Elektromagnetische update dinsdag 26-7 & special over kosmische straling

Geschreven door: Manuela van der Knaap

16,1 minuten leestijd

Er kwamen zeer hoge pieken zonnewind of X-ray pieken in de aardse atmosfeer, de elektronen zijn nog steeds om en nabij stormlevel, er was een hoge C-Klasse zonnevlam (bijna M-klasse), een kleine gat in de corona van de Zon staat op aarde gericht en de Schumannresonantie liet oranje strepen zien, maar weinig intensiteit, dus ook weinig impact. Lees meer hieronder uitleg met de mogelijke symptomen erbij en uitleg van de grafieken onder de grafieken…

In dit artikel (helemaal onderaan) wat extra informatie over de oplopende kosmische straling van de afgelopen jaren. De laatste maanden (vanaf oktober 2021) is de kosmische straling aan het dalen. Deze special gaat ook over wat kosmische straling en kosmische stralingsalert mogelijk voor extra risico’s geven als je gaat vliegen.

Lees over de innerlijke processen: https://inzichten.com/leven-van-je-authentieke-zelf/

Het nieuwe Maan meditatie-webinar is vrijdag 29-7 en gaat dus gewoon door. https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-29-juli-2022/
Het artikel voor de nieuwe Maan wordt deze week nog gepubliceerd op mijn website.

Heb het goed…💞
© Manuela van inzichten.com

❤️

ZONNEWIND OF X-RAY PIEKEN?

Afb: Dit is een weergave van de zonnewind dichtheid. (Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.) De pijlen laten de hoge pieken zien. Pieken: 10:45 rond 52 p/cm3 & 11:00 uur rond 85 p/cm3 & 12:00 uur rond 55 p/cm3. Dit zijn pittig hoge pieken.

De zonnewind was maandag 25-7 naar normale waarde gezakt (rond 400 km/sec). Plotseling tussen 4:45 en 9:45 was er een verhoging van de zonnewind (zonnewind snelheid rond 530 km/sec. De zonnewind dichtheid was nauwelijks verhoogd.) Dit was niet het meest spannende wat er gebeurde, want tussen 10:45 en 12:00 uur waren er hoge zonnewind pieken. (zie voor exacte informatie met tijden en kracht van de verstoring onder de afbeeldingen.) Of waren het X-ray pieken? Alle satelliet metingen behalve de ACE satelliet filteren pieken eruit, dus daardoor kunnen we ze niet meer zien. Dus dat de pieken nu ook zichtbaar waren bij andere satellieten is bijzonder te noemen en duidt op een grote hoeveelheid X-ray pieken of het waren echt korte pieken van zeer hoge zonnewind. Dat kan ik je niet vertellen. Dus daarom zet ik beide symptomen erbij, zodat je zelf kan kijken wat je herkent. X-ray licht geeft meer reactie in het zenuwstelsel en de hersenen. Zonnewind voel je meer als deeltjes. Zie de uitleg over X-ray pieken verder naar beneden in dit artikel.

(Symptomen verhoogde zonnewind/zonnestorm nu heftig: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche.)

Afb: Dit is een weergave van de zonnewind snelheid. (Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.) De pijlen laten de hoge pieken zien. Pieken: 10:45 rond 605 km/sec & 11:00 uur rond 625 km/sec. & 12:00 uur rond 700 km/sec. Dit zijn pittig hoge pieken.

Afb: Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Zie rode pijlen voor de hoge X-ray pieken en de kleine puntjes eronder. Bij andere metingen van de zonnewind door andere satellieten, worden deze korte verhoogde zonnewind dichtheid normaal eruit gefilterd. De hoge X-ray pieken worden zichtbaar in de zonnewind dichtheid. De X-ray pieken waren extreem hoog op dinsdag 26-7. (zie rode pijl voor de X-ray pieken in de grafiek. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.) Tussen 11:00 en 12:00 uur hoge X-ray pieken tot 95 p/cm3/

Waren het X-ray pieken of hoge zonnewind pieken. Normaal worden deze pieken alleen zichtbaar bij de ACe satelliet metingen (zie de zwarte grafiek hierboven), maar deze dinsdag 26-7 werden er ook hoge pieken zichtbaar in metingen van andere satellieten. Dit kan betekenen dat er extreem veel pieken waren of gebundeld, maar het fijne kan ik je er niet over vertellen, alleen maar delen wat ik er over weet. Beide weergave waren rondom dezelfde tijd, dus waarschijnlijk zijn het dezelfde pieken. De X-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid zijn: tussen 11:00 en 12:00 uur (tot 95 p/cm³). Dit zijn hoge X-ray pieken. X-ray licht geeft meer reactie in het zenuwstelsel en de hersenen. Zonnewind voel je meer als deeltjes. Zie de uitleg over de zonnewind pieken boven aan dit artikel.

