Elektromagnetische update ma 9-1 & di 10-1 & VOORUITZICHTEN

Geschreven door: Manuela van der Knaap

18,9 minuten leestijd

In dit artikel informatie over hoe en waarom de Zon zo actief is. Kort overzicht: Hoge zonnevlammen M-klasse, hele dag hoge C-klasse X-ray licht, zeer hoge zonnewind piek, korte momenten met kosmische stralingsalerts en zeer hoge X-ray pieken. En op zondag 8-1 en maandag 9-1 was er ook verstoring van de Schumannresonantie, daarover lees je ook in dit artikel. Verwachtingen: ZEER GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT en verhoogde zonnewind. Lees meer in het artikel hieronder. Er staat uitleg onder de afbeeldingen met symptomen…

Alles op geteld bij elkaar is het echt heel pittig met de verstoringen. De meeste verstoringen hadden ook een stuk extremiteit in zich. Er wordt voor woensdag 11-1 en donderdag 12-1 een verhoogde zonnewind verwacht (rond 550 km/sec). en de zeer hoge zonnevlammen gaan ook nog wel even door de komende week.

Vanaf vrijdag 6-1 is de Zon weer zeer actief met hoge zonnevlammen tot zelfs X-klasse aan toe. Er komen steeds nieuwe zonnevlekken bij die M- en X-klasse zonnevlammen produceren. In december hebben we een week gehad met bijna voortdurend M-Klasse zonnevlammen. Dat was een super heftige week die diepe transformaties in ons opende. Potentieel zou de komende week weer zo kunnen worden. We hebben al een aantal M-klasse zonnevlammen per dag, maar het is nog niet zo heftig als in december.

Maak de riemen maar vast. De komende week zijn er een aantal grote zonnevlekken actief op de Zon met een waarschijnlijkheid van 70% kans op M-klasse en 30% kans op grote X-klasse zonnevlammen. En dit zal zeer waarschijnlijk toenemen de komende dagen, wanneer de zonnevlekken direct op de aarde gericht staan.

Speciale informatie over de toename van activiteit op de Zon:

Waarom de Zon zoveel actiever is en wat je nog kan verwachten

De Zon begint weer actiever te worden omdat we op weg zijn naar een zonnemaximum, met maximale verstoringen. Dus meer X-ray licht, maar gelukkig ook een grotere bescherming door de beschermde magnetosfeer van de aarde. Die wordt namelijk sterker tijdens een zonnemaximum. Die sterkere magnetosfeer van de aarde maakt wel uit voor de zonnestormen, maar voor X-raylicht niet. We krijgen dus gewoon meer licht te verwerken de komende jaren.

Een ander bijkomende situatie is dat het aardmagnetisch veld in het algemeen al 200 jaar aan het afnemen is in haar kracht. Dat gaat heel langzaam, maar het is 2022 al een paar keer gebeurd dat er bij en kleinere verhoging van de zonnewind (550 km/sec.) satellieten uitvielen en kapot gingen. En dat is niet normaal, dat zou normaal niet mogen gebeuren. Dit is een teken dat het aardmagnetisch veld af en toe niet goed functioneert. Want dat zou de satellieten moeten beschermen.
Zeer waarschijnlijk heeft dit met de poolshift te maken waar we op aarde mee bezig zijn. Dus het afnemen van de kracht van het aardmagnetischveld zal heel langzaam doorgaan, volgens de experts. Dus er beginnen uitzonderlijke tijden de komende jaren. Hoe lang dit allemaal gaat duren met de poolshift is niet helder en ook niet in te schatten volgens de experts.

Ik wens je een week waarin je heerlijk in hogere afstemming kan surfen op de golven van het X-ray licht. Dat je zal bevrijden van oude ballast met inzicht en groei. Neem op tijd je rust, dat kan je helpen om in de juiste stroom te blijven. 💞✨

Donderdag is er weer een speciaal meditatie-webinar om te rust te komen en voor het loslaten van de dualiteit van de 3D Matrix en het vinden van je oorspronkelijke kosmos-aarde verbinding: donderdag 12 januari 2023 om 19:45 uur: Voor meer info: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-do-12jan23/

Laatste artikel over de innerlijke processen: https://inzichten.com/volwassen-autonoom-zijn/

Het artikel over de huidige wereldse en innerlijke processen van nieuwe Maan in Steenbok: https://inzichten.com/forces-of-nature/

