Elektromagnetische update zaterdag 17-4

Geschreven door: Manuela van der Knaap

21,5 minuten leestijd

Zoals voorzien kwam op vrijdagavond rond 20:00 uur de zonnestorm binnen in de atmosfeer van de Aarde. Mogelijke symptomen: Duizeligheid, misselijk, plotseling niet helder kunnen zien, trillen als een rietje, zenuwachtigheid, je voelt deeltjes door je heen razen, hartfladderen (hartritme), hoofdpijn of migraine, oude blessures of verstoringen in je energielichaam worden voelbaar of geven klachten (worden losgetrild en opgelost.) enz. De zonnewind snelheid is niet extreem hoog, maar zeker wel voelbaar met een gemiddelde zonnewind snelheid van rond de 580 km/sec. De vooruitzichten zijn dat deze zonnewind pas rond dinsdag 20 april zal gaan afnemen en tot die tijd verhoogd blijft. Dit komt omdat de zonnestorm afkomstig is uit een zeer groot en breed gat in de corona van de Zon verbonden met de zuidpool van de Zon. Ik verwacht rond de 550 tot 500 km/sec. De reactie van de beschermende magnetosfeer van de Aarde op de zonnewind is waarschijnlijk alleen vanaf vrijdag en op zaterdag verstoord tot zonnestorm niveau (kp-5 rood). Dus ik verwacht dat het minder intens wordt op zondag, maar we zullen zien of dat ook klopt.

Het magnetisch veld was enorm verstoord door de binnenkomende zonnewind vanaf 20:00 vrijdagavond 16-4. Ook op grondniveau gemeten in Noord-Europa op de lagere breedtegraden, net boven Nederland. Dus dat is bij ons in Nederland, België, Duitsland en Denemarken dan een extra verstoring. De mogelijke symptomen zijn: afwisselend warme voeten (goed geaard) en koude voeten (minder goed geaard), ook kun je je minder stabiel voelen of duizeligheid ervaren.

Door de zonnestorm is er vanaf 6:15 een diepe elektronencrash actief. Dit kan mogelijk symptomen geven zoals: pijnlijk onderlichaam, vaak vooral de heupen (innerlijk proces rondom levenslust, levenskracht) en bovenbenen. Het voelt alsof je lood in je schoenen hebt. Voor de psyche kan het ook allemaal zwaarder aanvoelen dan het is. Dus een beetje zwart kijken en ook heel confronterend voor de persoonlijkheid, omdat je in contact komt met schaduwkanten en van jezelf en angsten. Die worden sterker voelbaar. UPDATE ZATERDAGAVOND 17-4: Rond 16:30 E.T. kwamen de elektronen in stormlevel. Of dit van lange duur is valt te bezien, omdat de oorzaak de plotselinge bijna C-Klasse X-ray zonnevlam was. In ieder geval was de elektronenstorm nog actief tot 20:00 uur. Dit geeft weer heel andere symptomen, zoals verhoogde elektriciteit en met meer gemak hoger bewustzijn kunnen verbinden.

Ook rond diezelfde tijd rond 20:00 uur was er een kleine X-ray zonnevlam (B-3.4), dus dubbel op. Een X-ray zonnevlam kan verstoring geven van je zenuwstelsel met intolerantie voor voedsel of zenuwachtigheid, branderige ogen enz. Maar dit was een hele lichte. UPDATE ZATERDAGAVOND 17-4: plotseling was er een wat flinkere X-ray zonnevlam die bijna de C-Klasse bereikte (B-9.77)dit was rond 19:00 uur Europese tijd (UT+2). Het is nog niet helder van welke zonnevlek deze afkomstig is. Maar er staan geen actieve zonnevlekken op de Aarde gericht, dus dat blijft bij een X-ray lichtfrequentie verhoging. Deze laatste kan best wel voelbaar zijn geweest met ascentiesymptomen.

