‘Bevrijden van het ware menselijke potentieel’

Volle Maan in Steenbok 3 juli 2023

Geschreven door: Manuela van der Knaap

14,9 minuten leestijd

Dit artikel gaat over de volle Maan in Steenbok van maandag 3 juli 2023. Lees in dit artikel over de bijzondere transformatie die bezig is. Het ware potentieel van ons menszijn wordt getoond en zelfs ervaren, ook op fysiek niveau en daarin is deze volle Maan een belangrijk component. Lees in dit artikel over het uit elkaar vallen van het oude en het complete speelveld van onze realiteit en wat hiervan mogelijk de gevolgen zijn die je ervaart in jezelf en in de wereld. Je krijgt ook inzicht in hoe de oude machten zich verhouden hierin en welk ongelofelijk mooie potentieel zich nu in ons en op aarde aan het voltrekken is. Ik wens je veel leesplezier…

Lees je liever vanaf een witte achtergrond, open dan het pdf document boven aan de pagina.

(Alles wat in de tekst blauw staat is een link die je meer informatie geeft over het betreffende onderwerp.)

Diepe transformatie

Ook deze horoscoop van de volle Maan in Steenbok van maandag 3 juli 2023 laat opnieuw de betrokkenheid zien van grote kosmische en magische krachten. Dit is al een paar maanden bezig en merken we vooral in de binnenwereld, dus wanneer we naar binnen keren in meditatie of ons afstemmen of focussen op wat er innerlijk gebeurt tijdens activiteiten in het dagelijks leven. Daar in de binnenwereld is zich een enorme transformatie aan het voltrekken. Wat wij ervan merken is een gevoel dat je opnieuw in het oude vastzit en alle innerlijke groei en veerkracht verdwenen is en dat je je ook brak kan voelen of minder goed functioneert dan normaal. Ik hoor veel mensen over pijnlijke en branderige ogen of wazig zien (mist), darmklachten en ook intense moeheid. Er is namelijk energie nodig voor dat wat zich aan het voltrekken is en als je gewoon blijft doorrennen, dan heeft dat gevolgen, lichamelijk en ook geestelijk. Rust nemen of rustig aan doen en in een meer organische stroom, van stap voor stap door het leven gaan, is dus geen overbodige luxe maar juist heel erg nodig. Dit brengt je naar wat zich van binnenuit wil ontvouwen. (Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop conjunct Jupiter in Stier 8ste huis.)

Astrale invloeden

De structuren van de binnenwereld zijn aan het veranderen. Mensen die energetisch werk doen of hun focus hebben op de beleving van de binnenwereld, merken dat het energetische op dit moment allemaal erg in beweging is en daardoor zelfs instabiel kan voelen vanbinnen. De gevolgen daarvan zijn dat er meer astrale invloeden merkbaar zijn op dit moment. Astrale invloeden zijn minder prettige energetische invloeden uit andere dimensies, zoals overleden personen die de weg naar huis kwijt zijn en blijven hangen in herhalingen van gebeurtenissen. Of invloeden die je dagelijks leven bijzonder verstoren en die afkomstig zijn van bewustzijnsfacetten van jezelf die op andere dimensies bestaan en waar het trauma van je huidige overlevingsmechanisme (uit dit leven) is ontstaan. ( Zwarte Maan in Leeuw 10de en 11de huis conjunct Venus en Mars 11de huis. Heer is de Zon, die staat in het 10de huis conjunct zwarte Zon en Mercurius Out of Bounds (OOB). Oppositie Maan OOB staat conjunct Diamant 4de huis.)

