Elektromagnetische update vrijdag 1-1-2021

Geschreven door: Manuela van der Knaap

28,4 minuten leestijd

Allereerst wens ik iedereen een geweldig 2021 met een goede gezondheid en met liefde en rust in je hart. Mijn praktijk is op dit moment gesloten tot 9 januari 2021. De astrologische artikelen voor nieuwe en volle Maan en de webinars gaan wel gewoon door en 1x per week worden de bestellingen van mijn webshop verstuurd. De komende week op woensdag 6 januari. Af en toe schrijf ik een elektromagnetische update als er iets te melden is, zoals vandaag.

Het is allemaal redelijk mild op dit moment. De elektronen zijn hoog in aantal al een paar dagen en zijn bijna op het niveau van elektronen-stormlevel. Dan is de elektrische energie veel hoger en is het veel gemakkelijker om je blij te voelen en verhoogd bewustzijn te ervaren. De verwachting is dat de elektronen hoog blijven in aantallen de komende dagen.

De zonnevlekken op de Zon zijn rustig en hebben bijna geen X-ray zonnevlammen geproduceerd de afgelopen week. Alleen op dinsdag de 29ste was er in de avond een flinke B6.4 X-ray zonnevlam en op woensdag de 30ste waren er de hele dag steeds kleine B-Klasse X-ray zonnevlammetjes. Op deze vrijdag 1ste januari waren er ook een paar kleinere B-Klasse zonnevlammen in de nacht en overdag. De X-ray lichtfrequentie verhoging is rond een lage A-Klasse waarde. Als er X-ray zonnevlammen actief zijn, kun je mogelijk wat ascentiesymptomen ervaren zoals stress voor het zenuwstelsel. (acute overbelasting zenuwstelsel, hartfladderen, huiduitslag, allergische reacties en andere ascentiesymptomen.)

Er zijn twee kleinere gaten in de corona van de Zon en beide zijn gedeeltelijk op de Aarde gericht. Hooggevoelige mensen horen de zonnewind al vertrekken van de Zon met een hele grove ruis / fluittonen in het hoofd en de oren. Dit kan voor sommige mensen echt oorverdovend zijn. Deze stroom van zonnewind komt ongeveer op zondag aan op de Aarde en kan dan mogelijk een verhoogde zonnewind veroorzaken.

Er waren periode met kosmische stralingsalert in de nacht en middag. Hoe langer de kosmische stralingsalerts duren hoe krachtiger de ascentiesymptomen zijn. (Dat kan mogelijk ascentiesymptomen geven: hartfladderen, emotionele en mentale zwakte, verfijnde ruis horen, enz. zie de afbeelding met regenboogkleuren bij ‘Cosmic Rays’, onderaan het artikel.) De verwachting is we nog een paar dagen (waarschijnlijk tot zondag of maandag) periode met kosmische stralingsalerts zullen hebben en dat er weer verhoogde zonnewind zal binnenkomen waarschijnlijk op zondag of maandag, maar echte een kleine verhoging van de zonnewind, niets extreems. Dit betekent dus dat er dan eventjes geen kosmische stralingsalerts zijn.

De Aarde is sinds donderdagnacht weer in een magnetische verbinding met de negatief geladen zuidpool van de Zon. (HCC) Dit is de ‘normale’ magnetische verbinding tussen de Zon en de Aarde. De heel situatie is nog steeds niet echt een stabiele magnetisch verbinding met de polen van de Zon en we zien dan ook een grillige situatie. Deze niet ‘normale’ magnetische verbinding tussen de Aarde en de Zon kan een vreemd gevoel geven in je aarding en slapende voeten en handen geven. Het kan ook mogelijk je aardeverbinding wat moeilijker maken.

