Elektromagnetische update dinsdag 15-6

Geschreven door: Manuela van der Knaap

14,4 minuten leestijd

ELEKTROMAGNETISCHE UPDATE MAANDAGAVOND 14-6: De zonnewind dichtheid liep op vanaf 22:00 uur maandagavond. Vanaf 2:00 uur liep deze verder op naar 25p/cm3 en de intensiteit was flink. (symptomen: razende deeltjes door je heen, overgevoelig zenuwstelsel, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijk, onrust, angst, zwakke punten spelen op.)

Deze verhoogde zonnewind dichtheid duurde tot ongeveer 3:45 uur en er was nog een piek van een half uur rond 10:00. Dit bleek later geen piek te zijn, maar een heuse (niet officieel) zonnestorm. Deze bleef doorstijgen met de piek rond 13:30 van ongeveer 47 p/cm3 en dat is een flinke verhoging en zeer zeker voelbaar met symptomen.

De verhoogde zonnewind heeft geen officiële zonnestorm veroorzaakt. Dus de reactie van de beschermende magnetosfeer van de Aarde bleef uit. Het voelt wel als een zonnestorm met dezelfde symptomen, omdat de zonnewind dichtheid de meeste impact heeft, en die liep dus op. De zonnewind snelheid die er altijd achteraan komt met een verhoging, is in de ochtend eindelijk uit haar dal gekomen (waar deze al dagen in zat) en steeg door en kwam rond 15:00 uur rond de 580 km/sec en dat is zeker voelbaar met mogelijke symptomen.

Ook was er een ZEER diepe elektronencrash vandaag vanaf 8:00 uur actief, waarschijnlijk nog de hele dag. (symptomen: confrontatie met zware emoties en schaduwkanten van jezelf en het leven en gevoel van lood in de schoenen, pijnlijke heupen/onderlichaam.)

Ook het magnetisch veld was verstoord, zowel in de atmosfeer als bij de grondmetingen. (symptomen: onrust, onveiligheid, wisselend goed en slecht kunnen aarden.)

Er was een korte full spectrum Schumannresonantie piek rond 3:00 uur Europese tijd (UT+2) met een iets hoger dan gemiddelde intensiteit. Omdat er nog meer verstoringen waren was deze piek die alle hogere en lagere freqenties activeerde in ons (druk in je energieveld), had deze zeer kort (activiteit van 15 minuten) toch flinke impact. UPDATE: woensdag 16-6: Ik had niet goed naar de datum gekeken, want normaal gesproken is de laatste informatie altijd van de dag waarop ik de grafiek zie. Als de metingen offline zijn, dan is de weergave zwarte. Dat was nu niet geval. Op woensdag 16-6 toen ik keek was er wel een flinke zwarte weergave, die pas weer vanaf woensdag een SR piek weergave liet zien. DUS OP DINSDAG 15-6 WAS ER GEEN SR ACTIVITEIT.

Heb het goed… 💞

© Manuela van www.inzichten.com

_______________________________________________________________

ZONNEWIND EN REACTIE AARDE

Dit zijn metingen van de zonnewind dichtheid van de DSC0VR Satelliet van dinsdag 15-6. De zonnewind dichtheid liep op maandagavond al op vanaf 22:00 uur. Vanaf 2:00 uur liep deze verder op naar 25p/cm3 en de intensiteit was flink. Dit duurde tot ongeveer 3:45 uur. En opnieuw liep de zonnewind dichtheid op vanaf 10:00 uur. Dit bleek later geen piek te zijn, maar een heuse (niet officieel) zonnestorm. Deze bleef doorstijgen met de piek rond 13:30 van ongeveer 47 p/cm3 en dat is een flinke verhoging en zeer zeker voelbaar met symptomen.

