Elektromagnetische update woensdag 16-6

Geschreven door: Manuela van der Knaap

22,4 minuten leestijd

Korte beschrijving: Schumannresonantie, zonnestorm, verstoring magnetisch veld. Lees meer…

Schumannresonantie is vanaf 9:30 actief en bouwt steeds intenser op gedurende de dag, met de hoogste piek rond 15:00 Europese tijd (UT+2). De SR is mogelijk voelbaar met ascentiesymptomen op jouw zwakke punten. Bijvoorbeeld oude blessures kunnen weer opspelen. De SR is vooral heel intens als er ook nog andere verstoringen zijn. Omdat er verder heel veel geactiveerd was, was de optelsom die maakt dat de SR best goed voelbaar. UPDATE WOENSDAGAVOND 16-6: De SR blijft verder oplopen en rond 18:00 was er weer een piek die weer hoger was (68 amplitude) en dat is een flinke activiteit. Ook werd de SR full spectrum actief vanaf ongeveer 18:00 uur. Dat betekent dat alle frequenties hoog en laag in ons in trilling komen. Dit is dus zeker wel heel goed voelbaar met mogelijke symptomen. Het is heel goed mogelijk dat de intensiteit nog verder oploopt.

Op dinsdag 15-6 was er een intense zonnewind dichtheid en vanaf de middag liep ook de zonnewind snelheid op en dit liep uit in de avond en nacht vanaf 20:00 uur in een zonnestorm (Kp-4/5). Woensdag overdag nog steeds flink verhoogde zonnewind snelheid, maar geen officiële zonnestorm meer. (symptomen: razende deeltjes door je heen, overgevoelig zenuwstelsel, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijk, onrust, angst, zwakke punten spelen op.)

Wat trouwens opvalt zijn de piekerige metingen van de zonnewind snelheid. Dit geeft aan dat er enorme verschillen zijn in de snelheid van de zonnewind. Dit veroorzaakt klappen op de beschermende magnetosfeer van de Aarde en dat voel je mogelijk ook in je eigen energielichaam, maar ook is het erg onrustig.

UPDATE OVER ZONNESTORM VAN WOENSDAGAVOND 16-6: De zonnewind snelheid wordt ineens stabiel VANAF 15:30 uur in plaats van met pieken, zoals het daarvoor was. Het lijkt wel of er een knop is omgezet. En zoals je kan zien in de grafiek (in lange tekst hieronder) wordt er opnieuw een stijging ingezet. Dit lijkt erop dat we weer richting zonnestorm gaan in de avond. De verhoogde zonnewind was rond 18:30 bijna 580 km/sec en stijgende. Ik zal de metingen in de gaten houden en updaten als dat aan de orde is.

Ook het magnetisch veld was verstoord, zowel in de atmosfeer als bij de grondmetingen. (symptomen: onrust, onveiligheid, wisselend goed en slecht kunnen aarden.)

Verder geen bijzonderheden of andere verstoringen. Lees de uitgebreide beschrijving hieronder met grafieken met uitleg eronder en de uitgebreide symptomen worden daaronder beschreven.

Heb het goed… 💞
© Manuela van www.inzichten.com

___________________________________________________________________

SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT

Dit is een weergave van de Schumannresonantie activiteit (Tijd: is Tomsk Rusland UT+7) voor woensdag 16-6. De activiteit begon vanaf 9:30 Europese tijd (UT+2) De hoogste piek was rond 15:00 uur. Rond 18:00 uur Europese tijd is er een extra intensivering actief en wordt de activiteit ook full spectrum. Het is mogelijk dat de intensiteit nog verder oploopt.

De SR is mogelijk voelbaar met ascentiesymptomen op jouw zwakke punten. Bijvoorbeeld oude blessures kunnen weer opspelen. De SR is vooral heel intens als er ook nog andere verstoringen zijn. Omdat er verder heel veel geactiveerd was, was de optelsom die maakt dat de SR best goed voelbaar. UPDATE voor het bericht van dinsdag 16-6: Ik had niet goed naar de datum gekeken, want normaal gesproken is de laatste informatie altijd van de dag waarop ik de grafiek zie. Als de metingen offline zijn, dan is de weergave zwarte. Dat was nu niet geval. Op woensdag 16-6 toen ik keek was er wel een flinke zwarte weergave, die pas weer vanaf woensdag een SR piek weergave liet zien. Dus op dinsdag 15-6 was er geen SR activiteit. (Grafieken laten de datum 11-6 zien.)

