Elektromagnetische update vrijdag 2-4 & vooruitzicht weekoverzicht

Geschreven door: Manuela van der Knaap

30,6 minuten leestijd

Elektromagnetisch gezien was het een milde week. Je zag daarom ook geen updates van mij van inzichten.com. In dit artikel een klein overzicht van lichte verstoringen van de afgelopen dagen en het vooruitzicht voor de komende week. Ook die komende week ziet er super rustig uit, met pas weer op donderdag wat mogelijke iets serieuzere activiteit van zonnewind.

Heftige processen Het is mogelijk dat je toch een super intensieve week hebt gehad, ondanks dat het elektromagnetische rustig was. Dat heeft te maken met de energie van de volle Maan en de supermanen die er nu aankomen de komende 3 maanden en ook weer zons- en maansverduisteringen. Het proces van deze volle Maan heeft ongelofelijk veel transformatie op gang gebracht. Dat zien we nu wel in de politiek hier in Nederland. Je kan meer lezen over de intense processen in het artikel van de volle Maan op mijn website: https://inzichten.com/liefde-en-de-heilige-strijd-van-het-hart/

Voor deze vrijdag 2-4 in het kort: Alleen een lichte elektronencrash en elektronenstorm, zeer lichte verhoging van de zonnewind, een zeer milde gedeeltelijke Schumannresonantie, een hele kleine X-ray zonnevlam, een paar grote gaten in de Zon staan op de Aarde gericht en al vanaf maandag 29-3 is de Aarde in een ongewone magnetische verbinding met de Zon (HCC).

De zonnewind liep op deze vrijdag heel licht op boven normaal in de middag, maar zeker niet echt iets wat ascentiesymptomen veroorzaakt. De verwachting is een licht zonnewind briesje de komende dagen, maar dat is wel zo prettig, want dat betekent dat de beschermende magnetosfeer van de Aarde op sterkte blijft en kosmische stralingsalerts zijn dan niet aan de orde. Heel fijn!!! want die kunnen soms wel pittig zijn. Afgelopen week was er af en toe een lichte verhoging, dus alleen milde ascentiesymptomen kan opleveren.

Er was op deze vrijdag 2-4 een lichte elektronencrash in de ochtend. De symptomen daarvan zijn dat je emotioneel en psychisch zwaar op de hand kan zijn. Dus dan ziet alles eruit alsof je een hoge berg moet beklimmen en lichamelijk kan het onderlichaam dan extra pijnlijk zijn, zoals heupen, benen en voeten. Aan het einde van de dag namen de hoeveelheid elektronen in de ionensfeer weer toe en kwamen zelfs in stormlevel. Of ze daar zullen blijven is maar zeer de vraag en is nu nog niet in te schatten. De vooruitzichten laten geen extremen zien voor de elektronen. De symptomen van een elektronenstorm zijn dat de frequentie hoger is en dat je dan makkelijker in verbinding komt met je Hoger Zelf en verhoogd bewustzijn en inzicht.

En er was een zeer lichte gedeeltelijke Schumannresonantie (SR) op deze vrijdag in de middag met een lage intensiteit (A1=amplitude 20). SR is meestal het meest heftig als optelsom van veel verstoringen, maar omdat er verder ook niet veel andere verstoringen zijn, is het allemaal erg mild. Op woensdag 31-3 was er in de middag een gedeeltelijke SR die iets intenser was, maar ook niet echt extreem. Ik hoorde wel van mensen dat ze deze hebben gevoeld, waardoor ze plotseling even uit evenwicht waren, duizelig, uit de aarding schieten, misselijk enz.

Er zijn een paar grote gaten in de corona van de Zon die op de Aarde gericht staan. Ik verwacht dat deze nog twee dagen op de Aarde gericht staan en daarna zullen de verstoringen hiervan afnemen. (symptomen: hoge grove fluittonen in hoofd en oren. Hooggevoelige mensen voelen of horen de zonnewind al wanneer deze vertrekt vanaf de Zon.)

De laatste zonnevlek die op de Zon vanaf onze kant van de zonnestelsel te zien is, trekt nu ook weg naar de achterkant van de Zon. Een andere zonnevlek die al naar de achterkant was verdwenen had in de ochtend nog een uitbarsting en dit gaf op Aarde een hele kleine X-ray reactie (A-7.71). Dus eigenlijk ook niets noemenswaardigs. Op dinsdag de 30-3 was er later op de avond een X-ray zonnevlam die je mogelijk wel licht hebt gevoeld (B-6.7). Maar verder dus de hele week een rustige Zon en de vooruitzichten voor de komende week zijn dus ook een Zon zonder zonnevlekken aan onze kant van het zonnestelsel.

