Elektromagnetische update dinsdag 5-1

Geschreven door: Manuela van der Knaap

17,4 minuten leestijd

Net voor de middag rond 11:00 uur Europese tijd, kwam er een verhoogde zonnewind binnen in de atmosfeer van de Aarde, afkomstig uit een gat in de corona. Er was een hoge piek in de zonnewind dichtheid met de piek rond 13:30 uur. Dus dat kan even heel intens zijn geweest met symptomen. De waarden kwamen dicht tegen zonnestorm niveau aan. (kp-index level 4, gele balk). Als je lekker in je vel zit dan kun je surfen op de golven van de zonnewind en dan kun je verhoogd bewustzijn ervaren of veel energie hebben.

Als het niet zo lekker gaat, dan wordt dit versterkt en de ascentiesymptomen die horen bij verhoogde zonnewind zijn dan goed voelbaar. Symptomen zoals stijfheid, pijnlijke spieren, gedesoriënteerd zijn, emotioneel uit evenwicht zijn en je voelt deeltjes door je heen razen. Er is nog steeds voor de komende 24 uur een alert voor zonnestormen op woensdag. (kp-index level 5)

De afgelopen weken sinds de Jupiter-Saturnus poort is het nieuwe Diamanten-bewustzijn aan het integreren op Aarde en in ons en vooral het onderlichaam heeft het zwaar hiermee. (Pijnlijke heupen, liezen en benen.) En op deze dinsdag waren en meerdere periode met een elektronencrash. Die zwaarte en lichte elektronencrashes begon al op maandag 6-1. De symptomen daarvan geven extra druk in het onderlichaam en pijnlijk heupen en benen/voeten. Ook kan je in je energie en humeur zwaar zitten en confrontaties hebben met minder leuke kanten van het leven en met jezelf.

Het magnetisch veld op grondniveau in de Noordzee boven Nederland is weer belachelijk verstoord en laat weer duidelijk een bron zien die de magnetische verstoringen vanuit de Noordzee (of misschien zelfs wel vanuit Nederland) op stuwt. Als het magnetisch veld erg uit evenwicht is, dan is het soms moeilijker om te aarden. Je kunt dan afwisselend warm en dan weer koude voeten hebben, goed en daarna weer slecht geaard zijn. Ook het geheugen is zeer wisselend als het magnetisch veld zo uit evenwicht is.

Het hele artikel met uitleg onder de afbeeldingen en grafieken en uitleg over de ascentiesymptomen staat hieronder beschreven. Ook de verwachtingen voor het elektromagnetische spectrum voor de komende dagen (1ste week van januari 2021) staat beschreven. De ascentiesymptomen staan erbij, zodat je ze zelf kunt herkennen, wanneer je ze leest.

Heb het goed…💞

© Manuela van www.inzichten.com

UPDATE WOENSDAGAVOND 6-1: De zonnewind was op deze woensdag weer verhoogd, maar gelukkig weer net niet een zonnestorm, zoals de verwachtingen waren. (kp-index level 4 gele balk). Toch was het een flinke pittige verhoging vooral van de zonnewind snelheid (max. 625 km/sec). Ook was er de hele dag een diepe elektronencrash (zware energie, pijnlijk onderlichaam) en een flink verstoord magnetisch veld (Noord-Europa weer heel erg verstoord op grondniveau). Er was ook wereldwijd seismische activiteit in de ochtend en middag opnieuw.

Ik heb hieronder de nieuwe grafieken toegevoegd met uitleg eronder. Je kunt lezen over de ascentiesymptomen daaronder.

Heb het goed…💞

© Manuela van www.inzichten.com

Dit is de weergave van de reactie van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere kosmische invloeden. De verwachte zonnewind kwam eerder binnen dan voorzien was. De beschermende magnetosfeer van de Aarde had het zwaar en liep bij naar bijna zonnestorm niveau kp-index level 4 (gele balk)
UPDATE WOENSDAG 6-1: De zonnewind bleef verhoogd, maar het werd geen zonnestorm, wel bijna (Kp-index level 4 gele balk). Dit was tussen 7:00 en 10:00 uur Europese tijd (UT+1)

Symptomen zonnestorm

Er was een bijna zonnestorm tussen 13:00 en 16:00 uur op dinsdag en opnieuw op woensdag tussen 7:00 en 10:00 uur.

