Elektromagnetische update zondag 28-2 & vooruitzicht voor de week

Geschreven door: Manuela van der Knaap

29,2 minuten leestijd

Op deze zondag was er opnieuw een iets grotere C-Klasse zonnevlam, zeer hoge X-ray pieken, kosmische stralingsalert, veel gaten in de corona van de Zon, elektronenstorm, maar rustig magnetisch veld. Lees meer…

Er was op zaterdagavond was er een iets grotere X-ray zonnevlam en opnieuw zo’n zelfde op zondagochtend. Beide afkomstig van een actieve zonnevlek die bijna uit het zicht van de Aarde verdwijnt, dus niet op de Aarde gericht. Dit was dus een hele grote explosie, anders kan er op Aarde niet deze C-Klasse lichtfrequentie gemeten worden terwijl de zonnevlek bijna op de westflank van de Zon staat. Energetisch kun je deze ontlading dus wel gevoeld hebben en samen met de krachtige volle Maan van zaterdagochtend is er dan weer grote groei die soms gepaard gaat met ongemak. Lees meer over het proces en energieën in mijn artikel over de volle Maan. https://inzichten.com/diepe-transformatie-gedragen-door-het-geheel/ Symptomen van X-ray zonnevlammen zijn onrust, zenuwstelsel overbelasting waardoor allerlei intolerantie op kunnen spelen. Emotionele onevenwichtigheid, hoofdpijn en/of migraine, buikklachten en algehele zwakte. Als je lekker in je stroom zit, dan kan het licht van de X-ray zonnevlammen je juist optillen naar een hoger bewustzijn en heerlijke stroom. De verwachting is dat wanneer deze zonnevlek zondagavond/maandag van het toneel verdwijnt de rust weer terugkeert. De constante X-ray lichtfrequentie is trouwens niet heel hoog (Hoge A-Klasse) en zal nog verder zakken als deze zonnevlek naar de achterkant van de Zon verdwijnt.

Er waren ZEER HOGE X-RAY PIEKEN actief in de vroege ochtend (110/120 km/sec.). Dit kan veel spanning geven, omdat er dan een plotselinge zeer grote verhoging is van de X-ray lichtfrequentie, die dan zichtbaar wordt in de zonnewind dichtheid. Dit kan een soort van shock geven in je energielichaam, die dan vervolgens stap voor stap vrijkomt met uitgestelde ascentiesymptomen. Dat waar jouw zwakke punten zijn speelt dan extra op.

De zonnewind is weer rustig en daarmee neemt de kracht af van de beschermende magnetosfeer rond de Aarde, dus op zondagochtend begon de kosmische stralingsalert (kp0) weer en de verwachting is dat dit zo zal blijven tot dat de nieuwe verwachtte zonnewind binnenkomt op maandag 1 maart. Naar mate de periode van kosmische stralingsalert langer duurt, nemen de symptomen in kracht toe. Mogelijke symptomen zijn hartritme verstoringen (hartfladderen), psychische zwaktes spelen op, angst gevoelens, enz. Als je goed in je stroom zit dan kan ook deze frequentie verhoging (hoorbaar als verfijnde ruis/fluittonen) je optillen naar hoger bewustzijn en een creatieve stroom. Je gemoedstoestand wordt als het ware versterkt.

Er zijn veel gaten in de corona van de Zon, waarvan 1 grote langgerekte op de Aarde gericht staat. Deze begint op deze zondag plasma naar de Aarde te spuwen en zal dat de komende 5 dagen blijven doen. Soms kunnen gaten in de corona trouwens ook ineens verdwijnen, dus hou de updates in de gaten. Hooggevoelige mensen horen de plasma vertrekken van de Zon met grove fluittonen in hoofd en oren. Verhoogde zonnewind maakt je moe en kan spierpijn veroorzaken en de zwakke punten extra belasten.

De elektronen zijn nog net op stormniveau en dat betekent dat er meer elektrische energie beschikbaar is en dat je daardoor met meer gemak hogere frequenties en verbinding met andere dimensies kan maken in jezelf. Het magnetisch veld van de Aarde is redelijk rustig.

Lees hieronder de gedetailleerde informatie en tijden onder de grafieken en daaronder de mogelijke symptomen. Het vooruitzicht voor de week staat direct als eerste hier in dit artikel.