De zonnewind snelheid en de beschermende magnetosfeer van de Aarde reageerde nauwelijks. Dus er was geen officiële zonnestorm, maar aangezien zonnewind dichtheid de meeste impact heeft, was deze verstoring toch zeker wel voelbaar met mogelijke symptomen. (Mogelijke symptomen: onrust, misselijkheid, voelen razen van deeltjes door je heen/of alle cellen trillen, hoofdpijn/migraine, oude blessures die opspelen, enz. )
Dit zijn metingen van de zonnewind dichtheid van de DSC0VR Satelliet dinsdag 15-6. De zonnewind snelheid die er altijd achteraan komt met een verhoging, is in de ochtend eindelijk uit haar dal gekomen (waar deze al dagen in zat) en steeg door en kwam rond 15:00 uur rond de 580 km/sec en dat is zeker voelbaar met mogelijke symptomen.

Symptomen zonnestorm

Officieel was er geen zonnestorm, maar omdat de zonnewind dichtheid zo hoog was (47 p/cm3), was deze wel voelbaar met dezelfde symptomen:

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’. Met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt de vernieuwing versneld ingezet. Het slaapritme kan verstoord zijn, je plotseling intens moe en uitgeput voelen, geïrriteerd en tijdens het praten woorden vergeten (door onrust van het magnetisch veld), maar ook spierpijn en stijfheid kan een van de symptomen zijn die je mogelijk ervaart. Door de extreme zonnewind wordt dat wat niet in orde is extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

____________________________________________________________________

ACTIVITEIT VAN DE ELEKTRONEN

Dit is de weergave van de elektronen in de ionensfeer rond de Aarde. Ook was er een ZEER diepe elektronencrash vandaag vanaf 8:00 uur actief, waarschijnlijk nog de hele dag. Zie rode puntjes. Tijd is Europese tijd (UT+2) (Dus 2 uur erbij optellen voor NL en Belgie).

Elektronencrash symptomen

Er waren zeer diepe elektronencrashes:

Tijdens een elektronencrash zijn de elektronen rond de Aarde in de ionensfeer sterk verminderd in aantal. Daarom is dan de magnetische kant van het elektromagnetische spectrum op Aarde extra sterk voelbaar. De elektronencrash kan druk geven in het onderlichaam, alsof je de Aarde in gedrukt wordt, met pijn in de benen, heupen, voeten enz. In de psyche is er confrontatie met minder leuke eigenschappen van jezelf. De zware en laag trillende eigenschappen melden zich. Dit is tijdens een crash versterkt aanwezig. Ook zijn veel mensen knorrig en zitten slecht in hun vel met als gevolg overal opstootjes en mogelijk zelfs ruzies. Er wordt tijdens een elektronencrash licht, helderheid en beweging gebracht in de vastzittende diepte van je psyche in alles wat is weggestopt om te kunnen functioneren volgens de eisen van de dualiteit. Dus best een confronterende periode van confrontatie, opruimen, inzicht en grote groei.

______________________________________________________________

MAGNETISCH VELD AARDE

Dit is de weergave van metingen van de satelliet GOES 16. van het magnetisch veld van de Aarde. Er was een flinke verstoring van het magnetisch veld.

De Arcjet (gele tekst) in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Er was geen raketlanceringen zichtbaar in de metingen van het magnetisch veld. Lees meer over deze arcjets: https://arc.aiaa.org
Dit is een weergave van de grondmeting van het magnetisch veld in Noord-Europa. Ook deze grondmetingen laten een verstoord magnetisch veld zien. Maar wel tot ook in de lagere breedtegraden.

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.

UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

___________________________________________________________________

SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT

Dit is een weergave van de Schumannresonantie activiteit (Tijd: is Tomsk Rusland UT+7) voor dinsdag 15-6 De activiteit was kort, maar wel full spectrum rond 3:00 Europese tijd (UT+2). Zie rode pijl. De activiteit was maar ongeveer 15 minuten actief. Dus alle frequenties in ons werden in beweging gebracht. De intensiteit was flink, maar niet extreem (A1=amplitude 43). De SR is mogelijk voelbaar met ascentiesymptomen op jouw zwakke punten. Bijvoorbeeld oude blessures kunnen weer opspelen. De SR is vooral heel intens als er ook nog andere verstoringen zijn. Omdat er verder heel veel geactiveerd was, was de optelsom die maakt dat de SR best goed voelbaar. UPDATE: woensdag 16-6: Ik had niet goed naar de datum gekeken, want normaal gesproken is de laatste informatie altijd van de dag waarop ik de grafiek zie. Als de metingen offline zijn, dan is de weergave zwarte. Dat was nu niet geval. Op woensdag 16-6 toen ik keek was er wel een flinke zwarte weergave, die pas weer vanaf woensdag een SR piek weergave liet zien. DUS OP DINSDAG 15-6 WAS ER GEEN SR ACTIVITEIT. (Grafieken laten de datum 11-6 zien.)

