Elektromagnetische update donderdag 24-9

Geschreven door: Manuela van der Knaap

21,7 minuten leestijd

Er zijn pittige verstoringen op deze donderdag. We beginnen met de zonnestorm, die opliep naar een stevige snelheid. De beschermende magnetosfeer kwam in de stresslevels tussen 8:00 en 11:00 (kp-index level 5) en toen werd het een echte zonnestorm. De symptomen hiervan kunnen echt pittig zijn zoals hoofdpijn, misselijkheid, bibberen, plotselinge stijfheid, griepverschijnselen die net zo plotseling weer verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Lees meer over de symptomen in het hele artikel op mijn website. Rond 13:00 uur was de asteroïde het dichtst bij de Aarde, dus dat heeft waarschijnlijk ook wel extra verstoring gegeven van het magnetisch veld, want die was net als gisteren enorm verstoord. En ook weer in Alaska een meting die een enorme verstoring van de magnetische polen laat zien. Je kunt de uitleg lezen in mijn elektromagnetische update op de website van woensdag 23-9, over de verstoringen van het magnetisch veld, over de poleshift en de walvissen die aangespoeld zijn bij de kust van Australië. https://inzichten.com/elektromagnetische-update-woensdag-23-9/

De elektronen kwam op storm level vanaf 17:00 uur. Dan nemen de hoogfrequente elektrische waarden toe en begint apparatuur mogelijk last te krijgen van storingen.Het zenuwstelsel heeft het zwaar tijdens een elektronenstorm. Oude al slechte apparatuur kan zelfs kapot gaan.

Het gat in de corona van de Zon is flink en de zonnewind die op deze donderdag binnenkomt is afkomstig uit dit enorme grote gat in de corona aan de noordpool van Zon. Dit kan fluit/ruistonen laten horen zodra de plasma stroom vertrekt van de Zon en voor sommige mensen is dit oorverdovend.

De actieve regio op de Zon werd op deze donderdag toch ineens zonnevlek. En dat betekent dat deze nu ook zonnevlammen kan gaan produceren. In de nacht was er een kleine b-klasse x-ray zonnevlam. Tegen de achtergrond van een verhoogde x-ray constante stroom van een hoge A-klasse. Dit betekent dat het zenuwstelsel als doorgeefluik van het lichaam van licht erg onder druk staat.

Er was ook een milde Schumannresonantie activiteit, maar deze was gedeeltelijk (dus niet full spectrum) en dus vooral de lagere frequenties in ons kwam hierdoor in beweging/trilling, de hogere niet door de SR, maar de kregen voldoende te verwerken van de andere elektromagnetische verstoringen.

En dan waren er weer hoge x-ray pieken in de nacht en ook in de ochtend. Deze pieken kunnen uitgestelde ascentiesymptomen geven, omdat we soms de hoge Gammafrequenties van deze pieken niet in ene keer kunnen verwerken. Lees meer over de symptomen om de website in het hele artikel.

En we zijn nog steeds in de ‘ongewone’ magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon (HCC). De mogelijke symptomen die dit geeft zijn opgezette en soms slapende handen en voeten en de aardeverbinding voelt vreemd aan.

Dit is een dag met pittige elektromagnetische verstoringen, die je ook flink uit evenwicht kunnen brengen als je niet zo lekker in je vel zit. De hoge frequenties helpen dan om de verstoringen op te ruimen. Zit je goed in de stroom, dan kun je juist surven op golven van de hoge frequenties en juist verhoogd bewustzijn ervaren met heel veel helderheid en inzichten. De uitgebreide uitleg met afbeeldingen is hieronder te lezen. Ook de mogelijke ascentiesymptomen die je kunt ervaren zijn uitgebreid beschreven.

De zonnewind snelheid liep op boven de normale waarden vanaf 5:00 uur Europese tijd. De hoogste piek was ongeveer 535 km/sec. De zonnewind dichtheid liep eerder in de nacht op tussen 3:00 en 7:00 was deze verhoogd met een maximum van 19 p/cm3 en dat is niet extreem. De plasma stroomt uit een enorm groot langgerekt gat in de corona van de Zon bij de noordpool is dus op deze donderdag op Aarde aangekomen. De verwachting is dat de zonnewind de komende dagen waarschijnlijk langdurig verhoogd zijn, omdat het om een heel lang en breed gat gaat.