Dit JAARARTIKEL 2023 gaat over de maatschappelijke processen en de grote transities voor 2023 DEEL 1: https://inzichten.com/jaarhoroscoop-2023-transitie-naar-de-nieuwe-basis-van-het-leven/

Dit JAARARTIKEL 2023 gaat meer over de innerlijke processen voor 2023 DEEL 2 : https://inzichten.com/jaarhoroscoop-2023-deel-2-transitie-naar-goddelijke-basis-van-het-leven/

Of kijk de video waar ik uitleg geef over deze processen die zich aan het ontvouwen zijn: Mijn laatste YouTube video. Verandering op komst voor het komende half jaar. Zet angst om in kracht. https://www.youtube.com/watch?v=g5-e1RzwhBE

Heb het goed…💞
© Manuela van https://inzichten.com

❤️

Ik wil je graag een gezond, liefdevol en gelukkig 2023 in vrijheid. Ikzelf sluit een zeer pittig jaar af, dat vele uitdagingen had. Dank jullie wel voor jullie support en trouwe aanwezigheid. Ik heb echt genoten van de verbindingen die ik met velen mocht hebben dit jaar. Ik heb een goed gevoel bij 2023 en zie het leven met vertrouwen tegemoet. (Mocht je het kunnen missen en het resoneert, dan wil ik je vragen om een hartdonatie te schenken om mijn werk te steunen en te zorgen dat het mogelijk blijft om het gratis aan te blijven bieden in 2023.)

❤️

1. SITUATIE RONDOM DE ZONNEWIND (mild tot extreem) & VOORUITZICHTEN

Afb: Dit is de Hp-30 index gemeten in Potsdam Duitsland per half uur en is de meest accurate meting voor ons in Nederland en België per half uur. Deze grafiek geeft kleinere verstoringen ook weer en daardoor is deze weergave veel betrouwbaarder. De grafiek laat reactie zien van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos. Gele balken zijn een bijna zonnestormen Kp-4 (zie links het cijfer in de grafiek), de Kp-5 zijn een volle zonnestorm. Boven de 5 (Kp/Hp-30) is echt een hele heftige zonnestorm (dit wordt aangegeven door de rode puntjes in de gele balken). Rode puntjes en strepen (als die er staan) bij de groene balken die nauwelijks boven de 0 lijn uitkomen, die geven in de grafiek de momenten kosmische stralingsalert weer. Voor onze tijd tel 1 uur op bij de tijd in de grafiek.

De zonnewind is mild en daardoor waren er weer periode met kosmische stralingsalerts tussen 5:30 en 6:30 uur en opnieuw tussen 7:30 en 8:30 uur. (kp-0).

(Mogelijke symptomen kosmische stralingsalert: KORT AAN DE ORDE (rode puntjes in de grafiek hierboven): hartfladderen/ritme verstoringen, hoofdpijn/migraine, misselijkheid, ruis in de oren, draaierig, onrust, emotionele onevenwichtigheid, heel erg moe zijn, enz. De afgelopen dagen is het goed mogelijk dat je moeilijk kon slapen door de hoge frequenties van de kosmische straling. Naar mate de kosmische stralingsalerts langer duren, worden ook de symptomen heftiger. De hoge frequenties kunnen je ook optillen naar een bliss ervaring, dat gebeurd vooral als je goed in je vel zit.)

Afb: Dit is een grafiek die de verhoogde zonnewind dichtheid weergeeft. Hoe roder de verstoring hoe heftiger die is. Deze is rood dus hoog van intensiteit. Er was een zeer hoge piek zonnewind dichtheid rond 8:40 uur van ongeveer 57 p/cm3. Deze pieken zijn altijd intens en kunnen onrust en zenuwachtigheid geven. (zie symptomen hierboven.)

(Symptomen zonnewind is in de hele dag actief : MILD TOT GEMIDDELD: Lees tijdens een zonnestorm (hp-5) als pittig en tijdens een bijna zonnestorm (kp-4 gele balken) als gemiddeld: je voelt de deeltjes door je heen razen, waardoor iedere cel in beweging komt. Stijfheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, misselijkheid enz. Vastzittende blokkades krijg je ook extra te voelen, omdat deze losgetrild worden. Als je goed in je stroom zit, dan kunnen de hoge trillingen een fijne ervaringen geven. Als de verhoogde zonnewind of zonnestorm lang duurt, dan kan dit echt een uitputtingsslag zijn voor je lichaam en ook de psyche. Als deze situatie langer gaat duren, kan dit dus een pittige uitputtingsslag worden.)

VERWACHTING ZONNESTORMEN?

