‘Rust, rijping en ware Liefde’

Nieuwe Maan in Leeuw 28 juli 2022

Geschreven door: Manuela van der Knaap

9,4 minuten leestijd

In dit artikel lees je over de processen voor de komende Maan(d) tot de volgende nieuwe Maan (27-8). Je kan lezen welk krachtenspel er bezig is in de wereld en in jezelf, dat de grote megastructuren afbreekt in de wereld en in ons eigen leven. Je krijgt met dit artikel ook inzicht hoe je kan mee bewegen met de diepe innerlijke transformatie voor lichaam, persoonlijkheid en Ziel. We krijgen deze maand een groot cadeau, die je de stille kracht van het ontvankelijke en passieve vrouwelijke en ‘goddelijke’ Liefde vanuit de innerlijke oorsprong voor je gaat ontsluiten. Ik wens je veel leesplezier…

Lees je het artikel liever op een witte achtergrond, open dan boven aan de pagina het pdf document.

Drukkende verantwoordelijkheid

Opnieuw gaat het thema deze maand over het loskomen van dwingende structuren, verantwoordelijkheden en dwingende autoriteiten. Als je jezelf te veel conformeert aan de gestelde parameters, dan kun je een enorm gevoel van gevangenschap ervaren in jezelf of in externe opgelegde structuur en regels. Een belangrijke reden waarom je gevangen raakt hierin, is door het nemen van verantwoordelijkheid. Maar als je die verantwoordelijkheid beter onderzoekt, zal je merken dat deze niet zuiver is. Dan is de verantwoordelijkheid bij jou neergelegd, terwijl deze ergens anders hoort of neemt een ander verantwoordelijkheid voor jou en dan mag je alleen meebewegen. Deze drukkende situaties kunnen een enorme aanslag plegen op je gezondheid en welbevinden in je eigen bestaan. Dus bevrijd jezelf waar mogelijk van deze dwingende situaties. (Priapus conjunct Diamant en gecorrigeerde Priapus conjunct Pluto 1ste huis Steenbok.)

Dwingende systemen

Om een voorbeeld te geven wil ik graag wat delen over de situaties die ik de afgelopen weken heb meegemaakt, doordat mijn moeder terminaal in het ziekenhuis werd opgenomen. Ze knapte door een wonder weer op en ging naar een revalidatiecentrum. De hele situatie was intens en ze had constante zorg nodig, dus bleef er continu iemand van onze familie bij haar. Wat mij al heel snel duidelijk werd dat is dat er enorm veel fouten gemaakt worden in de overdracht van informatie en dat eigenlijk iedereen slachtoffer is van het systeem. Vooral in het revalidatiecentrum, een onderdeel van een megagroot bedrijf, is de dwingende structuur op de voorgrond aanwezig. De enkeling maakt in dit dwingende systeem met zijn of haar liefde het grote verschil. Verantwoordelijkheden worden gegeven, terwijl die eigenlijk niet gedragen kunnen worden. Op een ander moment worden verantwoordelijkheden en vrijheid juist ontnomen en ben je overgeleverd aan de grillen en de structuur van het bedrijf en medewerkers. Door gebrek aan medewerkers die moeten functioneren in een dwingend systeem en door slechte overdracht van informatie (meestal door tijdgebrek), kan bijna niemand echt goed functioneren in zo’n systeem. Ook de medewerkers (artsen, specialisten en verpleging) kunnen hierin niet tot hun recht komen of functioneren. Daardoor vertrekken steeds meer mensen uit de zorg, die gehackt is door megabedrijven met hun dwingende en vaak onmenselijke structuren, gewoon omdat mensen het niet meer uithouden in deze dwingende systemen. Zij moeten dan kiezen voor zichzelf. Dus het probleem wordt steeds groter en dit is overal in alle sectoren van de maatschappij bezig en goed zichtbaar. (Zwarte Maan in Kreeft conjunct Venus in het 7de huis oppositie Priapus conjunct Diamant en gecorrigeerde Priapus conjunct Pluto 1ste huis Steenbok. T-vierkant Jupiter (direct) conjunct Cheiron in Ram 3de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Mars en Uranus.)