Verhoogde zonnewind symptomen

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmt wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’

De kp-index liep op door de zonnewind die binnenkwam, maar ook de verstoringen van het magnetisch veld die als verstoord waren maken dat er een zonnestorm kon ontstaan op deze donderdag. Er was bijna zonnestorm tussen 5:00 en 8:00 uur en 11:00 en 14:00 uur Europese tijd. De zonnestormlevel werd gehaald tussen 9:00 en 11:00 uur. Na 14:00 kwam het weer binnen normale waarden.

Symptomen zonnestorm

Dit zijn de symptomen van de zonnestormen. Als de kp-index in het rood komt (kp-index level 5) en in dit geval in Alaska nog hoger (kp-index level 7) dan kunnen de volgende symptomen ervaren worden. Misschien herken je de symptomen hieronder:

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmt wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’ met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt versnelt de vernieuwing ingezet, slaapritme kan verstoord zijn, en plotseling intens moe en uitgeput voelen, vergeten van woorden tijdens het praten (magnetisch veld onrust). Door de extreme zonnewind wordt dan dat wat niet goed zit extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

Dit zijn metingen van de kracht van het magnetisch veld en de beschermende magnetosfeer rond de Aarde. Deze weergave laat metingen zien van 4 plaatsen over de Aarde verdeelt. De onderste is een meetstation in Alaska en die laat de extreme piek zien van KP-index 7 tussen 8:00 en 11:00 uur Europese tijd. (zie rode pijl). Dit is een enorme zonnestorm level en laat zien dat het magnetisch veld erg uit evenwicht ging.

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde Symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles als het ware wordt losgeschut. Beweeg je mee en ben je bereidt om in verbinding te zijn met jezelf en wat er innerlijk leeft, dan ontvang je de bijbehorende inzichten en is er grote heling mogelijk. In een enorm hoog tempo wordt zichtbaar wie je ECHT in Wezen bent. Een Wezen van licht met een aardse ervaring.

Het magnetisch veld is weer ernstig verstoord. De Arcjet gele tekst in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Dit keer op maandag 21-9 tussen 12:30 en 13:45 Europese tijd en opnieuw op woensdag 23-9 tussen 13:00 en 14:20 E.T.. https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/1.A3454
Dit is het magnetisch veld gemeten aan de grond in Noord-Europa. Er was opnieuw flinke magnetische verstoring in Noord-Europa. We zien dat de onderste lijnen ook in beweging komen. Dit is komt door de zonnewind die verhoogd was. Maar kan ook gewoon komen door het intern laden via de polen wat deze onrust geeft of het migreren van de polen wat ik in het elektromagnetische update artikel van woensdag heb beschreven.
We hebben sinds vrijdagmiddag 18-9 rond 13:00 uur Europese tijd weer een magnetische verbinding met de noordpool van de Zon. En we zijn dus nu weer in de ‘ongewone’ magnetische verbinding met de Zon (groene stralen in de afbeelding). De mogelijke symptomen die dit geeft zijn opgezette en soms slapende handen en voeten en de aardeverbinding voelt vreemd aan. Het magnetisch veld is altijd sterker verstoord als deze HCC actief is.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) uitleg

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool (de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool.(de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon (zoals nu), dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

Heliospheric Currentsheet Crossing symptomen

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan.

Magnetisch veld tijdens een HCC

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus dat kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of zelfs wegvalt tijdens gesprekken in het moment. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaarde bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook het aanwezig zijn in het NU.

Deze grafiek geeft de x-ray niveaus aan op Aarde. En zowel dinsdag, woensdag als donderdag 24-9 was de constante lichtfrequentie verhoogd naar een hoge A-Klasse en dat is best een flinke verhoging van licht dat we moeten verwerken. Er was ook een x-ray zonnevlam of plotselinge verhoging rond middernacht. De metingen zijn niet goed zichtbaar en voor een deel weggevallen. Maar dit kan wel extra verhoogde lichtfrequenties hebben veroorzaakt. De actieve regio op de Zon werd op deze donderdag ineens een echte zonnevlek, klaar om mogelijk zonnevlammen te produceren.