Afb: Dit zijn de lange termijn vooruitzichten. De vormgeving van de grafieken is veranderd. Er worden geen rode balken meer gegeven bij de Kp-index, alleen geel. Pas rood bij kp-7. Deze vooruitzichten laten zien dat het rustig zal zijn met de zonnewind de komende week en dat er pas weer verstoring zal zijn rond donderdag 19 januari. De andere weergave van zonnewind vooruitzichten geeft aan dat vanaf woensdag 11-1 de zonnewind heel langzaam weer zal toenemen. Op donderdag 12-1 rond middernacht zal de zonnewind dan ongeveer 550 km/cm3 hoog zijn is de verwachting (zie grafieken hieronder). Dat is een milde verhoging met waarschijnlijk ook reacties van de beschermende magnetosfeer van de aarde met bijna zonnestorm of zelfs zonnestorm.

Afb: Dit is een andere weergave van zonnewind vooruitzichten en deze geeft aan dat vanaf woensdag 11-1 de zonnewind heel langzaam weer zal toenemen. Op donderdag 12-1 rond middernacht zal de zonnewind dan ongeveer 550 km/cm3 hoog zijn is de verwachting (zie grafieken hieronder). Dat is een milde verhoging met waarschijnlijk ook reacties van de beschermende magnetosfeer van de aarde met bijna zonnestorm of zelfs zonnestorm.

Afb: Dit is de verwachting van de zonnewind en de reactie van de aarde hierop voor de komende dagen. De verwachting is rust met de zonnewind voor de komende dagen. Ik denk persoonlijk dat er nog wel iets kan aankomen hier op aarde, met een verhoogde zonnewind op woensdag 11-1 en donderdag 12-1. We gaan het zien.

❤️

2. ACTIVITEITEN OP DE ZON (intens) & VOORUITZICHTEN

Afb: Deze afbeelding is van de Zon van dinsdag 10-1 en laat de gaten in de corona van de Zon zien (rode kruisjes). Er is 1 groot gat in de corona van de Zon NIET op de aarde gericht. Deze staat ook hoog op de Zon en daardoor hoor je ze wel met fluittonen, maar deze plasma gaat niet aankomen op aarde, maar zo boven de aarde langs gaan. Er waren hoge zonnevlammen, een M-klasse. De situatie is uitzonderlijk en hooggespannen. Nog niet eerder hadden we in de nieuwe zonnecyclus 25 zo’n hoge potentiële M- 70% en X-klasse 35% zonnevlammen verwachting. Dit gaat nog wel even door, omdat er een paar heel actieve grote complexe zonnevlammen op de Zon zichtbaar zijn en ook op de aarde gericht staan. De zonnevlek die maandag de zeer hoge X-klasse zonnevlam veroorzaakte om 19:50 die stond op de rand van de Zon (zie rode pijl met kruisje erbij). Dat was dus echt een megaexplosie.

(Symptomen gat in de corona van de Zon: ER STAAT 1 GROOT GAT IN DE CORONA VAN DE ZON GEDEELTELIJK OP DE AARDE GERICHT. De plasma zal niet aankomen op aarde, maar wordt wel gehoord met fluittonen. De plasma die richting de aarde beweegt kunnen door hooggevoelige mensen gevoeld worden als hoge fluittonen of ruis in de oren en het hoofd. Als er verhoogde zonnewind is, dan is dit ook aan de orde.)

Afb: Dit is een magnetische weergave van de Zon voor dinsdag 10-1. Waar de rode pijlen bij staan laat zien welke zonnevlek de grote zonnevlam produceren. Er staan ook nog een paar zonnevlekken op de aarde gericht de AR3182 & AR3181, maar deze produceren op dit moment alleen hogere C-klasse zonnevlammen en hebben wel de potentie om zeer grote X-klasse zonnevlammen te produceren. Is niet te hopen dat ze dat doen terwijl ze op de aarde gericht staan, want dan krijgen we aan de dagkant van de aarde grote blackouts, ook in Europa.

Afb: Dit is een weergave van de X-ray zonnevlammen voor dinsdag 10-1. Er waren een aantal hogere zonnevlammen, M-Klasse op dinsdag. Op maandag was er rond 19:50 uur een super hoge X-klasse zonnevlam. (zie hieronder). De hele dag waren er hogere C-klasse zonnevlammen, dus het is echt een heftige situatie met veel en hoog X-ray licht.

