Elektromagnetische update dinsdag 23-8 & VOORUITZICHTEN

Geschreven door: Manuela van der Knaap

12,5 minuten leestijd

De situatie is gelukkig eindelijk weer rustig. De grote zonnevlammen en gat in de corona van de Zon zijn verdwenen en dus hebben we weer te maken met kosmische stralingsalerts. De zonnewind snelheid is wel verhoogd, maar inmiddels is dit nog maar zeer mild. (rond 450 km/sec.). Er waren in de ochtend hoge X-ray pieken actief (tussen 8:00 en 9:00 uur. rond 100 p/cm3). De elektronenstorm is nog steeds actief. Dit betekent dat de energie elektrisch en hoogfrequent kan aanvoelen (door combi met kosmische stralings alert en hoge X-ray pieken.) Dan kan je makkelijker helderheid en bewustzijn krijgen en verbinding maken met hogere dimensies. De verwachting is voor woensdag dat er een verhoogde zonnewind zal komen, maar ik verwacht daar niet zoveel van. Lees meer in het artikel hieronder met korte uitleg onder de grafieken.

Hieronder deel ik eerst een bericht dat ik maandag op mijn telegramkanaal heb gedeeld, onder andere over het intense moe zijn dat veel mensen ervaren en hoe dat komt. Daaronder de informatie van deze dinsdag 23-8 met grafieken met uitleg eronder, en de mogelijke symptomen die je ervaart erbij.

Voor inzicht in de actuele innerlijke en wereldse processen: https://inzichten.com/ervaar-je-voedende-levensstroom/

Heb het goed…💞
©Manuela van inzichten.com

❤️

ELEKTROMAGNETISCHE UPDATE 22-8 DEEL 2 ‘WE HOUDEN DE HUMOR ER IN’

WE HOUDEN DE HUMOR ER IN. 😜🥳

We hebben echt het ergste gehad met de zonnestormen. De zonnewind is vandaag nog wel verhoogd (550 km/sec.) Dus hiervan merk je misschien nog wat symptomen. En de elektronen zijn in stormlevel, maar de hele situatie is echt veel beter dan het de afgelopen 2 weken was. Je hebt een hoop kunnen groeien en mogen loslaten, maar superfijn als er ook weer wat rust komt. De vooruitzichten geven aan dat er nog meer komt, maar ik betwijfel dat. De vooruitzichten zijn vaak wat hoog ingeschat door de experts, maar we gaan het zien hoe het ontvouwt.

De Zon produceert alleen kleine zonnevlammen. Dus goed nieuws. Het eind is in zicht!!!🌈✨

Heb het goed… 💞
©Manuela van inzichten.com

ELEKTROMAGNETISCHE UPDATE 22-8 DEEL 2 ‘WE HOUDEN DE HUMOR ER IN’

Ik kreeg opmerkingen van mensen dat ze nog steeds erg moe zijn en nog niet veel merkte dat de situatie beter wordt. Dit was mijn antwoord:

Wat er nu nog is, dat is de verhoogde zonnewind.(550 km/sec-Gele grafiek). Die zorgt voor de uitputting, vooral wanneer het langer achter elkaar is, zoals de afgelopen weken. Dat is dus nog actief, maar aan het afnemen in kracht. En er is geen nieuwe aanvoer meer van zonnewind of zonnestorm. Heel misschien nog 1 verhoging, maar ik denk het niet.

En wat betreft die moeheid door de deeltjes die twee weken door je heen gedenderd zijn, dat is een signaal dat je rust moet nemen. Je lijf is heel hard aan het werk. En je energiesysteem ook. Dus geef jezelf zo veel als mogelijk de ruimte om dat wat innerlijk ontvouwt de kans te geven om te doen wat er gedaan, opgelost en losgelaten wil worden. En ook alles te laten integreren. Veel sterkte en vooral liefde hierbij 💞

Heb het goed… 💞
©Manuela van inzichten.com

❤️

❤️

1. DE VERSTORING VAN DE ELEKTRONEN (HOOG)

Afb: Dit is de weergave van de elektronen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde door de GOES satelliet. Er is een elektronenstorm actief. En zoals het er uitziet blijft dit voorlopig zo.

(Symptomen voor een elektronenstorm: de energie voelt elektrische geladen aan, allergische reacties, helder zijn, niet kunnen slapen of verstoord slaapritme, intense moeheid, apparaten gaan kapot, black-outs. Deze hoge frequenties kunnen je ook optillen en bliss ervaringen geven. Dat gebeurde meestal wanneer je goed in je vel zit, in je natuurlijke stroom.)

VOORUITZICHT ELEKTRONEN

Afb: Dit is de weergave van de verwachtingen voor de elektronen die . De gele ruitjes zijn de werkelijke metingen die gemeten zijn in de ionensfeer rond de aarde en die achteraf gecorrigeerd zijn. De groene vierkantjes zijn de verwachtingen door de GOES satelliet. De verwachting is dat we de komende dagen in elektronenstorm blijven.

❤️

2. HOGE X-RAY PIEKEN (HOOG)

Afb: Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Zie rode pijlen voor de hoge X-ray pieken, de X-ray pieken zijn de kleine puntjes eronder. Bij andere metingen van de zonnewind door andere satellieten, worden deze korte verhoogde zonnewind dichtheid normaal eruit gefilterd. De hoge X-ray pieken worden zichtbaar in de zonnewind dichtheid.