Uit elkaar vallende structuren

De oorzaak van deze astrale en kosmische invloeden zijn nu zo krachtig aanwezig door het uit elkaar vallen van de sub-realiteit waar wij in leven dat velen ‘De Matrix’ noemen. We komen hierdoor weer in verbinding met het oorspronkelijke bewustzijn, het AL-Bewustzijn, waaruit we deze reis van bewustzijn zijn aangegaan. Het multidimensionale energielichaam moet de veranderingen opvangen, omdat het oude Matrixsysteem (7 chakra’s) een soort van instabiel wordt. Misschien kan ik het beter verwoorden met dat het oude Matrixsysteem gaten begint te vertonen. Als je geen verbinding hebt met hogere dimensies en dus het multidimensionale energieveld in jezelf, dan heeft dat gevolgen. Er zijn veel mensen met een energetische helingspraktijk die je kunnen helpen hiermee. Ze staan klaar om je te begeleiden. Mijn meditatie-webinars zijn er speciaal op ingericht om dit energielichaam te herinneren en van binnenuit te ontvouwen. Een goed mineraal dat kan helpen herinneren hoe je astrale invloeden buiten je houdt (of loslaten), dat is de Charoite (zie webshop). ( Zwarte Maan in Leeuw 10de en 11de huis conjunct Venus en Mars 11de huis. Heer is de Zon, die staat in het 10de huis conjunct zwarte Zon en Mercurius Out of Bounds (OOB). Oppositie Maan OOB staat conjunct Diamant 4de huis.)

Veranderingen van de basis van het speelveld

Sinds Pluto weer in Steenbok staat vanaf 12 juni 2023, zien we dat er weer meer actie naar buitenkomt rondom bestuurlijke controle en macht. Tot 22 januari 2024 staat Pluto, de planeet die regeert over macht, onmacht, controle en transformatie, in Steenbok. In deze voorlopig laatste periode van Pluto in Steenbok gaan we zeer waarschijnlijk opnieuw pogingen zien om extra controle over de massa uit te rollen. Omdat de energie altijd voor de manifestatie uit gaat en dus ook wat zich in onze wereld ontvouwt, mogen we wel concluderen dat deze pogingen tot controle vanuit een uit elkaar vallend systeem, geen enkele vruchtbare bodem zullen of kunnen vinden. De sub-realiteit waar wij in leven, die velen de Matrix noemen, heeft ons ondergedompeld in dualiteit. Dit was vanuit het grotere scheppingsperspectief ‘nodig’ om individualiteit in ons bewustzijn te ontwikkelen, maar had nooit zover doorgevoerd hoeven worden, is mijn persoonlijke mening. Omdat dit proces in de mensheid klaar is, zal het oude systeem weer ontbonden worden en dat is nu bezig. De kosmische krachten en grotere cycli die dit besturen zijn daarin leidend en weerstand geven heeft geen enkele zin, omdat de basis van het speelveld wordt veranderd. Als je meer wilt weten over de veranderingen, de kosmische structuren, de Matrix, het multi-dimensionale veld en de multi-Scheppingen op energetisch en praktisch niveau, dan kan mijn online workshop ‘Scheppingen en zo’ je inzicht en energetische hulp geven om wakker te worden en te herinneren. ( Zwarte Maan in Leeuw 10de en 11de huis conjunct Venus en Mars 11de huis oppositie Pluto in Steenbok 4de huis conjunct gecorrigeerde Priapus in Waterman 4de huis conjunct Priapus in Waterman in het 5de huis. Heer van de zwarte Maan in Leeuw is de Zon, die staat in het 10de huis conjunct zwarte Zon en Mercurius Out of Bounds (OOB). Oppositie Maan OOB staat conjunct Diamant 4de huis.)

Gevoel van ‘thuis’, aarding kwijt

Als jij je nooit thuis hebt gevoeld op aarde en je veel meer een kosmisch wezen voelt dan mens, dan kan het ook makkelijker voor je worden, omdat het oude duale zijn kracht verliest en het multidimensionale krachtiger wordt. Maar vooral omdat de hogere frequenties van ‘thuis’ makkelijker te voelen zijn. Maar het proces van individualisatie, een IK worden, dat moet wel begrepen zijn en afgerond, ook in je energiesysteem. Als dit nog niet voldoende is geïntegreerd, dan kan je een gevoel hebben te zweven en helemaal niet goed meer je focus te kunnen houden in deze realiteit. De Agni-Manitiet en het destillaat van de oerboom Wollemia (zie webshop) kunnen je daarbij ondersteunen om te herinneren hoe je dat kan doen. (Pluto in Steenbok 4de huis conjunct gecorrigeerde Priapus in Waterman 4de huis conjunct Priapus in Waterman in het 5de huis.)

