Elektromagnetisch update dinsdag 12-1 & update donderdag 14-1

Geschreven door: Manuela van der Knaap

27,1 minuten leestijd

ELEKTROMAGNETISCHE KORTE UPDATE VOORUITBLIK DONDERDAG 14-1: Nieuwe activiteit achterkant van de Zon, elektronen zwaar maar niet gecrasht, hele donderdag kosmische stralingsalert, lichte Schumannresonantie, flink verstoord magnetisch veld Noord-Europa. Gaten corona van de Zon. En beschrijving huidige energieën en integratie in het lichaam.

Nieuwe activiteit Zon en update vooruitzichten: De zon is rustig en zijn in de zicht van de Aarde geen actieve zonnevlekken. We begint een oude bekende zonnevlek weer in het zicht te draaien (AR2794). Dit is een actieve zonnevlek die begin volgende week waarschijnlijk in het zicht komt van de Aarde. Dus dan zal de lichtfrequentie wel weer stijgen en mogelijk ook wat activiteit van zonnevlammen. Verder wordt er rond zondag de 17de nog een verhoogde zonnewind verwacht (deeltjes die door je heen razen, duizeligheid, misselijkheid, stijfheid, griepverschijnselen enz. zijn mogelijke symptomen hiervan.)

De elektronen zijn niet echt gecrasht (zwaar onderlichaam valt dus mee), maar de elektronen in de ionensfeer zijn niet heel hoog in aantallen, dus de energiefrequentie kan nog wel wat zwaar aanvoelen. Sinds deze donderdag is er bijna de hele dag een kosmische stralingsalert actief (kp-index 0)Naar mate deze alerts langer duren, worden de symptomen sterker.

De gaten in de corona van de Zon komen steeds meer direct gericht op de Aarde te staan. Dus de grove fluittonen in het hoofd en oren worden weer sterker de komende dagen.

Tijdens een kosmische stralingsalert (kp-0), komen kosmische invloeden dieper binnen in de aardse atmosfeer. De symptomen die je mogelijk ervaart hiervan zijn hartfladderen, intens moe zijn, emotionele onevenwichtheid, overbelast zenuwstelsel en stijfheid.

Huidige energieën:Met het webinar van de nieuwe Maan van woensdagavond 13-1 bracht intense vrijheid, licht, tinteling en spankeling van de nieuwe energie, met name in het onderlichaam. Vanaf de Jupiter-Saturnuspoort van 21-12-2020, heeft het onderlichaam het zwaar, door de integratie van het nieuwe licht en dat werd tijdens de nieuwe Maan webinar opgelost. De nieuwe energie kwam in de cellen en dat bracht lichtheid. Dat lukte alleen als alles wilskracht en controle werd losgelaten en het grote NIETS toegelaten kon worden. Tijdens deze integratie voelde de energie heel vreemd, maar de beloning van de bevrijding en lichtheid was groot.

En er was een korte periode met Schumannresonantie activiteit in het begin van de middag. Deze was gedeeltelijk, dus alleen de lagere frequenties werden geactiveerd en de intensiteit was laag (A1= amplitude 27).

Het magnetisch veld was op grond niveau in Noord-Europa zeer verstoord, vooral in de middag. De metingen van de satelliet laten een bijna flatline zien van het magnetisch veld en dat komt omdat er een filament is op de Zon die de magnetische verbinding van de Aarde met de Zon verstoord.

Ik zet de nieuwe grafieken die van belang zijn onder de bestaande van de update van dinsdag hieronder:

Heb het goed 💞

© Manuela van www.inzichten.com

UPDATE DINSDAG 12-1: Alles komt weer tot rust. Op deze dinsdag is de verhoogde zonnewind weer tot rust gekomen (kp-1 rond 19:00 uur), alleen de zonnewind snelheid is nog licht verhoogd (440 km/sec), maar niets ernstigs en zal langzaam verder zakken in de avond en nacht.