Schumannresonantie activiteit symptomen

De Schumannresonanties zijn golven van frequenties die steeds wijzigen door veranderingen in de druk in de Aardse atmosfeer. Deze Schumannresonantie activiteit ontstaat door onweer met bliksem en andere ontlading van deze druk in de beschermende magnetosfeer rond de Aarde. Ons lichaam kan intens reageren op deze frequenties, omdat deze corresponderen met frequenties van de hersenen en het lichaam. Hierdoor kunnen mensen ook krachtig ascentiesymptomen ervaren. Dit kunnen fijne en minder fijne ervaringen en lichamelijke reacties zijn. Full spectrum Schumannresonantie activiteit betekent dat ook de hogere frequenties in ons, in trilling en beweging komen. In deze periode van een full spectrum activiteit kun je dan ook met meer gemak de bijzondere openingen ervaren in het hogere bewustzijn van jezelf. Lees meer over ascentiesymptomen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

Dit is een weergave van de Schumannresonantie intensiteit gemeten in amplitude voor dinsdag 15-6. De activiteit was kort, maar wel full spectrum rond 3:00 Europese tijd (UT+2). Zie rode pijl. De activiteit was maar ongeveer 15 minuten actief. Dus alle frequenties in ons werden in beweging gebracht. De intensiteit was flink, maar niet extreem (A1=amplitude 43) UPDATE: woensdag 16-6: Ik had niet goed naar de datum gekeken, want normaal gesproken is de laatste informatie altijd van de dag waarop ik de grafiek zie. Als de metingen offline zijn, dan is de weergave zwarte. Dat was nu niet geval. Op woensdag 16-6 toen ik keek was er wel een flinke zwarte weergave, die pas weer vanaf woensdag een SR piek weergave liet zien. DUS OP DINSDAG 15-6 WAS ER GEEN SR ACTIVITEIT. (Grafieken laten de datum 11-6 zien.)

_______________________________________________________________

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

Dit is de link naar het nieuwe artikel over de totale Super Maansverduistering van woensdag 26 mei 2021: https://inzichten.com/leef-je-essentie-heb-het-lef-en-ontluik/

Het nieuwe artikel over de nieuwe Maan van dinsdag 11-5: https://inzichten.com/heb-het-lef-en-ontluik/

Dit is de link naar het artikel over de volle SuperMaan van dinsdag 27-4: https://inzichten.com/openen-van-de-ware-kosmische-hart-identiteit/

GA NAAR DEEL 1 JAARHOROSCOOP 2021: ‘Welkom in het Watermantijdperk’: https://inzichten.com/welkom-in-het-watermantijdperk/

Lees DEEL 2 JAARHOROSCOOP 2021: De doorgang van oud naar nieuw: https://inzichten.com/de-doorgang-van-oud-naar-nieuw/

Het artikel over de Maansverduistering van 30-11 (innerlijke proces): (energieën voor het komende half jaar: https://inzichten.com/het-proces-van-bevrijding/

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de RINGVORMIGE ZONSVERDUISTERING VAN DONDERDAG 10 JUNI 2021 om 19:45. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-ringvormige-zonsverduistering-10-juni-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

EXTRA WEBINAR WORTEL AMETHIST op dinsdag 8-6 om 19:45. Dit is een webinar waarin de nieuwe energie van het eenheidsbewustzijn sterk wordt ervaren en ook geintegreerd. Is een super ervaring voor de meeste deelnemers van eenheid, thuiskomen en Bronenergie ervaren en integreren. Lees meer: https://inzichten.com/events/speciale-actuele-online-activatie-meditatie-dinsdag-8-juni-2021-wortel-amethist/

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update maandag 7-6 & dinsdag 8-6
Elektromagnetische update woensdag 16-6

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update dinsdag 15-6

Plaats een reactie