Menselijkheid

Gelukkig is er in de dwingende megastructuren en -bedrijven nog menselijkheid en liefde te vinden in de verbinding van mens tot mens, zoals die lach, dat grapje, dat lieve gebaar om iets extra’s te doen, vaak tegen de regels in. Die menselijkheid maakt dat het leefbaar blijft en dat we kunnen ontsnappen aan het chagrijn en dodelijke dwang van systemen. Het is dus de kwaliteit van de inhoud die we van binnenuit delen met een ander. Die verbinding van mens tot mens, die maakt dat we kunnen bestaan in het vermorzelende systeem dat steeds meer scheuren gaat vertonen. Dit komt vooral omdat alleen verzekeringen en aandeelhouders met hun egoïstische zakelijke doelen de dienst uit maken, profiteren en verder iedereen in het systeem uitgehold wordt en leegloopt. Het systeem is hierdoor ook aan het leeglopen. Er zit geen leven meer in de dwingende megastructuren, ze zijn doods en leeg. Dit is door de hele maatschappij heen het grote probleem van overheid en megabedrijven die met hun macht al het leven er uitpersen. Doordat Pluto, de semi-planeet die regeert over macht, door Steenbok gaat tot in het voorjaar van 2023, worden bestuurlijke wandaden nu zichtbaar en beginnen in te storten. Dit gebeurt nu, omdat we in de afrondende fase zijn beland van deze grote transformatie van systemen. (Zwarte Maan in Kreeft conjunct Venus in het 7de huis oppositie Priapus conjunct Diamant en gecorrigeerde Priapus conjunct Pluto 1ste huis Steenbok. T-vierkant Jupiter (direct) conjunct Cheiron in Ram 3de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Mars en Uranus.)

Leven of dood

We kunnen dus uit de bestaande dwingende systemen ontsnappen door onze innerlijke verbinding die we vanuit menselijkheid en liefde met elkaar maken. Hierdoor worden we geïnspireerd om bewust te worden waar het leven met haar levenskracht heerst en waar het dood, uitgehold en leeg is. Dit is een innerlijk proces, dat je bewust maakt van de situatie in je eigen leven. Het kan deze maand dus intens confronterend zijn om de desolate holle leegte te ontmoeten in jezelf. Deze ontmoeting is nodig om bewust te worden van je situatie, waardoor je eventueel andere keuzes kan maken. Door de holle leegte te durven voelen, zet je een diepe transformatie in gang die van binnenuit komt. Mijn meditatie-webinars zijn er weer om je te begeleiden in deze transformatie, door aanwezig te ZIJN met wat er is. Doordat je stilstaat bij de holle leegte kan de ware volle levenskracht die diep vanbinnen ligt te wachten rijpen, groeien en voelbaar worden. (Zwarte Maan in Kreeft conjunct Venus in het 7de huis oppositie Priapus conjunct Diamant en gecorrigeerde Priapus conjunct Pluto 1ste huis Steenbok. T-vierkant Jupiter (direct) conjunct Cheiron in Ram 3de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Mars en Uranus.)