(symptomen: X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, alleen zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

❤️

Afb: Dit is de weergave van de kp-index gemeten in Boulder V.S. en dit geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. De gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek. De rode puntjes geven de kosmische stralingsalert weer.

Nog een vreemde situatie is dat er een bijna zonnestorm tussen 2:00 en 5:00 uur (zie gele balk kp-4) gemeten is voor de wereldwijde metingen in Boulder V.S. en de metingen in de Potsdam Duitsland geen reactie lieten zien van de beschermende magnetosfeer van de aarde. Er was dus wel verstoring mogelijk van zonnewind pieken (zie beschrijving hierboven), maar niet om de tijd van de bijna zonnestorm, dus dat is zeer typisch. Er zijn wel vaker verschillen in meting tussen Boulder V.S. en Potsdam Duitsland. Ik volg die van Potsdam altijd, omdat dit het dichtst bij Nederland is. De piek van bijna zonnestorm van vandaag gemeten in Boulder V.S. is echt vreemd en misschien wel gewoon een error.

(Symptomen bijna zonnestorm lees als mild: Je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche.)

Afb: Dit is de weergave van de kp-index gemeten in Potsdam Duitsland en dit geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. De gele balken zijn bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek. De rode puntjes geven de kosmische stralingsalert weer.

❤️

ELEKTRONENSTORM

Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet.

Er is nog steeds elektronenstorm actief. De verwachting is dat dit zo nog zal blijven, dus om en nabij elektronenstorm. (symptomen: de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, niet kunnen slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs. Deze hoge frequenties kunnen je ook optillen en bliss ervaringen geven. Dat gebeurde meestal wanneer je goed in je vel zit, in je natuurlijke stroom.)

❤️

X-RAY ZONNEVLAMMEN

Afb: Dit is de weergave van de X-ray zonnevlammen gemeten door een satelliet. Aan de zijkant van de Zon is er een zonnevlek actief die waarschijnlijk deze zonnevlam heeft geproduceerd. (Zie rode pijl).

Er was een bijna M-klasse zonnevlam rond 17:30 uur (C-8.55). Deze zonnevlam is waarschijnlijk afkomstig van de zonnevlek die op de rand van de Zon staat en deze staat niet op de aarde gericht.

(Symptomen: lees symptomen als heftig. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

❤️

GAT CORONA ZON

Afb: Dit is de weergave van de Zon op 26-7-2022. De rode puntjes geven de gaten in de corona van de Zon weer. Nr 4 staat op de aarde gericht.

Er staat een klein gat in de corona van de Zon Nr 4 staat op de aarde gericht. Waarschijnlijk nog wel een dag of 3 tot 4. (symptomen: ruis/ fluittonen in de oren en het hoofd. Dezelfde symptomen ervaar je ook bij verhoogde zonnewind.)

❤️

SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie (SR) activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur.

De zeer milde gedeeltelijke SR was tussen 7:00 en 13:00 uur met een zeer lage intensiteit (hoogste intensiteit was 17 amplitude). Zie rode pijl. Ik kijk normaal altijd alleen naar de witte strepen en de intensiteit (A1 metingen) geven aan of de intensiteit ook hoog was. Die was nu heel erg mild en dus nauwelijks intensiteit. Daardoor zou ik deze SR willen aanmerken als verwaarloosbaar.

(Symptomen zeer mild/verwaarloosbaar: opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn, en nog meer. De Schumannresonantie (SR) is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er wel met de zeer hoge zonnewind snelheid/dichtheid en bijna zonnestorm, hoge X-ray pieken, maar omdat de intensiteit zo laag is (zie zwarte grafiek hieronder), is het effect van de SR verwaarloosbaar. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens. Deze verstoring was gedeeltelijk).

Afb: Dit is een weergave van de intensiteit van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 5 uur. Je ziet nauwelijks activitiet op dinsdag 26-7. Dus verwaarloosbare activiteit.

❤️

SPECIAL OVER KOSMISCHE STRALING (VERHOOGD)

Afb: Deze afbeelding laat de metingen zien van de afgelopen jaren van kosmische straling die gemeten is door de weerballonnen van spaceweather.com

Uit de laatste metingen blijkt dat de kosmische straling de afgelopen jaren is toegenomen, maar vanaf oktober 2021 is de kosmische straling 15% gedaald. Deze metingen zijn gedaan door weerbalonnen van spaceweather.com. De daling van de kosmische straling komt omdat de Zon eerder en heftiger dan verwacht begonnen is aan de nieuwe cyclus, nummer 25 sinds oktober 2021. Ik leg het hieronder verder uit.