Rust en veiligheid

In mijn artikel van de nieuwe Maan in Tweelingen kan je meer lezen over het innerlijke proces dat deze maand tot de volgende nieuwe Maan actief is. Deze horoscoop van de volle Maan laat ook nog wat zien voor het persoonlijke proces en ontwikkeling. Er is extra stimulans om angsten, beperkingen en manipulatie achter ons te laten en te gaan leven vanuit die oorspronkelijke basis van het leven, verbonden met liefde, vertrouwen, rust, een organisch ritme en rustige groei en leven vanuit veiligheid. Dit is al een thema sinds januari 2022 toen de grote richtingaangever van onze ontwikkeling, de noordelijke Maansknoop, naar Stier ging. Vanaf 18 juli 2023 gaat deze naar het dierenriemteken Ram en zien we weer een verandering voor de grote richtingaangever van onze ontwikkeling. Dit betekent dat we ongeveer 1,5 jaar lang (tot 12 januari 2025) geïnspireerd worden onszelf te ontwikkelen om dapper te zijn, actie te ondernemen en het nieuwe te omarmen en te initiëren. Maar tot 18 juli 2023 komt er een afronding en dieper begrijpen van de waarde van Stierkwaliteiten: liefde, vertrouwen, rust, een organisch ritme en rustige groei en leven vanuit veiligheid. En dus het loslaten van de over de kop geslagen snelheid van het leven, angst, wantrouwen en hang naar controle en macht. (Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen oppositie noordelijke Maansknoop conjunct Jupiter in Stier 8ste huis.)

Leven vanuit vertrouwen

Op relatiegebied kan er een extra focus zijn op veiligheid en vertrouwen en het onderzoeken van hoe jij je voelt in de relatie met die ander. En dan heb ik het over alle relaties die dieper gaan, zoals met je ouders, kinderen, levenspartner/geliefde en dierbare vriendschappen. En is er een mogelijkheid om dieper in deze kwaliteiten te komen in de relatie. Mogelijk krijg je inspiratie aangereikt en inzichten rondom dit thema. Het leven vanuit vertrouwen en ware verbinding vanuit het hart kan een diepe transformatie geven van je dagelijks leven. Je verlaat als het ware het leven vanuit afscheiding en dualiteit en komt in een nieuwe ruimte om te bestaan buiten de dualiteit. Zonder stress of gejaagd leven, maar organisch stap voor stap groeien en dus vanuit vertrouwen leven. Deze laatste volle Maan is deze transformatie extra krachtig aanwezig om nieuwe ervaringen op te doen en je leven te kunnen transformeren. (Noordelijke Maansknoop in Stier 8ste huis conjunct Jupiter.)

Next level manifestatie en communicatie

Er is ook een mooie Yod in de horoscoop. Een Yod is een vingerwijzing van God, die je aanspoort om iets gewaar te worden en nu echt toe te gaan passen. Een stukje bewustwording van de Yod is verbonden met het vertrouwen, rust, organische groei en veiligheid die ik omschreven heb in de alinea hierboven. Het andere stukje gaat over vat krijgen op energie en de vormkracht van energie. Als we de hele Yod interpreteren, dan wordt duidelijk dat verbinding vanuit diep vertrouwen, rust en veiligheid de mogelijkheid geeft om jezelf uit te drukken in de wereld vanuit energie, dus zonder woorden of fysieke actie. We worden aangemoedigd om op deze verfijnde manier te communiceren met elkaar. Daarmee tillen we manifestatiekracht en communicatie naar de ‘next level’. Er zullen momenten zijn deze maand waarop je merkt dat zaken soms tot manifestatie komen op zo’n subtiele en magische manier dat je het nauwelijks kan geloven. Met dieren is dit al een tijdje bezig en is dit misschien het gemakkelijkst te ervaren. Het bewustzijn van de dieren is net als dat van ons mensen enorm aan het toenemen. Dus let op wat de dieren je laten zien en waar ze je in meenemen. (Yod: Noordelijke Maansknoop conjunct Jupiter 8ste huis Stier sextiel Saturnus in Vissen 5de huis. Beide maken met een inconjunct verbinding met de Ascendant in Weegschaal. Zon conjunct zwarte Zon conjunct Mercurius Out of Bounds in Kreeft 10de huis.)