Afb: Dit is de nieuwe zonnevlek op de rand van de Zon, de AR3184. Deze produceerde op maandag 9-1 toen deze op de rand van de Zon stond al een flinke zonnevlam, die bij ons op aarde een hoge X-klasse zonnevlam gaf. Dit was een X-klasse zonnevlam rond 18:50 uur, een X1-.22.

(Symptomen zonnevlammen mild tot gemiddeld: dus alleen pittig als er X- of M-klasse zonnevlammen zijn, gemiddeld met een C-klasse zonnevlam en als ze nog lager zijn mild. Alle zwakke punten in het zenuwstelsel spelen op, zoals een beschadigde zenuw in een kies enz. Verder intens moe zijn, hoofdpijn, migraine, verstand blijft malen, stijven spieren. Slecht slapen. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring. Er kunnen ook grote Black-Outs (en Brown-Outs) ontstaan, dus het uitvallen van stroom, apparaten kunnen dienst weigeren en oude apparaten kunnen plotseling overlijden.)

Afb: Dit is de lijst met zonnevlammen van maandag 9-1. Er was om 19:50 uur nog een super hoge X-klasse zonnevlam X-1.98, die staat niet op de lijst. Tel 1 uur bij de tijd voor onze Europese tijd.

Afb: Dit is de weergave van de zonnevlammen van dinsdag 10-1. De M-klasse zonnevlammen in rood weergegeven zijn hele hoge zonnevlammen. Er waren ook de hele dag hogere C-klasse zonnevlammen en dat is ook al erg pittig.

VOORUITZICHT ZONNEVLAMMEN:

Afb: Dit is de kracht van de zonnevlammen op dinsdag 10-1, met een 70% kans op grote M-klasse zonnevlammen en 35% kans op grote X-klasse zonnevlammen. Zo hoog hebben we het in deze nieuwe zonnecyclus 25 nog niet gezien. Dus het is echt een grote alert. En dus een grote kans op de ZEER GROTE X-KLASSE ZONNEVLAMMEN en dus is er een GROTE ZONNEVLAMMEN ALERT.

Afb: Dit is afbeelding van de Zon vanuit een satelliet die een klein stukje van de zijkant van de Zon extra laat zien. De rode pijl bij de zonnevlek AR3184 is een zonnevlek die samen met nog een paar heftige zonnevlekken de komende week wel eens voor extra grote zonnevlammen kan gaan zorgen. De verwachting is dat deze zonnevlek de komende week meer grote X-klasse zonnevlammen zal gaan produceren. Deze zonnevlek heeft de potentie om 70% M-klasse en 35% X-klasse zonnevlammen te produceren. Dit is een uitzonderlijk hoge verwachting van X-klasse zonnevlammen. die hebben we nog niet eerder gezien in deze nieuwe 25ste cyclus van de Zon. En we zien nog een nieuwe actieve zonnevlek aan de zijkant van de Zon komen (rood kruisje). De komende week is het weer pittig.

❤️

3. X-RAY PIEKEN (heel hoog)

Afb: Dit is de weergave van de zonnewind gemeten door de ACE satelliet. Zie rode pijlen voor de hoge X-ray pieken, de X-ray pieken zijn de kleine puntjes eronder. Bij andere metingen van de zonnewind door andere satellieten, worden deze korte verhoogde zonnewind dichtheid normaal eruit gefilterd. De hoge X-ray pieken worden zichtbaar in de zonnewind dichtheid. (Tel 1 uur op voor Europese tijd.)

Rond 4:00 uur waren er pieken rond de 110 p/cm3 en rond 9:00 uur waren die X-ray pieken rond de 95 p/cm3. Tussen 23:00 en 2:00 uur was de ACE satelliet offline, dus het is mogelijk dat daar ook hoge X-ray pieken waren, maar dat is niet te controleren.

(symptomen: X-ray pieken geven dezelfde symptomen als zonnevlammen, all een zijn dit hele korte momenten van hoog geconcentreerd X-ray licht. Bij hele hoge X-ray pieken (boven 75 p/cm3) kan het hoge X-ray licht soms niet verwerkt worden in het moment. Daardoor krijg je een soort uitgestelde symptomen, die zich in de dag of dagen erna oplossen. (symptomen X-ray zonnevlammen: overbelast zenuwstelsel, acute intolerantie/allergieën, hoofdpijn/migraine, slecht zien, duizeligheid, misselijkheid, kiespijn, enz. Als je goed in je vel zit dan kan het X-raylicht je ook optillen in een bliss ervaring.)