In dit artikel ook een vooruitblik voor de komende week en daarin zijn de komende 5 dagen geen bijzonderheden te melden. Pas vanaf de 17de tot de 21ste wordt er weer een verhoogde zonnewind verwacht (kp-index 4 geel, is bijna zonnestorm), verder geen bijzonderheden. Omdat de zonnewind zo zwak is, is er de komende week wel een grote kans op kosmische stralingsalerts. Naar mate deze alerts langer duren, worden de symptomen sterker. Tijdens een kosmische stralingsalert (kp-0), komen kosmische invloeden dieper binnen in de aardse atmosfeer. De symptomen die je mogelijk ervaart hiervan zijn hartfladderen, intens moe zijn, emotionele onevenwichtheid, overbelast zenuwstelsel.

Er zijn op deze dinsdag geen actieve zonnevlekken op de Zon en geen gaten in de corona op de Aarde gericht. ( grove fluittonen/ruis in oren en hoofd). Er zijn er wel twee aanwezig, maar die gaan pas vanaf het weekend (ongeveer 15-1) een rol spelen, maar kunnen ook weer voor die tijd verdwijnen. Dus even wat rust om alles een plekje te kunnen geven. Natuurlijk is het mogelijk dat er plotseling toch explosies zijn op de Zon, zoals op de 8ste januari, uit het niets (dus niet uit een zonnevlek) een grote plasma explosie naar onze richting vertrok en de afgelopen dagen zoveel verstoring veroorzaakte.

Op deze dinsdag was er een elektronencrash actief en voor de komende week is dit waarschijnlijk ook aan de orde. De symptomen die je in lichte mate kunt ervaren zijn extra druk in het onderlichaam en pijnlijk heupen en benen/voeten. Ook kan je in je energie en humeur zwaar zitten en confrontaties hebben met minder leuke kanten van het leven en met jezelf.

De situatie rondom de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) is al een ruim een maand erg instabiel en wisselt steeds van magnetische verbinding met de polen van de Zon. (HCC) We zien dan ook een grillige situatie. We zijn sinds zaterdagavond 22:00 uur Europese tijd (UT+1) weer in een ‘normale’ magnetische verbinding met de Zon. De verwachting is dat deze instabiele situatie nog wel een tijdje zo blijft. De onstabiele situatie geeft dezelfde symptomen als wanneer de Aarde de ongewone magnetische verbinding maakt met de noordpool van de Zon. Dus dan kun je mogelijk toch een vreemd gevoel ervaring in je aarding en slapende voeten en handen. Het kan ook mogelijk je aardeverbinding wat moeilijker maken.

Het magnetisch veld was lang onrustig, maar is meer tot rust gekomen in de vroege ochtend van deze dinsdag. Ook in Noord-Europa op grondniveau is het allemaal wat normaler voor de lagere breedtegraden net boven Nederland. De verwachting is dat het magnetisch veld niet heel ernstig verstoord zijn in Noord-Europa, want deze lijkt een cyclus te laten zien van rust en onrust en nu dus weer in de rust. Als het magnetisch veld erg uit evenwicht is, dan is het soms moeilijker om te aarden. Je kunt dan afwisselend warm en dan weer koude voeten hebben, goed en daarna weer slecht geaard zijn. Ook het geheugen is zeer wisselend als het magnetisch veld zo uit evenwicht is, maar het magnetisch veld is weer tot rust gekomen, dus niet zo aan de orde voor nu en de komende week. Er was wereldwijde intense seismische activiteit rond de periode toen de scheur in de beschermende magnetosfeer aan de orde was. Pas na een tijdje begon de Aarde dus ook te schudden tussen 23:00 en 1:00 uur was deze wereldwijde seismische activiteit.

Het hele artikel met uitleg onder de afbeeldingen en grafieken en uitleg over de ascentiesymptomen staat hieronder beschreven, zodat je ze kunt herkennen. Ik zal weer een update plaatsen als dit aan de orde is door een verhoogde zonnewind, grote X-ray zonnevlammen, zonnevlammen en andere extremen. Als de vooruitzichten wijzigen werk ik deze bij in het laatste artikel op mijn website.

Heb het goed 💞

© Manuela van www.inzichten.com

Dit is een weergave van de zonnewind dichtheid. Die begon vanaf 21:30 Europese tijd (UT+1) weer ter zakken naar normale waarden.

