Elektromagnetische update vr 6-1 & VOORUITZICHTEN WEEK

Geschreven door: Manuela van der Knaap

14,2 minuten leestijd

Kort overzicht: Hoge zonnevlam X-klasse in de nacht, GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT, verhoogde zonnewind, donderdagavond korte situatie tegen zonnestorm aan en korte momenten met kosmische stralingsalerts. Lees meer in het artikel hieronder. Er staat uitleg onder de afbeeldingen met symptomen…

In de nacht rond 1:50 uur was er een zeer hoge zonnevlam vanaf de rand van de Zon. Deze werd rond de aarde gemeten door de satellieten als een X-klasse zonnevlam (X-1.22). Dus dat moet een enorme explosie geweest zijn, als die vanaf de rand van de Zon kwam (zie foto van de uitbarsting in het artikel hieronder). Deze zonnevlek is voor de komende week een dreiging voor zeer hoge zonnevlammen, dus er is zeker een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT voor de komende week.

Verder was de zonnewind mild verhoogd en was er op donderdagavond een korte periode tegen zonnestorm aan, tussen 21:30 en 22:30 uur met Kp-3.66. En een paar kleine gaten in de corona van de Zon staan op de aarde gericht en ook waren en twee korte periode waarin er ondanks de verhoogde zonnewind toch een kosmische stralingsalert was. Lees verder onder de grafieken.

Morgen (zaterdagavond 19:45) is er weer een meditatie-webinar rondom de volle Maan in Kreeft, maar multi-dimensionaal ook beyond het planetaire. Om weer helemaal in rust te komen en te integreren en helen wat aan de orde is. Je bent van harte uitgenodigd (deelname 10 euro): https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-7-januari-2023/

Laatste artikel over de volle Maan in Kreeft van zaterdag 7-1: https://inzichten.com/volwassen-autonoom-zijn/

Het artikel over de huidige wereldse en innerlijke processen van nieuwe Maan in Steenbok: https://inzichten.com/forces-of-nature/

Dit JAARARTIKEL 2023 gaat over de maatschappelijke processen en de grote transities voor 2023 DEEL 1: https://inzichten.com/jaarhoroscoop-2023-transitie-naar-de-nieuwe-basis-van-het-leven/

Dit JAARARTIKEL 2023 gaat meer over de innerlijke processen voor 2023 DEEL 2 : https://inzichten.com/jaarhoroscoop-2023-deel-2-transitie-naar-goddelijke-basis-van-het-leven/

Of kijk de video waar ik uitleg geef over deze processen die zich aan het ontvouwen zijn: Mijn laatste YouTube video. Verandering op komst voor het komende half jaar. Zet angst om in kracht. https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

Heb het goed…💞
© Manuela van https://inzichten.com

❤️

Ik wil je graag een gezond, liefdevol en gelukkig 2023 in vrijheid. Ikzelf sluit een zeer pittig jaar af, dat vele uitdagingen had. Dank jullie wel voor jullie support en trouwe aanwezigheid. Ik heb echt genoten van de verbindingen die ik met velen mocht hebben dit jaar. Ik heb een goed gevoel bij 2023 en zie het leven met vertrouwen tegemoet. (Mocht je het kunnen missen en het resoneert, dan wil ik je vragen om een hartdonatie te schenken om mijn werk te steunen en te zorgen dat het mogelijk blijft om het gratis aan te blijven bieden in 2023.)

❤️

1. SITUATIE RONDOM DE ZONNEWIND (mild tot gemiddeld) & VOORUITZICHTEN

Afb: Dit is de Hp-30 index gemeten in Potsdam Duitsland per half uur en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België per half uur. Deze grafiek geeft kleinere verstoringen ook weer en daardoor is deze weergave veel betrouwbaarder. De grafiek laat reactie zien van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen Kp-4 (zie links het cijfer in de grafiek), de Kp-5 zijn een volle zonnestorm. Boven de 5 (Kp/Hp-30) is echt een hele heftige zonnestorm (dit wordt aangegeven door de rode puntjes in de gele balken). Rode puntjes en strepen (als die er staan) bij de groene balken die nauwelijks boven de 0 lijn uitkomen, die geven in de grafiek de momenten kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 1 uur op bij de tijd in de grafiek.

Er was op donderdagavond 6-1 een korte periode met lichte verhoogde reactie van de beschermende magnetosfeer van de aarde.(kp-3,6) tussen 21:30 en 22:30 uur. Ook waren er korte periode met kosmische stralingsalerts (zie rode stippen), maar dat was minimaal.