Laat alles maar lekker lostrillen, dit brengt in beweging wat vastzit in het lichaam. Dus het is voor een goed doel om alles in beweging te brengen en te helen. Heel veel sterkte en liefde wens ik je toe ❤

Hieronder kun je de grafieken zien van de wetenschappelijke metingen die gedaan zijn van de hierboven beschreven verstoringen. Er staat een korte uitleg onder de grafieken en de beschrijving van de symptomen staat eronder uitgebreid beschreven. En er staat nu een nieuw artikel over de huidige innerlijke en collectieve processen op de website: https://inzichten.com/ware-grenzen-die-bevrijden/

Heb het goed… 💞
© Manuela van www.inzichten.com

ACTIVITEIT VAN DE ZONNEWIND EN REACTIES

Dit is de weergave van de Kp-index gemeten in Potsdam in Duitsland weergegeven in UT tijd (+2 uur voor omrekenen naar Europese tijd). De Kp-index geeft de reactie weer van de beschermende magnetosfeer van de Aarde op verstoringen van de zonnewind en andere verstoringen uit de kosmos.

De zonnestorm kwam zoals voorzien rond 20:00 uur in de aardse atmosfeer. De gele balken zijn een net niet zonnestorm, maar ook dat is zeker nog goed voelbaar.

Symptomen zonnestorm

Verhoogde zonnewind kun je herkennen aan een stroom van deeltjes die je door je heen voelt razen. Hoe sneller en intenser (dichtheid) de zonnewind is, hoe heftiger deze stroom voelbaar is. Dit kan mogelijk geestelijke en lichamelijke ascentiesymptomen veroorzaken die versterken wat er al in je leeft en wat gezien en omarmd wil worden. Je kunt meer lezen over ascentiesymptomen onderaan dit bericht in de alinea ‘Waarom deze updates?’. Met een zonnestorm is dit nog allemaal wat heftiger. Concreet wordt de vernieuwing versneld ingezet. Het slaapritme kan verstoord zijn, je plotseling intens moe en uitgeput voelen, geïrriteerd en tijdens het praten woorden vergeten (door onrust van het magnetisch veld), maar ook spierpijn en stijfheid kan een van de symptomen zijn die je mogelijk ervaart. Door de extreme zonnewind wordt dat wat niet in orde is extra goed voelbaar. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar.

Dit is een weergave van de zonnewind snelheid gemeten door de GOES 16 satelliet. Deze liep op rond 2:30 in de nacht Europese tijd (UT+2) en liep op naar ongeveer 610 km/sec. Maar dat zijn pieken, het gemiddelde ligt rond de 580 km/sec. Dat is flink, maar niet extreem.
Dit is een weergave van de zonnewind dichtheid gemeten door de GOES 16 satelliet. Deze liep niet heel erg op, maar een klein beetje vanaf 8:00 uur en later rond 15:00 uur Europese tijd (UT+2) opnieuw. Maximum lag rond de 16 p’/cm3 rond 16:30 uur

__________________________________________________________________________________________

ACTIVITEIT VAN DE ELEKTRONEN

Dit is de weergave van de elektronen in de ionensfeer rond de Aarde. De grafiek wordt weergegeven in UT tijd (+2 uur voor omrekenen naar Europese tijd). Er waren elektronencrashes actief vanaf 6:15 en deze waren op zaterdag flink diep, dus goed voelbaar. Rond 16:30 E.T. kwamen de elektronen in stormlevel. Of dit van lange duur is valt te bezien. in ieder geval nog tot 20:00 uur. Dit geeft weer heel andere symptomen, zoals verhoogde elektriciteit en met meer gemak hoger bewustzijn kunnen verbinden. (zie beschrijving symptomen hieronder.) Op vrijdag 16-4 was er ook een elektronencrash actief tussen 7:00 en 14:00 uur Europese tijd (UT+2). Deze waren minder diep dan die op zaterdag.

Elektronencrash symptomen

Tijdens een elektronencrash zijn de elektronen rond de Aarde in de ionensfeer sterk verminderd in aantal. Daarom is dan de magnetische kant van het elektromagnetische spectrum op Aarde extra sterk voelbaar. De elektronencrash kan druk geven in het onderlichaam, alsof je de Aarde in gedrukt wordt, met pijn in de benen, heupen, voeten enz. In de psyche is er confrontatie met minder leuke eigenschappen van jezelf. De zware en laag trillende eigenschappen melden zich. Dit is tijdens een crash versterkt aanwezig. Ook zijn veel mensen knorrig en zitten slecht in hun vel met als gevolg overal opstootjes en mogelijk zelfs ruzies. Er wordt tijdens een elektronencrash licht, helderheid en beweging gebracht in de vastzittende diepte van je psyche in alles wat is weggestopt om te kunnen functioneren volgens de eisen van de dualiteit. Dus best een confronterende periode van confrontatie, opruimen, inzicht en grote groei.