Jouw unieke Wezensessentiekwaliteiten

Ik wil nog even terugkomen op iets waar ik dit artikel mee begon. Er zijn grote kosmische krachten bezig om ons hele bestaan en onze binnenwereld te transformeren naar een realiteit van heelheid en eenheid. We gaan niet meer terug naar de collectieve staat van bewustzijn waar we waren voordat we in de dualiteit van de Matrix kwamen. We zijn ontwikkeld als unieke individuele Wezens (ontwikkeld IK) en rond deze volle Maan gaan er nieuwe lagen van Zelfbewustzijn open en kan je voor jou nieuwe kwaliteiten van jouw unieke Wezensessentie in eigendom nemen. Maar ook op andere bandbreedtes communiceren vanuit je Wezensessentie. (De Shapley attractor is de grootste centrale kracht in ons universum, waar alles in space omheen draait. Deze staat conjunct met de zuidelijke Maansknoop in Schorpioen. Zon staat conjunct met de zwarte Zon en Mercurius 10de huis in Kreeft oppositie Maan conjunct Diamant 4de huis.)

Lichamelijke Goddelijke oorsprong

In mijn eigen proces kwam ik in het fysieke lichaam een geprogrammeerde Matrixrealiteit van een Herz bandbreedte tegen waar een getraumatiseerd deel van het lichaam (in afstemming) in vastzat. Maar het lichaam en de stoffelijke lagen van het bestaan beginnen multidimensionaal, dus op meerdere hoge lagen, energetisch te openen. De afgelopen tijd kwam ik, en meer mensen met mij, in contact met het vacuüm van de 5de hartkamer. Dit is het Goddelijke fysieke centrum van het hart, dat het fysieke hart haar directe verbinding met de Goddelijkheid en het AL-Bewustzijn helpt herinneren en integreren. (Zie voorgaande nieuwe- en volle Maanartikelen en wat we ervaren tijdens mijn meditatie-webinars.) En ook met de 5de ventrikelholte in de hersenen als Goddelijk fysiek centrum van de hersenen en het zenuwstelsel. Ik begin te vermoeden dat ieder orgaan of stelsel in het lichaam zo’n Goddelijke holte heeft die de directe verbinding met het AL-Bewustzijn nog steeds heeft.

Opnieuw geboren worden

Ook het lichaam is zich uit de illusie en trauma-afstemming op de dualiteit van de Matrix aan het losmaken en herinnert zich haar directe voeding en verbinding met de Goddelijke staat van ZIJN en het AL-Bewustzijn. Het is voor het lichaam een kwestie van bewustwording en herinneren van deze Goddelijke centra in het lichaam en het omkeren en afstemmen op de oorspronkelijke nieuwe aarde. Ik kan er niet goed woorden aan geven, want het is niet echt nieuw en ook niet echt oorspronkelijk, want het is nu anders dan dat het ooit was deze verbinding die we nu maken met de aarde. Maar het is wat zich nu in ons ontvouwt: een directe verbinding van het lichaam met het AL-Bewustzijn en de aarde die deze verbinding met het AL-Bewustzijn directe kan laten doorstromen in het lichaam, binnen- en buitenwereld. Ik hoop dat je mij nog kan volgen, maar misschien heb je zelf ook dergelijke ervaringen gehad met heling van je lichaam en nieuw gevonden aardeverbinding. We worden als mens opnieuw geboren, bewust van de directe manier waarmee het AL-Bewustzijn ons doorstroomt via het lichaam en via de Geest. (Zon conjunct zwarte Zon en Mercurius Out of Bounds 10de huis Kreeft oppositie Maan conjunct Diamant in Steenbok 4de huis.)