Heb het goed

© Manuela van www.inzichten.com

________________________________________________________________________

VOORUITZICHT VOOR DE WEEK

Dit is een weergave van de zijkant van de Zon. Deze laat zien dat er geen nieuwe zonnevlekken of gaten in de corona in de richting van de Aarde komen de komende 5 dagen.

De verwachting is dat de actieve zonnevlekken vanaf maandagavond naar de achterkant van de Zon verdwenen zijn. Er zijn geen nieuwe zonnevlekken in aantocht, dus de X-ray lichtfrequenties zal weer gaan zakken. Er kan natuurlijk weer een nieuwe zonnevlek ontstaan of plotseling vuurbruggen of uitbarstingen zijn zonder de opbouw van een zonnevlek. Hou de updates in de gaten.

Dit is het vooruitzicht van de kp-index en op maandag staat een zonnestorm op het programma. De vooruitzichten laten zien dat deze zonnewind waarschijnlijk een zonnestorm zal veroorzaken (kp-index level 5 rood). Maar deze zonnewind kan ook zondag al binnenkomen of pas maandag laat of dinsdag of kan veel milder zijn dan voorzien. We gaan het ervaren.

De verwachting is dat de zonnewind die voor maandag 1-3 of dinsdag 2-3 verwacht wordt een zonnestorm (kp5) zal veroorzaken op maandag of dinsdag en al weer zal afzwakken op dinsdag 2-3 of woensdag en de dag erna helemaal binnen normale waarden zal zijn. Het is moeilijk vooraf het exacte tijdstip vast te stellen waarop de verhoogde zonnewind binnenkomt, dat wordt regelmatig bijgewerkt. Maar meestal valt het mee en blijven we net buiten het niveau van zonnestorm (kp4), maar zijn de symptomen dan iets milder dan bij een zonnestorm. Er wordt op zaterdag 6-3 opnieuw een verhoogde zonnewind verwacht maar deze is wat milder en zal geen zonnestorm worden volgens de vooruitzichten. Mogelijk is er vanaf donderdag/vrijdag 5-3 ook nog wat verhoogde zonnewind die uit de gaten in de corona van de Zon komen die vanaf maandag op de Aarde gericht staan. Maar deze zijn nog niet opgenomen in het overzicht van NOAA. De praktijk laat ook zien dat het meestal wel meevalt en het niveau van stormlevel (kp5) meestal toch niet gehaald wordt.

Dit is een vooruitzicht van de zonnewind.

Op zondag en waarschijnlijk woensdag en donderdag is er kans op een Kosmische stralingsalert. Mogelijke symptomen zijn hartritme verstoringen (hartfladderen), psychische zwaktes spelen op, angst gevoelens, enz. Als je goed in je stroom zit dan kan ook deze frequentie verhoging (hoorbaar als verfijnde ruis/fluittonen) je optillen naar hoger bewustzijn en een creatieve stroom. Je gemoedstoestand wordt als het ware versterkt.

Dit is een weergave van het vooruitzicht voor de elektronen in de ionensfeer de komen de dagen. De verwachting is dat deze net onder het niveau van de stormlevel gaan zakken, maar dus geen elektronencrash tot donderdag 4 -3. Al hoewel het best zo kan zijn dat met het binnenkomen van de nieuwe verhoogde zonnewind dit toch wel gaat gebeuren, maar volgens de experts dus niet. Kan dus ook betekenen dat de verhoogde zonnewind niet zoveel voorstelt.

Op zondagavond of maandag krijgen we na een wat langere periode rust weer een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Dit betekent dat de magnetische verbinding van de Aarde met de Zon wisselt van de normale zuidpool verbinding naar een magnetische verbinding met de noordpool van de Zon. Dit kan mogelijk lichte klachten geven van een gevoel dat voeten en handen slapen en een soort van verdoofd zijn. De verwachting is dat dit ongeveer een dag of 4/5 zal aanhouden (vrijdag/zaterdag) en daarna weer terug gaat naar de normale magnetische verbinding.