Rijping in rust en stilte

Op hogere octaven inspireert deze nieuwe Maan ons om deze maand tot stilstand te komen, te stoppen met de ratrace van het holle bestaan en in een diepe rust en stilte te komen in jezelf. Hierdoor kan het passieve en ontvankelijke vrouwelijke in ons voelbaar worden en zal er een natuurlijke rijping plaatsvinden. Een ervaren boer kan met je delen dat groei en rijping een kwestie van geduld is. In rust krijgt het organische van de natuur de ruimte. Dan pas wordt de basis van de ware natuur zichtbaar. Dit is eigenlijk de essentie van wat iets Wezenlijk is en in dit proces van rijping zal de ware natuur zich tonen. Dus geef jezelf de ruimte om te voelen wat er in jou leeft en ook in jouw leven. Als je de holle leegte tegenkomt, kan je daar niet omheen. Dan wil deze gevoeld worden om zo jezelf te bevrijden. Vooral door rust te nemen, (actief) niets te doen, kan het Wezenlijke en het levende in jou wat er in de diepte ligt te wachten, rijpen. Hierdoor kan de kracht van rijping en de oogst die daarop volgt opbouwen in jou, waardoor het ruimte kan gaan innemen in je leven. Hier mag je actief aan werken. Dus zorg dat je die ruimte maakt, je leven onder de loep neemt om ruimte voor deze rust en stilte te creëren. (Zwarte Maan in Kreeft conjunct Venus in het 7de huis oppositie Priapus conjunct Diamant en gecorrigeerde Priapus conjunct Pluto 1ste huis Steenbok. T-vierkant Jupiter (direct) conjunct Cheiron in Ram 3de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Mars en Uranus.)

Ondoordringbare kracht van liefde

De rust, stilte en overgave aan het passieve en ontvangende vrouwelijke in ieder mens, kan deze maand als een extra cadeau een enorme ruimte van liefde in jou openen. Het natuurlijke ‘goddelijke’ vrouwelijke ontvangende ligt daar te wachten in jou en het is vol met omhullende liefde, koestering en mededogen. Maar vooral de warmte en menselijkheid die voelbaar kan worden in jezelf, maakt het grote verschil en dit kan dan ook stromen in verbindingen met anderen om je heen. Dit komt voort uit ons oorspronkelijke DNA en menselijke erfgoed (van voor de Anunnaki DNA-manipulatie). Dit is de kracht van je Wezenlijk Zelf en is enorm krachtig en groots voelbaar, waardoor je zal kunnen blijven staan in pittige situaties. Het kan zelfs voelen alsof de ander geen grip heeft op jou en alsof je de ander die niet in haar of zijn kracht staat, wegblaast. Ware liefde hoeft niet perse zacht te zijn. Het is een ondoordringbare kracht. Dit zijn grote transformaties voor de persoonlijkheid, maar ook voor je lichaam en in je hele bestaan. Weet dat de kracht van liefde en het innerlijke vrouwelijke groot is, maar blijf staan en twijfel niet aan je zuivere kracht. Als je hart, mededogen en dus de liefde aan het roer staan, dan kan de Bron-energie stromen in jou en via jou in je omgeving en dan zullen leven gevende liefde, koestering en zacht mededogen overal in doordringen. (Zwarte Maan in Kreeft conjunct Venus in het 7de huis oppositie Priapus conjunct Diamant en gecorrigeerde Priapus conjunct Pluto 1ste huis Steenbok. T-vierkant Jupiter (direct) conjunct Cheiron in Ram 3de huis. Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop in Stier conjunct Mars en Uranus.)

Heb het goed…💞

© Manuela van inzichten.com

WEBINAR: Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de nieuwe Maan van vrijdag 29-7. LET OP!!! HET WEBINAR IS EEN DAG LATER DAN DE NIEUWE MAAN. Daar is voor gekozen, omdat de Nieuwe Maan pas laat op de avond is en de ervaring leert dat het belangrijk is de exact samenstand is afgerond voordat je het webinar verlaat. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-29-juli-2022/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda  .)

WEBINAR: Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de volle Maan van vrijdag 12-8. We starten rond 19:45 uur. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-12-augustus-2022/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update dinsdag 26-7 & special over kosmische straling
Elektromagnetische update dinsdag 2-8 & VOORUITZICHT

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over ‘Rust, rijping en ware Liefde’