Symptomen elektronenstorm

Een elektronenstorm is een verhoogde hoeveelheid van de elektrische pool van het elektromagnetische en dit kan hoge fluittonen geven in de oren en het hoofd en het zenuwstelsel heeft moeite om dit te verwerken. We worden tijdens een elektronenstorm energetisch opgetild naar hogere bewustzijnslagen. Als je niet lekker in je vel zit dan kunnen zwaardere energieën (verdriet, boosheid, schaduwstukken.) en korte lontjes aan de orde zijn. Als het een zeer ernstige elektronenstorm wordt, dan kan zelf de hele stroomvoorziening haperen. Concreet wordt versnelt de vernieuwing ingezet, slaapritme kan verstoord zijn, en plotseling intens moe en uitgeput voelen, vergeten van woorden tijdens het praten (magnetisch veld onrust). (Magnetische wordt zwakker doordat het elektrische zo extreem sterk is.) Door de extreme elektronen storm wordt dan dat wat niet goed zit extra goed voelbaar. Ook apparatuur kan kapot gaan of verstoord zijn en grote stroom black-outs of brown-outs kunnen ook aan de orde zijn. In deze periode kun je ook plotseling versterkte allergische of intolerantie reacties hebben. Dus kijk uit met overgevoeligheden voor bijvoorbeeld voeding, die zijn in periode van elektromagnetische verstoringen extra kwetsbaar. Vooral als de frequenties hoog zijn, zoals bij x-ray pieken, elektronenstormen, x-ray zonnevlammen.

___________________________________________________________________________________________

ACTIVITEIT VAN DE ZON

Dit is de weergave van de Zon van zaterdag 17-4. Er is nog steeds een groot gat in de corona van de Zon op de Aarde gericht, dus dat is voelbaar en hoorbaar met een grove ruis die door je heen raast. De zonnestorm die nu op Aarde is aangekomen op deze zatterdag is afkomstig uit dit gat in de corona van de Zon (nr 46) en is dus nog steeds plasma aan het spuien in de richting van de Aarde. Dus vandaar dat de vooruitzichten van de experts aangeven dat pas rond dinsdag 20-4 de zonnewind verhoging zal gaan afnemen. (zie grafiek hieronder vooruitzicht.)

Gat in de corona van de Zon

De Zon heeft bijna altijd wel gaten in haar Corona. Via zo’n gat in de Corona van de Zon spuwt de Zon plasma de ruimte in. Als deze stroom plasma in de richting van de Aarde stroomt, dan komt deze meestal een dag of 2,5/3 later aan op Aarde. Tijdens een zonneminimum waar we ons nu in begeven (de Zon slaapt nu), gebeurt het ook regelmatig dat de zonnewindstroom (plasma) afkomstig uit een gat in de Corona van de Zon, op Aarde aankomt en niet of nauwelijks verhoogd is. Dan ervaren we geen ascentiesymptomen en blijft het elektromagnetische spectrum op Aarde onverstoord of nauwelijks verstoord. Hoog gevoelige mensen ervaren soms al ascentiesymptomen op het moment wanneer een gat in de corona zich opent. Zij horen de plasma als het ware aankomen, met hoge fluitende ruis in het hoofd of oren, die voor sommige mensen oorverdovend zijn. Energetisch heeft dat te maken met het openen van je ‘kosmische oren’ die bij het nieuwe energielichaam horen. Als deze geopend zijn, dan kun je de frequenties op een andere manier ontvangen en wordt het van oorverdovend naar een lichte frequentie op de achtergrond. Of het helemaal verdwijnt is mij nog niet duidelijk. (Tijdens mijn webinars wordt het nieuwe multi-dimensionale energielichaam geopend en dus ook deze kosmische oren en de andere licht-assen in het hoofd zijn daar een onderdeel van.)

Deze fluittonen zijn frequenties die kosmische informatie dragen en ons energielichaam en fysieke lichaam moet nog heel erg wennen aan deze frequenties. Als de hersenhelften uit evenwicht zijn dan is de verstoring van de fluittonen mogelijk erger. Dit betekent dat de actieve ratio van de mannelijke kant van de hersenen en de ontvangende creatieve vrouwelijk kant van de hersenen uit balans zijn. Je kunt dat compenseren door de betreffende activiteiten meer te gaan oefenen in je leven. Dus of meer creatieve dingen te gaan doen zoals dansen, knutselen, enz. of meer rationele dingen zoals rekenen, technische zaken waar je moet begrijpen. Door de pijnappelklier te stimuleren kun je ook beide hersenhelften in evenwicht brengen.