_______________________________________________________________________

HIERONDER HET VERSLAG VOOR ZONDAG 28-2:

Dit is de weergave van de zonnewind. Er waren hoge X-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid. Deze waren zeer hoog rond de 110/120 p/cm3 rond 7:00 uur Europese tijd (UT+1). Misschien herken je de symptomen: Veel spanning, omdat er dan een plotselinge zeer grote verhoging is van de X-ray lichtfrequentie, die dan zichtbaar wordt in de zonnewind dichtheid. Dit kan een soort van shock geven in je energielichaam, die dan vervolgens stap voor stap vrijkomt met uitgestelde ascentiesymptomen. Dat waar jouw zwakke punten zijn speelt dan extra op. Maar ik kan het dus niet bevestigen.

x-ray piek symptomen

De symptomen van zeer hoge X-ray pieken zijn hetzelfde als van X-ray zonnevlammen, maar omdat ze kort en heftig zijn leert de ervaring dat ons energiesysteem deze pieken vaak niet goed kan opvangen en dan in een soort van bevroren toestand komt, waar je dan geleidelijk gedurende de dag weer uitkomt. Soms zelfs dagen later kun je nog symptomen hiervan ervaren. Normaal is de zonnewind dichtheid altijd tussen 0,1 en 10 p/cm3. X-rays ioniseren in de zonnewind en laten meestal vooral in de zonnewind dichtheid een plotselinge hoge en korte piek zien. Dus dan snap je wel dat verhogingen rond de 75 p/cm3 en hoger, extreem zijn en ook extreme reacties kunnen geven in je lichaam en energielichaam met ascentiesymptomen. Verhogingen die lager zijn van 75 p/cm3 zijn beter te verwerken. Dit soort pieken kunnen soms zeer intens binnenkomen, waardoor van alles als het ware vastslaat, als in een soort van shock. De uren en dagen erna kunnen je lichaam en energielichaam dan geleidelijk het extreem hoge Gammalicht verwerken en dan pas komen geleidelijk de ascentiesymptomen. Maar bij iedereen werkt dit anders. Bij sommigen dus heel direct en bij anderen pas later. Ze geven mogelijk een gevoel van kwetsbaarheid en naaktheid. Ze brengen diep in ons zeer hoogfrequent Gammalicht. Dat Gammalicht geeft een reactie in onze laagfrequente, vastzittende gewoonten en lichamelijk ongemakken. Het brengt even heel direct licht in je waar het niet licht is en dat mogen wij dan vervolgens weer verwerken en in een nieuw evenwicht brengen.

Dit is de weergave van de zonnewind snelheid. Deze was niet verhoogde op zondag 28-2. Zie bij het vooruitzicht wat de vooruitzichten zijn voor de komende week.

Symptomen zonnestorm

Er is geen verhoogde zonnewind of zonnestorm actief op deze zondag, maar ik schrijf het hier, zodat je de symptomen kan herkennen zodra deze actief zijn:

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’. Met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt de vernieuwing versneld ingezet. Het slaapritme kan verstoord zijn, je plotseling intens moe en uitgeput voelen, geïrriteerd en tijdens het praten woorden vergeten (door onrust van het magnetisch veld), maar ook spierpijn en stijfheid kan een van de symptomen zijn die je mogelijk ervaart. Door de extreme zonnewind wordt dat wat niet in orde is extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

Dit is de weergave van de reactie van de beschermende magnetosfeer rond de Aarde op zonnewind en andere kosmische invloeden. Er is kosmische stralingsalert actief vanaf ongeveer 10:00 uur. De verwachting is dat dit aan zal houden tot maandag of dinsdag de nieuwe verhoogde zonnewind zal binnenkomen in de atmosfeer van de Aarde.