5 Gedachten

 1. Carla donderdag 28 juli 2022 om 08:48- Beantwoorden

  Mooi Manuela, prachtig geschreven, dankjewel
  liefs ~carla~

  • Manuela van der Knaap donderdag 28 juli 2022 om 10:20- Beantwoorden

   Graag gedaan Carla <3

 2. Bennie donderdag 28 juli 2022 om 10:24- Beantwoorden

  Lieve Manuela

  Wat heb jij ontzettend goed en mooi in deze nieuwsbrief beschreven hoe doodziek de wereld is en dat dit allemaal aan het licht (het hoog-frequente ) gaat komen. Mijn vrouw werkt als arts op een revalidatie afdeling en herkent dit exact !! De zorg is maar één voorbeeld en je noemt ook terecht dat de mega-bedrijven in feite de baas zijn. Ik voel dat zij met een offensief bezig zijn en voel ook dat het licht het gaat winnen.
  Ik heb een landbouwachtergrond en zie ook dat daar vanuit de chaos wellicht (eindelijk !!!) de transitie naar natuurinclusieve en biologische landbouw mag gaan beginnen. Geen agressieve sancties, maar overleg met heel veel liefde en geduld, kan dit mogelijk maken. Pas nog zag ik een video van een bio-boer Jan-Dirk Van Der Voort uit Lunteren. Hij was n gangbare boer en is al ruim 25 jaar omgeschakeld naar biologisch. Hij is nu heel druk bezig om vele boeren te helpen met hun transitie en doet dat vanuit zijn hart. Zo ontroerend mooi. Hier wordt ik zo ontzettend blij van !! Hij verteld dit bij CaféWeltschmerz in een gesprek met Pieter Stuurman. Het duurt iets meer dan een uur.
  Jou prachtige mooie uitleg over de toestanden in de gezondheidszorg triggerde mij dit verhaal over landbouw te vertellen.
  Nogmaals hartelijk dank voor jou fantastische nieuwsbrief.

  Groeten Bennie Sloot uit Vorden

  • Manuela van der Knaap donderdag 28 juli 2022 om 15:59- Beantwoorden

   Jij ook bedankt voor het delen van jouw ervaringen en die van je vrouw. Het is niet leuk, maar wel noodzakelijk dat de uitholling zo zichtbaar wordt dat het systeem niet meer kan functioneren. Dat zichtbaar wordt dat het de mensen zijn met hun persoonlijke inbreng en hartelijkheid, die maken dat iets tot leven komt.Tot in het voorjaar met Pluto in de laatste graden van Steenbok en het overlevingsmechanisme ook nog eens in Steenbok, gaat het extra snel. Heel pijnlijk voor de mensen die zorg nodig hebben :-( En in andere sectoren is het niet veel anders.
   Hartegroet van Manuela

 3. Manuela van der Knaap donderdag 28 juli 2022 om 16:02- Beantwoorden

  DIT IS GEEN BERICHT VAN MIJ, MAAR VAN EEN ZORGMEDEWERKER.
  IK DEEL GRAAG DIT BERICHT VAN EEN ZORG MEDEWERKER DIE BESCHRIJFT WAT ZE OP HAAR WERK ALLEMAAL MEEMAAKT. HET IS ECHT DIEP TRIEST, MAAR WEL NOODZAKELIJK OM DE MACHT VAN HET SYSTEEM EN HOLLE STRUCTUREN TE BREKEN EN HET MENSELIJKE EN DE INHOUD WEER TERUG TE BRENGEN IN DE FOCUS.