Het magnetische veld is licht verstoord, maar voor Noord-Europa op de lagere breedtegraden was het weer heel erg extreem vanaf de vroege vrijdagochtend. De Bron hiervan ligt waarschijnlijk vlak boven Nederland en Denemarken en dat is dan waar deze verstoring vandaan komt. Een onrustig magnetisch veld geeft een mogelijke ervaring van wisselende slechte aarding (koude voeten) en goede aarding (warme voeten) en veel moeite hebben om aanwezig te zijn en te aarden.

Het hele artikel met uitleg onder de afbeeldingen en grafieken en uitleg over de ascentiesymptomen staat hieronder beschreven. Ook de verwachtingen voor het elektromagnetische spectrum voor de komende dagen (1ste week van januari 2021) staat overal beschreven. De ascentiesymptomen staan erbij, zodat je ze zelf kunt herkennen, wanneer je ze leest.

Heb het goed…💞

© Manuela van www.inzichten.com

UPDATE ZONDAG 3-1-2021: VOORUITZICHT VOOR DE KOMENDE WEEK IS GEWIJZIGD: Er stond een lichte zonnewind op het programma voor deze zondag 3-1 of maandag 4-1 en een iets grotere verstoring van zonnewind rond woensdag 6 januari. Er was een loslating van plasma uit een soort scheur in het oppervlakte van de Zon (filament). Deze was enorm en er ontsnapte de hele nacht en ochtend al plasma uit deze scheur, maar er kwam een flinke wolk plasma los op zaterdag 2 januari rond 12:00 uur Europese tijd (UT+1). Deze is nu onderweg naar de Aarde en komt waarschijnlijk tegelijkertijd aan op Aarde samen met een andere verstoring. Volgens de experts op woensdag 6 januari. Vooral de botsing tussen de velden in de atmosfeer van de Aarde of net erbuiten kan een flinke reactie geven van de beschermende magnetosfeer van de Aarde. Als deze intens is, dan krijgen we zonnestorm.

De reactie in ons eigen energieveld kan dan pittig zijn met emotionele onevenwichtigheid (kort lontje), zenuwstelsel onder druk, spierpijn, stijfheid en andere ascentiesymptomen (kijk onder deze pagina voor deze symptomen). Het is ook mogelijk dat de velden elkaar missen of op andere tijdstippen aankomen. Maar ik wil je toch op de hoogte brengen van de verwachtingen van de experts. Er staat een video en verder uitleg in de update hieronder.

Verder is het allemaal lekker rustig op het elektromagnetische vlak. Alleen de elektronen zijn hoog in aantallen in de ionensfeer (veel elektrische energie aanwezig in het energielichaam). En nog steeds regelmatig kosmische stralingsalerts (mogelijke symptomen: hartfladderen, emotionele en mentale zwakte, verfijnde ruis horen, enz. zie de afbeelding met regenboogkleuren bij ‘Cosmic Rays’, onderaan het artikel.) En er zijn nog steeds drie gaten in de corona van de Zon op de Aarde gericht (symptomen: grove ruis in hoofd en oren.)

Het is elektromagnetisch rustig, maar dat betekent niet dat je geen lichamelijke ongemakken ervaart, want sinds de Jupiter-Saturnus poort van 21-12-2020 is er een versnelde integratie bezig van het nieuwe Diamanten-bewustzijn. Je kunt er over lezen in mijn laatste artikel over de volle Maan van 30 december en in het 2de deel van het jaarartikel. (zie linken naar deze artikelen onderaan dit artikel) Ik zet de laatste grafieken erbij in het bericht hieronder:

Heb het goed…💞

© Manuela van www.inzichten.com

Dit zijn de vooruitzichten van NOAA voor de komende week. Het bovenste deel van de afbeelding laat een zij aanzicht zien. het bolletje is de Aarde. De rode pijl ernaast is de stroom plasma die langzaam stroomt en verwacht wordt op 6 januari op Aarde aan te komen. De andere rode pijl wijst naar het plasma veld (blauw) die zaterdag 2-1 plotseling loskwam uit een scheur in de Zon. Als beide elkaar en de magnetosfeer van de Aarde raken, dan kan dat een flinke reactie geven in de beschermende magnetosfeer van de Aarde. Dan ervaren we een zonnestorm met symptomen. Ik heb de beschrijving van de zonnestorm symptomen erbij gezet hieronder, zodat je ze kunt herkennen. We gaan het zien. Het kan ook dat we weinig merken en het elkaar net ontloopt.
Dit is een video die het loskomen van de plasma uit de scheur op de Zon laat zien. Het is een super grote scheur en rond 12:00 uur Europese tijd zien we een donker veld loskomen. Deze stroomt in de richting van de Aarde, maar kan de Aarde ook net missen.

Symptomen zonnestorm

A.s. woensdag 6-1 is het mogelijk dat er een zonnestorm zal ontstaan (zie omschrijving en beelden hierboven). Ik heb de beschrijving van de zonnestorm symptomen erbij gezet hieronder, zodat je ze kunt herkennen. We gaan het zien. Het kan ook dat we weinig merken.

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’. Met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt de vernieuwing versneld ingezet. Het slaapritme kan verstoord zijn, je plotseling intens moe en uitgeput voelen en tijdens het praten woorden vergeten (magnetisch veld onrust), maar ook spierpijn en stijfheid kan een van de symptomen zijn die je mogelijk ervaart. Door de extreme zonnewind wordt dat wat niet in orde is extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

Einde update zondag 3-1.

*

GRAFIEKEN EN UITLEG VOOR DE EERSTE WEEK JANUARI 2021:

Dit is de weergave van de reactie van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere kosmische invloeden. Op donderdag en vrijdag 1-1-2021 waren er weer periode met kosmische stralingsalerts. Er was een kosmische stralingsalert actief op donderdag 31-12 tussen 7:00 en 10:00 uur Europese tijd (UT+1) en tussen 13:00 en 19:00 uur. Op vrijdag tussen 1:00 en 7:00 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur Europese tijd (UT+1) . De verwachting is dat dit zo nog wel en paar dagen doorgaat. De nieuwe zonnewind komt waarschijnlijk pas zondag of maandag 4-1 binnen en zal waarschijnlijk geen zonnestorm veroorzaken, maar een lichte verhoging van de zonnewind, waardoor er een periode zonder kosmische stralingsalerts is. Ik plaats de symptomen hieronder, zodat je ze kunt herkennen.
Laatste grafieken die laten zien dat er nog steeds regelmatig kosmische stralingsalert actief is. Op deze zondag tussen 1:00 en 4:00 uur Europese tijd (UT+1) en vanaf 7:00 uur.

Kosmische stralingsalert symptomen

Kosmische straling kan mogelijk ascentie symptomen geven. Naar mate de periode van de kosmische stralingsalert langer duurt, nemen de kans en de heftigheid van de mogelijke symptomen toe. Het is niet verstandig om te vliegen (vliegtuig) of te verblijven op grotere hoogte tijdens deze periode van kosmische straling, vooral op hogere of lagere breedtegraden (dichter bij de polen), omdat hoe hoger de breedtegraad, maar ook hoogte, hoe sterker en schadelijker de kosmische straling is volgens de experts en onderzoeken (zie afbeeldingen ‘Geomagnetic Score’ (Kp-index). Symptomen van deze kosmische stralingsalerts zijn emotionele en algehele instabiliteit, hartritme verstoringen (hartfladderen), emotionele instabiliteit en mentale zwakte wordt versterkt en nog meer. Dit zijn echte klachten, die situaties die in aanleg bezig zijn zich te ontwikkelen versterkt zichtbaar maakt tijdens zo’n periode van kosmische straling. Je kunt statische ruis horen/voelen en deze is hoogfrequenter en minder grof als van plasma die onderweg is naar de Aarde en uit een gat in de corona afkomstig is. Neem de klachten van de ascentiesymptomen wel serieus, het zijn echte klachten en bezoek je arts of therapeut als het nodig is.  Zie voor symptomen die wetenschappelijk zijn vastgesteld de afbeelding van SpaceWeatherNews  ‘Geomagnetic Score’ (afbeelding met de tekst van regenboogkleuren) onder Cosmic Ray Risks. In de alinea ‘Waarom deze updates?’ heb ik nog meer geschreven over ascentiesymptomen en wat je er aan kunt doen om weer in evenwicht te komen.

Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van. Als de hersenhelften beter in evenwicht gebracht worden met activiteiten die horen bij de betreffende hersenhelft, dan kun je deze ‘Kosmische oren’ openen en op een andere manier de frequenties ontvangen. Als je bijvoorbeeld gewend bent om veel denk werk te doen, dan is meestal de linker hersenhelft (mannelijke deel) overactief en de rechter hersenhelft minder actief (vrouwelijke creatieve deel). Je kunt dan door creativiteit deze hersenhelft activeren en dan komt er meer evenwicht en integratie van de kosmische energieën en frequenties.

Dit is een voorspelling van de kp-index voor de komende weken. We zien een stijging rond 3 januari en 5 en 6 januari naar kp-index 3. Dat is een hele lichte verhoging. Er wordt een zonnewind verwacht rond die datum. De nieuwe zonnewind komt waarschijnlijk pas zondag 3-1 of maandag 4-1 binnen en zal waarschijnlijk geen zonnestorm veroorzaken, maar een lichte verhoging van de zonnewind, waardoor er een periode zonder kosmische stralingsalerts is. Ook de voorspelling in de grafiek geeft aan dat de intensiteit niet super hoog zal zijn en dus geen zonnestorm. Houdt er rekening mee dat de impact ook nihil kan zijn. Hieronder staan de ascentiesymptomen van verhoogde zonnewind beschreven, zodat je ze kunt herkennen.

Verhoogde zonnewind

Er is op 1-1-2021 geen verhoogde zonnewind actief, maar kan mogelijk ontstaan rond zondag 3-1 of maandag 4-1.

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’

Dit is de weergave van de Zon vanuit de Aarde bezien. Rechts zien we de laatste actieve zonnevlekken AR2794 (helemaal rechts) en links ernaast de AR2795 (rode pijlen). De AR2795 gaf op deze vrijdag een paar kleinere B-Klasse X-ray zonnevlammetjes. (zie de lijst van zonnevlammen in de afbeelding: ‘gebeurtenissen op de Zon vandaag’. Er zijn verder geen andere zonnevlekken actief op de Zon, ook niet aan de achterkant van de Zon. Dus dat is echt een kalme Zon.
De X-ray lichtfrequentie is hoog in het A-Klasse niveau en is dus niet verhoogd.

Er zijn twee kleine gaten in de corona van de Zon (nr 10 +11) en beide zijn voor een deel op de Aarde gericht. Dit spuwt de inhoud van de Zon in de richting van de Aarde. Hooggevoelige mensen horen de zonnewind al vertrekken van de Zon met een hele grove ruis / fluittonen in het hoofd en de oren. Dit kan voor sommige mensen echt oorverdovend zijn.
Dit is een weergave van de Zon op zondag 3-1. Er staan twee gaten in de corona van de Zon op de Aarde gericht (nr 11 en 12) en het gat in de zuidpool van de Zon heeft een slurf gekregen, ook in de richting van de Aarde. Zie symptomen hieronder.

Gat in de corona van de Zon

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord. Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn. Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van.)