Kosmische straling symptomen

Kosmische straling kan mogelijk ascentie symptomen geven. Naar mate de periode van de kosmische stralingsalert langer duurt, nemen de kans en de heftigheid van de mogelijke symptomen toe. Het is niet verstandig om te vliegen (vliegtuig) of te verblijven op grotere hoogte tijdens deze periode van kosmische straling, vooral op hogere of lagere breedtegraden (dichter bij de polen), omdat hoe hoger de breedtegraad, maar ook hoogte, hoe sterker en schadelijker de kosmische straling is volgens de experts en onderzoeken (zie afbeeldingen ‘Geomagnetic Score’ (Kp-index). Symptomen van deze kosmische stralingsalerts zijn emotionele en algehele instabiliteit, hartritme verstoringen (hartfladderen), emotionele instabiliteit en mentale zwakte wordt versterkt en nog meer. Dit zijn echte klachten, die situaties die in aanleg bezig zijn zich te ontwikkelen versterkt zichtbaar maakt tijdens zo’n periode van kosmische straling. Je kunt statische ruis horen/voelen en deze is hoogfrequenter en minder grof als van plasma die onderweg is naar de Aarde en uit een gat in de corona afkomstig is. Neem de klachten van de ascentiesymptomen wel serieus, het zijn echte klachten en bezoek je arts of therapeut als het nodig is.  Zie voor symptomen die wetenschappelijk zijn vastgesteld de afbeelding van SpaceWeatherNews  ‘Geomagnetic Score’ (afbeelding met de tekst van regenboogkleuren) onder Cosmic Ray Risks. In de alinea ‘Waarom deze updates?’ heb ik nog meer geschreven over ascentiesymptomen en wat je er aan kunt doen om weer in evenwicht te komen.

Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van. Als de hersenhelften beter in evenwicht gebracht worden met activiteiten die horen bij de betreffende hersenhelft, dan kun je deze ‘Kosmische oren’ openen en op een andere manier de frequenties ontvangen. Als je bijvoorbeeld gewend bent om veel denk werk te doen, dan is meestal de linker hersenhelft (mannelijke deel) overactief en de rechter hersenhelft minder actief (vrouwelijke creatieve deel). Je kunt dan door creativiteit deze hersenhelft activeren en dan komt er meer evenwicht en integratie van de kosmische energieën en frequenties.

Dit is de weergave van de Zon van donderdag 25-2. Er zijn veel gaten in de corona van de Zon, waarvan 1 grote langgerekte op de Aarde gericht staat. Deze begint op deze zondag plasma naar de Aarde te spuwen en zal dat de komende 5 dagen blijven doen. Soms kunnen gaten in de corona trouwens ook ineens verdwijnen, dus hou de updates in de gaten. Hooggevoelige mensen horen de plasma vertrekken van de Zon met grove fluittonen in hoofd en oren. Verhoogde zonnewind maakt je moe en kan spierpijn veroorzaken en de zwakke punten extra belasten.

Er was op zaterdagavond rond 19:00 uur was er een iets grotere X-ray zonnevlam (C2,79 )en opnieuw zo’n zelfde op zondagochtend rond 8:00 uur(C3,9). Beide afkomstig van een actieve zonnevlek die bijna uit het zicht van de Aarde verdwijnt, dus niet op de Aarde gericht. Dit was dus een hele grote explosie, anders kan er op Aarde niet deze C-Klasse lichtfrequentie gemeten worden terwijl de zonnevlek bijna op de westflank van de Zon staat. Energetisch kun je deze ontlading dus wel gevoeld hebben en samen met de krachtige volle Maan van zaterdagochtend is er dan weer grote groei die soms gepaard gaat met ongemak. Lees meer over het proces en energieën in mijn artikel over de volle Maan. https://inzichten.com/diepe-transformatie-gedragen-door-het-geheel/ Symptomen van X-ray zonnevlammen zijn onrust, zenuwstelsel overbelasting waardoor allerlei intolerantie op kunnen spelen. Emotionele onevenwichtigheid, hoofdpijn en/of migraine, buikklachten en algehele zwakte. Als je lekker in je stroom zit, dan kan het licht van de X-ray zonnevlammen je juist optillen naar een hoger bewustzijn en heerlijke stroom. De verwachting is dat wanneer deze zonnevlek zondagavond/maandag van het toneel verdwijnt de rust weer terugkeert. De constante X-ray lichtfrequentie is trouwens niet heel hoog (Hoge A-Klasse) en zal nog verder zakken als deze zonnevlek naar de achterkant van de Zon verdwijnt.
De is een weergave van de Zon met een corografic. Het bizarre is dat de grote uitbarsting op de Zon niet zichtbaar is, omdat er tussen 2:00 en 10:00 uur Europese tijd (UT+1) data mist. Maar er is een grote verandering zichtbaar van de zonnevlam. In het blauw rechts is Venus zichtbaar in de buurt van de Zon staat vanuit de Aarde bezien.

Gat in de corona van de Zon

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord. Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn. Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van.)