  Verslag van een zorgmedewerker: Het is 6.45 als ik op mijn werk aankom. De bezetting is vandaag krap aan, dus begin ik maar gelijk als ik een bewoner in de gang aantref. Snel sla ik mijn laptop open en zie de mail van uit het bestuur dat we alleen nog basiszorg mogen uitvoeren omdat er door de vakantie een personeels krapte is. Basiszorg daar zijn we al weken mee bezig. De één na andere collega valt uit of stopt er mee. Er staan vacatures open maar niemand die reageert. We staan vandaag dus 1 op 8 bewoners en geen gastvrouw aanwezig voor de koffie en boterhammen. Dhr G loopt op de gang ik zie dat hij nat is en had hem graag meteen onder de douche gezet en lekker af gesopt. Maar daar heb ik nu geen tijd voor. Snel loop ik naar de magnetron en warm mijn wash and gloves op. Dat zijn washandjes met crème erin en een was schema hoe je moet wassen. Ik vind het 10x niets maar sneller is het wel. Ze zeggen dat het beter voor de huid is maar fris ruikt het niet en zeker niet bij mensen die incontinent zijn. Maar goed ik moet want de volgende bel gaat al. Shit iemand is uit bed gekomen die val gevaarlijk is eigenlijk moet ik er meteen naar toe maar loop ik nu weg bij dhr G loopt hij straks in zijn geboorte pak op de gang en dat wil ik ook niet. Normaal zou er nog een collega of de gastvrouw zijn om dit te onderscheppen. Snel doe ik dhr een broek aan en loop naar Mw K… ze ligt op de grond naast bed gelukkig mw heeft geen pijn en kan zelf komen staan ik maak zowat een sprongetje dat er niets gebeurd is voor mw, maar ook voor mezelf, ik moet nog beginnen en had dan een uur aan de telefoon gehangen om de arts en fam te bellen.
  Nu kan de fam even wachten ik breng ze straks wel op de hoogte het is ook pas 7.15.
  Ik leg mw terug in bed en zeg haar dat ik zo terug kom. Snel loop ik naar dhr G terug.
  Dhr heeft zich ondertussen weer uitgekleed en is in bed gaan liggen.
  Ik probeer dhr er weer uit te krijgen, maak een grapje en bied hem koffie aan, maar dhr is geïrriteerd en blijft liggen hij wacht op zijn vrouw die zo komt. In werkelijkheid is ze al 3 jaar geleden overleden. Ik laat hem nog maar even liggen. Ik loop naar de huiskamer snel dek ik de tafel, nou ja ik zet de borden op tafel de rest gaat niet dan wordt het een knoeiboel zonder toezicht. Zet de koffie aan, pak de medicijnen van mw T en loop naar haar kamer, mw T ligt op bed en werkt slecht mee ik ben hier zeker een half uur 3 kwartier bezig. Ik hoop maar dat de rest blijft liggen
  In ochtenddienst verloopt redelijk verder rond 11.30 heb ik iedereen uit bed, hebben ze de medicijnen gehad, hun boterhammetjes en kopje koffie op. Gelukkig hebben ze geen benul van tijd en zitten 3 bewoners alweer te slapen in hun stoel.
  Het is bijna tijd voor de middag maaltijd. Ik kan eigenlijk niet van de afdeling af toch schenk ik voor mezelf snel een kop koffie in en ga ik even 5 minuten naar het balkon,
  Vanaf het balkon kan ik de huiskamer in de gaten houden. Ik zit net en hoor op de gang een hoop gegil, op de huiskamer naast mij hebben 2 bewoners een aanvaring ik ren er naartoe mijn collega is nog bezig in de zorg ze had net iemand op het toilet zitten ja voor het eten doen we nog een toilet ronde voor diegene die het nog kunnen.