Er waren hoge X-ray pieken die zichtbaar werden in de zonnewind dichtheid tussen 8:00 en 9:00 uur (tot ong. 100 p/cm³) en dat is pittig hoog.
(symptomen: X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, all een zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

❤️

3. VERHOOGDE ZONNEWIND EN ZONNESTORM (MILD)

Afb: Dit is de kp-index gemeten in Potsdam Duitsland en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België. Deze grafiek geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen, de rode balken zijn een volle zonnestorm. Boven de kp-5 is echt een hele heftige zonnestorm. Rode puntjes boven de groene balken in de grafiek geven de kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 2 uur op bij de tijd in de grafiek.

Doordat de kracht van de zonnewind weer heel laag is, is er weer een kosmische stralingsalert. (zie rode puntjes in de grafiek hierboven.) Tussen 5:00 en 11:00 uur en vanaf 14:00 uur opnieuw. Er wordt een nieuwe zonnewind verwacht op woensdag 24-8, maar ik verwacht daar niet zoveel van. Maar mocht de zonnewind weer stijgen, dan is de kosmische stralingsalert voorbij. Ik verwacht dat we voorlopig de komende dagen in en uit kosmische stralingsalert gaan.

(Mogelijke symptomen kosmische stralingsalert: hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, ruis in de oren, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid, heel erg moe zijn, enz. De afgelopen dagen is het goed mogelijk dat je moeilijk kon slapen door de hoge frequenties van de kosmische straling. Naar mate de kosmische stralingsalerts langer duren, worden ook de symptomen heftiger. En dat is nu voor de komende dagen zeker aan de orde.)

Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind snelheid weergeeft. Deze is nu nog mild verhoogd rond de 450 km/sec. Symptomen zijn dus ook zeer mild en hierdoor weer kans op kosmische stralingsalerts (zie hierboven)

(Symptomen lees tijdens een zonnestorm (kp-5 rode balken) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

VOORUITZICHT ZONNEWIND/ZONNESTORM

Afb: Dit is een vooruitzicht voor de verwachtingen van de kp-index en dus de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind. De verwachtingen van de experts geven aan de we op woensdag 24-8 weer een bijna zonnestorm (kp-4 gele balk) kunnen verwachten. Maar de grafiek van de korte termijn vooruitzichten van de Kp-index (grafiek direct hieronder) geeft geen verhoging aan. De zwarte grafiek daaronder weer wel, maar die geeft altijd 1x per week de lange termijn aan. Dus ik verwacht persoonlijk niet zoveel verhoging van de zonnewind woensdag en donderdag.

(Symptomen lees tijdens een zonnestorm (kp-5 rode balken) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Omdat de verwachtte situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

Afb: Dit is een korte termijn vooruitzicht voor de verwachtingen van de kp-index en dus de reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde op de zonnewind. Deze wordt steeds bijgewerkt en geeft aan dat er de komende dagen geen verhoogde zonnewind zal zijn.

Afb: Deze grafiek geeft wel aan dat er een verhoging van de zonnewind zal zijn. (zie rode pijlen.) Maar we hebben echt het ergste achter de rug. Ik verwacht geen verhoging meer van de zonnewind de komende dagen. Mits er een direct CME (zonnevlam) komt van de grote zonnevlek die op de aarde gericht staat.

❤️

ACTIVITEITEN VAN DE ZON & VOORUITZICHTEN (MILD)

Afb: Dit is een weergave van de Zon. De rode kruisjes zijn de gaten in de corona van de Zon. Nr. 14 & 17 en staan beide niet de aarde gericht en spuwt dus al plasma onze kant op. Er is een zonnevlek die nu op de aarde gericht staat en die de afgelopen dagen enorm is gegroeid in kracht. Deze zou hoger C-Klasse zonnevlammen of misschien ook grotere kunnen produceren met ook nog een protonenlading, omdat deze zonnevlek op de aarde gericht staat. Maar de situatie op de Zon is rustig.

Afb: Dit is een magnetische weergave van de Zon. De rode pijl staat bij een grote actieve zonnevlekken. Nummer 3085 Deze kan de komende 3 dagen hoge C- en mogelijk ook M-klasse zonnevlammen produceren.

(Symptomen zonnevlammen kort: dus pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is de weergave van de X-ray zonnevlammen op de Zon. De situatie is rustig en er zijn alleen kleine zonnevlammen van de B en C-klasse. Kijk in de lijst hieronder. (Tel 2 uur op bij de tijden in de grafiek voor onze tijd.)

Afb: Dit is de weergave van de zonnevlammen van dinsdag 23-8 met zijn zonnevlammen. De C-Klasse zonnevlammen met de oranje cijfers zijn het hoogste.

❤️

❤️

❤️

*************************************************************

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

WEBINAR: Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de nieuwe Maan van zaterdag 27-8. We starten om 19:45. BIJ DE START VAN DIT WEBINAR BESPREEK IK LIVE DE PROCESSEN DIE HOREN BIJ DEZE NIEUWE MAAN. De meditatie start rond 20:30 uur. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-27-augustus-2022/  (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda  .)

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update donderdagochtend 18-8 CRASH-EVENT & VOORUITZICHTEN
'Van NEE naar JA!!!'

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update dinsdag 23-8 & VOORUITZICHTEN

Plaats een reactie