Dit is een weergave van de vooruitzichten van de zonnewind. De vooruitzichten zijn dat deze zonnewind pas rond dinsdag 20 april zal gaan afnemen en tot die tijd verhoogd blijft. Dit komt omdat de zonnestorm afkomstig is uit een zeer groot en breed gat in de corona van de Zon verbonden met de zuidpool van de Zon. Ik verwacht rond de 550 tot 500 km/sec. De reactie van de beschermende magnetosfeer van de Aarde op de zonnewind is waarschijnlijk alleen vanaf vrijdag en op zaterdag verstoord tot zonnestorm niveau (kp-5 rood). Dus ik verwacht dat het minder intens wordt op zondag, maar we zullen zien of dat ook klopt.
Dit is de magnetische weergave van de Zon van zaterdag 17-4. We zien 3 actieve zonnevlekken op de Zon, die op vrijdag alle drie kleine zonnevlammetjes produceerde.
Dit is een weergave van de X-ray stroom. De X-ray lichtfrequentie is licht verhoogd (hoge A-Klasse), maar niet bijzonder. Er waren op vrijdag een hele rij X-ray zonnevlammen actief. Zie de lijst hieronder voor de tijden. De activiteit was laag en afkomstig uit alle drie de zonnevlekken die nu actief zijn op de Zon. De hoogste activiteit was rond 20:10 en was een kleine B3.4 X-ray zonnevlam van de AR2814 zonnevlek. UPDATE: plotseling was er een wat flinkere X-ray zonnevlam die bijna de C-Klasse bereikte (B-9.77)dit was rond 19:00 uur Europese tijd (UT+2). Het is nog niet helder van welke zonnevlek deze afkomstig is. Maar er staan geen actieve zonnevlekken op de Aarde gericht, dus dat blijft bij een X-ray lichtfrequentie verhoging. Deze laatste kan best wel voelbaar zijn geweest met asencentiesymptomen.
Dit is een weergave van de X-ray zonnevlammen van vrijdag 16-4.

Zonnevlammen symptomen

Lees de onderstaande symptomen als mild, omdat er op vrijdag alleen kleine X-ray zonnevlammen waren:

Zonnevlammen en actieve regio’s die X-rays produceren, geven acute ascentiesymptomen die plotseling, fel en pittig kunnen zijn. Het zenuwstelsel staat extra onder druk en kan overbelast zijn. Er kunnen ongrijpbare angsten opkomen en dit kun je in je lichaam voelen alsof je zenuwen (vaak vooral in de benen) open liggen. Een greep uit de mogelijke symptomen: hoofdpijn, migraine, kort lontje/ emotionele instabiliteit, misselijk, draaierig hartritme verstoringen, problemen met de spijsvertering en ook bijvoorbeeld plotseling opkomende voedsel-intoleranties, plotseling slecht kunnen zien en dat is ook net zo plotseling weer goed en hetzelfde geldt voor intense moeheid die plotseling komt en weer gaat. Het intense licht kan veel energetische, maar ook fysieke afvalstoffen vrijmaken en daardoor kun je mogelijk een gevoel van stijfheid ervaren. Dus drink genoeg water en neem vitamine C of andere antioxidanten, maar doe dat in overleg met je arts of therapeut. Het is sowieso iets wat bij symptomen van zonnevlammen hoort; de klachten komen plotseling en verdwijnen ook net zo plotseling. Een voetenbadje nemen met 4 eetlepels natriumbicarbonaat en 4 eetlepels zeezout of Himalayazout kan het lichaam ontzuren en helpen om de pijnlijke open zenuwen tot rust te brengen. De mogelijk heftige ascentiesymptomen kunnen ook net zo plotseling weer verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Ze versterken wat er al in je leeft op dat moment. Dus je kunt ook een geweldige topervaring hebben met mooie inzichten. Lees meer over ascentiesymptomen en wat je kunt doen om weer in evenwicht te komen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

____________________________________________________________________________________________

SCHUMANNRESONANTIE ACTIVITEIT

Dit is de weergave van de Schumannresonantie. Die was op donderdag 16-4 gedeeltelijk actief tussen 6:00 en 16:00 uur Europese tijd (UT+2) Op zaterdag 17-4 was er ook zeer lichte activiteit tussen 6:00 en 8:00 uur zeer lage intensiteit. Dus bijna geen activiteit te noemen.