Schumannresonantie activiteit symptomen

De Schumannresonanties zijn golven van frequenties die steeds wijzigen door veranderingen in de druk in de Aardse atmosfeer. Deze Schumannresonantie activiteit ontstaat door onweer met bliksem en andere ontlading van deze druk in de beschermende magnetosfeer rond de Aarde. Ons lichaam kan intens reageren op deze frequenties, omdat deze corresponderen met frequenties van de hersenen en het lichaam. Hierdoor kunnen mensen ook krachtig ascentiesymptomen ervaren. Dit kunnen fijne en minder fijne ervaringen en lichamelijke reacties zijn. Full spectrum Schumannresonantie activiteit betekent dat ook de hogere frequenties in ons, in trilling en beweging komen. In deze periode van een full spectrum activiteit kun je dan ook met meer gemak de bijzondere openingen ervaren in het hogere bewustzijn van jezelf. Lees meer over ascentiesymptomen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

Dit is een weergave van de Schumannresonantie intensiteit gemeten in amplitude voor woensdag 16-6. De activiteit was kort, en gedeeltelijk, dus alleen de lagere frequenties werden in beweging gezet. De activiteit begon rond 9:30 Europese tijd (UT+2). De hoogste piek was rond 15:00 uur Europese tijd. De intensiteit was flink, maar niet extreem (A1=amplitude 51). UPDATE WOENSDAGAVOND 16-6: De SR blijft verder oplopen en rond 18:00 was er weer een piek die weer hoger was namelijk: A1=68 amplitude en dat is een flinke activiteit. Ook werd de SR full spectrum actief vanaf ongeveer 18:00 uur. Dat betekent dat alle frequenties hoog en laag in ons in trilling komen. Dit is dus zeker wel heel goed voelbaar met mogelijke symptomen.

____________________________________________________________________

ZONNEWIND EN REACTIE AARDE

Dit zijn metingen van de zonnewind snelheid van de DSC0VR Satelliet van woensdag 16-6. Op dinsdag was er intense zonnewind dichtheid en vanaf de middag liep de zonnewind snelheid ook op en dit liep uit in de avond en nacht in een zonnestorm (Kp-4/5). Overdag nog steeds flink verhoogde zonnewind snelheid, maar geen officiële zonnestorm meer. Wat trouwens opvalt zijn de piekerige metingen van de zonnewind snelheid. Dit geeft aan dat er enorme verschillen zijn in de snelheid van de zonnewind. Dit veroorzaakt klappen op de beschermende magnetosfeer van de Aarde en dat voel je mogelijk ook in je eigen energielichaam, maar ook is het erg onrustig. UPDATE WOENSDAGAVOND 16-6: De zonnewind snelheid wordt ineens stabiel in plaats van met pieken en zoals je ziet wordt er een stijging ingezet. Dit lijkt erop dat we weer richting zonnestorm gaan. rond 18:30 bijna 580 km/sec en stijgende.

Symptomen zonnestorm

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’. Met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt de vernieuwing versneld ingezet. Het slaapritme kan verstoord zijn, je plotseling intens moe en uitgeput voelen, geïrriteerd en tijdens het praten woorden vergeten (door onrust van het magnetisch veld), maar ook spierpijn en stijfheid kan een van de symptomen zijn die je mogelijk ervaart. Door de extreme zonnewind wordt dat wat niet in orde is extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