Ascentiesymptomen zonnevlammen

Alleen de lichtfrequentie loop op tijdens deze donderdag en zijn geen zonnevlammen die op de Aarde gericht zijn. De symptomen lijken op die van de zonnevlammen, maar zijn milder. Lees de volgende informatie met dit als achtergrond.

Zonnevlammen en actieve regio’s die x-rays produceren, geven acute ascentiesymptomen die plotseling, fel en pittig kunnen zijn. Het zenuwstelsel staat extra onder druk en kan overbelast zijn. Er kunnen ongrijpbare angsten opkomen en dit kun je in je lichaam voelen alsof je zenuwen (vaak vooral in de benen) open liggen. Een greep uit de mogelijke symptomen: hoofdpijn, migraine, kort lontje/ emotionele instabiliteit, misselijk, draaierig hartritme verstoringen, problemen met de spijsvertering en ook bijvoorbeeld plotseling opkomende voedsel intoleranties, plotseling slecht kunnen zien en dat is ook net zo plotseling weer goed en hetzelfde met intense moeheid die plotseling komt en weer gaat. Het intense licht kan ook veel energetische maar ook fysieke afvalstoffen vrijmaken en daardoor kun je mogelijk een gevoel van stijfheid ervaren. Dus drink genoeg water en neem vitamine C of andere anti-oxidanten, maar doe dat in overleg met je arts of therapeut. Het is sowieso iets dat bij symptomen van zonnevlammen hoort, de klachten komen plotseling en verdwijnen ook net zo plotseling. Een voetenbadje nemen met 4 eetlepels natriumbicarbonaat en 4 eetlepels zeezout/himalayazout kan het lichaam ontzuren en helpen om deze pijnlijke open zenuwen tot rust te brengen. De mogelijk heftige ascentiesymptomen kunnen ook net zo plotseling weer verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Ze versterken wat er al in je leeft op dat moment. Dus je kunt ook een geweldige topervaring hebben met mooie inzichten. Lees meer over ascentiesymptomen en wat je kunt doen om weer in evenwicht te komen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

DDe Schumannresonantie was actief met een gedeeltelijke activiteit met een lage intensiteit (A1=amplitude 37) rond middernacht en dat is dus een erg lage intensiteit. Dus de ascentiesymptomen zijn ook mild, maar in combinatie met de andere activiteiten, zoals de lage frequenties (zwaarte) die de elektronencrash geeft en het enorm verstoorde magnetische veld, kan het toch wel pittig of vreemd voelen.

Schumannresonantie activiteit symptomen

Lees de mogelijke symptomen van de Schumannresonantie activiteit vanuit de wetenschap dat het om een milde activiteit gaat.

De Schumannresonanties zijn golven van frequenties die steeds wijzigen door veranderingen in de druk in de Aardse atmosfeer. Deze Schumannresonantie activiteit ontstaat door onweer met bliksem en andere ontlading van deze druk in de beschermende magnetosfeer rond de Aarde. Ons lichaam kan intens reageren op deze frequenties, omdat deze corresponderen met frequenties van de hersenen en het lichaam. Hierdoor kunnen mensen ook krachtig ascentiesymptomen ervaren. Dit kunnen fijne en minder fijne ervaringen en lichamelijk reacties zijn. Full spectrum Schumannresonantie activiteit betekent dat ook de hogere frequenties in ons, in trilling en beweging komen. In deze periode van een full spectrum activiteit kun je dan ook met meer gemak de bijzondere openingen ervaren in het hogere bewustzijn van jezelf.  Lees meer over ascentiesymptomen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