(Mogelijke symptomen kosmische stralingsalert: KORT AAN DE ORDE (rode puntjes in de grafiek hierboven): hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, ruis in de oren, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid, heel erg moe zijn, enz. De afgelopen dagen is het goed mogelijk dat je moeilijk kon slapen door de hoge frequenties van de kosmische straling. Naar mate de kosmische stralingsalerts langer duren, worden ook de symptomen heftiger. De hoge frequenties kunnen je ook optillen naar een bliss ervaring, dat gebeurd vooral als je goed in je vel zit.)

(Symptomen zonnewind is in de hele dag actief : MILD TOT GEMIDDELD: Lees tijdens een zonnestorm (hp-5) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Als deze situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

Afb: Dit is de zonnewind snelheid. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is geel met een klein puntje oranje, dus mild tot gemiddeld. De verhoging van de zonnewind snelheid begon rond 21:00 uur. De hoogste pieken waren 535 km/sec. rond 5:30 uur. Vrijdagavond is de zonnewind nog steeds verhoogd rond 510 km/sec. Dat is een milde verhoogde zonnewind snelheid.

Afb: Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind dichtheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is geel met een klein puntje oranje, dus mild van intensiteit. Vanaf 4:00 uur tot 6:00 uur waren er hogere pieken zonnewind dichtheid maximum rond 22 p/cm3 (niet extreem). En opnieuw tussen 7:20 en 11:30 uur. Zonnewind dichtheid pieken zijn meestal ook goed voelbaar met symptomen.(zie symptomen hierboven.)

VERWACHTING ZONNESTORMEN?

Afb: Dit zijn de korte termijn vooruitzichten. Deze verwachting laat zien dat er woensdagochtend een situatie tegen zonnestorm aan verwacht wordt. Maar deze kan ook wel een zonnestorm worden en waarschijnlijk dus ook af en toe kp-5 zonnestorm.

Afb: Dit zijn de lange termijn vooruitzichten. De vormgeving van de grafieken is veranderd. Er worden geen rode balken meer gegeven bij de Kp-index, alleen geel. Pas rood bij kp-7. Deze vooruitzichten laten zien dat zowel Het rustig zal zijn met de zonnewind de komende week en dat er pas weer verstoring zal zijn rond donderdag 19 januari. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, gezien dat afgelopen week de hele week een aantal gaten in de corona van de Zon op de aarde gericht hebben gestaan, dus het is heel goed mogelijk dat er toch verstoringen zullen zijn de komende dagen. De laatste 2 dagen waren de gaten in de corona hoog op de Zon, die komen waarschijnlijk niet aan hier, maar gaan boven de aarde langs met hun zonnewind. Dus eventueel zaterdag en zondag nog mogelijk wat verhoogde zonnewind. Daarna wel rustig, zoals ik het zie.

Afb: Dit is de verwachting van de zonnewind en de reactie van de aarde hierop voor de komende dagen. De verwachting is rust met de zonnewind voor de komende dagen. Ik denk persoonlijk dat er nog wel iets kan aankomen hier zaterdag en zondag. We gaan het zien.

❤️

2. ACTIVITEITEN OP DE ZON (intens) & VOORUITZICHTEN

Afb: Deze afbeelding is van de Zon van vrijdag 6-1 en laat de gaten in de corona van de Zon zien (rode kruisjes). Er zijn meerdere gaten in de corona van de Zon op de aarde gericht. Je hoort ze wel met fluittonen, maar deze plasma gaat niet aankomen op aarde, maar zo boven de aarde langs gaan. Er was een zeer hoge zonnevlam, een X-klasse in de nacht. De zonnevlek die dit veroorzaakte stond op de rand van de Zon (zie rode pijl).

(Symptomen gat in de corona van de Zon: ER STAAN EEN PAAR KLEINE GATEN IN DE CORONA VAN DE ZON OP DE AARDE GERICHT. De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

Afb: Dit is een magnetische weergave van de Zon voor vrijdag 6-1. Waar de rode pijlen bij staan laat zien welke zonnevlek de X-klasse zonnevlam produceerde. Er staan ook nog een paar zonnevlekken op de aarde gericht, maar deze produceren alleen kleinere C-klasse zonnevlammen.

Afb: Dit is een weergave van de X-ray zonnevlammen voor vrijdag 6-1. Er was een hoge zonnevlam, een X-klasse rond 1:50 uur X1-.22. Verder alleen kleinere C-klasse zonnevlammen.