Dit is de weergave van de Kp-index gemeten in Potsdam in Duitsland weergegeven in UT tijd (+2 uur voor omrekenen naar Europese tijd). De Kp-index geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer van de Aarde op verstoringen van de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. In Duitsland zien we dat er net geen officiële zonnestorm werd gemeten. Elders was er wel een zonnestorm actief (kp-5 rode balk, zie grafiek hieronder) op dinsdag 15-6 tussen 20:00 en 5:00 uur Europese tijd (UT+2). In Duitsland was de bijna zonnestorm KP-4 (gele balken) actief tussen dinsdag 20:00 uur en 5:00 uur in de nacht op woensdag 16-6.
Dit is een andere weergave van de KP-index die een wereldwijd beeld geeft van de kracht van de beschermende magnetosfeer van de Aarde. Deze grafiek laat wel een heuse zonnestorm zien tussen 20:00 en 23:00 uur Europese tijd. En dan tussen 23:00 uur en 5:00 uur kp-index level 4 (gele balken)
Dit is een vooruitzicht voor de komende week voor de zonnewind. Hier kun je lezen dat de verwachting is dat de zonnewind langzaam haar kracht zal verliezen, maar zeker nog tot zaterdag verhoogd zal zijn. (zie Radial Velocity (km/sec. is zonnewind snelheid) Als de zonnewind langer duurt, dan nemen de symptomen toe en kun je mogelijk ook intense moeheid ervaren, omdat alles wat los getrild wordt ook verwerkt moet worden.

_________________________________________________________________

ACTIVITEIT VAN DE ELEKTRONEN

Dit is de weergave van de elektronen in de ionensfeer rond de Aarde. De elektronen in de ionensfeer vermeerderde in aantal rond 11:30 uur Europese tijd (UT+2). Dit betekent dan de elektronencrashes even niet meer aan de orde zijn. Zie rode pijl. Tijd is Europese tijd (UT+2) (Dus 2 uur erbij optellen voor NL en Belgie).

Elektronencrash symptomen

Er waren geen elektronencrashes op woensdag. Maar dat kan ook weer veranderen, dus daarom laat ik de symptomen staan, zodat je ze kan herkennen als deze aan de orde zijn:

Tijdens een elektronencrash zijn de elektronen rond de Aarde in de ionensfeer sterk verminderd in aantal. Daarom is dan de magnetische kant van het elektromagnetische spectrum op Aarde extra sterk voelbaar. De elektronencrash kan druk geven in het onderlichaam, alsof je de Aarde in gedrukt wordt, met pijn in de benen, heupen, voeten enz. In de psyche is er confrontatie met minder leuke eigenschappen van jezelf. De zware en laag trillende eigenschappen melden zich. Dit is tijdens een crash versterkt aanwezig. Ook zijn veel mensen knorrig en zitten slecht in hun vel met als gevolg overal opstootjes en mogelijk zelfs ruzies. Er wordt tijdens een elektronencrash licht, helderheid en beweging gebracht in de vastzittende diepte van je psyche in alles wat is weggestopt om te kunnen functioneren volgens de eisen van de dualiteit. Dus best een confronterende periode van confrontatie, opruimen, inzicht en grote groei.

____________________________________________________________

X-RAY PIEKEN

Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Waar de rode pijl staat was op 15-6 de enorm hoge zonnewind dichtheid. De pijl op woensdag 16-6 laat een X-ray piek zien die in de zonnewind dichtheid zichtbaar werd. Het was geen extreme dit keer, maar een milde van ongeveer 40 p/cm3.

x-ray piek symptomen

De symptomen van zeer hoge X-ray pieken zijn hetzelfde als van X-ray zonnevlammen, maar omdat ze kort en heftig zijn leert de ervaring dat ons energiesysteem deze pieken vaak niet goed kan opvangen en dan in een soort van bevroren toestand komt, waar je dan geleidelijk gedurende de dag weer uitkomt. Soms zelfs dagen later kun je nog symptomen hiervan ervaren. Normaal is de zonnewind dichtheid altijd tussen 0,1 en 10 p/cm3. X-rays ioniseren in de zonnewind en laten meestal vooral in de zonnewind dichtheid een plotselinge hoge en korte piek zien. Dus dan snap je wel dat verhogingen rond de 75 p/cm3 en hoger, extreem zijn en ook extreme reacties kunnen geven in je lichaam en energielichaam met ascentiesymptomen. Verhogingen die lager zijn van 75 p/cm3 zijn beter te verwerken. Dit soort pieken kunnen soms zeer intens binnenkomen, waardoor van alles als het ware vastslaat, als in een soort van shock. De uren en dagen erna kunnen je lichaam en energielichaam dan geleidelijk het extreem hoge Gammalicht verwerken en dan pas komen geleidelijk de ascentiesymptomen. Maar bij iedereen werkt dit anders. Bij sommigen dus heel direct en bij anderen pas later. Ze geven mogelijk een gevoel van kwetsbaarheid en naaktheid. Ze brengen diep in ons zeer hoogfrequent Gammalicht. Dat Gammalicht geeft een reactie in onze laagfrequente, vastzittende gewoonten en lichamelijk ongemakken. Het brengt even heel direct licht in je waar het niet licht is en dat mogen wij dan vervolgens weer verwerken en in een nieuw evenwicht brengen.