Dit is de grafiek die de intensiteit van de Schumannresonantie aciviteit aangeeft. De Schumannresonantie was actief met een gedeeltelijke activiteit met een lage intensiteit (A1=amplitude 37) rond middernacht en dat is dus een erg lage intensiteit. Dus de ascentiesymptomen zijn ook mild, maar in combinatie met de andere activiteiten, zoals de lage frequenties (zwaarte) die de elektronencrash geeft en het enorm verstoorde magnetische veld, kan het toch wel pittig of vreemd voelen.
De ACE satelliet is nu zo goed als iedere nacht tussen 00:00 en 8:00 uur offline. Er vallen dus gaten in de grafieken en daardoor is vaak niet mogelijk om een juiste weergave te geven van de x-ray pieken die zichtbaar worden in de zonnewind dichtheid. Andere satellieten die zonnewind metingen doen (zoals de DSCOVR satelliet) filteren de pieken er tegenwoordig uit. Maar omdat de symptomen voor veel mensen goed voelbaar zijn, vind ik dat ze wel van belang zijn en daarom blijf ik ze wel meenemen in de updates. Op deze donderdag werden er wel x-ray pieken zichtbaar in de zonnewind dichtheid. Namelijk rond 4:00 uur met 100 p/cm3 en dat is weer een hele hoge x-ray piek. En opnieuw rond 11:30 met een piek van ongeveer 60 p/cm3. Dus misschien werd je wel wakker met veel spanning in je lichaam en werd je ook halverwege de nacht wakker van een te grote helderheid in jezelf. Lees meer over de ascentiesymptomen in de alinea hieronder…

Symptomen x-ray pieken

De symptomen van zeer hoge x-ray pieken zijn hetzelfde als van x-ray zonnevlammen, maar omdat ze kort en heftig zijn leert de ervaring dat ons energiesysteem deze pieken vaak niet goed kan opvangen en dan in een soort van bevroren toestand komt, waar je dan geleidelijk gedurende de dag weer uitkomt, soms zelfs dagen later kun je nog symptomen hiervan ervaren. Normaal is de zonnewind dichtheid altijd tussen 0,1 en 10 p/cm3. X-rays ioniseren in de zonnewind en laten meestal vooral in de zonnewind dichtheid een plotselinge hoge en korte piek zien. Dus dan snap je wel dat verhogingen rond de 75 p/cm3 en hoger, extreem zijn en ook extreme reacties kunnen geven in je lichaam en energielichaam met ascentiesymptomen. Verhogingen die lager zijn van 75 p/cm3 zijn beter te verwerken. Dit soort pieken kunnen soms zeer intens binnenkomen, waardoor van alles als het ware vastslaat, als in een soort van shock. De uren en dagen erna kan je lichaam en energielichaam dan geleidelijk het extreem hoge Gammalicht verwerken en dan pas komen geleidelijk de ascentiesymptomen. Maar bij iedereen werkt dit anders. Bij sommige dus heel direct en bij andere pas later. Ze geven mogelijk een gevoel van kwetsbaarheid en naaktheid. Ze brengen diep in ons zeer hoogfrequent Gammalicht. Dat Gammalicht geeft een reactie in onze laagfrequente, vastzittende gewoonte en lichamelijk ongemakken. Het brengt even heel direct licht in je waar het niet licht is en dat mogen wij dan vervolgens weer verwerken en in een nieuw evenwicht brengen.

Dan nog even een extra kanttekening van mij (Manuela). Het is ook mogelijk dat deze piek geen x-rays zijn, maar iets anders. Wat we zeker weten is dat er zeer hoogfrequente energiedeeltjes kristalliseren in de zonnewind dichtheid en de symptomen worden heel duidelijk waargenomen en blijven wat ze zijn en hetzelfde. De experts doen niets met deze enorme Gamma frequentie pieken en op de andere zonnewind weergave van DSCOVR bijvoorbeeld worden uitgefilterd. Gelukkig geeft de ACE satelliet ze nog wel weer. Er is ook nog een kans dat de pieken manmade zijn. Er worden de laatste tijd her en der vreemde laser activiteiten waargenomen, die dan zichtbaar worden in weerapps en in anders satelliet beelden.