Schumannresonantie activiteit symptomen

Op donderdag was de intensiteit van de SR activiteit hoog, maar op zaterdag erg laag. Dus zo kun je ook de mogelijke symptomen interpreteren. Omdat er veel verschillende verstoringen waren de afgelopen dagen, kan de SR dus weer intenser voelen dan in verhouding staat tot de intensiteit. Het is als het ware een optelsom waar de SR net de druppel is. We hebben al dagen iedere dag SR verstoringen gehad de afgelopen week. :

De Schumannresonanties zijn golven van frequenties die steeds wijzigen door veranderingen in de druk in de Aardse atmosfeer. Deze Schumannresonantie activiteit ontstaat door onweer met bliksem en andere ontlading van deze druk in de beschermende magnetosfeer rond de Aarde. Ons lichaam kan intens reageren op deze frequenties, omdat deze corresponderen met frequenties van de hersenen en het lichaam. Hierdoor kunnen mensen ook krachtig ascentiesymptomen ervaren. Dit kunnen fijne en minder fijne ervaringen en lichamelijke reacties zijn. Full spectrum Schumannresonantie activiteit betekent dat ook de hogere frequenties in ons, in trilling en beweging komen. In deze periode van een full spectrum activiteit kun je dan ook met meer gemak de bijzondere openingen ervaren in het hogere bewustzijn van jezelf. Lees meer over ascentiesymptomen in de alinea ‘Waarom deze updates?’ onderaan dit bericht.

Dit is de weergave van de Schumannresonantie intensiteit. Die was op donderdag 16-4 gedeeltelijk actief tussen 6:00 en 16:00 uur Europese tijd (UT+2) De hoogste piek was rond 11:00 uur A1=amplitude 49. Op zaterdag 17-4 was er ook zeer lichte activiteit tussen 6:00 en 8:00 uur zeer lage intensiteit A1=amplitude 22. Dus bijna geen activiteit te noemen.

______________________________________________________________________________________________

MAGNETISCH VELD AARDE

Dit is de weergave van metingen van de satelliet GOES 16. van het magnetisch veld van de Aarde. Het magnetische veld ziet er onrustig uit.
De Arcjet (gele tekst) in de grafiek zijn de start en het stoppen van raketlanceringen die steeds een extreme reactie laten zien in het magnetisch veld. Er waren geen raketlanceringen zichtbaar in de metingen van het magnetisch veld. Lees meer over deze arcjets: https://arc.aiaa.org
Grondmeting van het magnetisch veld in Noord-Europa van zaterdag 17-4. Het magnetisch veld was enorm verstoord door de binnenkomende zonnewind vanaf 20:00 vrijdagavond 16-4. Ook op grondniveau gemeten in Noord-Europa (zie bovenstaande grafiek) op de lagere breedtegraden, net boven Nederland. Dus dat is bij ons in Nederland, België, Duitsland en Denemarken dan een extra verstoring. Dit duurde tot ongeveer 11:00 uur E.T. Er was opnieuw een lichte reactie van het magnetisch veld op grondniveau rond 19:00 uur E.T. (X-ray zonnevlam was toen ongeveer actief.) De lagere breedtegraden bleven toen rustig. De mogelijke symptomen zijn: afwisselend warme voeten (goed geaard) en koude voeten (minder goed geaard), ook kun je je minder stabiel voelen of duizeligheid ervaren.