Ware menselijke potentieel

De horoscoop van deze volle Maan in Steenbok geeft je de mogelijkheid om deze ware aardeverbinding in je binnenwereld en buitenwereld te herkennen en herstellen. Maar ook het in gebruik gaan nemen van nieuwe manieren van leven in je lichaam als multidimensionaal Wezen, afgestemd op het altijd voedende oorspronkelijke AL-Bewustzijn dat alles dat leeft doorstroomt. Dit is slechts het begin van het nieuwe mens zijn in verbinding met de ware aarde in eenheid en heelheid. We ondergaan nu echt een zeer bijzondere ontwikkeling in het menselijke bestaan. We komen als mensheid eindelijk aan in ons ware potentieel en daarin is deze volle Maan in Steenbok een belangrijke sleutel. En het goede nieuws is dat we deze transformatie cadeau krijgen. Je hoeft je alleen maar open te stellen voor nieuwe vormen, systemen en structuren in je leven en het lef te hebben het oude los te laten. Dan hoeft de transformatie niet met ongemak te gaan, maar juist met gemak en eenvoud. (Zon conjunct zwarte Zon en Mercurius Out of Bounds 10de huis Kreeft oppositie Maan conjunct Diamant in Steenbok 4de huis.)

Heb het goed…

©Manuela van der Knaap van https://inzichten.com

Een vrijwillige bijdrage houdt de stroom van geven en ontvangen in evenwicht. Als je mijn artikelen waardeert, dan ontvang ik met liefde een hartdonatie van jou. Volg daarin je eigen gevoel, doe het niet vanuit verplichting, maar echt vanuit je hart. Dit is de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

**Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerstvolgende webinar vind je in de agenda op deze website en dit is voor de volle Maan van maandag 3 juli om 19:45 uur. In het begin van het webinar rond 20:00 uur geef ik weer live uitleg over de innerlijke en wereldse actuele processen. We starten met de meditatie rond 20:20. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-3-juli-2023/  (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

** Op donderdag 13 juli 2023 is er een speciaal webinar voor integratie van het Eenheidsbewustzijn. Dit is een heerlijk webinar om in het EENHEIDSBEWUSTZIJN helemaal te ontspannen en weer bij jezelf te komen in zachtheid, stilte en ZIJN. DIT ZIJN NIEUWE WEBINARS ‘AARDEN IN JE OORSPRONKELIJKE NATUURLIJKE AARDING’ (buiten de Matrix). De Matrix (dualiteit) is aan het afbrokkelen en dat merk je in jezelf door pittige ongewone maar essentiële proces die zich aandienen. De scheiding tussen de Matrix en andere multidimensionale delen begint te verdwijnen en geeft heel veel ongemakken en intensivering van processen en voor sommige zelfs trauma’s die plotseling actief worden. De integratie en heling van deze multidimensionale delen van ons bewustzijn is nu dus extra nodig. Vanavond doen we dat vanuit het zachte Eenheidsbewustzijnsveld. Je krijgt begeleiding van binnenuit om in je natuurlijke Goddelijke aarding te komen. De eerstvolgende ‘Special’ webinar is op donderdag 13 juli 2023 om 19:45: Link komt hier nog te staan. Kijk in de agenda: https://inzichten.com/events/special-voor-eenheidsbewustzijn-oorspronkelijke-aarding-actuele-online-activatie-meditatie-do-13jul23/

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je deze informatie of andere informatie van www.inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van www.inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via info@inzichten.com

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update donderdag 29-6 & vooruitzichten
Elektromagnetische update woensdag 5-7 & vooruitzichten

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over ‘Bevrijden van het ware menselijke potentieel’

Plaats een reactie