Energetisch hebben die fluittonen waarschijnlijk te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van. Als de hersenhelften beter in evenwicht gebracht worden met activiteiten die horen bij de betreffende hersenhelft, dan kun je deze ‘Kosmische oren’ openen en op een andere manier de frequenties ontvangen. Als je bijvoorbeeld gewend bent om veel denk werk te doen, dan is meestal de linker hersenhelft (mannelijke deel) overactief en de rechter hersenhelft minder actief (vrouwelijke creatieve deel). Je kunt dan door creativiteit deze hersenhelft activeren en dan komt er meer evenwicht en integratie van de kosmische energieën en frequenties.

Dit is een magnetische weergave van de Zon die de actieve zonnevlekken weergeeft. We zien dat er 3 zijn die niet meer op de Aarde gericht staan op deze zondag. De 2804 is toegenomen in complexiteit en gaf dus een paar enorme zonnevlammen. Ik kan de bewegende beelden niet downloaden, dus kan het niet zichtbaar maken (ook die weergave is offline). Er is nog steeds een lichte verhoging van de X-ray lichtfrequentie hoge A-klasse. maar wanneer de zonnevlekken verdwenen zijn op maandag zal deze lichtfrequentie gaan afnemen.
Dit is de weergave van de X-ray zonnevlammen gemeten door de GOES 16 satelliet. Er waren 2 grote zonnevlam uitbarstingen van zonnevlek AR2804 op zaterdag 19:00 uur en zondag 8:00 uur Europese tijd (UT+1).
Dit is een overzicht van zonnevlammen op de Zon. Boven van zaterdag 27-2 en daaronder van zondag 28-2. De zonnevlekken verdwijnen zondagavond of maandag naar de achterkant van de Zon, waardoor de X-ray zonnevlammen dan niet meer aan de orde zijn.

Zonnevlammen symptomen

Zonnevlammen en actieve regio’s die X-rays produceren, geven acute ascentiesymptomen die plotseling, fel en pittig kunnen zijn. Het zenuwstelsel staat extra onder druk en kan overbelast zijn. Er kunnen ongrijpbare angsten opkomen en dit kun je in je lichaam voelen alsof je zenuwen (vaak vooral in de benen) open liggen. Een greep uit de mogelijke symptomen: hoofdpijn, migraine, kort lontje/ emotionele instabiliteit, misselijk, draaierig hartritme verstoringen, problemen met de spijsvertering en ook bijvoorbeeld plotseling opkomende voedsel-intoleranties, plotseling slecht kunnen zien en dat is ook net zo plotseling weer goed en hetzelfde geldt voor intense moeheid die plotseling komt en weer gaat. Het intense licht kan veel energetische, maar ook fysieke afvalstoffen vrijmaken en daardoor kun je mogelijk een gevoel van stijfheid ervaren. Dus drink genoeg water en neem vitamine C of andere antioxidanten, maar doe dat in overleg met je arts of therapeut. Het is sowieso iets wat bij symptomen van zonnevlammen hoort; de klachten komen plotseling en verdwijnen ook net zo plotseling. Een voetenbadje nemen met 4 eetlepels natriumbicarbonaat en 4 eetlepels zeezout of Himalayazout kan het lichaam ontzuren en helpen om de pijnlijke open zenuwen tot rust te brengen. De mogelijk heftige ascentiesymptomen kunnen ook net zo plotseling weer verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Ze versterken wat er al in je leeft op dat moment. Dus je kunt ook een geweldige topervaring hebben met mooie inzichten. Lees meer over ascentiesymptomen en wat je kunt doen om weer in evenwicht te komen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

Dit is de laatste grafiek van het magnetisch veld gemeten door de satelliet GOES 16. Het magnetische veld is redelijk rustig.
De Arcjet (gele tekst) in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Dit keer op woensdag tussen 3:00 en 3:50. uur en opnieuw op vrijdag 26-2 tussen 2:20 en 3:10 uur Europese tijd (UT+1). Lees meer over deze arcjets: https://arc.aiaa.org

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

Dit is een weergave van magnetometingen van het magnetisch veld op grondniveau in Noord-Europa. De verstoring is op deze zondag 28-2 is in Noord-Europa mild. Dat betekent dat in Noord-Europa en de Noordzee (net boven Nederland) het magnetisch veld weer even wat rustiger is. De grote verstoringen lijken cyclisch te zijn en nu zijn we dus weer voor de lager breedte graden in een rustige periode.