Hoe zit het met onze bescherming op aarde voor kosmische straling? De beschermende magnetosfeer van de aarde is nog steeds dun en is op weg om weer sterker te worden. De beschermende magnetosfeer van de aarde wordt sterker als er meer zonnewind is en dus wanneer de Zon actiever is. Als er meer zonnewind en zonneactiviteit is, dan kan ook de kosmische straling die van verder weg en dieper uit de ruimte komt van supernova’s en andere kosmische hoogfrequente straling minder goed binnenkomen in de aardse atmosfeer. We zijn nu net uit een zonneminimum aan het klimmen, dan slaapt de Zon als het ware. Als de Zon slaapt, dan kan de kosmische straling dieper in de aardse atmosfeer binnenkomen. Maar vanaf oktober 2021 start de nieuwe zonnecyclus op en vanaf dat moment zien we dat de kosmische straling afneemt. In 2025 zullen we weer in een zonnemaximum cyclus 25 zijn aangekomen is de verwachting. Dan is de Zon maximaal actief met zonnevlammen en spuwt de Zon continu zonnewind. Dit betekent dus dat de Zon de komende jaren actiever wordt, maar gelukkig wordt ook de bescherming van de aardse magnetosfeer wordt sterker wanneer de druk van zonnewind toeneemt, dus dat heft elkaar normaal op voor de dosis straling die wij als mens op de grond of in het vliegtuig binnenkrijgen. In de periode waarin we nu zitten is de bescherming nog niet optimaal, maar de straling uit de ruimte neemt de laatste maanden vanaf oktober 2021 gelukkig weer af door het opstarten van de nieuwe zonnecyclus 25.

We zijn wel extra kwetsbaar in de periode waarin de Zon in kracht toeneemt, omdat de magnetosfeer van de aarde nog niet op volle kracht is. Dus deze periode waarin we nu zitten (wisseling van zonneminimum naar zonnemaximum) is het beter om niet op te hoge breedtegraden te vliegen, dus bijvoorbeeld over de polen en in de buurt bij de polen van de aarde, want daar is de bescherming van de magnetosfeer het laagst en kan de kosmische straling (cosmic rays) mogelijk extra risico’s geven voor het ontwikkelen van kanker en misschien ook nog wel met andere lichamelijke aandoeningen. Op lagere breedte graden is meestal weinig risico voor schade door kosmische straling. De risico’s gaan wel omhoog als er een kosmische stralingsalert is. Een kosmische stralingsalert geeft aan dat de zonnewind zeer zwak is. We zien dan een Kp-0 die aangegeven wordt als kracht van de beschermende magnetosfeer (zie grafiek hieronder). Maar er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar wat de schade van kosmische straling voor mensen is op grondniveau of in de lucht. Maar er is wel een vermoeden dat er echt wel extra risico’s zijn op die dagen met kosmische stralingsalerts (kp-0). Als er periode zijn met kosmische stralingsalerts, dan kun je die vinden in mijn updates hier op de website (niet dagelijkse berichten, alleen bij hoge verstoringen of speciale zaken), maar wel dagelijks op mijn Telegram kanaal. Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws.

(Mogelijke symptomen kosmische stralingsalert: hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, ruis in de oren, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid, heel erg moe zijn, enz. Tijdens een kosmische stralingsalert is het goed mogelijk dat je moeilijk kan slapen door de hoge frequenties van de kosmische straling. Naar mate de kosmische stralingsalerts langer duren, worden ook de symptomen heftiger.)

Dit is een weergave van de kracht van de beschermende magnetosfeer rond de aarde door de kp-index. Deze is gemeten in Potsdam Duitsland. Waar het puntje staat is een kp-0 (nul), en dat wordt gezien als een kosmische stralingsalert.

Lees in het artikel hieronder het originele bericht van de Bron: https://spaceweather.com/

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.)

WEBINAR: Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de nieuwe Maan van vrijdag 29-7. LET OP!!! HET WEBINAR IS EEN DAG LATER DAN DE NIEUWE MAAN. Daar is voor gekozen, omdat de Nieuwe Maan pas laat is en de ervaring leert dat het belangrijk is de exact samenstand is afgerond voordat je het webinar verlaat. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-29-juli-2022/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda  .)

❤️

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

Voor de innerlijke processen die nu spelen en door de elektromagnetische verstoringen extra goed voelbaar zijn: https://inzichten.com/ont-moet-je-ware-zelf/

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit is het artikel bomvol met video’s en uitleg over de Totale Eclips van zaterdag 4 december 2021 & de jaarhoroscoop voor 2022: https://inzichten.com/de-magische-overwinning-van-het-hart/

Dit is het artikel over de bijna totale Maansverduistering van 21 november 2021 over het innerlijke proces van 2022: https://inzichten.com/een-hele-grote-sprong-voor-de-mensheid/

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update maandag 11-7
'Rust, rijping en ware Liefde'

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update dinsdag 26-7 & special over kosmische straling

Plaats een reactie