‘De val & het Diamanten plasmalicht’

Nieuwe Maan in Weegschaal 25 september 2022

Geschreven door: Manuela van der Knaap

13,8 minuten leestijd

Dit artikel over de nieuwe Maan in Weegschaal beschrijft de innerlijke en wereldse processen voor de komende maand, dus tot de volgende nieuwe Maan is dit actueel. Opnieuw hebben we te maken met lichamelijke frequentie-upgrades die dit keer een nieuwe kwaliteit van zeer hoogfrequent licht laten integreren tot in het fysieke. Er is een potentieel gevaar aangevallen te worden of materieel verlies te lijden. De val of transformatie van het financiële systeem is zeker een optie. Dus maak de riemen vast, de rit in de achtbaan gaat zeer waarschijnlijk nu beginnen. Ik wens je veel leesplezier…

Lees je het artikel liever op een witte achtergrond, download dan de pdf boven aan de pagina.

Dreiging verlies van bezit

Ik val maar gelijk met de deur in huis en zal er geen doekjes om winden. Deze horoscoop laat op meerdere niveaus grote transformatie zien en mogelijk verlies van materiële bezittingen. De achterliggende les gaat over het loslaten van bezit, geld en het materiële, dat zo ongelofelijk is doorgeschoten als levensdoel en heilige melkkoe. Het beeld dat de ontwikkelingen voor dit moment aangeeft, is er één van onschuldige niets vermoedende witte koeien die dreigen aangevallen te worden door een tijger. In het beeld wordt naïviteit, valse zekerheid en veiligheid getoond. De dreiging van de aanval wordt niet waargenomen en zal dus komen als een donderslag bij een heldere hemel. Deze situatie komt ernstig overeen met de huidige situatie waarin de meeste mensen leven en zich veilig wanen in hun materiële gecreëerde paradijs. Deze graad van de dierenriem is verbonden met verlies van het materiele en alle bezit, zodat er een nieuwe evolutionaire weg in geslagen kan worden. (Noordelijke Maansknoop in het 11de huis conjunct Uranus in Stier. 16de graad Stier uit het boek van Koppejan: ‘Beeldengids van de dierenriem’. Ook de 14de graad, het 2de beeld laat de evolutionaire groei zien. Gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft in het 2de huis oppositie Priapus conjunct Diamant in het 7de huis, Pluto en gecorrigeerde Priapus 8ste huis alle in Steenbok.)

Afb: 16de graad Stier uit het boek van Koppejan: ‘Beeldengids van de dierenriem’.

Video over huidige stand van zaken van het financiële systeem. Door Gold Republic, ‘Is de ineenstorting begonnen?’ https://www.youtube.com/watch?v=0KPtUGA4-14

Dreigingen en agenda’s

De huidige dreigingen zijn overigens in veel verschillende vormen vertegenwoordigd, zoals een dreiging van wereldoorlog met Rusland of China, verschillende agenda’s voor de milieulobby, de ongelofelijke stijgende energieprijzen, plannen van het WEF en UN (VN), plannen voor een nieuwe digitale wereldmunt en het instorten van de wereldeconomie. Het is allemaal crisis wat de klok slaat. Deze horoscoop van de nieuwe Maan in Weegschaal geeft vernieuwing aan voor het materiële en ook financiële vlak. (Noordelijke Maansknoop in het 11de huis conjunct Uranus in Stier. Gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft in het 2de huis oppositie Priapus conjunct Diamant in het 7de huis, Pluto en gecorrigeerde Priapus 8ste huis alle in Steenbok.)

Archetypische symboliek voor evolutionaire groei

Het beeld (16de graad Stier hierboven) dat de huidige ontwikkelingen aangeeft in de horoscoop van de nieuwe Maan in Weegschaal, laat ook nog een situatie zien zoals die is voordat de aanval plaats heeft. Het laat een situatie zien van zaken die in verwarring zijn geraakt en de verbinding met hun oorspronkelijke natuur kwijt zijn. De vrouw met haar rozen hoort in de tuin en de koeien in het weiland. Ook laat het groei zien voor de zorgeloze vrouw. Zij heeft een witte en rode roos in haar handen en buigt ze naar elkaar toe. De symboliek laat zien dat er groei aan komt om te leren donker en licht te onderscheiden en de afscheiding tussen donker en licht op te lossen. Kortom, men wordt volwassen en bewust van de ware aard van de realiteit. Wat een symboliek in een afbeelding en ongelofelijk treffend voor de situatie waarin we ons nu bevinden, met de grote dreiging van het ineenstorten van het financiële systeem en andere vormen van dreigende crisis. De schok van de aanval en het los moeten laten of zelfs door een concrete of symbolische dood gaan, stimuleert de kosmische groei en verbinding en zal uiteindelijk voor de massa een grote evolutionaire sprong faciliteren, op het praktische horizontale vlak van het dagelijks leven. (Noordelijke Maansknoop in het 11de huis conjunct Uranus in Stier. Gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft in het 2de huis oppositie Priapus conjunct Diamant in het 7de huis, Pluto en gecorrigeerde Priapus 8ste huis alle in Steenbok.)