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’. Met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt de vernieuwing versneld ingezet. Het slaapritme kan verstoord zijn, je plotseling intens moe en uitgeput voelen en tijdens het praten woorden vergeten (magnetisch veld onrust), maar ook spierpijn en stijfheid kan een van de symptomen zijn die je mogelijk ervaart. Door de extreme zonnewind wordt dat wat niet in orde is extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

Dit is de lange termijn voorspelling voor zonnestormen en verstoringen van de beschermende magnetosfeer rond de Aarde. Er staat voor woensdag een kp-5 op de planning. Een heuse zonnestorm.
Dit is de weergave van de zonnewind dichtheid. Die was plotseling super hoog en liep op vanaf 11:00 uur Europese tijd (UT+1). De hoogste piek was rond 13:30 met een hele hoge dichtheid van de zonnewind van ongeveer 57 p/cm3. Die was zeker voelbaar. De zonnewind dichtheid bepaald de heftigheid van de verhoogde zonnewind.
UPDATE WOENSDAG 6-1: De zonnewind dichtheid was wel verhoogd, maar niet zo ernstig als op dinsdag rond de middag, dat was echt extreem.
Dit is een weergave van de zonnewind snelheid. Er kwam een zonnewind binnen in de atmosfeer van de Aarde rond 11:00 uur Europese tijd (UT+1). Deze liep flink op en de hoogste piek was rond 21:00 uur met 475 km/sec. Dat is niet extreem, maar dat was de zonnewind dichtheid wel. (zie grafiek hierboven)
UPDATE WOENSDAG 6-1: De zonnewind snelheid liep hoger op dan dinsdag. Dat begon al om 2:30 uur Europese tijd (UT+1) en is in de avond nog steeds verhoogd. De hoogste pieken waren tussen 8:00 en 14:00 uur met de hoogste snelheid van 625 km/sec. En dat is best flink. Omdat de zonnewind dichtheid niet heel hoog was, werd het niet extreem.
De Zon is helemaal tot rust gekomen. Er zijn nog wel een paar kleine gaten in de corona van de Zon, maar niet direct op de Aarde gericht. Er zijn geen actieve zonnevlekken op de Zon, ook niet aan de achterkant van de Zon.

Gat in de corona van de Zon

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord. Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn. Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van.)

De X-ray stroom is tot rust gekomen in de A-Klasse. Geen actieve zonnevlekken op de Zon, geen hoge X-ray lichtfrequentie.
Dit is de laatste grafiek van het magnetisch veld gemeten door de satelliet GOES 16. Op deze dinsdag 5-1 is het magnetische veld flink verstoord.
UPDATE WOENSDAG 6-1: Het magnetisch veld gaf ook een reactie van verstoring te zien al in de nacht en dat bleef de hele dag.

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

Dit is een weergave van magnetometingen van het magnetisch veld op grondniveau in Noord-Europa. De verstoring is op deze dinsdag zijn weer extreem verstoord voor de lagere breedtegraden. We zien dat steeds, dat een periode van grote verstoring op de lage breedtegraden afwisselt met rust.

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.

UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.
UPDATE WOENSDAG 6-1: Er was wereldwijd een seismische reactie. De Aarde was dus aan het trillen door de binnenkomende zonnewind. Kern lag tussen 7:00 en 10:00 uur Europese tijd (UT+1) en opnieuw tussen 18:00 en 20:00 uur.
Dit is de laatste weergave van de elektronen in de ionensfeer van de Aarde gemeten door de satelliet GOES 16. Op deze dinsdag waren er periode met eleketronencrashes. Tussen 7:00 en 12:30 uur Europese tijd (UT+1) en opnieuw tussen 18:00 en 20:30 uur.
UPDATE WOENSDAG 6-1: Tussen 5:30 en 17:00 uur was er een elektronencrash actief op deze woensdag.