___________________________________________________________

MAGNETISCH VELD AARDE

Dit is de weergave van metingen van de satelliet GOES 16. van het magnetisch veld van de Aarde. Er was een flinke verstoring van het magnetisch veld. Deze begon op dinsdag 15-6 rond 12:00 uur.

De Arcjet (gele tekst) in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Er was geen raketlanceringen zichtbaar in de metingen van het magnetisch veld. Het lijkt erop dat de lanceringen niet meer worden aangegeven, want ik kan mij niet voorstellen dat dit plotseling allemaal gestopt is. Lees meer over deze arcjets: https://arc.aiaa.org
Dit is een weergave van de grondmeting van het magnetisch veld in Noord-Europa. Ook deze grondmetingen laten een verstoord magnetisch veld zien, dat begon op dinsdag 15-6 rond 20:00 uur toen de zonnestorm begon. Maar wel tot ook in de lagere breedtegraden.

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.

UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

_________________________________________________________________

ACTIVITEIT VAN DE ZON

Dit is de weergave van de Zon van woensdag 16-6: De gaten in de corona van de Zon die staan niet meer op de Aarde gericht. Omdat de zonnewind snelheid nu en de komende dagen nog verhoogd is, zijn de symptomen van ruis/fluittonen in de oren nog wel aan de orde. Die gaan de komende dagen af nemen.

Er zijn is een aantal zonnevlekken actief op de Zon (zie rode pijlen). Zie voor extra informatie bij de magnetische weergave van de Zon hieronder.

Gat in de corona van de Zon

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord. Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn. Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van.)

Deze fluittonen zijn frequenties die kosmische informatie dragen en ons energielichaam en fysieke lichaam moet nog heel erg wennen aan deze frequenties. Als de hersenhelften uit evenwicht zijn dan is de verstoring van de fluittonen mogelijk erger. Dit betekent dat de actieve ratio van de mannelijke kant van de hersenen en de ontvangende creatieve vrouwelijk kant van de hersenen uit balans zijn. Je kunt dat compenseren door de betreffende activiteiten meer te gaan oefenen in je leven. Dus of meer creatieve dingen te gaan doen zoals dansen, knutselen, enz. of meer rationele dingen zoals rekenen, technische zaken waar je moet begrijpen. Door de pijnappelklier te stimuleren kun je ook beide hersenhelften in evenwicht brengen.

Dit is een weergave van de Zon van het magnetische spectrum. Er is nog een zonnevlek in het zicht vanaf de Aarde op de Zon: de AR2833. Deze zal vrijdag/zaterdag op de Aarde gericht zijn. De X-ray lichtfrequentie is nog licht verhoogd (halverwege de B-Klasse) en deze kan dus de komende dagen weer gaan oplopen door deze zonnevlek en ook de kans op zonnevlammen is de komende dagen in toenemende maten aan de orde. Maar het kan ook gewoon heel rustig blijven, dat is vooraf moeilijk in te schatten voor mij.
Dit is een weergave van de X-ray zonnevlammen en lichtfrequentie van woensdag 16-6. De lichtfrequentie is licht verhoogd halverwege de B-Klasse en lijkt weer iets op te lopen op woensdagmiddag. Er was een hele kleine X-ray zonnevlam rond 10:30 Europese tijd (UT+2) van B1.01. Deze is te klein om echt symptomen te veroorzaken. Ik zet de beschrijving van de symptomen wel hieronder, want de komende dagen kunnen er mogelijk plotseling wel X-ray zonnevlammen zijn of een verhoging van de X-ray lichtfrequentie.