Wakker worden, wakker worden, wakker worden…

Dan is er nog iets dat de 16de graad van de dierenriem ons te vertellen heeft. Het beeld ontwikkelt zich en laat dan zien: (citaat)’Een oude man doet zijn uiterste best, verborgen waarheden aan een menigte bij te brengen’. Hmmmm, dat is wel een heel bekend scenario, dat de afgelopen jaren zeer zichtbaar is, vooral rondom de Coronasituatie. Waarschijnlijk gaan er nieuwe zaken aan de oppervlakte komen die erom vragen de naïeve mens wakker en wijzer te maken. Ik vermoed een grote verschuiving in het financiële systeem en mogelijk zelfs de val van dit systeem, met de mogelijk nieuwe en gevaarlijke implementatie van een nieuw systeem en een digitale wereldmunt (2de beeld (Sabian Symbol) waar de noordelijke Maansknoop staat op de 16de graad Stier.)

Retrograde Mercurius

De processen die we te zien krijgen bij de afgelopen volle Maan en rondom deze nieuwe Maan vragen van ons om naar binnen te keren voor innerlijke communicatie, met een Mercurius retrograde die van 9-9 tot 2-10-2022 actief is. Je kan in een apart artikel lezen over deze Mercurius retrograde periode, met de specifieke thema’s en processen voor jezelf en in de wereld. De thema’s zijn verbinding, communicatie in relaties en de laatste week van de retrograde periode gaat het over zuivering, dienstbaarheid en praktisch organiseren. Ik verwacht dat er vooral in deze laatste week van de retrograde periode (eind september en begin oktober) onthullingen zullen ontstaan, die gebrek aan dienstbaarheid en zuiverheid kunnen ontmaskeren.

Lichamelijke ongemakken, helaas opnieuw…

Dan hebben we nog de innerlijke groei die deze nieuwe Maan ons komt brengen. Voor de wakkere mens die een bewuste verbinding heeft met zijn of haar binnenwereld, kan deze komende maand een start gemaakt worden voor grote innerlijke verbindingen en transformaties, en ook het openen van nieuwe kwaliteiten en vaardigheden. Meestal zijn dit perioden die nogal intens kunnen zijn en waarin veel onder ogen gezien moet worden en losgelaten. Waarschijnlijk ook met veel lichamelijke ongemakken, omdat de groei tot diep in het stoffelijke van het lichaam ingrijpt. Maar dus ook grote groei, bewustwording en de integratie van het Diamanten plasmalicht. Je leest erover verder op in dit artikel. (Zwarte Maan en zwarte Zon conjunct in Kreeft 1ste huis en gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft in het 2de huis oppositie Diamant en Priapus in 7de en 8ste huis conjunct Pluto in 8ste huis alles in Steenbok.)

Upgrade Goddelijk plasmalicht

In de opstart naar deze nieuwe Maan kreeg ik in verbinding met anderen de mogelijkheid om alle afscheidingen weer te laten doorstromen met het oorspronkelijke AL-Bewustzijn en daarmee te openen. Ons bewustzijn heeft een enorme reis doorstaan met traumatische afscheidingen tijdens de afdaling in Scheppingen, de Schepping en uiteindelijk de dualiteit van de Matrix. De reis van het bewustzijn de stof in heeft 3 grote fasen gekend, waarvan de laatste afgescheiden ruimte van creatie de dualiteit van de Matrix was. Op dit moment komen vele cycli tot hun einde en krijgen we de mogelijkheid om het oorspronkelijke AL-Bewustzijn weer te gaan belichamen. In januari van dit jaar (2022) ben ik door de afscheidingen van ons bewustzijn heen gegaan en heb ik dat AL-Bewustzijn in mezelf mogen ontmoeten en gedownload in mijn lichaam. Ik ben maanden bezig geweest om deze frequenties te integreren en lichamelijk was dat geen pretje, kan ik je vertellen. Afgelopen week kon het AL-Bewustzijn plotseling op vele lagen integreren. Wat er gebeurde was een upgrade van het licht van de Godsvonk Zelf en het hele energetische Goddelijke systeem. Het plasma transformeerde naar een zeer hoogfrequent diamantlicht, dat ook een zeer hoog frequente twinkel laat horen. Dit is niet hetzelfde als het Diamanten licht waar sommigen (en ik ook) al een tijd mee samen zijn, werken en groeien. Er ontstond een nieuwe integratie van het oorspronkelijk AL-Bewustzijn in het Goddelijk plasmalicht in het lichaam en organen en het meest passende woord is Diamant plasmalicht. (Zwarte Maan en zwarte Zon conjunct in Kreeft 1ste huis.)