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.

UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

Dit is een weergave van de elektronen in de ionensfeer rond de Aarde. De elektronen steeds net aan wel of net aan niet op stormniveau, maar dus wel flink verhoogde.

Symptomen elektronenstorm

Lees onderstaande symptomen als mild, omdat de elektronen op de grens zijn van net wel of net geen elektronenstorm:

Een elektronenstorm is een verhoogde hoeveelheid van de elektrische pool van het elektromagnetische en dit kan hoge fluittonen geven in de oren en het hoofd en het zenuwstelsel heeft moeite om dit te verwerken. We worden tijdens een elektronenstorm energetisch opgetild naar hogere bewustzijnslagen. Als je niet lekker in je vel zit dan kunnen zwaardere energieën (verdriet, boosheid, schaduwstukken.) en korte lontjes aan de orde zijn. Als het een zeer ernstige elektronenstorm wordt, dan kan zelf de hele stroomvoorziening haperen. Concreet wordt versnelt de vernieuwing ingezet, slaapritme kan verstoord zijn, en plotseling intens moe en uitgeput voelen, vergeten van woorden tijdens het praten (magnetisch veld onrust). (Magnetische wordt zwakker doordat het elektrische zo extreem sterk is.) Door de extreme elektronen storm wordt dan dat wat niet goed zit extra goed voelbaar. Ook apparatuur kan kapot gaan of verstoord zijn en grote stroom black-outs of brown-outs kunnen ook aan de orde zijn. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische of intolerantie reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden voor bijvoorbeeld voeding, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar. Vooral als de frequenties hoog zijn, zoals bij x-ray pieken, elektronenstormen, x-ray zonnevlammen.

De magnetische verbinding van de Aarde met de polen van de Zon is al een paar weken sinds lange tijd heel erg stabiel verbonden met de zuidpool van de Zon. Dat is de normale magnetische verbinding met de Zon.
DE VOORUITZICHTEN ZIJN DAT WE ZONDAGAVOND OF NACHT 28-2 OF MAANDAG WEER EEN HELIOSPHERIC CURRENTSHEET CROSSING (HCC) ZULLEN HEBBEN. Tijdens zo’n overgang is het magnetisch veld van de Aarde mogelijk extra verstoord en dan gaan we weer naar een ongewone magnetische verbinding met de Noordpool van de Zon (groene stralen), die dat verdoofde gevoel in voeten en handen weer sterker kan doen ervaren.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

Onderstaande symptomen zijn nog niet aan de orde, maar pas vanaf vermoedelijke zondagavond of maandag:

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool (‘normale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool.( ‘abnormale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon, dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan.

Magnetisch veld tijdens een HCC

Onderstaande symptomen zijn nog niet aan de orde, maar pas vermoedelijke vanaf zondag.

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is in de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal, een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus het kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of juist wegvalt tijdens gesprekken. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaard bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook met het aanwezig zijn in het NU.

_____________________________________________________________

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

Het volle Maan artikel over de volle Maan van 27 februari 2021: https://inzichten.com/diepe-transformatie-gedragen-door-het-geheel/

Artikel over de nieuwe Maan(d) van 11 februari 2021: https://inzichten.com/levende-energetische-uitwisseling/

Artikel over de energieën en processen rond 19 februari en over Mercurius retrograde: https://inzichten.com/helen-van-oude-sociale-wonden/

GA NAAR DEEL 1 JAARHOROSCOOP 2021: ‘Welkom in het Watermantijdperk’: https://inzichten.com/welkom-in-het-watermantijdperk/

Lees DEEL 2 JAARHOROSCOOP 2021: De doorgang van oud naar nieuw: https://inzichten.com/de-doorgang-van-oud-naar-nieuw/

Het artikel over de Maansverduistering van 30-11 (innerlijke proces): (energieën voor het komende half jaar: https://inzichten.com/het-proces-van-bevrijding/


VOOR GEÏNTERESSEERDE:
Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op ZATERDAG 13 maart 2021 om 19:45 rond de nieuwe Maan. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-13-maart-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )
*
Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update vrijdag 26-2 & zaterdag nieuwsflits
Elektromagnetisch update maandag 1-3 & dinsdag 2-3

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update zondag 28-2 & vooruitzicht voor de week

Plaats een reactie