  Ik handel het af maar het kwaad is al geschiet, ze hadden elkaar geslagen en gekrabd, de huid ligt eraf. Met zorg maak ik het schoon en leg de huid zo goed als terug en verbind het. Inmiddels komt het eten boven ik heb nog geen tijd gehad om te rapporteren. Ik dek de tafel opnieuw en schep de borden op eerst de mensen die nog zelf kunnen eten daar hoef ik niet op te letten, dan de mensen die niet meer weten wat en hoe ze moeten eten het zijn er 3 en ik heb maar 1 paar handen. Ik ga er tussen zitten en help er 3 met eten, het is niet anders. Ook in de keuken is er een tekort het eten is maar zo zo.. dan gaat er een beker om aan de andere kant van de tafel, eigenlijk kan ik het niet opruimen snel schuif ik 3 borden naar het midden van de tafel en ruim het water op. Mw L haar broek is nat. “Het is maar water zeg ik dat droogt wel op”, mw L wil een schone broek aan NU bijt ze me toe. Ik negeer het. Tranen staan in mijn ogen, help…. Ze blijft gillen dat ze een schone broek aan moet, bewoners worden er onrustig van. Ik haal een schone broek tijd om het op haar kamer te doen is er niet want ik kan nu niet weg uit de huiskamer. Tegen mijn gevoel in trek ik haar in de huiskamer een schone broek aan om de rest in de gaten te houden, het is niet netjes maar goed.
  We zijn klaar met eten en begin op te ruimen. De dochter van Dhr G komt. Ze ziet dat ik alleen sta en vraagt of ze me kan helpen dan drinkt ze met pa wel boven een kopje koffie. Ik ben blij met haar hulp, ze komt om de dag en kent de bewoners.
  Ondertussen kan ik een paar mensen naar bed brengen om een uurtje te rusten, er is iemand die de huiskamer in de gaten kan houden en een kopje koffie in kan schenken.
  Om 14.00 kan ik snel zelf even een boterham eten.
  Daarna maak ik snel een schaaltje fruit voor de bewoners. Ik ga nog snel een paar bedden opmaken die verschoont moesten worden. Dan haal ik nog een bewoner uit bed. Ik Ben nog bezig als de avonddienst mij af komt lossen. Ik heb nog niets gerapporteerd daar had ik geen tijd meer voor. Ik draag over aan mijn collega en ga op het kantoor nog even rapporteren. Een uur later ga ik naar huis, weer een uur over kunnen werken, gelukkig heb ik geen kinderen die ik uit school moet halen. Ik wens mijn collega succes. Bedank de dochter van Dhr G voor haar hulp, ik ben haar zo dankbaar.
  Thuis plof ik op de bank, zin om te koken heb ik vanavond niet, ik maak wel een pizza.
  Ik zet de tv aan. Er is commotie over asielzoekers die buiten moesten slapen vannacht.
  Hallo asielzoeker… begrijp me niet verkeerd want natuurlijk zou dat niet moeten kunnen, maar wat willen ze nog meer? 1 nachtje op een stoel buiten, na die weken/maanden op de vlucht kan dat nachtje er toch ook nog wel bij.
  Ik hoor de verhalen van collega’s uit de thuiszorg want ook daar is personeels Krapte en moeten mensen ook in de stoel de nacht door brengen, oké niet buiten, maar wel met een inco aan die ze al 24 uur aan hebben. Je zal maar geen fam hebben die je kan helpen. Ze zeuren niet de bewoners, zijn blij dat ze wel komen en zeggen dan “jullie hebben het ook zo druk”. Ja dankbaar voor halve zorg.
  Ik schaam me, ik schaam me er voor dat ik in de zorg werk, dat ik de mensen niet kan geven wat ze nodig hebben, het praatje, de arm even een spelletje, de nagels lakken een boekje voor lezen een filmpje kijken (van die gekke home video), dansen op muziek, leven in de brouwerij gezelligheid.
  Een bitterballetje op tafel, zetten en gewoon een gezellige avond. Maar zelfs dat bitterballetje kan financieel niet eens, het budget is €5,- per bewoner per dag.
  Daar moeten ze alles van krijgen, hun 3 maaltijden, melk, koffie een stukje fruit limonade. Een extraatjes zoals een bitterbal of een advocaatje is zeldzaam terwijl ik ze dat graag vaker wil geven.
  Vaak neemt fam iets mee voor in de huiskamer, laatst kregen een grote mand met zomer fruit, aardbeien, meloen en kersen. Dan denk ik aan de eerste Corona golf een periode dat onze bewoners verwend werden met van alles. Maar helaas zijn ze alweer vergeten. Ook ik neem regelmatig wat mee voor de avonddienst 3 tappas schaaltjes of een doos hapjes of gewoon een zak met zakjes chips, dat betaal ik uit eigen zak. Betalen voor zorg moeten ze wel het hangt af van je inkomen.