Upgrade voor de Zon

Ook op het niveau van het planetaire is er een upgrade geweest. De Zon liet veel vervuilde frequenties zien vanuit het oude licht. Het leek alsof heersers de kracht van de Zon hadden gebruikt of misschien is misbruikt meer passend. Door zichzelf uit te roepen als plaatsvervanger van God of de Bron op aarde, stelden ze zichzelf boven de mensen en de massa, soms zelfs als zonnekoning. De rechtstreekse verbinding hebben met het Goddelijke of zichzelf uitroepen als Goddelijke plaats vervanger van God is heel iets anders. Dit heeft het licht van de Zon vertroebeld. Dit zuivere diamanten plasmalicht was de eigenlijke oorspronkelijke lichtfrequentie die het goddelijke niveau in de mensen moest voeden en levend houden. Hoogontwikkelde Wezens die op aarde zuivere vertegenwoordigers waren van het Goddelijke zoals Achnaton, ontvingen dit Diamanten plasmalicht via een soort lichtbol, een Zon, die in het verlengde van het achterhoofd zat. Dit Diamantenplasma licht dat werd ontvangen door deze Goddelijke Wezens gaven dit Diamanten plasmalicht door aan de aarde en zo waren zij verbinder van hemel en aarde en waren zij in verbinding met de Wezensessentie van de aarde. Dit is de Goddelijke essentie van de aarde. Dit is wat wij te zien kregen. Aarde en Zon en andere planeten horen ook op dit Goddelijke niveau met elkaar te communiceren. Dit zuiver Diamant plasmalicht was dus vertroebeld geraakt, maar is weer beschikbaar in deze tijd, zodat het Goddelijke, dit is het Wezenlijke, zich weer herstelt als scheppende ZIJNS-kracht beschikbaar voor alles en iedereen. Misschien voel je dat de frequenties van de Zon veranderd zijn en op een andere manier met je communiceren of heeft je lichaam moeite om de upgrade van je frequenties bij te houden. Mijn meditatie-webinars zijn er op gericht om deze Goddelijke Wezensessentie op je eigen tempo van binnenuit te herstellen. Dus misschien kunnen deze meditaties en mijn speciale mineralen je van dienst zijn om met ‘ease and grace’ de lagen in jezelf te herinneren en te gaan ervaren en ook leven. (Zwarte Maan en zwarte Zon conjunct in Kreeft 1ste huis en gecorrigeerde zwarte Maan in het 2de huis.)

De slavenmatrix uit

Wat nog belangrijk is om te benoemen, is dat er vele grote cycli worden afgerond en er weer nieuwe cycli beginnen. De wezens die heersen over de dualiteit van de Matrix, maken gebruik van deze wisseling van cycli om een nieuwe, nog strakker georganiseerde digitale slavenmatrix te laten ontstaan. Er zullen trucs met misleidingen komen die je verleiden om mee te gaan in die nieuwe digitale slavenmatrix. Blijf sterk en bij jezelf en weet dat de natuurlijke cycli die voortkomen uit het oorspronkelijke AL-Bewustzijn, alle oude structuren aan het afbreken zijn. Dat gaat vanzelf, omdat het tijd is en het AL-Bewustzijn nu kan integreren in ons allemaal. Als je goed geaard deze frequenties kan ontvangen, dan zie je het onrecht en je voelt wat de frequenties van misleiding draagt. Zo hou je je onderscheidingsvermogen heel praktisch en de inspiratie van binnenuit maakt dat je de juiste afslag neemt. Want we moeten hier doorheen. De oude macht en controle mechanisme in ons en in de wereld wordt zichtbaar om losgelaten te worden in steeds meer bedding, liefde, compassie en zachtheid en zal zichzelf ontmantelen. Het enige dat jij hoeft te doen is je eigen angsten te omarmen en ze op te lossen en zo blijven staan in het oog van de storm, geleid en veilig in jezelf. (Zwarte Maan en zwarte Zon conjunct in Kreeft 1ste huis en gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft in het 2de huis oppositie Diamant en Priapus in 7de en 8ste huis conjunct Pluto in 8ste huis alles in Steenbok.)