Afb: Dit is de nieuwe zonnevlek op de rand van de Zon, de AR3182. Deze produceerde op dinsdag 3-1 toen deze nog aan de zijkant van de Zon stond al een flinke zonnevlam, die bij ons op aarde als een zeer lang durende X-raylicht verhoging werd gemeten. als een C-6,83 rond 9:45 uur.

(Symptomen zonnevlammen mild tot gemiddeld: dus alleen pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is de lijst met zonnevlammen van dinsdag 3-1. Alleen C-Klasse zonnevlammen, maar wel de hele dag gemiddelde grootte. Tel 1 uur bij de tijd voor onze Europese tijd.

Afb: Dit is de kracht van de zonnevlammen op vrijdag 6-1, met een 45% kans op grote M-klasse zonnevlammen en 20% kans op grote X-klasse zonnevlammen. En dus een grote kans op grote zonnevlammen en dus is er een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT.

VOORUITZICHT ZONNEVLAMMEN:

Afb: Dit is de weergave van de zonnevlek die op de rand van de Zon staat de AR3182 en die de X-klasse zonnevlam veroorzaakte. De verwachting is dat deze zonnevlek de komende week meer grote zonnevlammen zal gaan produceren. Deze zonnevlek heeft de potentie om 40% M-klasse en 20% X-klasse zonnevlammen te produceren. En naarmate deze meer op de aarde gericht staat (over een dag of 3) wordt de kans op grote zonnevlammen met zo’n potentieel grote actieve zonnevlek steeds groter.

Afb: Dit is afbeelding van de Zon vanuit een satelliet die een klein stukje van de zijkant van de Zon extra laat zien. De rode pijl bij de zonnevlek AR3182 is een zonnevlek die de komende week wel eens voor extra grote zonnevlammen kan gaan zorgen. De verwachting is dat deze zonnevlek de komende week meer grote zonnevlammen zal gaan produceren. Deze zonnevlek heeft de potentie om 40% M-klasse en 20% X-klasse zonnevlammen te produceren. En naarmate deze meer op de aarde gericht staat (over een dag of 3) wordt de kans op grote zonnevlammen met zo’n potentieel grote actieve zonnevlek steeds groter. Met een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT 45% M-Klasse en 20% X-klasse).

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

Een vrijwillige bijdrage houdt de stroom van geven en ontvangen in evenwicht. Als je mijn artikelen waardeert, dan ontvang ik met liefde een hartdonatie van jou. Volg daarin je eigen gevoel, doe het niet vanuit verplichting, maar echt vanuit je hart. Dit is de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

Mocht je het kunnen missen en het resoneert, dan wil ik je vragen om een hartdonatie te schenken om mijn werk te steunen en te zorgen dat het mogelijk blijft om het gratis aan te blijven bieden in 2023. Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/

<3

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

ACTIVITEITEN: **Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de nieuwe Maan en is op zaterdag 7 januari 2023 om 19:45 uur. In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-7-januari-2023/
(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

**NIEUWE WEBINARS ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING’ (buiten de Matrix). We hebben de afgelopen maand de volgende stap genomen voor de integratie van het Eenheidsbewustzijnsveld. We breken uit de Matrix en komen aan in onze natuurlijke Goddelijke aarding. Je kan hier meer over lezen in het jaarartikel deel 2.
We gaan tijdens dit ‘special’ webinar dus een combinatie maken met het mediteren met de ‘WORTEL AMETHIST’ om het EENHEIDSBEWUSTZIJN te integreren & de volgende stap ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING. DIT IS EEN SPECIALE WEBINAR VOOR HET ERVAREN VAN DE COMBINATIE VAN DE AGNI MANITIET EN HET DESTILLAAT VAN DE WOLLEMIA. Het is het fijnste als je meedoet samen met het mineraal en het destillaat. Ook de Satyaloka Azeztuliet doet mee, omdat deze ook belangrijk is voor het openen van de natuurlijke oorspronkelijke aarding tot op fysiek niveau. Dat is ons uitgangspunt. JE KAN OOK MEEDOEN ZONDER DE PRODUCTEN. De eerst volgende ‘Special’ webinar is op donderdag 12 januari 2023: Voor meer info: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-do-12jan23/ & vrijdag 27 januari 2023: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-vr-27jan23/

❤️

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update di 3-1 & VOORUITZICHTEN
Elektromagnetische update ma 9-1 & di 10-1 & VOORUITZICHTEN

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update vr 6-1 & VOORUITZICHTEN WEEK

Plaats een reactie