  Daarnaast moeten ze voor extraatjes zoals de bingo, bloemschikken, schilderen, biljarten ook nog betalen en schandaliger is nog het kopje koffie die ze dan beneden drinken.
  Ja ik schaam me er diep voor hoe wij met deze mensen onze ouderen om gaan en dan bedoel ik niet wij als medewerkers of familie, maar het kabinet.
  We kleden deze mensen helemaal uit en de zorg moet minder, weer een bezuiniging.
  Lieve meneer Rutte, ik nodig u uit om een maand lang, ja een maand want anders komt het niet over, bij ons door te brengen, op een klein kamertje, met een bed stoel en gedeelde douche. U kan niets meer en bent afhankelijk van de zorg. Kan niet douchen, maar was u met de weg werp washandjes. Mag niet uit bed wanneer u wil, maar wanneer ik tijd heb omdat ik maar alleen sta en eerst de mensen moet helpen die op tijd moeten eten ivm insuline, of onder de ontlasting zitten val gevaarlijk zijn of decubitus hebben.
  u krijgt hetzelfde eten als onze bewoners, ik tape u mond dicht zodat u niets meer kan vragen of vertellen en zeker niet weg kan lachen, dat kunnen onze bewoners ook niet. Ik zet u in een rolstoel met een flex aan zelf naar de wc gaan zit er niet in, dit gaat op tijden dat ik er tijd voor heb.
  En u gaat naar bed wanneer ik daar tijd voor heb maar graag voor 23.00 want dan komt de nachtdienst die in haar eentje 50 bewoners moet monitoren van wc bellen, tot mensen die niet kunnen slapen etc fijn is het dan als iedereen op bed ligt.
  Ondertussen levert u uw salaris in en krijgt u €50,- zakgeld om een kopje koffie te drinken tijdens het biljarten. Dat salaris wat u die maand zou krijgen geeft u ondertussen aan de afdeling zodat we daar van iets leuks kunnen gaan doen met onze bewoners.
  Ik vraag 1 maand, 1 maand te moeten leven zoals onze ouderen, te ervaren wat hun ervaren en gelijk constateren wat voor werk wij leveren.,in wat voor omstandigheden wij moeten werken en onze keuzes moeten maken. Met nog een bezuiniging nog minder personeel en fam die moet bij springen, die zelf vaak een huishouden hebben, daarbij betalen ze genoeg om in zo’n piep klein kamertje te wonen.
  Mensen die hun hele leven gewerkt hebben, die Nederland groot hebben gemaakt, op hebben gebouwd na de oorlog, belasting hebben betaald jaren lang. Daar moet je respect voor hebben en ze een goede oude dag kunnen geven. Het is schandalig dat we zo met deze mensen om gaan.
  Ik loop niet weg, ik heb het mooiste beroep wat er is, als ik weer is een kleffe zoen krijg.
  Een glimlach en hoor dat ik een lieve zuster ben.
  Ik werk graag dat uur over al weet ik dat ik mijn overuren niet op kan maken, maar ze uit moet laten betalen waarvan de helft naar de belasting gaat.
  Ik snap het wel van mijn collega’s want het is dankbaar maar ook hard werken voor weinig geld. Een huis kopen zit er met mijn salaris niet in.
  Het is 21.00 ik ga naar bed, morgen moet ik weer een ochtenddienst werken, weer alleen ik ben moe doodmoe. Ik tel de dagen af tot mijn vakantie.
  Ik heb hoop dat het na mijn vakantie in september weer beter zal zijn, maar met een niet complete formatie ben ik bang dat het ijdele hoop is.
  En dhr Rutte die dit bericht waarschijnlijk niet leest of niet wil lezen en anders zich het niet meer kan herinneren net zoals mijn lieve bewoners.
  Laat dit bericht rondgaan, kopieer en plak het op je tijdlijn als je ook in de zorg werkt en dit bij jouw ook de dagelijkse realiteit is..
  We hebben het mooiste beroep van de wereld ik ben trots op ons!!!!
  En wie weet misschien wat meer salaris, maar vooral meer hulp of handen aan het bed want zoals nu kan het niet langer er moet wat gebeuren!!!!!!l

Plaats een reactie