Diamanten plasmalicht

Ik kan waarnemen dat de 3 niveaus van afsluitingen die Matrixen gevormd hebben, inmiddels zijn geopend en door beginnen te stromen. Hierdoor kan het oorspronkelijke AL-Bewustzijn, het bewustzijn zonder afscheiding en dualiteit, zich door de afsluitingen van de Matrixen heen bewegen en integreren in ons. Hiermee hervinden alle scheppingen en al het bewustzijn hun oorspronkelijke vrijheid. Er ontstaat een andere kwaliteit in het AL-Bewustzijn, die rijker is dan hoe het bewustzijn was zonder alle ervaringen die wij hebben opgedaan in de dualiteit van de afscheiding. Dit Diamanten plasmalicht zijn wij nu aan het integreren in de zuiverste Goddelijke plasmalagen van ons energielichaam. En dat is een flinke en pittige frequentieverhoging voor alles wat bestaat en daarom kan je flinke lichamelijke ongemakken ervaren. Eenmaal aangekomen en geïntegreerd in ons en in de hemellichamen van ons zonnestelsel, ontstaat het hoogfrequente Diamanten plasmalicht. Als je hier meer over wilt horen, doe dan mee het nieuwe Maan meditatie-webinar op maandag 26 september, een dag na de nieuwe Maan. Dan zal ik er wat meer over gaan vertellen en ik ga je natuurlijk weer begeleiden om je te openen voor je eigen Goddelijke Zelf en de stilte van je ZIJN. En als je er aan toe bent, zal van binnenuit het Diamanten plasmalicht zich melden en stap voor stap integreren. Je bent van harte uitgenodigd. (deelname 10 euro. Zwarte Maan en zwarte Zon conjunct in Kreeft 1ste huis en gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft in het 2de huis oppositie Diamant en Priapus in 7de en 8ste huis conjunct Pluto in 8ste huis alles in Steenbok.)

Ik plaats mijn laatste YouTube video nog een keer, daarin vertel ik over het grotere plaatje dat nu aan het ontvouwen is, met spirituele invalshoeken, praktische inzichten en achtergronden : https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

Heb het goed… 💞

©Manuela van inzichten.com

❤️

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is de volle Maan van maandag 26 september 2022 . LET OP!!! HET WEBINAR IS EEN DAG LATER DAN DE NIEUWE MAAN. Daar is voor gekozen, omdat de Nieuwe Maan pas laat is en de ervaring leert dat het belangrijk is de exact samenstand is afgerond voordat je het webinar verlaat. In het begin van het webinar geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse processen van deze nieuwe Maan (en dus voor de komende maand)Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-26-september-2022/ /(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

**Het volgende speciale webinar is ingepland op donderdag 6 oktober 2022 19:45 uur VOOR EENHEIDSBEWUSTZIJN met de Wortel Amethist. JE KAN MEEDOEN ZONDER WORTEL AMETHIST. We hebben hele bijzondere ervaringen gehad met deze webinars. De ervaringen waren diepe heling, ervaren van heelheid, thuiskomen en omhulling, ervaren en integreren van de Bronenergie. Angsten en stress verdwenen bij veel mensen en voor sommige deelnemers is dit zelfs blijvend veranderd. Dit proces met de Wortel Amethist is ondersteunend in het openen en integreren van het vernieuwde AL-bewustzijn dat de dualiteit van de Matrix opheft. Dit is een geweldige ervaring voor jezelf, maar we leveren ook een grote bijdrage aan het collectief met het in evenwicht brengen van de polariteiten en het herstellen van verbindingen tussen de polariteiten, die nu zo ongelofelijk groot zijn. TIJDENS DIT WEBINAR WORDEN NIEUWE LAGEN VOOR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN JEZELF HERINNERD EN GEÏNTEGREERD (ieder op het eigen niveau). Voor meer informatie kijk op de website: https://inzichten.com/events/special-wortel-amethist-voor-eenheidsbewustzijn-activatiemeditatie-do-6okt22/

Deel deze post op social media

Elektromagnetisch update dinsdag 20-9 & VOORUITZICHTEN & SPECIAL
Elektromagnetisch update maandag 26-9 & VOORUITZICHTEN

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over ‘De val & het Diamanten plasmalicht’

Plaats een reactie