Als de verstoring op de lagere breedtegraden erg verstoord zijn, dan zien we duidelijk een beweging vanaf de onderkant (onderste lijnen) zichtbaar naast de beweging van de andere metingen (lijnen). De onderste groene lijn zien we de laatste tijd enorm verstoord, dus hieraan kunnen we aflezen dat de verstoringen anders en intenser zijn dan normaal. Dat zou kunnen betekenen dat het magnetisch veld door de activiteit van de polen van de Aarde weer onrustig is in de Noordzee. De bovenste lijn zijn dichter bij de noordpool van de Aarde en de onderste lagere breedte graden in Noord-Europa aan de grond gemeten. Wat opvalt de laatste tijd is dat de beweging van de verstoring van onderen komt. De onderste groene lijn is sterker verstoord dan erboven. Dit wijst volgens mij op een bron op lagere breedte graden. Dus dat zou een verstoord veld kunnen zijn waarvan ik vermoed dat de kern in de Noordzee ligt voor de kust van Denemarken en boven de wadden eilanden in Nederland en wat een tijdelijke instabiele nieuwe pool zou kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie en giswerk.
UITLEG OVER MAGNETISCHE POOLSHIFT: In Noord-Europa zijn de lage breedte graden steeds ernstig verstoord, wat volgens mij laat zien dat er een verstoring is op de lagere breedte graden net boven Nederland vermoed ik. Wat de oorzaak is weten we niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft met de magnetische poolshift van de Aarde. Dan ontstaan er meerdere magnetische polen over de globe heen en het vermoeden is dat er een zo’n punt boven Nederland en voor de kust van Denemarken ligt. Dit is niet stabiel, maar is er waarschijnlijk af en toe en verdwijnt dan weer en dat is ook wat we zien in de weergave van al deze grondmetingen van het magnetisch veld in Noord-Europa.

Verstoringen magnetisch veld van de Aarde: de symptomen

Als het magnetisch veld van de Aarde zo onrustig is, dan voelt dat voor ons mensen ook onrustig. Steeds wisselt de magnetisch kracht van de Aarde en daardoor kan van moment tot moment de Aarde verbinding anders voelen. Dat maakt dat aarden niet gemakkelijk is. Er kan steeds afwisseling zijn van moment tot moment met warme voeten en dan weer koude voeten, druk in het onderlichaam of weer doorstromen. En het maakt ook dat alles wat vastzit in beweging komt. Het kan ook voelen alsof er een conflict is in het onderlichaam en met name de onderbenen, van stromen die de weg kwijt zijn als het ware. Of je bent wel geaard, maar je voelt dat de verbinding die energetisch stroomt met de Aarde is gestopt of omkeert. Het magnetisch veld is verbonden met ons geheugen en dit kan dus schommelingen in de kracht van je geheugen geven, die dan mogelijk wegvalt terwijl je aan het praten bent en soms dan weer juist heel goed is.

________________________________________________________________________________________

WAAROM DEZE UPDATES? (en over ascentiesymptomen)

Deze updates worden geplaatst om je te informeren als er onrust is in het elektromagnetische spectrum op Aarde en wanneer er iets onderweg is naar de Aarde vanaf de Zon of space. Ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische pulsen en daardoor kunnen lichaam en psyche enorm reageren op deze veranderingen en verstoringen in het elektromagnetische spectrum. Deze verstoringen versterken wat er al uit balans is bij jou.

Ze versterken wat er in je leeft en op dat moment aanwezig is. Dus als je ontspannen bent en in de flow zit, dan wordt dat versterkt. En naar mate je steeds meer in je eigen autonome soevereine energieveld komt kun je ook steeds beter in verbinding blijven met de grotere krachten van de Bron en de Aarde en kosmisch Hart en blijf je met meer gemak in je eigen flow en heb je dus minder ‘last’ van de elektromagnetische verstoringen. (Ik schrijf over het soevereine autonome energieveld in mijn astrologische artikelen en we bouwen dat veld van binnenuit op tijdens mijn webinars.)

Dus iedereen ervaart andere symptomen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartfladderen, stijfheid, plotseling intens moe zijn, misselijkheid, plotseling wazig of scherp zien, maar ook diepe angst en onmacht/macht ervaren, enz. Je kunt deze onbalans weer in evenwicht brengen door met je bewustzijn aanwezig te zijn zonder oordeel of zonder te willen dat het weg moet. Dus gewoon ZIJN met de grote Z. Dit kun je doen met mineralen (edelstenen/kristallen), door te ademen met wat er IS of het toepassen van yoga, chi-kung, cranio sacraal, Holistic pulsing, helende massage, meditatie, wandelen in de natuur of in de tuin/grond werken en nog meer… Ik verkoop in mijn praktijk en webshop grote ruwe kosmisch geopende Hematiet (wakker multi-dimensionaal Wezen). Deze zijn ook geweldig om mee te zitten, omdat ze je helpen om alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. (deze kosmisch geopende Hematiet werkt anders als ‘gewone’ Hematiet. Ze werken in het hele energielichaam tegelijk en openen het kosmisch Hart (bolletje op het middenrif.) en de opbouw van de basis van het nieuwe energielichaam. Ze kunnen worden opgestuurd en worden ervaren in een telefonisch mini consult.) Mijn webinars zijn ook een manier om dit evenwicht te herstellen. (onderaan dit bericht staat een link.