Verhoogde zonnewind

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’

Dit is de weergave van de zonnewind snelheid. De zonnewind snelheid bleef de hele dinsdag licht verhoogd (rond de 440 km/sec.) en begon in de middag langzaam te zakken. Dit zakken gaat waarschijnlijk doorzetten in de avond en nacht. Ik verwacht dat woensdag de ook de zonnewind snelheid weer binnen normale waarden zal zijn.
Dit is een vooruitblik van de zonnewind en reactie van de beschermende magnetosfeer van de Aarde voor de komende weken. Vanaf 17 tot 21 januari 2021 wordt er weer een verhoogde zonnewind verwacht, die net geen zonnestorm zal zijn (Kp-index level 4 gele balken). Dit is slechts een indicatie en kan ook eerder aan de orde zijn of later, maar ook intenser of zwakker van aard zijn. Ik plaats weer een update als er verhoogde zonnewind aan de orde is.
Dit is de weergave van de reactie van de beschermende magnetosfeer op de zonnewind en andere kosmische invloeden. De verstoring van de beschermende magnetosfeer door een scheur in dit veld gaf een flinke reactie te zien in de Kp-index met een level 4 activiteit die aanvoelde als een zonnestorm. In de nacht rond 4:00 uur nam deze invloed af en was het allemaal weer terug naar normaal. Deze verhoogde zonnewind kan je ook hebben wakker gehouden in de nacht of andere symptomen hebben gegeven.

In de middag was de beschermende magnetosfeer weer verlost van de druk van de zonnewind en weer zwakker (kp-index level 1). De verwachting is dat de komende week de zonnewind zwak zal blijven en er dus weer verhoogde kans op kosmische stralingsalerts kan zijn tot de nieuwe zonnewind binnenkomt rond zondag 17-1. Kosmische invloeden komen dan veel dieper de atmosfeer is en je kunt deze ook horen met hoge verfijnde fluittonen/ruis.
UPDATE DONDERDAG 14-1: Op de donderdag is er bijna de hele dag een kosmische stralingsalert actief.

Kosmische stralingsalert symptomen

De verwachting is dat tot de 17de de kans op kosmische stralingsalerts hoog is. Naar mate de alerts langer duren neemt de kracht van de symptomen toe:

Kosmische straling kan mogelijk ascentie symptomen geven. Naar mate de periode van de kosmische stralingsalert langer duurt, nemen de kans en de heftigheid van de mogelijke symptomen toe. Het is niet verstandig om te vliegen (vliegtuig) of te verblijven op grotere hoogte tijdens deze periode van kosmische straling, vooral op hogere of lagere breedtegraden (dichter bij de polen), omdat hoe hoger de breedtegraad, maar ook hoogte, hoe sterker en schadelijker de kosmische straling is volgens de experts en onderzoeken (zie afbeeldingen ‘Geomagnetic Score’ (Kp-index). Symptomen van deze kosmische stralingsalerts zijn emotionele en algehele instabiliteit, hartritme verstoringen (hartfladderen), emotionele instabiliteit en mentale zwakte wordt versterkt en nog meer. Dit zijn echte klachten, die situaties die in aanleg bezig zijn zich te ontwikkelen versterkt zichtbaar maakt tijdens zo’n periode van kosmische straling. Je kunt statische ruis horen/voelen en deze is hoogfrequenter en minder grof als van plasma die onderweg is naar de Aarde en uit een gat in de corona afkomstig is. Neem de klachten van de ascentiesymptomen wel serieus, het zijn echte klachten en bezoek je arts of therapeut als het nodig is.  Zie voor symptomen die wetenschappelijk zijn vastgesteld de afbeelding van SpaceWeatherNews  ‘Geomagnetic Score’ (afbeelding met de tekst van regenboogkleuren) onder Cosmic Ray Risks. In de alinea ‘Waarom deze updates?’ heb ik nog meer geschreven over ascentiesymptomen en wat je er aan kunt doen om weer in evenwicht te komen.

Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van. Als de hersenhelften beter in evenwicht gebracht worden met activiteiten die horen bij de betreffende hersenhelft, dan kun je deze ‘Kosmische oren’ openen en op een andere manier de frequenties ontvangen. Als je bijvoorbeeld gewend bent om veel denk werk te doen, dan is meestal de linker hersenhelft (mannelijke deel) overactief en de rechter hersenhelft minder actief (vrouwelijke creatieve deel). Je kunt dan door creativiteit deze hersenhelft activeren en dan komt er meer evenwicht en integratie van de kosmische energieën en frequenties.

De Zon is helemaal tot rust gekomen. Er zijn geen actieve zonnevlekken op de Zon, ook niet aan de achterkant van de Zon. Het gat van de zuidpool van de Zon is wel wat groter en lang gerekt op het moment, maar ook niet direct op de Aarde gericht (rode puntje). Er is ook een nieuw gat in de corona van de Zon aan de oostzijde van de Zon (links) zichtbaar geworden. Als deze actief blijft, dan zal deze over een dag of 3 hoorbaar worden met grove fluittonen/ruis in oren en hoofd en met een dag of 5 op de Aarde gericht staan en plasma onze kant op spuwen. De licht vlek links is een zonnevlek die officieel nog geen zonnevlammen produceert en deze heeft dus nog geen nummer gekregen.
UPDATE DONDERDAG 14-1: Dit is een weergave van de Zon van donderdag 14-1-2021. De gaten in de corona van de Zon komen steeds meer direct gericht op de Aarde te staan. Dus de fluittonen worden weer sterker de komende dagen.

Gat in de corona van de Zon

Deze symptomen zijn nu niet heel groot, omdat de gaten niet direct op de Aarde gericht staan: (vanaf donderdag 14-1 komen de gaten steeds meer op de Aarde gericht te staan en nemen de symptomen toe.

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord. Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn. Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van.)

Dit is de weergave van de X-ray stroom gemeten door de satelliet GOES 16. De X-ray stroom is tot rust gekomen in de A-Klasse en dook zelfs onder het A-Klasse niveau aan het einde van de dinsdagmiddag. Er zijn af en toe kleine A-klasse zonnevlammetjes, maar niets bijzonders. Er zijn geen actieve zonnevlekken op de Zon en er is geen hoge X-ray lichtfrequentie (lage A-Klasse). Zoals het er nu uitziet zal deze situatie ongewijzigd blijven de komende week, omdat er helemaal geen actieve zonnevlekken zijn op de Zon. Ook niet aan de achterkant van de Zon.
UPDATE DONDERDAG 14-1: Laatste X-ray flux gegevens. Nog steeds helemaal vlak en onderaan de A-Klasse. Dus geen activiteit.
Dit is een weergave van de zijkant en achterkant van de Zon vanaf satelliet Stereo A. Er zijn helemaal geen actieve zonnevlekken op de Zon. Ook niet aan de achterkant van de Zon.
UPDATE DONDERDAG 14-1: Dit is een weergave van de zijkant en achterkant van de Zon en die laat zien dat er een oude bekende zonnevlek weer in het zicht gaat komen van de Aarde over een dag of 3,5. Het is zonnevlek AR2794. Rond maandag 18-1 kunnen we dus weer wat meer zonneactiviteit verwachten.
UPDATE DONDERDAG 14-1: We zien de nieuw activiteit al aan de achterkant van de Zon van de zonnevlek AR2794 die nog steeds actief is. Deze zonnevlek komt aan onze kant van de Zon rond zondag 18-1 of maandag 19-1
Dit is de laatste grafiek van het magnetisch veld gemeten door de satelliet GOES 16. Het magnetische veld vanuit de satelliet gemeten op maandag en dinsdag tot ongeveer 6:30 Europese tijd (UT+1) ernstig verstoord. Op grondniveau in Noord-Europa is de gemeten verstoring voor de lagere breedte graden hetzelfde en kwam ook rond diezelfde tijd tot rust. De verwachting is dat ook het magnetisch veld rustig zal zijn de komende dagen. Zie grafiek hieronder.
UPDATE DONDERDAG 14-1: Update van het magnetisch veld voor donderdag 14-1 ziet er best vlak uit. Dat komt door een filament op de Zon dat de magnetische verbinding tussen de Zon en de Aarde verstoord. (zie bij Heliosheric Currentsheet Crossing (HCC) voor verdere uitleg en afbeeldingen.