Dit is een weergave van de magnetische situatie op de Zon met de nummers van de actieve zonnevlekken op vrijdag 1-1-2021. Het is dus heel erg rustig op de Zon.
Dit is een weergave van de zijkant en achterkant van de Zon. Er zijn geen actieve regio’s en zonnevlekken zichtbaar op vrijdag 1-1-2021. Dus waarschijnlijk blijft het voorlopig wel even rustig met de zonnevlammen.
Er waren er de hele dag steeds kleine B-Klasse X-ray zonnevlammetjes. (zie voor de tijden en hoe groot de zonnevlammen waren in de afbeelding ‘Gebeurtenissen op de Zon’ met een lijst van X-ray zonnevlammen.) Het waren allemaal B-Klasse X-ray zonnevlammetjes, dus was niet echt indrukwekkend. Je kunt mogelijk wat lichte ascentiesymptomen hebben ervaren zoals stress voor het zenuwstelsel, vooral in de nacht. (acute overbelasting zenuwstelsel, hartfladderen, huiduitslag, allergische reacties en andere ascentiesymptomen.)

Afgelopen week was het ook erg rustig met de zonnevlammen op de Zon. Alleen op 29 december was er een grotere X-ray zonnevlam rond 22:00 uur een B-6.64. en op 30 december waren er meerdere B-Klasse zonnevlammen, maar ook het heel groot.
De laatste beelden van de X-ray stroom. We zien een platte lijn, dus geen X-ray zonnevlammen en een lage A-Klasse X-ray lichtfrequtentie.

Zonnevlammen symptomen

op vrijdag 1-1 waren de laatste X-ray zonnevlammen actief.

Zonnevlammen en actieve regio’s die X-rays produceren, geven acute ascentiesymptomen die plotseling, fel en pittig kunnen zijn. Het zenuwstelsel staat extra onder druk en kan overbelast zijn. Er kunnen ongrijpbare angsten opkomen en dit kun je in je lichaam voelen alsof je zenuwen (vaak vooral in de benen) open liggen. Een greep uit de mogelijke symptomen: hoofdpijn, migraine, kort lontje/ emotionele instabiliteit, misselijk, draaierig hartritme verstoringen, problemen met de spijsvertering en ook bijvoorbeeld plotseling opkomende voedsel-intoleranties, plotseling slecht kunnen zien en dat is ook net zo plotseling weer goed en hetzelfde geldt voor intense moeheid die plotseling komt en weer gaat. Het intense licht kan veel energetische, maar ook fysieke afvalstoffen vrijmaken en daardoor kun je mogelijk een gevoel van stijfheid ervaren. Dus drink genoeg water en neem vitamine C of andere antioxidanten, maar doe dat in overleg met je arts of therapeut. Het is sowieso iets wat bij symptomen van zonnevlammen hoort; de klachten komen plotseling en verdwijnen ook net zo plotseling. Een voetenbadje nemen met 4 eetlepels natriumbicarbonaat en 4 eetlepels zeezout of Himalayazout kan het lichaam ontzuren en helpen om de pijnlijke open zenuwen tot rust te brengen. De mogelijk heftige ascentiesymptomen kunnen ook net zo plotseling weer verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Ze versterken wat er al in je leeft op dat moment. Dus je kunt ook een geweldige topervaring hebben met mooie inzichten. Lees meer over ascentiesymptomen en wat je kunt doen om weer in evenwicht te komen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

Een weergave van de grootste zonnevlam om deze vrijdag 1-1-2021. Dat waren kleine B-Klasse zonnevlammetjes.
De metingen van het magnetisch veld door de GOES 16 satelliet is redelijk rustig met af en toe wat verstoringen. Deze weergave vanuit de satelliet GOES 16 laat een algemeen beeld zien voor de Aarde. Als het magnetisch veld erg onrustig is, kan dit voor ons mensen meer moeite geven om te aarden, maar ook kan de verbinding met de Aarde steeds wisselen van intensiteit en energie, waardoor je het ene moment goed geaard bent (warme voeten) en het andere moment niet goed geaard (koude voeten). Omdat het magnetische veld in Noord-Europa op grondniveau belachelijk verstoord is, is deze situatie voor ons in Nederland en België aan de orde.