De elektronen gingen rond 17:00 uur naar het niveau van een elektronenstorm. Dan nemen de hoogfrequente elektrische waarden toe en begint apparatuur mogelijk last te krijgen van storingen.Het zenuwstelsel heeft het zwaar tijdens een elektronenstorm. Oude al slechte apparatuur kan zelfs kapot gaan. De stijging komt door de plasma stroomt uit een enorm groot langgerekt gat in de corona van de Zon bij de noordpool is dus op deze donderdag op Aarde aangekomen. De verwachting is dat de zonnewind de komende dagen waarschijnlijk langdurig verhoogd zijn, omdat het om een heel lang en breed gat gaat. En daardoor blijft de kans op langer en meer elektronenstorm aan de orde de komende dagen.

Symptomen elektronenstorm

Tijdens een elektronenstorm nemen de elektronen in de ionensfeer rond de Aarde toe in aantal. Daardoor verschuiven de elektrische en magnetische verhouding in de atmosfeer. Het elektrische neemt toe in kracht en daardoor is het mogelijk dat je moeizamer energetisch verbinding kunt maken met de Aarde. In deze periode is het makkelijker om inzichten te krijgen, jezelf te ontdekken in verbinding met wie je in Wezen bent, met bijbehorende  bijzondere bliss ervaringen.

Een elektronenstorm is een verhoogde hoeveelheid van de elektrische pool van het elektromagnetische en dit kan hoge fluittonen geven in de oren en het hoofd en het zenuwstelsel heeft moeite om dit te verwerken. We worden tijdens een elektronenstorm energetisch opgetild naar hogere bewustzijnslagen. Als je niet lekker in je vel zit dan kunnen zwaardere energieën (verdriet, boosheid, schaduwstukken.) en korte lontjes aan de orde zijn. Als het een zeer ernstige elektronenstorm wordt, dan kan zelf de hele stroomvoorziening haperen. Concreet wordt versnelt de vernieuwing ingezet, slaapritme kan verstoord zijn, en plotseling intens moe en uitgeput voelen, vergeten van woorden tijdens het praten (magnetisch veld onrust). (Magnetische wordt zwakker doordat het elektrische zo extreem sterk is.) Door de extreme elektronen storm wordt dan dat wat niet goed zit extra goed voelbaar. Ook apparatuur kan kapot gaan of verstoord zijn en grote stroom black-outs of brown-outs kunnen ook aan de orde zijn. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische of intolerantie reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden voor bijvoorbeeld voeding, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar. Vooral als de frequenties hoog zijn, zoals bij x-ray pieken, elektronenstormen, x-ray zonnevlammen.

Dit is een afbeelding met een analyse van de activiteit op de Zon. Het rode kruizen zijn de plekken waar de gaten in de corona zich bevinden. De plasma die het vergrootte langgerekte gat in de corona bij de noordpool van de Zon spuwt is op deze donderdag op Aarde aangekomen en de zonnewind liep dus op en zal de komende dagen waarschijnlijk langdurig verhoogd zijn, omdat het om een heel lang en breed gat gaat. Hooggevoelige mensen horen en voelen de stroom plasma (ook als deze niet op de Aarde gericht staat) wanneer deze is vertrokken van de Zon. Zij horen hoge fluittonen en ruis in oren en hoofd, soms oorverdovend. Omdat het om een groot gat gaat in de corona van de Zon zullen deze week deze symptomen nog blijven. En ook de oplopende zonnewind zal langer aanhouden hierdoor, maar de zonnewind is mild zien we op deze woensdag, omdat het gat aan de noordzijde van de Zon staat en dus niet vol op de Aarde gericht. Veel plasma stroomt langs de Aarde.

Gat in de corona van de Zon symptomen

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord.  Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn.

Ik wil je uitnodigen om jouw ervaringen onder dit bericht te delen als dat goed voelt voor jou…

Heb het goed… 💞

© Manuela van www.inzichten.com

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

*Het laatste artikel is van de nieuwe Maan van donderdag 17 september 2020.

*En het artikel over de ringvormige Zonsverduistering van 21 juni 2020.

*Jaarartikel over 2020

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar en vanaf september ook weer iedere week. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website. ER IS WEER EEN WEBINAR OP VRIJDAG 2 OKTOBER 2020 OM 19:45. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN OM JE AAN TE MELDEN. Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda.

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update woensdag 23-9
Elektromagnetische update vrijdag 25-9

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update donderdag 24-9

Plaats een reactie