❤️

4. SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT (ma 9-1 hoog)

Afb: Dit is een weergave van de Schumannresonantie (SR) activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 6 uur.

Er was een hogere gedeeltelijke Schumannresonantie activiteit (SR) op maandag 9-1 vanaf 1:00 uur en deze ging door tot ongeveer 23:00 uur. Tussen 2:00 en 4:00 uur was de intensiteit het hoogste rond de 45 amplitude. Daarna was de intensiteit niet heel erg hoog rond 25 amplitude en lager. Dat laatste is een lage milde Schumannresonantie activiteit.

Op zondag 8-1 was een gemiddelde gedeeltelijke Schumannresonantie activiteit (SR) vanaf 11:30 tot 20:00 uur. Pieken met de hoogste intensiteit rond 33 amplitude, waren rond 12:00 en 16:00 uur. Dus niks extreems, maar gemiddeld. Het was al een tijd geleden dat we SR activiteiten hebben gehad.

(Symptomen hoog tot gemiddeld: opspelen van zwaktes in de gezondheid, bekende blokkades, zoals bijvoorbeeld zwak punt in het zenuwstelsel, beschadigde tand, enz, maar ook hoofdpijn. De SR is vooral heftig als er ook andere verstoringen zijn en die zijn er vandaag wel, met hoge X-ray pieken en M-klasse zonnevlam. Bij een full spectrum activiteit worden alle frequenties hoog en laag in beweging gezet in ons, dus dan is het extra intens. Deze verstoring was gedeeltelijk, dus alleen de lagere frequenties in ons worden geactiveerd rond de tijd van de activiteit.)

Afb: Dit is een weergave van de intensiteit van de Schumannresonantie activiteit, gemeten in Rusland Minsk onze tijd minus 6 uur. Tussen 2:00 en 4:00 uur was de intensiteit het hoogste rond de 45 amplitude. Daarna was de intensiteit niet heel erg hoog rond 25 amplitude en lager. Dat laatste is een lage milde Schumannresonantie activiteit.

❤️

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen):

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

Een vrijwillige bijdrage houdt de stroom van geven en ontvangen in evenwicht. Als je mijn artikelen waardeert, dan ontvang ik met liefde een hartdonatie van jou. Volg daarin je eigen gevoel, doe het niet vanuit verplichting, maar echt vanuit je hart. Dit is de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

❤️

Mocht je het kunnen missen en het resoneert, dan wil ik je vragen om een hartdonatie te schenken om mijn werk te steunen en te zorgen dat het mogelijk blijft om het gratis aan te blijven bieden in 2023. Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/

<3

ACTIVITEITEN VOOR GEÏNTERESSEERDE:

**NIEUWE WEBINARS ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING’ (buiten de Matrix). We hebben de afgelopen maand de volgende stap genomen voor de integratie van het Eenheidsbewustzijnsveld. We breken uit de Matrix en komen aan in onze natuurlijke Goddelijke aarding. Je kan hier meer over lezen in het jaarartikel deel 2.
We gaan tijdens dit ‘special’ webinar dus een combinatie maken met het mediteren met de ‘WORTEL AMETHIST’ om het EENHEIDSBEWUSTZIJN te integreren & de volgende stap ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING. DIT IS EEN SPECIALE WEBINAR VOOR HET ERVAREN VAN DE COMBINATIE VAN DE AGNI MANITIET EN HET DESTILLAAT VAN DE WOLLEMIA. Het is het fijnste als je meedoet samen met het mineraal en het destillaat. Ook de Satyaloka Azeztuliet doet mee, omdat deze ook belangrijk is voor het openen van de natuurlijke oorspronkelijke aarding tot op fysiek niveau. Dat is ons uitgangspunt. JE KAN OOK MEEDOEN ZONDER DE PRODUCTEN. De eerst volgende ‘Special’ webinar is op donderdag 12 januari 2023: Voor meer info: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-do-12jan23/ & vrijdag 27 januari 2023: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-vr-27jan23/

ACTIVITEITEN: **Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de nieuwe Maan en is op zaterdag 7 januari 2023 om 19:45 uur. In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-7-januari-2023/
(Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

❤️

JAAR-ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Dit artikel gaat over de processen van mei 2022 tot mei 2023: https://inzichten.com/het-jaar-van-de-stralende-innerlijke-juwelen/

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update vr 6-1 & VOORUITZICHTEN WEEK
Elektromagnetische update wo 11-1 & VOORUITZICHTEN

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update ma 9-1 & di 10-1 & VOORUITZICHTEN

Plaats een reactie