Zonnevlammen symptomen

Er waren geen grote zonnevlammen op woensdag 16-6. Ik zet de beschrijving van de symptomen wel hieronder, want de komende dagen kunnen er mogelijk plotseling wel X-ray zonnevlammen zijn of een verhoging van de X-ray lichtfrequentie:

Zonnevlammen en actieve regio’s die X-rays produceren, geven acute ascentiesymptomen die plotseling, fel en pittig kunnen zijn. Het zenuwstelsel staat extra onder druk en kan overbelast zijn. Er kunnen ongrijpbare angsten opkomen en dit kun je in je lichaam voelen alsof je zenuwen (vaak vooral in de benen) open liggen. Een greep uit de mogelijke symptomen: hoofdpijn, migraine, kort lontje/ emotionele instabiliteit, misselijk, draaierig hartritme verstoringen, problemen met de spijsvertering en ook bijvoorbeeld plotseling opkomende voedsel-intoleranties, plotseling slecht kunnen zien en dat is ook net zo plotseling weer goed en hetzelfde geldt voor intense moeheid die plotseling komt en weer gaat. Het intense licht kan veel energetische, maar ook fysieke afvalstoffen vrijmaken en daardoor kun je mogelijk een gevoel van stijfheid ervaren. Dus drink genoeg water en neem vitamine C of andere antioxidanten, maar doe dat in overleg met je arts of therapeut. Het is sowieso iets wat bij symptomen van zonnevlammen hoort; de klachten komen plotseling en verdwijnen ook net zo plotseling. Een voetenbadje nemen met 4 eetlepels natriumbicarbonaat en 4 eetlepels zeezout of Himalayazout kan het lichaam ontzuren en helpen om de pijnlijke open zenuwen tot rust te brengen. De mogelijk heftige ascentiesymptomen kunnen ook net zo plotseling weer verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Ze versterken wat er al in je leeft op dat moment. Dus je kunt ook een geweldige topervaring hebben met mooie inzichten. Lees meer over ascentiesymptomen en wat je kunt doen om weer in evenwicht te komen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

______________________________________________________________

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

Dit is de link naar het nieuwe artikel over de totale Super Maansverduistering van woensdag 26 mei 2021: https://inzichten.com/leef-je-essentie-heb-het-lef-en-ontluik/

Kijk naar de videoboodschap met extra informatie over de Zonsverduistering van juni 2021. Deze informatie is tot eind juni 2022 actueel. https://www.youtube.com/watch?v=IVeA5eSW8zU

Het nieuwe artikel over de nieuwe Maan van dinsdag 11-5: https://inzichten.com/heb-het-lef-en-ontluik/

Dit is de link naar het artikel over de volle SuperMaan van dinsdag 27-4: https://inzichten.com/openen-van-de-ware-kosmische-hart-identiteit/

GA NAAR DEEL 1 JAARHOROSCOOP 2021: ‘Welkom in het Watermantijdperk’: https://inzichten.com/welkom-in-het-watermantijdperk/

Lees DEEL 2 JAARHOROSCOOP 2021: De doorgang van oud naar nieuw: https://inzichten.com/de-doorgang-van-oud-naar-nieuw/

Het artikel over de Maansverduistering van 30-11 (innerlijke proces): (energieën voor het komende half jaar: https://inzichten.com/het-proces-van-bevrijding/

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en op donderdag 24 juni 2021 om 19:45. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-24-juni-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .) .)

Alle activiteit in mijn praktijk zijn weer hervat. Er zijn extra workshopdagen ingepland voor de workshop ‘Ontdek je Wezensessentie met mineralen’. Er is nog ruimte voor twee personen om deel te nemen op zaterdag 17-7. Je kan meer lezen over deze workshop op mijn website: https://inzichten.com/events/ontdek-jouw-persoonlijke-wezenskwaliteit-met-mineralen-17-juli-2021/

Extra kristaldag
Er is ook nog een extra kristaldag ingepland in juli. De laatste voor de zomerstop is op deze vrijdag 9 juli van 10:00 tot 17:30 uur. Tijdens deze kristaldagen word je door het helende kristalnetwerk van binnenuit begeleid om exact het juiste te selecteren voor dat moment. Jouw innerlijke proces wordt helder tijdens het consult en de juiste mineralen die je daarin kunnen ondersteunen en begeleiden. Door de begeleiding ervaar en weet je wat je aanschaft. Kijk voor meer informatie op de website: https://inzichten.com/events/kristaldag-op-vrijdag-9-juli-2021/

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update dinsdag 15-6
Elektromagnetische update donderdag 17-6

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update woensdag 16-6

Plaats een reactie