Het magnetisch veld is doordat er weinig verstoringen zijn ook erg rustig. Op woensdag 31-3 en donderdag 1-4 was het magnetisch veld in de nacht verstoord. Rond de equinoxen is de beschermende magnetosfeer extra gevoelig voor verstoringen en reageert veel intenser dan andere momenten in het jaar en dit zien we dan weer terug in het magnetisch veld.

Sinds maandag 29-3 zijn we in de ongewone magnetische verbinding tussen de Zon en de Aarde. Dit was de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). De Aarde was de hele week verbonden met de positief geladen noordpool van de Zon (groene stralen.) Dit kan een gevoel geven dat de aarding anders aanvoelt, een beetje vreemd en slapende of verdoofde handen en voeten. De verwachting is dat de magnetische verbinding tussen de Aarde en de Zon op zondag weer de overgang gaat maken naar de normale magnetische verbinding met de negatief geladen noordpool, dus dan stoppen die symptomen die hier beschreven staan ook weer voor ongeveer 3 tot 4 weken, voordat er weer opnieuw een HCC zal zijn. Het is een cyclische verbinding die afgelopen maanden weer hersteld lijkt, na een jaar met een vreemde cyclus.

Het uitgebreide artikel met de grafieken en uitleg onder de grafieken en symptomen beschrijving eronder staat hieronder rond 21:00 uur. Maar we beginnen eerst met de vooruitzichten voor de komende week.

Heb het goed… 💞
© Manuela van www.inzichten.com

________________________________________________________________________________________________

VOORUITZICHT VOOR DE WEEK:

Dit is de weergave van de kp-index. Die geeft de reactie van de beschermende magnetosfeer van de Aarde aan op zonnewind en andere verstoringen afkomstig uit de kosmos. De vooruitzichten voor de komende week zijn mild. Pas vanaf donderdag 8-4 gaat de we kp-index oplopen naar een kp-4 (geel) dat is een bijna zonnestorm en geeft wel ascentiesymptomen. Het venijn zit in de staart en die komt dan ook op zaterdag 10-4 met een kp-5 (rood). Dat zijn de verwachtingen. Die kunnen afwijken. De betreffende zonnewind kan pas later, maar ook eerder aankomen. En de verstoring kan veel milder zijn, maar dat verwacht ik niet, omdat de beschermende magnetosfeer van de Aarde rond de equinoxen altijd heftig reageert op verstoringen. Lees de symptomen hieronder.

Symptomen zonnestorm

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’. Met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt de vernieuwing versneld ingezet. Het slaapritme kan verstoord zijn, je plotseling intens moe en uitgeput voelen, geïrriteerd en tijdens het praten woorden vergeten (door onrust van het magnetisch veld), maar ook spierpijn en stijfheid kan een van de symptomen zijn die je mogelijk ervaart. Door de extreme zonnewind wordt dat wat niet in orde is extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

Dit is een ander vooruitzicht voor de zonnewind voor de komende week van Space Weather Prediction Center. Deze geeft aan dat er rond zaterdag 3-4 een zonnewind te verwachten is die een lichte verhoging geeft van de zonnewind, maar niets spectaculairs (maximaal rond de 450 km/sec.). Deze gaat begint dan op zondag 4-4 weer te zakken en is dan aan het einde van de zondag weer normaal. Zo zien we dat beide vooruitzichten het niet met elkaar eens zijn We zien op deze vrijdag 2-4 de zonnewind dichtheid al licht oplopen, dus dat zou die betreffende zonnewind kunnen zijn, maar deze is echt minimaal.
Dit is een weergave van de vooruitzichten voor de elektronen voor de komende dagen. De verwachting is dat deze op de grens van net geen elektronenstorm zal blijven. Dus of net wel of net niet een elektronenstorm, maar dus geen elektronencrash voor de komende week. De symptomen voor een elektronenstorm zet ik hieronder, zodat je ze dan kunt herkennen wanneer het aan de orde is.