Het magnetisch veld in Noord-Europa met grondmetingen is op de lagere breedte graden is belachelijk verstoord op de lagere breedte graden. (zie grafieken hieronder). De Arcjet (gele tekst) in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Dit keer op woensdag 30-12 tussen 5:35 en 6:20 uur Europese tijd (UT+1). Lees meer over deze arcjets: https://arc.aiaa.org
Dit is de laatste grafiek van het magnetisch veld gemeten door de satelliet GOES 16. Op deze zondag 3-1 is het magnetische veld heerlijk rustig.

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

Dit is een weergave van magnetometingen van het magnetisch veld op grondniveau in Noord-Europa. De verstoring is op deze woensdag zijn weer tot rust gekomen voor de lagere breedtegraden. We zien dat steeds, dat een periode van grote verstoring op de lage breedtegraden afwisselt met rust.

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.

UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.
Dit is de laatste weergave van het magnetisch veld gemeten op grondniveau in Noord-Europa. De onderste groen lijn is offline, maar we zien in de blauwe en rode onderste lijnen duidelijk dat er een verstoring van onderaf komt. Het magnetische veld in de Noordzee boven Nederland is dus weer actief en geeft verstoring. (zie verder uitleg in de grafiek hierboven.
Dit is een weergave van elektronen in de ionesfeer rond de Aarde gemeten door de GOES 16 satelliet. De elektronen waren hoog in aantal, maar nog niet niet in elektronen stormlevel. De elektrische energie is hoger en is het veel gemakkelijker om je blij te voelen en verhoogd bewustzijn te ervaren. De verwachting is dat de elektronen hoog blijven in aantallen de komende eerste week van januari en misschien ook af en toe op stormlevel gaan komen door de zonnewind die in de atmosfeer van de Aarde zullen binnenkomen op zondag of maandag.
Dit is de laatste weergave van de elektronen in de ionensfeer van de Aarde gemeten door de satelliet GOES 16. Deze is nog steeds onveranderd hoog, tegen elektronenstorm niveau aan.

Elektronenstorm symptomen

Er is geen echte elektronenstorm actief tot 1-1-2021, maar wel bijna. Dus lees onderstaande symptomen als een lichte variant. Voor de eerste week van januari is de verwachting dat de situatie voor de elektronen zo blijft of toeneemt naar een elektronenstorm:

Tijdens een elektronenstorm nemen de elektronen in de ionensfeer rond de Aarde toe in aantal. Daardoor verschuiven de elektrische en magnetische verhouding in de atmosfeer. Het elektrische neemt toe in kracht en daardoor is het mogelijk dat je moeizamer energetisch verbinding kunt maken met de Aarde. In deze periode is het makkelijker om inzichten te krijgen, jezelf te ontdekken in verbinding met wie je in Wezen bent, met bijbehorende  bijzondere bliss ervaringen.

Een elektronenstorm is een verhoogde hoeveelheid van de elektrische pool van het elektromagnetische en dit kan hoge fluittonen geven in de oren en het hoofd en het zenuwstelsel heeft moeite om dit te verwerken. We worden tijdens een elektronenstorm energetisch opgetild naar hogere bewustzijnslagen. Als je niet lekker in je vel zit dan kunnen zwaardere energieën (verdriet, boosheid, schaduwstukken.) en korte lontjes aan de orde zijn. Als het een zeer ernstige elektronenstorm wordt, dan kan zelf de hele stroomvoorziening haperen. Concreet wordt versnelt de vernieuwing ingezet, slaapritme kan verstoord zijn, en plotseling intens moe en uitgeput voelen, vergeten van woorden tijdens het praten (magnetisch veld onrust). (Magnetische wordt zwakker doordat het elektrische zo extreem sterk is.) Door de extreme elektronen storm wordt dan dat wat niet goed zit extra goed voelbaar. Ook apparatuur kan kapot gaan of verstoord zijn en grote stroom black-outs of brown-outs kunnen ook aan de orde zijn. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische of intolerantie reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden voor bijvoorbeeld voeding, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar. Vooral als de frequenties hoog zijn, zoals bij x-ray pieken, elektronenstormen, x-ray zonnevlammen.