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Het magnetisch veld is vanaf dinsdag overdag weer rustig, dus onderstaande is niet zo aan de orde. Ik laat de tekst staan, zodat je zelf kunt herkennen wanneer het magnetisch veld wel weer onrustig wordt:

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

Dit is een weergave van magnetometingen van het magnetisch veld op grondniveau in Noord-Europa. De verstoring is op deze dinsdag tot rust gekomen na 5:00 uur Europese tijd (UT+1) voor de lagere breedtegraden. We zien dat steeds, dat een periode van grote verstoring op de lage breedtegraden afwisselt met rust. En waarschijnlijk krijgen we nu weer een paar dagen rust.

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.

UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.
UPDATE DONDERDAG 14-1: Dit is de weergave van het magnetisch veld op grondniveau gemeten in Noord-Europa. We zien dat de onderste breedte graden best wel weer flink verstoord zijn. Lees hierboven over de symptomen.
Dit is een weergave van de seismische activiteit wereldwijd (kleine greep uit alle metingen). Er was wereldwijde intense seismische activiteit rond de periode toen de scheur in de beschermende magnetosfeer aan de orde was. Pas na een tijdje begon de Aarde dus ook te schudden tussen 23:00 en 1:00 uur was deze wereldwijde seismische activiteit.
Dit is een weergave van de elektronen in de ionensfeer rond de Aarde. Deze zijn gecrasht tussen 7:00 en 11:30 uur Europese tijd (UT+1). De energie is daarom vooral in het onderlichaam wat zwaarder en je kan misschien wat meer confrontatie hebben met de zwart kijkers in jezelf. DE VOORUITZICHTEN ZIJN DAT DEZE ELEKTRONEN CRASH NOG AAN DE ORDE ZAL BLIJVEN DE KOMENDE DAGEN.
UPDATE DONDERDAG 14-1: De elektronen in de ionensfeer zijn op donderdag nog wel laag in aantallen in de ionensfeer rond de Aarde en daardoor kan het onderlichaam nog wel zwaar aanvoelen en ook de psyche (donker en zwaar gevoel hebben).

Elektronencrash

Tijdens een elektronencrash zijn de elektronen rond de Aarde in de ionensfeer sterk verminderd in aantal. Daarom is dan de magnetische kant van het elektromagnetische spectrum op Aarde extra sterk voelbaar. De elektronencrash kan druk geven in het onderlichaam, alsof je de Aarde in gedrukt wordt, met pijn in de benen, heupen, voeten enz. In de psyche is er confrontatie met minder leuke eigenschappen van jezelf. De zware en laag trillende eigenschappen melden zich. Dit is tijdens een crash versterkt aanwezig. Ook zijn veel mensen knorrig en zitten slecht in hun vel met als gevolg overal opstootjes en mogelijk zelfs ruzies. Er wordt tijdens een elektronencrash licht, helderheid en beweging gebracht in de vastzittende diepte van je psyche in alles wat is weggestopt om te kunnen functioneren volgens de eisen van de dualiteit. Dus best een confronterende periode van confrontatie, opruimen, inzicht en grote groei.