Symptomen elektronenstorm

Een elektronenstorm is een verhoogde hoeveelheid van de elektrische pool van het elektromagnetische en dit kan hoge fluittonen geven in de oren en het hoofd en het zenuwstelsel heeft moeite om dit te verwerken. We worden tijdens een elektronenstorm energetisch opgetild naar hogere bewustzijnslagen. Als je niet lekker in je vel zit dan kunnen zwaardere energieën (verdriet, boosheid, schaduwstukken.) en korte lontjes aan de orde zijn. Als het een zeer ernstige elektronenstorm wordt, dan kan zelf de hele stroomvoorziening haperen. Concreet wordt versnelt de vernieuwing ingezet, slaapritme kan verstoord zijn, en plotseling intens moe en uitgeput voelen, vergeten van woorden tijdens het praten (magnetisch veld onrust). (Magnetische wordt zwakker doordat het elektrische zo extreem sterk is.) Door de extreme elektronen storm wordt dan dat wat niet goed zit extra goed voelbaar. Ook apparatuur kan kapot gaan of verstoord zijn en grote stroom black-outs of brown-outs kunnen ook aan de orde zijn. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische of intolerantie reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden voor bijvoorbeeld voeding, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar. Vooral als de frequenties hoog zijn, zoals bij x-ray pieken, elektronenstormen, x-ray zonnevlammen.

Dit is een weergave van de zijkant van de Zon. Hier kunnen we waarnemen of er nog nieuwe zonnevlammen aankomen of gaten in de corona van de Zon. Voor de komende 4/5 dagen ziet de Zon er vlekkenloos uit, dus helemaal geen zonnevlekken. Er is nog een gat in de corona onderweg en die verwacht ik eind van de dag op zaterdag of zondag pas in het zicht voor ons op Aarde. Deze staat dan pas 4 dagen later op de Aarde gericht, dus rond donderdag. Maar gaten in de corona van de Zon zijn vaak niet stabiel en verdwijnen ook weer net zo snel als dat ze zijn gekomen. En er kunnen ook nieuwe gaten in de corona van de Zon ontstaan. De gaten in de corona van de Zon die nu op vrijdag 2-4 op de Aarde gericht staan daarvan verwacht ik dat deze nog twee dagen (dus tot maandag 5-4) op de Aarde gericht staan en daarna zullen de verstoringen hiervan afnemen.

Dit was weer het vooruitzicht voor de week.

Heb het goed… 💞
© Manuela van www.inzichten.com

_______________________________________________________________________________________________________

HIERONDER DE BESCHRIJVING VOOR VRIJDAG 2-4 EN DE AFGELOPEN WEEK:

Deze beschrijving is rond 21:30 beschikbaar.

Dit is de weergave van de Kp-index gemeten in Potsdam Duitsland. De kp-index is een weergave van de reactie van de beschermende magnetosfeer van de Aarde op zonnewind en andere kosmische verstoringen. Er waren geen grote verstoringen van de kp-index en de beschermende magnetosfeer van de Aarde de afgelopen dagen. Alleen op donderdag 1-4 was er tussen 14:00 en 17:00 uur Europese tijd (UT+2) een kosmische stralingsalert (kp-0) en op vrijdag 2-4 tussen 8:00 en 11:00 uur ook.
Dit is de weergave van de Kp-index van dinsdag 30-3. Op deze dinsdag was er ook een korte periode met kosmische stralingsalert tussen 2:00 en 5:00 uur.

Kosmische straling symptomen

Kosmische straling kan mogelijk ascentie symptomen geven. Naar mate de periode van de kosmische stralingsalert langer duurt, nemen de kans en de heftigheid van de mogelijke symptomen toe. Het is niet verstandig om te vliegen (vliegtuig) of te verblijven op grotere hoogte tijdens deze periode van kosmische straling, vooral op hogere of lagere breedtegraden (dichter bij de polen), omdat hoe hoger de breedtegraad, maar ook hoogte, hoe sterker en schadelijker de kosmische straling is volgens de experts en onderzoeken (zie afbeeldingen ‘Geomagnetic Score’ (Kp-index). Symptomen van deze kosmische stralingsalerts zijn emotionele en algehele instabiliteit, hartritme verstoringen (hartfladderen), emotionele instabiliteit en mentale zwakte wordt versterkt en nog meer. Dit zijn echte klachten, die situaties die in aanleg bezig zijn zich te ontwikkelen versterkt zichtbaar maakt tijdens zo’n periode van kosmische straling. Je kunt statische ruis horen/voelen en deze is hoogfrequenter en minder grof als van plasma die onderweg is naar de Aarde en uit een gat in de corona afkomstig is. Neem de klachten van de ascentiesymptomen wel serieus, het zijn echte klachten en bezoek je arts of therapeut als het nodig is.  Zie voor symptomen die wetenschappelijk zijn vastgesteld de afbeelding van SpaceWeatherNews  ‘Geomagnetic Score’ (afbeelding met de tekst van regenboogkleuren) onder Cosmic Ray Risks. In de alinea ‘Waarom deze updates?’ heb ik nog meer geschreven over ascentiesymptomen en wat je er aan kunt doen om weer in evenwicht te komen.

Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van. Als de hersenhelften beter in evenwicht gebracht worden met activiteiten die horen bij de betreffende hersenhelft, dan kun je deze ‘Kosmische oren’ openen en op een andere manier de frequenties ontvangen. Als je bijvoorbeeld gewend bent om veel denk werk te doen, dan is meestal de linker hersenhelft (mannelijke deel) overactief en de rechter hersenhelft minder actief (vrouwelijke creatieve deel). Je kunt dan door creativiteit deze hersenhelft activeren en dan komt er meer evenwicht en integratie van de kosmische energieën en frequenties.

Dit is een weergave van de zonnewind dichtheid van vrijdag 2-4 . De tijden zijn weergegeven in de grafiek UTC. We zien de zonnewind dichtheid oplopen vanaf 14:00 uur Europese tijd (UT+2). Boven de 10 p/cm3 is de zonnewind pas verhoogd. Dus de verhoging is niet spectaculair, maar minimaal net boven de 10 p/cm3. De verwachting is (zie vooruitzicht voor de week hierboven) dat de licht verhoogde zonnewind nog actief blijft tot ongeveer maandag 5-4.
Dit is een weergave van de zonnewind van de afgelopen week gemeten door de satelliet DSCOVR. Alleen op donderdag 1-4 was er een hele kleine verhoging van de zonnewind snelheid zichtbaar van rond de 420 km/sec en 400 km/sec is de normale waarde, dus dat is bijna geen verhoging te noemen.
Dit is de weergave van de zonewind van de ACE satelliet van de afgelopen 7 dagen. Alleen ronde 28ste en rond donderdag 1-4 is een lichte verhoging van de zonnewind te zien.

Verhoogde zonnewind symptomen

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’

Dit is de weergave van de Schumannresonantie gemeten in Tomsk Rusland (UTC+7). De afgelopen dagen is er steeds een kleine en ook gedeeltelijke activiteit van de Schumannresonantie (SR). Op woensdag 31-3 was er activiteit tussen 14:00 en 18:00 uur Europese tijd & op donderdag 1-4 tussen 10:00 en 14:00 uur & op vrijdag 2-4 tussen 11:00 en 18:00 uur. De intensiteit was alleen op woensdag gemiddeld van niveau, donderdag en vrijdag waren echt heel minimaal.

Schumannresonantie activiteit

De Schumannresonanties zijn golven van frequenties die steeds wijzigen door veranderingen in de druk in de Aardse atmosfeer. Deze Schumannresonantie activiteit ontstaat door onweer met bliksem en andere ontlading van deze druk in de beschermende magnetosfeer rond de Aarde. Ons lichaam kan intens reageren op deze frequenties, omdat deze corresponderen met frequenties van de hersenen en het lichaam. Hierdoor kunnen mensen ook krachtig ascentiesymptomen ervaren. Dit kunnen fijne en minder fijne ervaringen en lichamelijke reacties zijn. Full spectrum Schumannresonantie activiteit betekent dat ook de hogere frequenties in ons, in trilling en beweging komen. In deze periode van een full spectrum activiteit kun je dan ook met meer gemak de bijzondere openingen ervaren in het hogere bewustzijn van jezelf. Lees meer over ascentiesymptomen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