De Aarde magnetische verbinding met de polen van de Zon is al een ruime week erg instabiel en wisselt steeds van magnetische verbinding met de polen van de Zon. (HCC) De heel situatie is dus nog steeds niet echt een stabiele magnetisch verbinding met de polen van de Zon en we zien dan ook een grillige situatie. We zijn weer in een ‘normale’ magnetische verbinding met de Zon sinds donderdag 31-12 1:00 uur Europese tijd (UT+1).(rode stralen). De verwachting is dat dit tot ongeveer 7 januari zo zal blijven, maar het kan ook tussen door veranderen als er ineens een nieuwe zonnevlek ontstaat op de Zon. De onstabiele situatie geeft dezelfde symptomen als wanneer de Aarde de nieuwe normale magnetische verbinding maakt met de noordpool van de Zon. We zijn weer in de ‘normale’ magnetische verbinding tussen de Aarde en de Zon sinds dinsdag 22-12 rond 21:00 uur Europese tijd (UT+1). Omdat de situatie zo instabiel is, kun je mogelijk toch een vreemd gevoel ervaring in je aarding en slapende voeten en handen. Het kan ook mogelijk je aardeverbinding wat moeilijker maken.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool (‘normale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool.( ‘abnormale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon, dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan.

Magnetisch veld tijdens een HCC

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is in de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal, een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus het kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of juist wegvalt tijdens gesprekken. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaard bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook met het aanwezig zijn in het NU.

Ik wil je uitnodigen om jouw ervaringen onder dit bericht te delen als dat goed voelt voor jou…

Heb het goed… 💞

© Manuela van www.inzichten.com

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

*Artikel over de volle Maan van woensdag 30dec2020: ‘Integratie van het Diamanten-bewustzijn’.

*Het jaarartikel voor 2021 (van de Zonsverduistering van maandag 14 december 2020). ‘Welkom in het Watermantijdperk’

*En deel 2 van het jaarartikel 2021: ‘Doorgang van oud naar nieuw’

*De Maansverduistering van maandag 30-12. (innerlijke processen voor het komende half jaar)

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op WOENSDAG 13 JANUARI 2021 om 19:45. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-13-januari-2021 (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Deel deze post op social media

Integratie van Diamanten-bewustzijn
Elektromagnetische update dinsdag 5-1

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update vrijdag 1-1-2021

2 Gedachten

 1. Fons Snelder maandag 4 januari 2021 om 02:58- Beantwoorden

  Prachtig overzicht van de effecten van de zon. Ik vraag me af of we daar meer van merken dan van de effecten die we zelf veroorzaken.
  Ik ben zelf erg gevoelig voor wifi, mijn hele lichaam komt ervan in een stressmodus. Ook TL licht en computers hebben die uitwerking op me.
  En wat te denken van aardstraling? Misschien is het handig om ook dit mee te nemen in het verslag?

  • Manuela van der Knaap donderdag 21 januari 2021 om 21:48- Beantwoorden

   Hoi Fons,
   Het schrijven van de huidige elektromagnetische updates is al super veel werk. Ik ben iedere keer zo’n 2 tot 3 uur bezig om alles te analyseren en te plaatsen. Dus ik zie het op dit moment niet zitten om nog meer parameter mee te gaan nemen. Er zijn natuurlijk vele invloeden die niet worden weergegeven in mijn verslag. Maar dat wat ik waarneem kun je dan wel gaan herkennen en dan is er weer iets meer helder in de soep van allerlei invloeden. Sterkte trouwens <3

Plaats een reactie