De Aarde magnetische verbinding met de polen van de Zon is al een paar weken erg instabiel en wisselt steeds van magnetische verbinding met de polen van de Zon. (HCC) De heel situatie is dus nog steeds niet echt een stabiel en we zien dan ook een grillige situatie. We zijn sinds zaterdagavond 22:00 uur Europese tijd (UT+1) weer in een ‘normale’ magnetische verbinding met de Zon. (rode stralen). De verwachting is dat deze instabiele situatie nog wel een tijdje zo blijft. De onstabiele situatie geeft dezelfde symptomen als wanneer de Aarde de ongewone magnetische verbinding maakt met de noordpool van de Zon (groene stralen). Dus dan kun je mogelijk toch een vreemd gevoel ervaring in je aarding en slapende voeten en handen. Het kan ook mogelijk je aardeverbinding wat moeilijker maken. (lees de symptomen hieronder.) DE VOORUITZICHTEN ZIJN DAT WE ROND ZATERDAG WEER EEN HELIOSPHERIC CURRENTSHEET CROSSING (HCC) ZULLEN HEBBEN. Tijdens zo’n overgang is het magetisch veld van de Aarde mogelijk extra verstoord en dan gaan we weer naar een ongewone magnetische verbinding met de Noordpool van de Zon (groene stralen), die dat verdoofde gevoel in voeten en handen weer sterker kan doen ervaren. UPDATE DONDERDAG 14-1: De rode pijl geeft aan waar de verstorende filament tussen de Zon en de Aarde staat en de magnetische verbinding daardoor heel vlak is.
UPDATE DONDERDAG 14-1: Dit is een magnetische weergave van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). We zien waar de rode pijl staat een filament op de Zon. Deze staat recht in de lijn van de magnetische verbinding tussen de Aarde en de Zon, waardoor het magnetisch veld zo vlak is op het moment, gemeten vanuit de satelliet GOES 16. Op grondniveau in Noord-Europa was er wel heel veel verstoring op de lagere breedtegraden.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool (‘normale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool.( ‘abnormale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon, dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan.

Magnetisch veld tijdens een HCC

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is in de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal, een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus het kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of juist wegvalt tijdens gesprekken. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaard bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook met het aanwezig zijn in het NU.

UPDATE DONDERDAG 14-1: Dit is een weergave van de Schumannresonantie activiteit. Die was op de donderdag 14-1 weer actief met een gedeeltelijke SR tussen 11:00 en 13:00 uur met een lage intensiteit. Dus dat was een lichte intensiteit, alleen voor de lagere frequenties in ons.

Schumannresonantie activiteit

De Schumannresonanties zijn golven van frequenties die steeds wijzigen door veranderingen in de druk in de Aardse atmosfeer. Deze Schumannresonantie activiteit ontstaat door onweer met bliksem en andere ontlading van deze druk in de beschermende magnetosfeer rond de Aarde. Ons lichaam kan intens reageren op deze frequenties, omdat deze corresponderen met frequenties van de hersenen en het lichaam. Hierdoor kunnen mensen ook krachtig ascentiesymptomen ervaren. Dit kunnen fijne en minder fijne ervaringen en lichamelijke reacties zijn. Full spectrum Schumannresonantie activiteit betekent dat ook de hogere frequenties in ons, in trilling en beweging komen. In deze periode van een full spectrum activiteit kun je dan ook met meer gemak de bijzondere openingen ervaren in het hogere bewustzijn van jezelf. Lees meer over ascentiesymptomen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

UPDATE DONDERDAG 14-1: Dit is een weergave van de Schumannresonantie intensiteit. Die was actief tussen 11:00 en 13:00 uur Europese tijd (UT+1). met de hoogste piek rond 12:00 uur met een amplitude van 27 en dat is een lage intensiteit.

Ik wil je uitnodigen om jouw ervaringen onder dit bericht te delen als dat goed voelt voor jou…

Heb het goed… 💞

© Manuela van www.inzichten.com

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

*Artikel over de nieuwe Maan van woensdag 13 januari 2021: ‘Bewuste en slimme revolutie’.

*Het jaarartikel voor 2021 (van de Zonsverduistering van maandag 14 december 2020). ‘Welkom in het Watermantijdperk’

*En deel 2 van het jaarartikel 2021: ‘Doorgang van oud naar nieuw’

*De Maansverduistering van maandag 30-12. (innerlijke processen voor het komende half jaar)

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op DONDERDAG 28 JANUARI 2021 om 19:45 MET VOLLE MAAN. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-volle-maan-28-januari-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update maandag 11-1
Elektromagnetische update zaterdag 16-1 & UPDATE MAANDAG 18-1

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetisch update dinsdag 12-1 & update donderdag 14-1

Plaats een reactie