Elektronencrash

Tijdens een elektronencrash zijn de elektronen rond de Aarde in de ionensfeer sterk verminderd in aantal. Daarom is dan de magnetische kant van het elektromagnetische spectrum op Aarde extra sterk voelbaar. De elektronencrash kan druk geven in het onderlichaam, alsof je de Aarde in gedrukt wordt, met pijn in de benen, heupen, voeten enz. In de psyche is er confrontatie met minder leuke eigenschappen van jezelf. De zware en laag trillende eigenschappen melden zich. Dit is tijdens een crash versterkt aanwezig. Ook zijn veel mensen knorrig en zitten slecht in hun vel met als gevolg overal opstootjes en mogelijk zelfs ruzies. Er wordt tijdens een elektronencrash licht, helderheid en beweging gebracht in de vastzittende diepte van je psyche in alles wat is weggestopt om te kunnen functioneren volgens de eisen van de dualiteit. Dus best een confronterende periode van confrontatie, opruimen, inzicht en grote groei.

De Aarde magnetische verbinding met de polen van de Zon is al een ruime week erg instabiel en wisselt steeds van magnetische verbinding met de polen van de Zon. (HCC) De heel situatie is dus nog steeds niet echt een stabiele magnetisch verbinding met de polen van de Zon en we zien dan ook een grillige situatie. We zijn weer in een ‘normale’ magnetische verbinding met de Zon sinds donderdag 31-12 1:00 uur Europese tijd (UT+1).(rode stralen). De verwachting is dat dit tot ongeveer 7 januari zo zal blijven, maar het kan ook tussen door veranderen als er ineens een nieuwe zonnevlek ontstaat op de Zon. De onstabiele situatie geeft dezelfde symptomen als wanneer de Aarde de nieuwe normale magnetische verbinding maakt met de noordpool van de Zon. We zijn weer in de ‘normale’ magnetische verbinding tussen de Aarde en de Zon sinds dinsdag 22-12 rond 21:00 uur Europese tijd (UT+1). Omdat de situatie zo instabiel is, kun je mogelijk toch een vreemd gevoel ervaring in je aarding en slapende voeten en handen. Het kan ook mogelijk je aardeverbinding wat moeilijker maken.
ER KOMT WEER EEN HELIOSPHERIC CURRENTSHEET CROSSING (HCC)AAN. Waarschijnlijk is ook dit woensdag aan de orde, wat extra onrust kan geven in het magnetische veld. Maar de afbeelding laat ook zien dat het meer waarschijnlijk is dat de Aarde een tijdje zonder magnetische verbinding zullen zijn met de polen van de Zon. Dit geeft dan dezelfde symptomen als een HCC. (lees de symptomen hieronder.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool (‘normale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool.( ‘abnormale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon, dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan.

Magnetisch veld tijdens een HCC

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is in de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal, een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus het kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of juist wegvalt tijdens gesprekken. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaard bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook met het aanwezig zijn in het NU.

Ik wil je uitnodigen om jouw ervaringen onder dit bericht te delen als dat goed voelt voor jou…

Heb het goed… 💞

© Manuela van www.inzichten.com

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

*Artikel over de volle Maan van woensdag 30dec2020: ‘Integratie van het Diamanten-bewustzijn’.

*Het jaarartikel voor 2021 (van de Zonsverduistering van maandag 14 december 2020). ‘Welkom in het Watermantijdperk’

*En deel 2 van het jaarartikel 2021: ‘Doorgang van oud naar nieuw’

*De Maansverduistering van maandag 30-12. (innerlijke processen voor het komende half jaar)

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op WOENSDAG 13 JANUARI 2021 om 19:45. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-13-januari-2021(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update vrijdag 1-1-2021
Bewuste en slimme revolutie

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update dinsdag 5-1

Plaats een reactie