LAATSTE ARTIKELEN OVER DE HUIDIGE PROCESSEN

Je kunt in mijn actuele artikelen lezen over de innerlijke processen die nu actief zijn. Want ook al is de elektromagnetische situatie stabiel, de openingen die gemaakt zijn mogen alsnog geïntegreerd worden:

Dit is de link naar het artikel dat de beschrijving geeft van de energie en processen voor de nieuwe Maan van maandag 12 april 2021: https://inzichten.com/wonderen-van-ons-bewustzijn/

Dit is de link naar het artikel dat de beschrijving geeft van de energie en processen voor de volle Maan van zondag 28 maart 2021: https://inzichten.com/liefde-en-de-heilige-strijd-van-het-hart/

GA NAAR DEEL 1 JAARHOROSCOOP 2021: ‘Welkom in het Watermantijdperk’: https://inzichten.com/welkom-in-het-watermantijdperk/

Lees DEEL 2 JAARHOROSCOOP 2021: De doorgang van oud naar nieuw: https://inzichten.com/de-doorgang-van-oud-naar-nieuw/

Het artikel over de Maansverduistering van 30-11 (innerlijke proces): (energieën voor het komende half jaar: https://inzichten.com/het-proces-van-bevrijding/

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Er is een extra webinar op dinsdag 20 april 2021 om 19:45 omdat het weer een zeer intense nieuwe Maan was en we gaan de periode met SUPERMANEN in voor de komende maanden en die zijn ook altijd extra intens. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/extra-actuele-online-activatie-meditatie-20-april-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is op DINSDAG 27 april 2021 om 19:45 rond de volle Maan. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: https://inzichten.com/events/actuele-online-activatie-meditatie-supermaan-27-april-2021/ (Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: https://inzichten.com/hartdonaties/ )

Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com

Deel deze post op social media

Ware grenzen die bevrijden
Elektromagnetisch update dinsdag 20-4 & update woensdag 21-4

Laatste nieuws

WELKOM OP DE TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE <3 Vrijdagavond 31 mei 2024 is de nieuwe website online gegaan. Vooral technisch is er veel veranderd, bugs opgelost en alles is beter gestroomlijnd. Wat nieuw is: Webinar aankopen krijg je direct je link, de achtergrond is minder fel gekleurd, de opbouw is anders en mijn video’s staan nu allemaal op een rijtje om te bekijken. Ik wens je veel plezier op de website… Mocht je nog iets tegenkomen dat niet in orde is, stuur dan even een mailtje via het contactformulier. Alvast bedankt. Binnenkort komt er ook nog een volautomatische strippenkaart.

Eindelijk een partij kunnen kopen van de MAGICAL SUGAR BLADE LASER uit Mongolië. Vrijdag 7-6 staan ze in de webshop.

Er staan weer NIEUWE MINERALEN in de webshop die de actuele processen ondersteunen: Amethist met Edelmetalen (ontspannen van verkramping), Chevron Amethist (multidimentionale energie stabiliseren),. En de Morion kwarts (jouw nee is ook echt NEE en JA naar jezelf),  de Smokey Citrien Oerspace kristal (bescherming en oorspronkelijke aardeverbinding in interacties) en de Divine Lace Crystal (voor integratie Goddelijke vrouwelijke). De bestellingen worden 1x per week verzonden.

Wat kunnen we verwachten voor 2024?: Kijk deze gezellige en interessant podcasts: https://www.youtube.com/watch?v=Mqc7UKW6Xo0

De agenda is weer gevuld met kristaldagen en meditatie-webinars. Neem even een kijkje in de agenda, misschien zit er iets voor je bij.

KRIJG ALLE MELDINGEN VAN NIEUWE BERICHTEN VIA TELEGRAM: Link naar dit kanaal: https://t.me/kanaal_inzichtencom_nieuws

Heb het goed… <3 Hartegroet van Manuela <3

Ik waardeer jouw artikelen en schenk jou een hartdonatie!

Agenda

Geen events gevonden!
Laad meer

Manuela van der Knaap

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

Dit vind je misschien ook interessant

Gedachten over Elektromagnetische update zaterdag 17-4

Plaats een reactie