Dit is de weergave van de Schumannresonantie intensiteit gemeten in Tomsk Rusland en weergegeven in amplitude. Op woensdag 31-3 is er een gemiddelde intensiteit met de hoogste piek rond 16:00 uur van A1=38 amplitude. Op donderdag 1-4 was de intensiteit heel erg laag A1=24 amplitude en op vrijdag 2-4 nog lager A1=20 amplitude. Deze activiteit van donderdag en vrijdag is zo laag, dat het bijna geen effect heeft op ons.
Dit is de weergave van de X-ray stroom gemeten door de sateliet GOES 16 van 3 dagen. De zonnevlekken zijn bijna helemaal weg. Bij het wegdraaien van de voor laatst zonnevlek AR2811 maakt deze nog net een explosie en daar krijgen we op deze vrijdag een klein staartje van mee. Zie video hieronder. Deze A-Klasse X-ray zonnevlam is voor ons op Aarde bijna niet voelbaar. Misschien alleen voor super hooggevoelige mensen.
Dit is een weergave van de zonnevlek AR2811 die net achter de Zon is verdwenen en ons op Aarde nog trakteert op een kleine A-Klasse X-ray zonnevlam op deze vrijdag 2-4.
Dit is de weergave van de X-ray stroom gemeten door de sateliet GOES 16 van 3 dagen. We zien dat er op maandag 30-3 een B-klasse zonnevlam was tussen 21:30 en 00:00 uur Europese tijd (UT+2) met de piek tussen 20:00 en 21:00 uur. Dit was een bijna C-Klasse en voor de slapende periode waarin de Zon nu verkeerd is dat best een flinke.

X-ray Zonnevlammen Symptomen

Er was op vrijdag 2-4 een hele kleine X-ray zonnevlam, die nauwelijks symptomen gaf. Dus onderstaande symptomen zijn zeer mild:

Zonnevlammen en actieve regio’s die X-rays produceren, geven acute ascentiesymptomen die plotseling, fel en pittig kunnen zijn. Het zenuwstelsel staat extra onder druk en kan overbelast zijn. Er kunnen ongrijpbare angsten opkomen en dit kun je in je lichaam voelen alsof je zenuwen (vaak vooral in de benen) open liggen. Een greep uit de mogelijke symptomen: hoofdpijn, migraine, kort lontje/ emotionele instabiliteit, misselijk, draaierig hartritme verstoringen, problemen met de spijsvertering en ook bijvoorbeeld plotseling opkomende voedsel-intoleranties, plotseling slecht kunnen zien en dat is ook net zo plotseling weer goed en hetzelfde geldt voor intense moeheid die plotseling komt en weer gaat. Het intense licht kan veel energetische, maar ook fysieke afvalstoffen vrijmaken en daardoor kun je mogelijk een gevoel van stijfheid ervaren. Dus drink genoeg water en neem vitamine C of andere antioxidanten, maar doe dat in overleg met je arts of therapeut. Het is sowieso iets wat bij symptomen van zonnevlammen hoort; de klachten komen plotseling en verdwijnen ook net zo plotseling. Een voetenbadje nemen met 4 eetlepels natriumbicarbonaat en 4 eetlepels zeezout of Himalayazout kan het lichaam ontzuren en helpen om de pijnlijke open zenuwen tot rust te brengen. De mogelijk heftige ascentiesymptomen kunnen ook net zo plotseling weer verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Ze versterken wat er al in je leeft op dat moment. Dus je kunt ook een geweldige topervaring hebben met mooie inzichten. Lees meer over ascentiesymptomen en wat je kunt doen om weer in evenwicht te komen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

De rest van de beschrijving wordt nu geschreven en is rond 21:30 beschikbaar.

Dit is de weergave van de Zon van vrijdag 2-4. Er zijn een flink aantal gaten in de corona van de Zon direct op de Aarde gericht. (symptomen: hoge grove fluittonen in hoofd en oren.) De rode pijl staat bij zonnevlek AR2812 laat weinig activiteit zien en zal zaterdagavond of zondag uit ons zicht verdwijnen. Er zijn geen nieuwe zonnevlekken in aantocht. Kijk voor meer informatie in het weekoverzicht bovenaan dit artikel.
Dit is de laatste grafiek van het magnetisch veld gemeten door de satelliet GOES 16. Het magnetisch veld is doordat er weinig verstoringen zijn ook erg rustig. Op woensdag 31-3 en donderdag 1-4 was het magnetisch veld in de nacht verstoord. Rond de equinoxen is de beschermende magnetosfeer extra gevoelig voor verstoringen en reageert veel intenser dan andere momenten in het jaar en dit zien we dan weer terug in het magnetisch veld.
De Arcjet (gele tekst) in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Er waren geen raket lanceringen en dus geen arcjets. Lees meer over deze arcjets: https://arc.aiaa.org

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

Dit is een weergave van magnetometingen van het magnetisch veld op grondniveau in Noord-Europa voor vrijdag 2-4. De verstoring is erg mild voor deze vrijdag. Er lijkt steeds een cyclus te zijn van een paar weken rust voor de lagere breedtegraden (onderaan deze grafiek) en opgevolgd door een periode met een paar weken zeer verstoord magnetische veld voor de lagere breedtegraden in Noord-Europa (zie onderaan de bovenstaande grafiek). We lijken nu weer in de cyclus te zijn die weer rustig is voor een paar dagen/ week.

