemen.

Overige elektromagnetische nieuws

Er is een gat in de corona van de Zon op de Aarde gericht op dit moment. Dus de symptomen van fluittonen/ruis in de oren en het hoofd die je mogelijk ervaart zijn er weer. Er waren geen x-ray pieken en zonnevlammen die direct op de Aarde gericht waren. Ook geen Schumannresonantie. Verder zijn er geen bijzonderheden voor het elektromagnetische spectrum.

Ik wil je uitnodigen om jouw ervaringen onder dit bericht te delen als dat goed voelt voor jou…

Heb het goed… 💞

© Manuela van www.inzichten.com

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

*Het laatste artikel over de nieuwe Maan van woensdag 19 augustus 2020.

*De voorlaatste artikel over de volle Maan van maandag 3 augustus 2020.

*En het artikel over de ringvormige Zonsverduistering van 21 juni 2020.

*Jaarartikel over 2020

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar en vanaf september ook weer iedere week. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website. ER IS WEER EEN WEBINAR OP WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2020 OM 19:45. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN OM JE AAN TE MELDEN. Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda.

Er is nog ruimte op de kristaldag van zaterdag 12 september. Tijdens deze kristaldagen word je door het helende kristalnetwerk van binnenuit begeleid om exact het juiste te selecteren voor dat moment. Door de begeleiding ervaar en weet je wat je aanschaft. Lees meer…

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update zondag 30-8
Elektromagnetische update dinsdag 1-9

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update maandag 31-8

Plaats een reactie