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.

UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

Dit is een weergave van de elektronen in de ionensfeer rond de Aarde. Er was op deze vrijdag 2-4 een lichte elektronencrash in de ochtend tussen 7:00 en 9:30 uur Europese tijd (UT+2). De symptomen daarvan zijn dat je emotioneel en psychisch zwaar op de hand kan zijn. Dus dan ziet alles eruit alsof je een hoge berg moet beklimmen en lichamelijk kan het onderlichaam dan extra pijnlijk zijn, zoals heupen, benen en voeten.

Aan het einde van de dag rond18:00 uur namen de hoeveelheid elektronen in de ionensfeer weer toe en kwamen zelfs in stormlevel. Of ze daar zullen blijven is maar zeer de vraag en is nu nog niet in te schatten. De vooruitzichten laten geen extremen zien voor de elektronen. De symptomen van een elektronenstorm zijn dat de frequentie hoger is en dat je dan makkelijker in verbinding komt met je Hoger Zelf en verhoogd bewustzijn en inzicht.

Symptomen elektronenstorm

Op vrijdag 2-4 was er vanaf begin vanaf 18:00 uur elektronenstorm. Waarschijnlijk gaan we de komende week rond de stormlevel blijven met de elektronen of neutraal eronder:

Een elektronenstorm is een verhoogde hoeveelheid van de elektrische pool van het elektromagnetische en dit kan hoge fluittonen geven in de oren en het hoofd en het zenuwstelsel heeft moeite om dit te verwerken. We worden tijdens een elektronenstorm energetisch opgetild naar hogere bewustzijnslagen. Als je niet lekker in je vel zit dan kunnen zwaardere energieën (verdriet, boosheid, schaduwstukken.) en korte lontjes aan de orde zijn. Als het een zeer ernstige elektronenstorm wordt, dan kan zelf de hele stroomvoorziening haperen. Concreet wordt versnelt de vernieuwing ingezet, slaapritme kan verstoord zijn, en plotseling intens moe en uitgeput voelen, vergeten van woorden tijdens het praten (magnetisch veld onrust). (Magnetische wordt zwakker doordat het elektrische zo extreem sterk is.) Door de extreme elektronen storm wordt dan dat wat niet goed zit extra goed voelbaar. Ook apparatuur kan kapot gaan of verstoord zijn en grote stroom black-outs of brown-outs kunnen ook aan de orde zijn. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische of intolerantie reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden voor bijvoorbeeld voeding, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar. Vooral als de frequenties hoog zijn, zoals bij x-ray pieken, elektronenstormen, x-ray zonnevlammen.

Dit is een weergave van de Heliospheric Currentsheet. Sinds maandag 29-3 zijn we in de ongewone magnetische verbinding tussen de Zon en de Aarde (groene stralen). Dit was de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). De Aarde was de afgelopen week verbonden met de positief geladen noordpool van de Zon (groene stralen.) Dit kan een gevoel geven dat de aarding anders aanvoelt, een beetje vreemd en slapende of verdoofde handen en voeten. De verwachting is dat de magnetische verbinding tussen de Aarde en de Zon op zondag weer de overgang gaat maken naar de normale magnetische verbinding met de negatief geladen noordpool, dus dan stoppen die symptomen die hier beschreven staan ook weer voor ongeveer 3 tot 4 weken, voordat er weer opnieuw een HCC zal zijn.
We hebben een lange tijd geen HCC meer gehad en het lijkt erop alsof de oude cyclus is hersteld en we dus nu weer iedere 3/4 weken een paar dagen deze switch van de magnetische verbinding met de Zon zullen hebben. Tussen door zijn er nog andere magnetische uitwisselingen tussen Aarde en Zon en dan kunnen er ook korte periode zijn waarin de symptomen van verdoofde of slapende handen en voeten aan de orde kan zijn. Ook is tijdens een HCC het magnetisch veld van de Aarde wat extra verstoord.

Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) en symptomen

Onderstaande symptomen zijn op vrijdag waarschijnlijk tot zondag aan de orde:

Onze normale magnetische verbinding van de Aarde is die met de negatief geladen zuidpool van de Zon. Meestal switchen we een keer per 3 weken voor een paar dagen naar een verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Dit noemen we de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC). Meestal duurt deze switch een dag 5 tot een week. Maar al heel 2020 is dit ritme enorm verstoord. De eerste helft van 2020 waren we tot eind mei bijna alleen maar verbonden met de negatief geladen zuidpool (‘normale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de rode stralen op de afbeelding) en daarna maanden de meeste tijd met de positief geladen noordpool.( ‘abnormale’ magnetische verbinding met de Zon, dit zijn de groene stralen in de afbeelding.) In de periode van de Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) (Groene stralen) wanneer we dus verbonden zijn met de magnetisch positief geladen noordpool van de Zon, dan lijkt de Aarde een intern conflict te hebben met de stroom zonnewind en kosmische deeltjes die door haar heen stroomt via de polen. Maar dat is slechts mijn persoonlijke ervaring en waarneming en dit is dus niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Het magnetisch veld is in deze periode erg onrustig en reageert veel heftiger op verstoringen. Maar dat is dus slechts mijn eigen observatie. Ons geheugen is verbonden met het magnetisch veld van de Aarde en kan in deze periode ook mogelijk wat minder stabiel zijn.

De Heliospheric Currentsheet Crossing kan mogelijk voelen als een verandering in de manier waarop je verbinding maakt met Aarde. Mensen ervaren vaak een slapend en doof gevoel in de benen en voeten en aarding is dus anders en soms wat moeizamer. En het voelt voor veel mensen vreemd aan.

Magnetisch veld tijdens een HCC

Het magnetisch veld is tijdens een Heliospheric Currentsheet Crossing (HCC) altijd extra verstoord, is mijn persoonlijke ervaring. Het lijkt dan wel alsof er een soort van conflict is in de interne magnetische stroming van de Aarde. De Aarde maakt in deze periode anders dan normaal, een magnetische verbinding met de positief geladen noordpool van de Zon. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen, dus het kan zo zijn dat het geheugen soms plotseling heel goed is of juist wegvalt tijdens gesprekken. Ook zorgt het magnetisch veld dat je goed geaard bent en verbonden met de Aarde. Dus dat wordt met verstoringen veel ingewikkelder en daardoor ook met het aanwezig zijn in het NU.

_____________________________________________________________

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

Het volle Maan artikel over de volle Maan van 27 februari 2021: https://inzichten.com/diepe-transformatie-gedragen-door-het-geheel/

Artikel over de nieuwe Maan(d) van 11 februari 2021: https://inzichten.com/levende-energetische-uitwisseling/

Artikel over de energieën en processen rond 19 februari en over Mercurius retrograde: https://inzichten.com/helen-van-oude-sociale-wonden/

GA NAAR DEEL 1 JAARHOROSCOOP 2021: ‘Welkom in het Watermantijdperk’: https://inzichten.com/welkom-in-het-watermantijdperk/

Lees DEEL 2 JAARHOROSCOOP 2021: De doorgang van oud naar nieuw: https://inzichten.com/de-doorgang-van-oud-naar-nieuw/

Het artikel over de Maansverduistering van 30-11 (innerlijke proces): (energieën voor het komende half jaar: https://inzichten.com/het-proces-van-bevrijding/

VOOR GEÏNTERESSEERDE:
Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op MAANDAG 12 april 2021 om 19:45 rond de nieuwe Maan. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-nieuwe-maan-12-april-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Er is dinsdag 6 april 2021 om 19:45 een extra webinar. Dit is een special rondom de wortel amethist (nieuw soort amethist). Dit mineraal kan je helpen herinneren hoe je afgestemd kunt blijven op het hoger bewustzijn ipv op de angst die nu zo groot is in het collectief en ook het ondersteunen voor integratie van het vernieuwde bewustzijn in het fysieke lichaam. Lees meer hier: https://inzichten.com/events/extra-actuele-online-activatie-meditatie-25-maart-2021-290-485-803/

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )
*
Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

Deel deze post op social media

Elektromagnetische update maandag 29-3
Elektromagnetische update woensdag 7-4

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update vrijdag 2-4 & vooruitzicht weekoverzicht

Plaats een reactie